27 oktober 2012

Kvartalsrapport från finska Metso

Orderingången för Metso minskade till 1,5 miljarder euro vilket kan jämföras med 1,9 miljarder euro under motsvarande period förra året. Den minskade orderingången härleds främst till affärsområdet "pulp, paper and power". Försäljningen ökade med 12 procent medan rörelseresultatet ökade fem procent (här EBITDA). Marknaden mottog rapporten aningen negativt och aktien backade några procent.Aktien handlas nu till 9,7 gånger beräknad vinst för 2012 vilket jag tycker är lite väl lågt, men det innebär samtidigt att det finns utrymme för uppgångar när Metso väl visat att de klarar att hålla vinsten uppe. I övrigt när man läser den outlook som företaget publicerar ser det faktiskt ganska bra ut. Låt oss hoppas att  det blir så.

Kvartalsrapport från Connecta

Periodens resultat för Connecta blev i det närmaste ett nollresultat, nästan tio miljoner sämre än samma period föregående år. Att Q3:an är det sämsta kvartalet för ett konsultbolag är helt naturligt då merparten av produktionsstyrkan har semester minst en av de tre månaderna. 

För perioden jan-sep ser det bättre ut även om vinsten är betydligt mindre i år än den var så här dags förra året. Connectas vinst för jan-sep är nu uppe i cirka 33 miljoner kronor vilket kan jämföras med cirka 48 miljoner förra året. Det är en försämring med 30 procent. Rörelsemarginalen har sjunkit med en fjärde till drygt sju procent, vilket ändå får anses vara godkänt.

Marknaden reagerade negativt och kursen föll minst tio procent. Aktien handlas nu kring 50 kronor vilket innebär att bolaget värderas till 12,4 gånger vinsten för 2012, om vi antar att helåret slutar på cirka 30 procent lägre vinst än 2011. Det innebär att vi nu har en värdering som fortfarande är låg. Självklart kan det alltid bli värre, därför kommer jag endast att öka i aktien om vi kommer ner runt 35-40 kronor, annars får det vara. Det skall dock till ett rejält taskigt Q4 för att vi skall röra oss såpass långt ner, men allt kan hända.


Connecta hänvisar till långa beslutsprocesser hos kund men säger samtidigt att efterfrågan på flera av företags erbjudanden är fortsatt god. Nettorekryteringen uppgick till 26 medarbetare och företaget har nu 801 anställda. Omsättningen är fortfarande densamma men med mindre minst, som förklaras med att det har krävts mer internt arbete, det vill säga mer säljarbete, för att hålla uppe omsättningen vilket helt naturligt leder till sämre resultat då lönekostnaderna förblir detsamma utan att täckas av extern fakturering.

Av de tre affärsområdena, management consulting, enterprise consulting och digital consulting, är det enterprise consulting som går bäst (utan att det anges hur bäst). Enterprise consulting är den del som arbetar med affärssystems-projekt där Connecta har kompetens inom SAP, Oracle och Microsoft. För management-delen ser de ett stort behov hos kunderna, men tyvärr har kunderna varit alltför försiktiga för att avropa aktiviteter inom den här delen. Management-området går alltså mindre bra, likaså är det med digital consulting där det är lite väl förskönade formuleringar.

En avslutande ljuspunkt i rapporten är kassaflödet som för det innevarande året hittills uppgår till 50 miljoner kronor, vilket är sexton miljoner bättre än vid samma tidpunkt förra året, anledningen anges vara betydligt lägre kundfordringar (alltså att kunderna har betalat sina fakturor bättre och eller tidigare). Detta talar för en bra utdelning även nästa vår.

26 oktober 2012

En spännande vecka

Lite ner, men egentligen ganska oförändrat, även om tisdagen bjöd på lite turbulens. Rapportsäsongen har kommit igång ordentligt och fyra av mina portföljbolag har rapporterat, Apple, Metso, Betsson och Connecta. Jag hoppas inom kort kunna kommentera innehållet i dessa rapporter.


Vi har under veckan varit nere och hälsat på under MA200. Det är i sig sunt eftersom vi då handlar index runt den långsiktiga trenden. Frågan är dock om nedgångarna är över för den här gången. Oavsett så är det för mig som nettoköpare positivt att kurserna inte rusat.

