29 september 2013

2013-Q3 Kvartalsrapport, 7,37 % - Sammanfattning

Att göra sammanställningar över portföljens utveckling är alltid intressant, och den här gången blev det i flera delar. Tyvärr blir det ingen tid till att gå igenom aktuell status på varje enskilt innehav, det får jag istället göra i enskilda inlägg framöver när det känns aktuellt.

Sammanfattat så ligger den ackumulerade avkastningen inklusive alla positiva och negativa poster på 7,37 % plus ytterligare värdetillskott i form av eget sparande som förhoppningsvis skall ge avkastning framöver också.

Delar av kvartalsrapporten för Q3:
Del 1 - innehaven
Del 2 - utveckling vs index
Del 3 - relation eget kapital och resultat
Del 4 - avkastningsslag
Del 5 - utveckling per period och avkastningsslag

2013-Q3 Utveckling av avkastningsslag per period

Ett annat sätt att titta på avkastningen är att se hur varje slag av avkastning har bidragit till utvecklingen per period. Jag har utelämnat negativ avkastning och skatter i diagrammet här nedan.


Räknat med bara bruttopositioner, alltså bara positiva kategorier, innebär det att portföljen har ökat med drygt 13 %. Det är dock inklusive tillskjutande av ytterligare eget kapital. Min förhoppning framöver är att räntedelen successivt skall minska i betydelse. Något som den redan börjat göra när man ackumulerar de andra kategorierna.

2013-Q3 Fördelning mellan avkastningsslag

Avkastningen i portföljen kommer från olika delar, realiserade positioner, utdelningar, räntor, orealiserat med mera. Än så länge är det fortfarande räntor som är den enskilt största posten, men avkastningsslagen från aktierna tillsammans slår lätt ränteinkomsterna med råge, oavsett om man räknar brutto eller netto.


Om aktieandelen fortsätter att vara som den är eller ökar kommer utdelningsdelen att utgöra en betydligt större del efter Q2:an under 2014 när lejonparten av utdelningarna separeras från aktiekurserna. Dit är det dock ett tag.

2013-Q3 Fördelning av EK och resultat

I och med att jag bestämt mig för att öka på det egna kapitalet, främst genom insättningar av månadssparande med mera, har jag som jag tidigare nämnt gjort om mätningen av utvecklingen. Alla insättningar kommer att "checkas in" i portföljen vid en viss tidpunkt till en viss "fondkurs". Då startkursen är 1 000,00 räknat från 19 juli är kursen vid slutet av Q3 1073,70. När nytt sparande sätts in köper jag andelar till den här kursen. Det innebär insättningar och eventuella uttag inte kommer att påverka den procentuella utvecklingen av portföljen.

Insättningar under en period checkas in i slutet av en period, oavsett när de faktiskt sätts in. Detta för att förenkla avstämningen. I uppgång innebär det att resultatet är dopat, och i nedgång är det till resultatets nackdel. Över åren kommer detta säkert att jämna ut sig.

Så här ser fördelningen av värdet ut just nu i alla fall.


Det egna kapitalet (här benämnt som EK2) har ökat med 3,35 % i förhållande till det ursprungliga egna insatta kapitalet.

2013-Q3 Kvartalsrapport, 7,37 %

Femte kvartalet klart (sånär som på en dag, men av praktiska skäl väljer jag att stänga det redan nu). På femton månader har jag haft en avkastning på 7,37 %. Det är, liksom förra kvartalet, en blygsam avkastning. Men det beror främst på att jag större delen, och även fortfarande, har en mindre del i aktier. Det är egentligen de senaste månaderna som aktieandelen har börjat öka rejält. Allmänt står kurserna högt just nu, och om vi står inför en ordentlig rekyl så är min förhoppning att jag inte sitter på det mest cykliska som finns i aktieväg, det är snarare så att jag aktivt undvikit den typen av innehav just med anledning av att det inte varit något kanonläge för att köpa den typen av aktier.

Med facit i hand så hade det så klart tills nu från förra sommaren varit en bra affär. Jag jobbar dock inte med om och men. Utan föredrar att ta mig in i marknaden utifrån ett lugnt och ordnat sätt. Nu har vi haft femton ganska lugna månader med stigande kurser, därmed hade det varit bättre att gå in med allt på en gång. Men hade det varit tvärtom hade det varit en bra affär. Jag nöjer mig tillsvidare med de drygt sju procenten.


För att det skall bli en bra effekt av att gå in löpande i marknaden krävs det någon form av sättning. Än så länge har vi inte haft någon sådan i marknaden utan den har tuffat på ordentligt. Om man tittar på utvecklingen under föregående kvartal ser vi hur effekten av mitt agerande står sig bättre i förhållande till det alltid fullinvesterade indexet.

Jag har i den här jämförelsen justerat index och Avanza Zero för avkastningsskatt under 2012 för att jämförelsen över tiden skall bli mer rättvis.

