31 juli 2013

Principer - del 2 - Köp bara det du tror långsiktigt på

Vid en första anblick en ganska självklar princip, fast egentligen är det inte så självklart när det handlar om spekulation. Antalet småsparare som köpt aktier, inklusive mig själv tidigare, utan att verkligen fundera på bolagets framtidsutsikter och faktiska förmåga till långsiktig tillväxt och uthållig intjänandeförmåga med bibehållen vinst finns det antagligen gott.

Efter det där fantastiska kursraset, utan att egentligen undersöka varför, kan det känns mycket lockade att plocka upp en aktie i förhoppningen att det skall bli ett kraftigt ryck uppåt. Detta fungerar så klart i många fall kortsiktigt, tyvärr så är det i det kortsiktiga perspektivet ganska exakt lika många fall där det inte fungerar. Hur bra man än är på teknisk analys. Där är det en klen tröst att hävda att man har en "tajt stopploss".

Inom TA brukar det sägas att de är de tajta stop-lossarna som skall begränsa det många förlusterna till små förluster. Samtidigt sägs det att det kortsiktigt är de små vinsterna som skall bygga den stora vinsten. Tyvärr blir nettot aldrig bättre än summan av alla affärer och riskerna är att man fortsätter hålla avkastningen runt noll, eller, så går det bra under en tid för att man sedan skall kunna avsluta med en riktig skitaffär som stjälper hela den tidigare avkastningen. Statistiskt sett har vi slumpen emot oss, ingen har tur hela tiden, oavsett hur bra bedömningsförmåga man anser sig ha.Den här princip gör att råvarubolag, inom till exempel gruvindustri och olja, får det extra svårt att kvala in i portföljen då detta är branscher som är riktigt osäkra i det långsiktiga perspektivet. Ett gruvbolag måste ständigt hitta ny mark att utvinna på, ett oljebolag ständigt nya källor. Saker som ingen egentligen, i det långa perspektivet kan säga. Däremot kan vi känna oss säkra på att råvarorna, för just det enskilda bolaget, kommer att ta slut förr eller senare - om man inte tror på evig tillväxt för ändliga resurser.

I andra branscher, som till exempel bil, lastbils och flygbranschen finns det strukturella problem utan dess like just nu, där vi nu har en situation som gör det svårt för dessa bolag både i hög- och lågkonjunktur. Alltså för en placerares sämsta tänkbara scenario. Dessa förutsättningar kombinerat med de egna förutsättningarna för att kunna bedöma detta gör att den här typen av slutsatser helt enkelt gör vissa branscher helt olämpliga för mig som småsparare.

När en aktie väcker mitt intresse är detta, liksom förståelsen, en av de första frågorna jag ställer mig. Kommer företagets tjänster eller produkter att kunna tillhandahållas under en för mig överskådlig tid framöver utan att det finns risk för att företaget begränsas av strukturella eller naturliga (råvaror) orsaker?

Återblick. För närvarande finns det bara bolag i portföljen som jag tror på långsiktigt, tittar vi på de avyttringar som gjorts finns det en del bolag som är ytterst tveksamma sett i det längre perspektivet. Jag kan inte utesluta att jag i framtiden kommer att äga ett eller annat bolag där den riktigt långsiktiga tillväxten inte kanske är vad den borde vara. I den stora bilden så är målsättningen att bara, eller nästan bara, äga bolag där den långsiktiga tillväxten, uthålligheten och intjänandeförmågan får anses stark.

30 juli 2013

Principer - del 1 - Köp bara det du förstår

Inte bara den första, utan kanske den viktigaste principen, köp bara det du förstår. Det gäller både för den underliggande verksamheten, men även för det finansiella instrumentet du köper. Att vara delägare i en verksamhet som du inte ens på en allmän nivå kan relatera till gör det ännu svårare att kunna bedöma och dra slutsatser kring den framtida utvecklingen.

Ägandeformen, eller produkten som du väljer för placeringen, är lika viktig att förstå fullt ut. Vanliga aktier är för det mesta inga konstigheter att förstå, men i den finansiella miljö vi befinner oss i finns det gått om derivat och andra produkter med snåriga regelverk som gör det svårare för dig som privat placerare att bedöma den framtida utvecklingen.

Som småsparare och privat placerare har du redan som utgångspunkt mycket svårt att påverka företaget som du är delägare i. Förutom att köpa aktien kan du sälja den, köpa fler eller sälja delar av de aktier du redan äger vid eget valda tidpunkter. I övrigt är det tyvärr kanske lite du kan påverka, mer än möjligen välja att konsumera företagets produkter.När du är begränsad till dessa beslut blir det desto viktigare att göra det så enkelt som möjligt för sig själv att avgöra om aktien är fortsatt köpvärd eller om den skall avyttras. När företaget verkar i en bransch som är någorlunda enkel att förstå för en som följer den utifrån ökar chanserna att göra bättre bedömningar som utsikterna.

De flesta verksamheter är relativt enkla att sätta sig in i, i alla fall på en högre nivå, så länge du har tiden att göra detta. Tyvärr så är tid ofta en bristvara, och där kan dina tidigare kunskaper om olika branscher vara till stor hjälp.

Så inför varje aktie som av något skäl verkar intressant, uppmärksammad i media, låg värdering, spännande produkter eller vad det nu kan vara, så är första frågan: förstår jag vad företaget gör och hur de skapar sina intäkter? Om jag inte enkelt kan tillgodogöra mig den här informationen, då är antagligen inte aktien något för mig. Om det fortfarande känns intressant är nästa fråga: har jag tid att sätta mig in i detta? Om svaret på andra frågan är nej finns det ingen anledning att lägga ytterligare tid på aktien, hur intressant den än verkar - även om någon annan hävdar detta.

Utgå alltid ifrån dina egna förutsättningar och lita aldrig på någon annans goda omdöme eller motsvarande.

Återblick. En snabb titt i portföljen och på de aktier som sedan förra sommaren funnits i min ägo indikerar att detta är en princip som efterlevts väl. Inga konstiga verksamheter eller produkter som känns svåra att sätta sig in i eller förstå för en utomstående. Sett till instrumenten arbetar jag egentligen bara med aktier. Jag skulle så klart kunna tänka mig att placera i aktiefonder eller andra fonder där det är tydligt vad de innehåller och hur de fungerar, men derivat och andra typer av finansiella instrument är pasé för min del. Där har jag en gång varit och jag hoppas att jag aldrig någonsin kommer att hamna i det träsket igen.

29 juli 2013

Tankar kring mina principer

För cirka ett år sedan satte jag upp ett antal principer som jag skulle ha som ledstjärna i samband med val av placeringsobjekt. Totalt är det femton stycken. Sedan denna lista skapades finns de mest av tankarna kring dessa principer enbart i minnet hos mig. Vissa principer är enkla att förstå bara genom att läsa rubriken och möjligen den efterföljande meningen som förtydligar innebörden av principen.


Principer är principer, alltså inte regler eller lagar som måste följas. Därför kan det vara på sin plats att formulera ett lite utökat resonemang kring varje enskild princip och även i den mån det är möjligt återkoppla till konkreta aktiviteter det senaste året för att se hur principen har tillämpats eller tummats på. Jag tänker mig resonemangen som en liten miniserie där jag publicerar tankar om varje enskild princip löpande i form av ett eget inlägg. När alla principer är genomgångna kommer jag att sammanställa en länklista med alla inlägg som hör till serien.

Listan med principer är tänkt att vara en levande lista och kan därför komma att utökas, minskar eller ändras i framtiden. Jag ser även denna övning som en bra genomgång av principerna då det nu är ungefär ett år sedan jag började att försöka tillämpa dem.

27 juli 2013

När är du förmögen?

