31 mars 2013

Tillväxten i SAP och Oracle

Inför mitt köp av aktier i SAP under nästa vecka har jag bland annat tittat på försäljningsutvecklingen för SAP och jämfört med ärkekonkurrenten Oracle. Ur ett tillväxtperspektiv ser det helt enkelt betydligt bättre ut för SAP, inte minst därför att SAP utgår ifrån en idag lägre omsättningen än Oracle.

SAP har under de senaste tolv kvartalen uppvisat dubbelsiffrig försäljningstillväxt på rullande tolvmånaders, varje kvartal. Och mycket tyder på att trenden kommer att hålla i sig. Mellan 2009 och 2012 ökade årsomsättningarna med nästan 50 %. Blickar vi bort ytterligare fem år kan vi mycket väl se ytterligare en ökning av försäljningen med 50 %.


Tittar vi på Oracle ser det inte riktigt lika bra ut rent försäljningsmässigt. Även om Oracle haft liknande ökningar i försäljningen de senaste fem åren ser prognosen inte riktigt lika stark ut de kommande fem åren. Dessutom var inte rapporten som kom förra veckan övertygande från Oracle som jag skrev om tidigare, även om Oracle så klart ville bortförklara siffrorna.

SAP har ett spännande år framför sig och jag ser fram emot att följa utvecklingen!

Presentationen av resultatet för 2012;
http://www.sap.com/corporate-en/investors/pdf/SAP-2012-Q4-Presentation.pdf

SAPs kompletta årsrapport, som beskriver företaget även utifrån andra vinklar än den ekonomiska;
http://www.sapintegratedreport.com/2012/en/ 

Att se på sitt sparande som ett företag

Min strategi, som går ut på att under en ganska lång tid bygga ett en portfölj med ganska många aktiepositioner kan under uppgångstider som dessa kännas lite frustrerande eftersom det för varje procent som index tickar uppåt kan kännas som att man "missar" viktig avkastning. Under de perioder försöker jag istället tänka på min portfölj som ett företag där jag bygger på lång sikt och där jag inte kan låta mig frestas av att ta kortsiktiga vinster på bekostnad av ökad risk.

Det insatta kapitalet, som här får symbolisera det egna kapitalet i företaget, måste användas på ett sätt som innebär ett rimligt risktagande.

Faktum är att utvecklingen sedan i somras kunde ha varit tvärtom, och då hade den långsamma inkörningen på marknaden inneburit att jag legat betydligt bättre till än index. Det innebär att min edge, som här innebär att dra ut på ingången i drygt 2 år främst kommer att få riktigt bra effekt i samband med nedgång. Den kostnad som jag betalar i form av missad avkastning får jag tillbaka i form av minskad risk för att bränna mig rejält och ta stora positioner precis innan stora ras. Jag får även tillbaka kostnaden i form av att jag har chans att kliva in i samband med ordentliga nedgångar.

Dessutom tror jag att det är nyttigt att som intresserad/motiverad amatör entra marknaden långsamt. Jag tänker redan annorlunda nu än jag gjorde för nio månader sedan, och då tiden till att hitta bra aktier är begränsad tror jag att jag gjort sämre val om jag skulle valt 20-30 aktier eller mer vid ett och samma tillfälle. Med marknadens svängningar uppstår alltid tillfällen, och då är det bättre att spara på sitt krut i den mån det är möjligt. Samtidigt måste jag löpande ta positioner för att slippa risken att aldrig komma in i marknaden, jag kan alltså inte sitta och vänta på ett nytt november 2008 för att tycka mig ha ett bra köpläge.

Genomsnittlig avkastning på aktiepositioner

I samband med kvartalsavstämningen för första kvartalet har min portfölj på totalt kapital sedan förra sommaren avkastat 3,45 %. Det är ganska långt ifrån hur index utvecklats under samma period, men eftersom jag successivt ökat i aktier har aktieandelen varit långt ifrån den dominerande. I anslutning till avstämningen på totalt kapital kan det därför vara intressant att titta på hur avkastningen varit på den, i genomsnitt, del av kapitalet som varit investerat i aktier.

Då jag för närvarande har cirka arton sextiodelar av kapitalet allokerat i aktier som köpts ungefär ganska jämnt fördelat över den senaste niomånadersperioden kan vi göra antagandet att jag i genomsnitt haft nio sextiodelar av kapitalet allokerat under den här perioden i aktier. Alltså cirka 15 procent av kapitalet. Om vi ackumulerar utdelningar, realiserade vinster, orealiserade nettovinster (inklusive orealiserade förluster) samt lägger till den avkastning som kommer från räntorna och slutligen bortser från avkastningsskatt men inkluderar courtage, då har jag på aktieandelen uppnått en avkastning på 27 procent vilket är 70 procent bättre än index.

Detta är så klart ett väldigt teoretiskt sätt att se det hela, men det är ändå en bra indikation om hur det eventuellt kommer att kunna se ut framöver när en större del av kapitalet är allokerat i aktier och index är uppåt.

30 mars 2013

Glad Påsk!

Dags att fira påsk!


Nasdaq kvar i långsiktig uppåtgående trend

Nasdaq som är ett teknikintensivt index har genom åren avkastat riktigt bra med några få undantag. Dessa undantag är it-bubblan och finanskrisen. Däremellan har det varit utmärkta uppgångsfaser. De tillfälliga ras som inträffat och sammanfallit med allmänna rekyler har trots allt inte varit så kraftiga. För det mesta har det rör sig om nedgångar på 10-20 procent grovt sammanfattat. It-bubblan bjöd dock på en lite saftigare nedgång på nästan 80 procent vilket var värre än finanskrisen som bara innebar en sättning på 55 procent. I fallet med it-bubblan var nedgången från rent löjliga nivåer.


Allt eftersom kursena stiger på marknaderna världen över tycker jag det blir allmänt svårare att hitta intressanta köpcase på den svenska börsen. Därav det allt större intresset att leta efter stabila aktier utomlands.

Även om det är lätt och meningslöst att försöka vara efterklok så kan det inte hjälpas att man ångrar att inte var mer engagerad i aktier under finanskrisen. Det lär dröja innan det uppstår ett köpläge som årsskiftet 2008/2009 igen.

29 mars 2013

Nästa köp

Har återigen gått igenom Small, Mid och LargeCap på svenska börsen och i princip känns ingeting lockande att köpa just nu. Jag tror innerst inne att det är maj som spökar, det känns som att jag låst fast vid att vi kommer att få se nedgångar i maj, och därmed bör man vänta med köp. Detta gäller särskilt på svenska börsen som har en tendens att vara särskilt volatil vid sådana rekyler.

Jag har därför, mer eller mindre, bestämt mig för att blicka utomlands i början på nästa vecka. Som jag nämnde tidigare finns affärssystemjättarna Oracle och SAP på bevakningslistan. Efter visst övervägande har jag kommit fram till att jag kommer att satsa på SAP. Först hade jag tänkt att köpa båda två och se de båda bolagen som en gemensam investering.Så blir det inte nu utan istället väljer jag att satsa helt på SAP. En av anledningarna till detta är att jag tror att SAP har bättre möjligheter de kommande åren att växa kraftigare än Oracle. Dessutom är Oracle sett till omsättningen nära dubbelt så stora redan. SAP borde därmed ha det lite enklare att dubbla sin omsättning än vad Oracle har.

Oracle är för övrigt mest verksamma i USA, och det är kanske inte där som den främsta tillväxten ligger de kommande åren. SAP, som ligger i Europa, har på sin hemmamarknad inte optimala förutsättningar heller, men jag tror av olika skäl att de har det betydligt enklare att lyckas inom EM än vad Oracle har.