28 september 2013

2013-Q3 Kvartalsrapport - innehaven

Nästan 44 % av portföljvärdet utgörs av aktier under utgången av tredje kvartalet 2013. För närvarande finns 27 olika innehav, men det är bara i två innehav jag än så länge har dubblat. Jag börjar sakta men säkert att närma mig 30 olika innehav. När detta är uppnått kommer jag inte längre att i första hand att fokuser på att utöka antalet innehav, istället kommer jag i större utsträckning att öka i befintliga innehav.

Största innehaven är fortfarande Apple och Connecta, men det beror inte på att de avkastat bättre än övriga innehav, tvärtom, däremot har kursen sjunkit i dessa aktier i förhållande till kursen vid första köptillfället, därför har det varit fördelaktigt att öka i dessa innehav.


Tredje kvartalet har främst varit fokuserat på köptransaktioner, även om en del utdelningar trillat in.

Getinge, Fortum och Orange har lämnat portföljen, I fallet med Getinge är det förhoppningsvis tillfälligt. Fortum kommer eventuellt att komma tillbaka också, däremot är Orange ett innehav som jag för närvarande inte alls ser som ett innehav inom överskådlig tid i portföljen.

Innehaven i slutet av 2013-Q3

Apple 2,67%
Connecta 2,50%
Danske Bank 1,79%
Starbucks 1,76%
Metso 1,70%
Carlsberg 1,68%
Comcast 1,67%
Betsson 1,64%
Diageo 1,64%
MasterCard 1,59%
AIG 1,57%
Google 1,53%
Gjensidige Forsikring 1,53%
Elekta 1,53%
Visa 1,52%
Colgate-Palmolive 1,50%
Coloplast 1,49%
Novo Nordisk 1,49%
Panera Bread 1,48%
Protector Forsikring 1,47%
Swedbank 1,47%
Prospect Capital 1,46%
McDonalds 1,44%
Citigroup 1,44%
SAP 1,44%
PM 1,40%
Ratos 1,32%
Medellånga obl. 11,66%
Korta räntor 42,76%
Kassa 1,87%

26 september 2013

Q3:an närmar sig

Snart är det dags att se över utvecklingen i portföljen i form av en ny kvartalsrapport. Som vanligt är det alltid spännande att göra sådan här sammanställningar. Antagligen så blir det i form av en liten serie under den kommande veckan. Av praktiskt skäl kommer jag antagligen att stänga Q3:an redan under helgen. Bara en dag kvar alltså.

25 september 2013

Snart 500 dagar utan turbulens

Igår reflekterade jag över att vi snart haft fem år utan särskilt mycket turbulens och nedgångar. De allt högre bottnarna har fortsatt att skapas. Hur ser det ut i USA? På Dow Jones index har vi snart sedan hösten 2011 haft 500 handelsdagar sedan senaste sättningen.


Efter finanskrisen 2008 vände Dow Jones i början av 2009, därefter fick vi ett rally så det stod härliga till. Inte så konstigt med tanke på den föregående nedgången. I jämförelse med perioden 2007-2008 så är rekylerna under 2010 och 2011 ganska blygsamma, även om de kommit ganska plötsligt och skapat rejäla ryck i många aktiekurser (och fantastiska köptillfällen).

Självklart är mina markeringar i diagrammet delvis subjektiva och att ständigt använda 2007-2008 som referenspunkt är så klart inte heller det kanske mest optimala. Tittar man på hur t ex Dow Jones utvecklades under lågkonjunkturen 2000-2003 så var det visserligen ryckigt, men inte lika spikrakt ner som t ex OMX. I fallet med OMX så var "den raka nedgången" mycket ett resultat av att Ericsson vägde tungt i index med en 90-procentig nedgång. Tittar man på enskilda aktier på t ex Large Cap på svenska börsen under 2000-2003 så var det faktiskt ganska många som klarade sig betydligt mycket bättre än index. Tänkte återkomma med den här jämförelsen i ett senare inlägg.

Köper Google

Jag fortsätter enligt investeringsplanen och utökar portföljen med Google. Aktien är långt ifrån jättebillig, men det är å andra sidan ett stort och stabilt företag med bra utsikter för framtiden. Gott om tillgångar och för närvarande en vinstmultipel runt 23, vilket är i linje med snittvärderingen de senaste fem åren.


Bolaget har än så länge inga utdelningar, men en rejäl kassa som dessutom har ökat rejält de senaste åren och antagligen kommer fortsätta göra. Aktien har stått stilla under några månader och skulle det komma sättningar är detta gärna ett bolag som jag köper fler aktier i. Skulle tillväxten stagnera rejält är införandet av utdelningar något som kan komma att bli aktuellt, om de skulle få slut på idéer att använda kassan till. Tyvärr har kanske Googles alla uppköp och satsningar varit 100 % lyckade genom åren.

24 september 2013

Att vänta eller följa sin investeringsplan?

