31 oktober 2013

Säljer Novo Nordisk

Passade under dagen på att sälja danska Novo Nordisk. Aktien har under dagen fallit kraftigt, nästan åtta procent och jag hann ut runt minus fyra. Novo Nordisk har tyvärr inte utvecklats alls så bra som jag hoppas på sedan jag placerade aktien i portföljen. Jag passar därför på att avyttra innan innehavet hamnar på minus. Jag nöjer mig alltså med ett lite drygt nollresultat plus några procents utdelning.


30 oktober 2013

OMX - ett bra år hittills

Omkring sjutton procent upp är OMX30 för tillfället och vi kan imorgon summera ännu en riktigt bra månad. För någon vecka sedan sprängde vi senaste noteringen och vi har nu något som liknar en femte topp i kurvan för 2013. Det är bara att vara tacksam så länge det fortsätter.


Inte sällan har ju avslutningen på bra år blivit riktigt bra, men det är som vanligt bäst att vara inställd på det motsatta och bli positivt överraskad. Förutom bottennoteringen under sommaren som faktiskt tog ut den tidigare högre botten från april har vi rört oss i ett klassiskt mönster uppåt utan något egentlig volatilitet.

29 oktober 2013

Dow efter millenieskiftet

Även om historien säger lite om framtiden så är det intressant att titta på hur Dow utvecklades under åren efter it-kraschen. Som jag skrivit om tidigare var det långt ifrån alla bolag på listorna i Sverige som drabbades hårt under åren efter 2000, och ännu stabilare var det på Dow under samma period. Den stora nedgången som alla talar om var i USA hänfört främst till de mer tekniktunga aktierna.

I diagrammet över Dow var det endast under en kort period i slutet av 2001 och under sista halvan av 2002 och första halvan av 2003 som det var nedåt rejält. Så här i efterhand var därför dessa dippar inget annat är perfekta köplägen.Som alltid med facit i hand så kändes det antagligen inte lika stabilt som när man granskar det i efterhand. Tre år efter toppen 2000 var Dow ner omkring 20 % flera gånger och gick snarare sidledes än nedåt större delen av tiden förutom under den sista tiden innan det helt vände och "superkonjunkturen" ersatte it-bubblan.

Statistiska strategier

Innan jag bestämde mig för att satsa mer på långsiktigt ägande av aktier och sluta hålla på med kortsiktigt högt risktagande, som i slutändan ledde fram till absolut ingenting, som tur var, så ägnade jag en hel del tid åt att backtesta olika strategier som byggde på olika historiska mönster sammansatt av ett gäng regler.

Jag hade ofta rätt, men ungefär lika ofta fel och i slutändan hade jag växelvis förlorat ungefär lika mycket som jag vunnit. Alltså en tidsödande men meningslös strategi. Förutom läxan att förstå att man som amatör inte skall försöka vara kortsiktigt smartare än marknaden så är det några saker som jag ändå inbillar mig att jag skall behålla även i nuvarande sparande.

Något som är intressant att fundera kring när det gäller just back testing är hur magiskt ett upplägg som statistiskt sett ter sig fungera perfekt helt enkelt inte funkar alls när man väl försöker applicera det på framtida handel.

Sell in may and go away. Är ett mönster som visat sig historiskt vara väldigt träffsäkert. Bara de senaste åren har vi sett nedgångar under våren/sommar, och då specifikt i maj, under 2012, 2011, 2010, 2008 och 2006 har vi exempel på rejäla nedgångar under vår sommar. Framför allt är 2010 och 2006 mycket bra exempel på kraftiga och tillfälliga ras under just maj.

Är det då en bra strategi att slaviskt tillämpa en taktik att helt stå utanför marknaden under vår och sommar? Nix, antagligen inte, i alla fall inte om har sysslar med aktier. Att med dagsprecision tajma exakt när dessa nedgångar börjar eller slutar är enligt min erfarenhet meningslöst. Däremot tror jag att man kan göra bra affärer genom att vara försiktigare under vår- och sommarperioder. Till exempel genom att delvis minska risken i innehav som utvecklats extra starkt under höst- och vinter. Då är man delvis med om det går uppåt och delvis har man torrt krut att köpa in sig till lägre kurser senare.Stoploss vid medelvärdena. Det har statistiskt sett visat sig att det ofta är en dålig idé att sälja för tidigt när någonting börjar utvecklas väl. Jag har själv upplevt detta i somras. Utvecklingen under våren 2013 var ganska blandad och många innehav fortsatte att gå starkt medan jag stod bredvid och såg på.

Utan att krångla till det alltför mycket tror jag istället att jag skall försöka mig på något som liknar manuell stoploss. Innehav som utvecklats mycket starkt och bevisligen handlas väldigt högt efter en lång tids uppgång under hösten kommer jag försöka bevaka lite extra på daglig basis och helt enkelt kliva av om kursen till exempel hamnar under ett längre medelvärde, eller motsvarande gräns som är enkel att följa

Exakt hur stor del av portföljen som man skall våga sälja av i väntan på bättre ingångar behöver dock funderas kring.

