30 april 2013

Köp- och säljråd

Dagligen matas vi med olika artiklar från nyhetssajter och andra tidningar som alla handlar om vilka aktier vi skall köpa eller sälja. Det är köp- och säljråd från analytiker på olika banker eller andra institutioner som refereras. "Volvo är kraftigt undervärderad", eller "Scania är ett starkt köp" eller "enligt Goldman Sachs är det ett uppenbart köpläge...". I princip dagligen matas vi med formuleringar som dessa. Hur rätt har analytikerna? Sanningen är att de inte har alls mer rätt än dig, eller någon annan heller för den delen. En annan sak som kan vara värt att notera är att det finns betydligt fler köp- än säljråd som det också finns en bra anledning till.

Regel 1. Generellt sett kan vi anta att banken, eller institutionen, som ger ut köp- och säljråden har mer att tjäna på att ge köpråd. Det är alltid fler mottagare som inte äger aktien än antalet som faktiskt äger aktien och därför skulle kunna agera på ett säljråd. Eftersom banken tjänar pengar på transaktionen, det vill säga när du köper eller säljer aktien, finns det fler potentiella köpare än säljare - och indirekt mer courtageintäkter att hämta när folk köper aktierna.

Regel 2. Banken är inte din vän och förutom courtageintäkterna som de främst får via köpråden, så måste man ställa sig frågan varför en bank skulle rekommendera någon att köpa en aktie samtidigt som de själva, antingen för egen eller för kunders räkning, håller på att köpa aktien? Det skulle enbart riskera att driva upp kursen innan de köpt färdigt. Därför släpper banken så klart inte köprådet förrän de själva köpt de aktierna som de själva planerat att göra. När de väl gjort det vill de så klart att så många som möjligt skall vara med och skapa köphets kring aktien för att bidra till att driva upp aktiekursen. Omvänt gäller när banken, antingen för egen del eller för sina kunder, bestämt sig för att börja sälja aktier i ett bolag. Då vill de så klart inte att andra också skall börja massälja samma aktie som de själva säljer. De bidrar endast till att fler aktier finns ute till försäljning som då bidrar till att sänka kursen.

Istället kan man, lite cyniskt, anta att det logiska är att banken rekommenderar köp när de själva vill bli av med aktien, det gäller ju att skapa en marknad kring det man själv har att sälja. Omvänt rekommenderar de sälj samtidigt som de själva vill köpa in sig i ett bolag, i syfte att sänka förtroendet för aktien så att de skall kunna komma över aktien till en så låg kurs som möjligt.

Slutsatsen är därför att aldrig lägga någon egentlig vikt vid köp- och säljråd, såvida du inte vet att analytikern jobbar för just dina intressen.

Regel 3. Med ovanstående två regler i bakhuvudet kan vi även konstatera att merparten av alla så kallade analytiker ofta har fel (avsiktligt eller oavsiktligt baserat på ovanstående), ofta rejält fel dessutom. Det finns många exempel på hur totalt fel det kan bli. I skrivande stund är Northland Resources ett bra exempel. 4 januari 2012 publicerade Affärsvärlden en artikel med rubriken Aktierna som kan stiga mer än 100 procent.

Det är ett referat till en sammanställning från Bloomberg som Dagens Näringsliv "tagit del av". Där spås bland annat Northland Resources, som då stod i cirka åtta norska kronor, ha en potentiell uppgångsmöjlighet på 154 %. Idag handlas aktien för mindre än 1 norsk krona och har pånytt nyligen aviserat att de behöver ta in mer pengar för att komma vidare. Ett bra bevis på att många analytiker antingen ljuger eller helt enkelt inte vet vad de analyserar.

Regel 4. Konsensusprognoser, som skall vara ett slags genomsnitt av analytikernas prognoser över till exempel förväntad vinst för ett kvartal är ofta något som marknaden tar fasta på inför en rapport. Om konsensusprognosen är 100 mkr i vinst för första kvartalet och rapporten visar att vinsten bara blev 75 mkr kommer aktien antagligen att falla friskt på rapportdagen, trots att 75 mkr kanske var en ökning från 50 mkr under samma period förra året.

Detta är ytterligare ett exempel på hur fel aktier kan värderas eftersom marknaden, på kort sikt, prissätter efter förväntningar och förtroende, eller som i det här fallet, uttalanden från institutioner som kanske har helt andra syften med sin kommunikation än att faktiskt göra oberoende och korrekta bedömningar.

Sammanfattat så spelar analytikerna en viktig roll för den kortsiktiga prissättningen av aktier, men när prognoserna slår fel korrigeras detta när fakta (rapporter) presenteras. Men egentligen är det inte ett annat resultat i sig som sänker eller höjer aktiekursen, det är istället huruvida det aktuella resultatet bekräftar eller dementerar de förväntningar som marknaden om framtiden för det aktuella bolaget.

Lita aldrig på analytiker, gör alltid din egen analys och bedömning.

Detta var det tredje inlägget i serien om värdering på börsen. Övriga delar hittar du här;

Del 1 - http://aktiedepan.blogspot.se/2013/04/vad-driver-en-aktiekurs.html
Del 2 - http://aktiedepan.blogspot.se/2013/04/mr-market.html

29 april 2013

Netflix

Det har den senaste tiden skrivits en del om Netflix, bolaget som i bland annat Sverige men främst i USA, har över 25 miljoner kunder värden över och har en affär som går ut på att leverera ondemand-tjänster i form av internet-strömmad media (främst filmer). Det som bolaget är mest känt är deras första verksamhet, som fortfarande är aktiv, som går ut på att kunderna kan prenumerera på dvd-filmer. När kunden vill ha nya dvd-filmer returneras de tidigare beställda filmerna.


Under 2011 rapporterade bolaget en omsättning på 1,5 miljarder dollar och förtroendet var på topp. Under hösten 2012 fick framgångarna sig en törn i form av en 88-procent minskning av senaste kvartalsvinsten. Att döma av kursutvecklingen verkar nu bolaget vara på väg tillbaka och marknaden är mycket positiv.För närvarande har bolaget en värdering på omkring 1 500 gånger årets vinst vilket gör multipeln ganska ointressant som värderingsfaktor. Blickar vi några år framåt är bolaget värderat till cirka 30 gånger förväntad vinst vilket talar om att förväntningarna på vinstökningarna är mycket höga.

