31 december 2013

Gott Nytt År!

Och väl mött 2014!

30 december 2013

Ökar i Philip Morris International - igen

Philip Morris har gått lite knackigt sedan rapporteringen senaste tiden, men det ändrar i grunden inte att bolaget är en kassaflödesmaskin med god diversifiering världen över. Med en väntad utdelning på 4,5 % under det stundande året och i brist på alternativ väljer jag att öka ytterligare en gång i bolaget.

Denna transaktion gör i nuläget bolaget till det största innehavet i portföljen, med nästan 4,5 % av portföljens marknadsvärde. Nästan lite läskigt med så mycket i ett enda innehav. Vem vet, kanske är detta ett omedvetet första steg till en mer fokuserad portfölj?

Köper Storebrand

I samband med avyttringen av Carlsberg köpte jag för samma summa i norska Storebrand. Ännu ett bolag i bank- och försäkringsbranschen med ett P/B-tal lägre än 1 under återhämtning. För 2014 verkar det även bli tal om utdelning. Den senaste tiden har det börjat hända grejjer med kursen. Kända och och populära fonder, bland annat Didner&Gerge, har ökat sina positioner i detta bolag under hösten.


Säljer Carlsberg

Säljer aktierna i Carlsberg, för att istället placera samma belopp i Storebrand. Jag tycker inte längre Carlsberg har samma möjligheter att stiga ytterligare jämfört med de innehav som jag ersätter kapitalet med. Carlsberg lämnar alltså portföljen på obestämd tid tills vidare. Jag känner mig dock helt nöjd med en kursvinst på 20 % på cirka ett halvår.


29 december 2013

2013-Q4 - eget kapital och resultat

Totalt uppgår nu nytt eget insatt kapital tillsammans med avkastningen cirka 15 % av hela portföljen. Av det ursprungliga startkapitalet utgör övriga poster cirka 17 procent. Avkastningen av portföljens totala värde uppgår till cirka 10 %.Under 2014 är tanken att nytt eget kapital skall öka ganska markant.


Som jag tidigare nämnt vill jag att portföljens avkastning skall utgöra den största delen av totalvärdet. Det kommer så klart att ta ett bra tag innan jag är där, särskilt eftersom eget kapital kommer att öka rejält den kommande perioden.

Men långsiktigt så är målet att det är utvecklingen i innehaven själva som skall stå för den största ökningen och den största delen av portföljen.

Alla delar i årsrapporten för 2013:
Del 1 - avkastning versus index
Del 2 - fördelning av avkastningen
Del 3 - eget kapital och resultat

28 december 2013

2013-Q4 - Fördelning av avkastningen

Dags för det andra inlägget kring utvecklingen 2013 i portföljen. Av de tolv procenten som fonden utvecklats med sedan start fördelar sig avkastningen enligt nedan. Observera att staplarna endast visar relationen sinsemellan de olika avkastningsslagen.

Äntligen är en av aktieposterna större än ränteavkastningen. Aktiestaplarna tillsammans med utdelningarna slår ränteutvecklingen med hästlängder, trots att tiden som portföljen haft en betydande aktiedel är betydligt kortare än räntesidan.


Värt att notera är att de enda innehaven som har en negativ utveckling av betydelse är Connecta och Ratos. Connecta står för halva den negativa orealiserade stapeln, följt av Ratos.

Alla delar i årsrapporten för 2013:
Del 1 - avkastning versus index
Del 2 - fördelning av avkastningen
Del 3 - eget kapital och resultat

2013-Q4 Årsrapport, 11,90 %

Det är visserligen en handelsdag kvar på året, men jag kommer av praktiska skäl att påbörja avstämningen redan nu. Det har varit ett intressant år där jag successivt ökat aktieandelen. Att jag varit långt ifrån fullinvesterad är den enskilt största anledningen till att jag ligger såpass långt efter index som grafen här nedan visar.