Det har varit börsyra under 2012, med undantag för några månader under den tidiga delen av sommaren då köpfesten tog en paus. Ett ganska normalt beteende, men då vi haft ganska rejäla uppgångar under snart fem år ökar så klart tankarna kring när det kommer en rejäl sättning. Denna sättning är även något som jag lite latent har gått och väntat på sedan förra sommaren - men marknaden har fortsatt att ticka uppåt under ganska stabila former med låg volatilitet. Sedan hösten 2008 så har det egentligen bara varit turbulent under våren 2010, större delen av 2011 och lite under våren 2012. I övrigt har det varit stabilt uppåt.

Ju längre detta fortsätter, desto mer kraftigt kommer vändningen antagligen att bli. Då svenska börsen är extra volatil har jag avsiktligt valt att satsa på defensiva aktier, ofta utomlands då det där finns alternativ i betydligt större och mer stabila aktier som förhoppningsvis inte kommer att backa lika mycket som många av aktierna på svenska börsen gör när det väl vänder.

Detta för oss in på resonemanget kring vad som är det bästa, att vänta på ordentliga allmänna sättningar som ändå alltid kommer, eller att följa sin investeringsplan och satsa på bra bolag som man tror på oavsett i vilket läge som konjunkturen råkar befinna sig? Det här känns som en svår avvägning, risken att köpa dyrt kontra risken att under flera år stå utanför marknaden och se hur kurserna bara stiger samtidigt som man står vid sidan och se hur man missar tillfälle efter tillfälle.

Jag kommer troligtvis fortsätta på den inslagna vägen och hålla mig till min investeringsplan och öka aktiedelen enligt plan, fortsätta realisera på tillfällen, fortsätta öka sparande, återinvestera utdelningarna och däremellan göra ingenting.

Genom att bara ägna mig åt bolag jag tror på, istället för att försöka plocka lågt hängande frukt även om den egentligen är rutten, har skapat en betydligt större trygghet i placeringarna än tidigare, liksom den ordentliga diversifieringen. Den största prövningen återstår dock, att kunna hantera den mentala utmaningen att kunna fortsätta agera rationellt när det väl vänder ner. Vilket det kommer göra förr eller senare, men som vanligt vet vi inte när, hur djupt eller hur länge.

23 september 2013

Apple dagens glada nyhet

Dagens glada nyhet att estimaten i Apples försäljning kommer att överträffas eller vara i den övre delen mottogs väl av marknaden, aktien är upp runt fyra procent i skrivande stund. Samtidigt har över 200 miljoner laddat ner och installerat iOS7, där jag är en av dessa.Kursen har börjat stabilisera sig över sommaren, och sedan halvårsskiftet kan man uttyda en trend med högre och högre bottnar. Om detta innebär en vändning för aktien för en längre tid återstår att se. Jag kommer i nuläget varken öka eller minska i Apple utan sitter kvar med de köp som jag gjort tillsvidare.

22 september 2013

Nya ekonomiappen (konsumtionsappen)

Ekonomiappen från Tink har uppmärksammats en del på sistone. Genom att inhämta känslig information om dina ekonomiska transaktioner skall den hjälpa dig att hålla koll på både inkomster och utgifter. Förhoppningsvis för den något gott med sig, men själv är jag kritisk. Dels för att jag är emot att dela med mig av ekonomiska transaktioner till tredjepart i större utsträckning än nödvändigt. Och dels för att jag tycker det känns fel att vandra omkring med den här typen av information så här öppet.

Jag har inte testat appen själv, utan bara läst och sett demonstrationer av den. Men bara det faktum att man tycks ha någon slags funktion som visar "hur mycket man har kvar att spendera den här månaden" borde starta varningsklockor. Återigen, bara för att det finns pengar tillgängligt innebär inte det att de skall spenderas. Bara för att man ligger på plus en enskild månad så innebär inte det att det är fritt fram, vilket antagligen nu många som använder denna app kommer att känna/hävda. Konsumtion bör istället bygga på tidigare genomföra beslut, inte impulsiva bedömningar utifrån hur mycket som finns tillgängligt.

Frågan är nu om denna app kommer leda till ökad konsumtion eller mindre konsumtion? Och om appen är gratis är antagligen inkomstkällan reklam, som är styrd genom att företaget analyserar dina ekonomiska transaktioner och visar reklam baserad på detta. Köpet du t ex ofta strösaker på Pressbyrån får du kanske fyndiga "erbjudanden" i appen från Pressbyrån. Kommer det leda till mindre konsumtion?

Nej, inget för mig i alla fall. Jag är helt nöjd med min egna "app" i Excel. Garanterat fri från insyn från tredjepart.

Bedöm själv på;
https://www.tink.se/sv/

Dollarn nära årslägsta

Sedan Bernankes besked om att stödåtgärderna fortsätter tog dollar ett hopp neråt. Vi har nu varit nere och vänt vid 6,30 och står nu på 6,37 kr för en amerikansk dollar. Det när ganska nära årslägsta.