Kommer Netflix att klara detta? Netflix visionerar sammanfattat, enligt dem själva, om att internet-TV kommer att ersätta vanlig tv, att appar kommer ersätta kanaler samt att fjärrkontrollerna kommer att försvinna.

De har även en lista med tio argument som talar till deras fördel, och som marknad är jag nog beredd att hålla med. Streamad media kommer att fortsätta växa. Jag tycker dock inte att det här bolaget är ett bolag med rätt risk och stabilitet för mitt sparande just nu.

Skulle jag ta in aktien i portföljen skulle det bli i form av en krydda, och det är just den typen av bolag som jag inte vill syssla med. Jag väljer därför att betrakta utvecklingen från läktaren.

För den som vill läsa mer om planerna finns det intressant information på företagets IR-sidor.

Netflix egen syn på verksamheten
Mer om Netflix

28 april 2013

Mr Market

Jag sammanfattade i det första inlägget vad som driver en aktiekurs långsiktigt, vilket handlade om nuvärdet av de väntade framtida vinsterna. Detta samband är starkt och gäller alltid på lång sikt, men på kort sikt är det helt andra faktorer som styr. Hur märkligt det än kan tyckas så är tillfälliga och/eller externa faktorer det som värderar aktier på kort sikt, vare sig vi vill eller inte, det bästa man kan göra är att utnyttja dessa felprissättningar till sin egen fördel.


Externa faktorer som till exempel nyheter om saker som på något sätt signalerar om sämre tider tar ibland tag i marknaden och orsakar rena paniktillstånden på världens börser, säljare vräker ut aktier i orderböckerna och det finns betydligt fler säljare än köpare. Resultatet blir kraftigt fallande kurser. Dessa fallande kurser har för det mesta absolut inget alls mer företags i övrigt korrekta värde. Bara de tio senaste åren är full av åtskilliga exempel när det signalerats om sämre tider, gärna i form av jordens undergång eller av samma kaliber. I 100 % av fallen har kurserna återhämtat sig. Ibland har det gått på några dagar, ibland veckor eller månader och i vissa fall något eller några år.

Allmänna kursfall är de bästa tillfällena att köpa aktier eftersom fallen tenderar att dra med sig aktier som annars inte nedvärderas eftersom det rent fundamentalt inte finns någon anledning att handla ner aktierna. Därmed skall man se de allmänna fallen som helt perfekta tillfällen att konsumera aktier. På samma sätt skall man inte vara rädd för att sälja av innehav eller delar av innehav när kurserna ligger långt långt över de långsiktiga medelvärdena. Detta eftersom kurserna alltid tenderar att leta sig in mot medelvärdena förr eller senare.

Tillfälliga faktorer för enskilda bolag är det näst bästa tillfället för aktieköp. Bolaget som normalt sett går väldigt bra kan ibland hamna i problem, t ex drabbas företaget av interna stridigheter som rör om i ledningen och därmed sänker förtroendet, någon kostsam produktlansering går fel eller företaget åker på en oplanerad skattesmäll. Oväntade nedskrivningar är en annan faktor som kan påverka vinsten kraftigt, men tillfälligt. Den här formen av händelser brukar ofta få marknaden att reagera rejält, ofta helt i onödan - men desto bättre för oss som vill komma in billigare i aktien eller öka på innehavet.

Det viktiga vid sådana här köp är alltid att så långt det går försäkra sig om att problemet är tillfälligt, därmed är detta lite mer kombinerat med risk än när man agerar på allmänna ras. Risken att man felbedömer situationen finns alltid.

Tekniska faktorer är en tredje anledning till att kurser faller eller stiger kraftigt, trots att varken marknaden i övrigt utvecklats i samma riktning eller att det tillkommit något annat som motiverar kursrörelsen. Tekniska faktorer vill jag indela i två kategorier. Dels den rent tekniska faktorn, som handlar om att en aktie brutit igenom ett motstånd eller kommit ner till en stödnivå.

Många brukar hävda att teknisk analys är meningslöst, men på kort sikt är det ofta inte det. Aktier som många bevakar tenderar nämligen att drabbas av självuppfyllande teknisk analys. Förenklat handlar det om att många har bestämt att agera likadant om kursen når en viss punkt, till exempel att när kursen tangerar ett stöd, då skall jag ta position. När tillräckligt många har bestämt sig för att göra detta vid samma nivå blir det trångt i ingången när ett stort antal köpare strömmar till vid samma tillfälle.

Alla vill ha aktien just nu och köparna tvingas bjuda över varandra, rallyt är igång...

Den andra formen av teknisk faktor fungerar ungefär på samma sätt, men kan handla om helt andra saker. Institutioner eller andra investerare med tillräckligt kapital har bestämt sig för att köpa in sig i aktien under de två kommande veckorna. För att öka omsättningen i aktien måste man locka till sig tillräckligt många säljare, för att göra det måste köparen lägga order med tillräckligt hög kurs för att säljarna skall strömma till. Detta blir sedan en självuppfyllande spiral där allt fler säljare märker att det fungerar jättebra att höja priset, köpen sker ändå. Rallyt är igång...

Omvänt gäller när en tillräckligt stor ägare vill göra sig av med betydande innehav under en kort period. Ingen ny information har tillkommit, men när fler aktier än vanligt vräks ut på marknaden måste säljaren lägga lägre och lägre kurser för att köparna skall strömma till. När kursen börjar falla kan detta även sätta igång rykten om att något hemskt är på väg att drabba bolaget och allt fler vill sälja samtidigt som den stora aktören. Bollen är i rullning och kursen sjunker.

Ytterligare ett bra tillfälle med kursfall i aktien har uppstått, trots att inget fundamentalt i företagets förmåga har ändrats. Efter några veckor när allt fler inser att allt trots det som nyss hänt är helt normalt letar kursen sig upp till gamla nivåer igen.

Detta var den andra delen i serien om värdering och prissättning av aktiekurser. Den första kan du läsa här;

Del 1- http://aktiedepan.blogspot.se/2013/04/vad-driver-en-aktiekurs.html26 april 2013

OMX30 - 2013-V17 +8,0 %

En riktig rallyvecka där merparten av föregående nedgångar återhämtades. Jag tycker att den ökade volatiliteten inte riktigt känns bra inför den kommande våren. Mönstret är väldigt likt åren innan där den allt mer volatila börsen bjuder på ryckig handel inför vad som komma skall. Jag tänker, eller kanske drömmer, så klart om en riktig vårrekyl.


