30 november 2013

Fiktiva portföljer?

Just nu funderar jag på att sätta ihop en eller några fiktiva portföljer inför 2014. Det skulle i så fall kunna vara portföljer som har olika inriktning; utdelningsportfölj, tillväxtportfölj, förhoppningsportfölj och så vidare. Fördelen med att de är fiktiva är att man kan ta ut svängarna betydligt mer och slipper ta hänsyn till om något går snett och det finns inte heller någon psykologisk sida att ta med i bedömningen.

Syftet, förutom att det är intressant, skulle vara att jämföra resultatet i dessa med den verkliga portföljen.

SAS - från succé till kris

Det finns, för ovanlighetens skull, en sevärd dokumentär på SVT. Den handlar om SAS (ja, jag är ganska flygintresserad) och hur bolaget går från sina glansdagar till total företagsekonomisk katastrof under ett halv sekel. Under de första tjugofem åren är SAS verkligen störst, bäst, först och vackrast. Självkänslan är total och bolaget går från klarhet till klarhet. Att vara anställd på SAS är rena drömmen. Under dokumentären får man lyssna till intervjuer med bland annat flygvärdinnor som beskriver hur de, på SAS bekostnad, får bo centralt på exotiska platser som t ex New York. Hur privata taxiresor, teaterbesök med mera bekostas fullt ut av traktamenten samtidigt som de bor gratis.

På den här tiden (vi är nu på 50- och 60-talen) kunde en linje flygas endast en gång varje eller varannan vecka. Långa flygningar kunde dessutom kräva att man bytte besättning i samband med mellanlandningarna. Därmed behövde bolaget ha personal stationerad veckovis på dessa exotiska platser. Med andra ord en ganska behaglig tillvaro för de anställda, att göra en punktinsats under något eller några dygn som sedan följdes av en betald väntperiod på en eller två veckor där en stor del av fritiden var betald av bolaget.


Helt enkelt fantastiska berättelser som är så långt ifrån dagens verklighet man kan komma. Men med en monopolsituation och i en bransch som nästan enbart riktade sig till lyxsegmentet var det ändå möjligt att bedriva en lönsam verksamhet samtidigt som man kunde erbjuda de anställda extremt bra villkor.

Förutom alla externa faktorer som drabbat flyget genom åren så blev avreglering och volyminriktningen starten på slutet för flyget som en lönsam bransch. Det är samma här som i många andra branscher, när man inte konkurrerar med pris (lyxbranschen) utan andra saker som märke, kvalitet etcetera är det möjligt att skapa helt fantastiska marginaler. Men så fort branschen vill expandera mot de mer prisfokuserade segmenten krävs det en helt annan typ av verksamhet.

En av tokerierna är när allt större plan tas in i verksamheten samtidigt som man vägrar inse problemet med tomma stolar. Istället börjar man se tomma flygstolar som något som ökar komforten för passagerarna som betalar allt mindre för flygstolen. En 100 % ologisk ekonomisk ekvation, men som helt försvinner i självglansen och bolagets maximala självkänsla där man helt enkelt inte kan se problemen, hur tydliga de än är. Denna kombination blir som tydligast när bolaget köper in två 747:or som flygs halvtomma och man förbrukar hela det egna kapitalet - och ändå vägrar inse att man har ett problem.

KF/ISK versus skatt i vanlig depå

Är det verkligen mindre skatt i en KF? Teoretiskt sett ja. Men det som avgör om det blir en bra affär rent skattemässigt eller inte för den enskilde beror så klart på hur avkastningen blir. I exemplet jag räknat på utgör vi från att bruttoavkastningen är 10 % årligen i båda fallen. Vi räknar med att vi endast sätter in ett belopp i början av år ett och inte rör detta på 20 år. Avkastningsskatten sätter vi till låga 0,5 % (den här skatten kan vara dubbelt så hög vissa år även om den just nu är mer runt 0,5 % än mot 1 %).

I den vanliga depån utgår från 30 % skatt på vinsten och i de fall då schablonregeln inträffar använder vi den istället. För att jämförelsen skall bli relevant redovisar vi hur hög skatten skulle blivit om vi realiserat i slutet av varje år. Men ingångsbeloppet för nästa år är istället utan avdrag för skatt.


Om vi sätter in 100 000 kr i början av år ett och inte rör dessa på x antal år, så kommer vi redan första året att få mindre skatt. Skillnaden mellan KF och vanlig depå ökar för varje år, både i absoluta och relativa tal.

Men exemplet här ovan är högst teoretiskt. Ingen gör en engångsinsättning vid ett tillfälle som man inte rör på tjugo år. Verkligheten är betydligt annorlunda. Och det är långt ifrån alla som klarar att hålla en genomsnittlig årsavkastning på 10 %.