Rapportsäsongen är i full gång och med viss övervikt neråt så har det trots allt varit ganska blandade resultat. Vissat har kraschat och andra har rusat. Betsson fick ett rejält ryck upp under dagen. Veckans skräll får ändå anses vara Kungsleden som tappade 22 procent på en enda dag, trots att inget nytt egentligen avslöjades.

Under nästa vecka börjar det bli dags att se sig om efter något som ser intressant ut att köpa, jag lär återkomma till bevakningslistan i helgen.

21 oktober 2012

Bevakningslistan

Det finns många aktier på bevakningslistan ju nu som jag skulle vilja plocka in i portföljen, men då grundidén är att köpa aktier till rätt pris och vid överreaktioner så blir det till att vänta i de flesta av fallen än. Mina favoriter som ständigt står under bevakning är;

P/E för förväntad vinst 2012 inom parentes.

Fred Olsen Energy (9,3)
Boliden (9,6)
Swedbank (10,0)
Seadrill (12,5)
DNO International (13,1)
Aker Solutions (13,4)
NIBE (13,6)
Hexagon (16,8)
HM (22,3)
Starbucks (25,7)

I andra hand finns det ytterligare några aktier som jag tittar lite extra nog på just nu;
Securitas (10,1)
Tele2 (11,8)
Volvo (12,1)
Billerud (13,5)
Intrum Justitia (13,5)
Millicom (13,8)
Kungsleden (-)
IAR Systems (-)

20 oktober 2012

Fortums höstrapport

Vinsten minskade enligt väntat, elpriserna förblev låga och vattennivåerna kvar på toppnivån. Samtidigt fortsätter vinsterna från verksamheten i Ryssland att dröja. Inga styrkebesked direkt från Fortum Q3-rapport häromdagen, men samtidigt inte heller några negativa överraskningar.

Rapporten kom in som väntat och togs till och med emot lite positivt av marknaden på en annars ganska sur börs. Fortum passar också på att inleda med att elkonsumtionen i Norden är kvar på samma nivå som förra året, trots en minskad industriell aktivitet. Under kvartalet har man lanserat ett sparprogram som skall förbättra kassaflödet med 1 miljard euro under 2013-2014. I jämförelse med samma kvartal förra året ligger Fortum ungefär 70 miljoner euro sämre till i år än föregående år. Och totalt under de första nio månaderna ser det ytterligare lite sämre ut än samma period föregående år. Detta är förstås ingen rolig utveckling, men el är något som vi även i fortsättningen måste ha, och i takt med att energi kommer att bli en alltmer knapp resurs har Fortum framtiden för sig. Dessutom tror jag det är mer troligt att elpriserna kommer att röra sig uppåt än neråt när det väl börjar röra på sig.Vi skall också komma ihåg att det räcker med en oväntad köldknäpp för att elpriserna skall skjuta i höjden, vilket det faktiskt inte var så länge sedan som det hände förra gången. Slutligen hoppas jag att vinsterna från verksamheten i Ryssland fortsätter att utvecklas väl. Än så länge drar den här verksamheten i mindre än 100 miljoner euro i vinst per år, vilket skall ställas mot deras målsättning på närmare en halv miljard i vinst.

Till sist hoppas jag att utdelningen håller i sig och landar någonstans över 6 procent.


Uppåtvecka slutade i moll

Rapportsäsongen har börjat komma igång bra, även börsveckan inledde bra men avslutade under fredagen med en rejäl tillbakagång. OMX30 stängde därför på upp med cirka 0,4 procent. Det innebär att vi under veckan brutit igenom den kortsiktiga stödlinje som sammanbinder de två tidigare kortsiktiga bottnarna. Till nästa vecka får vi därför minska lutningen lite grann på den här linjen. Nu återstår det att se om den ökade volatiliteten fortsätter under nästa vecka.

Indexen främst i USA står ganska högt och en liten sättning skulle på inget sätt vara konstigt. Och i Norden, särskilt i Sverige, så tenderar vi att dansa med när det bär av neråt på andra sidan Atlanten.


Som alltid på börsen vet vi att efter regn så kommer sol, och omvänt så kommer det regn efter sol. Just nu ser det mer ut som att vi kommer att få mer regn, och det är då som de bästa köptillfällena uppstår. Undantag när man inte skall köpa finns det gott om. I veckan kunde vi på di.se läsa om att småspararna på till exempel Avanza och Nordnet tillsammans utgör en betydande del av ägarandelen i bolag som PA Resources. Denna aktie har som bekant fallit rejält och här har vi ett exempel på en aktie som nästan garanterat inte kommer att stiga på grund av några fundamentalt positiva nyheter framöver, i alla fall inte på lång sikt, så frågan är vad de förväntar sig skall hända? Antagligen räknar många med att det skall bli kortsiktiga ryck uppåt, och så kommer det säkert att bli.