MarketWatch refererar nyligen i ett videoklipp till en undersökning som indikerar att många dollarmiljonärer inte anser sig vara förmögna trots att de har finansiella tillgångar på över en miljon dollar, istället behöver man omkring 5 miljoner dollar för att det skall kännas riktigt bra. Intressant med tanke på att man "redan" vid en miljon dollar tillhör den en procent i västvärlden, eller den tiondels procent globalt sett som har mer tillgångar än övriga personer i världen.
Allt handlar så klart om vilka referensramar man har. Vad tråkigt det måste vara för personer i den här sitsen som ser på sina tillgångar på detta sätt!

26 juli 2013

Starbucks ökar vinsten med 25 procent

Starbucks släppte sin senaste kvartalsrapport efter börsernas stängning igår kväll. I efterhandeln rusade aktien sju procent och det är ungefär så mycket som den ligger plus nu under dagens handel i USA med. Företaget rapporterar en vinstökning med 25 procent för senaste kvartalet i jämförelse med samma kvartal förra året.


Starbucks planerar fortsatt expansion med tusentals nya butiker/caféer världen över, bland annat i Kina parallellt med sin redan pågående aktivitet att bredda sitt sortiment mot mera produkter i form av saker som kunderna kan ta med sig hem när du fikar i butiken. Detta tillsammans med deras ökade fokus på lojalitetsprogrammen bådar förhoppningsvis gott för en fortsatt expansion.

Jag realiserade en vinst på 17 procent några månader efter att jag köpt aktien för första gången förra hösten, men köpte tillbaka aktien strax därefter med samma belopp som vid första köpet. Totalt ligger jag nu 25 procent plus i aktien inklusive utdelningar.

OMX30 - 2013-V30 +11,3 %

Några punkter upp ytterligare den här veckan men med en negativ avslutning. Om man tittar på de senaste topparna och bottnarna så är har vi en nedåtgående trend. Än så länge har vi haft en ganska linjär resa upp till senaste toppen sedan senaste botten. I övrigt så har vi bara stått stilla sedan början på sommaren då vi hade senaste toppen i slutet på juni.


Det skulle onekligen sitta fint med ett race ner till 1100/1050 för att kunna göra några köp till lägre kurser på den svenska börsen.

25 juli 2013

Köper Colgate-Palmolive

Köprundan fortsätter och nu finns även Colgate-Palmolive i portföljen. Det blir det nittonde köpet som fortfarande finns kvar i portföljen efter vårens avyttringar. Det är liksom det flesta andra köpen ett defensivt köp. Med nitton aktier i portföljen och en dubbling i Apple i början av året så innebär det att nästan exakt en tredjedel av det ursprungliga egna kapitalet är exponerat i aktier.


Colgate-Palmolive, som för övrigt lämnade sin Q2-rapport idag, svarade bra på informationen och är upp cirka en procent under den inledande handeln i USA.

Ekonomiserie på tv

Upptäckte igår kväll av en slump att det går en ekonomiserie på SVT, eller Utbildningsradion. Tog mig därför en titt på del två och fyra där andra delen handlar just om en person som byggt en egen pengamaskin (utdelningsstrategi), reportaget börjat cirka sju minuter in i programmet. I fjärde delen handlar det bland annat om Jonas Birgersson (den gamla it-kändisen från it-bubblan).


Första avsnittet var lite underhållande, men tröttnade efter några minuter då det kändes som att det var det gamla vanliga inslaget med folk som fastnat i skuldträsket och som inte förstått att SMS-lån inte är en bra idé att finansiera nöjen med och att det faktiskt kan få konsekvenser om man inte betalar i tid. Möjligtvis lite underhållande, men inget nytt.

24 juli 2013

Deflation i Sverige

Trots att skulderna fortsätter att öka världen över, inte minst i Sverige, så har vi i Sverige den senaste tiden haft deflation. För juni är årstakten -0,1 procent jämfört med året före, detta samtidigt som vi haft börsuppgångar och likviditeten har ökat på marknaden.För ränteplaceringar som gått upp mellan 2-4 procent under året är detta så klart goda nyheter, eftersom den här uppgången då även är den reala uppgången. Realt sett är uppgången till och med lite mer eftersom prisbilden i Sverige minskat.

Vinster och kursutveckling i finansaktier

Som tidigare aviserat är jag lite inne på att långsiktigt bli mer viktad mot finansbranschen i portföljen, detta har inneburit en del granskande av vilka alternativ som finns till hands på börserna. Det senaste året har varit helt fantastiskt för kursutvecklingen i många finansaktier. Det som inte är lika fantastiskt är vinstutvecklingen. Optimala köptillfällen är så klart när vinsten i bolaget ökat mer än kursutvecklingen, då har bolaget per definition fått en lägre värdering.

Nu är som bekant inte aktier bakåtblickande i första hand, utan man tittar framåt. Men historien ger ändå lite perspektiv på det hela. I diagrammet ser vi kursutvecklingen för fem finansaktier de senaste tolv månaderna samt värderingen den förväntade årsvinsten för 2013 till aktuell kurs.Tittar vi på värderingarna så är det dock inte alls orimliga, även om man nog får säga att vissa bolag har lite väl låg värdering, något som skulle indikera att man inte riktigt tror på att förväntade vinster kommer inträffa. Omvänt så kan vi se att Swedbank har en historiskt ganska hög P/E, de har legat under tio i snitt de senaste åren.

Så trots de rejält tilltagna kursstegringarna den senaste tiden är det kanske fortfarande billigt? Swedbank har ju dessutom höjt sin utdelning rejält.

23 juli 2013

Dollarkursen står fortfarande lågt

De senaste dagarna har dollarkursen fallit med några procent och ligger nu runt 6,50 kr. Mina innehav som värderas i dollar har blivit alltfler den senaste tiden och därmed blir det allt viktigare att följa hur dollarkursen utvecklas. Få tror att vi inom överskådlig tid kommer att få se dollarkurser på 8 kronor igen. Med tanke på den likviditet av dollar som vräks ut i världen just nu kan det mycket väl vara så, samtidigt så ökar statsskulden allt mer i USA och rimligtvis bör många då vara intresserade av att hålla värderingen av dollarn nere. Sett till den historiska utvecklingen, som inte är någon garanti för hur det kommer se ut framöver, så tror jag att uppsidan är större än nedsidan på dagens kursnivåer. Det innebär för egen del att jag fortfarande inte ser dollarkursen som ett direkt problem för att undvika att ta positioner i aktier som är prissatta i dollar.


Som alltid så är fördelen med en låg dollarkurs, att om det väl blir ett ryck uppåt för dollarkursen kommer det att ha positiva effekter på min portfölj. Och det kan då finnas möjlighet att utnyttja ett bra tillfälle att realisera några vinster i de innehav som är i dollar.

Därför lämnade han Goldman Sachs

Så här i sommartider blir det ofta en bok eller två, mitt val den här gången blev finansrelaterat när jag traskade förbi en Pocket Shop häromveckan och snubblade över titeln "Why I left Goldman Sachs". Boken är på sätt och vis en berättelse om författarens egen karriär på Goldman Sachs och vad som leder fram till att han väljer att sluta.

Även om boken är en sann historia finns det ibland lite spänning i berättelsen, eftersom man är ganska inställd på att få en lång utläggning om allt som är fel på GS och där kulmen är att Greg, som skrivit boken, säger upp sig. Istället börjar berättelsen när han får ett internship på GS och hur hans karriär därefter under drygt tio år går rakt uppåt. Det tar alltså ganska lång tid innan boken börjar handla om varför Greg slutar, istället kommer den ena skildringen efter den andra av saker som inträffar under hans tid på GS.

Det som gör boken lite intressant är att man i slutet får merparten av sina fördomar om GS ganska bekräftade. De kanske mest anmärkningsvärda sakerna i boken är hur GS förändras under finanskrisen till att bli ett företag där främst kortsiktiga intäkter spelar roll mot tidigare då det var kunden, eller klientens, bästa som var det viktigaste och därmed det som skulle säkra de långsiktiga intäkterna.