För mig handlar detta inte främst om att försöka tajma marknaden utan att minimera kommande förluster. Och generellt är jag för försiktighetsprincipen, hellre lite lägre avkastning i utbyte mot att drabbas mindre när det väl går ner. Och i ett sådant upplägg ingår det att dra ner risken efter uppgångar.

Hur man än vrider och vänder på det så följs uppgångar av nedgångar, som följs av uppgångar. Och eftersom ingen situation är den andra lik kommer det krävas ett enskilt beslut i varje fall som sammanfaller med förutsättningarna i det enskilda fallet i förhållande till vilken risk man anser att portföljen har som helhet. Även om det inte är 100 % rätt att kliva av i ett innehav sett ur ett isolerat perspektiv, kan det mycket väl vara det i förhållande till hur övriga portföljen ser ut vid samma tillfälle.

27 oktober 2013

Rapport från Elekta

Elektas backade i samband med att senaste kvartalsrapporten publicerades. Vinsten var omkring 30 procent lägre än väntat, men omsättningen var bättre än väntat. Orderingången var cirka 15 procent sämre än väntat, men som bolaget lät meddela är utsikterna för tillväxt goda inom samtliga geografiska områden. Att orderingången inte varit lika stark senaste perioden förklarades med att orderingången dels varit starkare än vanligt under samma period föregående år samtidigt som man räknar med att antalet order istället kommer att läggas senare under året.


Elekta har stått still sett till kursen senaste året och värderas för närvarande till nitton gånger nästa års vinst. Om den vinsten blir verklighet innebär det att bolaget fortfarande inte har en särskilt hög värdering i förhållande till snittet de senaste åren då värderingen legat en bra bit över 25 gånger vinsten.


Elekta har gått starkt och stabilt under många år och har ökat intäkter, vinst, vinst per aktie och utdelningar varje år. Tillväxtutsikterna är goda världen över och bolaget är fortfarande förhållandevis litet, även om det är tillräckligt stort och stabilt för att kunna ligga på listan bland Sveriges största bolag. I skrivande stund har bolaget ett börsvärde på 37 miljarder.

Det har skrivits en hel del om att Elekta är ett av stockholmsbörsens mest blankade bolag, särskilt bland utländska investerare. Kanske är bolaget på väg in i en svacka, eller så ser blankarna mycket kortsiktigt på aktien.

Räntestrategi 2013 - uppföljning

I början av året tittade jag på vilka penningmarknadsfonder som haft den bästa avkastningen under 2012, baserat på detta fördelade jag mina likvider i dessa eftersom det är mycket stor skillnad i avkastning på korta räntefonder. Medan vissa fonder endast levererar mindre än 1 procent per år medan andra returnerar över tre procent kan det skilja mer än 200 % i avkastning. Denna skillnad är mycket mycket när det handlar om så här låga avkastningstal.

Så här såg avkastningen ut under 2012 för de korta räntefonder som jag köpte i början av 2013. Skagen Krona verkar dock ha bytt kategori till medellånga obligationsfonder.

Lannebo Likviditet (3,76 %)
Danske Invest Sverige Likviditet (3,68 %)
AMF Räntefond Kort (3,55 %)
Carnegie Likviditetsfond (3,52 %)
Spiltan Räntefond Sverige (3,43 %)

Dessa fonder fortsätter att ligga i topp bland penningmarknadsfonderna. Till och med i fredags ligger alla ovanstående på Avanzas tio i topplista.


Dessa återfinns även högt upp i år. År 2013 verkar än så länge inte vara ett lika bra år för korta räntefonder som de var förra året. Men de är i alla fall bättre än vanliga bankkontot och de lämnar ett visst bidrag utöver avkastningsskatten. Jag har funderat en del på att helt gå över till medellånga obligationsfonder för "likviderna". Men problemet med medellånga obligationer är att det inte finns någon garanti för att dessa aldrig går back. Det är egentligen enda skälet till att jag väljer penningmarknadsfonder för likviderna. Det är en acceptabel avkastning i förhållande till bankkontot till en extremt låg risk (eller i princip ingen risk).

I fallet med medellånga obligationsfonder, särskilt i dessa tider, finns det en risk för att fonden enskilda månader eller kvartal går back, även om det handlar om mycket små rörelser. Två fonder inom denna kategori som har returnerat extremt stabil avkastning ändå är Catella Avkastning och Cicero Avkastningsfond.

Cicero Avkastningsfond (6,51 %) - andra bäst 2012 i sin kategori på Avanza
Catella Avkastning (4,90 %) - tredje bäst 2012 i sin kategori på Avanza

Under 2012 var dessa, liksom övriga fonder i sin kategori, också betydligt bättre än hur det gått i år.