Verkligheten är snarare sådan att småsparare, som enligt t ex Avanza, har en genomsnittlig årsavkastning på fyra procent, får ett helt annat resultat när de kör med kapitalförsäkring eller ISK. Lägger vi sedan till att många i den här kategorin sysslar med aktier som Northland Resources eller andra sådana katastrofcase, så kan det vara rätt lönsamt att ha möjligheten att t ex göra förlustavdrag.

Apple på plus

Noterade under veckan att Apple nu befinner sig på plussidan i portföljen! För lite drygt ett år sedan gjorde jag det mindre tajmade köpet av några Apple-aktier, strax under 700-dollar efter en mindre rekyl på 10 procent. Det var inte bästa tajmingen, men efter att ha dubblat i aktien betydligt närmare botten tidigare i år så ligger jag totalt sett nästan fem procent plus, därtill ytterligare någon procent i utdelningar från bolaget under året.
Till rådande kurs på 555 dollar har vi nu omkring 20 % kvar till att vi tangerar det tidigare kursrekordet. Utvecklingen känns ganska öppen det kommande året. Trots att detta är ett bolag som tillhör de med störst börsvärde är kursprognoserna vilt spridda. Potentialen i aktiekursen har ett spann på +40 % till -51 %. Eftersom jag väljer att behålla aktierna tror jag mer på uppgång än nedgång än så länge.

29 november 2013

Ökar i Protector Forsikring

Har under dagen passat på att öka i Protector Forsikring. Inte direkt i ett kap, men aktien har backat en del på sistone och stått still senaste tre månaderna. Hög utdelning och fortfarande ett innehav med förhoppningsvis en bra resa uppåt kvar.

Jag ligger nu helt i fas per november med den ursprungliga investeringsplanen där min aktieandel nu uppgår till cirka 55 % av det totala marknadsvärdet på portföljen.

28 november 2013

Skatt på ISK och KF höjs med 40 %

Beskattningen av ISK och KF skall enligt Nordnetbloggen höjas. Ganska så rejält räknat i procent, med 40 procent från 0,447 procent till 0,627 procent (alltså (0,627-0,447)/0,447 = 0,4). I procent fruktansvärt mycket, men i praktiken inte så mycket. Med så här låga bastal för beräkning av underlaget är det normalt att det i procent slå ganska mycket från år till år.

Trots allt så krävs det futtiga två procents avkastning för att det skall bli mindre skatt jämfört med om man kör med vanlig depå. Även om man skulle gå back enskilda år så är detta garanterat en bättre affär för den som är långsiktig. För att inte tala om allt administrativt trassel man slipper med ISK och KF.


Personligen föredrar jag helt KF framför ISK ur skatteadministrativt perspektiv. Vet inte om det är samma upplägg oavsett hos vilken leverantör man har sin ISK, men hos min bank så måste man betala in ISK-skatten separat. Även om uppgifterna är förtryckta på deklarationen så måste man ju faktiskt göra en inbetalning. Är det mycket pengar kan det i värsta fall innebära att man först måste ta ut pengar från ISK:n följt av att man skall genomföra en inbetalning till Skatteverket.

Annat är det med KF. Man behöver verkligen göra absolut ingenting, pengarna dras direkt från depån en gång (eller fyra i fallet med Avanza) om året. Det man möjligen behöver tillse är att det finns likvider på kontot vid debiteringstillfället.

26 november 2013

Ökar i Starbucks

I samband med försäljningen har jag passat på att öka i Starbucks. Även om Starbucks haft en kanonutveckling de senaste åren tror jag inte resan är över ännu. Jag dubblar därför i aktien och hoppas att detta faller väl ut på sikt.25 november 2013

Fortsatt riktad blick utanför OMX i Stockholm

Det är extremt svårt att hitta köpvärda aktier på svenska börsen just nu, egentligen i hela Norden, men i synnerhet på OMX:en. Inget lockar alls, förutom i de innehav där jag redan har poster. Det innebär att det blir köpspaning utomlands även den här veckan. I bästa fall blir det nordiskt, men under rådande situation blir det antagligen att öka i något befintliga innehav på någon av de amerikanska listorna.

Säljer Metso

Metso har länge varit ett huvudbry kring om den skall vara kvar i min portfölj eller inte. Nu är beslutet taget i alla fall och aktien får lämna portföljen. Det blev en vinst på cirka 15 % den här gången vilket jag är nöjd med. Vad jag kommer att ersätta aktien med kommer jag att återkomma med inom kort.


24 november 2013

Många bloggar

Jag länkar för tillfället till 44 bloggar. Av dessa har 43 uppdaterats senaste året. Många av dessa är svenska, och nyligen upprättade jag en separat lista med bloggar som inte uppdateras det senaste året. Det skall bli intressant att följa hur många av de aktiva bloggarna som fortfarande har uppdaterats inom ett år om ytterligare ett år.

Av de svenska bloggarna fördelar uppdateringsfrekvensen sig enligt nedan:

 • 8 st Idag
 • 15 st Senaste veckan
 • 10 st Senaste månaden
 • 5 st Längre än en månad sedan
Det är minst sagt ganska många bloggare inom ekonomi-/aktieämnet som är riktigt aktiva just nu.