Sedan i somras har vi haft en volatilitet på nästan 10 % mellan högsta och lägsta. Då en betydande del av mina innehav numera är noterade i dollar är utvecklingen intressant att följa. Då jag köpt ganska jämnt fördelat har jag än så länge en ganska bra genomsnittskurs på köpen i förhållande till nuvarande kurs. Med undantag för 2011 och 2008 är dollarn på mycket låga nivåer jämfört med de senaste femton åren.

21 september 2013

Investeringsberoende vs konsumtionsberoende

Kan man bli beroende av att ständigt känna ett sparbehov? Tanken är inte helt irrelevant. Precis som vissa tycks känna ett konstant behov av att göra av med pengar bör motsatsen finns hos vissa, eventuellt även hos undertecknad. Jag slås ofta av att jag tycker det är en ganska skön känsla att fritt få välja vad sparade slantar skall sparas eller investeras i. Faktiskt är att den känslan är bra mycket starkare än behovet av att jag faktiskt måste göra något för pengar som inte går till de löpande kostnaderna.

Trots att jag egentligen inte behöver, så tar det alltid emot att sträcka över kontanter eller att dra kortet när man är i en butik eller handlar något på nätet. Även om köpet föregåtts av starka överväganden och ordentligt omkringletande för att säkerställa att jag konsumerar varan eller tjänsten till lägsta pris.

Det är inte omöjligt att kan kan se på sparande och investerande som ett slags konsumtion. När jag köper aktier, så köper jag ju faktiskt något...Lite tillspetsat skulle man kunna spekulera i hur en klinik för behandling av skadligt sparberoende skulle kunna upprättas.

Spartacus-bloggen har skrivit ett intressant inlägg där det förs ett resonemang kring den stora skillnaden mellan hur det är att aktivt välja bort att köpa något när man vet att man har råd i jämförelse med att nästan tvångsköpa något när man egentligen inte borde.

20 september 2013

Riskanalys i praktiken

Bland de privatekonomiskt inriktade bloggarna pratas det ofta en hel del om riskerna i privatekonomin. Den återkommande punkten är privat skuldsättning, och de flesta förespråkar att skuldfrihet alltid är det bästa, oavsett vilka förutsättningar eller i vilket skede av livet man är. Skulle man mot förmodan inte vara skuldfri är det amortering som gäller, för skulder till skillnad från tillgångar försvinner aldrig. Det är sant i sak. Men i praktiken, är amortering verkligen alltid det bästa? I ett balanserat riskperspektiv måste risken med skuldsättning vägas i förhållande till hur man förvaltar och hanterar tillgångssidan.

Om man inte klarar av att långsiktigt hålla i de pengar man sparar, då är säkert amortering den rätta vägen om skulder finns. Men om man inte har detta problem, är då total amortering fortfarande det bästa alternativet? Den andra invändningen brukar vara att det är helt omöjligt att slå räntan man sparar på de slantar man amorteringar genom avkastning på samma investerade belopp. Här vill jag starkt invända! 

Att hävda att man inte över tiden kan uppnå en genomsnittlig avkastning på tre procent (eller vad det aktuella ränteläget nu må vara) är nästan löjligt!

Det finns i stort fyra huvudsakliga privatekonomiska risker att förhålla sig till (främst med utgångspunkt ifrån min egen utgångspunkt, men i många aspekter också rent generellt).
  • Börskrasch
  • Krasch i fastighetspriserna på privatboende
  • Räntechock
  • Inkomstbortfall
Börskrasch. Vad händer med privatekonomin om värdet på tillgångarna minskar med 50 %? Som en enskild händelse, faktiskt ganska lite, eller ingenting. Självklart skulle man antagligen drabbas hårt mentalt. Men det skulle inte vara någon fara ur till exempel ett skuldsättningsperspektiv. Sedan kan man fundera på vad sannolikheten är att de finansiella tillgångarna kommer att åka med hela vägen i en allmän nedgång om man är väldiversifierad, har ett stort antal defensiva och utdelningsstarka innehav, följer utvecklingen dagligen och dessutom är beredd att avyttra vissa delar av portföljen efter starka uppgångar.

Kraschade fastighetspriser. Vad händer om värdet på bostaden halveras, och/eller marknadsvärdet därmed blir mindre än det aktuella lånet? Banken kan t ex kräva amortering i 60-årstakt till dess att lånet återigen understiger 70 % av aktuellt marknadsvärde. Om denna extrema, men fullt rimliga, händelse skulle inträffa innebär det ökade amorteringar varje månad. Har man en god sparmarginal på sin förvärvsinkomst räcker antagligen detta mer än väl till att hålla denna takt, med förhållandevis små inskränkningar i vardagen. Skulle man vilja amortera ner en större del kan man använda utdelningarna eller helt enkelt sälja en del av det sparade kapitalet.

Räntechock. Vad händer om räntan mer än tripplas till en bit över 10 % (vilket med nuvarande situation är extremt osannolikt, men fullt rimligt)? Inte så mycket, till att börja med är räntan endast 7 % efter ränteavdraget, och 7 % är ganska nära en normal ränta på 4-5 % om man nu kan prata om något som normalt. Har man en rimlig skuldsättning bör inte detta vara ett problem (men om det är det har man antagligen större lån i förhållande till sina inkomst är man kanske borde ha).