Just nu känns allt bara riktigt bra, starka rapporter, räntan ligger kvar, skuldkrisen är glömd. Ingen påtalar några faror och det är som vanligt i de lugnaste vatten som det brukar smälla till ordentligt.


Veckan stänger på upp åtta procent sedan nyår, alltså drygt fyra procentenheter högre än förra veckan. Lite av ett rally, det ser dock väldigt brant ut så frågan är hur länge det kan hålla på. Som vanligt är det alltid trevligt så länge det pågår.

Som ni vet så är jag just nu mer intresserad av sjunkande kurser då jag planerar köp i vår, men än så länge får man vara glad att nuvarande innehav stiger istället.

Ha en skön helg!

25 april 2013

Vad driver en aktiekurs?

Vad är det som driver en aktiekurs? Sammanfattat är det nuvärdet av marknadens förväntningar på bolagets förmåga att leverera framtida vinster. Fakta är att allt annat är bara vägledning. Det spelar tyvärr ingen roll hur bra fundamenta ett företag har i nuläget, har företaget inte marknadens förtroende kring framtida vinster är det kört.

Möjligtvis kan man värdera bolaget till nuvärdet av alla tillgångar minus skulderna, men bortom detta är det uteslutande marknadens förväntningar på de vinster som företaget väntas göra de kommande åren.


Nystartade bolag i heta branscher kan ibland handlas till helt sjuka värderingar. Företag med en hög burnrate (slang för hur mycket pengar som ett bolag gör av med, ofta i form av ren förlust eftersom bolaget saknar intäkter eller har mycket små intäkter). Det som möjliggör stigande aktiekurser i bolag som går med förlust är alltså marknadens förtroende för att bolaget i framtiden kommer göra vinster.

Ett mycket bra exempel på detta är under it-bubblan i slutet på 90-talet. Aktiekurser som steg med flera hundra procent trots att bolagen gjorde enorma förluster byggde på att det fanns en förväntan om framtida vinster.

När det sedan blev uppenbart att allt bara var prat minskade förtroendet snabbt och därmed följde aktiekurserna med ner i en om möjligt ännu snabbare takt.

Ett bolag som går med kraftig förlust kan t ex ha en värdering (PE3) på 50 gånger förväntad vinst om tre år, och ytterligare PE4 på 40 gånger förväntad vinst om fyra år och så vidare. Ju närmare man kommer det tredje året desto mer måste bolaget kunna övertyga marknaden om att de lyckas med rätt saker för att målet skall uppnås. Varje indikation om att så inte kommer bli fallet kommer resultera i fallande kurs samtidigt som positiv information kommer resultera i stigande kurser.

Allt eftersom tredje året övergår i andra året börjar man blicka mot nästa år (som då blir trejde året). Om bolaget kan övertyga marknaden att de kan fortsätta hålla samma vinstökningstakt kommer antagligen värderingen att bestå. Ju större bolaget blir desto färre årsvinster kommer bolaget att så småningom värderas till.

På den här resan kommer det finnas massa avvikelser från detta resonemang. Externa faktorer som allmänna börsfall kan mycket väl sänka kursen tillfälligt på samma sätt som en köpglad marknad kan höja kursen till skyarna. Men på lång sikt kommer marknaden alltid anpassa kursen till den värdering som representerar förtroendet för de framtida vinsterna.

När t ex analytiker gör uttalanden om att en värdering på x gånger vinsten är billigt behöver det absolut inte betyda att det faktiskt är billigt. Ett bolag som värderas till fyra gånger vinsten om tre år kan indikera att marknaden inte är särskilt övertygad om att så kommer bli fallet.

I skrivande stund är t ex Alliance Oil ett bra exempel på ett bolag där marknadens förtroende för de framtida vinsterna är väldigt lågt sett ur ett vinstvärderingsperpspektiv. Den beräknade vinsten för 2015 ger bolaget en värdering på drygt 2 gånger vinsten. Det är väldigt billigt, men indikerar också att det är få som tror att det är den vinsten som bolaget faktiskt kommer att leverera.

Detta inlägg är det första i en serie som jag med ojämna mellanrum kommer att uppdatera.

Övriga delar hittar du här;

Del 2 - http://aktiedepan.blogspot.se/2013/04/mr-market.html

Connecta handlas till låga vinstmultiplar

Connecta, som för närvarande är min hittills sämsta investering det senaste året, ligger nu kursmässigt back cirka 37 procent sedan aktien handlas utan utdelning. Det som är desto mer positivt är att aktien handlas till elva gånger vinsten för 2012. Marknadens förtroende för de kommande årens vinster är alltså att betrakta som ganska lågt, inte minst med tanke på att Connecta förväntas vara ett tillväxtbolag.


Min nästa nivå för att öka i aktien ligger egentligen runt 34 kronor, men om aktien kommer ner en rejäl bit under 40 kr, kanske mot 38-36 kronor kan det bli aktuellt med köp. Dit har vi cirka 10-15 procents ytterligare fallhöjd kvar, vilket det inte är omöjligt att vi kan nå under sommaren. I så fall blir det nog en dubbling i aktien under förutsättning att det inte kommer några riktigt negativa indikationer rent fundamentalt.

Under årsstämman beslutades det att man i samband med andra kvartalsrapporten kommer att meddela om det blir en andra utdelning om 1,29 kr per aktie. Detta får vi veta i augusti. Om det blir så innebär det att jag får en direktavkastning på 5,7 procent vilket inte är dåligt. Utan extrautdelning blir direktavkastningen 3,8 procent vilket ändå får anses vara helt okej.
Att bolaget rasat kraftigt beror så klart på att både vinst och utdelning minskat kraftigt. Utdelningen har sänkt med nästan 60 procent och vinsten har minskat med 35 procent mellan 2011 och 2012. Frågan är dock hur länge detta kan fortsätta och exakt vad det beror på. Annat än att marknaden är svårt just nu som de själva uttrycker det.

Kursen är nu nere på samma nivåer som i slutet av 2008 och början på 2009 samtidigt som vinsten är i linje med 2009. Baserat på detta är värderingen rimlig, men optimistiskt sett så kan det mycket väl vara så att en vändpunkt ligger runt hörnet. För eller senare kommer it-investeringarna igång igen.