Mr Green?

Mr Green är ett ganska nynoterat spelbolag som sedan några månader återfinns på Aktietorgets lista. Bolaget går med vinst, har en lönsam produkt och bra kassaflöde. Helt enkelt ett intressant bolag, men sett till volatiliteten, dess storlek och listan som bolaget är noterat på, gör att jag hellre låter bolaget växa till sig innan jag eventuellt väljer att kliva in.


På fyra månader steg bolaget med nästan 100 %, följt av ett fall på omkring 30 % senaste månaden. Och det är, på gott och ont, precis den typen av volatilitet jag inte vill ha i min portfölj. Hur intressant bolaget är verkar vara.

Det får i så fall bli i en framtida mikrobolagsportfölj. Just nu önskar jag bolaget lycka till och ser fram emot en post om några år när bolaget har flyttat till MidCap eller motsvarande lista.

Investeringsplan 2014 - del 2 - kassa och stoploss

En av de främsta farhågorna som ibland upptar min tankeverksamhet är hur mina innehav kommer att påverkas i samband med nästa kraftiga börsnedgång. Jag har helt bestämt mig för, i nuläget, att fortsätta fokusera på enskilda bolag och bry mig mindre om hur den allmänna utvecklingen på börsen går. Men trots detta kommer även mina innehav att drabbas av nedgången, förhoppningsvis inte lika mycket, men nedåt kommer det att gå även i min portfölj när det väl sätter fart.

Nedgångar är som bekant lika naturliga som uppgångar, annars skulle det vara alltför lätt. Den stora utmaningen ligger i att kunna hantera detta på ett sätt som innebär att man bygger en plattform som istället kommer att kunna dra ännu mer nytta av nästa uppgång. Upp- och nedgångar på börsen är lika naturligt som natt- och dag.

En viktig del i min strategi är att öka i befintliga bolag efter kraftiga fall, ändå upp till två gånger. Detta är en förhållandevis säker strategi så länge som lejonparten av portföljen ligger i ränteplaceringar. Då finns det alltid torrt krut att sätta in när nedgången väl är ett faktum och aktierna bjuds ut till riktiga bra värderingar. Men allt eftersom portföljen blir allt mer illikvid i form av aktieinnehav ökar risken för att det kan uppstå en situation när det helt enkelt inte finns tillräckligt med torrt krut för att kunna öka i de innehav där man ligger back.


Som det ser ut nu kommer jag inte nu eller om ett år att bestämma mig för att en viss del av portföljen alltid skall utgöras av en kassadel, t ex 10 eller 15 procent som alltid skall finnas tillgänglig för "bra tillfällen". Men till desto högre kurser jag köper och desto högre positiv avkastning befintliga innehav visar måste jag ha någon form av beredskap för hur kapital skall frigöras i händelse av en nedgång.

Som ett alternativ till att ha en ständig kassa att sätta in tror jag istället på att försöka successivt kliva av i innehav där stegringen varit rejäl under en lång tid. Själva avklivandet skall i första hand ske genom att tekniskt signaler aktiveras.

Innehav där utvecklingen varit bra (d v s där avkastningen är positiv utifrån mina ingångar) skall helt enkelt säljas när de passerar vissa lägre gränser. Det kan vara antingen i förhållande till vilken maxavkastning som de visat i min portfölj eller allmänna tekniska signaler som när de t ex faller igenom ett glidande medelvärde.

Som alla som läser här vet så behöver inte tekniska signaler betyda något egentligen, en teknisk signal kan lika gärna vara falsk som sann. Men sett ur ett helhetsperspektiv i portföljen kommer detta vara ett sätt att lösa in positiva avkastningar. Inför sommarsäsongen kommer jag troligtvis agera på samma sätt som vårra året, d v s iakta viss försiktighet, sälja av eller minska i innehav som gått bra och ha särskild beredskap. Här kan det även bli tal om att tillfälligt ha extra likvider eller avvakta med fortsatta allokeringar. Jag hoppas kunna återkomma med mer detaljer kring hur en sådan plan skall kunna se ut.

Investeringsplan 2014 - del 1

För närvarande ligger jag ganska bra i fas med min ursprungliga investeringsplan, d v s att successivt skifta hela kapitalet från ett stabilt med lågavkastande räntesparande till 100 % aktier. Den ursprungliga planen från sommaren 2012 har hittills fullföljts enligt plan. Det finns dock två viktiga avvikelser från den ursprungliga planen.

 • Kvalitetsaktier istället för aktier som rasat kraftigt
 • Utökning av det egna kapitalet tidigare än väntat
Det som blev ganska tydligt redan efter några månader, som jag idag är mycket tacksam för, var att jag bestämde mig för att satsa på kvalitetsaktier i första hand istället för aktier som endast rasat kraftigt. Med facit i hand kan vi konstatera att aktier som faller kraftigt, när marknaden i stort inte gör det, kan låta vänta på sig innan återhämtningen kommer.

