21 april 2017

Blysänket HM

Har gjort slag i saken och avyttrat merparten av mitt innehav i HM. Det finns säkerligen fortfarande goda chanser för att HM lyckas komma tillbaka till ett mer normalt läge där de klarar av att behålla sin vinstmarginal på nuvarande nivå eller lite högre nivå samtidigt som omsättningen fortsätter att öka. Men att ha lite drygt 8 % av hela portföljen anförtrodd till Karl-Johan och Stefan känns i nuläget inte rätt.

Särskilt inte när utdelningarna legat platt under flera år och företaget inte direkt signalerar några höjningar. Feta katter som växer långsamt kan vara helt okej att äga, om det blir fokus på t ex utdelningar och andra allmänt aktieägarvänliga aktiviteter. Men här känns det snarare tvärtom. Man har avsiktligt minskat insynen i aktiviteterna och fortsätter envist att hävda att man är ett renodlat tillväxtbolag.

Det är helt ok med mig, men då känns runt 1 % i allokering till HM mera rimlig. De främsta ersättarna blir en del preferensaktier tillsvidare. Har inte helt köpt klart ännu.

Totalavkastningen i HM stannar på ungefär plus minus noll när samtliga transaktioner sedan 2012 är inräknade, trist, men så kan det gå när man tar stora positioner i enskilda innehav. Med 1 % i HM känns det mer acceptabel att se hur kursen i bästa fall konsoliderar sig fram ytterligare några år innan vi säkert vet vart vi är på väg i HM.

Minskat HM.

16 april 2017

Preferensportfölj

Preferensaktier har i många fall pressats en del senaste månaderna på grund av bland annat farhågor om högre räntor, vilket gjort att direktavkastningen på rådande kurser börjar se väldigt intressant ut i flera av fallen.

Frågan är till vilken risk?

Jag har hittills valt att inte äga några preferensaktier eftersom det funnits bättre alternativ, vill man t ex ha riktigt hög direktavkastning kan man t ex köpa utländska REIT-bolag. Har för närvarande lite drygt 5 % av portföljen i dessa, men känner mig inte särskilt sugen på att utöka detta med tanke på den svaga kronan.

En dollarkurs på över 9 kronor har förmodligen större chans att röra sig nedåt än uppåt.

Lutar alltså åt att köpa några preferensaktier inom kort, frågan är vilka man skall välja. Det finns onekligen ett par att välja på.

Spontant har jag tittat på bl a:

Corem Property Group Pref
SAS Pref
Klövern Pref
Oscar Properties Pref
ALM Equity Pref
Tobin Pref

En övervägande majoritet inom fastighetsbranschen, dessutom i bolag som främst utvecklar och säljer fastigheter snarare än förvaltar dem (vilket jag ser som högre risk). Sedan har vi SAS-preffen som vi hittar inom flygindustrin, en bransch jag verkligen ratar - men kan inte låta bli att köpa argumentet att SAS trots allt vid behov kommer räddas av staten - då en stor del av infrastrukturen i Sveriges inrikesflyg bygger på just SAS.

Hur som helst, funderar nog lite till på detta. Blir det några transaktioner så kommer det inte bli många procent av portföljen som blir preffar. Men, nivån på direktavkastningen är lockande och (tyvärr) tycker jag fastighetsbranschen är en bransch som är intressant att följa.

21 mars 2017

Utdelningsinvestering - en fluga

Vissa uppfattar det som att utdelningsinvestering är något som det snackas väldigt mycket om just nu, och att själva fenomenet med utdelningar skulle vara ett slags fluga. Som en liten motvikt till det här påståendet kan vi titta på genomsnittliga utdelningar för de aktier som ingår i S&P500.

Kolla in diagrammet på den här länken: http://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield/

Utdelningar har förekommit årligen sedan handeln började år 1871, både snitt och median har legat på drygt 4 % sedan start, även om nuvarande avkastning är bland de lägsta någonsin - trots att det skulle vara extra populärt just nu.