Bolaget har i princip inga långfristiga skulder och ett eget kapital på 142,5 mkr. Det innebär att bolaget är värderat till 3 gånger det egna kapitalet. Dock så finns kortsiktiga skulder som motsvarar det egna kapitalet, så ur ett mer negativt sätt att se det är i alla fall bolaget helt skuldfritt om man skulle betala allt idag och strunta i att driva in kundfordringarna. Kundfordringarna överstiger dock de kortsiktiga skulderna i nuläget. Vid en likvidation idag skulle alltså det egna kapitalet kunna delas ut till ägarna.

24 april 2013

Stora Enso i rapportrally

Stora Enso kom med en kvartalsrapport igår som överträffade förväntningarna på de flesta punkterna och indikerade att företag äntligen har börjat se lite av effekterna av de många åtgärder som företaget vidtagit för att ta sig framåt trots den stora allokeringen av resurser exponerade mot pappersbranschen.

Att dessutom många blankare inte längre vågade hänga sig kvar bidrog även till den kraftiga rusningen på cirka 10 procent under en dag. Detta bådar så klart gott för den fortsatta utvecklingen i aktien och som ägare av aktier i bolaget får man vara glad för rallyt!

Frågan är dock huruvida detta är en tillfällig signal eller om det är startskottet för något längre? Stora Ensos framtid bygger i första hand inte på ett produktionsutnyttjande på över 100 procent, effektiviseringar och försäljningar utan om att använda sina resurser för produktion av andra saker än tidningspapper. Jag fortsätter dock vara positiv till aktien och hoppas så klart att bolaget fortsätter indikera fortsatta framgångar och därmed får marknadens förtroende även framöver.

Stora Enso kan mycket väl bli ett bra exempel på en nedtryckt aktie som nu kommer att vända långsiktigt. Bättre att vara försiktigt positiv och räkna med fortsatta problem, så blir man positivt överraskad.

Imorgon avskiljs även utdelningen från Stora Enso, så imorgon är vi garanterat ner en bit inledningsvis.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3682412.ece

23 april 2013

Nasdaqs sommarrekyler

Jag har ju tidigare skrivit om att jag för närvarande avvaktar med aktieköp baserat på förhoppningen/farhågan om att kurserna kommer att sjunka under våren, och kanske även under sommaren. Har därför tittat lite på indexet för Nasdaq i USA.


Under de senaste elva åren har nio åren gett oss bättre köptillfällen med start efter våren. Under samma period har vi sett starka återhämtningar under hösten i samtliga perioder. Det innebär att det med andra ord finnas starka skäl att ha sin mest intensiva köpperiod på året koncentrerad till slutet på maj till slutet på augusti medan merparten av säljaffärerna bör göras under februari-april.

Om man granskar de markerade områdena här ovan i diagrammet så ser vi också att de är väldigt subjektivt markerade. Exakt när vändningarna kommer är väldigt olika och jag tror inte att det är någon större idé att försöka sätta exakta intervall när man skall gå all in eller all out. Istället tycker jag det är bättre att konstatera att vi har en starkare börs generellt under Q4 till Q1 och generellt svagare under Q2-Q3 och därför agera med med köp under vår/sommar, ligga still under hösten och sälja av det man tycker är övervärderat under slutet av första kvartalet.

Detta samband gäller så klart inte bara i Nasdaq-indexet utan även på de flesta andra ställen, även om det är extra tydligt just här.

Självklart skall detta endast gälla generellt och det är alltid den enskilda tillfälligheten som måste avgöra slutgiltigt. Men sambandet är onekligen något som jag kommer att ha med som en parameter när jag planerar köprundor framöver.

22 april 2013

Öka i Apple?

Det har den senaste tiden skrivits en hel del om Apples mycket attraktiva (?) pris. Både på bloggar och i media, ända fortsätter kursen att falla. Det här kan så klart ha många anledningar, om det nu är så att det inte finns fundamentala anledningar till att sänka Apple-kursen, vilket de flesta verkar vara överens om att det inte finns, så finns det många andra faktorer. T ex sådana enkla fakturor att många institutionella aktörer kommit fram till att kapital som ligger i Apple skall omallokeras vilket därmed sätter igång stora försäljningsrundor som trycker ner kursen.Hur man än räknar så har Apple en mycket attraktiv värdering just nu och rent fundamentalt borde jag ta beslutat att öka ytterligare i Apple. Eftersom jag redan gått in strax över 600-dollarstrecket samt ytterligare nästan 30 procentenheter längre ner runt 450 dollar kommer jag inte att öka ytterligare en gång, såvida inte kursen börjar närma sig 250-200 dollar, vilket i nuläget är mycket osannolikt. Men eftersom Apple redan är den aktie i portföljen som har störst andel av det egna kapitalet allokerat skulle det ur min syn på diversifiering och grundsyn på hur jag skall öka i aktier vid fall vara tvärt emot mina principer att öka en tredje (och sista) gång innan kursen blir extremt attraktiv.

Hur attraktivt det än är vill jag i den mån det är möjligt försöka hålla på principen om att ökningar sker efter minst ytterligare 30 procentenheters ras räknat från samma utgångspunkt. Allt annat lika.

Därför avvaktar jag ytterligare, även om jag faktiskt tror att det är större chans att Apple vänder uppåt än neråt från dagens nivåer. Läs t ex Fundamentalanalysbloggens senaste räkneexempel kring bolaget; http://fundamentalanalys.blogspot.se/2013/04/varldens-billigaste-foretag.html

Hur man än vrider och vänder på det är det faktiskt billigt just nu.

21 april 2013

Första kvartalsrapporten från SAP 2013

SAP levererade sin första kvartalsrapport för 2013 den 19 april den här veckan. Den mottogs med viss besvikelse då kursen sjönk under rapportdagen. För mig är det mindre intressant då jag istället gläds åt att SAP fortsätter leverera ytterligare ett kvartal med tvåsiffrig tillväxt. Tolv procent steg intäkterna med under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.Resultatet steg inte med riktigt lika mycket, drygt 7 procent från 1 520 miljoner euro till 1 628 euro under första kvartalet. Intäkterna ökade både i Europa, Emerging Market och Amerika, däremot sjönk de en del i Japan.Hela presentationen av rapporten finns att läsa på;

http://www.sap.com/corporate-en/investors/pdf/SAP-2013-Q1-Presentation.pdf

20 april 2013

Vinsten minskar långsammare för Avanza

Avanza lämnade kvartalsrapporten för första kvartalet för några dagar sedan. Samma utveckling av vinsten som förra gången, det vill säga vinsten minskar, igen. Men det positiva är att vinstminskningen på rullande tolvmånaders är procentuellt mindre än den var förra kvartalet. Trenden för hur vinsten minskar i Avanza är alltså positiv, även om vinsten fortfarande trendar nedåt.