Två bra exempel, som fortfarande jag fortfarande är ägare till, är Ratos och framför allt Connecta. Två bolag som jag fortfarande tror på, men där utvecklingen fortfarande inte vänt. Jag försöker att se alla investeringar som tioårsprojekt, och ur det perspektivet är jag inte orolig. Jag har även, enligt plan, dubblat i dessa aktier efter ytterligare ras vilket jag inte skulle gjort ifall jag trodde att bolagen varit på väg mot avgrunden. Så någon form av kvalitet finns det så klart även i dessa bolag, även som inte är fallet just nu.

Då marknaden varit väldigt positiv under de snart 1,5 år som jag bedrivit detta projekt har det funnits få bolag som rasat kraftigt och samtidigt kunnat anses vara ett kvalitetsbolag. Jag tror och hoppas att jag gjort rätt val som istället fokuserat på bolag där utvecklingen redan är uppåt, även om jag förhoppningsvis undvikit att tajma köp i alltför många bolag där kursutvecklingen varit nära parabolisk innan mina köp.

Förmodligen har jag, medvetet eller omedvetet, blivit mer fundamentalt fokuserad snarare än tekniskt fokuserad, vilket jag ser som positivt då det är på lång sikt som jag skall syssla med detta.

Punkt nummer två, att utöka det egna sparkapitalet som är incheckat i portföljen eller fonden, har sedan i somras kommit i gång. I första hand handlar det om eget kapital i form av månadsavsättningar från det egna förvärvssparandet som nu fått äran att bli långsiktigt sparkapital då möjligheten har funnits.


Under året har en del privata bestyr genomförts vilket innebär att jag inte längre behöver hålla på kapitalreserver i trygga räntehamnar längre. Därmed finns det kapitalutrymme för att kunna frisläppa ytterligare pengar från ränteallokeringen till aktieportföljen. Det innebär att jag kommer att ha en ganska offensiv investeringsplan under 2014. Jag siktar på att, som jag delvis indikerat tidigare, att utöka grundkapitalet med runt 50 % under 2014 vilket för mig innebär en betydande kapitalinsats. Detta tillsammans med de resterande två femtedelarna av ursprungskapitalet skall då växlas till aktier under 2014.

Det som är negativt i detta är att vi nu befinner oss ytterligare 1,5 år med stigande kurser från den senaste riktiga sättningen under slutet av 2008. Liksom det låga ränteläget som antagligen inte kommer att fortgå för evigt.

Vare sig vi vill det eller inte närmar vi oss en sättning, men eftersom vi aldrig vet när den här kommer, känns det fel att sitta och vänta på denna. Då är det antagligen bättre att fortsätta på inslagen väg och fortsätta att sprida ut köpen både i tid och i en bred portfölj.

23 november 2013

När blir avkastningen viktigare än eget kapital?

Jag har tidigare skrivit om vilka tidsperspektiv som krävs för att uppnå olika ekonomiska mål, eller nivåer, t ex en miljon kronor. Men hur stort portföljvärde behöver man för att kunna betrakta sin förvärvsinkomst om förhållandevis ointressant för portföljutvecklingen. Alltså i praktiken när det går att spendera hela förvärvsinkomsten utan att känna att man missar ett viktigt bidrag till sin portfölj?

Sett till ränta på ränta-effekten är svaret aldrig. Även de minsta avsättningarna av eget kapital blir förr eller senare miljonbelopp, tids nog. Men för personer med åtskilliga miljoner i portföljen blir så klart avsättningar från förvärvsinkomsten för varje ytterligare miljon i portföljen ett allt mindre bidrag. Till slut spelar de nästan ingen roll.

Exakt var den här gränsen går någonstans är upp till var och en att bestämma. För mig personligen tror jag att den gränsen går någonstans kring 2-3 % av portföljvärdet. D v s när ett normalt årssparande för mig utgör 2-3 % av portföljvärdet kommer jag antagligen att lägga mindre eller ingen vikt vid hur mycket av min förvärvsinkomst jag sätter av till portföljen eller inte.

När/om denna nivå uppnås tror jag inte att detta kommer innebära att jag kommer öka min konsumtion, snarare kommer det istället att leda till att jag kommer ta större risker i arbetslivet i form av att hoppa på jobb där enda syftet är för att det är intressant och precis just det som jag vill göra - helt oberoende av vilka inkomster det må inbringa.

Att dra ner på sparandet med enda syftet att öka sin konsumtion vore verkligen tragiskt!

22 november 2013

Köper Michael Kors

Dags för ytterligare ett ganska våghalsigt köp. Michael Kors. Den har länge funnits på min bevakningslista, och jag har inte annat än kunnat se hur kursen stigit.

Företaget har gått som tåget, har ordentliga och jämna intäktsökningar, stark vinsttillväxt, bra kassaflöde, gott om pengar i kassan och är i princip skuldfria.