Att läsa senaste rapporten från SAP är dessutom en ganska skön läsning jämfört med vad det var att se marknadens reaktion på Oracle senaste rapport. I det här fallet tror jag alltså inte att Oracles rekyl innebär någon egentlig fördel på lång sikt. SAP har fortsatt växa tolv kvartal i rad och trenden verkar hålla i sig.

Kvartalsrapport 2013-Q1, 3,45 %

Det har under det senaste kvartalet varit en riktig bullmarket, världens börser har stigit med omkring tio procent vilket får anses vara ett rejält skutt i tider som dessa. Även mina egna innehav har utvecklats väl, då jag för närvarande är långt ifrån fullinvesterad har det inte varit lika stark utveckling i min egna portfölj. Detta är den omvända sidan av den risken man tar när man inte är fullinvesterad, det vill säga chansen att slå index i uppgång blir nästan omöjligt.

Det gör dock inte så mycket eftersom jag istället har en lång och intressant period framför mig där jag skall fortsätta köpa mer aktier. Självklart är det då positivt om inte kurserna sticker iväg allt för mycket, eftersom vi för varje procent upp kommer närmare en nedgång.


Aktieandelen uppgår nu till cirka 30 procent och under nästa månad kommer jag att ha nästan exakt 1/3 av det egna kapitalet i aktier vilket är helt enligt plan.

BioGaia (17,00 %)
Just nu portföljens stjärna. I och med företagets engångsintäkter förra året och samarbete med stora aktörer har bolaget goda chanser att fortsätta sin expansion och få ut sina hälsoprodukter på marknaden samtidigt som vinstutvecklingen bibehålls. Jag har stora förhoppningar om bolaget, men är samtidigt väl medveten om att de snabba uppgångar vi ser i kursutvecklingen kan vända väldigt snabbt. Detta är just nu ett av mina mest riskfyllda köp som än så länge har slagit väl ut.

Betsson (15,00 %)
Ett av de innehav som jag hoppas behålla, och kanske till och med öka i, under många år framöver. Bolaget har precis allt det som man kan önska sig. Höga utdelningar, bra och stabil kurstillväxt och framförallt förhållandevis oberoende av indexutvecklingen i övrigt då bolaget verkar i en bransch som inte följer konjunkturen i någon större utsträckning. Helt enkelt en riktigt bra placering!

Securitas (14,00 %)
Lite av en chansning som hittills har slagit väl ut. Jag plockade upp aktien kring tidigare bottennivåer dit aktien nått på grund av negativa besked i senaste kvartalsrapporterna. Då företaget är ett tjänsteföretag är detta dock en verksamhet som är relativt lätt att vända, och kanske har vändningen redan skett? Detta under förutsättning att verksamheterna i Södra Europa inte ställer till det alltför mycket.

Diageo (8,00 %)
Bolaget som verkar inom branschen för alkoholhaltiga drycker är ett av mina mer defensiva val. Sprit tenderar att gå bra oavsett konjunkturvädret, och därmed känner det bra att ha delar av portföljen i tillgångar som denna.

Knowit (7,00 %)
Ett av it-bolagen där förtroendet äntligen verkar ha vänt, låt oss nu hoppas att nästa kvartalsrapport även bekräftar detta. Relativt små it-bolag som Knowit kan i princip vända när som helst och de kraftiga rörelserna neråt är risken man tar för att få vara med på resorna uppåt. Bolaget har dock en bra utdelning som alltid är ett trevlig inslag.

BAT (6,00 %)
I första hand en defensiv placering i brist på bättre aktier. Men säga vad man vill om tobaksindustrin, men stabil är den i alla fall, och i väntan på lägre kurser på andra aktier får det här duga tills vidare.

Starbucks (7,00 %)
Ett bolag som för närvarande verkar göra allt rätt. Kaféer enligt det högkvalitativa Starbucks-konceptet fortsätter att vara vinnande, samtidigt är tillväxtpotentialen enorm då bolaget är långt ifrån väletablerat på många av jordens platser ännu.

ComCast (5,00 %)
Ett ganska nytt innehav som jag har stora förhoppningar om. Bolaget verkar i en framtidsbransch med många intressanta tjänster inom media som riktar sig till privatpersoner. Dessutom har de bevisligen redan lyckats med det som de håller på med.

Intel (4,00 %)
Processorer till datorer är knappast något som kommer bli överflödigt i framtiden, även om Intel kanske inte riktigt lyckats inom segmentet med processorer till handdatorer och surfplattor, men jag har svårt att se varför de inte skulle lyckas inom detta.

StoraEnso (0,00 %)
Efter dess rejäla rekyl sista tiden och positiva analyser känns det som att StoraEnso på relativt kort sikt har goda förutsättningar för en resa norrut. Dessutom kan det bli riktigt bra på lång sikt om bolaget lyckas med att ställa om sitt fokus från pappersproduktion till förpackningsproduktion.

Getinge (0,00 %)
För bara några dagar sedan avskiljdes årets utdelning vilken väntas komma in i depån i början av april. Detta köp gjordes efter bolagets rekyl i början av året, och detta är därmed ett köp som jag tror starkt på om aktien följer mönstret som varit tidigare. D v s om man gått in vid en punkt runt MA200 har man stått plus tjugo procent cirka 1-2 år senare.

Fortum (-2,00 %)
Positiva nyheter meddelas för ett tag sedan som att Fortum får sänkt skatt vilket därmed ökar vinsten för bolaget, detta har fått aktien att ta några glädjeskutt den senaste tiden och snart väntar en bra utdelning. Framgent vet jag dock inte om Fortum är en aktie för mig, det känns som att bolaget står och stampar lite väl mycket för att jag skall tycka att det är värt att ligga kvar i bolaget. Men jag har inte bestämt mig än hur jag skall göra.

Ratos (-2,00 %)
Har återhämtat sig mycket starkt sedan förra avstämningen, bolaget har sänkt sin utdelning men samtidigt börjat göra affärer igen och därmed syns företaget i medierna vilket säkert har bidragit till senaste kursutvecklingen. Förhoppningsvis kommer affärerna även att generera den avkastning som nu behövs för att resan skall fortsätta norrut.

Novo Nordisk (-4,00 %)
Har precis genomfört sin utdelning vilket innebär att avkastningen totalt i aktien ligger runt noll vilket får anses vara helt okej med tanke på att detta innehav införskaffades för bara någon månad sedan. Detta innehav ser jag som ett mycket säkert och stabilt innehav i vilket jag kan tänka mig att öka i vid ytterligare fall.

France Telecom (-8,00 %)
En aktie som känns allt mer tråkig, även om analyserna pekar på låg risk och trots sänkt utdelning finns det antagligen hopp även för detta bolag. Är dock inte helt säker på att jag kan tänka mig att öka i bolaget vid en rejäl dipp neråt, snarare att jag kan tänka mig att sälja vid en ordentlig upprekyl.

Apple (-17,00 %)
Trots att jag dubblade mitt innehav efter ett nedställ på 30 % i aktien ville det sig inte riktigt än. Alla talar om att risken är låg och så vidare, men ännu känner sig marknaden inte övertygad om att de pressade marginalerna är oviktigt. Jag tror dock fortfarande starkt på Apple och känner mig inte särskilt oroad över detta.

Connecta (-29,00 %)
Portföljens just nu tyngsta blysänke. It-bolag tenderar dock att alltid återhämta sig, även om det kanske tar lite tid. Utdelningen har sänkts i år med ligger fortfarande på en nivå som är betydligt bättre än en genomsnittlig räntefond. Om aktien sjunker ytterligare 5-10 procentenheter kan jag tänka mig en dubbling i aktien.