Istället för att hjälpa kunderna skildras hur en alltmer hänsynslös kultur etablerar sig där den ena efter den andra händelsen beskrivs som visar hur man genererar intäkter genom att utnyttja klienterna istället för att hjälpa dem. Istället för långsiktiga investeringsidéer kommer affärer som leder till stora avgifter bli det som får störst fokus. En annan punkt är de ständiga intressekonflikterna som uppstår när företaget allt mer agerar som en hedgefond där de även spekulerar med eget kapital, så kallad proprietary trading. Den här typen av verksamhet gör att den allmänna inställningen kommer att styras allt mer av vad som är bäst för de aktiviteter som deras egna traders gör. Häri finns kanske det som bekräftat fördomen om alla hopplösa köp- och säljråd från GS som alltid verkar vara helt fel.

Ett annat bra exempel som tas upp i boken är när deras derivathandel satsar (för det är just vad derivat har kommit att handla om) stort på till exempel kollapsen i Grekland under skuldkrisen - samtidigt som deras Investment Banking-del varit med och sålt in (och tagit väldigt bra betalt för) de lösningar som istället skulle förhindra Greklands fall. Man beskriver även hur Goldman Sachs medverkat till lösningar som, så långt det var möjligt, skulle dölja de omfattande skuldproblemen Grekland hade/har. Här blir det väldigt oetiskt att ena stunden ta betalt för lösningar som dels skall dölja skuldproblemen samtidigt som samma företag spekulerar stort kring den kollaps som senare följde i Grekland.

Greg som arbetar mycket med klassiska derivat som, optioner, futures, swaps och andra enkla derivat (derivat är syntetiska instrument som utvecklas baserat på något annat som det är kopplat till, t ex hur en aktie eller ett index går. Om den underliggande aktien går upp en procent kan man bestämma att derivatet skall gå ner en procent, eller kanske med en hävstång så att när aktien går upp en procent skall derivatet minska i värde med två procent).

En gång i tiden var förhoppningsvis derivat tänkt att användas för att säkra sig mot olika risker. T ex ett företag som var beroende av en viss valutakurs eller priset på en råvara. Då kunde man genom att köpa en form av derivat vara säker på att t ex en viss valutakurs alltid gällde. Om kursen ändrade sig stod utgivaren (eller köparen på andra sidan) för kostnaden, om kursen utvecklades till köparens fördel fick man ändå betala den sämre kursen, men man var garanterad ett visst pris.

På senare tid har det istället kommit att handla om ren spekulation, jag tror att börsen går ner tio procent och satsar därför på ett derviat som går upp dubbelt så mycket. Än så länge inget konstigt. Men i GS-fallet har man istället tagit fram så komplexa derivat att få kunder egentligen förstår uppsättningen. Samtidigt är de belamrade med regler som genererar extremt mycket avgifter som blir till intäkter för GS.

Boken bjuder, för den ekonomiskt intresserade, på en hel del underhållande och intressant läsning. Jag kommer inte att betygsätta boken utan nöjer mig med att konstatera att den var just intressant.

19 juli 2013

OMX30 - 2013-V29 +10,2 %

Veckans OMX-inlägg kommer lite tidigare än vanligt så kursnoteringen är från stängning igår. Nu under morgonen pekar börsen nedåt, i övrigt en ganska lugn vecka. Med tanke på senaste veckornas ganska kraftiga rekyl är det föga förvånande om det inte är dags för några nedåtveckor ner mot MA200 igen.

Under morgonen besökte jag för första gången DI.se, deras nätupplaga är ju tyvärr lite av Aftonbladet inom ekonominyheter sedan en tid tillbaka. De verkar har satsat maximalt på att skapa rubriker som genererar klicks, vilket säkert är kommersiellt korrekt. Men desto mer irriterande när man vill läsa seriösa nyheter. Det har trots allt hänt mer än en gång att man sett rubriker i stil med "företag x missar helt målet", när det i själva verket handlade om en kvartalsvinst som kanske visade sig vara 1 990 miljoner istället för 2 000 miljoner.

Det som är än mer irriterande är alla sidoartiklar i stil med "vem tjänade mest förra året", eller "enda yatchen med ubåt" och så vidare. De borde kunna dela in nätupplaga i två delar, en skvallerorienterad och en nyhetsorienterad istället.Att vi är upp cirka 10 % en bit in i andra halvåret lämnar utrymme för både upp- och nedgång. Tittar man på utvecklingen på Large Cap är det ganska spridda skurar. För en gångs skulle har inte alla aktier gått upp trots att index gått upp. Nästan en tredjedel av aktierna på Large Cap ligger runt noll eller på minus för 2013. Banker och investmentbolag tillhör än så länge årets vinnare.

18 juli 2013

Flygbranschen - fortsättning

Tidigare har jag skrivit om att flygbranschen inte är någon bransch jag vill äga aktier i, även om t ex Norwegian just nu har gått väldigt starkt de senaste åren. Skagen Fonder äger eller har ägt aktier i detta bolag till exempel.

Häromdagen var det en artikel i SvD Näringsliv som handlade just om Norwegian, mer specifikt om de nya 787-planen som bolaget håller på att börja använda för deras nya satsning på långdistansflyg inom lågkostnadsmodellen. I samband med den här artikeln slog det mig hur vansinnigt upplägg som bolagen tvingas köra med för att kunna bedriva sin lågprisstrategi i en verksamhet som annars är svindyr att hålla på med.Bolaget är baserat i Norge och har därmed sin ledning sittandes i Norge någonstans, men tydligen så verkar Arlanda några mil österut vara det ställe där man har eller vill ha sitt huvudsakliga nav. Inget konstigt egentligen, men riktigt udda börjar det bli när man som pilot blir inhyrd som konsult via sitt enmansföretag som är baserat i ett land där skattereglerna är mer förmånliga, för att på så sätt kunna upprätthålla en normal nettolön samtidigt som Norwegian får en lägre bruttokostnad. Detta är dock inget som är unikt för Norwegian, om de nu tillämpar detta fullt ut eller ej. Ännu mer skruvat blir det när man registrerar planen på Irland för att ytterligare erhålla förmånligare skatteförhållanden. Som avslutning i personalfrågan siktar man även att anställa kabinpersonalen från Asien eftersom löneläget där är exceptionellt bättre än hemma i Skandinavien.

För att detta skall gå ihop sig måste man även bara flyga med splitter nya kompositplan, alltså Boeing 787 eller kanske kommande Airbus A350. Plan som vardera kostar någonstans strax över miljarden att köpa in med efterföljande finansieringskostnader - men som drycker en femtedel mindre bränsle och kräver mindre underhåll.

När detta är på plats måste man på långdistanslinjerna också se till att flyga kanske uppemot 18 timmar per dygn vilket tydligen är betydligt längre än vad man behöver göra inom lågkostnadsflyget när man flyger kort- och medeldistans i Europa. När man då bedriver flygverksamhet i lilla Norden där passagerarunderlaget nästan är för litet för att kunna upprätthålla den här intensiteten måste man därför korsflyga med samma plan mellan olika långdistansrutter. Det här känns ju jättebra när vi pratar om ett bolag som kanske skall ha en långdistansflotta på mindre än 10 plan den kommande tiden om jag är rätt informerad. Man kan här spekulera i vad som händer med förseningar när det blir problem någonstans i världen.

Som en våt filt över allt detta befinner sig bolaget i en bransch med stenhård konkurrens, ett extremt konjunkturberoende och ett oljepris som är en ständig orosfaktor som gärna slår ojämnt med konjunkturen. Högkonjunktur ger högre oljepris, lågkonjunktur ger bättre oljepris men mindre passagerarunderlag.

