30 mars 2014

2014-Q1 Kvartalsrapport, 12,63 %

Första kvartalet slutar imorgon, men av praktiska skäl stänger jag böckerna redan ikväll. Än så länge har jag inte hunnit göra några sammanställningar, annat än att ta en ögonblicksbild av portföljen. NAV ger per 30 mars 2014 en kurs på 1 126,28. Det innebär att portföljen stigit med 12,63 % sedan starten 19 juli 2012.

Jag kommer i mån av tid under kommande månad att återkomma med sammanställningar och statistik för att utvärdera första kvartalet mer i detalj. SIXPRX är under samma period upp cirka 43 %, jag ligger alltså efter. Men förklaringen är 100 % beroende av att jag större delen av tiden fortfarande har en stor del i räntor. Som jag tidigare skrivit om ligger min utveckling på aktieandelen i god linje med utvecklingen på SIXPRX.

Även i år släpar jag efter med en ökning under kvartalet på cirka 0,65 % i jämförelse med SIXPRX som utvecklats 3,64 % under samma period. Jag surar dock inte för det utan är glad för det lilla.

Jag lär återkomma med mer detaljer kring detta i samband med att jag utvärderar kvartalet, jag skall även försöka ta fram min genomsnittliga andel av aktier för att se hur jag på denna del ligger mot SIXPRX.

Premiepension och tjänstepension 2014-Q1

I och med att första kvartalet 2014 är avslutat var det dags för en avstämning av det pensionskapital som jag själv kan påverka allokeringen av. Jag kör enligt 50/50-fördelningen mellan räntor och aktier. Varje kvartal, eller för tillfället lämplig period, viktar jag om så att den sida som eventuellt överutvecklats relativt den andra blir balanserad.

I fallet med premiepensionen är ganska exakt hälften placerad i Avanza Zero. Resten av kapitalet ligger hälften vardera i Catella Avkastningsfond och Catella Likviditetsfond. Den här avstämningen innebar inte någon omviktning eftersom kvartalets utveckling tillsammans med insättningarna innebär att portföljen redan är balanserad.

Tjänstepensionen, med samma upplägg, krävde inte heller någon omviktning då utvecklingen under kvartalet tillsammans med insättningarna redan innebär att kapitalet är i balans. Tyvärr kan jag inte köra Avanza Zero eller annan lämplig fond för aktiedelen då min arbetsgivare tyvärr har en tjänstepensionsleverantör som varken erbjuder ett vettigt utbud av fonder eller möjlighet att direktspara i aktier.

Men för att göra det bästa av situationen ligger hälften i Carnegies Sverigefond medan den andra hälften ligger i en obligationsfond som, tro det eller ej, faktiskt gått över förväntan. Då jag inte tidigare brytt mig så mycket om utvecklingen är endast 4 % av kapitalet i tjänstepensionen avkastning. Resten har gått till dåliga fondval och avgifter. Förhoppningsvis kommer de kvartalsvisa uppföljningarna och mitt engagemang över tid resultera i bättre utveckling.

Samma sak gäller för PPM-delen. Där är utvecklingen sedan start 4 % geometrisk (heter det väl) avkastning per år, och cirka 20 % av kapitalet är avkastning.

22 mars 2014

Sanofi, Mekonomen och ARCP

Sedan avyttringen av Coloplast har jag ersatt innehavet med nya inköp, jag har samtidigt passat på att öka aktieandelen ytterligare, helt enligt plan. Då min tid att hitta nya intressanta uppslag har jag istället valt att agera copycat. Totalt har portföljen nu 33 olika innehav. Det är inte få, men jag har hellre många bra bolag, än färre bra bolag. Som aktiv placerare är min erfarenhet hittills att jag känner mig mer bekväm med många olika innehav där jag själv styr i detalj när jag skall köpa, öka, minska eller sälja. Dessutom skall man alltid ha i åtanke att många saker som ser väldigt bra ut ofta inte är lika bra som de kanske ser ut att vara i utgångsläget.

Innehaven som tagits in i portföljen under veckan är Sanofi SA, Mekonomen och ARCP. Det är alla bolag med rimlig värdering, relativt sett till marknaden i övrigt i alla fall. Sanofi är ett innehav som Skagen adderat till sina fonder under februari. Mekonomen har nyligen fått köprek av både Börsveckan och Affärsvärlden, dessutom har Ägamintid fattat tycke för bolaget. Alltså kvalitetsstämplar allihopa. Men så mycket närmare bilbranschen är Mekonomen lär jag inte komma i alla fall. ARCP köper jag mest på grund av den höga utdelningen och i brist på annat.

17 mars 2014

Säljer Coloplast

Har under dagen sålt hela innehavet i Coloplast. Det har varit en bra resa i aktien under hösten, med en stegring på drygt 40 procent plus utdelning under ett knappt halvår känns det rätt att kliva av i aktien. Värderingen är nästan 30 gånger förväntad årsvinst 2014, och det känns dyrt. Om det blir en ordentlig rekyl är det inte omöjligt att jag tar en ny position i aktien senare i höst.

16 mars 2014

Bolånekostnader

Som privatekonomiskt intresserad har jag sedan länge bokfört alla privatekonomiska transaktioner som skett i ekonomin. En viktig sådan post är bolånekostnaderna. Jag har gått tillbaka ända till 2006 då jag köpte min första lägenhet och man kan lugnt säga, trots de stora beloppen som det handlar om, funnits bra med utrymme att lägga pengar på annat än räntekostnader.