Det gör dock inte så mycket eftersom min edge är tänkt att inträffa först när börsen så småningom kommer att genomföra en nedgång. Hur väl detta faller ut kommer att styras av hur väl jag lyckas undvika nedgången i mina egna innehav när detta inträffar. Under Q2:an detta året fick vi ett bra exempel på hur jag undvek att tappa i samma hastighet som index, främst genom att jag allt eftersom sålde innehav när börsen som helhet gick neråt. Våren var dock bara ett litet hack i den uppåtgående kurvan och gav i det stora hela inte någon större effekt.

Nästan 12 procent upp, i lugn och stabil takt sedan förra sommaren är jag dock väldigt nöjd med med tanke på den låga aktieandelen som jag haft i portföljen fram till nu.


Om vi istället tittar på avkastning per år kan vi se att jag knappat in på index. Under 2012 (endast H2) motsvarande min avkastning cirka 20 % av utvecklingen som index gav. Under 2013 motsvarar min avkastning nästan det dubbla, nästan 40 % av index.

Det är i sig ett gott tecken då aktieandelen under 2013 varit betydligt mindre än 40 % av portföljen under 2013. Sett ur detta perspektiv har utvecklingen på innehaven varit bättre än index. Det spelar dock ingen roll, utan jag erkänner att min portfölj just nu går sämre än index, då det är totalen som är det intressanta. Men jag kommer fortsätta att vidhålla att det är först under de störa nedgångarna som den stora chansen uppstår att göra affärer som innebär att man slår index.

Hur väl detta kommer att lyckas får framtiden utvisa.


Det kommer att bli betydligt fler inlägg som sammanfattar 2013.

Alla delar i årsrapporten för 2013:
Del 1 - avkastning versus index
Del 2 - fördelning av avkastningen
Del 3 - eget kapital och resultat

26 december 2013

Börsåret 2013

Som andra redan påpekat, i princip allt har gått upp. Pilkastning på valet av innehav tycks ha fungerat även i år, eller i alla fall i de flesta fall. Hur bra en innehav är blir först tydligt under nedgång, och den varan har vi inte sett så mycket av under året som snart gått.

Till dags datum är SIX upp lite drygt 27 procent.


De sista handelsdagarna i december har avslutat året med ett hejdundrande rally, en riktig börsfest helt enkelt. Mycket talar för att festen kommer att fortsätta även under 2014, och så länge den gör det är det bara att hänga med.

Men som alltid kommer baksmällan förr eller senare, och det är då det kommer att avgöras om det blir några bra affärer/pareringar. Som om ens egna innehav kommer att drabbas bättre eller sämre än index. Under året har vi knappt ens varit i närheten av MA200 förutom ett kort tag under sommaren.

Uppföljning mål 2013

För ganska exakt ett år sedan formulerade jag fem mål kopplade till sparandet och bloggandet. Det har nu blivit dags att ta en titt på dessa och se hur det gått.

Här är målen för 2013:

1. Fullfölja den pågående strategin

Ja. 100 % måluppfyllnad. I princip har jag följt allokeringen av sparkapitalet till punkt och pricka. Trots möjligheten att ta betydligt större risker med tanke på den lugna och uppåtgående marknaden.

2. Bli mer aktiv i bloggandet, helst skulle jag vilja komma runt året med 365 inlägg.


Ja. Inte riktigt uppfyllt ännu, men året är inte slut än, och om det går som planerat är tanken att antalet inlägg skall bli lika många som antalet dagar det här året.

3. Göra fler dokumenterade bolagsanalyser, minst 100 stycken


Nej. Tyvärr har det inte blivit lika mycket djuplodande dykningar ner i företagsfakta. Det är främst tidsaspekten som satt stopp för detta. Trots detta har jag ändå haft möjligheten att läsa om och följa många bolag, även om jag inte hunnit dokumentera informationen på önskat sätt.

4. Fortsätta spara betydande delar av min förvärvsinkomst för framtida placeringar


Ja. Helt enligt plan.