17 juli 2013

Bilen - din väg till rikedom

Har du bil? Då kan den vara lösningen på hur du snabbt skapar förutsättningarna för ett liv som ekonomiskt oberoende. Lösningen är så klart att göra sig av med bilen. Den här typen av inlägg har skrivits av många tidigare, men det är ett kul inlägg att skriva utifrån sin egen situation, så här kommer mitt bidrag också. Jag har ändå sedan jag började jobba efter studierna funderat på det här med att skaffa bil, jag gillar att köra bil och har via jobbet haft möjligheten att köra mycket bil i tjänsten, trots att jag inte äger någon egen bil eller har tjänstebil. Därmed har jag ofta räknat på vad det egentligen skulle kosta mig att ha bil, tyvärr så har det alltid slutat med att jag kommit fram till att det i min situation skulle vara fullständigt ekonomiskt vanvettigt att skaffa bil - eftersom jag uppenbarligen inte har någon i nuläget och klarar mig helt fantastiskt utan en.Utan att publicera exakta uppställningar i inlägget om alla kostnadsposter, så kan vi summera det hela med att en bil, allt inräknat, kostar någonstans mellan 5 000 till 10 000 kr i månaden. Detta varierar så klart kraftigt och det är säkert möjligt att komma betydligt lägre i månadskostnad än 5 000 kr, men då får man antagligen tumma på antingen säkerhet eller någon annan form av kvalitet. Även om jag skulle köpa en begagnad Toyota Yaris i precis rätt skicka och till rätt pris, skulle jag ändå ha försäkring och parkering för några tusenlappar i månaden vilket ger väldigt lite utrymme för att klara bilen på under 5 000 kr i månaden. Dels för att jag är ung man i storstad vilket automatiskt drar upp försäkringen. Jag har heller ingen möjlighet att komma undan en dyr månadsavgift för parkering och noggrann som jag är skulle jag antagligen se garageplats som en självklarhet.

Därför räknar jag i detta exempel med ett budgetcase på 5 000 kr månaden och ett lite högre case med 10 000 kr/månaden.

Först en summering av kostnadsposterna. Förutom värdeminskningen som är den enskilt största kostnadsposten (som många gärna vill förtränga), så har vi ofta räntebetalningar på billånet (även om man kan lösa bilen kontant och slippa räntekostnaden på 4-5 procent skulle jag nog välja att låna upp 80 % av priset och amortera bort detta under 3-5 år, jag kommer återkomma till detta längre fram i inlägget).

Förutom dessa poster har vi alla andra småposter som adderar upp till allt annat än obetydliga belopp. Skatt, eventuell besiktning, försäkring, parkering, däckförbrukning, vinterdäck, service och eventuella reparationer, tvätt och övrig vård, eventuella trängselavgifter eller andra tullar och sist men inte minst bränslekostnaden. Även p-böter kan inte uteslutas.

Allt som allt kan vi räkna med ett kassaflöde på minus 5 000 till 10 000 kr per månad, om bilen inte är alltför dyr i inköpspris. Det ger ett årligt flöde på minst 60 000 kr, eller 120 000 kr i det dyrare fallet. På fem till tio år har vi sparat omkring 250 000 kr till 1 000 000 kr. Börjar vi räkna på en årlig avkastning samt ränta-på-ränta-effekten på dessa pengar behöver vi inte generera särskilt hög avkastning för att det skall bli betydande belopp. Det blir till och med betydande belopp utan någon avkastning alls eller bara vanligt fasträntekonto eller räntefond!

Substitut? Säljer man bilen är det klart att det kommer genereras andra transportkostnader, men dessa är ganska försumbara i förhållande till vad bilen kostar. I första hand kan man cykla (kräver i praktiken en initial kostnad på kanske 3 000 kr till 10 000 kr, men en cykel kan man ha i många år om man vårdar den någorlunda. Vill man istället åka kollektivt brukar månadskorten kosta mellan 500 kr till 1 000 kr i månaden. I Stockholm kostar ett kort till exempel cirka 700 kr vilket ger en årskostnad på drygt 8 000 kr per år.

Sedan behöver man säkert använda bil vid enskilda tillfällen, om man till exempel skall besöka någon som bor långt från kollektivtrafiken, då måste man antingen hyra bil, åka taxi, tåg eller flyg. Här kan så klart kostnaderna springa iväg, men i de fall där du måste åka tåg eller flyg så hade du antagligen i de flesta av dessa fall bokat tåget eller flyget ändå, eftersom det blir för obekvämt att köra alltför långa sträckor.

Men för att göra jämförelsen rättvis kan vi räkna med ett snitt på kostnader för kollektivtrafik, taxi och hyrbilar i de fall då du faktiskt hade använt din egna bil istället på 15 000 kr per år. Då har vi fortfarande mellan 45 000 till 105 000 kr kvar att placera eller göra andra saker för.

Sammanfattat så är bilen för väldigt många i första hand en bekvämlighets- och/eller statusgrej. Jag har inget statistiskt underlag, men i min bekantskapskrets skulle de flesta som har bil utan problem kunna åka kollektivt eller cykla (eller till och med promenera i vissa fall) till jobbet och lösa fritidsaktiviteterna på annat sätt. Även om det så klart i många fall kanske blir lite jobbigare. Det är så klart upp till var och en att välja vad man vill lägga sina pengar på.

De allra flesta som skaffar bil, skaffar antagligen en bil som är mer än deras behov. Jag har ingen statistik, men det skulle vara väldigt intressant att veta hur många som skaffar bilar som vida överstiger den kvot av sina tillgångar och/eller inkomster än vad det borde vara. Istället för att spara, eller konsumera dessa pengar på betydligt bättre och mer värdeskapande saker, vilket för övrigt skulle stärka samhällsekonomin.

Om jag, hypotetiskt, skulle skaffa bil skulle jag antagligen låna maxbeloppet (alltså 80 %) och amortera detta löpande på 3-5 år med en ränta på 4-5 procent hellre än att slanta upp hela summan direkt, detta eftersom jag tror att över tid kan uppnå mer än 4-5 procent på dessa pengar. Även om jag t ex skulle få sämre avkastning på beloppet första året, så tror jag att jag under hela perioden kunna uppnå minst samma avkastning som räntekostnaden som lånet skulle generera.

Köper Herbalife

Sommarens köprunda fortsätter utomlands. Kurserna står högt världen över, särskilt i Sverige, och därför vill jag ha fortsatt stabila allokeringar som inte är alltför starkt kopplade till den allmänna konjunkturen. Valet föll därför på Herbalife som är en global distributör av varor för bland annat viktminskning och viktkontroll samt andra kostrelaterade produkter. Produkter för hudvård finns även inom sortimentet.Herbalife är ett känt varumärke över hela världen och befinner sig på bland annat på marknaden som riktar sig till människor som vill gå ner i vikt och/eller leva ett mer hälsosamt liv. Denna grupp kommer med stor sannolikhet öka markant för många år framöver samtidigt som allt fler får upp intresset och har möjligheten att konsumera den här typen av produkter.

Connecta ligger stabilt under 40

Connecta fortsätter att handlas under 40 kr, även om aktien de senaste dagarna haft några procents uppgång. Connecta är den aktie i portföljen som går absolut sämst just nu, och så här långt har allokeringen varit ett riktigt misslyckande, men tack vare diversifieringen är skadan ganska liten. Samtidigt är jag väl medveten om att detta var ett utfall som kunde hände, och jag kommer att fullfölja planen och dubbla i aktien, men då vill jag helst ner till 34 kr först. För det andra vill jag också invänta rapporten för det andra kvartalet som kommer först i mitten på augusti. Det är också oklart hur det blir med den andra utdelningen som kommer att meddelas lite senare i år.Rapporten för Q2 och beskeden om utdelningen kan sätta fart på aktien, och det skulle inte förvåna mig om det blir beska besked ett tag till framöver. Det gör å andra sidan inget så länge företaget håller sig skuldfritt och inte börjar gå med förlust. Tyvärr är stora delar av vinsterna borta, som definitivt inte bara kan skyllas på svag marknad eller andra externa faktorer. Det är snarare så att bolaget verkar ha interna problem för tillfället. Sådant här brukar dock gå i vågor och jag fortsätter att ha uppfattningen att detta kommer att lösa sig med tiden. Men som sagt, det kan fortfarande bli neråt ett tag till, därför vill jag inte ha för bråttom med att dubbla i aktien.