Inkomstbortfall. Plötslig arbetslöshet innebär de första sex månaderna väldigt lite om man är inkomstförsäkrad. Skulle möjligen påverka det övre sparandet. Men inte direkt precis en katastrof. Medellång sjukskrivning på några månader? Uteblivet sparande och användande av bufferten, men inte så mycket mer. Sjukskrivning fram till pensionen där man blir klassad som helt oförmögen att jobba överhuvudtaget är troligtvis det värsta scenariot, men med rätt försäkringar som täcker en betydande del av sin ordinarie inkomst kommer man med ett rimligt leverne att ligga på plus, innan det blir aktuellt att börja använda buffert, utdelningar och som sista utväg det sparade kapitalet. Är man dessutom två vuxna i hushållet är det ytterligare något som sänker risken i resonemanget ovan.

Det som kan vara betydligt mer allvarligt är när två eller flera av ovanstående inträffar samtidigt och består över tiden. Sannolikheten för fler händelser än en minskar (S1 * S2 * S3 * S4) allt eftersom ju fler man kan räkna med. Hur man än kombinerar ovanstående så kokar allt ner till grundprincipen, långsiktigt sparande framför kortsiktig konsumtion lönar sig. Sparande, i form av investering, lönar sig även bättre än amorterande. Under förutsättning att dessa två poster är någorlunda jämlika eller där sparandet är större.

Man skall dock ha stor respekt för att många av faktorerna här ovan kan förändra sig under livets gång och att man inte skall ta saker för självklart bara för att man matematiskt kommit fram till att man tycker risken är balanserad.

Köper Coloplast

Aktieandelen fortsätter att öka i portföljen, igår blev det en post i danska Coloplast. Det innebär att jag närmar sig 30-gränsen till antalet aktier i portföljen. Med tanke på hur högt allt står just nu känns det rätt att fortsätta ta in defensiva aktier. Coloplats verkar i en bransch som får anses förhållandevis okänslig.


Förutom de defensiva produktområdet så är intäkter, vinst och utdelning något som de senaste fem åren befunnit sig i en jämn stigande takt. Likaså vinsten per aktie. Skuldsättningen är omvänt i sjunkande trend.

18 september 2013

Hur många aktier skall man ha?

I skrivande stund har jag innehav i 25 aktier. Jag har inget självändamål med detta, men siktar på att ha minst 30 innehav. När det målet väl är uppfyllt kommer jag bli betydligt mer restriktiv i diversifieringen. Då kommer jag istället att fortsätta öka aktiedelen i portföljen genom att öka i befintliga innehav.

Det mest troliga är att jag kommer fortsätta realisera innehav som utvecklats starkt ifall de faller under en viss nivå. Men dessa försäljningar skall då helst ersättas med andra innehav så fort som möjligt, under förutsättning att det görs på ett rimligt sätt.

Jag hoppas kunna uppnå innehav i 30 aktier som senast under oktober, jag hoppas också under hösten hinna ifall med det köptempo jag har av aktier för att kunna bli fullinvesterad i aktier i december 2014. Beroende på hur marknaden utvecklas finns det dock inget krav på att detta måste vara uppfyllt. Det är istället omvänt som gäller, jag får vara fullinvesterad tidigast i december 2014. Dock kommer jag att fortsätta köpa aktier för det nya kapitalet som jag via eget sparande tillför.

Just nu råder det börsyra, men det är som vi vet något som snabbt kan förändras, och tyvärr ökar risken för detta desto högre kurserna handlas.

17 september 2013

Köper Visa

Köprundan fortsätter. Nu finns även Visa i portföljen, ett bolag som jag länge funderat på. Tyvärr missade jag delvis dippen på tio procent som varit den senaste tiden som aktien börjat återhämta sig från. Jag är nu ägare i aktier i både Visa och MasterCard.

Visa har haft stigande, omsättning, vinst och utdelning sedan 2008. Dock ett lite sämre resultat under 2012, tillgångarna har fortsatt öka och företaget är i princip skuldfria efter att ha fått bort en ganska stor skuldpost sedan 2008.


Jag hoppas nu att kursen skall fortsätta i samma stabila tempo som tidigare. Utdelningen har visserligen ökat, men den är än så länge ganska liten mätt i direktavkastning, vilket så klart inte är ett problem så länge den fina kursutvecklingen fortsätter i samma takt som nu.

16 september 2013

Vilka aktier bidrar mest till avkastningen?

Sedan sommaren förra året har det blivit många sälj, men ännu fler köp och en hel del utdelningar. Vilka av affärerna är det som bidragit mest till avkastningen? Så här ser det ut;


Det är en ganska stor spridning där de tio största bidragande innehaven/affärerna står för 63 % av all avkastning som kommer från aktiedelarna.