Företaget värderas också därefter, till 29 gånger vinsten för 2014. Men bara fyra år bort har vi en värdering på femton gånger vinsten om prognoserna slår in. Det skulle i så fall innebära en dubbling av kursen som kanske sedan följs av att företaget börjar med t ex utdelningar. Något som företaget tyvärr inte alls har idag.

20 november 2013

Köper Oaktree Capital

I samband med försäljningen av ComCast plockade jag istället upp aktier i Oaktree Capital. Det är framför allt den stora utdelningen som jag vill åt.


Säljer ComCast

Passade på att realisera den fina utvecklingen i ComCast. Drygt 20 procent är jag nöjd med sedan i våras. ComCast hoppas jag kunna köpa igen vid tillfälle om det uppstår ett bra tillfälle lite senare.


18 november 2013

Bästa branscherna 2013

Det råder inga tvivel om att finans och teknologi har gått bra i år. Allra sämst har det gått för energibolagen som grupp i år. Även förra året var ett bra år för finansaktierna. Frågan är nu hur länge detta kommer att fortsätta. I takt med att jag letat bolag under året har jag kommit att fokusera allt mindre på hur utvecklingen varit för både branscher och index.


Istället försöker jag fokusera på enskilda bolag och följa utvecklingen för dessa. Värt att notera är att i är mer än dubbelt så många branschindex som gått sämre än index, och det ganska rejält i fallet med energibranschen.

Dags för utländska högutdelare

Börsen fortsätter stiga, vilket i sig är trevligt. Men för varje punkt uppåt blir också utdelningen mindre i förhållande till de aktuella kurserna. I ett sådant läge är det intressant att titta på bolag som verkligen har hög utdelning. Några sådana bolag hittar vi utomlands och framför allt inom investeringsbranschen.

Mainstreet Capital Corp
Oaktree Capital
New Castle Investment Corp


Men det finns även bolag i mer konventionella branscher som är intressanta ur ett utdelningsperspektiv. Oaktree Capital finns bland annat i en av Didner&Gerges fonder.

Altria Group
Atea
Tryg A/S

Det är mycket möjligt att något eller några av nästa köp blir i något av dessa bolag. Någon som har erfarenhet från något av dessa bolag?

17 november 2013

Bedömningskriterier i praktiken

Aktieanalys kan göras på ungefär lika många sätt som det finns personer som gör analyser. Man tittar på olika saker, och sätter detta i relation rådande klimat på marknaden, sin aktuella allokeringssituation och framtida behov av kapitalet.

En annan sak som jag tror spelar in är hur mycket tid man har att spendera på denna aktivitet i förhållande till hur mycket av sitt tillgängliga kapital man anser bör vara placerat i aktietillgångar. Ju mer tid man kan avsätta kombinerat med hur mycket kapital man anser sig vilja ha i detta tillgångsslag desto mer analys blir det.

Utifrån min rådande situation just nu anser jag att det finns fyra saker som jag tenderar till att titta på just nu när jag letar efter intressanta bolag.

 • Uthållig verksamhet
 • Utdelningar och utdelningstillväxt
 • Stabil tillväxt
 • Stabila kursrörelser

Grundförutsättningen är att bolaget sysslar med en verksamhet som jag (just jag) anser vara uthållig, i bemärkelsen att verksamheten inte är i direkt beroende av en ändlig resurs. Detta är en av de kriterier som har varit med nästan från start och som jag fortfarande känner är en avgörande faktor. Tror jag inte på verksamheten blir allt annat ointressant.

När aktier generellt sett värderas högt är det svårare att hitta bra köpkandidater. Då är stabila utdelningar (och vanligen kassaflöden och tillgången på kontanter) saker som generellt väger tungt. Ett bolag som delar ut fem-sex procent och har stabila kassaflöden gör så klart att fallhöjden begränsas. Skulle det gå helt fel så har man i alla fall ett hyggligt årligt kassaflöde att förvänta sig, även om man ligger minus på kurstillväxten.

Bolag som kan uppvisa en lugn men någorlunda linjär utveckling av omsättning och vinst är bolag jag gillar. Det behöver inte vara enorma tillväxttal, men intäkterna skall öka år för år i lugn och stabil takt. Bolag med en uppenbart uthållig verksamhet som bekräftar detta genom stabil utveckling är något som tilltalar mig starkt.Förutom den aktuella kursen som helst skall vara rimlig, inte minst till värderingen, skall även tekniskt uppvisa ett stabilt mönster. Bolag som t ex legat stilla eller uppvisat små rörelser under allmänt turbulenta tider som t ex vid oron 2011 eller ännu bättre även varit förhållandevis opåverkade under 2008 är så klart ett riktigt plus.

Tyvärr är det få bolag som samtidigt kan uppvisa mycket goda resultat på alla faktorer samtidigt, så tyvärr tvingas man att acceptera att man får nöja sig med bolag som i alla fall kommer i närheten på några av ovanstående kriterier.