5. Använda bloggen för att lära mig mer och dokumentera bra kunskap om aktier

Ja. Även om det inte blivit exakt som jag tänkt mig, vilket det aldrig brukar bli ändå, har jag lyckats fylla upp ganska bra, både med dokumentation kring de aktiviteter som jag ägnat mig åt i sparandet samt diverse information kopplat till sparande och aktier. Dock är jag inte nöjd med kvaliteten, vilket jag kommer att återkomma till i målformuleringen för 2014. Syftet med att skapa kvantitet har istället handlat om att faktiskt tvinga mig själv att hänga med och få igång en rutin. En grund som jag förhoppningsvis har nytta av när jag nu under nästa år ser fram emot ett år till där saker skall dokumenteras i bloggform.


Sammanfattat fyra av fem mål uppfyllda, eller 80 procent måluppfyllnad. Det är jag nöjd med.

25 december 2013

Inför årsrapporten 2013

Det ser onekligen ut att bli ett bra bokslut av 2013. I efterklokhetens stund hade det bästa varit att vara fullinvesterad hela året, men jag har istället följt min och investerat nästan exakt som planerat. Det är sig en prestation som jag är nöjd med.

Jag har inte börjat med den komplette avstämningen ännu, men preliminärt verkar totalavkastningen uppgå till någonstans mellan 11-13 procent för helåret, vilket jag är väldigt nöjd med då det är först under hösten som andelen aktier börjat bli en betydande del på riktigt i portföljen.

Det som är ännu mer positivt är att min portfölj som helhet, utspädd med ränteplaceringarna gått lika bra eller bättre än index generellt. Det är helt klart en mycket skön känsla. Jag återkommer med den detaljerade sammanställningen efter nyår. Exakt vilja uppföljningar jag kommer att göra kommer att styras av lite hur jag känner vid avstämningspunkten, men antagligen blir den detaljerad och merparten av diagrammen som kommer presenteras är desamma som vid senaste avstämningen. Men kan stryker jag några och lägger till några nya.

23 december 2013

God Jul till er som läst under året

Snart dax för dopparedagen! Återstår endast att önska God Jul till alla er som läst under året. Resten av årets eventuella blogginlägg kommer med största sannolikhet ägnas åt återblickar, uppföljning och planer inför 2014.

22 december 2013

Mindre diversifiering under 2014?

Jag har, äntligen, uppnått det antal aktier som jag haft som mål att äga. 30 innehav finns för närvarande i portföljen där varje innehav utgör några få procent av portföljen. Den stora frågan är nu om jag skall fortsätta på den inslagna vägen och hålla diversifieringen uppe eller om jag skall satsa på färre innehav under 2014. Eller behålla antalet innehav, men låta några av dem få avsevärda kapitaltillskott så att deras vikt i portföljen blir betydligt större än de övriga?

Problemet är att jag är ganska kluven i den här frågan. Tills jag hittat bra argument för att öka den relativa vikten på vissa innehav kommer jag att fortsätta enligt den ursprungliga planen. Projektet med de långsiktiga sparandet har ju bara börjat, med 1,5 års aktiv erfarenhet av detta tycker jag fortfarande att det är för hög risk att bli alltför koncentrerad.

Utöver erfarenhet, både kunskapsmässigt och mentalt, tror jag också att en mer fokuserad portfölj kräver mer tid för verkligen detaljerad aktiv bevakning. I nuläget är det tid som jag inte har, därför är fortfarande övervägande diversifiering bättre än fokusering för mig i nuläget.

Dessutom gillar jag att läsa om nya bolag och följa många bolag mer på övergripande nivå hellre än detaljnivå.

21 december 2013

Saab flyger vidare

Det är just nu bråda dagar för aktieägarna i Saab. Efter en ganska ojämn vinst de senaste åren verkar bolaget nu ha fått luft under vingarna. Brasilianska ordern av JAS blev den utlösande faktorn, aktien har rusat 30 procent på en dag. Än verkar inte allt 100 % klart, men indikativt så ser det bra ut.