För andra kvartalet i rad minskar vinstminskningen och är nu endast 25 procent på rullande tolvmånaders. Värderingen är fortsatt hög med en multipel på 28 gånger de fyra senaste kvartalsvinsterna. Det är nästan 50 procent över de senaste fem års snitten, trots ett kursfall på cirka 16 procent de senaste dagarna.

Precis som Tivéus nämner i kommentaren till rapporten så är det låga ränteläget något som pressar vinsten, och låga räntor kommer antagligen att bestå ett bra tag till. Men förr eller senare kommer det att komma en period när intresset för aktiehandel ökar igen, och då kommer också courtageintäkterna att stiga. På samma sätt slipper förhoppningsvis Avanza mer kostnader i nya it-plattformar framöver.

Utdelningen, som sänktes från 10 kr till 8 kr under 2012, är fortfarande hög och om aktien fortsätter att falla ner till nivåer om kanske 130-120 kr innebär det att även om utdelningen skulle sänkas ytterligare med någon krona har vi fortfarande en attraktiv kurs med en bra direktavkastning på runt 6 procent som minst (7/125).


Själv känner jag mig bekväm med att jag sålde Avanza tidigare i april då jag hade en ren kursvinst på drygt 30 procent. Jag tror fortfarande på Avanza och planerar därför att köpa tillbaka Avanza så småningom. När Avanza väl rekylerar går det fort.

19 april 2013

OMX30 - 2013-V16 +3,8 %

Ännu en vecka med nedåtgående kurser, avskiljningen av utdelningarna gör naturligtvis sitt, men neråt går det. Skönt är det eftersom jag av just den anledningen minskat min exponering mot börsen de senaste veckorna. Än är det dock inga större fall att prata om.


Vi har under veckan touchat på linjen som sammanbinder de tidigare topparna från 2007 och 2000. Nästa linje är den som håller toppen från förra året. Efter det börjar vi närma oss stöd från de senaste bottnarna.

Det enda positiva med nedgångar är som sagt att det blir billigare att köpa mer aktier vilket är det man skall tänka på när börsen faller. Man kan också tänka på att desto kraftigare fall ju kraftigare uppåtrekyl. Samtidigt som kurserna faller kan man även glädja sig åt att vi nu är i en period då utdelningarna börjar trilla in.

17 april 2013

Nya AnalysGuiden hos Aktiespararna

Aktiespararna har lanserat en ny tjänst på webben som de kallar för AnalysGuiden. Ett bra initiativ som ger alla tillgång till delar av den information man kan hitta i t ex programmet Hitta Kursvinnare, även om det än så  länge bara är en del.

De har även något som heter Nyckeltalsomräknaren vilket är en intressant funktion där man kan simulera hur nyckeltalen blir vid olika aktiekurser i kombination med vinsten för olika år, en funktion som inte finns i HK.
Det som gör mig besviken är att de lägger stor fokus på att publicera banker och analyshusens köp- och säljrekar. Jag tycker inte riktigt det är analyser när man i en eller två meningar säger att man höjer eller sänker en kurs till x kronor utan att motivera varför. De fulla analyserna har bankens egna kunder så klart tillgång till, men för oss övriga är det inte så mycket värda. Att veta att Nordea t ex tycker Boliden är värd 107 kronor är totalt ointressant för mig om jag inte får reda på motiveringen.

Bedöm själva;
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/

16 april 2013

Ny köprunda i Metso?

Metso har tappat rejält sedan toppen tidigare i år, där jag hade turen att kliva av. Nu närmar vi oss samma nivåer som jag plockade upp aktien för tidigare under hösten 2012. Dessutom står euron fortfarande relativt lågt.Metso är helt klart med på min bevakningslista, även om det känns lite väl enkelt för att jag skall kunna göra samma avkastningsrunda i Metso igen. Men hoppas kan man ju!

Något att ha i åtanke när man sparar på lång sikt...
"Sköldpaddan vinner alltid över haren i längden"

Okänd

Ramverk 2.0 Express - för enklare analys

I syfte att kunna göra enklare analyser, baserat på att det faktum att alltför mycket i ett bolag inte nödvändigtvis leder till allt större aktievinster har jag bestämt mig för att till att börja med göra ett förenklat ramverk att utgå ifrån när jag tittar på bolag. De områden som jag vid en första analys (förutom tekniska analyser då) kommer att titta är beskrivna här nedan.

Vinst
Går bolaget med vinst och hur ser vinstutvecklingen ut? Hur är utsikterna för den framtida vinstutvecklingen?

Utdelning
Har bolaget aktieutdelning? Varför eller varför inte? På vilket sätt är detta viktigt eller inte viktigt för bolaget? Hur har utdelningstillväxten varit och hur kan den antas komma att utvecklas framöver?

Kassaflöde och skuldsättning
Hur mycket pengar finns i kassan? Är bolaget skuldsatt? Är skuldsättningen rimlig, hållbar och kan den motiveras? Hur är bolagets kassaflöden?

Värdering och marknadens förtroende
Hur har bolaget värderats tidigare och hur ser den aktuella värderingen ut? Verkar aktien ha marknadens förtroende?

Branschens utsikter
I vilken bransch verkar företaget och hur ser utsikterna för branschen ut? Är det en svår eller lukrativ bransch?

Marknadsandel och tillväxt
Vilken marknadsandel har bolaget idag och hur ser bolagets möjligheter ut att öka sin andel? Hur ser marknaden ut? Växer marknaden?

Marginaler och företags sätt att tjäna pengar
Vilka är företagets främsta produkter och vilka marginaler arbetar företaget med? Vilka faktorer är det som är särskilt avgörande för att företaget skall kunna tjäna pengar?

Omsättning, storlek och handelsplats
Hur stort är företaget, vilket börsvärde har det och var handlas aktien?

Kursutvecklingen
Hur är kursmönstret för aktien? Finns det några tekniska aspekter som kan vara intressanta? Hur ligger kursutvecklingen till just nu?

