15 december 2014

Tankar kring tjänstepensionen

Tillhör du dem, liksom jag, som har möjlighet att själv styra hur mycket av din årslön som skall löneväxlas till tjänstepensionen? I så fall finns det all anledning att fundera över hur mycket som egentligen skall stoppas undan till tjänstepensionen. En fråga som jag tycker det fokuseras alldeles för lite på är vilken månadslön man siktar på som pensionär. Den månadslön som räknas är så klart den nettolön efter beskattning som du har möjlighet att plocka ut, och det är här vi kommer in på skatterelaterade frågor.

Syftet med det här inlägget är att komma fram till hur mycket man bör sätta av i månaden till sin tjänstepension för att faktiskt få den månadslön man faktiskt vill ha. Innan vi fokuserar på det skall vi först uppdatera oss på vilka skatteeffekter som det innebär att ta ut en hundring som vanlig lön respektive att sätta av den till tjänstepensionen för senare uttag i form av beskattningsbar pension.

Vi väljer det avrundade beloppet 100 kr. För att detta skall bli tydligt måste vi titta på hela kedjan från upparbetning till nettouttaget som är klart för konsumtion.

100 kr som förvärvsinkomst
En hundring är egentligen endast 75 kr i bruttolön eftersom den första fjärdedelen utgörs av en arbetsgivaravgift som den anställde normalt sett inte tänker på, men när det handlar om att flytta mellan lön och pension är den normalt sett något som arbetsgivaren bryr sig om (läs inte tänker stå för). En uppställning kan därför se ut enligt nedan.


 25,00 kr  Arbetsgivaravgifter
 75,00 kr  Bruttolön före skatt
 41,00 kr  Marginalskatt 55 %
 34,00 kr  Nettolön för eget sparande
 195,00 kr  Efter 30 år med 6 % realnettoavkastning

Vill man spara på egen hand är det 34 kr som gäller per hundralapp som istället skulle kunna gått till tjänstepensionen. Vilken marginalskatt man har utgör en stor betydelse för hur mycket man eventuellt kan spara i skatt på att löneväxla.

100 kr till tjänstepensionen och framtida pension
Om man istället väljer att flytta motsvarande belopp till sin tjänstepension kommer uppställningen att inledningsvis se mycket bättre ut, men det finns många fällor som är lätt att glömma.


 20,00 kr  Pensionsavgifter
 80,00 kr  Bruttopensionsavsättning
 459,00 kr  Efter 30 år med 6 % realnettoavkastning
 321,00 kr  Nettopension efter skatt (30 %)
 206,00 kr  Nettopension efter skatt (55 %)

Inledningsvis kommer man att sätta in 80 kr till det långsiktiga sparandet istället för 34 kr som är det som blir över för att spara på egen hand. En riktig kanonaffär kan tyckas! På varje hundralapp slipper du betala 46 kr till staten. Helt fantastiskt. Under hela sparandeperioden kommer du se ett betydligt större belopp som växer sig ännu större. Kallduschen kommer först när du skall börja plocka ut detta. Ovanstående exempel förutsätter att man sparar hos ett modernt pensionsförsäkringsföretag som t ex Avanza eller Nordnet som inte debiterar 0,5-1,0 procent av totalbeloppet årligen i meningslös avgift.

Så länge du inte tar ut mer än 420 800 kr per år, vilket är ganska exakt 35 000 kr per månad är det en bra affär att spara lönen i tjänstepensionen istället för i eget privat sparande. I det andra fallet går det mer eller mindre jämnt ut. Dock skall tilläggas att jag räknar med värnskatt på ytterligare 5 % som egentligen inte inträffar förrän vid ett årsuttag på lite drygt 600 000 kr per år, så lite bättre än exemplet blir det dessutom. Å andra sidan är kommunalskatten oftast några procent högre än 30 procent i många av landets kommuner. Vi vet inte heller hur hög kommunalskatten kommer vara om 30-40 år. Det vet vi däremot med den skatten som vi betalar idag.

Eftersom dessa pengar blir inlåsta till den dagen man är minst 55 år, förmodligen ännu längre när jag börjar närma mig den åldern, samt att man inte kan ta ut mer än 420 000 kr per år om man vill ta del av skatteeffekten skulle formeln för lämplig avsättning till tjänstepensionen se ut enligt nedan.

+ Nuvarande kapital i tjänstepensionen
+ Årlig insättning
* 5 % realnettoavkastning
^ antal år kvar till pensionen
= 420 000 kr - allmän pension * antal pensionsår

Man bör även räkna med att kapitalet fortsätter växa med ett antal procent även när man börjar ta ut pensionen. Förmodligen bör man räkna med mindre avkastning än fram till pensionen då det är troligt att man väljer mindre volatila placeringar när man väl skall använda kapitalet, t ex 2,5 % årlig realnettoavkastning.

Är man t ex 25 år och planerar att dra sig tillbaka 40 år senare vid 65 års ålder behöver man med ovanstående antaganden sätta av 3 450 kr i månaden (eller 4 300 kr inklusive pensionsavgifter) om man räknar med att leva till man är 100 år och räknar med en allmän pension på 16 000 kr i månaden före skatt samt 5 % realnettoavkastning före pension och 2,5 % per år efter pension.

Då har man 35 000 kr före skatt livet ut (eller till man fyller 100 år). En ganska nyttig övning att göra i Excel för att komma fram till hur mycket man faktiskt vill/behöver sätta av för att få den pensionsförsäkring man faktiskt vill ha.

Parametrarna man kan experimentera med är;

1. Hur mycket tjänstepensionskapital du har nu.
2. Antal år till pensionsavgång
3. Antal pensionsår
4. Beräknad årlig avkastning fram till pensionen och efter pensionen.
5. Hur stor allmän pension man räknar med.

Ovanstående resonemang är bra att ha i bakhuvudet när det pratas om hur mycket man behöver sätta av till sin pension. Värt att reflektera över är också om man verkligen behöver 35 000 kr i månaden för att ha en dräglig tillvaro när man är pensionär. De allra flesta har förmodligen en betydligt lägre pension och kommer man ens i närheten av 30 000 kronor i månaden realt sett kommer man förmodligen ha en trevlig tillvaro som pensionär (utöver de privata besparingarna som man bör använda delvis om man inte vill dö alltför rik).

Alla beräkningar ovanstående är exklusive inflation.

Hur tänker ni kring tjänstepension?

06 december 2014

Strategiska summeringar - del 4

Snart 2,5 år sedan jag började dokumentera mina finansiella aktiviteter på bloggen. Det har varit en intressant resa och ändå fram till våren 2014 var jag fast besluten att ha en portfölj med minst 30 bolag. Allteftersom tiden runnit iväg har jag helt svängt om till att istället vilja fokusera portföljen, alltför att förenkla och göra det lättare att följa med.

Skall jag sammanfatta mina principer för aktiesparandet ser de för närvarande ut enligt listan som följer.

1. Fokuserad portföljHar man 4-10 aktier i portföljen finns det goda chanser till överavkastning, men börjar det bli fler kommer man i bästa fall att följa index.

2. Kvalitetsbolag
Äg bara bolag som bevisligen är stabila, lönsamma och som har en verksamhet som du verkligen tror på i branscher som du begriper. Utöver detta måste det finnas goda möjligheter till uppenbar tillväxt. Förstår man hur bolaget arbetar för att öka omsättning och vinst är chanserna så mycket större att du kommer få rätt.

3. Utdelningar
Utdelningar eller utdelningstillväxt är viktigt, men inte viktigare än tillväxt. Återinvestera alla utdelningar till dess att du anser att portföljen nått den storlek du siktar på. Ett bolag som har en utdelning på över 5 % behöver per automatik inte vara bra, snarare tvärtom i vissa fall.

4. Regelbundet sparande
Säkerställ att göra månatliga eller årliga insättningar av eget förvärvskapital. Vänta inte med att investera dessa till rätt tillfälle uppstår. Placera dem direkt, du har ingen aning om när börsen kommer att vända. Startar man med en stor klumpsumma kan det finnas goda skäl att äntra marknaden successivt, men mindre insättningar föredrar jag att placera direkt, just för att inte hamna i situationen som uppstod när jag lade om strategin - d v s att kliva rakt in med en stor summa vid ett enda tillfälle.

5. Skippa allt skräp
Syssla med direktägande av vanliga aktier i stora kvalitetsbolag med goda utdelnings- och tillväxtmöjligheter. Eventuell kassa ligger i stabila räntefonder. Depån är ISK eller KF och självklart använder jag en ledande nätmäklare för att slippa betala överpriser på transaktionsverksamheten.

6. Undvik spontana möjligheter
Var extremt återhållsam med att hoppa på saker som råkar vara bra just för tillfället, om du inte är extremt säker eller insatt. I skrivande stund skriver många om köpläge i oljebolagen med anledning av prisraset på oljan. Energibranschen - alla kategorier - är något jag sedan länge lovat mig själv att hålla mig borta från. Därför avstår jag även den här gången.

7. Agera som om du drev bolagen som egna företag
En fördel med fokuserade investeringar är att det blir enklare att agera som om bolaget var ens eget. Det blir mer pengar över att köpa in sig med och du får mer tid över till att följa dem. Och självklart ett bra skäl till att inte hålla på att sälja och köpa i aktien för att man tror att det finns bättre alternativ. Antingen är man helt på eller av. Inga gråzoner eller tvekande. Bestämmer man sig för att byta bolag gör man det helhjärtat och släpper det gamla helt för att satsa ordentligt på något annat.

8. Utveckla kunskaperna
Man blir aldrig fullärd och det finns all anledning att löpande fortsätta lära sig nya saker och ta del av hur andra agerar som inspiration till utvecklingen av sin egen strategi.

9. Långsiktighet
Jag har med tiden börjat närma mig begreppet långsiktighet på ett helt annat sätt. Att spara på lång sikt innebär att man slutar bekymra sig om kortsiktiga rörelser och istället fokuserar på resultatet över åren och det ackumulerade resultatet över tid, inte tokavkastning på enskilda positioner under korta perioder.

10. Var nöjd
Inse att normal årsavkastning ligger någonstans i intervallet 5-15 procent och var nöjd med det. Tids nog kommer även den delen av din portfölj att vara enormt och tillräckligt för att det skall bli ett meningsfullt belopp som påverkar din vardag.

Svårare än så ska det inte behöva vara.

29 november 2014

November 2014

Ännu en fantastisk börsmånad. Mina fyra portföljbolag är tillsammans upp fjorton procent sedan årsskiftet med Betsson i topp. Tyvärr har jag inte haft detta upplägg sedan årsskiftet, men jag är glad för det lilla.

Efter två månader med nya upplägget känns det helt rätt. En fokuserad portfölj kräver mindre arbete rakt igenom, och jag har förmodligen kommit till en sådan nivå att jag (både mentalt och ekonomiskt) inte längre är intresserad av att jaga överavkastning. Jag är istället nöjd med att veta att jag äger bolag som den närmaste tioårsperioden har fantastiska utsikter, och så länge det inte finns indikationer på annat kommer jag fortsätta köpa in mig i dessa.

Beroende på utvecklingen kommer jag öka eller minska exponeringen, dock så kommer månadssparandet från och med oktober i år gå raka vägen in i något av bolagen, just dessa köp kommer inte följa samma sälj- och köpplan som det övriga kapitalet. Snarare är det köp och behåll som gäller här, såvida inte något riktigt fundamentalt sker. För oktoberslantarna föll valet på HM, vilket kortsiktigt blev lyckosamt.