Hur stora dessa ryck blir och exakt när de börjar och slutar är som vanligt omöjligt att pricka, vilket i praktiken innebär att det är mycket svårt att göra någon betydande vinst. Och har man någon som helst riskmedvetenhet handlar man med mycket små positioner, och då krävs det rejäla svängningar för att det skall bli någon betydande avkastning. De aktier man skall köpa när det faller är aktier i företag där man vet att de långsiktiga utsikterna är goda, inte i företag där nedgången enbart är fundamentalt motiverad. I fallet med PARE är det dessutom extra tydligt. Oljan är slut i deras källor, bolaget har stora skulder och förhoppningarna om att hitta tillräckligt med olja för att lösa dessa är så långt borta att risken överväger chansen flera gånger om.

14 oktober 2012

Apple - bubbla eller tillväxtmaskin?

Om man räknar på kursutvecklingen för Apple-aktien på lite längre så är vi vid dags datum upp någonstans runt 5 000 %. Lite här och där kan man läsa om både mindre och mer seriösa analyser som hävdar att det bara är en tidsfråga innan bubblan spricker. Många drar paralleller till kursstegringarna under it-bubblan runt millenieskiftet där det inte var helt ovanligt med kursstegringar på både hundratals och tusentals procent på kort sikt. Skillnaden den här gången är att det inte är någon bubbla den här gången.

Marknadsandelen. Om vi tittar på mobiltelefonsmarknaden för Apple kan vi konstatera att Apple på 5-6 år gått från noll till en marknadsandel på runt sju procent. Sju av hundra telefoner som såldes världen över under andra kvartalet 2012 var en iPhone. Apples marknadsandel är fortfarande mindre än både Samsung och Nokia, men tillväxten i antal sålda telefoner för Apple fortsätter att öka samtidigt som Nokia och Samsung rasar. Hög tillväxttakt och en mycket stor tillgänglig marknadsandel att erövra är så klart en enorm möjlighet.

Vinsterna. Apple är helt outstanding när det gäller att göra vinst på sina produkter. Av den samlade vinsten för mobiltelefoner står Apple för 75 procent. En helt otrolig siffra. Sju av hundra kronor som folk köper mobiltelefoner för går till Apple, men tre av fyra kronor av all vinst som genereras på samma marknad tillfaller Apple. Det säger något om hur överlägsna bolagets produkter är konkurrenternas när kunderna är beredda att betala så mycket mer för Apples produkter. Trots att konkurrenterna tillhandahåller samma funktioner, fast med så mycket sämre kvalitet och fulare design.

Värderingen. Apple värderas idag till fjorton gånger beräknad vinst för 2012. Det är väldigt lågt med tanke på vilken tillväxt som ligger i bolaget. Till beräknad vinst för 2016 är värderingen sju gånger vinsten. Alltså ännu mycket låg värdering. Det innebär att det finns chans till kursdubbling fortfarande på bara tre-fyra år som vi fortsätter i samma takt. Även om vi inte dubblar kursen finns det ändå bra utsikter för att det skall bli en rejäl stegring ändå framöver.

Balansräkningen. Till skillnad från it-bubblans tillväxtbolag så har Apple sin finansiering på det torra. Bolaget har inga skulder och det egna kapitalet kommer under 2012 att uppgå till 100 miljarder dollar, cirka 670 miljarder kronor eller cirka en femtedel av Sverige BNP. Om inget särskilt som påverkar det egna kapitalet händer kommer de enligt prognosen att ha ett eget kapital som överstiger 400 miljarder dollar under 2016 vilket är en helt otrolig summa. Det innebär t ex att Apple i händelse av stagnation istället har möjlighet att göra stora utdelningar.