Relativt andra i samma kategori hittar vi dem hittills i år fortfarande högst upp. Detta tillsammans med avkastningshistoriken för t ex Cicero, som i princip bara legat back fem av sextio månader de senaste fem åren. Dessa månader handlar dessutom om extremt små rörelser. I förhållande till den överavkastning som de levererat i jämförelse till vanliga penningsmarknadsfonder känns det till viss del som den högre risken dessa har till viss del är acceptabel att ta.


Jag har inte helt bestämt mig, men av de likvider som jag inte har i aktier under nästa år kommer antagligen en större del att hamna i Cicero och Catella.

25 oktober 2013

Betsson rapporterade starkt

Betsson rapporterade ett resultat som var bättre än väntat, aktien steg nästan åtta procent under dagen. Intäkterna ökade med över 25 procent under tredjekvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Vinsten per aktie ökade med 21 procent till 3,25 kr per aktie under tredje kvartalet. Inte illa och bättre än väntat. Men allra bäst är att bolaget meddelade att de fortsätter att ta marknadsandelar vilket kanske är en av de viktigaste faktorerna för bolaget fortsatta expansion.


Betsson är en framgångssaga rakt igenom. Stabil kursutveckling sedan 2007 som har gett en utveckling på mer än 1 700 %, plus utdelningar!


Det enda jag ångrar är att Betsson inte varit en större del av portföljen!

24 oktober 2013

Rapport från ABB

Rapporten från ABB kom, lite oväntat, in riktigt bra. Aktien steg nästan 5 procent under dagen och har gått starkt under hela veckan. Rörelsemarginalen var bättre än väntat och flera målkurser för ABB väntas höjas framöver.

Från rapporten kan vi notera att:
 • Basorder är upp 5 %
 • Ordertillväxten i Q3-2013 var lägre i Europa, Asien och Nordamerika jämfört med Q3-2012
 • Intäkterna steg med 9 % och var bättre inom alla områden
 • Vinsten per aktie ökade med 8 % jämfört med samma period förra åretUnder intågandet i 2014 kommer det att finnas tre fokusområden, lönsam tillväxt, affärsdrivet samarbete och obevekligt genomförande. Det där sista vet jag inte riktigt om jag var helt med på innebörden av, men enligt den efterföljande presentationen handlar det om klassisk reducering av försäljningskostnader och ökad produktivitet samt en bra integration av uppköpta verksamheter.

Ökar i Ratos

Många aktier handlas dyrt just nu, Ratos är inte direkt billigt heller, men ett av de innehav som utvecklats sämst den sista perioden. Trots att det faktiskt såg bättre ut i senaste rapporten (dock beroende på vem man frågar). Jag väljer därför att öka i Ratos.


Om detta kortsiktigt är bra eller dåligt vet vi mer definitivt om cirka två veckor på fredag 8 november då Ratos kommer med sin rapport för Q3. Just nu känns Ratos lite som det bortglömda investmentbolaget på OMX. Ratos har verkligen utvecklats helt åt motsatt håll jämfört med merparten av de övriga investmentbolagen som inte är lika fokuserade på private equity.

Även om mycket har hänt sedan finanskrisen och Arne Karlsson-tiden handlas trots allt Ratos på nivåer kring botten runt början på 2009.

Connecta minskar vinsten

Connecta inledde torsdagen med att visa upp ett förlustkvartal för jul-sep, det är första gången på tio år som Connecta uppvisar ett förlustkvartal. Aktien handlas så klart ner till vad den förtjänar att värderas till. Att vinst och marginal kommer att bli mindre i år visste vi, men att det skulle gå så långt så att det blir röda siffror under ett kvartal får faktiskt anses som riktigt dåligt.

Omställningar är jobbiga och tar tid, det vet alla som varit med om dem, och det är möjligtvis en förklaring men ingen ursäkt för att visa röda siffror. Det är trots allt ett konsultbolag och konjunkturen är inte sämre för Connecta än andra it-bolag. Bolaget är fortfarande skuldfritt och även om sänkt utdelning är att vänta om resultatet fortsätter i den här riktningen får man acceptera att avkastningen kommer att vara i höjd med en bättre räntefond, på runt tre procent, det kommande året. Om utdelningen förblir på nuvarande nivå får man betrakta det som en bonus.


Över tid väljer jag att tro på bolaget, men för att det skall bli ta om en ökning i aktien igen vill jag se kurser en bra bit under 20 kr. Dit hoppas jag vi slipper resa, men det är bättre att räkna med det värsta och bli positivt överraskad.