Affärer under första kvartalet
Under första kvartalet i år har jag gjort mina första försäljningar sedan starten i juli 2012. Fem affärer har det blivit varav två på grund av mycket god avkastning, det kändes helt enkelt dags att kliva av. Detta skedde i Metso och Avanza där avkastningen i respektive fall blev 25 samt 30 procent vilket även var psykologiskt viktigt att realisera.

Lundin Petroleum åkte ut på grund av, i mitt tycke, deras något otydliga kommunikation angående deras utveckling som blev ett faktum när aktien rasade kraftig. Jag kom dock ut med en affär som gick plus åtta procent. Likaså HM och Clas Ohlson fick lämna portföljen och dessa blev plusaffärer. Men långt ifrån så bra som jag önskat. I HM-fallet kom jag fram till att pengarna antagligen växer bättre någon annanstans, i Clas Ohlson-fallet berodde försäljningen dels på en rapportbesvikelse men även att jag antagligen inte är intresserad att äga bolag som sysslar med försäljning av något som jag är helt ointresserad av att läsa om.

Totalavkastning
Så till den kanske mest intressanta punkten. Totalavkastningen.

Då min portfölj inte är fullinvesterad i aktier är det naturligt att jag ligger efter index rejält i och med att vi senaste tiden haft en uppgångsfas. Hade det varit tvärtom hade jag med all säkerhet legat före index. På en så kort period som knappt nio månader är det dock fortfarande ganska ointressant att jämföra mot index. Intressant blir det på längre sikt när det kanske skiljer över 100 % mellan index och den egna portföljens utveckling. Vi skall också komma ihåg att min utveckling är inklusive avkastningsskatt, courtage och alla andra tänkbara utgifter som inte tas med i index.

Utveckling 2013-Q1 (fr 19 juli 2012)
Min portfölj: 3,45 %
SIX Return Index: 16,40 %
Avanza Zero: 15,20 %

Tittar man på fördelningen av avkastning så är fortfarande ränteintäkterna den största delen jämfört med utdelningar och realiserade affärer. Man skall då komma ihåg att räntorna i nuläget har ett kraftigt försprång eftersom betydligt mer av portföljen legat och ligger i räntor för närvarande. Därmed är avkastningen från aktierna mycket bra med tanke på hur liten del av portföljen som i genomsnitt legat i portföljen under dessa första nio månader.Av det totala kapitalet så ser vi att avkastningen under innevarande år är dubbelt så stor som avkastningen under hela förra året. Självklart drivet av den starka bullmarket vi haft/har i kombination med att jag ökat andelen aktier i portföljen.


På sikt är så klart målet att det totala resultatet skall utgöra en större del av det totala kapitalet än det egna insatta. Det är det dock långt än så länge!

28 mars 2013

OMX30 - 2013-V13 +8,5 %

Nu är sista handelsdagen avslutad för första kvartalet 2013. Index stannade på 8,5 %, svagt uppåt från förra veckan. Egentligen har det inte hänt så mycket med index senaste veckan, börsen har gått in i ett påsklunk med små rörelser i väntan på att något skall hända. Vi ligger nu och hovrar runt MA50 och alla är så klart nyfikna på vad som skall hända när vi nu går in i Q2.

En ny rapportsäsong inleds snart och de första avskiljningarna av utdelningarna har redan börjat. För egen räkning trillade bland annat utdelningen från Novo Nordisk in i veckan och under nästa vecka skall utdelningen från Getinge noteras i depån.


Det har börjat bli dags att öka antalet innehav i portföljen igen och jag hade under påsken tänkt komma fram till vilket företag som det skall bli. Det blir säkert någon form av bevakningslista som kommer att uppdateras i helgen. Det skall även bli ett kvartalsbokslut har jag tänkt mig, var trots allt tre månader sedan jag gjorde senaste sammanställningen över utvecklingen. Därför skall det bli riktigt intressant att i detalj gå igenom och utvärdera resultatet.

Att börsen nu har gått in i ett lite lugnare tempo ser jag, faktiskt, bara som positivt. Håller vi samma tempo som ni kommer vi att ha en börs som stigit över 30 procent innan året är slut. Som alltid innebär kraftigare stigningar också desto kraftigare fall. Frågan är dock vad som är bäst, långsamma stabila uppgångar eller en slagig börs med kraftiga ryck åt alla håll? Det senare är kanske psykologiskt sett inte att föredra, men samtidigt är det ofta där som det finns chans att göra de bästa affärerna. 

26 mars 2013

Inte alltid man hinner det man vill

Har inte varit mycket tid över för bloggandet sista dagarna, men jag räknar med en ordentlig spurt under påsken!

23 mars 2013

OMX30 - 2013-V12 +8,3 %

Börsen tar ett kliv bakåt med återhämtade sig starkt under fredagen. Under veckan har vi touchat MA50 vilket ofta brukar vara en vändpunkt vilket verkligen bekräftades under fredagen. Börsen har dock varit ner under veckan vilket jag faktiskt bara tycker är hälsosamt. Gummisnodden mellan MA200 och aktuell kurs har varit över tio procent ett bra tag och förr eller senare kommer vi att röra oss mot MA200, vilket kanske är något som vi redan påbörjat nu?Utvecklingen är som alltid helt slumpartad, men visst ser vi redan nu likheter med föregående år? Runt mitten på mars börjar den nästan orubbade uppåttrenden att vackla?

21 mars 2013

Tradingannonser och kortsiktig handel

Eftersom jag är en flitig besökare av webbsidor med ekonomiskt innehåll antar jag att Google Analytics, eller motsvarande tjänster på Internet, registrerar att jag besöker webbsidor med sådant här innehåll. Därför får jag ofta upp annonser med någon form av ekonomiskt innehåll. En klassiker är de annonser som marknadsför olika tjänster för att "tjäna pengar på kortsiktig handel".

Ofta när jag ser dessa annonser brukar jag fundera vidare på vilka personer som dessa riktar sig till. Och framför allt om de personer som går i fällan verkligen tjänar några pengar? Kortsiktig handel, och då menar jag riktigt kortsiktigt, som i affärer som bara varar i några minuter eller timmar, är farligt nära ren casinoverksamhet.

Visst kan man hävda att man använder sig av statistiska metoder och andra aktiviteter för att skilja sig från ordinarie spelverksamhet. Men spelverksamhet bygger också på statistik, även om det säkert är så att man på finanssidan har lite bättre chanser än i ordinarie casino.

Oavsett så känns det som att när amatörer ägnar sig åt den här typen av handel, hoppas jag att det är med sådana belopp som man kan förlora utan att det påverkar ens egentliga privatekonomi. Att tro att man kan försörja sig på den typen av handel är troligtvis bara en dröm för de allra flesta, och de enda riktiga vinnarna är bankerna (eller casinot) som tillhandahåller produkterna.

Om man gillar spel på Internet men är trött på de ordinarie spelsajterna är kanske kortsiktig handel för mindre belopp ett alternativ?

20 mars 2013

Oracles rapport

Sitter och tittar på MarketWatch och kan konstatera att Oracles senaste kvartalsrapport som släpptes efter stängning inte var positiv läsning för marknaden. Aktien är ner åtta procent i efterhandeln och bådar inte så gott för kursutvecklingen när börserna i USA öppnar.