Denna fantastiska nyhet har i veckorna föregåtts av andra viktiga besked, om än inte lika stora, så ändå viktiga för vinstutvecklingen. Bland annat fick Saab förtroendet att leverera komponenter till vingen på Airbus nya plan A350. Inte lika stort som JAS-ordern i Brasilien, men ändå en ordentlig milstolpe.

Som om inte detta vore nog finns även chansen att Saab för förtroendet att leverera ett mycket stort antal JAS-plan i samarbete med Boeing till amerikanska försvarets utbildningsverksamhet. Dessa JAS-plan kommer inte att vara lika välutrustade (lönsamma) som den skarpa versionen. Men det spekuleras om volymer tusentals över en lång period, vilket ändå kan innebära rejäla kassaflöden för bolaget under en längre period.

I samband med beskeden om Airbus och Boeing slog tanken mig att Saab kanske skulle vara ett alternativ, efter rusningen känner jag mig inte lika säker längre. Synd, då det så här i efterhand hade varit ett mycket bra beslut.

Fortsättning följer.

Hugo Boss och Syngenta

I jakt på nya intressanta investeringsidéer har jag i veckan tittat lite på de innehav som bland annat Odin Fonder har, egentligen var det inte så mycket som intresserade. Men några intressanta objekt hittade jag i alla fall. Valet föll på Hugo Boss och Syngenta.

Hugo Boss har för närvarande en intressant utveckling i Asien. Syngenta är ett schweiziskt bolag som säljer fröer vilket är en inriktning som sedan en tid tillbaka varit intresserad av att ha i portföljen. Jag kommer att titta närmare på dessa bolag och om det blir aktuellt med köp i dessa bolag kommer det antagligen ske under Q1 nästa år.

Några saker kring dessa bolag som tål att tittas närmare på var bland annat skuldsättningen.

Drastiskt sänkt inkomst vid pension

Dags för andra kommentaren till dagens innehåll i SvD Näringsliv som här väljer att gråta ut om de låga framtida pensionerna. Att man i bästa fall kommer att få halva sin lön i pension är lite av ett marknadsföringsmässigt mantra från pensionsbolagen med syftet att du måste spara så mycket som möjligt på egen hand. Även skribenter gillar denna formulering, i syftet att chocka och påvisa hur dåligt det nya pensionssystemet är. I dagens artikel har de även tagit fram ett exempel från kulturbranschen, för att verkligen nyansera.

Till att börja med är allmän pension inte tänkt att vara ett slags lyxbidrag för den som slutar att arbeta. Det är istället tänkt som ett sätt för dig och mig när vi blir tillräckligt gamla att kunna ha tak över huvudet och mat på bordet på bekostnad av staten för att vi helt enkelt inte längre har fysisk kapacitet att arbeta. Bidrag har aldrig varit tänkt som ett sätt att skapa en tillvaro i lyx, det får man faktiskt ordna själv om man vill ha. Det är inte statens ansvar att skapa en konsumtionsrik miljö för dig som planerar att gå i pension redan vid 60 års ålder.

Det säger sig självt, staten kan inte betala 100 % av din ordinarie lön när du slutar att jobba. Det är en enkel matematisk ekvation som inte går ihop! Att man får en pension som är kraftigt under sin inkomst är egentligen ingen nyhet. Ett exempel är min morfar och min mormor. Morfar var statligt anställd arbetare och mormor var hemmafru. De blev båda pensionärer i början på 80-talet. Morfar fick en hygglig pension även om den var långt under hans statliga lön, som redan var låg. Trots detta hade de möjlighet att åka på semester varje år, ha bil, bostadsrätt och till viss del möjligheten att skämma bort oss barnbarn - även om det i första hand kanske inte handlade om att ekonomiskt skämma bort. Och ändå var de 100 % skuldfria livet ut och betalade alltid allt kontakt om de konsumerade något.