Rent finansiellt har intäkterna under Q3 minskat med cirka 16 miljoner från 156 till 140 och vinsten från 0,3 till en förlust på minus 2,1 mkr. Under förutsättning att detta är en engångsföreteelse är det egentligen ingen större katastrof. Även om vinsten procentuellt har ändrats dramatiskt är bastalen små och egentligen fortfarande runt noll. Det som eventuellt är oroväckande är om det här drar ut alltför mycket på tiden. Man får se det positiva i att om det går riktigt illa får vi kanske ändå se kurser under 20 kr vilket då kan bli ett riktigt bra köptillfälle en tredje och sista gång. Och kommer vi dit bör det antagligen bli tal om VD-byte och förr eller senare kommer det ske en förändring som tar bolaget i rätt riktning. Om man inte känner sig övertygad om detta på lång sikt bör man inte äga aktien.

22 oktober 2013

Ännu starkare från Gjensidige Forsikring

Om Swedbank mottogs positivt mottogs GF ännu starkare. Förutom vinsten som kom in några procent bättre än väntat var det framför allt extrautdelningen på 6 kronor samt att man höjer sin utdelningspolicy som fick aktien att stiga åtta procent. Nu återstår att se vilka av dessa innehav som klarar av att stanna kvar på dessa nivåer och vilka som kommer falla tillbaka lika snabbt som de steg i det korta perspektivet.

Starkt från Swedbank

Swedbank rapporterade idag, rapporten mottogs positivt aktien steg med nästan fyra procent. Bra räntenetto och en vinst på över 10 kr per aktie, bara hittills i år! Rapportyran drog med sig övriga banker det en allmän rallystämning.

I veckan kommer fler bankrapporter och allt eftersom kurserna handlas upp ökar risken för bakslag. Och den smått euforiska uppgången vi sett senaste dagarna skall man vara ödmjuk inför, det kan vända lika snabbt i det korta perspektivet.

På torsdag är det dags för första rapporten i ABB då jag är innehavare av aktien, där väntas inte lika positiva tongångar.

21 oktober 2013

Sverige eller utomlands?

I och med att portföljen nu består av 30 innehav kan det vara intressant att se hur tillgångarna är fördelade mellan olika länder. USA och Sverige väger tyngst, medan det finns ett antal övriga nordiska innehav och ett tyskt. Jag har inget särskilt mål med att uppnå diversifiering mellan länder, särskilt inte då i princip alla företag är internationellt representerade.Det viktigaste för mig har varit att hitta stabila bolag i stabila branscher, och tyvärr är Sverige i det här avseendet snarare en väldigt cyklisk marknad där många av bolagen på framför allt de större listorna har många bolag som är väldigt cykliska. Dessa bolag vill jag bara köpa när det är riktigt billigt, och under varken senare delen av 2012 eller 2013 har bjudit på några sådana tillfällen.

Q3-rapporten från SAP mottogs positivt av marknaden

SAP fortsätter att öka intäkterna. Intäkterna ökade med 12 procent under de senaste fyra kvartalen jämfört med samma kvartal föregående år. Aktien steg drygt fyra procent på rapporten. SAP kunde meddela att prognosen om en vinst på 5,85 och 5,95 miljarder euro tillsammans med en ökning av intäkterna med minst 10 procent på helåret. SAP anser själva att de haft ett starkt kvartal trots de blandade makroekonomiska utsikterna och en valuta som utvecklats åt fel håll för företaget.De ordinarie intäkterna, d v s försäljningen av reguljära licenser som installeras hos kunderna i samband med implementation, fortsatte att minska med 5 %. Samtidigt som licensintäkterna nu understiger en miljard euro är det desto muntrare siffror inom moln-baserade prenumerationstjänster. Företaget har nu 33 miljoner kunder som prenumererar på de molnbaserade tjänsterna. Intäkterna mer än fördubblades under tredje kvartalet inom detta område, till 197 miljoner euro.

Även intäkterna från SAPs snabba databas, HANA, ökade med nästan 80 procent till 149 miljoner euro under det tredje kvartalet. Totalt räknar företaget med intäkter på mer än 1 miljard euro från molnbaserade tjänster under 2013.


Tar vi oss en titt på kursen har det varit nedåt senaste halvåret, men kanske är detta en vändpunkt?

20 oktober 2013

Google blev veckans fredagsmys...

Jag är just nu en glad innehavare av aktier i Google. I fredags rapporterade Google ett niomånadersresultat som var över förväntningarna och kursen sprängde 1 000-dollargränsen. Upp nästan 14 procent på en dag. Men ju längre norrut vi beger desto högre blir också risken.
Även om Google strävar efter total dominans på Internet finns det många mörka moln som kan ställa till det. Många menar att marginalerna kommer att fortsätta minska (vilket låter väldigt bekant när man tänker på detta för andra populära bolag...).

Googles största intäktskälla är annonseringen, som har växt monstruöst de senaste åren. Här kommer det förr eller senare bli en allt kraftfullare avtrappning, eftersom mycket stora tillväxttal hos en jätte som Google kräver att det också finns en marknad att växa på. Därmed är det fullt naturligt att denna tillväxt kommer att avta. Det hindrar inte Google från att fortsätta växa genom intäkter från andra affärsområden, frågan är bara hur de kommer att lyckas med detta. Andra intäkter kräver andra entreprenöriella idéer (läs köpa andra mindre företag med lovande verksamheter) som kan skapa framtida intäktstillväxt.