Skanska - stabilt men ingen tillväxt

Skanska är ett stabilt och intressant byggföretag som bedriver verksamhet både i USA och Europa. Utdelningarna har genom åren varit stabila, men tyvärr har tillväxten uteblivit, även om omsättningen är stabil. Det gör bolaget till ett stabilt utdelningsbolag, men för att man skall få riktigt bra utväxling skall man i så fall plocka upp aktien när kursen står betydligt lägre än nu.


Utdelningarna har legat runt 6 kr per aktie de senaste åren. Vinstutvecklingen har inte varit till bolagets fördel och även om kursen inte är i närheten av nivåerna runt 2007 känns aktien fortfarande inte som ett solklart köp. Även 6 kr i utdelning innebär en utdelning på drygt fem procent. Detta får ställas i kontrast till vilken risk det finns för att kursen sjunker ner till lägre vinstmultiplar.Värderingen ligger någonstans mellan 14-18 gånger vinsten beroende på vilken vinst man jämför mot. Det är historiskt väldigt högt för Skanska. Det lägre snittet ligger runt 8 gånger vinsten, det innebär att om aktien skulle sjunka från nuvarande nivå ner till kanske 90 kr skulle vi börja närma oss en nivå som får anses som ganska bra för köp. Såvida man inte tror att Skanska kan öka omsättning och vinst med betydande siffror jämfört med vad man gjort de senaste fem åren (så det legat ganska stabilt kring dagens nivåer) är inte Skanska ett intressant köp just nu, i alla fall inte för mig.

16 november 2013

Börsnoteringar åter hett

Det var inte längesedan det i media gick att läsa om hur man beklagade sig över det dåliga intresset för börsnoteringar och vilket hot detta kunde innebära för marknaden på lång sikt, och så vidare. Idag kan vi istället läsa om hur intresset för noteringar återigen verkar vara på topp. Det är ju bra, för de som vill sälja sina aktier på en öppen marknad.

Det finns många olika anledningar till varför man väljer att bjuda ut befintliga aktier bland ägarna eller utöka aktiestocken med fler aktier som blir tillgängliga för daglig handel. Oavsett anledning så handlar det om att antingen få in mer kapital till bolaget eller till befintliga ägare.


Ett starkt skäl till att man huvudsakligen väljer att göra dessa noteringar när "marknaden går bra", eller snarare gått bra är så klart för att det finns säljare i ena ledet som självfallet vill få ut så mycket kapital som möjligt för sina aktier. Vilket kräver att det finns tillräckligt många köpare som är beredda att bjuda över varandra.

På www.nyemissioner.se finns det intressant statistik om börsnoteringar de senaste åren. På t ex First North-listan noterades nio bolag. Hur har det gått för dessa fram till dags datum om vi investerat 100 tkr i varje bolag sedan introduktionen?

Xvivo Perfusion 46%  100 000,00 kr 146 000,00 kr
ALM Equity 108%  100 000,00 kr 208 000,00 kr
Sportamore 22%  100 000,00 kr 122 000,00 kr
Mangold 58%  100 000,00 kr 158 000,00 kr
Creades 25%  100 000,00 kr 125 000,00 kr
Avtech Sweden AB -83%  100 000,00 kr 17 000,00 kr
New Equity Venture -92%  100 000,00 kr   8 000,00 kr
Betting Promotion -67%  100 000,00 kr 33 000,00 kr
Totalt 2%  800 000,00 kr 817 000,00 kr

Det nionde bolaget är Cassandra Oil som har haft betydligt bättre avkastning, lite drygt 4 600 %. Hade detta bolag funnits med i portföljen hade vi så klart haft en fantastisk avkastning jämfört med placeringar i normala bolag.

Varken minus 93 % eller plus 4 600 % är en normal avkastning på ett år.

Exemplet här ovan är en icke-portfölj, ingen investerar jämnt fördelat i alla nynoteringar. När var tredje aktie (nu iofs ett mycket litet urval) ligger kraftigt minus och övriga fem har ungefär samma avkastning som stora stabila bolag haft under samma period bör man ställa sig frågan om man investerar i aktier eller köper lottsedlar när man väljer den här typen av aktier.

Har inte kollat, men merparten av de här bolagen går antagligen inte med vins i nuläget och de flesta av dem kommer antagligen inte att finnas kvar om några år.

Nu vill jag inte hävda att nynoteringar inte behövs, det är ju själva grunden till att vi får in de riktiga fina bolagen på de lite större listorna så småningom. Men ur ett småspararperspektiv är det enligt mig rena vansinnet att satsa på den här typen av bolag (om man inte råkar jobba i bolaget själv och har en helt annan möjlighet att påverka och se vad som pågår).

Om man ändå skall satsa på nynoteringar bör man i alla fall fokusera på sådana bolag som redan går med vinst och redan direkt hamnar på de lite större listorna.