Affärssystemsjättarna Oracle och SAP har haft ordentliga kursuppgångar senaste året. Nu handlar det dock om att intäkterna minskat med 1 % innevarande kvartal för Oracle vilket inte är någon katastrof i sig, men förväntningarna var alltså betydligt mer inställda på en ökning och inte en oförändrad utveckling.
Frågan är om detta är tillfälligt eller om det är inledningen på en lite lugnare period. Oracle hänvisar till kraftig rekrytering i säljstyrkan och därmed någon form av inkörningsproblem i säljstyrkan. För oss som föredrar att plocka upp aktier efter rekyler och fall är dock detta naturligtvis bra medicin. Om vi är lite kritiska och inte tror fullt ut på Oracles story om nyrekryteringar inom sälj utan att detta även kan bero på att marknaden kanske har blivit lite mättare skall det bli intressant att se ifall den tyska nationalklenoden, och konkurrenten SAP, går samma väg till mötes? Ännu bättre är naturligtvis om vi i SAP-aktien får en gratisrekyl, d v s Oracle drar med sig SAP neråt ett tag bara på det faktum att om något är fel hos Oracle kan det vara samma sak för SAP.

Fortsättning följer, Oracle och SAP ligger i alla fall nu på bevakningslistan.

Köper Novo Nordisk

Det blev ytterligare ett köp den här veckan. Har nu adderat aktier i Novo Nordisk in i portföljen. Blir tyvärr inget längre inlägg idag heller om detta, men återkommer senare i veckan med mer kommentarer om detta.

18 mars 2013

Köper ComCast

Enligt plan har jag under dagen tagit in ComCast i portföljen. På grund av tidsbrist hinner jag inte dokumentera mer info om detta nu, men aktien finns i portföljen i alla fall.

Hoppas hinna utveckla detta senare i veckan.

17 mars 2013

ComCast nästa portföljbolag?

Har under en tid haft ögonen på ComCast. Medan jag mest suttit bredvid har man kunnat följa aktien mot allt högre höjder. Företaget har haft en fantastisk utveckling de senaste åren med jämna stabila ökningar av både omsättning och vinst.


Jag tycker inte att tidpunkten är optimal då jag helst köper i anslutning till rejäla sättningar, men som det ser ut i nuläget är det detta bolag som ligger närmast till hands för ett köp enligt den plan jag följer.

ComCast verkar inom TV- och underhållningsbranschen genom fyra affärsområden. ComCast Cable, NBC Universal, ComCast Spectator och ComCast Ventures. Där första området inriktar sig på smarta tjänster för hemmet och företaget som syftar till att koppla ihop människor och olika medium genom smarta lösningar. Här är bland annat ett av koncepten XFINITY som bland annat går ut på att man skall komma åt sina tv-program oavsett var man befinner sig och oavsett vilken enhet man har tillgång till.

Andra området NBC Universal är här man tillhandahåller utbudet av tv-program och filmer. Tredje området ComCast Spectator går ut på att tillhandahålla sändningar av sport medan fjärde området ComCast Ventures inriktar sig på att finansiera nya projekt inom deras områden.

Om inte annat helt klart ett intressant bolag att följa.

16 mars 2013

Tjänstepension versus eget sparande

Sitter och bläddrar i senaste numret av Aktiespararen som i detta nummer har några artiklar om den viktiga tjänstepensionen och hur den kan göra stor skillnad för hur din pension blir. Därefter presenterar de lite tabeller om hur stor tjänstepensionen blir vid olika inkomstnivåer med mera. Det jag saknar är dock en konkret jämförelse mellan hur effektivt sparande i tjänstepension versus eget sparande är. Därför har jag räknat lite på detta själv. Antagligen är inte uträkningen helt vattentät, men jag antar att jag kommer att få fram en viss poäng i alla fall.

Grundprincipen för tjänstepensionen är att på årsinkomster upp till 424 500 kr, eller cirka 35 000 kr per månad, så sätter man av 4,5 % i tjänstepension varje år. Det blir alltså drygt 19 000 kr som hamnar i tjänstepensionen.

På summor över detta är grundregeln att en summa som motsvarar 30 % av lönen över detta belopp skall sättas av enligt de flesta avtalen. Tjänar man t ex 600 000 kr om året sätter man av ytterligare 52 650 kr. Vid en månadslön på 50 000 kr gör alltså arbetsgivaren en insättning på nästan 72 000 kr årligen. Beroende på vilket avtal som ditt företag är anslutet till eller om företaget själva har en egen policy för detta kan beloppet som sätts av vara mer eller mindre. Det lär även finnas ett tak för hur högt man sätter av 30 procent av inkomsten till tjänstepensionen hos de flesta. I Aktiespararnas artikel varnar de för att man skall vara uppmärksam på eventuella tak i policyn så att man förhandlar om ännu högre lön när man passerar taket så att man kompenserar för att man på vissa belopp inte gör någon avsättning till tjänstepensionen.

Allt väl så här långt. I exemplet tjänar vi 50 000 kr i månaden och erhåller 72 000 kr i tjänstepension.

För mig är tjänstepensionen samma sak som att någon sätter i pengar i en depå. Skillnaden på en vanlig aktiedepå där man sparar i kapitalförsäkring jämfört med en pensionsdepå är framför allt att pensionsdepån omfattas av en särdeles massa regler som gör allt så ohyggligt mycket krångligare. Om detta är en medveten strategi från pensionsbolagen eller inte lämnar jag osagt.

I grunden är det dock inget annat är en vanlig depå där pengar ackumuleras och placeras, men för att göra det hela obegripligt har man paketerat med regler för hur man få ta ut och dolt avgifter genom hävda att man är försäkrad/garanterad ett minibelopp när utbetalningarna skall börja och så vidare.

Inför en framtida löneförhandling kan det därför vara intressant att känna till om t ex ett företags erbjudande om en högre tjänstepension ställt mot en högre månadslön är något värt, eller om man hellre skall göra anspråk på att få en högre lön i utbyte mot tjänstepension (om det nu är möjligt om inte företaget sitter fast i något, för försäkringsbolagen, lukrativt tjänstepensionsavtal som tvingar dem att sätta av enligt en viss modell).

På 72 000 kr till tjänstepensionen betalar företaget runt 24 % i arbetsgivaravgift. Det innebär att total kostnad för företaget är 89 000 kr per år. Alltså en summa som istället skulle kunna ges som lön. Skulle detta belopp betalas ut i lön skulle istället cirka 31 procent försvinna i vanliga arbetsgivaravgifter. Det innebär att lön innan skatt då blir 68 000 kr. Om vi lägger detta på ordinarie lön blir det en marginalskatt på cirka 55 procent beroende på i vilken kommun man bor. Nettobelopp kvar till dig att teoretiskt sätta in i din ordinarie depå är då cirka 31 000 kr årligen.

Om denna summa sätts in en gång per år i en kapitalförsäkring där avkastningsskatten för närvarande är 0,5 procent per år (och man direktsparar i aktier), innebär det att vi behöver en årlig avkastning på dessa belopp på 0,51 % för att inte förlora pengar nominellt. Realt sett behövs mer, men det är just nu ointressant. Minimiavkastning per år är alltså 0,51 % för att inte ha ligga minus på insatt kapital på grund av skatter och eventuella avgifter. En bra bank idag tar inte ut avgifter för en kapitalförsäkring.

Sätter vi av 31 000 kr årligen i t ex 35 år har vi 1 086 000 kr som är skattade och klara att ta ut att användas när man så önskar. Antingen allt på en gång eller mer i början eller lika mycket under en period som man själv väljer. Sammanfattningsvis kan vi säga att allt är skattat och klart, vi kan spendera det som vi vill och det finns inga inlåsningseffekter eller annat. Efterlevandeskydd/återbetalning är inbyggt eftersom pengarna är dina privata och därmed ärvs av eventuella efterlevande precis som övriga tillgångar.