Redan nu har vi tyvärr sett exempel på många förvärv som kanske inte utvecklats riktigt som man tänkt sig. Mellan 2009 och 2012 ökade intäkterna från andra intäkter än annonser från drygt 700 miljoner till 2,4 miljarder dollar. Alltså en ökning med över 200 %. Mellan samma period ökade de totala intäkterna från 23 till 50 miljarder dollar. Som andel av totala intäkter har övriga intäkter ökat med 1,5 procentenheter, från 3,2 till 4,7 procent av de totala intäkterna mellan 2009 och 2012.

Läs mer på MarketWatch.

19 oktober 2013

Bättre stabila och lönsamma bolag, än...

Bloggaren Besser1 har skrivit ett mycket läsvärt inlägg om hur det skall vara att syssla med sparande i aktier. Jag planerar att under nästa år uppdatera beskrivningen av mina principer och min strategi, till stor del baserat på de erfarenheter som jag fått under resan hittills. Några av nyckelorden är enkelhet, tydlighet och stabilitet. Något som Besser1 även sammanfattar bra i ett av sina inlägg kring sin nya aktieportfölj. Fyra mycket bra grundpelare för innehaven i portföljen är enligt Besser1 att:

 1. Den är lätt att förstå.
 2. Den är enkel att hantera.
 3. Den skall vara bekymmersfri och
 4. Den skall vara riskbegränsad.

Jag skulle inte kunna säga det så mycket bättre själv.

Ett annat bra och sammanfattande citat från bloggen:

"Det är bättre att investera i stora, välskötta och lönsamma bolag än i små, misskötta och olönsamma bolag."

Läs inlägget i sin helhet på bloggen.

Portföljens andelskurs och nya andelar för nysparande

I och med att det skett insättningar av eget kapital i sparandet, benämnt i tidigare inlägg som EK2 (eller eget kapital 2) har jag nu justerat antalet andelar i portföljen. Utgående andelskurs per Q3-2013 är 1 073,70. Samtidigt har jag ökat antalet andelar med 3,1 % under Q3.

Det innebär att utökningen av det egna kapitalet nu inte kommer påverka uppföljningen av portföljens utveckling, utan istället kommer jag kunna jämföra utvecklingen av just avkastningen vid nästa uppföljning kring årsskiftet 2013/2014 med utvecklingen av SIX Return Index som vanligt helt utan påverkan av förändringar i mängden eget kapital i portföljen.

Flera andra bloggare verkar vara mindre intresserade av att följa upp detta i detalj, men själv vill jag vara noga med detta eftersom jag vill säkerställa att jag hela tiden vet vilken avkastning som jag faktiskt fått. Ökningen/minskningen av eget kapital får istället bli en egen uppföljning i sig, jag vill inte heller att eventuella framtida uttag skall påverka mina mätningar av avkastningen.

Minskar i Danske Bank

Med en uppgång på drygt 20 procent senaste tiden tog jag tillfället i akt att minska i Danske Bank. Minskningen skedde i form av försäljning av hela innehavet, för att kunna realisera hela vinsten. Därefter köpte jag tillbaka innehavet till samma kurs, fast endast för ursprungsbeloppet. Börsen har gått mycket starkt senaste dagarna efter glädjeruset när den fejkade oron om betalningsinställelse var över.


Just nu känns det som kursen i Danske Bank kan ta vägen var som helst, därför tar jag det säkra före det osäkra och avskiljer höstens vinst från innehavet. Blir det en resa nedåt kommer jag antagligen att öka, fortsätter vi uppåt kan det bli ytterligare minskningar eller så kommer jag hårdbevaka kursen och dra mig ur när vi bryter igenom ett glidande medelvärde.

17 oktober 2013

30 innehav i portföljen

I och med köpet av ABB finns det nu 30 olika innehav i portföljen! Det har varit ett mål i sig att bygga upp en portfölj med minst 30 innehav. I och med denna milestone kommer inte fokus ligga på att hitta nya innehav. Istället kommer nya köp i första hand att ske genom att jag ökar i befintliga innehav när det är dags att öka aktieandelen i portföljen.


Därmed inte sagt att det aldrig kommer att ske köp i ytterligare innehav. Tvärtom. Skillnaden nu är kraven på nya innehav är större. Skall portföljen utökas med fler innehav skall det verkligen vara ett innehav där jag känner att det adderar någon form av mersmak i förhållande till befintliga innehav. Med 30, förhoppningsvis stabila, innehav i portföljen finns det inget diversifieringsbehov eller motsvarande anledningar att öka antalet innehav. Bättre att lägga tid och nysparande på befintliga innehav.