Metso är det största stjärnan i portföljen än så länge, men en total avkastning på 40 % i förhållande till investerat kapital i aktien. Jag sålde aktien i början på året men köpte tillbaka den nu i somras. Även Starbucks är en framgång liksom Avanza och den kortsiktiga affären i Herbalife.

Endast fyra innehav har inte bidragit på något sätt än så länge, det beror dock på att jag ägt dem en relativt kort period, och i det korta perspektivet är det slumpen som avgör.

12 september 2013

Aktivt förvaltade fonder

Jag är evigt trött på den dåliga journalistiken som handlar om hur aktivt förvaltade fonder kategoriskt underpresterar. Som i repliken från en av storbankerna så utgör de aktivt förvaltade fonderna en väldigt stor del av index. Något som gör det ganska rimligt att dessa fonder i genomsnitt bör prestera ganska exakt runt index, men någon procent under index då fondavgiften måste dras.

Tro det eller ej, men aktivt förvaltade fonder är liksom allt annat i en marknadsekonomi, en produkt eller tjänst som ett vinstdrivande företag tillhandahåller till en viss kostnad för dig som kund. Eftersom de aktiva fonderna tillsammans presterar som index minus fondavgiften så bör det finnas ungefär lika mycket kapital som presterar under index som det finns kapital över index (eller index minus avgiften).

Utan att ha granskat statistiken så har jag en viss övertygelse om att de största aktivt förvaltade fonderna går sämre än de mindre. Det kan det finnas flera skäl till. Bland annat så är det en enorm stor skillnad på att förvalta 500 miljoner och 5 miljarder. I det senare fallet är det t ex betydligt svårare att köpa eller sälja utan att själv påverka kursen i fel riktning. Mycket stora köp under kort tid driver aktiekursen uppåt, som köparen får betala. Stora säljladdningar driver kursen nedåt, som man själv drabbas av.För det andra så är antagligen små förvaltare mer angelägna om att det verkligen skall gå bra, man anstränger sig helt enkelt för att bygga upp sin förvaltning och därmed ofta det underliggande företaget där man själv är storägare.

Att dessutom, som i den här artikeln, börja jämföra fonder med religion är sorgligt. Att man "tror" på det man köper känns på något sätt ganska fundamentalt självklart. Vem köper en produkt man inte tror på? Ingen! Tyvärr svärtar den här typen av artiklar ner seriösa aktörer och spär den allmänna uppfattningen att förvaltning är bluff- och båg rakt igenom.

Sanningen är så klart en helt annan. Men det är tyvärr inte det budskapet som journalisterna vill förmedla. Istället skall det göras vad som går för att hålla alla stackars sparare borta från sparalternativ som bevisligen fungerar över tid. Men med fonder som med aktier är det samma regler som krävs för lyckade resultat. Köp inte aktivt förvaltade fonder när de största innehaven är för högt värderade.

Det är få branscher där man så kategoriskt drar all aktivitet över en och samma kam i media. Hur skulle det till exempel vara om man istället skrev artiklar som handlar om framgångsrika fall och hur dessa agerat?

Nej, jag jobbar inte i finansbranschen! Däremot tycker jag att media aktivt verkar för att hindra vanliga människor från att bli intresserade av sparande.

10 september 2013

Köper Protector Forsikring

Som den andra högutdelaren som ersätter Fortum och Orange blir det Protector Forsikring som hamnar i portföljen. Syftet med Protector Forsikring och Prospect Capital är att i första hand ha innehav som ger hög utdelning, men där det även finns goda möjligheter till kurstillväxt vilket i alla fall är fallet med Protector.

Dessutom är detta två innehav som ligger inom bank-, finans-, investerings- och försäkringsbranschen vilket är ett område som jag under en tid haft för avsikt att öka exponeringen mot.

09 september 2013

Köper Prospect Capital

Som ersättare till Fortum och Orange, som var två av portföljens högutdelare. I fallet med Orange är det betoning på var då det tyvärr kom att ändra sig under året. Som en av ersättarna till dessa bolag blir det en post i Prospect Capital. Till dagens kurs innebär det en utdelning på minst 10 %, det innebär att även om utdelningen sänks med t ex 20 % så kommer det fortfarande att vara ett av de innehaven i min portfölj som har hög utdelning.Sett till kurstillväxten har det inte hänt så mycket senaste åren och jag räknar inte heller med någon större kurstillväxt för närvarande, utan nöjer mig med att de upprätthåller den fina och höga utdelningen. Vid tillfälle tänkte jag återkomma med en längre genomgång av bolaget.

Om utdelningen fortsätter på samma nivå innebär det att jag till aktuell inköpskurs har en utdelning på 10 % från detta bolag, det gör bolaget till portföljens starkaste utdelningsbolag. Passar därför på att uppdatera utdelningsdiagrammet som jag publicerade igår.