20 mars 2017

Källskatten blir förmodligen 100 % återbetald även hos Avanza

Källskatterna på utdelningar från utländska bolag kommer förmodligen att bli helt återbetalda hos Avanza i framtiden. Avanza har återkopplat positivt om detta till Petrusko. Om jag tolkar återkopplingen rätt har man redan påbörjat arbetet, men det blir först källskatter som uppstår 2018 som kommer bli helt återbetalda under 2021 (eftersom 2017 redan börjat).

Vidare tittar man även på om det går att hitta en bättre lösning för mer rättvis (?) återbetalning fram till 2021. Läs återkopplingen hos Petrusko för att göra din egen tolkning av informationen från Avanza.

Ett inte 100 % tydligt svar, men positivt att de i alla fall tar tag i frågan. Det hade förmodligen inte gått lika fort om det inte uppmärksammats i sociala medier.

Väl jobbat, Avanza Bank!

13 mars 2017

Maximal hävstång

Har vridit och skruvat en del på belåning den senaste tiden. Det är alltid intressant att läsa vad andra anser om hävstång liksom att själv räkna på effekterna av belåning. Lundaluppen, Aktiefokus, Z2036 och Fundamentalanalys har intressanta inlägg i ämnet och har dessutom lite olika syn på detta.

Förutom den uppenbara risken med hävstång väljer jag att avstå av flera skäl.

Inlåsning av strategi
Väljer man att arbeta med hävstång blir det betydligt svårare att byta strategi. Det kan i och för sig vara något bra, men att tvingas hålla sig kvar i ett upplägg när det finns bättre alternativ eftersom man sitter fast i bankens villkor är knappast något som känns lockande. Jag hoppas alltid att min nuvarande strategi skall hålla livet ut, men om det skall förbli så avgör jag gärna själv utan bankens inblandning.

Bankens villkor
En bank kan när som helst ändra villkoren för din hävstång, vilket i sig är ett skäl att inte göra sig beroende av banken. Det är ingen självklarhet att superlånet finns kvar om tio år.

Bekymmersfritt sparande
Ligger man belånad kräver det en helt annan tillsyn av portföljen, för mig skall sparande vara något som är roligt att hålla på med.

Helhetsbilden
Har man andra lån utanför portföljen, i det här fallet bolån, innebär detta att det redan finns en hävstång i sparandet eftersom jag lika gärna skulle kunna sälja en del av portföljen och amortera lånet.

Skulle jag mot förmodan ändå någon gång använda mig av en utökad hävstång i portföljen skulle det garanterat ske med ett utökat bolån där säkerheten är helt frikopplad från aktiemarknaden.

Lite skämtsamt uttryckte någon det annars som "är man tillräckligt smart behöver man inte belåning och är man dum skall man absolut inte arbeta med belåning".

Väljer man att arbeta med hävstång uppstår också frågan hur stor hävstången skall vara. Skall man få en snabb effekt, vilket jag antar är själva syftet, behöver man förmodligen upp på belåningsgrader av 20-30 procent med medföljande risk som resultat. Belånar man på marginalen, kanske 1-10 procent, kommer effekten bli förhållandevis liten i det korta perspektivet. Två storheter som direkt talar emot - liten belåning = ingen snabb effekt, stor belåning = orimligt hög risk.

Ett annat resonemang som det går att fundera kring är om hävstången skall vara permanent, det vill säga om den löpande utökas när marknadsvärdet stiger, eller om det skall vara en engångssak som amorteras under en bestämd period.

Som avslutning tycker jag också att det är mycket tänkvärt att resonera kring om 2017 verkligen är det optimala året att fundera kring belåning. Det sa man i och för sig även 2012 och alla vet ju hur börsen gått efter 2012.

04 mars 2017

Oproffsig hantering av källskatt hos Avanza

Tänkte ge några kommentarer till den numera uppmärksammande frågan om återbetalning av källskatt på utländska aktieutdelningar hos Avanza.

De flesta länder har ett dubbelbeskattningsavtal med Sverige vilket innebär att att man håller inne med 15 % av skatten på aktieutdelningar. I efterhand kan man som privatperson alternativt som företag begära tillbaka den här skatten när skatten dragits på placeringar i kapitalförsäkringar som detta fall gäller, då placeringar i denna sparform är skattebefriade från den här typen av skatt.