Sammanfattning
Är detta ett företag vars aktier jag skulle kunna tänka mig att äga? Vad är det för typ av strategi jag applicerar vid ett eventuellt köp i aktien? Till vilket pris är aktien köpvärd?

14 april 2013

Komplettering av ramverket för analys

Aktieanalys går det att lägga precis hur mycket tid som helst på. Det skulle utan problem kunna gå att spendera en hel vecka enbart på ett enda bolag och dess aktier för att utvärdera ifall detta är en bra eller dålig aktie att äga för mig utifrån mina förutsättningar och mål med sparandet. Problemet är att det är tid som jag inte har. Jag jobbar därför på att ta fram ett förenklat ramverk för analys och bedömning av möjliga bolag till min portfölj.

En av inspirationskällorna till detta är andra regeln som Dreman skriver om i sin bok Contrarian Investment Strategies.

"Respect the difficulty of working with a mass of information. Few of us can use it successfully. In-depth information does not translate into in­-depth profits."


Sett till den tiden jag har möjlighet att lägga på bolagsanalys relativt allt annat som jag som en heltidsarbetande småsparare har till förfogande så är detta något mycket viktigt för mig att ta fasta på. För att bli effektiv i mina aktieval vill jag hitta en expressmetod som jag enkelt kan applicera på ett bolag för att bilda mig en någorlunda uppfattning kring om detta är ett bolag som jag tycker är intressant eller inte. Med intressant menas då ur ett så objektivt och standardiserat sätt som möjligt. Grundförutsättningen är alltid att bolaget numera verkar i en bransch som jag är intresserad av och tror har en framtid. Men bortom dessa kritierier vill jag så klart ha med icke subjektiva argument.

13 april 2013

Bevakning på Large Cap - april

Efter den enklare rekylen i OMX30 de senaste veckorna har jag tittat på några av aktierna på svenska Large Cap. Det är mest cykliska aktier och listan består endast av sådana bolag som jag lika gärna skulle kunna tänka mig att äga under en längre period eller öka i vid en långvarigare nedgång - just nu alltså.

Listan här nedan visar två värden, det första hur långt aktuell kurs befinner sig i från senaste toppen det senaste året (till viss del subjektiv bedömning vilken topp man väljer). Den andra kolumnen visar hur många procent aktien befinner sig över respektive under MA200.

AktieFr toppen Fr MA200
Swedish Match -26% -11%
BillerudKorsnäs -17% 6%
Boliden -17% -5%
Tieto -13% 4%
Sandvik -10% 1%
SKF -8% 2%
Hakon Invest -7% 33%
NIBE -7% 4%
SAAB -7% 8%
Skanska -7% 3%
Swedbank -7% 16%
Trelleborg -7% 11%
Elekta -6% 8%
SCA -6% 19%
Assa Abloy -5% 12%
Hexagon -4% 17%
Securitas -4% 11%
Atlas Copco -3% 10%
SHB -3% 13%
Alfa Laval -3% 15%
Industrivärden -1% 16%
Investor -1% 21%
Kinnevik 0% 18%

Listan ger mig viss vägledning av vad som skulle kunna vara intressant att titta närmare på, d v s om kursen är såpass nedtryckt att man ens skall överväga att titta närmare på fundamenta för att avgöra om ett köp skulle kunna vara aktuellt. Rent allmänt står det mest väldigt högt, i alla fall rent tekniskt. Det är alltså ingen panik att ta någon ytterligare position eller öka i någon befintlig position utanför listan här ovan. Men att Boliden och Billerud börjat handlas ner är positivt då jag absolut är spekulant på dessa aktier.

OMX30 - 2013-V15 +7,2 %

Några procent uppåt från förra veckan nedgång. Sedan mitten på mars har vi nu en trend nedåt och om jag får vara tjatig så hoppas jag så klart att den fortsätter under hela april och maj, volatiliteten har ökat lite de senaste veckorna men jämfört på lite längre sikt är det fortfarande små rörelser det handlar om. Det här kan man se både positivt och negativt, ju längre lugnet behålls desto stormigare kommer det bli senare. Helt enligt regn- och sol-principen.

Som jag nämnde i tidigare inlägg den här veckan känns det för osäkert att ta nya positioner innan vi här förbi större delen av maj. Istället laddar jag för en större köprunda under sommar och höst, och fram till dess vill jag helst ha mycket torrt krut. Ofta brukar det inte bli som man tänkt sig och inget förvånar mig egentligen längre när det gäller kursutvecklingar.


Nyhetsflödet har trots krisrubrikerna haft ganska liten inverkan på kurserna. Det är samtidigt ett gott tecken att marknaden för en gångs skull försöker ignorera detta och fokusera på hur bolagens utsikter istället ser ut.

10 april 2013

Stökiga somrar och starka höstar

Att lita på statistik i börssammanhang skall man vara försiktig med, risken finns att man tror sig se saker som inte finns. Det vi med säkerhet vet är dock att de senaste åren har somrarna med betoning på framför allt andra kvartalet varit turbulenta och bättre lämpade för köp än sälj.


I tabellen här ovan ser vi hur andra kvartalet utvecklats procentuellt, det säger inte hela sanningen eftersom högsta och lägsta punkten kan ha varit långt ifrån vad vi faktiskt stänger på. Oavsett så kan vi konstatera att sedan 2006 har vi haft riktigt dåliga Q2:or med undantag för 2009 som väldigt speciellt.

Även om slutresultatet inte är så dramatiskt ser det desto värre ut när man tittar på volatiliteten. Det finns därmed anledning att i alla fall undvika alltför stora aktieköp precis innan den här perioden eftersom det finns risk att man blir besviken.

Därför kommer jag att ta det lugnt med köpen tills vi är en bit in i maj, kanske blir det en dålig affär, kanske blir det en bra. Det spelar mindre roll eftersom det är viktigare för mig att skydda kapitalet snarare än att jaga onödiga risker. Därför kommer jag istället använda tiden som är kvar fram till slutet på maj att bevaka listorna.

Får vi mer turbulens kan det bli aktuellt att köpa lite mer cykliska aktier som då förhoppningsvis kommit ner lite i pris. Får vi istället ytterligare en stark period under sommaren kommer jag ändå att köpa aktier, men då blir det antagligen fortsatt defensivt.