08 september 2013

Genomsnittlig utdelning per innehav 2,92 %

Av de för närvarande 22 innehaven så är en genomsnittlig utdelning per innehav 2,92 %, baserat på utdelningsprognosen för 2013. Mellan innehaven är det dock en ganska bra spridning mellan låg- och högutdelare. Beräkningen är gjord på mitt inköpspris.Generellt kan man säga att ju lägre utdelning, desto större krav på tillväxt eller stabilitet. Man skall komma ihåg att utdelning visserligen kan säga något om ett bolag, men att ett bolag inte har utdelningar eller mycket små utdelningar, betyder inte automatiskt att bolaget har dåligt kassaflöde.

Ett bolag som väljer att inte dela ut kan mycket väl förvalta pengarna på ett sådant sätt att avkastningen på pengarna istället blir bättre när de stannar inom bolaget.

Som mitt situation ser ut just nu är inte utdelningar något som är avgörande för om jag äger aktien eller inte, även om det i vissa fall har vägt väldigt tungt.

Utdelningar - en liten del än så länge

Med inspiration från Ägamintids senaste inlägg om utdelningar har jag tagit en titt på hur utdelningarna från min portfölj sett ut. Då portföljen långsamt börjat inträda i aktier samtidigt som jag inte i första hand haft för avsikt att enbart satsa på utdelningsstarka aktier uteslutande, är utdelningarna än så länge en ganska liten del av avkastningen.

Under de fyra kvartal som jag gjort uppföljningar har utdelningen i förhållande till insatt kapital uppgått till endast 1,0 %. Det beror till stor del på att jag under de fyra första kvartalen endast haft 20 % av portföljen i aktier, dessutom sålde jag av flera av innehaven tidigt under våren innan avskiljningsdagen ägt rum, varpå flera av innehaven inte resulterade i någon utdelning (däremot en bra kursvinst istället).Om jag istället ser utdelningsmängden i förhållande till det kapital som i genomsnitt (ungefärligt) varit satt i aktier under de första tolv månaderna, har vi istället en relation på drygt 2,3 %. Alltså lite, men långt ifrån imponerande.

Jag har för avsikt att dokumentera hur mycket utdelningar som portföljen ger årvis, inte bara i förhållande till insatt kapital utan både totalt i absoluta tal och totala på t ex rullande tolv.

Om man tittar på utvecklingen i diagrammet här ovan så är den relativa ökningen från tidigare kvartal lovade. Självklart till stor del eftersom Q2 alltid, i alla fall för svenska aktier, är det kvartal som har de flesta utdelningsutbetalningarna. Om några år kommer det vara betydligt mer intressant att titta på denna kurva.

06 september 2013

Säljer Fortum och Orange

Då var beslutet taget och aktierna ute ur portföljen. Under dagen åkte Orange och Fortum ut ur portföljen. Det är helt enkelt inte bolag som jag tror kommer att bidra med något till portföljen längre. Med tanke på alternativen känns det inte längre rimligt att ha kapital parkerat i dessa bolag. Orange köptes baserat på att de har/hade extremt hög utdelning. Strax efter köpet meddelade bolaget att utdelningen halverades. Vilket i sig kan vara ett skäl att sälja. Det beskedet tillsammans med att kursutvecklingen inte direkt är något som imponerat gör att jag nu passar på att avyttra innehållet eftersom jag till dagens kurs slipper göra en förlust. Under året har den i alla fall givit mig nästan fyra procent i utdelning vilket i alla fall motsvarar en bra räntefond.

Fortum är alldeles för komplext och jag har för närvarande varken tid eller intresse av att följa Fortums expansionsplaner i Ryssland. Inte heller vet jag hur den höga belåningen kommer att påverka bolaget kommande år. Jag nöjer mig här med ett nollresultat i kurstillväxten och sex procents utdelning.

Mot nya innehav!


05 september 2013

Återblick: Fortum

Är Fortum ett tillväxtbolag? Nja, snarare är jag ägare därför att det är ett stort och känt bolag med framför allt en hög utdelning. Visst, jag fick min sexprocentiga direktavkastning i våras, men bortsett från det har det inte varit så mycket utveckling i aktiekursen det senaste året.I dagarna så ligger kurstillväxten ungefär plus minus noll i jämförelse med inköpet förra året, det innebär att det enda plusset är att jag haft en hög utdelning. Med tanke på vilket starkt år det varit väcks så klart tankar kring om Fortum verkligen varit ett bra val under året?

Jag tycker inte det. I höstas förra året köpte jag aktien baserat på att jag tyckte det såg lite väl dyrt ut generellt, därför ville jag ha något stabilt - och stabilt har det ju varit. Men just nu funderar jag starkt på att faktiskt sälja aktien.

04 september 2013

Köper Elekta

Har under dagen passat på att förvärva några aktier i Elekta. Elekta har vid en första anblick en skyhög värdering, men tittar man historiskt så ligger vi faktiskt ganska lågt för tillfället, även om vi bara är en bit under 30 vinstmultiplar. Å andra sidan, bara genom att t ex titta på kursutvecklingen, så har det varit en lugn och mycket stark resa de senaste åren.