Månadssparandet kan även gå till andra bolag, men jag har nu bestämt mig för att verkligen försöka hålla portföljen slimmad och inte sväva ut i massa spekulativa köp styrt av media eller andra intressenter. Annars skulle t ex köp av något oljebolag vara på sin plats den här månaden om man skall följa de allmänna 'tipsen'. Även om jag vid något tillfälle skulle göra det är energi fortfarande ett område som jag vill hålla mig borta från, med tanke på den extrema osäkerhet som är förknippat med denna bransch.

Snart dags för första advent!
25 oktober 2014

Rapport Betsson

Det går bra för Betsson. Företagets ansträngningar för att förbättra sin verksamhet fortsätter att ge resultat, varvat med nya förvärv. Nästan var fjärde krona, eller 23 %, av omsättningen genereras nu via den mobila plattformen. De tidigare nederländska förvärven Oranje och Kroon har blivit lyckade än så länge, de har just nu en organisk tillväxt på 17 procent, intäkter på drygt 80 miljoner och en rörelsemarginal på 60 procent.

 • Intäkterna ökade med 30 procent jämfört med 2013-Q3 till 782 miljoner SEK.
 • Nettovinsten per aktie ökade till 4,20 kr för Q3, en ökning med 29 % jämfört med 2013-Q3.
 • Nettovinsten per aktie ökade till 11,62 kr för jan-sep,  en ökning med 19 % jämfört med samma period 2013.

Mer än 70 procent av resultatet kommer för närvarande från Norden, men minskar i förhållande till övriga delar. Norden är räknat i antal möjliga kunder en liten marknad i förhållande till övriga världen. Kan Betsson fortsätta applicera sitt än så länge framgångsrika koncept på övriga världen är möjligheterna stora under många år framöver.

24 oktober 2014

Fokusportföljen

Som tidigare presenterats är nu målet att fokusera portföljen, och efter en del funderingar så kommer portföljen framgent att bestå av fyra bolag som handeln kommer att koncentreras kring. Tanken är inte att vara 100 procent investerad i dessa fyra bolag 100 procent av tiden. Istället kommer jag långsamt att köpa in mig i bolagen så länge som det inte finns något som tyder på att bolagens långsiktiga tillväxt eller lönsamhet börjar vackla.

Inköpen kommer att ske successivt och styras av kursutveckling och inte tid. Köp i stigande trend innebär visserligen ett successivt högre pris, men över tid innebär det också att inköp på de lägre kurserna kommer att utgöra en bra grundavkastning. Skulle kursens långsiktiga trend vända tillfälligt kan dessa inköp avyttras med god avkastning och återköpas vid ett senare skede.

Om kursen istället sjunker direkt kommer köpen att ske successivt allt eftersom priset sjunker. Samma gäller vid kraftiga ras, som inte kan kopplas direkt till bolaget, köp kommer att ske successivt. Exakt vilka nivåer som skall inväntas får avgöras beroende på marknadsläget.

De portföljmedlemmar jag kommer arbeta med framöver är HM, Betsson, Handelsbanken och Starbucks. Alla fyra är för mig kvalitetsbolag med etablerade verksamheter och mycket goda tillväxtutsikter under många år framöver.

18 oktober 2014

Börs-SM - långsiktighetens ironi?

Är det bara jag som tycker det är ironiskt att en förening som Aktiespararna är med och arrangerar en tävling som de kallar för Börs-SM? Om jag inte är helt felinformerad står Aktiespararna för långsiktighet och aktiekunskap? Detta vill man sedan befästa genom marknadsföringsaktiviteten Börs-SM? En tävling som går ut på att ta så stora risker som möjligt för att generera så hög avkastning som möjligt på lite drygt ett halvår.

Jag kan ha viss förståelse för att Aktiespararna är med och ger ut böcker som handlar om teknisk analys - även om det kanske inte heller är käpphästen i det som kallas för uthålligt och långsiktigt aktiespararande. Men när det arrangeras tävlingar som handlar om ren spekulation blir det dock något helt annat.

14 oktober 2014

Släpper Protector, och nästan alla andra innehav

Under slutet på förra veckan och i början på den här veckan har i princip hela portföljen avyttrats. De sista innehaven som lämnar, förutom fonderna blev Bonheur och Protector. I det första fallet blev det en tråkig förlust, men den vägdes upp dubbelt av Protector som i procent blev den bästa affären någonsin på så kort tid.

Lite dålig tajming att flytta om så här fundamentalt i portföljen i samband med den kanske kraftigaste rekylen sedan våren 2012, det kostade några procent av marknadsvärdet. Det är oavsett en befriande känsla att dumpa sådant som inte längre känns rätt. Innehaven som nu är kvar är HM, Starbucks och Betsson. Dessa innehav kommer förmodligen att bli allt större positioner tillsammans med 2-3 andra innehav som ännu inte är helt spikade, SHB är en av kandidaterna i alla fall.

Någonting som blev tydligt i samband med försäljningen av Protector är dess relativt dåliga likviditet. Citigroup gick av avyttra på första försöket inom loppet av någon sekund, Protector krävde betydligt mer aktivitet för att droppa och man fick gå ner lite i pris stundtals.

11 oktober 2014

Jag är en divärsifierare

Ni som följt den här bloggen sedan sommaren 2012 då den startade vet att jag då var en förespråkare av diversifiering. Jag ville diversifiera i många olika aktier och sprida köpen över tid. Detta efter att jag bestämt mig för att sluta med allt vad kortsiktig teknisk handel innebar. Det har varit ett klokt beslut, eftersom det tvingade mig att faktiskt börja intressera mig för de bakomliggande faktorerna för priset på en aktie.

Stirrande på grafer med tillhörande streckdragning för att identifiera mönster ersattes istället med läsning om olika bolag och mer fundamentalt orienterade analyser. Det blev också starten för mig i sociala medier, i form av att jag väldigt aktivt började följa ett stort antal bloggar. För drygt två år sedan var jag en av dem som hellre läste på di.se och nliv.se för att uppdatera mig om det ekonomiska läget. Idag besöker jag i princip aldrig dessa sidor. Istället blir det en hel del tid på MarketWatch, SeekingAlpha och ett flertal bloggar och andra utländska aktierelaterade sidor. Möjligen läser jag svenska ekonominyheter i pappersversionen av SvD (fast via en app så klart).

Alla mina transaktioner i kombination med allt läsande har förhoppningsvis givit mig en bättre inblick i vad som är viktigt för att lyckas med avkastningen. Jag är långt ifrån nöjd med mitt resultat. Om jag skall välja något som jag faktiskt är nöjd med så är det att jag alltid lyckats undvika misstag som haft betydande negativ påverkan på sparandet.

Vid det här laget har jag gått från ren TA till mer fundamentala och kvalitetsorienterade principer. Det som återstår nu är bli mer fokuserad och koncentrera sparandet.

Det kommer bli färre aktier i portföljen framöver, betydligt färre. Kvalitet är viktigast och varför skall man placera i det sextonde bästa alternativet när man istället kan fokusera på det man tror mest på? Skall man vara helt ärligt är många aktier inte diversifiering i sin rätta form, det är det endast om man sprider sina tillgångar i olika tillgångsslag.

Jag kommer inte att vara fullinvesterad inledningsvis, utan kommer att köpa på mig i samma aktier allteftersom de sjunker eller stiger i värde. Om de stiger kommer jag fortsätta köpa in mig men så småningom minska ner de tidigaste positionerna om utvecklingen vänder. Om de sjunker kommer jag ligga kvar med befintliga positioner och fortsätta köpa in mig allt eftersom kurserna sjunker.

Det är här som det blir så viktigt med kvalitet. Att ligga back i en aktie man verkligen tror på som dessutom har en vettig utdelning och en verksamhet som är begriplig är inte samma sak som att ligga back i en aktie där man knappt förstår verksamheten eller ser uppenbara tillväxtmöjligheter.

Nu återstår att se var detta slutar.

09 oktober 2014

Städar ännu mer

Konsolideringen fortsätter. D&G Microcap, D&G Global och SHB lämnar portföljen. Fonderna slutade med en marginell vinst, SHB slutade på drygt 20 % plus. Likviditeten och medlem i räntebärande börjar nu bli ganska omfattande. Nu återstår problemet i vilka nya positioner som de skall landa i.

06 oktober 2014

Köper i HM och ökar i Protector

Ökar i Protector med 50 % och passar på att köpa en initial post i HM. I första fallet har det hittills varit en fantastisk resa och sista tiden har kursen backat nästan 15 procent. HM blir ett nytt innehav som jag, om det går som planerat, förmodligen kommer att öka i mer framöver, när det blir är inte bestämt ännu. Även ARCP har de senaste dagarna lämnat portföljen.

05 oktober 2014

Släpper Vardia

Jag köpte en mindre post i Vardia för ett tag sedan som jag sedan ökade på med ytterligare en lika liten post. Med anledning av att jag håller på att konsolidera portföljen har jag avyttrat hela positionen. Inget i min syn på bolaget har förändrats, däremot har mina tankar kring hur jag vill utforma min framtida portfölj genomgått många funderingar senaste tiden.

Därför lämnar Vardia min portfölj från och med den här veckan.

02 oktober 2014

Ny portfölj varje år?

Första gången jag publicerade ett inlägg på den här bloggen var sommaren 2012, mycket har hänt sedan dess, inte minst har börsen gått upp och jag sitter på en rejäl portion mer kunskap om sparande och placeringar än jag gjorde då.

Vi lever i en föränderlig värld, och det som var inne igår är ute idag. Placeringar är generellt sett något som går bäst när man är långsiktig (vilket all kunskap tyder på). Men allting mår bra av förnyelse, så även aktieportföljer.

Jag har med lite inspiration av Besser1-bloggen börjat fundera i banorna kring att börja sätta samman portföljer som skall drivas under en viss tid. Det är egentligen ganska smart att tvinga sig själv att med rimliga mellanrum sätta samman nya portföljer.

En fördel med detta är att man får en chans att städa upp efter sig själv (både i praktisk bemärkelse genom att sälja innehav som inte gått bra, men också för att mentalt bli fri från olika låsningar om hur något ligger till). Man lär sig hela tiden nya saker och det är aldrig fel att ompröva sina beslut. Och eftersom jag förmodligen alltid kommer vara lite missnöjd med mina placeringsbeslut när jag tittar i backspegeln är det lika bra att erkänna för sig själv att man faktiskt vill förnya sina placeringar med jämna mellanrum. Då är det bättre att göra detta under ordnade former istället för att ständigt gå och fundera på om något skall göras eller inte.

Att starta om är ett perfekt sätt att bli kvitt surdegar i portföljen, istället för att sitta och vänta på att något skall hända i innehav som faktiskt inte blivit så bra.

Jag har dock inte kommit fram till exakt hur jag skall göra, men jag hoppas komma fram till något som passar även mig.

Jag har nu under drygt två år försökt hålla mig till en strategi, och faktiskt lyckats ganska bra, men det finns samtidigt så många misstag (som man inser nu i efterhand) som gjorts, och eftersom jag förmodligen kommer fortsätta lära mig både om ämnet samt hur jag själv förhåller mig till detta område känns det ganska bra att vid bestämda tidpunkter starta om. Då blir omstarterna en del av en långsiktig strategi, och kanske är det detta som egentligen passar mig?