Ekonomijournalister och bolånedebatten

Om bolåneräntorna höjs eller om det diskuteras förslag om att höja bolåneräntorna är de så kallade ekonomijournalisterna inte sällan snabba på att påpeka hur fel detta är och hur hårt detta slår mot bolånetagare. Problemet i den här debatten är att journalisterna, eller skribenterna, för det mesta befinner sig i en beroendesituation. Personerna ifråga är själva belånade och talar i egen sak (eller åtminstone så vet vi inget om detta vilket i sig är ett problem). I och med detta sjunker deras trovärdighet när de adderar tyckande och egna slutsatser i artiklarna som inte alltför sällan mer känns som krönikor.

När man får sitt material publicerat i stora riksmedier når man ut till en stor publik och kan då anses ha en betydande påverkan på många läsare. Att skriva sig varm om att sänkta bolåneräntor alltid är bra och höjda räntor är fel, är i sig fel. Lösningen på detta är så klart att man i anslutning till artiklarna redovisar sin lånesituation. Självklart behöver man inte redovisa situationen i exakta siffror, men vilken typ av lån det rör sig om och vilka fastighetsaffärer man gjort de senaste fem åren skulle onekligen höja trovärdigheten.


Belåning och fastighetsaffärer är precis samma sak som innehav av aktier eller andra tillgångar som kan öka och minska i värde. Det förhållande man har till dessa styr också hur man väljer att framställa vad som är rätt och fel, medvetet eller omedvetet.

I t ex Börsveckan redovisas alla innehaven som de aktuella skribenterna har, eller i alla fall gjorde man det när jag läste tidningen. I vissa fall är det även så att journalister och skribenter som skriver om aktier inte får äga eller handla med dessa instrument överhuvud taget. De som ingår i gruppen hos Riksbanken som beslutar om räntan, får inte ha några former av lån upptagna överhuvudtaget, då detta helt uppenbarligen kan påverka deras beslut på fel sätt. Objektivitet och tydlighet måste finnas så att alla har en rimlig chans att bedöma trovärdigheten.

Författaren av det här inlägget har själv ett bolån...

15 november 2013

Ökar i Elekta

Det är fest på börsen nu, hela veckan! Jag passar på att öka i Elekta som är en av de få aktier som inte haft en kanonutveckling senaste veckorna.11 november 2013

Köper Hexagon

Sådär! Då var man ägare av aktier i Hexagon. Om detta är ett bra eller dåligt tillfälle får framtiden utvisa. Nu har jag ett starkt skäl till att följa bolaget, och skulle kursen dra iväg söderut får jag överväga en ökning i aktien.


10 november 2013

Aktieval mitt i börsfesten

Det har milt uttryck varit en helt fantastisk börshöst i år, hittills i alla fall. Som i alla väder skall man vara försiktig med var man allokerar sina sparpengar, men å andra sidan skall man inte vara rädd för att placera dem i riskfyllda tillgångar heller.

Vi har återigen letat oss upp till toppnivåer, både i Norden, USA och i övriga världen står många av indexen högt. Antalet artiklar som handlar om när denna resa skall vända, pausa eller fullständigt braka sammanhang har blivit allt fler allt eftersom kurserna letat sig upp.


Och uppåt har det gått. Jag brukar lite då och då skumma igenom graferna på Large och Mid Cap i Hitta kursvinnare för att få en känsla kring om svenska börsen är över- eller underköpt. Och det är bara att konstatera att i år har det varit minst sagt svårt att misslyckas med sina placeringar. Nästan allt är uppåt, vilket i sig är ett tecken på att man skall vara försiktig.

Under de snart 1,5 år som jag aktivt följt marknaden och varit aktiv med inlägg på den här bloggen har jag varit ganska försiktig, och haft som mål att bli fullinvesterad i aktier om lite drygt ett år räknat från nu. Det innebär att jag måste fortsätta att skifta över till aktier även i detta klimat.

Den här gången har det varit extra svårt, dessutom har kronan försvagats en hel del mot dollarn, vilket gör det till ett sämre tillfälle att köpa aktier noterade i dollar. Dessutom är jag överviktad i amerikanska aktier vilket innebär att jag hellre vill satsa på något nordiskt.

Ett bolag som jag följt i princip sedan förra sommaren, men som jag aldrig riktigt tyckt att det varit något bra köptillfälle i, är Hexagon. Jag gillar att läsa om företags produkter, det är ett stort och stabilt tillväxtföretag och de har fortfarande bra möjligheter att fortsätta expandera. Bolaget är sedan botten förra sommaren upp 80 procent, så tyvärr är detta ett bra exempel på hur man lätt kan luras av grafer.