Med tanke på börsyran som verkar råda nu under den inledande hösten så känns det bra att äga något som verkar i en bransch som är extremt okänslig för konjunkturen. Jag har länge följt aktien och skall i den mån det finns tid förkovra mig i deras rapporter.

Företaget lämnade rapport i veckan och den mottogs inte jättepositivt att döma av kursutvecklingen. Men onekligen så ser jag detta som ett bra tillfälle att ta in aktien i portföljen. Som alltid måste man räkna med att det kan bli aktuellt att öka i aktien om den skulle falla kraftigt. Förhoppningsvis förblir aktien en stabil placering den kommande tiden. Utdelningen är inte så mycket att tala om, även om det beslutades om en extrautdelning. Som konstaterats tidigare så är inte utdelningar nödvändigtvis det bästa för tillväxten i ett företag. Om avkastningen på pengarna kan genereras genom att de återinvesteras i verksamheten som i förlängningen leder till fortsatt kurstillväxt är det minst lika bra.

03 september 2013

Återblick: Metso

För ganska exakt ett år sedan köpte jag en post i Metso. Bolaget som bland annat förekommit en del i medierna i Sverige, mycket beroende på att Christer Gardells fond har seglat upp som storägare i bolaget och har stora planera för bolaget. I alla fall i medierna. Bland annat räknar de med att en delning av bolaget skall synliggöra dolda värden i bolaget.Bortsett från Gardell-effekten som uppstår i vissa av aktierna som fonden verkar i, så finns det en hel del saker som jag gillar med både bolaget och aktien. Till att börja med är jag generellt kritisk till medias sätt att hantera fondens köp. Det är självklart så att strategin från Gardells sida är medveten, att få medierna att hjälpa kursen på traven. Och onekligen lyckas den väl. Å andra sidan tror jag faktiskt att Gardell har bra koll, i alla fall har fonden ett bra track record. Åtminstone på de investeringar som är officiella.Förra året vid den här tiden köpte jag aktien för runt 27 €, bara några månader senare sålde jag dem efter en stark höst tillsammans med att kronan försvagats mot euron. Ganska exakt hade aktien levererat 25 % på bara några månader. Jag valde därför att kliva av, vilket så här i efterhand var ett bra val. Under juli stod aktien runt 26 € och eftersom jag gillar de aktiviteter som pågår valda jag att köpa aktien igen. Det som tilltalar mig den här gången är ungefär samma saker som förra året.


  • En rimlig värdering, cirka 13 gånger årets beräknade vinst.
  • En YOC på nästan 7 % på min ingångskurs i juli
  • Aktiviteter som skall vara direkt positiva för aktiekursen pågår, styrelse och ledning är positiva till dem
  • Gardell är storägare i aktien


Om det blir en bra höst eller inte återstår att se. Förutsättningarna är i alla fall goda.

02 september 2013

Köper Swedbank

Så är även jag ägare av några aktier i Swedbank, kom över dem till nästan exakt samma kurs som dagens stängningskurs på strax under 153 kr styck. Det är ungefär tio procent under senaste toppen och till en helt okej direktavkastning.
Förhoppningsvis är inte vinstökningarna för Swedbank över ännu, utan banken kommer fortsättningsvis att kunna visa siffror som ligger i linje med förväntningarna de kommande åren. Kursen handlas nu till samma pris som i mitten på februari efter rycket i början på året. Ju längre en aktie konsoliderat, desto närmare kommer vi ett utbrott, som då förhoppningsvis fortsätter i samma riktning som tidigare.

01 september 2013

Intressanta case just nu

Med anledning av de många realiseringarna som jag gjorde under våren har jag sedan en tid en lite högre köptakt än normalt för att komma ifatt med allokeringen av kapital till aktier. Inför veckan som stundar är det följande aktier som ligger på listan.

Elekta
En stabil aktie som för närvarande handlas under sin historiska värdering. Ligger nära MA200 men har tyvärr en ganska dålig utdelning räknat på dagens kurs. Dessutom hoppas jag att kursen skall komma ner till strax under 100 kr.

Getinge
En lyckad investering tidigare under åren som jag gärna vill köpa tillbaka. Aktien har, efter den ovanligt snabba uppgången, börjat falla tillbaka. Förhoppningsvis blir det en touchdown på MA200, eller i alla fall någonstans i närheten innan det är dags att köpa den på nytt.

Hexagon och SCA
Detta är två case som jag ständigt suktar efter, men som ständigt känns för dyra och/eller alltför högt handlade rent tekniskt. Det blir nog fortsatt väntan för dessa även den här gången även om SCA har börjat närma sig MA200 för närvarande.

Swedbank och SHB
SHB har börjat att närma sig acceptabla ingångsnivåer, även om det är långt ifrån något kap för närvarande. Däremot Swedbank riktigt intressant, kursen ligger runt 150 kr och värderingen är måttlig, men direktavkastningen är högintressant på nära 7 procent fortfarande.

Sammanfattningsvis ligger Swedbank bra till inför nästa vecka, såvida inget extraordinärt händer under veckan.