Nu skall vi titta på samma sak om vi istället sätter in motsvarande belopp i en tjänstenpension. Vid samma kostnadsbörda för företaget, alltså 89 000 kr per år kan vi istället sätta in 72 000 kronor i tjänstepensionsdepån med allt vad det innebär.

I den här depån betalar vi en avgift till försäkrings bolaget på aktuellt belopp varje år. Lågt räknat ligger denna på kanske 1,5 %, till detta kommer att man ofta har väldigt begränsade möjligheter att välja vilka fonder man skall placera i. Direktinvesteringar i svenska eller utländska aktier skall vi inte ens tala om.

Det innebär att man är hänvisad till fonder där man ofta har dålig eller ingen insyn alls, och framför allt så är det ytterligare avgifter man måste betala. Lågt räknat kan vi i exemplet anta att vi inte har sälj- och köpavgifter. Vi räknar med endast en genomsnittlig fondavgift på 1 %. Det innebär att vi måste ha en nettoavkastning på minst 2,55 % årligen (alltså 400 % mer i årlig avkastning än om man sparar själv i aktier i en vanlig kapitalförsäkring). Denna fondavgift kommer du inte se eftersom den dras direkt av fonderna, men det innebär att fonderna måste prestera ännu bättre för att din avkastning på fonderna skall bli 2,55 %.

Uppnår man 2,55 % i årlig nettoavkastning har vi ungefär i nominella belopp lika mycket i depån efter 35 år som man satt in. Detta belopp ackumulerar vi till 2 520 000 kr. Eftersom pensionsuttag beskattas på samma sätt som vanlig lön som betalas ut måste vi skatta dessa pengar om vi till ta ut dem i pension som vi faktiskt kan använda till något, till exempel att leva på. I bästa fall slipper vi undan med vanlig kommunalskatt, d v s vi betalar inte statlig skatt eller värnskatt. För att slippa det kan vi maximalt ta ut 413 000 kr per år. Tar vi ut denna summa årligen kan vi få ut hela beloppet under en sexårsperiod som snabbast. Av de 2,5 miljonerna får vi då ut ut totalt 1 766 000 kr.

Än så länge leder alltså tjänstepensionen över eget sparande med hänsyn till avgifter och skatter med 678 000 kr. Poängen är dock att detta bygger på att man uppnår en avkastning i tjänstepensionen som är 1) 400 % högre än den som krävs i vanligt sparande och 2) man måste acceptera att man inte kan få ut pengarna snabbare än under minst 6,1 år. Tar man ut dem snabbare ökar skatten med 25 procent enheter och det egna sparande blir ännu mer intressant om man planerar att ta ut allt direkt.

Om vi räknar med samma avkastning i båda alternativen, d v s 2,55 % som krävs för att gå plus minus noll i tjänstepensionen, då leder tjänstepensionen med 172 000 kr som man få ut när allt är skattat och klart.

Räknar vi istället med att vi får en avkastning i båda alternativen på 4 % årligen, vilket är det vanliga exemplet, då skiljer det fortfarande bara 164 000 kr.

Nu till det som är riktigt intressant. Vi får anta att 4 % är en rimlig nettoavkastning som är möjlig att nå netto i båda alternativen.

Fråga 1; i vilket av alternativen är det störst chans att vi kan lyckas bättre? Antagligen i det egna alternativet eftersom vi där har tillgång till att faktiskt investera direkt i riktiga aktier och blanda med fonder från vart vi vill.

Fråga 2; hur är det mest sannolikt att vi vill fördela pensionspengarna på ålderns höst? Att ta ut max 413 000 kr före skatt årligen (för att slippa högre skatt än 30 %)? Eller kanske inledningsvis några rejäla engångsbelopp för att köpa sommarhuset utomlands, eller drömbilen, eller göra de där drömresorna när man äntligen har tid och hälsan kvar?

Tjänstepension är kanske inte det sämsta alternativet för alla vägt mot eget sparande, men man bör i alla fall inte gå i fällan att acceptera lägre lön i utbyte mot högre tjänstepension. Mycket viktigt att ha med i beräkningen är att hade vi räknat på inkomst under skiktgränsen för statlig skatt hade vi haft betydligt större fördel om vi fått pengarna direkt istället för att sätta in dem som tjänstepension. Eftersom marginalskatten varit betydligt lägre.

Om man tror att man kan klara en avkastning på 15 procent per så har man t ex 2 miljoner mer i det egna sparandet än man får ut från tjänstepensionen. Vid en sådan avkastning skulle avsatta belopp innebära att totalbeloppet i kapitalförsäkringen skulle motsvara 27 miljoner skattat och klart som kan tas ut och användas direkt.

För den som har tjänstepension är beloppet före skatt 36 miljoner, vill man ta ut dessa till 30 procent skatt är det 413 000 kr max per år som gäller. Det innebär att man måste vänta i 87 år innan man får ut hela beloppet till 30 procent skatt. Då skulle man få ut runt 25 miljoner, alltså två miljoner mindre än i det egna alternativet.

Om jag vid 65 års ålder skulle ha en tjänstepension värd 36 miljoner måste jag i praktiken ta ut de dessa med en marginalskatt på 55 % för att faktiskt ha någon egentlig glädje av dem. Det innebär att jag istället får ut runt 16 miljoner, alltså 9 miljoner mindre än i det egna alternativet. Helt klart inte obetydliga belopp.

OMX30 - 2013-V11 +10,2 %

Ännu en lugn vecka med svagt stigande kurser. De senaste månaderna har verkligen varit lugna och hållt en stadig kurva uppåt. Artiklarna där det sias om hur länge detta skall pågå blir allt fler. Själv funderar jag mer och mer på om jag skall skjuta på några av inköpen i väntan på bättre priser? Är trots allt ganska kluven i den frågan. Blir det nya köp den här månaden så blir garanterat i defensiva aktier eller i andra aktier som inte har samma höga nivå som OMX30 har.


Uppgång föder uppgång sägs det, men ju mer något går upp, desto mer kommer det också att gå ner, förr eller senare. Hade jag legat tungt viktad i aktier hade jag så klart hoppats på att detta fortsatt i oändligheten, men historien säger mig att det antagligen inte är så värst långt kvar tills vi i alla fall får se kurser ner mot MA50 och till och med MA100 eller MA200.

Utmaningen ligger för mig i att inte ryckas med i yran och köpa på mig alltför cykliskt för tidigt. Under den positiva inledningen på året har jag även passat på att kliva av i några av positionerna som utvecklats mer än väl. Nu får vi se vad som händer kring de förestående påskveckorna, det har ganska exakt här som det vände för ett år sedan.

14 mars 2013

Säljer HM

Lite delade känslor om HM, enligt vissa är HM högt värderat för tillfället. Vinstmultipeln på rullande tolv ligger ganska enligt snittet, men något köpläge i HM är det kanske inte direkt. Väljer i alla fall att sälja med en tioprocentig vinst på cirka fyra månader. Index har dock stigit med nästan det dubbla under samma period, så HM har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen - vilket det så klart kan finnas fler anledningar till.Mitt främsta skäl till att sälja HM är att jag tror att det finns bättre alternativ. Just nu känns det som att HM varken står högt eller lågt och det känns i praktiken som att det kan gå hur som helst med kursutvecklingen just nu även om jag så klart tror mer på nedgång än uppgång just nu. Väljer därför att - återigen - ta det säkra före det osäkra.

I övrigt noterar jag trevlig stegringar i France Telecom, Biogaia och Knowit som alla är upp fem-sex procent idag, vi får se hur länge det varar.