07 september 2014

Jag lever som en student

Det är snart nio år sedan jag lämnade studentlivet. Sedan dess har jag haft noggrann kontroll över både intäkter och kostnader. Tittar man på den genomsnittliga kostnaden för boende och drift ligger den en bit under 8 000 kr per månad. Det innebär att jag med 5 000 kronors överdrag per år lever som en student med fullt studielån och bidrag. Enligt CSN får man 90 040 kr för 40 veckors heltidsstudier för närvarande.

I kostnaderna för boende och drift ingår bara nödvändiga poster, utom möjligen uteluncher på jobbet, så visst har jag spenderat mer än vad som ryms inom dessa belopp totalt sett. Det känns dock bra att veta att jag inte slösat bort pengar på skit genom åren utan faktiskt kunnat spara dem för framtida avkastning/användning samt haft ett överskott att spendera på betydligt mer intressanta saker än bara boende och drift.

Detta väcker en del filosofiska frågor, som t ex om jag borde unnat mig ett större och ännu centralare boende (= högre lån) eller skaffat mig en flådig bil och brummat omkring i fast jag når allt med 5-10 minuters promenad som jag behöver i mitt dagliga liv? Som tidigare konstaterats är det så mycket härligare att veta att man skulle kunna om man ville, men samtidigt har motståndskraften att låta bli.

Är jag snål? Nej, ekonomisk. Att ha låga fasta kostnader skapar en oerhörd frihet för att kunna göra vad man vill (utöver att bara spara och placera) varje månad.

Större boende och materiella saker är för mig bara tidstjuvar så som mitt liv ser ut för närvarande. Jag prioriterar hellre frihet, upplevelser och möjligheten att fokusera på att lära sig nya saker (som ofta innebär mindre kostnader och i vissa fall att man blir mer attraktiv i sitt arbete).

24 augusti 2014

Översikt av portföljen

Sommaren börjar gå mot sitt slut och inga större rörelser har skett bland innehaven i portföljen. I dagarna avyttrade jag de sista aktierna i Gjensidige och därmed återstår endast Elekta, Oaktree, Getinge och SHB bland de gamla innehaven.

De senaste två månaderna har jag allokerat nyinsättningarna till kassan då jag inte känt att det funnits något överdrivet attraktivt att stoppa in dem i, å andra sidan har jag tyvärr inte haft tiden att gå igenom om det verkligen är så fullt ut.

Om vi tittar på utvecklingen en månad tillbaka från i fredags ser vi att det är ganska runt 0, kanske lite mer nedåt än upp, totalt sett. Bonheur har backat en del liksom Protector, dock efter helt fantastiska uppgångar de senaste två åren.

Vardia 7,90 %
Citigroup 1,50 %
AIG 0,20 %
ARCP 1,40 %
Mastercard -1,90 %
Visa -2,30 %
Starbucks -2,90 %
Betsson -4,60 %
Bonheur -7,70 %
Protector -9,90 %

Getinge 8,20 %
Elekta 4,90 %
SHB -0,90 %
Oaktree -1,00 %

D&G Global 0,60 %
D&G Aktiefond -0,50 %
D&G Småbolag -0,20%

Fonderna ligger i princip stilla sedan en månad tillbaka. Det blir till att fundera på om det blir ökningar i något av innehaven eller inte den kommande tiden. Jag ligger dock och lurpassar på Vardia, fortsätter aktien upp kommer jag antagligen att fortsätta köpa in mig till innehavet utgår 5 % av portföljen.

21 juli 2014

Nya statistikfunktioner hos Avanza

Avanza har släppt en ny lista där det är möjligt att se hur många kunder som äger aktier i ett visst bolag. Visserligen kan man bara se hur många som äger minst en aktie i aktuellt bolag, och man kan bara se de tio aktier per kategori som har flest ägare.

Lite intressant är det i alla fall. För närvarande kan vi se att det i särklass vanligaste bolaget, d v s där flest kunder äger minst en aktie, när man filtrerar bort svenska aktier är Northland resources, drygt 5 000 kunder har aktier i detta bolag. Det är hälften så många som t ex äger aktier i SEB hos Avanza.

Lite oroväckande är det att listorna publiceras som tips till dig som vill komma igång. Sållar man i listorna skulle man kanske generellt kunna säga att flera av bolagen faktiskt är ganska vettiga, bland guldkornen finns det även en hel del bly. Bara för att många äger en aktie innebär inte det automatiskt att den är köpvärd.

Sorterar vi landsvis ser man att bloggfavoriter som HM, Swedbank, Investor, Protector, Bonheur, Vardia, Sampo och Apple finns med. Men även innehav som t ex Skagen eller Didner och Gerge har i sina fonder finns representerade, t ex Citigroup, Danske Bank, REC Silicon.

Även kända namn som Tesla, Facebook och Netflix finns med i listorna.

Försiktigt köp i Vardia

Jag har under förra veckan gjort en blygsam entré i Vardia Insurance Group. Den totala ingångspositionen motsvarar cirka 1 % av portföljvärdet, tanken är att jag successivt skall öka i aktien under förutsättning att kursutvecklingen går åt rätt håll.

Än så länge har det varit framgångsrikt, aktien är upp nästan nio procent sedan dess. Fortsätter det så här kommer det antagligen bli ytterligare en procent som allokeras. Försiktigheten grundar sig på att denna aktie avviker lite från grundförutsättningarna i min modell.

18 juli 2014

Fantastisk rapport från Betsson

Fotbolls-VM blev som (o)väntat en intäktsfest för Betsson. Mycket glädjande läsning! Inte ofta man har möjlighet att skriva att rapporten talar för sig själv.

14 juli 2014

Halvårsrapport från Citigroup

Idag släpptes Q2-rapporten för Citigroup. Den mottogs positivt och kursreaktionen var inledningsvis drygt tre procent upp. Balansräkningen fortsatte att stärkas, resultatet var bättre än förväntningarna och det kan bli tal om en utdelningshöjning mot slutet av året.

Då banken fortsätter att förbättras samtidigt som aktien handlas omkring 30 % under BV kommer jag ligga kvar i aktien tillsvidare.

Halvårsrapport från Protector Forsikring 2014-Q2

Det går bra för Protector Forsikring, riktigt bra faktiskt. Rapporten i fredags mottogs väl och nu på morgonen är det upp ytterligare sju procent. Rent av helt fantastiskt. Inlägg från bland annat Ägamintid har redan publicerats, se här och här.

En rapportpresentation finns tillgänglig. Jag har uppdaterat nyckeldata för bolaget under mina anteckningar på portföljsidan.

08 juli 2014

Portföljens nya sammansättning

Ni som följer bloggen vet att jag under våren gjort rejäla omstuvningar, både i innehåll och strategi. Istället för en bred portfölj med 30-talet aktier är jag nu nere mot tiotalet som skall representera halva portföljen.

Denna del skall bestå av kvalitetsaktier med god kurstillväxtpotential kombinerat med hög utdelning, alternativt hög utdelningstillväxt. För närvarande har jag nio sådana aktier i portföljen som i utgångsläget utgjorde 5 % av portföljens totala värde. Exakt vilken den tionde aktien blir är inte helt spikat ännu, men det kommer att ge sig allt eftersom jag avyttrar de andra nio aktierna som för tillfället utgör cirka 15 % av portföljen. Jag håller noggrann kontroll på utvecklingen i dessa och vid minst antydan till att resan vänder söderut kommer de att avyttras. Det gäller särskilt de innehav som ligger betydande på plus.

Mitt förhållande till de nuvarande nio kvalitetsaktierna är helt öppet, otrohet uppmuntras. I bemärkelsen att om makro, den fundamentala bilden eller det allmänna stämningsläget på börsen ändras på ett för innehaven väsentligt negativt sätt, kan det mycket väl bli tal om fullständiga eller delvisa avyttringar i dessa innehav.

Den andra sidan kommer att förvaltas av D&G i Uppsala. Jag har allokerat cirka 18,75 % till D&G Aktiefond och lika mycket till D&G Småbolag. Men än så länge håller jag på att fylla upp dessa kvoter med en femtedel av denna allokering. Resten ligger i avkastningsfonderna hos Catella och Cicero (med undantag för det kapital som fortfarande finns i den gamla portföljens kvarvarande nio aktier).

De sista 12,5 procenten av portföljen kommer ligga i D&G Global enligt samma mekaniska system som aktiefonderna, en femtedel eller 2,5 procent är redan allokerat.

Detta upplägget ger en, för mig, bättre sammansättning som ligger i linje med;

1) Rimlig risknivå (risknivå är individuellt och styrs av många faktorer).
2) Sund blandning mellan mekaniska och fundamentala kvalitetssystem.
3) Betydligt mindre tidskrävande.
4) Mera fokusinvestering snarare än diversifiering.

På portföljsidan är det tänkt att jag skall göra löpande anteckningar kring innehaven så att det alltid går lätt att få en överblick av innehållet, samt vilka skäl som är de tyngsta till varför jag har innehavet.

Till portföljen.

30 juni 2014

Halvårsavstämning 2014

Ett år går snabbt, och ett halvår går ännu snabbare. I strävan efter att göra uppföljningarna enklare har jag ändrat sättet att följa utvecklingen. Det återkommande problemet har handlat om hur man skall hantera nyinsättningar för att inte snedvrida avkastningen gentemot index där det aldrig sker insättningar eller uttag.

Fram tills nu har jag använt ett andelssystem där nyinsättningar checks in till aktuell kurs. Detta system är visserligen mycket exakt, men också lite bökigt. Eftersom insättningarna redan nu spelar en allt mindre roll i kombination med att merparten av de nyinsättningar som gjorts sedan start i princip aldrig varit en del av aktieportföljen har jag bestämt att tillämpa ett enklare system. Nyinsättningarna har hittills i praktiken legat bredvid portföljen eftersom de bara legat i räntor.

För att göra uppföljningarna enklare kommer jag framöver att utgå från totalt värde vid årets start. Insättningar under året räknas inte med förrän nästa år. Självklart kommer inte årets insättningar att räknas som en del av årets avkastning, däremot kan avkastning på nyinsättningar komma att räknas med i jämförelsen, liksom negativ avkastning.

För att göra jämförelsen relevant har jag räknat om tidigare resultat enligt denna princip. Det innebär att vi har en utveckling per kalenderår enligt nedanstående tabell (2012 avser under andra halvan av året).


År        Avkastning    Sedan start
2012* 1,10% 1,10%
2013 10,83% 12,04%
2014-06 6,56% 19,39%

En hundralapp insatt i fonden skulle per 30 juni 2014 vara värd 20 % mer två år senare. Inte bättre än index direkt, men merparten av fonden har legat i räntor större delen av tiden.

Under första halvan av 2014 då en betydligt större del, dock långt ifrån allt, varit allokerat i aktierelaterade papper har vi en utveckling på drygt sex procent medan index är upp drygt nio procent.

29 juni 2014

Besökare under andra året

Snart dags för halvtid av 2014. Har därför gjort en check av antalet sidvisningar som skett på bloggen under de senaste tolv månaderna. Först en återblick. Under första tolvmånadersperioden juli 2012-juni 2013 hade bloggen 6 309 sidvisningar, där trenden per månad var kraftigt stigande.

Under hela 2013 bloggade jag nästan dagligen vilket även hade en markant inverkan på trafiken, nu har jag under första halvan av 2014 dragit ner lite på inläggen, med effekten att besökarantalet inte ökat lika kraftigt, men stabilt har det i alla fall varit.

Senaste tolvmånadersperioden har sidvisningarna varit hela 43 174 alltså en ökning med hela 584 procent! Detta säger inget om antalet unika besökare, men i jämförelse med första året kan vi konstatera att trafiken ökat i alla fall. Det ger månadsvis sidvisningar på runt 3 600, alltså ett halvt års sidvisningar per månad under andra året jämfört med första.