I början av 2006 hade jag en månatlig räntekostnad efter ränteavdrag på knappt tvåtusen kronor. Alltså en försvinnande liten post för en heltidsarbetande utan barn. Några saker sedan dess som kraftigt påverkat räntekostnaden i positiv riktning har bland annat varit:

  • Fler i hushållet (sambo)
  • Amortering
  • Inte bytt upp mig trots bättre ekonomi
  • Finanskrisens påverkan på ränteläget
Punkterna här ovan har sammantaget tryckt ner den månatliga räntekostnaden per glidande tolvmånaders och per betalande person i hushållet till knappt 450 kr i månaden när ränteläget bottnade under 2010. Konstigt att bopriserna dragit höjden.

Nu har vi (jag och min sambo) bytt upp oss sedan en tid tillbaka så räntekostnaden kommer inom kort att stiga till nästan 2 000 kr per person och månad på glidande tolv månaders. Alltså en ökning, men lägger vi till per kvadrat är den glidande månadskostnaden nästan identisk. Det här får mig ibland att tänka på mina föräldrar som brukar prata om hur de tyckte att de hade en bra ränta när den låg strax under femton procent.

12 mars 2014

Ökat i Swedbank och Diageo

Under veckan har jag passat på att öka i Swedbank och Diageo. Det är inte några kanonkurser, men i fallet med Swedbank hägrar en ordentlig utdelning och är ett steg i min ambition att öka andelen svenska aktier. Diageo har förhoppningsvis bra utsikter för att kunna fortsätta växa, dessutom är det i en bransch som är förhållandevis okänslig för konjunkturen. Aktien har stått ganska still ett tag och estimaten har höjts successivt, det finns alltså goda chanser för att aktien tar ny fart uppåt så småningom.

I och med dagens nedgång i index ligger SIXPRX bara någon procent upp sedan årsskiftet. Det har med andra ord varit en ganska konsoliderande resa sedan början på året. Det väcker så klart frågor kring om det är dags att kliva av i innehav, helt eller delvis, i syfte att säkra fina vinster? Jag har än så länge inte gjort några försäljningar, och jag känner mig ovanligt nöjd med allokeringarna.

Men om det börjar storma alltför mycket är det inte omöjligt att jag väljer att kliva av i vissa innehav en stund.

01 mars 2014

Statusrapport - februari

Trots att jag endast avser att summera utvecklingen varje kvartal blir det ändå att man sneglar lite på hur det går. Mellan tummen och pekfingret ligger jag totalt sett inklusive ränteplaceringarna någonstans runt 2,5 % (vilket motsvarar 15 % på helåret) upp sedan i början på året. Ganska intetsägande men ändå måste kan kolla. Samtidigt är SIXPRX upp 4,36 % sedan årsskiftet.

Månaden i korthet;

  • Inga försäljningar under månaden
  • Ökat i AIG
  • Köpt tillbaka Mastercard, som nu är en av de största innehaven
  • Köpt en medelstor post i AarshusKarlshamn
  • Ökat med en mindre post i Elekta med anledning av den senaste tidens turbulens kring bolagets vinstvarning.
Rapporter och kursutveckling har generellt sett varit väldigt bra för min portfölj under årets första två månader. Protector Forsikring, Coloplast, Michael Kors, Connecta, Hexagon, Gjesidige Forsikring, Betsson m fl har alla bjudit på en bra start under året.

På minussidan har vi Elekta som har tappat lite av marknadens förtroende med anledning av deras struliga hantering av vinstvarningen. Detta har bland annat givit ett mycket bra tillfälle att öka i aktien. Då jag redan sitter på en ganska stor post i förhållande till övriga portföljen har jag bara gjort en liten ökning. Faktum kvarstår, företaget verkar på en marknad som växer stabilt, och det kommer inte någon vinstvarning att ändra på.

Svenska kronan har stärkts under månaden, särskilt under fredagen då dollarkursen sjönk 11 öre, detta går inte obemärkt förbi i min portfölj. Och det är bland annat detta som är en anledningarna till att jag letar med lykta efter svenska aktier då min dollarexponering helst inte skall öka framöver. Med detta som ett av de tyngre skälen till att handla svenskt föll valet på AarhusKarlshamn under slutet av månaden.

Det är en ganska dyr aktie, men bolaget går väldigt bra just nu och är förhållandevis okänsligt för konjunkturen, till skillnad från väldigt många andra svenska cykliska bolag. Jag går just nu och drömmer om att bygga upp en svensk portfölj med många av storlistans klenoder. Enda problemet är att det helt enkelt är på tok för dyrt att göra detta. Men nya tillfällen kommer alltid, och till dess att sättningen med stort S kommer fortsätter jag att tassa fram på lite säkrare ställen än svenska supercykliska aktier. Men den tiden kommer, det kan vi vara säkra på. Då detta tillfälle ligger 1 dag till 1 sekel framåt tänker jag som tidigare annonserat inte sitta vid sidan och se hur allt blir dyrare utan att själv ta del av detta.

Inför mars blir det fortsatt fokus på att köpa mer poster, men inför våren blir det också dags att höja bevakningen på de innehav som gått riktigt bra. T ex har Coloplast ökat nästan 50 % på bara några månader och värderas nu mycket högt, vilket kan vara ett skäl till att minska eller helt sälja denna aktie i väntan på nya ingångstillfällen.

Jag har även funderat en del på Saab, det känns som det finns oerhörda möjligheter för detta bolag, men samtidigt också enorma risker och oklarheter vilket gör att min bedömning alltid slutar med att risken tar överhanden.

På måndag är det första handelsdagen för mars månad, då kommer vi ytterligare ett steg närmare utdelningssäsongen.