I takt med att ökningar sker i befintliga innehav så att de blir tillräckligt stora i förhållande till hela portföljen, kan man också börja arbeta med att både minska och öka i ett innehav utan att helt avyttra det. Det kan t ex innebära att man minskar antalet aktier i ett innehav som gått väldigt starkt under en tid som istället flyttas till innehav som inte gått lika starkt, men man behåller ändå innehavet till en viss del.

Har man olika ingångskurser på en aktie kan det även bli fråga om att göra kortsiktiga affärer i ett innehav på delar av aktierna. Om t ex första köpet skett till 100 kr, andra till 80 kr och tredje till 60 kr kanske sista köpet säljs när kursen når 80 kr igen och så vidare.

Köper ABB

Som planerat köpte jag idag ABB till portföljen. Kom in i aktien strax över 148 kronor vilket man får vara nöjd med. Jag har inga överdrivna förväntningar på att kursen skall dra iväg, men hoppas så klart att det inte blir alltför stora nedgångar. Om de TA-relaterade fördelarna som just nu råder i kursen kommer att falla väl ut återstår att se.ABB är hur som helst ett stort företag med försäljning i många länder världen över inom en bransch som inte kommer att försvinna utan snarare, precis som Skagen Fonder beskriver, kommer behöva nyare och vassare teknik i framtiden.

15 oktober 2013

Skagen Fonder och ABB

Jag brukar ofta bläddra i rapporterna från olika fonder. Inte för att jag så ofta höjer på ögonbrynen när jag läser dessa, men inför nästa köp har jag för ovanlighetens skull fått lite inspiration från Skagen Fonder. Skagen Fonder, främst deras fonder Global och Vekst, är fonder som jag skulle kunna tänka mig att äga om det inte vore för deras tunga exponering mot bland annat energi och råvaror. Samt att de gör investeringar i bland annat Norwegian Air Shuttle, som måhända har varit en bra resa hittills, men som av princip är företag som jag inte vill vara delaktig i av olika skäl.


Men att ABB har gått sidledes under 2013 och att man värderar bolaget till fjorton gånger nästa års vinst är desto intressantare. Tittar vi i backspegeln har ABB en snittvärdering på sjutton gånger vinsten. Därmed ligger ABB bra till som nästa köpkandidat in i portföljen.

Ur ett TA-hänseende finns det många intressanta punkter att notera där vi befinner oss just nu.


 • Förutom att aktien stått stilla under 2013 (mer eller mindre) så ligger har vi precis börjat tangera en stigande MA200 vilket är positivt.
 • Vi ligger inte överdrivet långt ifrån den långsiktiga trenden, det finns därmed inte någon extremt stegring i kursen sett till de senaste åren.
 • Kursen har ganska nyligen brutit upp igenom det långsiktiga nedåtgående trendtaket i uppåtgående riktning.
Som vanligt säger inte historien något om framtiden. Men statistiskt sett är det positivt.

Småbolag eller förhoppningsbolag?

Nordnet kommer i oktober att ha ett seminarium om småbolag på Berns. Ett tillfälle som jag tyvärr inte hinner medverka på, men det skulle onekligen vara intressant då flertalet fondförvaltare är inbjudna som förvaltar just småbolagsfonder.

När man pratar generellt som småbolag skall man komma ihåg att det är skillnad på småbolag och småbolag. Ett litet bolag som omsätter några miljarder, har gått med vinst de senaste tio åren och är noterade på t ex Small eller Mid Cap är ett slags småbolag. Andra riktigt små bolag är ett annat slags småbolag.

För mig är småbolag intressant, så länge man pratar om de större och mer etablerade småbolagen väl avskilda från de mindre kända (och ofta mindre lönsamma småbolagen, även kända som förhoppningsbolag). Tyvärr är jag i ett läge då jag framför allt inte har tid (men även inte heller intresse) att sätta mig in i den här typen av bolag på på en sådan nivå som antagligen skulle behövas för att kunna utvärdera om jag tror på bolagets framtid eller inte.

Men förhoppningsvis kommer jag att förr eller senare hitta något eller några större småbolag som min portfölj kan utökas med, förutom de som redan finns i portföljen vill säga.

13 oktober 2013

Är du en UAW eller PAW?

Snubblade av en slump över uttrycken UAW och PAW som kommer från boken Millionaire Next Door. Vilken jag för övrigt inte läst i sin helhet, även om jag kanske kommer göra det någon gång framöver.

I en sammanfattning på Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/The_Millionaire_Next_Door kan man läsa om två uttryck som tas upp i boken. UAW och PAW som står för Under Accumulators of Wealth respektive Prodigious Accumulator of Wealth. Två rätt intressanta begrepp att testa sin egen privatekonomi mot.