Det är mycket som lutar mot att Hexagon blir mitt nästa köp under veckan, trots den kraftiga utvecklingen. Några faktorer som talar för fortsatt uppgång är i alla fall:

 • En bra rapport förra veckan visade på fortsatt bra tryck i verksamheten
 • Hexagon har fortfarande mycket bra framtidsutsikter
 • TA-mässigt ligger Hexagon runt MA200
 • Kursen har legat stabilt senaste årets, förutom rycket i början av året

På minussidan finns så klart risken att jag går in för dyrt, om det skulle komma bakslag, vilket alltid kommer då och då även i välskötta bolag. För att inte nämna makrobiten. Baserat på hur Hexagon har klarat tidigare stormar får jag se köpet som lite av en chansning där jag är beredd att öka mer i aktien om vi t ex får rejäl nedgång från dagens nivå.

Det har, på gott och ont, visat sig att Hexagon kan vara en ganska volatil aktie.

08 november 2013

Rapport från Ratos

Ratos presenterade sin Q3:a idag. Inte direkt något revolutionerande, samma budskap om successiv återhämtning presenteras igen. Och det är väl bra? Vinsten på lite drygt en miljard är marginellt bättre än vid samma tidpunkt förra året, 1 070 miljoner mot 1 050 miljoner. Däremot är vinsten per aktie drygt 20 öre lägre än för ett år sedan.
De stora händelserna som beskrivs under tredje kvartalet är inte så mycket mer än en gäspning. Kursreaktionen var även den att betrakta som en gäspning, helt stillastående för att avsluta svagt nedåt. Det är minst tredje kvartalet på kort tid som man fortsätter referera till att många åtgärder, särskilt på kostnadssidan, skall ge effekt framöver. Detta arbete är så klart positivt, men jag fortsätter att förhålla mig neutral. Jag tror fortfarande på bolaget, men fortsätter att hålla mig neutral till "positiva beskrivningar". För mig är det bästa resultatet det som redovisas i siffror. Och där är vi inte än.

02 november 2013

Industrivärden och/eller Investor?

Investmentbolag rekommenderas ofta som ett alternativ till indexfonder när man vill få bred exponering mot aktiemarknaden samtidigt som man vill direktäga aktier istället för indexfonder. Detta må vara ett bra alternativ för den som vill lägga minimalt med tid och samtidigt få en bred exponering mot en viss del av aktiemarknaden.

Själv har jag även sneglat en del på om investmentbolag (förutom Ratos som jag redan äger) skulle vara något för mig? Det kanske mest viktiga för att avgöra om ett investmentbolag är intressant eller inte är så klart vilka innehav som investmentbolaget i fråga består av. En titt på t ex Industrivärden och Investor ger oss följande listor:

Industrivärden
Handelsbanken 24 %
Volvo 18 %
Sandvik 17 %
SCA 16 %
Ericsson 10 %
ICA 5 %
Skanska 6 %
SSAB 3 %
Kone 1 %

Första invändningen för egen del är om jag skulle vilja direktäga samtliga av dessa aktier själv? Nej, det skulle jag inte. Särskilt inte till de ingångskurser som råder just nu. Andra invändningen är att jag redan äger till exempel SHB och inte vill få ytterligare exponering mot den här banken i nuläget. Skulle jag vilja det skulle jag hellre köpa SHB direkt.

Aktier i Sandvik, Ericsson och SSAB är väldigt tveksamma i en portfölj som tillhör mig, det skall till rejäla kursras i dessa aktier innan jag skulle våga mig in.

Investor
Investor har lite bredare investeringar, med en indelning i kärninvesteringar och finansiella investeringar. Kärninvesteringarna består av aktier i noterade större börsbolag samt majoritetsägande i icke noterade bolag. Den andra sidan utgörs av två riskkapitalbolag, EQT och Investor Growth Capital samt partnerägda bolag.

Investor är för mig ett betydligt mer intressant investmentbolag, faktiskt ett bolag jag skulle kunna tänka mig att ha aktier i, även om nuvarande aktiekurs är lite väl högt för att det skall bli aktuellt med ett köp. På bevakningslistan ligger i alla fall bolaget.


Den stora nackdelen med Investor är deras exponering till största delen är mot Atlas Copco och SEB samt ABB. ABB har jag redan ett direktägande i och Atlas Copco ligger inte direkt på min favoritlista för tillfället. Självklart finns det säkerligen en stor potential och möjlighet i deras övriga investeringar som man inte kan ta del av på annat sätt än att äga aktier i just Investor som småsparare.

På sikt kommer jag nog att vara ägare av aktier i Investor, men just nu känns inte tajmingen optimal att köpa Investor. Jag lär återkomma med fler inlägg om investmentbolag.


01 november 2013

Ökar i Getinge

Har under dagen ökat i Getinge. Jag hade turen att realisera i Getinge under våren vilket med facit i hand blev en bra kortsiktig affär på cirka 20 %. Getinge är ett innehav jag vill äga långsiktigt, och med fler aktier i innehavet finns det större utrymme för att vid stora rörelser realisera delar av innehavet utan att transaktionerna blir alltför små.


Tekniskt sett ligger Getinge kring botten i den långsiktiga trenden. Aktien har dessutom stått helt stilla det senaste året sett till dagens kurs jämfört med för ungefär ett år sedan.