En annan sak som jag stör mig på i pensionsdebatten är hur hemskt det är att vi kan tvingas arbeta ända tills vi blir 70, eller ve och fasa, 75 år! Vi är visserligen uppväxta med att pensionsåldern varit 65 år, men ärligt talat, denna ålder sattes när medellivslängden var en helt annan. Medellivslängden har fortsatt att öka i extremt jämn takt under hela 1900-talet, och även i dag är den fortfarande lika jämn. Det innebär att om jag uppnår en hög ålder innebär det att medellivslängden kommer ligga runt 87-88 år om jag väl kommer dit. Att då tycka det är rimligt att jag skall kunna gå i pension vid 60 års ålder och därmed åtnjuta statlig pension i nästan 30 år i snitt, är ju helt galet. Detta kan då vägas mot att jag började arbeta när jag var runt 25 år. Pensionerar jag mig vid 60 års ålder har jag bara arbetat i 35 år. Plus att jag studerat i fyra år, också på statens bekostnad.

Min far började jobba när han var femton och gick i pension när han var 70, ett arbetsliv på 55 år utan någon tung utbildningspost från högskolan. Hela pensionsdebatten har idag tyvärr utvecklats till ett ställe där alla bara skall ha och ha utan att behöva ta något som helst ansvar eller prestera någonting överhuvudtaget. Staten skall ordna allt och som fullt friskt och arbetsför medborgare behöver man inte känna något som helst ansvar att varken bidra med stora skatteintäkter, flit eller någon som helst eget ansvar för sitt eget sparande.

Förr gick man i pension för att man helt enkelt inte orkade arbeta, idag handlar det om att försöka slippa jobba under så många år som möjligt de sista åren av sitt liv istället för att bidra till samhället. Om det är den planen man har, är det också rimligt att man själv sparar till detta.
Stora utdelningar till svenska finansfamiljer

För ovanlighetens skull har jag under morgonen haft möjligheten att läsa igenom dagens nummer av SvD Näringsliv. Tyvärr måste jag konstatera att tidningen blir allt mer konsumentinriktad än finansinriktad återigen. Alltså mindre fokus på faktiska händelser på världens finansmarknader och i bolagen. Istället handlar det mer om folks pensioner och skvallerartiklar som hur mycket kända företags- och finansfamiljer får i utdelning.

I dagens artikel om detta kan man läsa, med viss underton som indikerar att det är oförskämt mycket pengar som delas ut till några utvalda, att utdelningarna kommer bli stora även i år. Självklart sker publiceringen av den här typen av artiklar eftersom skribenterna är väl medvetna om att detta är bra diskussionsunderlag till den kanske lite samhällsgnälliga diskussionen vid frukostbordet.

Men ärligt talat, vad är det egentligen artikeln säger? Jo, att de som sitter på utdelningsstarka aktier har en utdelning på runt fyra procent att se fram emot i vår. Att det sedan råkar vara 5,6 miljarder i fallet Stefan Persson, eller 400 miljoner i fallet Antonia spelar faktiskt mindre roll. Fyra procent är fyra procent.

Är portföljvärdet 100 tkr blir det 4 000 kr. Är portföljen 1 mkr blir det 40 000 kr. Är portföljen på 10 mkr blir det 400 tkr och är det 1 miljard blir det 40 mkr. Egentligen helt fantastiskt, betydligt högre än bankräntan samtidigt som värdet på aktiekursen övertid förblir intakt. Synd bara att SvD väljer att framställa utdelning som något negativt som egentligen är fel.

20 december 2013

Ökar i Starbucks

Starbucks har den senaste tiden haft en liten rekyl som föregåtts av några månader med stillastående kurs. Jag passar därför, som planerat, på att köpa tillbaka de aktier som jag sålde i Starbucks för ett tag sedan.


15 december 2013

Börjar med månadsrapporter

Efter mycket funderade har jag kommit fram till att det under nästa blir en månatlig avstämning. Jag kommer inte att lägga någon större vikt vid att mäta den exakta utvecklingen, istället kommer jag att sammanfatta viktiga händelser som rör mina innehav eller de bolag som jag för tillfället är intresserad av.