UAW-typen är den som har en (alltför) hög inkomst i förhållande till sina finansiella tillgångar, medan PAW är den som istället har balanserade och/eller större finansiella tillgångar i förhållande till sin inkomst. PAW-typen är alltså den som är den lågkonsumerande typen som istället fokuserar på att förvalta förvärvsintjänade slantar istället för att maximera konsumtionen.Rent matematiskt skall man beräkna detta genom att ta sin ålder * årlig förvärvsinkomst före skatt * 10 %. En person med en årsinkomst på t ex 600 000 kr som är 35 år anses enligt modellen vara en UAW om de finansiella tillgångarna under stiger 35 * 600 000 * 0,1 = 2 100 000 kr.

Även om beräkningen är grovt förenklande då det kan finnas tusen anledningar till man absolut inte är en UAW om man ändå skulle råka falla under gränsen, så är det en intressant poäng som boken (eller sammanfattningen) tar upp. Många yrken, främst i USA men säkerligen applicerbart i andra länder också, så förväntas man leva enligt en viss status. Är man t ex en välavlönad individ inom ett statusyrke mäts framgång och status efter vilka prylar, bostäder, kläder, bilar, båtar, resor med mera som man har eller har gjort. Sett till värdeminskningen och inlåsningseffekterna i detta så är det så klart i investeringshänseende ett mycket destruktivt beteende.

Om vi för en stund bortser hur personen i exemplet uppnått kapitalmängden 2,1 mkr hittills, hur mycket måste personen spara (givet att avkastningen på befintligt kapital står stilla) per år av sin förvärvsinkomst för att fortsätta vara en PAW. I exemplet med personen som är 35 år och som tjänar 50 000 kr i månaden räcker det faktiskt med 60 000 kr på ett år, eller 5 000 kr i månaden. Något som inte borde kräva särskilt stora uppoffringar med en sådan lön (om man nu inte agerar enligt UAW-beteendet som beskrivs i sammanfattningen...).

Återblick: Apple

Apple, detta fantastiska bolag! Jag var en av de som fick upp intresset för aktien ganska sent, faktiskt så sent som förra året. Efter en mycket jämn och fin utveckling över flera år, med rejäla kursuppgångar, hade kursen börjat vackla lite den senaste tiden. När aktien var ned omkring tio procent tyckte jag att det var köpläge. Dessvärre var det ingen lyckad tajming.

Aktien fortsatta ned, ganska rejält och det blev till och med tillfälle för mig att dubbla i aktien några månader senare. Sedan i somras har dock den värsta turbulensen lagt sig och med en betydligt mera rimlig värdering för ett bolag i Apples storlek verkar kursen ha fått förnyat förtroende.Min andra ingångskurs på runt 450 innebär att jag ligger nästan 10 procent plus, men totalt sett ligger jag några procents back. Min förhoppning här är att Apple antingen fortsätter leverera kurstillväxt eller åtminstone kommer igång med rejäla utdelningar, vilket det verkar finnas bra möjligheter till. Med den enorma kassan som finns kommer det förhoppningsvis ske förr eller senare. De har ju redan delvis börjat, även om det är ganska blygsamma utdelningar i förhållande till aktuell kurs.

Återblick: Betsson

I slutet på september köpte jag några aktier i Betsson förra året. Det blev en ok affär som slutade drygt 12 procent plus redan under våren. Ett kort tag därefter valde jag att köpa tillbaka Betsson då jag fortfarande gillar aktien och hoppas att företaget har många år framför sig med växande omsättning och vinst, om än kanske inte lika kraftfullt som resan varit hittills.Jag ligger för närvarande tio procent upp i aktien och har därmed en ackumulerad avkastning på drygt 20 procent på cirka ett år. Det får anses helt ok. Om några dagar kommer nästa kvartalsrapport. Skulle den inte falla marknaden i smaken har vi i alla fall en ordentlig utdelning att se fram emot i vår.


10 oktober 2013

Drygt 50 % på två år

OMX30 har haft en sjusärdeles resa de senaste två åren sedan den smått kraftiga överreaktionen som skedde i samband med sänkningen av USAs kreditbetyg, med efterföljande turbulens världen över på börserna.

Sedan hösten 2011 har vi vid sex tillfällen noterat toppar som varit högre än den föregående toppen. I början av 2012 gick vi igenom linjen som sammanbinder nivån med topparna från 2007 och 2000. Någon månad sedan gick vi igenom taket för toppen från början på 2011. Nästa mål är nu att tangera toppen från 2007. Dit är det trots allt bara några procent.


Det som är än mer intressant är att se om vi kommer att kunna hålla oss kvar där över tiden eller om vi får en lite mer klassisk nedgång under några år som vi t ex hade 2000-2003. Sådana här genomgångar är förhållandevis ointressanta i ett kortare framtidsperspektiv, eftersom utvecklingen rent tekniskt är slumpartad på kort sikt. Men viss vägledning ger det i alla fall kring i vilket tillstånd som börsen befinner sig. Och för närvarande befinner vi oss i en tydlig uppåttrend. Eftersom jag, som vanligt, inte har en aning om åt vilket håll vi är på väg emot, fortsätter jag att sprida ut köpen enligt ordinarie plan. Hur man än räknar så har vi en kraftig uppgång bakom oss generellt vilket gör att jag i alla fall försöker hålla mig mer åt det defensiva hållet tillsvidare. För eller senare får vi en rejäl sättning, och då känns det skönt att veta att merparten att många av ens innehav har lägre volatilitet än index.