Återstår att se vad som händer det kommande året med sidvisningarna.

13 juni 2014

Köper Bonheur

Det nionde och näst sista stora innehavet i den planerade nya portföljen är nu inhandlat. I brist på intressanta innehav så följer jag bloggsfären och hänger på Lundaluppens äventyr i Norge. Fem procent av portföljen består nu av aktier i Bonheur.

Jag är ju generellt skeptisk den typ av verksamhet som bolaget ägnar sig åt, men även jag kan göra undantag om omständigheterna är de rätta. Tilläggas kan att även Skagen har ett inte obetydligt innehav i Bonheur.

12 juni 2014

Storebrand and Mekonomen avyttras

Mekonomen avyttrades från portföljen, samma med Storebrand för några dagar sedan. Anledningen till dessa aktiviteter är inte kopplat till förändrad syn på bolagen, utan att jag vill koncentrera min portfölj till bolag som jag verkligen tror på. Om detta är bra eller dålig återstår att se.

Till portföljens försvar så kommer halva portföljen att ligga i väl valda aktiefonder, så även om mina direktinnehav nu koncentreras kommer det ändå bli en varierad portfölj när det hela är helt omstrukturerat så småningom.

11 juni 2014

Skagen Vekst

Jag har senaste tiden roat mig med att titta på olika fonder som generellt har högt anseende bland allt skräp som finns på marknaden idag. Skagen Fonder är ett mycket respektabelt fondbolag som har ett stort förtroende hos många, inklusive undertecknad.

Mitt största problem med Skagen Fonder, i alla fall Skagen Vekst, är att den är för tungt exponerad mot energi i olika former. Jag är inte heller imponerad av avgiftsstrukturen. Minst imponerad är jag dock av den aktiva förvaltningen.

Helt ärligt så är det så klart den geometriskt långsiktiga avkastningen som avgör om fonden är bättre än index eller inte. Tyvärr spelar Skagen Vekst lite för mycket på sina tidigare uppgångar. Tittar man på utvecklingen sedan start under 90-talet ser man hur fondens utveckling befinner sig på betryggande avstånd från index under samma period.

Tittar man i nutid, t ex från 2009 är resultatet allt annat än imponerande. Den aktiva förvaltningen har inneburit att man haft en avkastning på cirka 100 % de senaste 5,5 åren. Detta kan jämföras med fondens jämförelseindex som under samma period avkastat cirka 150 %. Det är inte bra alls. Under fondens första decennium levde utvecklingen sitt egna liv i förhållande till index och utvecklingen var fantastisk. Därefter har utvecklingen blivit allt mer och mer lik index för att kulminera i rent av sämre utveckling än index.

Deras egen marknadsföring är att fonden handlas med rabatt i förhållande till index, vilket var och en får göra sin egen tolkning av. Att de dessutom nyligen ändrat fondens regler som nu innebär en form av friare tyglar bort från energisektorn (bort från Norge) kan man också spekulera i varför detta skett just nu. Antagligen har även Skagen kommit fram till att energisektorn i Norge som samlad sektor inte går en lysande framtid till mötes?

09 juni 2014

Säljer Connecta

Med anledning av Acandos bud på Connecta under morgonen passade jag på att avyttra aktien i princip direkt efter att nyheten var ett faktum. Det innebar att jag fick sålt aktierna till nästan 20 procent över gårdagens kurs. Trots detta rally tog jag ändå min första egentliga förlust sedan starten av detta projekt sedan sommaren 2012. Tack vare morgonens rally slutade förlusten på minus strax under 10 % inklusive två utdelningar.

Styrelsen rekommenderar kvarvarande aktieägare att acceptera budet. Vi vet inte om budet kommer gå igenom och jag har inte satt mig in i om det eventuellt skulle vara intressant att fortsätta resan som aktieägare i Acando vilket var erbjudandet från Acando. D v s Connecta-aktier byts mot ett visst antal Acando-aktier.

Motiveringen skulle vara synergieffekter i form av att man kan hantera större projekt och förmodligen mindre administration. Eftersom Connecta, liksom Acando, kapitalt misslyckats med att få vinsten att öka sedan det stora tappet 2008 (Acando mer än halverade vinsten 2009 och ligger kvar på samma nivå sedan dess medan Connecta ligger i brant nedåtgående trend sedan 2008 även om det såg ut som de var på väg tillbaka 2012) så känns det tyvärr som att it-bolag inte är den typen av bolag som lämpar sig för aktieägande utifrån den profil jag numera vill ha på min portfölj.

Jag accepterar istället förlusten och går vidare. Någon som tror att vinstutvecklingen kommer ta fart i något av dessa bolag kommande år? Oavsett ett samgående eller inte? Statistiken talar emot dem.

Tillägg 1: att betala med egna aktier är dessutom ett bra sätt när aktien man betalar med befinner sig på en snudd på toppnotering sedan botten 2002 (undantaget vansinnesvärderingen runt år 2000).

Tillägg 2: en titt på dagens aktiekurs för B-aktien i Acando uttrycker även marknadens förtjusning i budet på Connecta, minus fyra procent på en i övrigt kraftigt stigande börs. De 480 miljonerna som budet var värt i morse är nu värt 460 miljoner...

03 juni 2014

Fasar ut Google och ökar i ARCP

De sista posterna i Google har under veckan avyttrats, inga Google-aktier finns längre i portföljen. Parallellt med detta har jag bestämt mig för att ARCP skall ingå i nya portföljen. Förutom riskerna finns det goda möjligheter för ARCP att återhämta sig, och då kan det handla om rejäla kursstegringar. Samtidigt har bolaget en rejäl utdelning, runt åtta procent årligen räknat på aktuell kurs. Om detta är uthålligt innebär det en mycket bra kombination av kurstillväxt och utdelning.

Tyvärr är det inte helt utan risker, något som jag förhoppningsvis kommer att kunna återkomma till i ett separat inlägg.

01 juni 2014

Svenska aktier och superfonderna

Det är inte lätt att vara nettoköpare i dagens börsläge. Börserna tickar på uppåt och inläggen om att börsens är högre värderad än någonsin (vilket bara delvis är sant) avlöser varandra. I samband med min delvis nya inriktning, att bli mer fokuserad i aktieportföljen, har det hittills blivit ökningar i utländska bolag. Det beror till stor del på att fonddelen kommer att vara tungt allokerad mot svenska aktier, och då gör det inget om den andra halvan ligger mot företag med säte i andra världsdelar.

Några godbitar i Sverige är jag trots allt väldigt intresserad av, det är Svenska Handelsbanken och Investor. Men båda dessa, särskilt Investor, är inte riktigt på rätt kursnivå för att det skall kännas helt motiverat att ta in dessa som innehav i portföljen under rådande situation. Men bevakningen lär fortsätta, och i fallet med SHB som jag redan har i portföljen kan det mycket väl bli tal om en ökning under sommaren.

Det har skrivits en del om Nordnets nya superfonder, utan avgifter och som skall följa de nordiska indexen. Jättebra idé tycker jag! Tyvärr inget för mig då jag tyvärr har en gemensam nämnare för att inte äga index i våra nordiska grannländer just nu.

Norge; på tok för inriktat på energi och en servicesektor med samma inriktning. Verksamheter som kräver hög skuldsättning är inte min grej. Denna uppfattning har jag haft länge.

Finland; ett land som kanske har sina pärlor här och där, men tyvärr känns inte Finland som framtidslandet för aktier just nu. I alla fall inte generellt.

Danmark; på tok för höga värderingar generellt. Danmarks börs ligger i topp globalt sett.

31 maj 2014

Ökat i AIG

Under gårdagen passade jag på att öka i AIG, det innebär att även AIG numera är en del av nya portföljen med en femprocentig andel av portföljen. Nu finns det totalt sex direktägda innehav i portföljen. Nu är den enkla delen är gjord, dessa är alla innehav som jag haft tankar på att öka i under en längre period, men som jag först nu gjort slag i saken av.

Denna något våghalsiga aktivitet, att öka i flertalet innehav under kort period under rådande marknadssituation, med de risker som det innebär vägs till viss del upp av att flera av dessa innehav redan har en ansenlig positiv avkastning på aktuella positioner. Jag har med andra ord snittat uppåt i innehaven. Det ger en viss komfortzon i bemärkelsen att det finns goda chanser att minska i några av innehaven om marknaden helt skulle vända över natten, utan att hamna på minus.

Sammanfattat har vi nu följande fördelning i nya portföljen:

 • 5,00 % Protector Forsikring
 • 5,00 % Betsson
 • 5,00 % Starbucks
 • 5,00 % Mastercard
 • 5,00 % Citigroup
 • 5,00 % AIG
 • 2,50 % D&G Global (ytterligare 10 % är reserverat i räntor)

29 maj 2014

Ökar i Citigroup och säljer Philip Morris

Citigroup blir det femte innehavet i nya portföljen, innehavet har ökats upp under veckan och utgör nu 5 % av portföljen. Samtidigt har jag helt sålt av Philip Morris då sista posten tangerade inköpskursen under kvällen.

Som jag tidigare nämnt är avyttringen av PM inte i första hand för att något särskilt ändrats i detta bolag, förutom riskerna som jag skrivit om tidigare. Men antalet innehav skall reduceras i portföljen och då är PM ett av innehaven som jag valt att inte längre ha i portföljen, till förmån för andra innehav.

För er som är intresserade av att läsa mer om Citigroup finns det en intressant artikel om Citigroup som publicerats under dagen, som beskriver Citigroup ur ett mycket positivt perspektiv. Vi skall också komma ihåg Citigroup är ett av största innehaven i en av Skagens Fonders fonder (liksom hos bloggaren Ägamintid).

Citigroup är självklart förenat med en hel del risker och det är inte säkert att utvecklingen inom kort kommer att bli till det positiva, men om Corbat lyckas komma komma tillrätta med de synpunkter som FED anmärkte på härommånaden finns det goda möjligheter för C att komma igång med både återköpsprogram och ökade utdelningar. Detta är triggers som om de blir verklighet definitivt kan sätta fart på kursen.

27 maj 2014

Ökar i Betsson

Har under eftermiddagen ökat i Betsson. Börsen rullar på och stiger obehindrat, det hade onekligen varit bra med en lite sättning. Betsson blir därmed det fjärde innehavet i nya portföljen som nu består av 5 % av portföljen.

Totalt har vi nu följande i nya portföljen (ej justerat för de senaste dagarna utveckling):

5,00 % Protector Forsikring
5,00 % Mastercard
5,00 % Starbucks
5,00 % Betsson
2,50 % D&G Global (ytterligare 10,00 % är reserverat i räntor)

24 maj 2014

Mekaniskt system 1.0

Syftet med ett mekaniskt system är att kunna kliva in i stigande marknad med någorlunda balanserad risk. Istället för att vänta på en rejäl sättning (som vi aldrig vet när den inträffar) räcker det med att konstatera att marknaden befinner sig i en stigande trend. Systemet som jag presenterar här nedan är en utgångspunkt och det är mycket möjligt att jag kommer komplettera det efterhand. Vidare är detta endast tänkt för fonddelen. Principer för enskilda aktier ligger helt utanför detta system.

Vidare är systemet endast tänkt för kvalitativa och breda aktiefonder/indexfonder.