16 juli 2013

Portföljkryddor gör sällan portföljen hetare

Kryddor, är för de flesta något som man använder i matlagningen, men i aktiesammanhang envisas många med att ta in en viss typ av bolag (förhoppningsbolag) som krydda i portföljen. Förhoppningen är ofta att dessa skall ge en bättre avkastning än större och stabila bolag som bevisligen går med vinst och som genom åren visat att de klarar sig i alla väder.

Den farligaste gruppen, och kanske även den vanligaste gruppen bland privatsparare, är de som låter hela sitt aktieinnehav placeras i små oprövade förhoppningsbolag. De hoppas så klart att dessa bolag skall sticka iväg flera hundra procent på kort tid, eller kanske till och med tusentals procent. Kanske får de in en lyckoträff vilket boostar självförtroendet vilket inte sällan leder till ökat risktagande i nya affärer. Rätt vad det är ligger merparten av kapitalet i det där idiotsäkra bolaget som plötsligt rasat med 99 procent eller i värsta fall går i konkurs. Självförtroendet är i spillror och efter något år eller så repar småspararen mod och gör antagligen samma resa igen.


Även om mindre bolag lär vara enklare att analysera då informationen som finns tillhands är mindre så finns det andra faktorer som gör det desto olämpligare att äga aktier i dessa bolag som småsparare. En typisk rekommendation är att man skall ha tio procent av sitt kapital i förhoppningsbolag, gärna fördelat på kanske tio bolag. Alltså en procent av det totala kapitalet i varje bolag.

Med en enastående analysförmåga och framför allt en hel del tur kanske ett av dessa bolag under en femårsperiod lyckas generera den där drömstegringen på 2 000 %. Helt fantastiskt. Men tyvärr ett riktigt dåligt resultat rent portföljmässigt eftersom de övriga tio bolagen antagligen kommer att rasa med 90 % eller gå i konkurs och därmed ge en 100 % negativ avkastning.

Mycket enkla räkneexempel kan visa hur fel detta kan gå. Anta att portföljvärdet är 100 000 kr. Av dessa sätter du 10 000 kr i kryddbolag, fördelat på tio positioner med 1 000 kr i varje (vi bortser från courtage för ett ögonblick). Under den kommande femårsperioden kommer bolag 1 att öka med 2 000 %. Avkastningen uppgår då till 20 000 kr efter fem år på detta innehav. Övriga nio bolag kommer att tillsammans rasa med 90 %. Avkastningen på dessa 9 000 kr är då minus 8 100 kr. Dessutom har tre av dessa bolag genomfört emissioner som du deltagit i till ett värde av ytterligare 3 000 kr som nu också är förbrukat av bolagen. Om vi summer; 20 000 kr minus 8 100 kr minus 3 000 kr får vi en positiv avkastning på 8 900 kr. Alltså en avkastning på tio procent på det totala kapitalet.

Nu skall vi komma ihåg att 2 000 % tillhör ovanligheterna, så det mest troliga är att övriga nio bolag går i konkurs och det tionde som lyckas "bäst" kanske bara kommer upp i några hundra procents avkastning. Då blir avkastningen i förhållande till risken riktigt dålig.

Slutsatsen av detta blir att man som privatsparare skall undvika kryddor, eller helt hålla sig borta från dessa tyvärr ofta rena skitbolagen ur aktiesynpunkt. Om man själv jobbar i företaget eller är extremt kunnig inom en viss bransch hamnar saken så klart i ett annat läge. Men ur ett rent småsparare perspektiv och portföljsammansättningsperspektiv med risken invägd så ser jag tyvärr bara nackdelar med den här typen av bolag.

Statistik. Lite slarvigt sammanställd statistik över detta ger kanske lite perspektiv på chanserna att lyckas i förhållande till statistiken.

På Smallcap har vi för närvarande 18 bolag som under den senaste femårsperioden stigit minst 100 % vilket ackumulerar till en värdestegring på 5 600 procent eller i snitt 300 procent per bolag. Hade man alltså satsat 100 000 kr jämt fördelat i dessa bolag skall vi nu ha ett värde på 400 000 kr.

Samtidigt har vi på samma lista 43 bolag som under samma period rasat 50 procent eller mer, mer än hälften av dessa bolag har rasat cirka 90 procent eller mer (vilket kräver en uppgång på 1 000 procent för att återhämta sig). Och för närvarande finns det inte ett enda bolag på Smallcap som de senaste fem åren gått upp med 1 000 procent.

På Largecap har vi 25 bolag som stigit med 100 procent eller mer, i snitt 148 procent. Alltså hälften så bra som Smallcap. Men som motvikt så finns det på samma lista bara 3 bolag som rast mer än 50 procent.

Risken att förlora sitt kapital eller göra fatala misstag på de större listorna är alltså extremt mycket lägre än på de små listorna. På Largecap skulle vi under den senaste femårsperioden (som i och för sig varit väldigt bra eftersom vi nu räknar runt botten på finanskrisen) kunnat kasta pil på tjugo aktier på Largecap och lyckats väldigt bra ändå.

Bra kassaflöde ett hälsotecken

Intäkter och kostnader skall normalt sett tas upp under samma period som själva intjänande- och förbrukningstillfället. Exakt vad som menas med detta kan i redovisningen har olika innebörder. Och bara för att man tar upp en intäkt eller kostnad vid ett visst tillfälle behöver det inte alls betyda att man automatiskt under samma tidpunkt också genererar en in- eller utbetalning från företagets konton.

I slutändan är det dock kassaflödet, alltså ett företags in- och utbetalningar som räknas. Intäkter och kostnader lämnar stort utrymme för kreativitet, medan kassaflödet är betydligt svårare att avskilja från verkligheten.

Om företagets nettoflöde av pengar in i företaget inte är positivt måste företaget förr eller senare låna pengar eller ta in mer pengar från aktieägarna via emission eller nyemission. Detta är också en form av kassaflöde, men för att en verksamhet skall vara lönsam och göra det möjligt att t ex ge utdelningar till aktieägarna över tiden måste den operativa verksamheten generera ett positivt kassaflöde. Visst kan man ge utdelningar med hjälp av lån, men det håller inte i längden.

Operativt kassaflöde (OCF). När man pratar om kassaflöden i företagssammanhang brukar det främst vara två typer av kassaflöden som är intressanta. Det ena är det operativa kassaflödet, alltså de pengar som flödar in- och ut ur bolaget där det är direkt kopplat till den verksamhet som företaget bedriver. I praktiken handlar det om de pengar som flödar in och ut via betalningarna från kund- och leverantörsfakturor samt utbetalningar av t ex löner.

Fritt kassaflöde (FCF). Det fria kassaflödet är det totala kassaflödet, här inräknas inte bara flöden från den operativa verksamheten utan även från finansieringsverksamheten. Här adderas aktiviteter som räntebetalningar och amorteringar på lån. Alltså den typen av flöden som inte direkt rör den operativa verksamheten.

I många rapporter kan man läsa om vilket bra operativt kassaflöde (eller resultat för den delen också) som företag har för att sedan lite längre ner i uppställningen konstatera att det inte alls var så bra. Ofta handlar det om företag som har en helt okej operativ verksamhet, men för att komma dit har det krävts en omfattande skuldsättning som får stora effekter både på räntebetalningar och amorteringar.

Det finns företag som har en mycket lönsam operativ verksamhet, men efter justering för räntor och amorteringar kan både resultat och kassaflöde vara negativt. Detta beror ofta på att man via en kraftig skuldsättningar försökt skapa förutsättningar för att företaget skall kunna växa. Man har alltså via lån möjlighet olika typer av investeringar i t ex utrustning som skall ge företaget en bättre operativ kapacitet som skall kunna generera mer intäkter. Med långa avskrivningsperioder (låga initiala kostnader) och högre intäkter erhåller då företaget ett bra operativt resultat.