Köper Getinge - igen

Efter de senaste dagarnas turbulens i Getinge-aktien, bland annat efter vinstvarningen, har jag åter plockat in aktien i portföljen. Detta under en i övrigt mycket glad rallybörs. Kom in i aktien runt 199 kr, vilket jag är nöjd med. Om detta verkligen var sista hållplatsen innan den ofta lite långsammare återhämtningen börjar får vi se.Enligt "analytikerna" så finns det en uppsida under det kommande året på 10-20 procent. Jag avstår från gissningar. Dock så tror jag fortfarande på Bennets budskap om dubblingspotentialen i aktiekursen. Dock inte bestämt över vilken tidsperiod. I portföljen finns det nu 29 aktier.

08 oktober 2013

Getinge under köpzonen

Ibland har man flyt... Getinge släppte under dagen en vinstvarning som indikerar att vinsten kommer landa runt 500 miljoner och inte 700 kronor som förväntat. Detta satte fart på aktien, ner tio procent på en och samma dag. Detta i en aktie som annars betraktas som ganska stabilt rent kursmässigt.


Redan i fredags tappade aktien kraftigt, utan att någon ny (eller allmän) information tillkommit. Om några redan fått vetskap om detta kan man alltid spekulera i. Oavsett så har vi tappat tjugo procent på cirka två månader. Detta gör aktien ännu mer intressant på min bevakningslista.

De senaste nio åren har Getinge ökat vinsten sju gånger, de övriga tillfällena har vinsten varit oförändrad. Snittvinsten de fem senaste åren ligger på 2,2 miljarder kronor. Till aktuell kurs ger det en multipel på drygt 21 gånger genomsnittsvinsten. Det är inte jättebilligt utan fortfarande i överkant. Men det är å andra sidan inte jättedyrt heller om man tror på att Getinge kommer att kunna fortsätta enligt aviserad plan. Som bland annat enligt Bennet, ger utrymme för kursdubbling på sikt. Hur det blir med den saken återstår att se, de har ett bra track record i alla fall.

07 oktober 2013

Köper Handelsbanken

Köpte under morgon aktier i Handelsbanken. Aktien är inte billig, men det är ett stabilt och bra bolag med en okej utdelning, vilket är det just nu minst sämsta alternativet. I portföljen finns nu 28 olika innehav.


06 oktober 2013

Ont om bra köp just nu

Det är inte precis så att man kan välja att vraka mellan aktier på stor- och mellanlistorna på svenska OMX just nu. Sista veckan har varit lite neråt, men än så länge är det inga nedgångar att tala om i index. Inför den kommande veckan är jag, förutom Ratos, lite intresserad av Svenska Handelsbanken och Getinge. I fallet med SHB är det en bra utdelning i kombination med kvaliteten som lockar, att kursen dessutom ligger runt aktuellt MA200 gör att köpet i alla fall inte känns som en köp på en tillfällig topp. Dock står SHB högt likt de flesta andra aktierna på OMX just nu.Getinge tappade rejält under fredagen, och kursen är även ned en bra bit från toppen. Kan vi komma ner ytterligare cirka 10 kr kan det vara dags att ta en ny position i aktien. Utan att bli alltför fokuserad på TA så kvarstår faktum, Getinge tenderar ganska ofta att tangera sitt egna MA200, så förhoppningsvis blir det så även denna gång, och då kommer jag antagligen att ta in aktien i portföljen igen. Oftast har det visat sig att det inte är någon bra affär att vara för tidigt in i aktien.Ratos älskas inte av marknaden

Ratos älskas inte av marknaden just nu. Tiderna är inte som förut. Riskkapitalbranschen avskys just nu för sitt tricksande med skatter och liknande upplägg för att undvika skatt och avgifter. Samtidigt är bolag som ägs av riskkapitalister i blåsväder till följd av misskötsel inom främst vården.

Ratos är inte inblandat i någon av dessa skandaler, även om avkastningen inte är riktigt vad den varit, även om de så klart som alla andra gör vad de kan för att undvika skatt - då det är en kostnad som allt annat som är minusposter i Excel-arken.Kursen har fallit en del, särskilt sista veckan, och jag går därför i tankar att faktiskt våga mig på en dubbling i aktien. Detta eftersom aktien handlas nästan 20 procent under min första ingångskurs. Det som gör aktuell kurs på drygt 56 kronor betydligt mer intressant är att bolaget värderas till lite drygt tio procent över värdet på sitt egna kapital.