Produkterna. Företagets telefon, iPhone, är den viktigaste produkten för Apple och kvaliteten talar för sig själv. Scrollen, operativsystemet, app-systemet, integrationen, designen, så gott som allt är bättre på telefonen är hos konkurrenterna. Surfplattan, inga konkurrenter kommer ens i närheten av den kvalite som Apple levererar på den här produkten. Datorerna, MacBook Pro och MacBook Air är mästerverk i design och det finns ingen annan laptop på marknaden idag som ens kommer i närheten av den läckerhet som dessa datorer uppvisar. Därtill har vi mjukvarukoncepten, eget operativsystem ger dem möjligheter att kontrollera innehållet i produkterna på ett särdeles ekonomiskt fördelaktigt sätt. AppStore med en bra standard ger bra tekniska förutsättningar för att ta fram appar som fungerar i alla (finns ju bara en) enheter. Samtidigt är AppStore så gott som enda distributionskanalen vilket innebär att Apple får ordentliga royalties varje gång någon lanserar en app som en användare köper via AppStore. Sedan har vi iTunes med det store utbudet av musik och andra mediakomponenter där det också finns väldigt få konkurrenter som kan hävda sig, förutom möjligen Spotify. 

Negativt. Det finns få saker som är negativt för Apples utvecklingen. Visst kommer hype:n kring iPhone att successivt svalna framöver, men det innebär inte att företaget på något sätt är färdig med marknaden ännu, tänk på de sju procenten av marknaden. Innan vi börjar prata om stagnation behöver Apple få en betydligt större andel, och på vägen dit finns det fina vinster att göra. Tillväxttaken mellan Q1 och Q2 har stannat av, men årets Q2 jämfört med året innan håller fortfarande en ökningstakt på nästan 50 procent.

13 oktober 2012

Apple nu i portföljen

Tidigare har jag sagt att jag fokuserar på nordiska aktier. Det stämmer fortfarande, men ingen regel utan undantag. I och med att jag fram till i maj nästa år kommer att fylla på med aktier i fundamentalt bra bolag med goda tillväxtmöjligheter var det återigen dags för köp. Problemet den här gången var att det helt enkelt inte fanns någon aktie bland dem jag normalt sett bevakar som jag tyckte såg tillräckligt intressant ut.

Därför föll istället valet på Apple. Min favoritsektor, norsk oljeservice är fortfarande glödhet för mig, under de senaste veckorna har kurserna i de här aktierna stött emot bra, vilket i sig är bra, men just nu är det för mig inte bra eftersom jag vill åt dem till bättre priser, men än så länge är det vänta som gäller.

Apple har haft en liten rekyl på cirka 10 procent den senaste perioden. Rekylen har fått många kritiker att basunera ut att Apple-bubblan nu är på väg att spricka. Problemet den här gången är att det inte finns någon bubbla Apple-aktien är rimligt värderad till fjorton gånger årets beräknade vinst, tittar man några år framåt är aktien värderad till sju gånger årets vinst. Det innebär att om vinsten inte ökar, eller till och med minskar lite, så har vi fortfarande en mycket rimlig värdering, särskilt med tanke på att Apple tar marknadsandelar i en rasande takt samtidigt som de lyckas med att bibehålla sina skyhöga priser jämfört med mycket annan teknik idag. Lägg därtill till att de i början av året endast hade knappt tio procent av mobiltelefonmarknaden.

Nu har jag inte de exakta siffrorna i huvudet, men om Apples marknadsandel fortsätter att öka i bara närheten av nuvarande takt med bibehållna volymer och priser finns det med andra ord väldigt mycket kurspotential kvar, även om 5 000 %-resan kan tyvärr är över för det här bolaget. Mer om Apple kommer så småningom i ett senare inlägg.

Nu ser fördelningen av innehaven ut enligt följande, kommer även i veckan att dubbla andelen som ligger i medellånga obligationer, d v s Catella Avkastning, då den nu har stigit med en procent vilket jag tycker är tillräckligt med marginal för eventuella bakslag i denna fond i förhållande till att avkastningstakten i den här är minst 50 procent bättre än i de korta räntefonderna.Aktieandelen av portföljen uppgår nu till 12,60 % av det totala värdet.

12 oktober 2012

Lugn vecka svagt neråt

En lugn och tråkig vecka med mestadels fallande kurser. Cirka 1 procent ner på OMX30, sedan starten på oktober är vi ner 1,2 procent. Oktober har ännu inte varit något av en moving month, en allmänt tråkig månad är en bättre beskrivning.