Generellt tror jag det alltid är bra att i skrift sammanfatta de reflektioner som man gör, då blir det enkelt att gå tillbaka och se hur man resonerat vid ett särskilt tillfälle. Det är alltid roligt att gå tillbaka och se hur rätt/fel man tänkt vid ett särskilt tillfälle med utgångspunkt kring de förutsättningar man haft just vid ett särskilt tillfälle.

Längden på månadsrapporterna kommer antagligen att variera, exakt i vilket format dessa skall skrivas har jag inte bestämt ännu, men antagligen blir de ganska olika inledningsvis innan jag hittat det format som passar bra.

09 december 2013

Ökar i Philip Morris International

Ökade antalet aktier i Philip Morris under eftermiddagen. Innehavet är nu dubbelt så stort som tidigare och jag ligger för närvarande bara några procent back totalt. Jag väljer att tro på resonemanget kring att den rekyl som varit den senaste tiden är överdriven.


Starka varumärken och bevisad förmåga att bibehålla höga priser i det exklusive segmentet av tobaksmarknaden räcker för att övertyga mig för tillfället.

08 december 2013

Följa fonden

Ett sätt att hitta nya investeringsidéer är att följa fonder med dokumenterat bra resultat och där många av innehaven matchar ens egna investeringsstil. Förutom Skagen Fonder och Didner&Gerge kommer jag att framöver även hålla koll på fonderna som drivs av Foolfunds.com.

Kommer antagligen återkomma med mer inlägg framöver om framför allt deras amerikanska Midcap-bolag som i vissa avseenden ser riktiga intressanta ut.

Hemsidan finns på http://www.foolfunds.com.

Norsk Hydro och Philip Morris International

Skagen Fonder kom med sin statusrapport för november i veckan. Där kunde man läsa om att de ökat på sitt innehav i Norsk Hydro som för tillfället handlas till 0,75 gånger sitt bokförda värde. Alltså ganska lågt. Mitt problem med bolaget är att det är i fel bransch för min smak. Men inga regler utan undantag. Helt övertygad är jag i alla fall inte än för att det platsar i min portfölj.

Norsk Hydro skall höra till de aluminiumtillverkare som har mycket låg produktionskostnad, och med aluminiumpriser som varit låga länge finns det anledning att anta att priserna förr eller senare kommer att öka med följande vinstökning för bolaget och stigande aktiekurs.

Philip Morris International är ett befintlig innehav som ligger bra tillhands för en ökning kommande vecka. Företaget har tappat omkring 10 procent på aktiekursen senaste tiden till följd av den ganska nyligen aviserade outlooken som indikerar lite sämre utsikter än väntat. Men det ingen kan slå PM på fingrarna för är deras höga marginaler, deras starka varumärken och deras förmåga att behålla höga priser. Även om det är rätt i sak att PM för närvarande inte har någon extrem tillväxt att se fram emot finns det många uppsidor. Bland annat deras e-cigaretter och etableringen på marknader i bland annat Indien.


Nästa krasch?

Just nu haglar varningar och spekulationer om nästa krasch eller nedgång på aktiemarknaden. Man behöver inte leta runt särskilt länge för att hitta artiklar i medierna där det spekuleras om hur det uteslutande är det låga ränteläget som håller liv i börsen. i Aktiespararnas senaste nummer finns det även en artikel där rubriken är "Dags att minska andelen aktier i portföljen".

Oavsett om ränteläget är lågt, vi har haft fantastiska kursuppgångar sedan 2009 och värderingarna ligger betydligt högre nu än för några år sedan så finns det ingen anledning att helt avstå från aktier i nuläget. Som alltid finns det däremot anledning att vara försiktig, men det fanns det även 2009, 2010, 2011 och 2012. Det är alltid läge att vara försiktig.