I slutändan måste den här typen av agerande leda till att de operativa resultatet fortsätter att ökat tillräckligt snabbt för att komma ifatt räntebetalningar och amorteringar. Det är ofta här något går fel. Man har velat expandera alltför snabbt med kapital man inte har och när de operativa resultaten uteblir finns inte täckning för räntor och amorteringar. Lösningen blir då ofta att låna ännu mer vilket leder till en farlig spiral som kan sluta med konkurs.

Därför är det alltid intressant att granska hur kassaflödet i företaget ser ut på sista raden och hur skuldsatt företaget är. Ju mindre skulder desto mindre risk.

15 juli 2013

Återblick: Lundin Petroleum

I juli förra året köpte jag aktier i Lundin Petroleum, efter att ha ryckts med i den positiva rapporteringen om Lundin Petroleum efter deras stora fynd i havet utanför Norge. Aktien hade haft en riktigt bra resa och dubblats i värde. När jag klev in skedde det efter en rekyl på cirka 30 procent vilket då var en viktig köp-parameter för mig.

Under hösten utvecklades innehavet väl och innan en dålig rapport avslutade det roliga stod aktien nästan 20 procent högre än vid mitt inköpstillfälle. Den dåliga rapporten ledde till att jag sålde hela innehavet och därefter har jag hållit mig borta från oljebranschen. Jag lyckas komma ur innehavet med en vinst på nästan tio procent, så ur det perspektivet var inte placeringen bortkastad. Tio procent på ett drygt halvår är helt okej.

Det var bland annat den här affären som fick mig att börja fundera på allvar om lämpligheten i att för mig som småsparare ha aktier i oljebolag.

Slutsats: min lärdom från detta är att oljeaktier inte är något för min portfölj. Av främst två skäl, verksamheten bygger på att de ständigt klarar av att hitta ny olja och att de lyckas plocka upp den här oljan utan att dra på sig alltför höga kostnader.

Även om jag inte har något emot kortsiktiga affärer om läget är det rätta, tvärtom, vill jag syssla med aktier där utvecklingen kan pågå bortom överskådlig tid. Oljebolag dras med det problemet att det krävs enorma kapitalinsatser för att hitta olja, ju mindre olja som finns tillgänglig, desto större mer pengar går det åt. Och varje gång företaget misslyckas har en stor kapitalinsats blivit hel meningslös - där du som aktieägare får ta smällen.


Ju mindre olja som finns kvar, desto mer svårtillgänglig blir den och ju mer kommer det att kosta att ta upp den. Bolaget är alltså beroende av ett högt oljepris för att täcka kostnaderna både för upptaget och för att ha råd att leta efter ny olja - samtidigt som vinst skall levereras.

Självklart kommer många oljebolag att göra vinster även framöver, men oljepriset flukturerar precis som metallpriser - vilket ligger helt utanför bolagets kontroll.

I Norden är dessutom de flesta oljebolag relativt små - i en internationell jämförelse.

Oljebolag ger sällan utdelningar, i alla fall inte de som jag tittat på, det innebär att den positiva avkastning som kvarstår för oss aktieägare är att aktiekursen stiger. För detta krävs det vinster i bolaget, inte rykten och haussning, på lite längre sikt. När allt mer av kassaflödena går åt till att ta upp oljan och att hitta ny olja är det enda som kvarstår i bolaget en hög med skulder och slutligen konkurs. Nu är det säkert inte så i fallet med LUPE just nu. Men principiellt är det så det ser ut/med hög sannolikhet kan se ut. Bara för att olja är en tillgång som blir allt mer eftertraktad i takt med att den finns mindre kvar på jorden så innebär inte det att det behöver gå bra just för enskilda oljebolag.

Återblick: första aktien i depån - Avanza

För ungefär ett år sedan när jag började dokumenterade min placeringsrelaterade aktiviteter på den här bloggen köpte jag första aktien till den här depån. Valet föll på Avanza och det skulle visa sig bli en bra affär redan ett halvår senare då jag sålde aktien med 30 procents vinst. Tur var det då aktien därefter föll tillbaka ganska rejält även om den nu återigen återhämtat sig lite.

I dagarna släppte Avanza sin halvårsrapport för 2013, vinsten fortsatte att minska mindre och under andra kvartalet det här året skiljer det bara några miljoner i jämförelse med samma kvartal förra året. Kanske har vinstnivån i och med detta börjat nå en punkt där den stabiliseras?Jag hoppas vinsten fortsätter att stabiliseras, jag är ju trots allt en nöjd kund i detta bolag, och att den nya sajten som de lanserade för några veckor sedan kommer att falla ut väl. Om jag skall ta in bolaget i portföljen igen låter jag tills vidare vara osagt. Med tanke på alternativen så är det inte Avanza som lockar i nuläget.

Slutsats:
Det var både rätt att köpa aktien sommaren 2012 och rätt att sälja den i början av 2013. Att utvecklingen blev som den blev berodde dock inte på att vinsten ökade utan snarare på att kursen var kraftigt nedtryckt och att Avanza under hösten följde sitt klassiska rörelsemönster, starkt på höstarna och lite svagare på våren.

14 juli 2013

Strategiska summeringar - del 1

Det har nu gått 12 kalendermånader sedan det här projektet, ett mer seriöst sparande och placerande, startade. Ett år är i dessa sammanhang inte särskilt lång tid, men det är i alla fall tillräckligt lång tid för att kunna utvärdera hur starten gått.

Att dokumentera mina aktiviteter i form av att kontinuerligt publicera tankar och händelser via blogginlägg har hittills varit ett bra sätt. Jag har enkelt kunnat gå tillbaka och följa både resonemang, aktiviteter och hur de olika besluten utvecklats rent praktiskt.

Något som är särskilt intressant att göra med jämna mellanrum är att resonera kring hur man dels tillämpat den strategin man faktiskt sagt att man skall tillämpa, samt hur man ser på sin aktuella strategi. För cirka ett år sedan var jag ganska inställd på att nästan bara köpa aktier som rasat kraftigt, helst 30 procent eller mer och därefter öka när de fallit ytterligare 30 procent eller mer. Dessa placeringar skulle endast göras i kvalitetsaktier.Så långt allt rätt. Problemet med detta är dock att det är ytterst får kvalitetsaktier som rasar med dessa mått, särskilt när den allmänna börsutvecklingen är positiv. Parallellt med denna målsättning har jag även velat komma in i marknaden långsamt. Räknat från förra året vill jag under cirka 2,5 år komma in i marknaden ganska jämnt fördelat under denna tid. Det är jag på god väg att göra. Under året som gått finns det några viktiga strategiska inriktningar som har kommit att delvis utveckla/förändra mitt synsätt på placeringarna.

Kvalitet och regelbundenhet framför exakt rätt timing
Att försöka vänta ut marknaden tills allt är tokbilligt kommer garanterat, förr eller senare, leda till bra lägen i många aktier. Samtidigt är det onödigt att under en pågående börsuppgång sitta och vänta i tre år där kurserna stiger på att det där raset skall komma. Är det värt att missa en 60-procentig uppgång i marknaden bara för att invänta rätt tillfälle? Nej. Det är bättre att följa sin placeringsplan och inte försöka hitta en exakt tidpunkt där bästa läget uppstår.

Istället har jag, medvetet eller omedvetet, börjat svänga över till att istället välja stabila aktier som fundamentalt håller en bra kvalitet. Vilket också bekräftats i den tekniska analysen med förhållandevis jämn kursstegring med mindre påverkan under allmänna rekyler och ras. Jag tror att jag helt enkelt börjat inse att defensiva aktier med löpande och jämn avkastning är bättre kombinerat med bra utdelningar än att satsa på aktier som kanske kan springa iväg.