Vi går direkt på diagrammet den här veckan. Vi befinner oss just nu mitt emellan stöd och motståndsnivåerna, vi befinner oss också mitt emellan MA50 och MA200. Trenden är dock fallande och nästa vecka får vi se om vi bryter igenom MA200. Idag bröt vi även igenom det lite brantare stödet som sammanbinder de två senaste bottnarna.


Om vi skall ner till den lite mer långsiktiga stödet har vi ytterligare 5-6 procent från nuvarande nivå. Generellt känns det som att väldigt många aktier just nu skulle må bra av en rejäl  rekyl. Det säger jag i och för sig eftersom jag är nettoköpare, men allmänt är det just nu ont om aktier med bra lägre för köp. Detta kan i sig indikera att vi står inför en lite mer rejäl rekylperiod. Det vet vi som vanligt inget om, därför fortsätter vi att agera efter de definierade principerna.

11 oktober 2012

Avanza - ungefär som väntat

Omsättningen föll med 20 procent under årets tre första kvartal, något som företaget förklarar med minskad handelsaktivitet som en följd av minskat intresse för värdepapper då marknaden just nu är orolig. Detta är i sak sant och så klart tråkigt, trots detta finns det ljuspunkter.

Resultatet efter skatt nästan halverades för niomånadersperioden, vilket är en hel del, men samtidigt ganska väntat då handelsaktiviteten minskat. Till dagens stängningskurs på 134 värderas nu bolaget till cirka 19 gånger årets vinst, om vi räknar med att årets totala vinstminskning blir omkring 30 % i jämförelse med förra årets resultat. Det innebär att vinstmultipeln har ökat betydligt även om det inte på något sätt är någon extrem värdering som ur det perspektivet skulle motivera någon större nedgång. Men allt hänger på om Avanza lyckas behålla sitt förtroende som tillväxtbolag, då finns det nämligen ingen anledning till oro (mer om det längre ner). I snitt har Avanza haft en värdering på runt 17 gånger vinsten, under vissa perioder har värderingen även varit uppe på 26 gånger vinsten. Ur det perspektivet sitter vi alltså inte med någon extrem värdering nu heller.

Börsens reaktion var inledningsvis spännande, öppningskurser på minus 7 procent, vilket för övrigt kan ses i bilden här nedan då det just nu verkar vara problem att få aktuell kursdata från Hitta Kursvinnare. Under dagen återhämtade sig kursen och både säljare och köpare konstaterade att rapporten till trots så kommer inte bolaget att avvecklas inom den närmsta tiden den här gången heller. Vi stängde under kvällen på minus drygt 2 procent vilket får anses vara helt okej med tanke på resultatet.


Handelsaktiviteten har minskat rejält, hela 35 procent. Skall man dra paralleller till vinsten som också minskat med cirka en tredjedel så verkar dessa två variabler följa varandra ganska bra. Såvida man inte tror på ett scenario där aktiehandel aldrig igen kommer att bli hett bland småsparare så har vi inget att oroa oss för. Stiger handelsaktiviteten stiger vinsten, svårare än så är det inte.

Det som är bra i dessa tider är att Avanza passar på att bredda sitt utbud med andra produkter, till exempel olika produkter för räntesparande. Det gör att när handelsaktiviteten väl vänder kommer ökningen att bli än kraftigare. Det som också talar för detta är att Avanza fortsätter att öka antalet kunder och det totala sparkapitalet som spararna sätter in. Negativt är dock att ökningstakten varit lägre under den här perioden än tidigare vilket naturligtvis är en faktor som kan ställa till det rejält om trenden fortsätter.

Fri flytträtt av pensionskapital, ytterligare produktlanseringar och nya it-system samt en ny webbplats som kommer att lanseras framöver är saker som talar för att Avanza kommer kunna fortsätta öka antalet kunder framöver. Trots att antalet kunder ökat och att sparkapitalet är större nu än det var för tre månader sedan så har Avanzas marknadsandel av totala sparmarknaden minskat med tio procent under kvartalet. Trots att sparkapitalet ökat.

Det innebär att trots att Avanza nu har en mindre del av den totala marknaden sitter de ändå på fler kunder. Att tappa marknadsandelar är i det här fallet negativt, men den enorma styrkan i att endast sitta på 1,8 procent av marknadens samlade sparkapital är som säkert flera av er redan tänkt på - att det finns en enorm möjlighet att ta marknadsandelar på en dessutom växande marknad.