När man har en kapitalförsäkring ligger möjligheten att kräva tillbaka källskatten på banken och inte dig som privatperson. Från första början gjordes inte detta alls, varken hos Avanza eller Nordnet, om jag kommer ihåg rätt. Sedan några år tillbaka har båda bankerna utvecklat en rutin för detta och med tre års eftersläpning får man källskatten inbetald på sin depå under första kvartalet.

Det som nu hänt är att Avanza misslyckats med att få tillbaka 100 % av källskatten, vilket alltså Nordnet lyckats med. Anledningen är, förenklat, att de finns länder som tar ut mer än 15 % i källskatt samtidigt som man hos respektive skatteverk endast återfår/begär 15 %. Avanzas lösning på detta är att betrakta alla kapitalförsäkringskunder som ett kollektiv som solidariskt får dela på kostnaden för den skatt utöver 15 % som inte återfås.

En kund med enbart utländska aktier i USA där källskatten är 15 % borde rimligtvis få tillbaka 100 % av källskatten. Istället får dessa kunder vara med och dela på icke återlagd källskatt från t ex Danmark där man tar ut 27 % källskatt samtidigt som Avanza bara återkräver 15 %.

Avanza har låtit meddela att detta inte är en prioriterad fråga och att de vidare inte tycker att detta är "någon stor grej". Således struntar man i att agera i frågan och skickar kostnaden för sin egen inkompetens till kunderna.

Hade man varit en professionell bank hade man så klart sett till att lösa problemet fullt ut. Hade man varit en anständig bank i frågan hade man åtminstone sett till att informera ordentligt om vad som gäller så att man haft en chans att välja ett bättre alternativ.

T ex hade man kunnat haft en länk vid orderbekräftelser av utländska aktier som beskriver vilka skattekostnader detta medför, man hade också kunna ha en egen avdelning åtkomlig via menyn som talar om vad som gäller och vilken kostnad detta innebär för dig som kund.

Tillsvidare blir det inga fler utlandsaffärer hos Avanza och jag kommer successivt att flytta alla utlandsaffärer från banken så länge detta inte löser sig.

Kommer inte heller att rekommendera banken till någon så länge de inte ser till att ordna detta på ett adekvat sätt.

Tillägg: ett mycket enkelt sätt att räkna ut hur mycket källskatt var och en skall få tillbaka skulle kunna vara ett enkelt skript som går igenom alla transaktioner som gjorts på respektive konto, där står det svart på vitt hur mycket källskatt som dragit från respektive land. Då skulle åtminstone var och en få sin egna skattekostnad och inte någon annans.

28 februari 2017

Utdelningssäsong 2017

Om några timmar börjar den, utdelningssäsongen för 2017. Jag har utdelningar varje månad, men det är nu under mars-juni som det kommer att börja röra på sig på riktigt. Under jan-feb har endast omkring två procent av prognosen trillat in, vilket är ganska marginellt.

Svenska bolag har likt utländska bolag börjat allt mer med att dela upp utdelningar på fler än ett utbetalningstillfälle per år. Det tycker vissa mer om än andra. Vissa ser det som en direkt försening av sina pengar medan andra ser det som en bra lösning för bolagen då de får ett bättre kassaflöde.

Ur ett återinvesteringsperspektiv kan det vara positivt med uppdelade utdelningstillfällen. Anledningen är att det då, teoretiskt i alla fall, finns en möjlighet att få utdelning på utdelningen redan samma år eftersom x-dagen för det senare utdelningstillfället infaller senare under året.

Under en treårsperiod bör det bli en effekt på minst en procent mer i utdelningar, allt annat lika. Desto längre mätperiod ju högre effekt, allt annat lika.

Detsamma gäller även för nytt sparkapital som tillförs senare under året då det fortfarande finns utdelningar kvar att hämta.