13 mars 2013

Utbrott i Dow Jones

Etthundratjugofemprocent har Dow Jones stigit sedan botten 2009 till dags datum. Vi har sedan dess egentligen inte haft någon längre nedgångsperiode sedan 2009, även om det varit mindre avbrott under 2010 och 2011 som så här i backspegeln varit helt perfekta köplägen.

Rent tekniskt har vi nu en triangelformation, och om jag inte missminner mig så brukar väl det rent statistiskt vara så att triangelformationer oftast slutar med utbrott riktning mot den lutande sidan? I det här fallet alltså nedåt?


Det som möjligen talar emot är att vi har ett utbrott på ovansidan. Oavsett så är det onekligen så att man gärna ser i alla fall en lite rekyl. Om det blir någon sådan inom kort är det inte otroligt att denna kommer inträffa i maj månad, alternativt under sommaren. Statistiken talar för det. Rekylerna under 2010, 2011 och 2013 har alla haft koppling till maj, under 2009 var det även en mindre sättning alldeles efter maj.

Eftersom detta lika gärna kan anses vara statistiskt trams kommer jag inte att ta några större beslut baserat på detta, förutom att jag kommer vara extra försiktig med mina inköp tills vi passerat Q2 (eller i alla fall maj), alternativt fortsätta sälja vissa innehav om det uppstår ett lämpligt tillfälle.

12 mars 2013

Säljer Clas Ohlson

Dagens rapport från Clas Ohlson var verkligen ingen höjdare, negativt på i princip alla punkter om man är allmänt negativ till bolaget. Självklart skall sägas att även om rapporten var dålig, så var det ingalunda någon katastrofrapport som vissa ville göra gällande. Efter mycket övervägande väljer jag ändå att sälja Clas Ohlson, då det är en kombination av ändrad uppfattning om bolaget tillsammans med att jag inte tycker att det är ett överdrivet intressant bolag att följa.Med anledning av dagens negativa besked väljer jag därför att ta det osäkra före det säkra. Vinsten om man kan källa det så slutade på knappt två procent vilket naturligtvis är ett dåligt resultat, men fortfarande en vinst. Dessutom är det på knappt 2,5 månader. Omräknat på helåret blir det i alla fall nästan åtta procent vilket får anses vara en genomsnittlig årsavkastning på börsen.

Hur som helst, skälet till att sälja nu är att jag hellre vill lägga dessa pengar på något mer intressant. Vad denna alternativa investering blir kommer jag återkomma till under våren. Jag känner alltså ingen panik i att stoppa in pengarna på börsen igen utan kommer lägga dessa i räntefonder ett tag eller bara använda dem till nästa planerade köp i mars.

11 mars 2013

Euron mot nya bottennivåer

I Affärsvärlden kan man idag läsa om att att de rekommenderar köp av BioGaia, det är trevligt eftersom jag plockade upp aktien för bara några dagar sedan. Eventuellt är det detta tips som drivit kursen idag, kursen är uppe och nosar på 200 kr och visst vore det bra med ett utbrott uppåt?

Samtidigt rapporterar Affärsvärlden om att Börsveckan tycker att Securitas skall säljs vilket kan ha bidragit till att aktien sjönk lite grann idag.

I en artikel på Dagens Industri skriver man om en långsiktig förstärkning av kronan mot euron, mellan 8,50 och 7,50 ser man som ett långsiktigt intervall där kronan kommer att ligga på euron. Så här i efterhand känns det bra att jag sålde Metso när euron stod några procent högre samt att min nuvarande portfölj inte ligger för tungt i poster noterade i euro.Förhoppningsvis kommer vi inte att hamna så mycket lägre än runt 8,00 kronor (även om vi så klart inte vet vad det bottnar).

10 mars 2013

Cykliska aktier

Om man tittar på hur innehaven i min portfölj fördelar sig blir det ganska snart uppenbart att andelen cykliska innehav är ganska begränsat. Det beror till största delen på att vi under den period som jag byggt upp portföljen inte haft något bra läge att gå in i dessa aktier. Framöver vill jag gärna ha en del innehav som är betydligt mer cykliska än de jag har nu (förutom it-bolagen då möjligtvis som redan finns i portföljen).

Beroende på hur marknaden kommer att utveckla sig under våren kan det så klart uppstå lägen för att gå in i cykliska bolag mer på allvar. Många av våra klenoder som Atlas Copco, Alfa Laval med flera är alla intressanta att äga, men inte till ett sådant ingångspris som vi ser just nu. Det innebär att jag till största delen kommer att hålla mig bort från dessa ett tag till, eller tills jag hittar ett bra tillfälle där jag ser en mening i att kunna gå in i dessa positioner med en rimlig förhoppning om fortsatt uppgång.

Just nu känns det som hela svenska börsen, och även stora delar av övriga marknader står väldigt högt, det är det ena kursrekordet efter det andra. Så här i efterhand kan vi konstatera att det hade varit bättre att satsa på cykliskt redan i höstas. Att vara efterklok har man dock sällan något för. Så jag känner mig inte bitter för det utan kan känner mig istället nöjd med att jag hittills lyckats följa min strategi nästan fullt ut utan att gå in i aktier som stått omotiverat högt. Möjligen är Apple det innehav som jag tycker mig känna mig minst nöjd med. Men det är samtidigt en affär där fundamenta verkligen inte går hand i hand med kursutvecklingen just nu, så jag tycker ändå det är värt att stanna kvar i innehavet. Annars har jag inte heller dubblat efter det kraftiga raset tidigare under året.

Tills vi får ett bra ingångsläge på börsen för aktier generellt, d v s en rejäl rekyl eller annan nedgång så blir det till att övervintra i mer säkra branscher.

Fördelning av avkastning

Normalt sett följer jag inte upp utvecklingen i portföljen mer än fyra gånger per år, men nytt för det här kvartalet är att jag antagligen fortsättningsvis kommer att titta på hur avkastningen hittills fördelar sig mellan de möjliga källorna. Därför tog jag en ögonblicksbild över hur läget ser ut just nu.

Det är främst fem olika kategorier som jag kommer att titta på, dels är det realiserade och orealiserade räntor. I nuläget är det de här två kategorierna som utgör drygt hälften av avkastningen hittills, mycket beroende på att det är detta tillgångsslag där lejonparten av kapitalet varit placerat i och med min ganska långsamma ingångsperiod på aktiemarknaden.


Tredje kategorin är utdelningar, då vi ej passerat Q2 ännu är detta en mycket liten del av avkastningen hittills, men under Q2 kommer denna del att utgöra en allt större del. Slutligen har vi realiserade kursvinster samt orealiserade, jag kommer dock endast att titta på orealiserade vinster, d v s jag kommer inte dra av för de innehav där kurstillväxten för närvarande är negativ. Negativa resultat kommer endast att ingå i posten realiserade "vinster" så småningom.

Intressant att notera är att trots att merparten av kapitalet varit placerat merparten av tiden hittills (sedan juli 2012) i räntor, utgörs nästan  hälften av avkastningen från aktier. Vad kan det tyda på?

09 mars 2013

OMX30 - 2013-V10 +9,9 %

Ännu en glad vecka på börsen till sin ända, nästan 20 % upp sedan mitten på november förra året. Visst är sådana här resor trevliga så längre man inte tänker på baksmällan? Nu så här på vårkanten brukar jag fundera på vad som kommer hända i maj, de börsår som haft lugna och stabila uppgångar i början av åren har ofta följts av mycket turbulenta perioder under sommaren. Ibland har dramat varit över på några dagar i maj medan det ibland har varit riktigt svängigt under hela sommaren innan kurvorna pekat uppåt under hösten igen.