Om vi leker lite med siffrorna innebär det att om Avanza kan dubblera sin marknadsandel på till exempel fem år dubblar de vinsten vid nuvarande handelsnivå till 400 mkr. Om de dessutom återgår till nivåer på handelsaktiviteten som rådde under 2011 blir vinsten 50 % högre, det vill säga 600 mkr. Om det blir så innebär det en kurs på runt 350 kr med en värdering på 17 gånger vinsten som varit den genomsnittliga värderingen de senaste åren. Det innebär med andra ord att även om utfallet blir betydligt lägre finns det utrymme för rejäla kursuppgångar ändå. Kan de dessutom ha en utdelningstakt på 4-6 procent per år blir det ännu bättre.

Skulle det bli rejäla race neråt istället kommer jag, som det ser ut nu, istället att köpa mer.

06 oktober 2012

Portföljens rapportdagar för Q3

Så här ligger Q3-rapporterna i kalendern för portföljens bolag;

11 oktober Avanza
19 oktober Fortum
25 oktober Connecta
25 oktober Metso
26 oktober Betsson
31 oktober Lundin Petroleum
9 november Ratos

En bra vecka till - men är det verkligen så bra?

Det går bra på börsen just nu, ännu en vecka med stigande kurser, cirka 1,9 procent blev det den här veckan på OMX30. Trots rapportering om oroligheter och negativa konjunktursignaler i Europa och Kina har det i USA varit desto bättre stämning under veckan. Det är valår i USA och historiskt sett har börserna gått bra under dessa tider. Som jag skrev förra veckan så är oktober "moving month" och än så länge har vi börjat uppåt vilket så klart är positivt. Så även om vi har statistiken med oss finns det skäl till att vara oroad.

Vi står nu inför en stundande rapportsäsong, en säsong som föregåtts av haglande vinstvarningar från bolag både i USA och i Europa. Trots detta stiger kurserna. Ju mer kurserna stiger inför rapporterna, desto värre kan det bli när rapporterna väl kommer att förväntningarna inte slår in. Cornucopia publicerade igår ett intressant inlägg om hur dieselkonsumtionen minskat i Sverige, något som historiskt sett haft bra korrelation med BNP-utvecklingen. Sämre BNP innebär sämre tillväxt som ytterst innebär sämre vinster för företagen. Lite ljus finns det ändå och det är stödåtgärderna, som den här gången skall pågå "så länge det behövs". De positiva nyheterna om konjunkturen i USA. Valåret i USA och det trots allt än så länge ganska låga vinstmultiplarna för de kommande årens vinster.


Det som är lite tråkigt för Sverige är att våra index har utvecklats betydligt sämre än våra nordiska grannar och USA. Om vi tittar tekniskt på diagrammet så har vi nu nosat på MA50 vid två tillfällen, både gångerna har vi rört oss uppåt efter att vi cirklat kring dessa nivåer. För varje gång vi touchar MA50 och ju tätare det blir mellan tangeringarna, desto större blir risken för att vi kommer att braka igenom rejält. De senaste månaderna har vi haft två bottnar som nu ligger betydligt högre än den lite längre bottenlinjen.

Det största orosmolnet just nu är vad rapporterna för Q3 kommer att visa. Beroende på vad marknaden väljer att fokusera på kan det bli ryck åt båda hållen. Det som är bra är att bolagen trots allt vinstvarnat ordentligt den här gången, så ingen borde egentligen bli särskilt överraskad om rapporterna överlag blir besvikelser. Rent kursmässigt verkar marknaderna ha struntat i varningarna i alla fall, och det är lite där som min oro finns. Är det stödåtgärdernas likviditet som styr nu igen?

To be continued...

01 oktober 2012

Sverige sämst i klassen

Det går betydligt bättre för våra nordiska grannar i väst. I en jämförelse av index mellan Norge, Danmark, Sverige, Tyskland och Dow Jones i USA så ligger Sverige hopplöst efter sina nordiska grannar. Det gäller både på kort och lång sikt.


Sverige representeras av den svarta linjen i diagrammet, vi har de senaste tolv månaderna ökat 19 procent., vilket kan jämföras med 30 procent för Norge och hela 43 procent för Danmark. Titta vi på lite längre sikt ser det ännu värre ut.


De senaste femton åren, så långt som det gick att gå tillbaka i programmet, så har Danmark och Norge haft dubbelt så bra utveckling, 270 respektive 240 procent avkastning mot Sveriges blygsamma 134 %.