Regel 1 - MA250 på S&P100 är positivt
En förutsättning för att ta position i en aktiefond (gärna indexfond) är att marknaden som helhet befinner sig i en positiv trend. I mitt system definieras detta av MA250 på S&P100. Anledningen till att utgå ifrån ett stort och allmänt index är för att minimera felsignaler. Grovt sett följer världen dessa index, men andra mindre index har betydligt fler felsignaler.

Regel 2 - startpunkten är nu
När man väl bestämt sig för att köpa in sig utgår man framöver från just denna notering. D v s under förutsättning att regel 1 är uppfylld utgår man från första positionen som tas.

Regel 3 - dela upp allokeringen i fem delar
Redan vid första positionen har man allokerat det totala kapitalet för detta instrument så att det alltid finns tillhands. Den totala allokeringen delas upp i fem delar och vid första positionen sker endast köp med en femtedel. Övriga delar får ligga som likvider eller i räntor.

Regel 4 - tagande av ytterligare positioner
När första positionen är ingången, vilket kan ske närsomhelst under förutsättning att regel ett är uppfylld är nästa steg att invänta utvecklingen. När värdet stiger med 10 % från din startpunkt köper man ytterligare för en femtedel av utgångsvärdet.

När man passerat 10 % innebär det att första delen också skall säkras, med det menar att om kursen sjunker tillbaka ner mot nollpunkten kommer andelar motsvarande första placeringen att säljas. Man gör då ett nollresultat på denna del. Andra delen ligger man kvar med samtidigt som nya nollpunkten blir där del två nu befinner sig.

Om marknaden fortsätter upp köper man för nästa femtedel allt eftersom fonden stigit med 10 %-enheter räknat från den aktuella startpunkten. Det innebär att man är totalt allokerad med alla femtedelar när stegringen är 40 %.

Fortfarande gäller regeln att om utvecklingen vänder kommer man att sälja respektive femtedel när ingångsnivån för dessa inträffar, förutom den senast ingångna femtedelen. På så sätt undviker man förluster på tidigare femtedelar och man riskerar endast att bli sittande med en femtedel som innebär kraftigt minus.

Vid 50 % uppgång från startpunkten ser man istället hela allokeringen som en enhet. Och man ligger ni kvar till dess att marknaden vänder neråt generellt, d v s man inväntar att MA250 på S&P100 skall bli negativt (ja, jag räknar med att t ex svenska börsen följer detta index i stort).

Om detta mot förmodan skulle inträffa innan man tangerar den aktuella snittkursen för köp av alla femtedelar avyttras istället hela allokeringen med ett nollresultat.

Huruvida detta ger sämre eller bättra avkastning jämfört med om man kör all-in direkt beror sig helt på i vilket skede som man "råkar" påbörja detta. Det bästa utgångsläget är så klart att inleda en sådan här manöver precis när de långsiktiga medelvärdena vänder till positiva från en större nedgångsfas.

Syftet är som sagt att reducera risk och inte maximera avkastningen på fonddelen. Målet är vidare att fånga de stora uppgångarna och delvis slippa vara med maximalt i de större nedgångarna. Utrymme finns för att optimera säljsidan efter en längre uppgång.

Förutsättningen för att detta system skall fungera praktiskt är att man tillämpar detta på instrument som generellt har så stabil utveckling som möjligt. Alltför stora svängningar kan utlösa försäljningar som då baseras på felaktiga signaler.

Skulle man hamna i ett läge där någon av femtedelarna åker med hela vägen ner kommer de resterade fjärdedelarna delas upp i fem nya delar.

När skall man kliva in och ur marknader?

Ett ständigt återkommande problem för de som placerar pengar i värdepapper, oavsett om det handlar om enskilda aktier eller fonder är att avgöra när det är dags att kliva in och när det är dags att sälja. Ena sidan bygger det hela kring att man successivt skall köpa in sig i nedgångar medan andra är av den bestämda uppfattningen att det är den uppåtgående trenden man skall följa.

Skall man sammanfatta så kommer båda uppläggen att lyckas. Än så länge ligger alla marknader historiskt i en långsiktigt uppåtgående trend, vilket innebär att alla generella placeringar förr eller senare kommer ligga på plus. Allt man behöver göra är att köpa in sig och sedan vänta.

Köp- och säljpunkterna kommer däremot att bli mycket avgörande för vilken avkastning som det faktiskt blir. De som gick in tungt våren år 2000 ligger i bästa fall, efter fjorton år, några procent plus medan de som kom in hösten 2008 ligger flera hundra procent plus idag.

Så vad handlar det om? För mig handlar det om att undvika omfattande förluster. Jag kan tänka mig att acceptera lägre avkastning om jag får jämnare avkastning. Som tidigare konstaterats så är det skicklighet att undvika större förluster medan stora vinster är tur. Lyckas man undvika stora förluster tillräckligt länge kommer man förr eller senare att få tur.

Att sitta och vänta på sämre tider samtidigt som index klättrar med 100 % är faktiskt ingen höjdare. Börsen är högt värderad när detta skrivs, men det har man sagt sedan 2010, och även om de flesta är överens om att nersidan generellt är större än uppsidan för närvarande är och förblir det just spekulation. Sedan millenieskiftet har vi haft tydliga ner- och uppgångar i index. Men det innebär inte att det är så som det kommer bli nästa gång.

Vi kan lika gärna få en konsoliderande marknad som varar i flera år som följs av fortsatt uppgång. Sammanfattningsvis kan vi säga att det enda vi vet är att vi inte vet något om framtiden, i alla fall inte i det medellånga perspektivet, 3-6 år.

Mitt sätt att förhålla mig till detta blir då att använda mig av ett mekaniskt system som följer enkla regler. Det är baserat på detta som jag bestämt att halva portföljen skall bestå av kvalitativa aktiefonder, varav en indexfond där allokering sker mekaniskt baserat på enkla regler.


23 maj 2014

Ökar i Starbucks och stigande dollarkurs

Under gårdagen passade jag på att öka i Starbucks som blir det tredje större innehavet i nya portföljen. Det var lite i grevens tid med anledning av den stigande dollarkursen vi sett de senaste dagarna. Det är så klart trevligt att se hur portföljvärdet ökar i SEK som en följd av att dollarkursen stiger. Nackdelen är att det blir dyrare att göra nya köp.

Dollarkursen har flukturerat mycket försiktigt under minst två års tid nu, samtidigt finns det prognoser som talar om en kursstegring på uppemot tjugo procent. Själv hoppas jag att vi får en dollarkurs som fortsätter vara stabil.

Börserna har gått starkt senaste veckorna och kanske är detta spurten innan sommaren. Förhoppningsvis får vi någon form av rekyl inte alltför långt bort i framtiden. Jag hoppas kunna äntra det svenska indexet med en femtedel av det för ändamålet allokerade kapitalet, men jag väljer här att chansa på att det kommer någon form av rekyl under juni som ger ett lite bättre ingångsläge.

I nya portföljen har vi nu:

 • 5,00 % Protector Forsikring
 • 5,00 % Mastercard
 • 5,00 % Starbucks
 • 2,50 % D&G Global (ytterligare 10,00 % är reserverat)

22 maj 2014

Ökar i Mastercard

Mastercard blir det andra innehavet som jag ökar i till maxnivån för ett enskilt innehav. Mastercard har gått som tåget senaste åren, både kurs- och resultatmässigt. Värderingen är inte överdrivet attraktiv, men som konstaterats tidigare så är bra bolag inte billiga. Aktien har senaste perioden haft en paus som avslutats med ytterligare en mindre nedgång som till stor del skedde i samband med sanktionerna som infördes mot Ryssland med anledning av Krimkrisen.

Troligtvis är detta inte något som kommer påverka Mastercards utveckling i stort, och kanske har även marknaden börjat inse detta återigen.

De aktier som nu vardera utgör 5 % av portföljvärdet är Protector Forsikring och Mastercard.

21 maj 2014

Minskar i Philip Morris

Omstuvningen fortsätter. I början av veckan halverade jag mitt innehav i Philip Morris. Även om det är ett bolag med mycket stabilt kassaflöde och säkra utdelningar de kommande åren finns det även risker.

Hög skuldsättning i kombination med att produkten befinner sig på en marknad som blir allt mer reglerad världen över gör att bolaget inte känns som ett framtidsbolag. Dessutom tror jag kurspotentialen är begränsad, även om aktien gått svagt sista tiden. En rekyl uppåt är inte omöjligt, och då kommer jag att avyttra ännu mer.

Veckans försäljning resulterade i en mycket liten vinst, plus ytterligare några procent i utdelningar.

17 maj 2014

Ökat i Globalfonden och Protector Forsikring

Aktiviteterna med omstuvningarna har under veckan fortsatt. En åttondel (12,5 %) av totala portföljvärdet är nu allokerat till Didner&Gerges Globalfond. Av detta kapital har jag köpt andelar för en femtedel (2,5 % av portföljen). Övriga 10 % av portföljvärdet ligger i räntor. Tanken är nu att invänta en rörelse i fondens andelsvärde innan det blir mer köp.

Om andelen stiger cirka 10 % från nu rådande kurs kommer jag att öka med ytterligare en femtedel. Stiger den till 20 % blir det ytterligare en femtedel. Först vid en 40-procentig ökning kommer jag vara maximalt allokerad i Globalfonden.

Syftet med detta är att för varje femtedel som adderas, så kommer jag att sätta en stoppkurs för den föregående femtedelen. Stiger fonden tio procent och ytterligare en femtedel aktiveras innebär det att om fonden faller tillbaka 10 % kommer första femtedelen att säljas med ett nollresultat (mer eller mindre).

Varför detta agerande? Syftet är att ta sig in i marknaden på ett sådant sätt att jag undviker förluster på för stora delar av kapitalet. Detta är en interimslösning för att ta sig in i en marknad som befinner sig i en sedan länge påbörjad uppåttrend (sedan 2008/2009). Upplägget innebär att jag satsar på att endast ha max en femtedel av den totala allokeringen på minus. Skulle t ex utsikterna helt förändras just nu, d v s jag råkar kliva in precis i en större vändpunkt, så kommer jag att följa med ner.

Fortsätter vi uppåt en längre tid och allokeringen blir maximal kommer hela allokering att ha en genomsnittlig avkastning på 20 % när jag köpt färdigt för detta innehav. Då är jag inne i marknaden och kommer istället att avyttra allt när de långsiktiga värdena börjar peka nedåt på en då högre nivå än den genomsnittliga inköpskursen.

Blir det en rejäl sättning innan detta inträffat och de långsiktiga medelvärdena börjar luta nedåt innan jag är färdigallokerad, avbryts alla nya köp. När lutningen på de långa medelvärdena istället börjar peka uppåt har jag fyra fräscha femtedelar att handla för. Eftersom första femtedelen då redan kommer vara allokerad och ligga på minus är det möjligt att jag istället splittar de resterande fyra femtedelarna i fem nya delar som jag börjar om med. Till dessa kommer även nyinsättningar att adderas.

Detta upplägg ger då en rimlig risk, men inte en maximal avkastning. Jag ser det på så vis att marknadsläget just nu bjuder på mycket höga värderingar och vi har en lång period av uppgång bakom oss. Alltså ganska dåliga förutsättningar. På plussidan har vi ett historiskt lågt ränteläge som antagligen kommer att bestå, och mycket dåliga alternativa ställen för världens kapital att allokeras mot.

Det lämnar en bild som är ganska kluven. Då väljer jag att fortsätta hänga med i marknaden så länge jag kan göra det på ett sätt där det finns goda möjligheter att kontrollera förlusterna vid ett eventuellt bakslag.