09 april 2013

Tjänstpensionen först tillgänglig vid 62?

Det är en intressant debatt vi har framför oss hur staten vill göra med reglerna för uttag av tjänstepension, eller motsvarande pensionsform för de som inte har tjänstepension i vanlig bemärkelse. Att t ex höja lägstaåldern från 55 till 62 år är det enbart pensionsbolagen som tjänar på. Detta eftersom det är troligt att inga fack eller andra organisationer som arbetar med att betala ut tjänstepensioner till sina anställda kommer argumentera för att det är bättre att betala ut detta i direkt lön istället som den enskilde själv kan spara och förvalta och använda på gamla dar när man så önskar.

Istället får pensionsbolagen ytterligare sju sköna år av extrainbetalningar som avgifter kan mjölkas från samtidigt som åren som den enskilde har på sig att spendera pensionen minskar. Med andra ord kan det vid anställning, återigen, löna sig att förhandla högre direktlön mot lägre pensionsinbetalningar. Alltså en modell som inte följer regeln att sätta av fyra procent upp till 34 000 kr i månaden och därefter 30 procent räknat på överskjutande lön.

Alltså helt enkelt bättre att få skattade pengar direkt i handen klara att investeras på egen hand. Avgiftsfritt och framför allt med 100 % valfrihet att själv välja när dessa skall spenderas.

08 april 2013

Säljer BioGaia, Securitas och Betsson - tillfälligt

Har under dagen sålt alla innehav i BioGaia, Securitas och Betsson. Det hela är dock endast tillfälligt och tanken är att jag skall köpa tillbaka innehaven för samma belopp som jag köpte dem för tidigare. Jag realiserar därmed vinsten och lägger tillbaka den ursprungliga investeringen.

Med tanke på det lite skakigare klimatet kommer jag dock vänta några veckor, eventuellt ända in i slutet på maj. Syftet är att öka likviditeten och skjuta på några av investeringarna till dess att vi passerat maj. Vi har haft en lång och mycket lugn uppgång, efter sådan sol kommer det förr eller senare stormar och maj är en bra månad för sådant.

Det är alltså lite chanstagning även åt andra hållet, skulle det visa sig att kurserna fortsätter uppåt blir det en dålig affär att kliva av i dessa innehav, men psykologiskt sett är det även viktigt att säkra vissa av de vinster som trots allt uppstått ganska snabbt sedan köp.

07 april 2013

Innehav 7 april 2013

En bit in i april finns det nu arton aktier i portföljen vilket är helt enligt planen som gjordes i juli förra året. Innan utgången av april kan jag ha upp till tjugo aktier i portföljen för att helt följa planen. Just nu funderar jag dock på att vänta med att ta in fler aktier i portföljen tills vi har passerat eller kommit en bit in i maj. Alternativt kommer jag realisera några av vinsterna och ta nya positioner med ursprungbeloppen i några av aktierna pånytt inom några veckor.

Störst innehav är fortfarande Apple, men det beror inte på att Apple är den aktie som haft bäst utveckling utan att jag dubblade i aktien efter att den fallit ytterligare en bra bit.


Fördelningen är nu 30/70 mellan aktier och räntor.

Hur mycket måste man spara för att bli miljonär - i dollar?

Ett klassiskt inlägg, men hur mycket måste man spara varje år för att kunna bli miljonär i dollar? Det beror på hur mycket kapital man börjar med och vilken avkastning man räknar med årligen. Klart är dock att de allra flesta har chansen att åstadkomma detta, allt som krävs är lite disciplin och intresse. Det krävs inga astronomiska belopp i månaden som man måste sätta av för sparande för att bli miljonär - däremot är det desto viktigare att man faktiskt håller sig till sin plan. Viss avkastning krävs och ju högre desto bättre, men det är inte frågan om någon ouppnålig avkastning vilket jag tror många tror.

Jag har räknat på månadsavsättningar på mellan 1 000 kr och 10 000 kr i kombination med en årlig avkastning på totalbeloppet mellan fyra och femton procents årlig avkastning. Om man börjar med 0 kr och sparar en tusenlapp i månaden med en årlig avkastning på fyra procent blir man miljonär i kronor efter 37 år. Den här sparnivån gör det med dagens penningvärde svårt att uppnå status dollarmiljonär, men om inte annat så kan det vara ett ganska rejält tillskott i t ex pensionen även om penningvärdet nästan har halverats efter så här lång spartid. Under hela resan har man dessutom haft en buffert som bara blivit större och större.

Så här många år tar det att ackumulera olika nivåer av kapital vid ett visst månadssparande
med en årlig avkastning på 4 %

Om man har möjlighet att spara 10 000 kr per månad och får en avkastning på femton procent årligen är man miljonär i kronor redan efter sex år, dollarmiljonär blir man efter femton år (räknat på en dollarkurs om 6,5 kr).

Om vi väljer mellanalternativet där man sparar 5 000 kr i månaden och har en årlig avkastning på 7,5 procent (vilket är uppnåeligt för betydligt fler än en månadsavsättning på 10 000 kr). En avkastning på 7,5 procent är även det helt uppnåeligt även i en värld av låg tillväxt. Bra räntefonder i kombination med starka utdelningsaktier kan räcka för att uppnå detta. I det här scenariot har man miljonen i depån efter elva år, dollarmiljonär blir man efter trettio år.

Så här många år tar det att ackumulera olika nivåer av kapital vid ett visst månadssparande
med en årlig avkastning på 10 %

Det är alla långa sparhorisonter som avses här ovan i exemplen, men på inget sätt ouppnåeligt. Har man dessutom ett sparkapital som är större än noll när man börjar kommer det gå ännu fortare. Sedan skall man inte låsa fast sig vid exakta nivåer. Att t ex ha 903 455 kr är inte fel heller...

Oavsett kombination av månadssparande och årlig tillväxt så är sparande precis som med fysisk träning, allt är bättre än inget. I diagrammen illustreras också hur ränta-på-ränta effekten blir roligare för varje år som går. Det vill säga insättningarna blir mindre viktiga för varje år för att upprätthålla tillväxten. Det innebär t ex att man redan efter kanske 5-10 helt kan sluta med insättningarna, om man nu hellre vill konsumera, och ändå få en bra utveckling tack varje kurstillväxt, utdelningar och ränteinkomster.