Olika strategier fungerar bra under olika perioder, inte bra att välja en
Vi befinner oss i en tid där det diskuteras mycket kring kvantitativa lättnader och att det skulle vara detta som ytterst driver börsen? Att börsen stigit när det funnits gott som kapital i omlopp och när räntorna varit låga är ingen nyhet just nu, men helt klart är att kvantitativa lättnader har fått en större betydelse och antagligen har skapat, och kommer att skapa, större ryckighet på marknaden. Eftersom detta inte är något som går att påverka är det anpassning som gäller. För mig är defensiva aktier som svänger mindre en lösning. När det väl börjar storma kommer de defensiva aktier förhoppningsvis att klara sig bättre samtidigt som cykliska aktier eventuellt ger bättre köplägen när det stormar rejält.

Bransch, verksamhet, fundamenta och stabil kursutveckling allt mer centralt
Inför varje köp har de fundamentala faktorerna kommit att spela en allt större roll. Allt mer och mer har tankarna om att göra exceptionella klipp försvunnit när man allt mer och mer insett riskerna. Det finns inga genvägar och principen om den kanske absolut viktigaste regeln när det gäller långsiktiga bra resultat tål att upprepas igen - det viktigast är att inte förlora kapital. Hellre lägre avkastning i utbyte mot att risken för att förlora kapital minskar. För att uppnå detta finns det många metoder och där har defensiva val för mig varit en viktig del.

Mer fokus på disciplin och genomförande, att inte stressas och lockas
Som privat småsparare har jag noll inflytande över utvecklingen på de finansiella marknaderna. Min enda chans är att följa med och välja i vad jag vill följa med i och vad jag vill undvika. Att ligga lång i marknaden handlar för mig allt mer och mer om att agera disciplinerat utifrån det jag bestämt från början. En viktig skillnad nu och för några år sedan är att jag med lugn kan se index-skyltarna rusa både uppåt och neråt utan att stressas av att antingen ligga för tungt eller för lätt i marknaden.

När index rasar tre procent på en dag kunde jag för några år sedan känna en oerhörd stress som lätt kunde leda till kreativa och alltid felaktiga beslut som att kliva av och ta snabba förluster. Omvänt kunde jag känna samma stress när index gick upp två procent en dag när jag inte varit tillräckligt investerad. Nu tar jag istället dessa händelser med ro. Jag har en plan och följer helt enkelt med.

Går det upp gläds jag åt de placeringar som faktiskt stiger och höjer mina stop-lossar inför nästa rekyl eller så agerar jag på tillfälligheten. Går det ner ser jag bara detta som ett utmärkt steg närmare ett bättre köptillfälle inför mitt nästa planerade köp.

Konsoliderar marknaden eller om jag ligger back i en aktie kommer det finnas tillfällen att öka ännu mer eller så kommer utdelningarna att trilla in.

Att inte luras av diagrammen
En annan aspekt är min nu förbättrade förmåga att faktiskt kunna inse att merparten av alla aktier faktiskt är sådana som man skall undvika. 99 procent av alla småbolag har för hög risk, väldigt många branscher är olämpliga för mig som privatplacerare.

Hur lockande det än kan tyckas att köpa Boliden när den står i 90 kr eller Aker Solutions som rasat 30 procent från senaste toppen, så kan jag idag rycka på axlarna och helt enkelt tänka problemen med skuldsättning eller bolagets oförmåga att påverka globala metallpriser. Istället för att aktien kanske nu kan gå upp med 30 procent inom kort.

Verksamhetsanalys/verklighetsanalys viktigare än siffror
Gruvor, olja, bioteknik, detaljhandel, cykliska konsumtionsvaror med flera. Det finns så klart guldkorn här och där men i de flesta fall finns det bättre, och säkrare, bolag på annat håll. Då tiden jag har att analysera aktier i detalj tillsammans med att mina kunskaper är begränsade i dessa områden. Även om jag ser mig som ganska insatt i detta inser jag även mina begränsningar. Ont om tid, endast tillgång till officiella rapporter och begränsad kunskap om redovisning på detaljnivå gör att det snarare är bättre att fokusera på de stora dragen.

Då blir det istället viktigare att fundera på om bolaget har tjänster och produkter som har en framtid och eller förmåga att återhämta sig från tillfälliga svackor. Uthålligheten i tjänste- och produktutbudet känns viktigast. Till detta kommer så klart att ha en god uppfattning om bolagets ekonomiska allmäntillstånd vilket avspeglas i redovisningen och vilket är enkelt att kolla upp för en utomstående.

Produkter som alltid kommer att efterfrågas, där jag som utomstående har en rimlig chans att i alla fall förstå ungefärligt vad de egentligen gör och där det finns en marknad att expandera på är optimala bolag för mig. Kan detta kombineras med bra ekonomisk bolagsdata och en rimlig värdering och en fin teknisk utveckling är det där jag vill ha mitt kapital.

Agera på tillfälligheter
Då Mr Market är oförutsägbar i det kortsiktiga perspektivet kommer jag fortsättningsvis att agera på tillfälligheter, då främst på uppsidan. När bra aktier stiger exceptionellt mycket på kort tid kommer jag att fortsätta realisera vinsterna och ta nya positioner antingen med mindre belopp eller avvakta några veckor för att se ifall kursen återgår till ett mer normalt läge. I händelse av extrema nedgångar kommer jag i vissa avseenden att titta mer på cykliska alternativ.

Lite tillspetsat tänker jag mig detta som ett tioårsprojekt. Slutmålet är att någon gång runt 2022 ha en kapitalackumulering som är tillräcklig för att kunna leva på positiv avkastning och utdelningar samtidigt som jag kan fortsätta att i det långa perspektivet öka värdet med mer än aktuell inflation.Hur det blir med den saken kommer jag dock låta vara osagt, jag kommer att fortsätta agera privatekonomiskt sparsamt och undvika utsvävningar samtidigt som jag kommer göra allt för att lära mig mer om detta ämne. Men framför allt kommer jag göra det för att jag tycker det är fantastiskt roligt att hålla på med detta. Hela projektet måste vara något som jag gör med glädje och lust snarare än tvång eller något som jag gör för att jag vantrivs i vardagen. Att ha roligt längs vägen och gilla det man gör tror jag är ett av de viktigaste inslagen i detta för att överhuvudtaget ha en chans. Då detta handlar mer om vilja, disciplin och uthållighet än matematiska beräkningar.

Skulle det inte gå vägen kommer jag i alla fall ha lärt mig en hel del under resans gång, gjort något jag tycker är kul samt i alla fall ha en bra mycket större slant sparad än vad jag skulle haft om jag inte gjort detta. Så länge jag inte försakar något annat än överdriven och ofta helt meningslös konsumtion är det svårt att se några egentliga nackdelar.

Den som lever får se...

13 juli 2013

Besökare på den här bloggen

Det finns med den här bloggen inget uttalat mål med att dra till sig besökare, då bloggen är 100 procent för egen dokumentation. Men det är ändå intressant att se att bloggen, trots noll ansträngning i att försöka marknadsföra den någonstans, fått några att hitta hit. Totalt har bloggen haft 6 309 sidvisningar under perioden juli 2012 till juni 2013. Allt lite drygt 500 sidvisningar per månad, men betydligt fler under de senaste sex månaderna.

Alltså en rejäl tillväxt för bloggen. Tyvärr kan jag inte via Blogspots gratistjänst se hur många av sidvisningarna som är unika besökare, inte heller hur många av sidvisningarna som är robotar eller annan mystisk trafik. Helt klart är dock att några har hittat hit och det återstår att se ifall det blir fler besökare under nästa 12-månadersperiod.

OMX30 - 2013-V28 +9,5 %

Ännu en stark vecka som avslutade svagt. Vi har nu återhämtat mer än hälften av den 12-procentiga nedgång som rådde fram till strax efter midsommar. Sommarbörsen brukar vara ganska ryckig och avsluta med att det inte händer så mycket. Jag tror vi skall ner till stödnivån runt 1125 i alla fall en gång till under sommaren och därefter studsa upp en gång till innan börsen innan vi ser om börsen ändrar riktning eller om vi skall upp ett tag till under hösten.


Jag planerar dock inte att göra några ändringar utan kommer fortsätta att köpa på mig defensiva aktier. Min syn på att cykliska aktier fortfarande känns för dyra har inte ändrats den här veckan heller.