Börsveckan tipsar

Blev lite full i skratt när jag läste ledaren i Börsveckans nionde nummer för 2017. Där tipsar man bland annat om att man inte skall handla aktier på kort sikt, vilket i sak förmodligen är helt rätt. Lite uppseendeväckande att ge ett sådant råd i en tidning där man ganska flitigt uppmanar rätt rejält till kortsiktig handel.

Det sista tipset var ännu bättre där man uppmanar till att inte lägga hela sin förmögenhet på börsen, utan bara en summa som man anser sig faktiskt ha råd att helt förlora. Ganska intressant. Jag, liksom de flesta andra, kan nog skriva under på att jag anser att jag inte har råd att helt förlora de pengar som jag har på börsen - därav min placeringsstrategi. Tror inte heller att jag är särskilt sugen på att helt bli av med min upparbetade tjänstepension heller - som finns på börsen.

Kanske skall ta en funderare på att plocka bort 99 % av allt sparkapital jag har på börsen och endast ha kvar någon procent där som jag vet att jag har råd att helt förlora. Det kanske också är att föredra om man skall gambla investera i några av deras kanske inte fullt så långsiktiga köpråd som Tethys Oil, Camurus eller någon av de nyteckningar som det ofta annonseras om?

27 februari 2017

Utdelningstillväxt 2017

I dagarna kom sista bokslutskommunikén för de bolag som för närvarande finns i min portfölj. Lägger man samman dessa utdelningsökningar och viktar dem sins emellan slutar årets utdelningshöjningar för aktuella innehav på:

6,69 %

25 februari 2017

Dolda kostnader vid ekonomiskt oberoende

Fortsätter lite på temat att enbart leva på kapital utan förvärvsinkomst. Den allmänna definitionen på ekonomiskt oberoende är att fyra procent av ditt kapital i utgångsläget skall täcka dina levnadsomkostnader just nu. För att beräkna detta utgår man gärna från sin nuvarande kostnadsbild. Att säga upp sig frivilligt från jobbet medför tyvärr en del ökade kostnader - alternativt en sänkt levnadsnivå om man inte räknat med att kostnaderna faktiskt kan öka när man säger upp sig - detta utan att man sätter igång med några dyra intressen.

Har du räntekostnader ökar de rakt av med 50 % eftersom du inte längre har någon förvärvsinkomst att kvitta mot, men vem har lån om man är ekonomiskt fri? Ny mobiltelefon var tredje eller fjärde år med fria samtal och surf, vem behöver det när det finns Skype? Ny dator var tredje år med tillgång till fri support, också onödigt då en dator idag håller betydligt längre. Supporten hittar man på Google. Lunchbidrag som halverar din lunchkostnad kan också skippas - varför lägga tid på att äta god mat med (trevliga?) kollegor när det finns matlåda och egenodlat? Gymkort någon? Också helt överflödigt, räcker gott och väl med promenader.

Tjänstepension behöver man inte heller eftersom ekonomin redan är säkrad och varför lämna efter sig något sådant till eventuella efterlevande? Sjukvårdsförsäkring blir också helt onödigt eftersom man som ekonomiskt fri har gott om tid och gärna står längre i kö för att få vård. Andra gruppförsäkringar som t ex livförsäkring eller barnförsäkring till avsevärt bättre pris blir också svårare att få tillgång till utan jobb, men t ex barnförsäkringar vet vi ju är totalt onödigt som redan andra fastslagit i bloggosfären. Förmånsbilen som helt bekostas av oskattade pengar och lite förmånsbeskattning finns det heller ingen anledning att använda sig av, det räcker gott med en cykel när man är ekonomiskt fri. Samt en hel uppsjö av andra rabatter och möjligheter man har som anställd beroende på i vilken bransch man verkar i.

Sedan var det detta med RUT- och ROT-avdrag vilket verkligen blir helt onödigt när du har obegränsat med tid och verkligen kan göra alla sådana sysslor själv, särskilt sådana som inkluderar el- och vatteninstallationer.

Säger man upp sig frivilligt så måste man ha i åtanke att det kan tillkomma många sköna tusenlappar i månaden om man inte vill avstå från olika saker och aktiviteter.