Risken med att försöka tajma rekylen och t ex sälja av betydande delar av portföljen och chansa på att det blir en stormig maj efter så här fin utveckling under början av året känns lockande för att sedan kliva in i samma positioner igen direkt efter, men då kanske 10-20 procent lägre. Problemet är som vanligt att detta är något som känns väldigt enkelt i teorin men antagligen bara hopplöst att försöka göra i praktiken utan att klanta till det.

Fortsätter resan i mars och även in i april kommer jag eventuellt att kliva av några av de innehaven som då ligger rejält plus och avvakta, men i övrigt blir det nog inga större försäljningar, snarare köp då jag fortfarande är nettoköpare och fortfarande är fast besluten om att jag inte kommer att sitta och vänta på perfekta lägen eftersom jag inte vet när ett sådant kommer att uppstå.

När 30 % av portföljen är investerad kommer jag dock att tvingas att arbeta med en lite mer aktiv money management vilket i praktiken innebär att jag måste bevaka kurserna på vissa innehav för att inte riskera att ligga minus i allt för många positioner samtidigt som jag inte har några likvida medel att köpa mer för när det väl bär av neråt på riktigt. Detta kommer jag dock att återkomma till i vår när portföljen är investerad till minst en tredjedel.


07 mars 2013

Norwegian Air Shuttle

Flygbolaget Norwegian har haft en mycket fin kursresa den senaste tiden, och den senaste perioden med strulet med 787:orna inför deras preminär av New York-rutten är kanske den första riktiga motgången för bolaget den senaste tiden. Mellan 2010 och 2012 har vinsten ökat från knappt 400 miljoner norska kronor till nästan 800 miljoner under 2012. Värderingen är rimlig och allt verkar bra, eller?


Jag är ingen expert på leverage (skuldsättning) i flygbolag, men det verkar helt rimligt att flygbolag behöver arbeta med olika former av lån med tanke på dess minst sagt extrema kapitalintensivitet. På två år har skuldsättningen ökat från 1,3 miljarder norska kronor till 3,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 192 %, på två år! Rörelsemarginalen har under samma period ökat med knappt 100 %. Det innebär att relationen mellan vinstökning och skuldökning endast är 50 %. Sist jag kollade är väl meningen med leverage att man skall få någon form av exponentiell avkastning? D v s för varje lånad krona måste man räkna med att avkastning på denna krona överstiger lånekostnaden, d v s räntan? Men det är kanske andra regler som gäller för flygbolag? Vinsten per lånad krona har minskat ju mer man lånat.

All logik säger därför att deras tillväxt inte är hållbar.

06 mars 2013

Köper BioGaia

Som jag nämnde tidigare i veckan så blev det i början på veckan som planerat, ett köp i BioGaia. Värderingen är rimlig för närvarande, men nu återstår det att se hur väl de lyckas med att genomföra expansionen som de aviserat. Företaget har de senaste åren ett bra track record, men den låga värderingen känns ändå som ett tecken på att marknaden är lite misstänksam.

Detta köp höjer onekligen risken rejält i min portfölj, men omvänt så känns aktien som mindre index-följande och det behöver definitivt inte vara en nackdel med tanke på hur det ser ut nu.
Den som vill läsa mer om BioGaia och dess aktie kan kika på denna danska blogg, man översätter med fördel till engelska med Google Translate om man inte är en klippa på danska. Här pratas det bland annat om ett pris på 300-500 kr. Det är kanske lite väl optimistiskt i nuläget.

05 mars 2013

BioGaia - probiotika

BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom probiotika. Det är en form av goda bakterier som bekämpar dåliga och skadliga mikoorganismer i magen. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men företaget har även ett globalt nätverk med specialister som hjälper till att utveckla produkterna.


Företaget är grundat 1990 och har funnits på Stockholmsbörsen sedan slutet på 90-talet. Runt 2010 hade mer än tre miljarder doser av probiotika sålts globalt och BioGaia är sedan 2010 verksamt med försäljning i 60 länder världen över. Under 2011 seglade bolaget upp på börsens MidCap-lista.

Doserna med probiotika säljs i olika format, både som tuggbara tabletter i olika smaker, som ett slags diettillskott samt som droplets som man intar utblandat med annan vätska. Det finns planer på att även lansera doser i form av tuggummi. Produkterna kan i nuläget delas in i fyra områden;
  • Drops
  • Tables
  • ORS
  • Oral health
Endast de två första är lanserade i 56 respektive 47 länder. Det finns med andra ord många marknader kvar att växa på. Några av bolaget konkurrenter är Sanofi Aventis, Novartis, Valio, Probi och andra lokala distributörer världen över.

70 procent av dagens försäljning sker i Europa, medan 20 procent är ganska jämnt fördelat mellan Nordamerika och Asien. Endast 10 procent av försäljningen sker i övriga delar vilket ger företaget tillgång till marknader där de ännu överhuvudtaget inte finns. Företaget satsar nu på att lansera produkterna i just dessa delar av världen.

Under 2012 startade ett samarbete/avtal med Nestlé vilket hade mycket bra effekt på omsättning och vinst. Av intäkterna under 2012 kom motsvarande 50 % av intäkterna från 2011 från samarbetet med Nestlé. En stor del av denna licens väntas utgöra en stor del av intäkterna även framöver.

BioGaia har även pågående samarbeten med SCA.

En titta på det finansiella gör inte bedömningen sämre.
  • Stabil ökning av omsättning och vinst de senaste åren, även före samarbetet med Netslé
  • Skuldfritt och stabil finansiell ställning med ökad utdelningspolicy och en extrautdelning i år.

Sedan 2006 har bolaget visat vinst och ända sedan data finns har omsättningen ökat, även under krisåren 2008-2009. Det är i sig ett styrketecken.


Vinstmarginalen har legat stabilt genom åren och ökat svagt ända till senaste året när samarbetet med Nestlé inleddes som jag antar är den största anledningen till detta jättekliv. Om detta håller i sig ser det så klart väldigt bra ut. Det finns bra med pengar i kassan trots en extrautdelning och ytterligare en extrautdelning på gång samt ökad utdelningspolicy från 30 till 40 procent av vinsten. Värderingen för innevarande år ligger på P/E 10 vilket inte heller kan anses vara särskilt högt för ett snabbväxande företag, detta är nästan till företags nackdel då marknaden verkar tvivla på deras förmåga att fortsätta öka vinsten framöver.

Till och med TA-mässigt ser det helt ok ut. Kursen har rört sig någorlunda stabilt uppåt och aktien har det senaste året tagit en paus, vilket för oss som ej klivit in än kan vara en fördel, då vi kan ha kommande stegringar framför oss inom kort.Några risker som vi får leva med;
  • Företaget är globalt sett fortfarande litet, omsätter mindre än 1 miljard kronor.
  • Konkurrenterna är många av de stora spelarna i världen.
  • Bioteknikföretag är just bioteknikföretag, lagar, misslyckad forskning, negativa upptäckter om företagets produkter med mera kan vi inte skydda oss mot.
Sammantaget tycker jag dock att företag helt klart är värt en chansning tills vidare. Det kommer säkerligen bli en del av min portfölj under mars. Företaget har trots allt visat stabila vinstökningar de senaste åren, även innan samarbetet med Netslé. De har en start finansiell ställning, kommer att göra extrautdelning under året, har ändrat sin utdelningspolicy till att framöver dela ut 40 istället för 30 procent av vinsten efter skatt. Goda förutsättningar för att kunna lansera produkter på många nya marknader framöver.