För fonddelen som skall utgöra halva nya portföljen är alltså första fjärdedelens implementering påbörjad.

På aktiesidan har jag ökat i Protector Forsikring som nu inklusive det ökade marknadsvärdet för redan gjorda köp representerar 10 % av aktiesidan, eller 5 % av totala portföljens nuvarande marknadsvärde.

12 maj 2014

Utgallringen fortsätter och varvas med nya köp

Efter Ratos rapport häromdagen var det dags att göra sig av med innehavet. Jag tycker att Ratos har utvecklats åt helt fel håll sedan jag bestämde mig för att satsa på detta innehav. Detta tillsammans med vad jag nu vet saltat med senaste rapporten blev droppen som fick bägaren att rinna över. Aktien åker ut, jag tar en förlust på två procent på kursen, jag har ändå gått plus inräknat utdelningarna de två senaste åren.

Förutom att de bara hänvisar till "den dåliga marknaden" vilket i sig är beklämmande, bra företagsledningar skall lära sig att segla åt det håll vinden blåser och inte kategoriskt beklaga sig om hur svårt allting är, så känns tokerierna i Norge med Aibel som ett rejält snedsteg. Det är en bransch förknippat med enormt risktagande.

Att Ratos sedan, med en hel hög med konstaterade problem i befintliga innehav som inte är på rätt väg, går och tar på sig ett nytt stort engagemang som Aibel som innebar att man sänkte utdelningen och därtill gjorde sig skuldsatt för att klara utdelningen följt av preferensaktier för att finansiera Aibel faller helt enkelt inte mig i smaken. Tack för kaffet säger jag och går vidare.

Ett annat innehav som åker ut är BankNordik, det blev till priset av någon procent back, men det var det värt. Jag skall inte syssla med spekulation i bolag med kraschade kurser. Jag skall hålla mig till kvalitet i första hand.

ABB, som förvisso är kvalitet, har även fått lämna portföljen som ett led i konsolideringen av innehav. Under gårdagen lade jag första köpordern för Didner & Gerge Global. En femtedel av maxallokeringen mot den här fonden när nu på väg in i depån. Jag kommer inom kort återkomma med hur fondköpen är tänkta att fungera.

10 maj 2014

Modellportföljen

Den nya modellportföljen börjar allt mer ta form. Jag är inte riktigt färdig med detaljerna ännu, men tanken är att allt kapital delas upp i två delar. Den ena delen kommer enbart att bestå av direktinvesteringar i aktier.

Totalt antal aktier kommer att så småningom uppgå till cirka tio stycken. Det är alltså tal om att minska ner antalet aktier som jag för närvarande har direktinvesteringar i. Fördelningen mellan dessa innehav kommer vara jämn i första hand, det innebär att varje innehav då representerar cirka 5 % av hela portföljvärdet. Jag kommer inte att låsa mig exakt vid detta utan endast använda detta som utgångspunkt. Stabila innehav som utvecklas väl kan mycket väl komma att ha en större del av portföljens marknadsvärde. Utgångspunkten att inget enskilt innehav skall vara större än fem procent av portföljen är en nivå jag känner mig helt bekväm med.

Andra halvan kommer att bestå av aktiefonder. Det kommer totalt att bli fyra fonder som kommer användas. I nuläget kommer jag att använda mig av Avanza Zero som indexfond och för de övriga tre blir valet Didner & Gerges fonder. D v s deras allmänna aktiefond, småbolagsfonden och globalfonden.

Valet på Didners fonder är flera. Dels har den en bra historik i sin huvudfond ändå sedan långt tillbaka på 90-talet. Dels har de varit med länge i branschen. Dels består innehållet i deras fonder av aktier som jag mycket väl kan tänka mig att äga direkt och sättet de agerar på i sin allokering är i linje med hur jag själv skulle agera om jag drev en fond.

Deras aktiva förvaltning har slagit index under lång tid, men det är inte det som är det viktiga, utan snarare innehållet i deras fonder. Deras kvartalsrapporter ger en bra insikt i vad de gör, något som jag ser som den självklarhet för att köpa andelar i en fond.

Slutligen tjänar bolaget bakom fonderna bra med pengar, vilket är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv, fondbolag med tveksamma resultat signalerar inte långsiktigt.

Fördelningen mellan de fyra fonderna kommer att vara ungefär lika.

Modellportföljen
 • Direktinvesteringar i enskilda aktier, cirka 10 stycken med cirka 5 % av portföljvärdet i vardera bolag.
 • 4 stycken aktiefonder, ungefärligt jämn fördelning enligt
  • Avanza Zero
  • Didner & Gerge Aktiefond
  • Didner & Gerge Småbolagsfond
  • Didner & Gerge Global

Ingången till dessa positioner kommer att ske successivt. För aktiedelen handlar det om successiva omstuvningar till ett färre antal. För fonddelen kommer jag har inom kort att köpa andelar i de fyra fonderna, start sker antagligen under sommaren.

Jag kommer tillämpa ett särskilt system för att köpa in mig i fonderna som jag kommer att återkomma till i ett separat inlägg.

Viktigt att tillägga är att målet alltid är att vara 100 % investerad, men under förutsättning att läget är det rätta. Därför kommer delar av portföljen att vara placerad i räntebärande i väntan på dessa lägen. Det får bli ett separat inlägg om detta.


05 maj 2014

Försäljningar i portföljen

I takt med omstruktureringen i portföljen har jag under dagen och kvällen avyttrat samtliga positioner i fem innehav. De stängda positionerna är nu:

 • Hexagon
 • AarhusKarlshamn
 • SAP
 • Diageo
 • McDonalds

Det har egentligen lite eller inget att göra med att jag hastigt skulle slutat att tro på en bra utveckling för just dessa innehav, men de tillhör just nu de innehav som jag tror har minst sannolikhet för att utvecklas väl den närmaste tiden. Jag väljer därför att kliva av i just dessa innehav för att allokera kapitalet för dessa innehav på andra ställen istället. Portföljen består nu av tjugofem innehav och betydligt mer likviditet, som inom kort skall stuvas om i andra aktierelaterade allokeringar. 

Dessutom passade det bra att kliva av just nu eftersom det dessutom gick att avsluta dessa innehav med några procents vinst plus utdelningar. I fallet med Hexagon och SAP känns det extra bra att kunna stänga positionerna på plus, eftersom dessa antagligen kan komma att utvecklas ganska volatilt under den kommande sommarperioden. Återkommer med det exakta resultat från dessa försäljningar när transaktionerna finns i min transaktionslista i depån.

04 maj 2014

Strategiska summeringar - del 3 - strategibyte

Det har återigen blivit dags att utvärdera den nuvarande placeringsstrategin. Det har snart gått två år sedan det här projektet drog igång, och det har varit en mycket lärorik period. Dessutom har bloggen varit ett perfekt sätt att löpande dokumentera sina aktiviteter.

Jag känner mig nöjd med de kunskaper jag fått genom att intensivt följa den ekonomiska utvecklingen och framför allt alla intressant blogginlägg hos andra bloggar som jag följer dagligen, det har onekligen givit mycket inspiration och många bra idéer att spinna vidare på. Jag vet att jag också fått en helt annat syn på placeringar och investeringar genom den här bloggen och genom att följa andra liknande bloggar.

Till huvudpunkten i det här inlägget: kan jag fortsätta med den här strategin? Eftersom min största bristvara är tid har jag efter omfattande överväganden beslutat att göra vissa förändringar. Syftet och anledningen till detta är att jag tycker att en 100 % renodlad egna-aktierstrategi kräver för mycket tid. Inte egentligen att följa många bolag, utan att hitta nya lämpliga investeringsobjekt.

Har man redan ett stort antal bolag i portföljen borde man istället kunna öka i befintliga innehav, men när innehav börjar utgöra en alltför stor del av portföljen krävs en helt annan bevakning. Den utökade bevakningen handlar mer om att man själv skall känna sig bekväm med allokeringen, d v s för att ha en riktigt stor post i bolaget måste man känna att man verkligen har koll på vad som händer. Det finns flera skäl till detta, inte minst mentala. Stora svängningar i enskilda bolag får en allt större påverkan på portföljen, samtidigt blir möjligheterna att agera i stora poster för mig som privatplacerare mindre.

En post som utgör 2 % av portföljen man kan enkelt dubbla innehavet i och därmed öka chansen till positiv avkastning över tid. Har man en post på 10 % av totala portföljen har man ett helt annat läge vid en kraftig sättning. Det är med andra ord inte "bara att dubbla" och vänta något år, risken är att man blir sittande med ett bolag betydligt längre än man vill med en alltför betydande del av portföljens värde.

Om dessutom ens tillgängliga tid redan är begränsad blir detta en kombination som inte kommer att hålla i längden. Därför måste jag förändra upplägget så att tiden jag lägger på att hitta nya placeringsalternativ blir en mindre del av aktiviteten. För att kunna behålla detta som ett intresse är det viktigt att man känner att tiden man lägger på intresset handlar om rätt saker.

Lösningarna/förändringarna blir därför:

 1. Reducera antalet bolag i portföljen till ett tiotal.
 2. Bygga upp betydande delar av portföljens allokeringar i aktiefonder.
 3. Tillämpa ett enkelt makrobaserat regelverk för när köp och sälj får ske.

Dellösning 1
Genom att reducera antalet bolag i portföljen till cirka ett tiotal har jag betydligt bättre möjligheter att bara äga bolag som jag verkligen vill ha. Dessa kan då tillåtas utgöra betydligt större del av portföljen. Troligtvis kommer dessa bolag att utgöras av bolag med hög utdelning och med mycket stabila verksamheter. 

Den här övergången kommer att börja redan nu, men den kommer inte att ske över en natt, och det finns ingen anledning att i panik börja avyttra innehav, utan istället kommer de positioner som redan är ingångna avvecklas allt eftersom. Exakt hur och när detta kommer ske, kommer delvis marknadens utveckling att få avgöra. Dock så kommer inga nya köp i aktier att ske den närmsta tiden.

Dellösning 2
Då direktägandet i aktierna under lösning 1 kommer att få stå för fokusinvesterandet (det på sikt mindre antalet aktier) kommer det andra benet att byggas upp kring bevisat bra aktiefonder. Det exakta antalet är inte bestämt ännu, men troligtvis kommer jag att bygga upp innehav i kanske 3-5 stycken som kommer att utgöra en betydande del av portföljen så länge rätt marknadsförhållanden råder. Troligtvis kommer fonderna som väljs vara baserade i Sverige, men inte nödvändigtvis vara exponerade mot enbart svenska bolag. Det lutar även mot att en betydande del kommer att hamna i någon form av indexfonder.

Dellösning 3
Som jag vid flertalet tillfällen skrivit om är min intention att vara fullinvesterad i aktier (eller numera aktierelaterade slag, t ex aktiefonder) vid utgången av 2014/runt årskiftet 2014/2015. Detta mål kvarstår fortfarande, men det kommer att kompletteras med regler som är kopplade till marknadsklimatet.

Exakt hur dessa regler kommer att se ut kommer jag att återkomma till, men grovt sett handlar det om att definiera regler som styr när och hur man skall minska/öka sin aktieexponering beroende på marknadsklimatet.

Dessa aktiviteter skall leda till:
 • Mindre tidsåtgång till att leta efter placeringsalternativ. Istället skapar jag en enklare modell som är lätt att följa och delvis mer mekanisk.
 • Jag kan istället ägna tankeverksamheten åt mer intressanta och roliga saker inom detta område, detta är ju trots allt ett intresse.
 • En avkastning som är mer i linje med index, i alla fall i uppgångarna. Om minskad exponering inom aktiedelen kan ske under längre nedgångar finns möjligheten att även få bättre avkastning (d v s lägre nedgång) i samband nedgångarna.
 • En förhoppningsvis inte alltför kraftig volatilitet i portföljens marknadsvärde.