Exemplen är förenklingar och självklart måste man ta hänsyn till den verklighet som finns i riktiga livet, kanske måste du någon gång under livet använda en viss del av kapitalet eller så kommer de finnas perioder när du av olika skäl inte har möjlighet att spara lika mycket som du skulle vilja, men då finns det i alla fall en bra plattform som kan göra livet betydligt mycket enklare (och tryggare).

06 april 2013

Boliden, intressant men riskabelt och kanske i fel bransch?

Boliden är en av de aktier som tappat en del på sistone. Detta företaget är visserligen ett företag som verkar inom råvarubranschen, med innebörden att de arbetar med en ändlig resurs och där verksamheten bygger på att man hela tiden lyckats utvinna mer eller i alla fall upprätthålla den aktuella utvinningen. Sedan har vi det starka beroendet till hur marknadspriserna utvecklas som inte bolaget kan påverka överhuvud taget. Generellt sett har jag försökt bestämma mig för att undvika att äga aktier i bolag som sysslar med ändliga verksamheter.Den här typen av förhållanden gör att det blir extra riskabelt att äga den här aktien, det är också ett av huvudskälen till att jag tvekar att ta in den här aktien i portföljen även om det blir ett bra läge. Om vi kommer ner till runt 90 kr kommer jag i alla fall att överväga att ge mig på ett nytt försök inom råvaror.

Helst skulle jag vilja att vi får en ordentlig allmän rekyl först som drar med Boliden ner ordentligt (som då så klart kan anses vara helt driven av Mr Market utan koppling till faktiska bolagshändelser). Om så sker kommer mitt intresse öka för att i alla fall kunna tänka mig att lägga en liten del av portföljen på den här aktien. Men det får nog bli efter att vi passerat maj i år.

OMX30 - 2013-V14 +5,7 %

Första veckan efter påsk och första veckan på andra kvartalet. OMX30 har fallit nästan tre procent på en vecka vilket nog är det kraftigaste hittills under hela 2013. Förhoppningsvis fortsätter det nu så här ett tag, d v s med fallande kurser.

Vi har under veckan letat oss ner genom nivån för högsta punkten under 2011 samt rakt igenom MA50. Bäst vore om vi kunde få en snabb resa ner till MA200 följt av en lika snabb rekyl upp, men det kan istället bli så att vi fortsätter att konsolidera runt de nivåer vi har nu i väntan på att MA200 skall möta upp.


Vi har haft en fantastisk utveckling sedan i december förra året och självklart kan detta inte fortsätta i all evighet. Själv överväger jag faktiskt att tumma lite på mina periodiska inköp och ta igen dessa köp när maj börjar närma sig sitt slut. Som jag nämnt tidigare så är maj en särskilt utsatt månad för ras, det gäller särskilt när vi haft en stark, lugn och stabil uppgångsfas under hösten vilket nu är fallet.

Ytterligare någon eller några veckors turbulens som denna innebär att svenska börsen återigen kan bli intressant för köp. Vissa aktier har redan kommit ner en bit, även om köpläget ännu är långt ifrån optimalt. Boliden är ett exempel som kan vara intressant om ett tag om fallet tilltar.

05 april 2013

Köper SAP

Passade på att runt stängningen införskaffa aktierna i SAP som jag skrivit om tidigare. Jag kom över aktierna till en kurs ganska exakt runt 60 € vilket är cirka tio procent under senaste toppen. Det var för övrigt en bra dag för köp då börserna äntligen har börjat handlas lite under de kraftigt stigande kurserna den senaste tiden.Nu återstår att se om SAP kan dubbla sin omsättning med bibehållen eller ökad vinst som andel av omsättningen och om jag kommer att hålla kvar, minska eller öka i aktien under den här perioden.

03 april 2013

Vad är det som är så fantastiskt med Alliance Oil?

Jag vet i nuläget inte hur många analyser som jag läst om Alliance Oil på Avanzas placera.nu. Snart måste vändningen komma...Vad är det som är så fantastiskt med bolaget? Skuldsättningen har ökat lavinartat sedan 2007. I nuläget värderas bolaget till drygt 3 gånger beräknad vinst för 2013. Detta är mycket lågt, och det finns antagligen en anledning till detta i det här fallet.


Även om bolaget ligger på Large Cap känns bolaget i nuläget som ett förhoppningsbolag och allt känns mycket osäkert. Jag föredrar att passa på den här aktien.

02 april 2013

Svenskt fossilbränsle minus 8 % på 5 år

Har tagit en titt på statistiken för utlevererat fossilt bränsle från SPBI, Svenska Petroleum och Bränsle-institutet. Där kan vi se att den totala mängden bensin, diesel och flygbränsle har minskat med nästan 8 procent på fem år mellan 2007 och 2012. Under 2007 utlevererades strax över 11 miljoner kubikmeter av dessa vätskor.

Nu beror säkert minskningen mer på ekonomiskt dåliga tider snarare än att det är brist på olja. Vilket i sig är tråkigt, men det positiva är så klart att vi ändå har klarat oss, men allt vad det nu innebär för olika personer, på nästan en elftedel mindre fossilt bränsle.


Mängden etanol, som på sätt och viss är förnyelsebart, men inte nödvändigtvis så miljövänligt är ej med i kurvan. För närvarande ligger utleveransen enligt siffrorna på 0,2 miljoner kubik vilket i sammanhanget är ganska betydelselöst.

Nu när det ser lite bättre ut ekonomiskt för Sverige är frågan om minskningen fortsätter även under 2013. Förhoppningvis kan man ju önska att allt fler får upp ögonen för att det kommer en tid när vi måste lära oss att driva samhället med betydligt mindre tillgång på fossil fulenergi.

Hur detta påverkar investeringar kan vi bara spekulera i. I ett positivt scenario kan man alltid hoppas på att minskningen av fossil energi skapar helt nya affärsområden och ändrade mönster som kan vara till fördel för placerare.

Men som sagt, det var det här med hur vi skall flytta varor och människor på ett ekonomiskt hållbart sätt när fossil energi är begränsad och saknar självklara alternativ.

01 april 2013

Utdelningar

För att enklare kunna se vilka utdelningar som inkommit till portföljen har jag skapat en sida/avdelning som är tillgänglig från menyn här ovan. I år har totalt fem utdelningar inkommit till depån. Men det är nu under andra kvartalet som utdelningarna kommer att dugga riktigt tätt.