Som alltid skall man med mindre bolag vara realistisk och ha rimliga förväntningar. Bara för att de gjort en bra resa de senaste åren behöver det inte med automatik innebära att det kommer bli samma sak de kommande åren. Men onekligen ser det bra ut.04 mars 2013

Framtidens råvara - trä?

Läste i helgens DN en artikel om hur trä kan användas som ersättande råvara för bland annat olja och bomull, samt för att tillverka bland annat blöjor, bilvårdsprodukter och lättare hus där trä ersätter betong. Skogsindustrin har en rad olika projekt där man tittar på möjligheterna för detta. Även SCA och StoraEnso är så klart involverade i verksamheten.Plaster via träolja istället för fossil olja, kläder av trämassa istället för bomull, träkonstruktioner istället för betong i husen som gör det möjligt att bygga på platser där betong är för tungt. Även tallolja till bilvårdsprodukter och absorberingsmaterial i blöjor är exempel på produkter som skogsindustrin kommer att kunna leverera i framtiden i större skala.

Allt detta ligger fem till femton år framåt i tiden, även om tekniken redan finns helt eller framför allt delvis. Men för att slå sig in på marknaden där andra redan inarbetade alternativ finns räcker det inte bara med att vara lika bra, men måste vara billigare och bättre.

Men eftersom framför allt de fossila resurserna knappast kommer att öka i framtiden, även den närmsta, är detta naturligtvis goda nyheter för en skogsindustri i kris. Förhoppningsvis kommer Stora Enso att lyckas inom ett eller flera av dessa områden, förutom inriktningen mot förpackningar som är det som närmast skall ersätta den strukturellt minskade marknaden för tidningspapper.

03 mars 2013

Utdelningsprognos 2013

Har roat mig med att titta på hur mycket min portfölj kommer att ge i utdelningar under 2013, självklart baserat endast på nuvarande innehav, och dessa kommer garanterat att förändras under 2013. Men merparten av alla utdelningar kommer att ske under perioden mars-juni, så prognosen bör inte vara helt orimlig.

Utdelningsprognosen är utdelningen i kronor genom min inköpskurs. Det är alltså Yield on cost jag räknar på och inte den aktuella direktavkastningen i förhållande till nuvarande kurs. Värdena är hämtade från 4-traders.com, vilket innebär att jag räknar med att vissa värden inte är 100 % uppdaterade, t ex har FTE redan meddelat att utdelningen kommer vara lägre än den prognos jag hämtat från min källa. Syftet är här att främst få en ungefärlig prognos kring var någonstans det landar.

Av de sexton aktier som nu finns i portföljen kommer samtliga att ge utdelning i år. 11 av 16 aktier får anses vara högutdelande med en aktuell utdelning på över 4 % i mitt fall (räknat på aktuell kurs är det så klart mindre/mer i vissa fall).

Aktie Utd prog*
France Telecom 7,5%
Knowit 7,1%
Betsson 6,8%
Fortum 6,5%
Stora Enso 6,0%
Securitas 5,6%
Ratos 5,4%
Connecta 5,4%
H&M 4,6%
Clas Ohlson 4,5%
Intel 4,3%
BAT 2,2%
Getinge 2,1%
Apple 2,0%
Starbucks 1,7%
Diageo 0,6%
Snitt 4,5%

*YOC = Yield on cost, utdelning / min inköpskurs

Då jag för närvarande inte är fullinvesterad utan har merparten av portföljen i räntebärande kommer total utdelning i förhållande till totalt portföljvärde vara betydligt mindre, cirka 1,3 procent handlar det om i förhållande till portföljens totala storlek.

Det som är mer intressant är så klart total utdelning i förhållande till det kapital som det är möjligt att få utdelning på, jag räknar därför med en utdelning på cirka 4-5 procent enligt prognosen ovan. Allt annat lika. Kan jag dessutom få en snittavkastning på mina räntefonder på mellan 3-4 procent innebär det att vi totalt sett landar på ränte- och utdelningsintäkter på cirka 4 procent av portföljens totala aktuella egna kapital. Det känner jag mig med andra ord helt nöjd med. Oavsett kursstegring på aktierna har jag därmed fått minst lika bra ränteutdelning på aktierna som jag skulle fått om jag haft dem i vanliga räntefonder.

02 mars 2013

Innehav 2 mars

Efter alla ändringar i februari känns det på sin plats att uppdatera diagrammet med innehav. Har för omväxlings skull ändrat layout på cirkeldiagrammet. För att de diagrammet i skarpt får man numera även klicka upp det eftersom det blir för stort att trycka in diagrammet i ordinarie storlek med den aktuella spaltbredden som används.

Största innehavet är Apple, även om det rent avkastningsmässigt är ett av de sämsta innehaven hittills. Betsson är bästa stjärnan just nu med nästan 20 % plus. Sedan skall vi komma ihåg att både Avanza och Metso var poster som fick kliva av efter en mycket fin utveckling. Blir det några dippar i dessa aktier är det mycket möjligt att dessa tas in i portföljen igen.


Räntor och medellånga obligationer utgör fortfarande en stor del av av portföljen och kommer fortsatt att vara en stor del av portföljen framöver. Före 1 maj är det tänkt att jag skall ha cirka 1/3 i aktier. Hur jag kommer att agera därefter kommer jag att återkomma till senare. Men utgångspunkten är så klart att fortsätta öka i aktier. Obligationerna är fortsatt Catella Avkastning och Cicero Avkastningsfond, vilka båda har haft en bra utveckling under årets två första månader. Även korträntorna har gått bra för att vara räntor.

01 mars 2013

OMX30 - 2013-V09 +8,7 %

Idag har vi gått in i en ny månad och enligt statistiken börjar vi nu lämna en av de kanske starkaste perioderna på börsen under hela året, och visst har vi haft en bra utveckling bakom oss, fyra månader av mer eller mindre spikrak uppgång kommer förr eller senare leda till en rekyl. Den här veckan backade vi med 0,3 procentenheter sedan förra veckan.

I takt med att det varit lite oroligt i Italien känns det som att vi har haft lite mer mullrande på börsen den här veckan än vi haft tidigare. Detta tillsammans med att vi befinner oss ganska högt över både MA50 och MA200 gör att det kan vara intressant att titta lite på fibbonaci-serien, här uttryckt som procent mellan en topp- och bottenpunkt.


Tanken med fibbonacci-serier är att de skall representera strukturer som är ständigt återkommande i naturen, och så även i diagram skapade av mänsklig (naturlig) aktivitet. Jag har godtyckligt valt ett intervall mellan senaste toppen och den botten som vi hade i oktober 2011. Även om fibbonaci-serier skall kunna återspeglas både i stora och små sammanhang (här korta och långa perioder), så känns det bäst att inte titta på ett alltför kort intervall. När vi sträcker ut de viktiga nivåerna mellan vår topp och botten ser vi att första naturliga nivån där något kan hända (förslagsvis en vändning) är runt 1070 som då råkar sammanfalla med MA200.

Egentligen säger inte detta så mycket då kursen så klart styr långsiktigt av den samlade fundamentan av de aktier som representeras av index samtidigt som den kortsiktiga utvecklingen styrs av slumpen och den dagliga matningen av makro som marknaden matas med. Men det är intressant att ser hur denna utveckling sammanfaller med dessa mönster.

Det skulle med andra ord inte förvåna mig om vi skall ner mot MA200 innan det är dags att fortsätta resan. Bryter vi igenom MA200 är det inte otroligt att vi skall ner ytterligare en bit. Oavsett så kommer utvecklingen att ge antingen bra köp- eller säljtillfällen framöver. Då jag just nu är nettoköpare ser jag gärna att det går ner ett tag nu.