27 april 2014

Test av Graham-värdering på Large Cap

Som en uppföljare till gårdagens inlägg om värdering och bedömning av aktier enligt Grahams kriterier för defensiva placeringar har jag roat mig med att utvärdera och värdera några av bolagen på svenska Large Cap.

Jag har jobbat alfabetiskt och valt ut den sex första bolagen på Large Cap.

Av dessa bolag, vilka utgörs av:

Bolag/aktie
AarhusKarlshamn
ABB
Alfa Laval
Assa Abloy
AstraZeneca
Atlas Copco

Så råder det inget tvivel om att värderingarna är höga. Även om bolagen uppfyller merparten av de övriga kriterierna, utom möjligtvis inom den finansiella styrkan som det är lite si och så med i vissa av fallen. Skulle jag välja mellan att köpa eller öka i något av dessa innehav skulle jag välja Atlas Copco. Det beror främst på att det är detta bolag som har bäst värdering i förhållande till antagen tillväxt de kommande åren.

Jag har i exemplet här ovan valt att räkna med en årlig vinsttillväxt på sju procent i fallet med Atlas Copco, det är detta antagande som gör att att aktien får en undervärdering på nästan 30 % till rådande kurs.

Frågan är dock om den tillväxten är uthållig även i det lite längre perspektivet, dessutom är Atlas Copco ett väldigt cykliskt bolag, så förhållandena för att kliva in just nu är kanske inte de bästa. Jag hoppas kunna hinna med fler bolag på Large Cap inom kort för att få fram en värderingslista med de bolag som jag är intresserad av på Large Cap.

Bortsett från de höga värderingarna som råder på listan just nu, så har jag för avsikt att öka min exponering mot just svenska innehav.

26 april 2014

Grahams investeringskriterier - express

Graham har sju investeringskriterier som ingående beskrivs i The Intelligent Investor. Många inlägg har redan skrivits om dessa, även på svenska, av t ex Aktiefokus och Lundaluppen. Jag kommer därför inte att göra någon längre utläggning av kriterierna utan hänvisar istället till dessa redan mycket välskrivna inlägg. Istället nöjer jag mig med att kort sammanfatta dem i det här inlägget.

1) Storlek
2) Finansiell styrka
3) Intjäningsstabilitet
4) Utdelningshistorik
5) Vinsttillväxt
6) Vinstmultipel
7) Pris för eget kapital

1. Storlek

Börsvärde +12 miljarder kronor ELLER omsättning +3 miljarder kronor.

Justerat för inflation innebär detta att bolaget skall omsätta minst 3 miljarder kronor, eller ha ett börsvärde på 12 miljarder kronor. Jag ser ingen anledning till att ha detta som en exakt gräns, utan mer som ett riktvärde.

Större bolag har generellt större chanser att klara sig bra i dåliga tider, risken för konkurs är betydligt mindre och ofta går stabilitet hand i hand med storlek. Större bolag är också generellt bättre bevakade, därför minskar risken för fel prissättning. Många hävdar att det är enklare att hitta kursvinnare bland de riktigt små bolagen, eftersom de är sämre genomlysta, och därför skulle vara enklare att köpa innan de blir korrekt (och högre) värderade.

Teoretiskt är detta säkert sant, men i praktiken är det en betydligt mer uthållig och säkrare strategi att arbeta med större bolag. Trots enorm storlek kan de som bekant vara kraftigt över- eller undervärderade (tänk t ex Apple för några år sedan). Därmed är chanserna till god avkastning minst lika bra hos större bolag.

2. Finansiell styrka


Omsättningstillgångar > 2 x kortfristiga skulder
OCH
Rörelsekapital > långfristiga skulder

Rörelsekapital = omsättningstillgångar - kortfristiga skulder

Gäller i första hand för industriella företag, för banker och fastighetsbolag får man använda något annat. Lundaluppen har i ett av sina inlägg använt kravet soliditet > 40 % och räntetäckningsgrad => 3 för fastighetsbolag. För banker skriver Lundaluppen om en primärkapitalrelation på 10 % eller mer i enlighet med Basel II.

3. Intjäningsstabilitet

Vinst efter skatt de senaste 10 åren

Inte så mycket att orda om, tio raka vinstår säger likt en bild mer än tusen ord. Det sorterar ut många bolag med automatik.

I fallet med fastighets- och/eller investmentbolag blir detta ett trubbigt mått. Lundaluppen har, igen, ett bra alternativt kriterium att använda istället. Kassaflödet skall ha varit positivt de senaste tio åren.

4. Utdelningshistorik

Utdelningar varje år de senaste 20 åren (10 åren)

Ett bolag som har bra utdelningshistorik har bevisligen genererat vinst i form av riktiga pengar som kan delas ut. Även om utdelningar tillfälligt kan vara lånefinansierade måste ett bolag med bra utdelningshistorik i längden generera kassaflöden. Tjugo år är en lång tid och ett jag, liksom flera, kan tänka mig att anse kravet som uppfyllt om historiken sträcker sig tio år tillbaka i tiden.

5. Vinsttillväxt

Ökat vinsten med minst 33 % efter skatt senaste tio åren, per aktie

Jämförelsen skall göras baserat på normal intjäningsförmåga, d v s man skall rensa för extraordinära intäkter och kostnader. Detta kriterium indikerar att bolaget inte har krympande vinst över ett längre tidsperspektiv.

Ett resonemang kring om detta är uthålligt för evigt skulle vara intressant. Alla bolag, i synnerhet större bolag, bör stagnera någon gång. Frågan man skall ställa sig är då om det är dags att sälja eller ifall man nöjer sig med mycket hög årlig utdelning i förhållande till priset man betalade när man ursprungligen köpte aktien.

6. Vinstmultipel

P/E < 15 (E = 3-årsmedelvärde)
ELLER
P/E (3-årsmedelvärde) < (8,5 + 2 x tillväxttakt i % de kommande 7-10 åren)

Jag föredrar att använda det senare kravet, d v s P/E i förhållande till antagandet om framtida bedömd tillväxt. Detta gäller särskilt i tider som dessa, d v s där vi har ganska höga värderingar på många av kvalitetsbolagen.

Precis som Lundaluppen beskriver ingående så är det viktigt att man inte gör ett antagande om framtida tillväxt på ett sådant sätt att man anpassar tillväxten till rådande P/E. Det finns med andra ord all anledning till att göra mycket försiktiga antaganden om den framtida tillväxten.

7. Pris för eget kapital

Pris/EK < 1,5

Detta är ett kriterium som anses ha låg eller ingen bäring idag. När dessa kriterier definierades var det betydligt enklare att manipulera resultat genom periodiseringar och andra metoder för att påverka ett resultat. Idag är det många som anser att kriteriet inte är relevant, i alla fall inte ur den aspekten.

Då jag helt köper resonemanget kring detta väljer även jag att bortse från detta kriterium.

13 april 2014

10 % av portföljen i Smallcap?

Det sägs att det är när man börjar bli kreativ som det är dags att istället börja ta det lugnt, och hålla sig borta från nya upptåg inom placeringar? En idé som jag gått och filat på ganska länge är att skapa en separat portfölj med cirka 10 % av det totala kapitalet.

I denna portfölj skulle jag ha cirka 10-20 innehav i enbart småbolag, riktigt små bolag. Idén är egentligen inte min, utan det är något som jag snappat upp för längesedan då jag var en flitig läsare av Börsveckan.

Tanken är kittlande, men egentligen är det helt vansinnig, så det mest troliga är att den här idén stannar på ritbordet. Eventuellt kommer jag att skapa en fiktiv portfölj, problemet med dem är att de är betydligt lättare att glömma bort. Det ger heller inte samma genuina engagemang som när det handlar om riktiga pengar.

Min generella erfarenhet är tyvärr att småbolag är något som man i allmänhet skall hålla sig borta från. Förr eller senare lockas man att köpa på sig i det där nystartade bolaget vars affärsidé inte kunde gå fel. Ändå slutar det med att det där som inte kunde hända händer.

Nix. Jag förblir nog förespråkare av att syssla med lönsamma och stabila bolag. Någon som har några bra argument för att småsparare skall syssla med småbolag?

05 april 2014

Säljer Michael Kors

Det är nu på mycket kort tid som volatiliteten tilltagit rejält i Michael Kors, och inte så mycket har hänt i utvecklingen på senaste tiden. Jag väljer därför att ta hem vinsten vilket generellt sett aldrig är fel. Vi är på väg in i den perioden på året då det historiskt svänger som mest, inte sällan söderut. Med tanke på att MK är en utdelningsfri aktie känns det rimligt att flytta slantarna till säkrare hamnar.

Nu har problemet med att hitta alternativ blivit ännu större, men jag lär återkomma i frågan.

02 april 2014

Säljer Apple och Panera Bread

Har under kvällen stängt mina positioner i Apple och Panera Bread. Affärerna stannar på några få procents avkastning, men syftet är att minska risken i bolag som jag inte längre riktigt tycker har samma möjligheter.

I fallet med Panera Bread kom det en rapport för några dagar sedan som inte föll varken marknaden eller mig i smaken. Har därför funderat en del och kommit fram till att risken just nu är större än den möjliga avkastningen. Panera kommer säkert långsiktigt att utvecklas väl, men aktien har stått stilla ett tag, värderingen är förhållandevis hög och estimaten är inte riktigt lika övertygande längre. Eftersom bolaget i nuläget inte har några utdelningar känns det som att det är bättre att ta det säkra före det osäkra.

I fallet med Apple har vi också en ganska spridd bild. Vinstprognoserna står i princip stilla, mätt per aktie ser det lite bättre ut. Kursstegringen kan eventuellt komma från återköp de kommande åren. Tyvärr tror jag de bästa åren är över för Apple, i alla fall ur aktiesynpunkt. Att bolaget skall överträffa sig själva med något i stil med något helt nytt i nivå med iPhone eller iPad ser jag som ganska otroligt den närmsta tiden.

Förutom återköpen, är det möjligen den tilltagande utdelningen som kan locka och få kursen att dra iväg norrut. Låg värdering i all ära, men just nu finns det förhoppningsvis mer intressanta case.

Jag är därför nöjd med de futtiga procenten och står nu inför den svåra uppgiften att hitta alternativ avkastning. Någon som har några bra argument för att Apple kommer stiga med 50-100 % inklusive utdelningar på t ex en femårsperiod?

30 mars 2014

2014-Q1 Kvartalsrapport, 12,63 %

Första kvartalet slutar imorgon, men av praktiska skäl stänger jag böckerna redan ikväll. Än så länge har jag inte hunnit göra några sammanställningar, annat än att ta en ögonblicksbild av portföljen. NAV ger per 30 mars 2014 en kurs på 1 126,28. Det innebär att portföljen stigit med 12,63 % sedan starten 19 juli 2012.

Jag kommer i mån av tid under kommande månad att återkomma med sammanställningar och statistik för att utvärdera första kvartalet mer i detalj. SIXPRX är under samma period upp cirka 43 %, jag ligger alltså efter. Men förklaringen är 100 % beroende av att jag större delen av tiden fortfarande har en stor del i räntor. Som jag tidigare skrivit om ligger min utveckling på aktieandelen i god linje med utvecklingen på SIXPRX.