Samtidigt kan man inte heller vara rädd för att riskutsätta sina tillgångar. Upp- och nedgångar kommer vi alltid att ha, och i aktier som gått starkt under längre tid kommer alltid bakslag. Då kan man antingen välja (chansa) på att kliva av helt ett tag eller bara vänta tills nedgången blivit ordentlig och bara fortsätta öka.

Sedan jag starta om mitt sparade, vilket också ledde till den här bloggens start, har jag i princip helt valt att fokusera på utvecklingen i enskilda bolag. Index spelar allt mindre och mindre roll. Det enda jag använder index till i nuläget är att jämföra min egen utveckling mot.

Som det ser ut nu kommer jag fortsätta öka aktieandelen enligt plan, men samtidigt kommer jag även försöka kliva av i innehav som haft bra uppgångar när de passerar tekniska nivåer av olika slag. Förhoppningen är så klart att de skall fortsätta ner ytterligare vilket skall ge bättre ingångskurser. Huruvida detta faller ut väl eller inte vet vi först efteråt, om det innebär bättre resultat än index vet jag inte heller.

Det som jag vet är att det rent mentalt känns bra att ta vinster (även om det inte innebär att det blir en vinstmaximering) och det känns ännu bättre att veta att man har en vinst i ryggen samtidigt som man har torrt krut att använda vid kommande tillfällen (som alltid kommer).

Sammanfattat accepterar jag hellre en medelmåttig avkastning genom försiktigt allokerande med vetskapen att jag har chansen att komma in riktigt billigt vid ett extraordinärt tillfälle då det förhoppningsvis kommer finnas torrt krut att tillgå.

Bloggandet 2014

Jag har under året haft som mål att blogga så gott som dagligen, det är hittills ett mål som uppnåtts där jag säkerställt att jag i snitt bloggat lika mycket som varje månad haft dagar. Det har bland annat givit mig en bra rutin på bloggandet, och de flesta av inläggen tar inte så mycket tid.

När rutinen nu är på plats känner jag att det är dags att ta nästa steg. För mig innebär det främst att sikta på att sänka det kvantitativa målet och istället öka kvaliteten. Många inlägg tillsammans med en i övrigt mycket intensiv och stressig tillvaro är ingen bra tillvaro för att det skall bli hög kvalitet på inläggen. Därför kommer jag avsiktligt att dra ner på inläggstempot under 2014, men därmed inte sagt att bloggen kommer då ut. Istället är tanken att de inlägg som väl publiceras istället skall bli mer kvalitativa (inom ramen för vad som kan anses rimligt för en icke vinstdrivande fritidsblogg).

Jag tänkte mig en bloggtakt på kanske tio inlägg i månaden, plus eventuella notiser som transaktioner i depån som jag ser som extrainlägg som endast är ett slag dokumentation för egen del. Jag vill även återigen passa på att notera att det är fantastiskt många ekonomibloggar som är aktiva (se listan här till höger). Förhoppningsvis är detta något som består.

04 december 2013

Minskar i Starbucks

Så var det dags att realisera en vinst. Starbucks har gått starkt sista tiden, förutom den allra senaste perioden då aktien stått still. Jag planerar dock att öka i Starbucks lika mycket som jag minskat, men exklusive vinsten som kommer att få ligga som likvid ett tag till inför nästa år.
03 december 2013

7 saker att fundera på inför 2014

Ännu ett bokslut närmar sig och ett nytt år ligger framför fötterna. Det innebär också att det finns en hel del att fundera kring beträffande sitt sparande. Några av de saker som jag just nu går och funderar på kan sammanfattas i listan här nere.  • Öka aktieandelen till nästan 100 % i slutet av december 2014?
  • Skall jag agera på olika sätt beroende på den allmänna kursutvecklingen?
  • Göra portföljen mer fokuserad, som nu eller utöka antalet bolag ännu mer?
  • Behålla aktuell strategi eller satsa på parallella strategier?
  • Spar- och investeringsmål för 2014.
  • Budget 2014
  • Utformning av bloggandet 2014


Jag lär återkomma i ärendet.