12 juli 2013

Köper Danske Bank

Danske Bank handlas för närvarande strax över 100 DKK vilket är cirka 20 kronor högre än för ett år sedan. Aktien har haft en dipp senaste tiden efter toppen runt 115 kronor med anledning av de negativa besked som publicerades för några veckor sedan.

Bland de banker som jag tittat på är detta troligtvis den mest riskfyllda, men samtidigt också den med bäst förbättringspotential, eftersom deras problem ännu är långt ifrån lösta. Att Gardell är storägare i banken ser jag som ett plus och en kvalitetsstämpel.Tidigare har jag skrivit om att värderingen för 2013 års vinst varit nere under 10, nu kan vi konstatera att värderingen är uppe på runt 12 till nuvarande kurs. Aktien har alltså blivit dyrare senaste året och därmed har förtroendet ökat för bolagets förmåga att återhämta sig. Jag ser dock detta steg som starten på en lite mer finansorienterad portfölj som förhoppningsvis kommer att bära frukt med tiden. Jag räknar dock med något ordentligt tapp där det blir tillfälle att öka ännu mer. Skulle det istället bli tvärt så kommer jag kanske att sätta en stoploss och utnyttja tillfället och realisera en kortsiktig vinst.

Bank- och finansfonden

Från och till har jag följt utvecklingen i aktier för olika bank- och finansrelaterade företag. Då jag i nuläget har byggt en ganska defensiv portfölj har jag tyckt att finans har varit lite väl riskfyllt. Jag har börjat svänga om i den frågan till viss graf och bestämt att jag i alla fall skall börja bygga upp en korg med aktier inom bank- och finans.

Bank- och finans var kanske det område som kom att symbolisera problemen under bank-, skuld- och finanskriserna som avlöst varandra de senaste åren. Ur ett aktieperspektiv har denna turbulens egentligen inte varit annat än fantastiska köplägen. Dock lätt att vara efterklok. Med detta sagt så innebär inte detta att jag har någon övertro på att det kommer bli liknande race för bank- och finans den närmaste tiden, för detta står kurserna redan för högt.

Min val kommer med högsta sannolikhet att bli aktier i stora företag genom hela linjen, även om risken i dessa så klart kommer att variera. En av anledningarna som lockar till att vara med på ett hörn i denna bransch är helt enkelt vinsterna. Branschen svarar för någonstans mellan 5-10 procent av BNP beroende på lite hur man räknar och inom vilka geografiska områden man rör sig. Samtidigt svarar branschen för 30-40 procent av de totala vinsterna. Det i sig motiverar till att faktiskt vara med på ett hörn här.
Vilka är kandidaterna då? Swedbank, Danske Bank och Svenska Handelsbanken är objekt som står högt upp på listan, tyvärr så står även kurserna för främst SHB högt vilket i nuläget gör det svårt att hävda att det skulle vara ett bra köp. Det mest troliga är att jag gradvis, som alltid annars, kommer att öka i denna bransch. Detta med vetskapen om att jag måste vara beredd att kunna öka ännu mer till lägre kurser. Därför gäller som alltid att det finns en inneboende tro på att företaget alltid kommer att kunna återhämta sig, oavsett om fallet beror på interna problem eller bara allmänna börsfall.

07 juli 2013

2013-Q2 Kvartalsrapport - indexjämförelse

Del 4

Min portfölj har i jämförelse med index och indexfonden Avanza Zero ännu en uppförsbacke. Både Zero och SIX har utvecklats dubbelt så starkt som bruttoavkastningen, i jämförelse med nettoavkastningen ännu bättre. Jag känner mig inte särskilt bekymrad över det, eftersom den enkla förklaringen är att jag fortfarande har lejonparten i räntor, och räntefonder kan aldrig tävla med aktier under starka uppgångar.

Jag är fortsatt defensiv i mina placeringar och utnyttjar marknadens tillfälligheter för att göra bra realiseringar. Det är något som som t ex har fallit ut väl under sista kvartalet. Om man jämför min bruttoavkastning med utvecklingen för index och Zero under sista kvartalet i diagrammet så har bruttoavkastningen ökat med nästan två procentenheter sedan i våras. Eller med två femtedelar från sista mars. Detta har skett under samma period som index stått still, eller till och med backat marginellt.


Nedgångar kommer alltid, och det är egentligen under dessa som min primära edge förhoppningsvis kommer att ge en positiv effekt. För nya läsare så är alltså min edge gentemot index att kunna utnyttja nedgångar för att köpa in mig i aktier som handlas billigare med kapital som tidigare varit likvida medel eller räntor.

Det känns också bra att under året har varit investerad på ett sådant sätt att man sluppit alltför stora svängningar, jag vill ju inte bränna mig första året med nya strategin. Ett år i börssammanhang är också alldeles för kort tid för att kunna säga att strategin varit bättre eller sämre. Jag skulle säga att ett år rent av är meningslöst att jämföra med, eftersom strategin är långsiktig måste alla de moment som är tänkt att utnyttjas inträffa först. Och ännu har vi inte haft någon rejäl allmän sättning på marknaderna, vilket gör att jag inte haft möjlighet att utnyttja det kanske starkaste inslaget i strategin - att köpa bra aktier under allmänna ras.

Jag är dock tacksam för det lilla och nöjer mig med att konstatera att jag är på rätt väg än så länge och att jag undvikit katastrofala misstag.

06 juli 2013

OMX30 - 2013-V27 +5,7 %

En titt på sommarbörsen. Ytterligare några procent upp på årets första veckan i sviterna efter vårens rekyl. Vårens rekyl touchade inte ens minus femton procent från senaste toppen. Istället kom vi ner lagom till stödet som sammanbinder botten från 2011 och 2013.


Just nu ligger vi och rör oss mellan de stöd och motstånd som kan dras från topparna 2000 och 2007 samt från toppen 2012.

Köper Mastercard

Det blev ett köp av Mastercard mot slutet av veckan. Jag tycker fortfarande det är för dyrt för att köpa svenska cykliska aktier, så jag fortsätter på den inslagna banan med köp i andra verksamheter. Mastercard har haft, och kommer förmodligen att ha, en fin utveckling. Företag har mycket stabila finanser, växer lugnt och fint samt har en stor oexploaterad marknad framför sig att fortsätta växa på utan att ta marknadsandelar från konkurrenter.Marknaden som det handlar om är de 85 procent av världens alla transaktioner som fortfarande genomförs med kontanter eller checkar där de sistnämnda är extremt föråldrat, särskilt i Sverige. I t ex USA är det däremot fortfarande mer utbrett än man kan ana.

04 juli 2013

2013-Q2 Kvartalsrapport - innehav

Del 3

För närvarande finns det femton innehav i en ganska defensiv sammansättning. 2012-2013 har inte bjudit på några riktiga kanonlägen för att öka i cykliska aktier, därför får det fortsätta förbli undervikt för detta aktieslag till dess att ett bra tillfälle uppstår.


Innehaven i storleksordning;

Apple 2,43%
Comcast 1,72%
Starbucks 1,65%
Getinge 1,69%
Diageo 1,63%
McDonalds 1,63%
Carlsberg 1,62%
SAP 1,56%
Betsson 1,54%
PM 1,54%
Fortum 1,51%
Novo Nordisk 1,51%
France Telecom 1,41%
Ratos 1,14%
Connecta 0,94%
Medellånga obligationer 12,23%
Räntor 60,65%
Likvida medel 3,38%


2013-Q2 Kvartalsrapport - bruttoavkastning

Del 2

En titt på bruttoavkastningen, alltså all positiv avkastning innan justering för negativ avkastning, skatt och avgifter, så ligger jag sedan start på sju procent i avkastning på eget kapital. Det är alltså på rätt väg och med tanke på att en stor del legat i räntor under året får man vara nöjd.


Staplarna visar avkastning på eget kapital per kvartal medan linjen visar det ackumulerade resultatet i procent av det egna kapitalet sedan start.