Även i år släpar jag efter med en ökning under kvartalet på cirka 0,65 % i jämförelse med SIXPRX som utvecklats 3,64 % under samma period. Jag surar dock inte för det utan är glad för det lilla.

Jag lär återkomma med mer detaljer kring detta i samband med att jag utvärderar kvartalet, jag skall även försöka ta fram min genomsnittliga andel av aktier för att se hur jag på denna del ligger mot SIXPRX.

Premiepension och tjänstepension 2014-Q1

I och med att första kvartalet 2014 är avslutat var det dags för en avstämning av det pensionskapital som jag själv kan påverka allokeringen av. Jag kör enligt 50/50-fördelningen mellan räntor och aktier. Varje kvartal, eller för tillfället lämplig period, viktar jag om så att den sida som eventuellt överutvecklats relativt den andra blir balanserad.

I fallet med premiepensionen är ganska exakt hälften placerad i Avanza Zero. Resten av kapitalet ligger hälften vardera i Catella Avkastningsfond och Catella Likviditetsfond. Den här avstämningen innebar inte någon omviktning eftersom kvartalets utveckling tillsammans med insättningarna innebär att portföljen redan är balanserad.

Tjänstepensionen, med samma upplägg, krävde inte heller någon omviktning då utvecklingen under kvartalet tillsammans med insättningarna redan innebär att kapitalet är i balans. Tyvärr kan jag inte köra Avanza Zero eller annan lämplig fond för aktiedelen då min arbetsgivare tyvärr har en tjänstepensionsleverantör som varken erbjuder ett vettigt utbud av fonder eller möjlighet att direktspara i aktier.

Men för att göra det bästa av situationen ligger hälften i Carnegies Sverigefond medan den andra hälften ligger i en obligationsfond som, tro det eller ej, faktiskt gått över förväntan. Då jag inte tidigare brytt mig så mycket om utvecklingen är endast 4 % av kapitalet i tjänstepensionen avkastning. Resten har gått till dåliga fondval och avgifter. Förhoppningsvis kommer de kvartalsvisa uppföljningarna och mitt engagemang över tid resultera i bättre utveckling.

Samma sak gäller för PPM-delen. Där är utvecklingen sedan start 4 % geometrisk (heter det väl) avkastning per år, och cirka 20 % av kapitalet är avkastning.

22 mars 2014

Sanofi, Mekonomen och ARCP

Sedan avyttringen av Coloplast har jag ersatt innehavet med nya inköp, jag har samtidigt passat på att öka aktieandelen ytterligare, helt enligt plan. Då min tid att hitta nya intressanta uppslag har jag istället valt att agera copycat. Totalt har portföljen nu 33 olika innehav. Det är inte få, men jag har hellre många bra bolag, än färre bra bolag. Som aktiv placerare är min erfarenhet hittills att jag känner mig mer bekväm med många olika innehav där jag själv styr i detalj när jag skall köpa, öka, minska eller sälja. Dessutom skall man alltid ha i åtanke att många saker som ser väldigt bra ut ofta inte är lika bra som de kanske ser ut att vara i utgångsläget.

Innehaven som tagits in i portföljen under veckan är Sanofi SA, Mekonomen och ARCP. Det är alla bolag med rimlig värdering, relativt sett till marknaden i övrigt i alla fall. Sanofi är ett innehav som Skagen adderat till sina fonder under februari. Mekonomen har nyligen fått köprek av både Börsveckan och Affärsvärlden, dessutom har Ägamintid fattat tycke för bolaget. Alltså kvalitetsstämplar allihopa. Men så mycket närmare bilbranschen är Mekonomen lär jag inte komma i alla fall. ARCP köper jag mest på grund av den höga utdelningen och i brist på annat.

17 mars 2014

Säljer Coloplast

Har under dagen sålt hela innehavet i Coloplast. Det har varit en bra resa i aktien under hösten, med en stegring på drygt 40 procent plus utdelning under ett knappt halvår känns det rätt att kliva av i aktien. Värderingen är nästan 30 gånger förväntad årsvinst 2014, och det känns dyrt. Om det blir en ordentlig rekyl är det inte omöjligt att jag tar en ny position i aktien senare i höst.

16 mars 2014

Bolånekostnader

Som privatekonomiskt intresserad har jag sedan länge bokfört alla privatekonomiska transaktioner som skett i ekonomin. En viktig sådan post är bolånekostnaderna. Jag har gått tillbaka ända till 2006 då jag köpte min första lägenhet och man kan lugnt säga, trots de stora beloppen som det handlar om, funnits bra med utrymme att lägga pengar på annat än räntekostnader.

I början av 2006 hade jag en månatlig räntekostnad efter ränteavdrag på knappt tvåtusen kronor. Alltså en försvinnande liten post för en heltidsarbetande utan barn. Några saker sedan dess som kraftigt påverkat räntekostnaden i positiv riktning har bland annat varit:

 • Fler i hushållet (sambo)
 • Amortering
 • Inte bytt upp mig trots bättre ekonomi
 • Finanskrisens påverkan på ränteläget
Punkterna här ovan har sammantaget tryckt ner den månatliga räntekostnaden per glidande tolvmånaders och per betalande person i hushållet till knappt 450 kr i månaden när ränteläget bottnade under 2010. Konstigt att bopriserna dragit höjden.

Nu har vi (jag och min sambo) bytt upp oss sedan en tid tillbaka så räntekostnaden kommer inom kort att stiga till nästan 2 000 kr per person och månad på glidande tolv månaders. Alltså en ökning, men lägger vi till per kvadrat är den glidande månadskostnaden nästan identisk. Det här får mig ibland att tänka på mina föräldrar som brukar prata om hur de tyckte att de hade en bra ränta när den låg strax under femton procent.

12 mars 2014

Ökat i Swedbank och Diageo

Under veckan har jag passat på att öka i Swedbank och Diageo. Det är inte några kanonkurser, men i fallet med Swedbank hägrar en ordentlig utdelning och är ett steg i min ambition att öka andelen svenska aktier. Diageo har förhoppningsvis bra utsikter för att kunna fortsätta växa, dessutom är det i en bransch som är förhållandevis okänslig för konjunkturen. Aktien har stått ganska still ett tag och estimaten har höjts successivt, det finns alltså goda chanser för att aktien tar ny fart uppåt så småningom.

I och med dagens nedgång i index ligger SIXPRX bara någon procent upp sedan årsskiftet. Det har med andra ord varit en ganska konsoliderande resa sedan början på året. Det väcker så klart frågor kring om det är dags att kliva av i innehav, helt eller delvis, i syfte att säkra fina vinster? Jag har än så länge inte gjort några försäljningar, och jag känner mig ovanligt nöjd med allokeringarna.

Men om det börjar storma alltför mycket är det inte omöjligt att jag väljer att kliva av i vissa innehav en stund.

01 mars 2014

Statusrapport - februari

Trots att jag endast avser att summera utvecklingen varje kvartal blir det ändå att man sneglar lite på hur det går. Mellan tummen och pekfingret ligger jag totalt sett inklusive ränteplaceringarna någonstans runt 2,5 % (vilket motsvarar 15 % på helåret) upp sedan i början på året. Ganska intetsägande men ändå måste kan kolla. Samtidigt är SIXPRX upp 4,36 % sedan årsskiftet.

Månaden i korthet;

 • Inga försäljningar under månaden
 • Ökat i AIG
 • Köpt tillbaka Mastercard, som nu är en av de största innehaven
 • Köpt en medelstor post i AarshusKarlshamn
 • Ökat med en mindre post i Elekta med anledning av den senaste tidens turbulens kring bolagets vinstvarning.
Rapporter och kursutveckling har generellt sett varit väldigt bra för min portfölj under årets första två månader. Protector Forsikring, Coloplast, Michael Kors, Connecta, Hexagon, Gjesidige Forsikring, Betsson m fl har alla bjudit på en bra start under året.

På minussidan har vi Elekta som har tappat lite av marknadens förtroende med anledning av deras struliga hantering av vinstvarningen. Detta har bland annat givit ett mycket bra tillfälle att öka i aktien. Då jag redan sitter på en ganska stor post i förhållande till övriga portföljen har jag bara gjort en liten ökning. Faktum kvarstår, företaget verkar på en marknad som växer stabilt, och det kommer inte någon vinstvarning att ändra på.

Svenska kronan har stärkts under månaden, särskilt under fredagen då dollarkursen sjönk 11 öre, detta går inte obemärkt förbi i min portfölj. Och det är bland annat detta som är en anledningarna till att jag letar med lykta efter svenska aktier då min dollarexponering helst inte skall öka framöver. Med detta som ett av de tyngre skälen till att handla svenskt föll valet på AarhusKarlshamn under slutet av månaden.

Det är en ganska dyr aktie, men bolaget går väldigt bra just nu och är förhållandevis okänsligt för konjunkturen, till skillnad från väldigt många andra svenska cykliska bolag. Jag går just nu och drömmer om att bygga upp en svensk portfölj med många av storlistans klenoder. Enda problemet är att det helt enkelt är på tok för dyrt att göra detta. Men nya tillfällen kommer alltid, och till dess att sättningen med stort S kommer fortsätter jag att tassa fram på lite säkrare ställen än svenska supercykliska aktier. Men den tiden kommer, det kan vi vara säkra på. Då detta tillfälle ligger 1 dag till 1 sekel framåt tänker jag som tidigare annonserat inte sitta vid sidan och se hur allt blir dyrare utan att själv ta del av detta.

Inför mars blir det fortsatt fokus på att köpa mer poster, men inför våren blir det också dags att höja bevakningen på de innehav som gått riktigt bra. T ex har Coloplast ökat nästan 50 % på bara några månader och värderas nu mycket högt, vilket kan vara ett skäl till att minska eller helt sälja denna aktie i väntan på nya ingångstillfällen.

Jag har även funderat en del på Saab, det känns som det finns oerhörda möjligheter för detta bolag, men samtidigt också enorma risker och oklarheter vilket gör att min bedömning alltid slutar med att risken tar överhanden.

På måndag är det första handelsdagen för mars månad, då kommer vi ytterligare ett steg närmare utdelningssäsongen.

28 februari 2014

Insiderhandel på tapeten

Insiderhandel förknippas inte sällan med oegentligheter där olika aktörer agerat antingen oetiskt eller rent av olagligt med hjälp av insiderklassad information. Den andra sidan handlar om att dra slutsatser kring hur insiders agerar. Inte sällan brukar vi matas med information om hur insynspersoner sålt eller köpt stora poster i bolagen där insynen finns.

Baserat på rapporterade handlingar som utförts av insynspersoner är många, ofta media, snabba på att rapportera till allmänheten. Det finns till och med fonder vars affärsidé är att följa hur insiders agerar. Nu senast dök kommentaren upp på Nordnet Live (efter att ha skummat presentationerna på Youtube) där det påpekades att många insiders storsålt under en period - vilket då skulle anses vara något slags indikation på att vi kan ha en förestående börsnedgång framför oss.

Oavsett vad som framkommer kring den här typen av spekulationer skall vi ha i minnet att insiders, liksom outsiders, som grupp har rätt ungefär varannan gång. De andra gångerna har de, som alla andra, fel. Det innebär att det är meningslöst att dra slutsatser kring att "många insiders säljer". Det enda vi vet är att hälften av dem kommer att ha rätt, och hälften kommer att ha fel.

Slutligen skall vi också ha i minnet att det kan finnas tusen anledningar till varför man som insider väljer att sälja sina poster, som är 100 % oberoende av utvecklingen i företaget.