31 maj 2014

Ökat i AIG

Under gårdagen passade jag på att öka i AIG, det innebär att även AIG numera är en del av nya portföljen med en femprocentig andel av portföljen. Nu finns det totalt sex direktägda innehav i portföljen. Nu är den enkla delen är gjord, dessa är alla innehav som jag haft tankar på att öka i under en längre period, men som jag först nu gjort slag i saken av.

Denna något våghalsiga aktivitet, att öka i flertalet innehav under kort period under rådande marknadssituation, med de risker som det innebär vägs till viss del upp av att flera av dessa innehav redan har en ansenlig positiv avkastning på aktuella positioner. Jag har med andra ord snittat uppåt i innehaven. Det ger en viss komfortzon i bemärkelsen att det finns goda chanser att minska i några av innehaven om marknaden helt skulle vända över natten, utan att hamna på minus.

Sammanfattat har vi nu följande fördelning i nya portföljen:

 • 5,00 % Protector Forsikring
 • 5,00 % Betsson
 • 5,00 % Starbucks
 • 5,00 % Mastercard
 • 5,00 % Citigroup
 • 5,00 % AIG
 • 2,50 % D&G Global (ytterligare 10 % är reserverat i räntor)

29 maj 2014

Ökar i Citigroup och säljer Philip Morris

Citigroup blir det femte innehavet i nya portföljen, innehavet har ökats upp under veckan och utgör nu 5 % av portföljen. Samtidigt har jag helt sålt av Philip Morris då sista posten tangerade inköpskursen under kvällen.

Som jag tidigare nämnt är avyttringen av PM inte i första hand för att något särskilt ändrats i detta bolag, förutom riskerna som jag skrivit om tidigare. Men antalet innehav skall reduceras i portföljen och då är PM ett av innehaven som jag valt att inte längre ha i portföljen, till förmån för andra innehav.

För er som är intresserade av att läsa mer om Citigroup finns det en intressant artikel om Citigroup som publicerats under dagen, som beskriver Citigroup ur ett mycket positivt perspektiv. Vi skall också komma ihåg Citigroup är ett av största innehaven i en av Skagens Fonders fonder (liksom hos bloggaren Ägamintid).

Citigroup är självklart förenat med en hel del risker och det är inte säkert att utvecklingen inom kort kommer att bli till det positiva, men om Corbat lyckas komma komma tillrätta med de synpunkter som FED anmärkte på härommånaden finns det goda möjligheter för C att komma igång med både återköpsprogram och ökade utdelningar. Detta är triggers som om de blir verklighet definitivt kan sätta fart på kursen.

27 maj 2014

Ökar i Betsson

Har under eftermiddagen ökat i Betsson. Börsen rullar på och stiger obehindrat, det hade onekligen varit bra med en lite sättning. Betsson blir därmed det fjärde innehavet i nya portföljen som nu består av 5 % av portföljen.

Totalt har vi nu följande i nya portföljen (ej justerat för de senaste dagarna utveckling):

5,00 % Protector Forsikring
5,00 % Mastercard
5,00 % Starbucks
5,00 % Betsson
2,50 % D&G Global (ytterligare 10,00 % är reserverat i räntor)

24 maj 2014

Mekaniskt system 1.0

Syftet med ett mekaniskt system är att kunna kliva in i stigande marknad med någorlunda balanserad risk. Istället för att vänta på en rejäl sättning (som vi aldrig vet när den inträffar) räcker det med att konstatera att marknaden befinner sig i en stigande trend. Systemet som jag presenterar här nedan är en utgångspunkt och det är mycket möjligt att jag kommer komplettera det efterhand. Vidare är detta endast tänkt för fonddelen. Principer för enskilda aktier ligger helt utanför detta system.

Vidare är systemet endast tänkt för kvalitativa och breda aktiefonder/indexfonder.

Regel 1 - MA250 på S&P100 är positivt
En förutsättning för att ta position i en aktiefond (gärna indexfond) är att marknaden som helhet befinner sig i en positiv trend. I mitt system definieras detta av MA250 på S&P100. Anledningen till att utgå ifrån ett stort och allmänt index är för att minimera felsignaler. Grovt sett följer världen dessa index, men andra mindre index har betydligt fler felsignaler.

Regel 2 - startpunkten är nu
När man väl bestämt sig för att köpa in sig utgår man framöver från just denna notering. D v s under förutsättning att regel 1 är uppfylld utgår man från första positionen som tas.

Regel 3 - dela upp allokeringen i fem delar
Redan vid första positionen har man allokerat det totala kapitalet för detta instrument så att det alltid finns tillhands. Den totala allokeringen delas upp i fem delar och vid första positionen sker endast köp med en femtedel. Övriga delar får ligga som likvider eller i räntor.

Regel 4 - tagande av ytterligare positioner
När första positionen är ingången, vilket kan ske närsomhelst under förutsättning att regel ett är uppfylld är nästa steg att invänta utvecklingen. När värdet stiger med 10 % från din startpunkt köper man ytterligare för en femtedel av utgångsvärdet.

När man passerat 10 % innebär det att första delen också skall säkras, med det menar att om kursen sjunker tillbaka ner mot nollpunkten kommer andelar motsvarande första placeringen att säljas. Man gör då ett nollresultat på denna del. Andra delen ligger man kvar med samtidigt som nya nollpunkten blir där del två nu befinner sig.

Om marknaden fortsätter upp köper man för nästa femtedel allt eftersom fonden stigit med 10 %-enheter räknat från den aktuella startpunkten. Det innebär att man är totalt allokerad med alla femtedelar när stegringen är 40 %.

Fortfarande gäller regeln att om utvecklingen vänder kommer man att sälja respektive femtedel när ingångsnivån för dessa inträffar, förutom den senast ingångna femtedelen. På så sätt undviker man förluster på tidigare femtedelar och man riskerar endast att bli sittande med en femtedel som innebär kraftigt minus.

Vid 50 % uppgång från startpunkten ser man istället hela allokeringen som en enhet. Och man ligger ni kvar till dess att marknaden vänder neråt generellt, d v s man inväntar att MA250 på S&P100 skall bli negativt (ja, jag räknar med att t ex svenska börsen följer detta index i stort).

Om detta mot förmodan skulle inträffa innan man tangerar den aktuella snittkursen för köp av alla femtedelar avyttras istället hela allokeringen med ett nollresultat.

Huruvida detta ger sämre eller bättra avkastning jämfört med om man kör all-in direkt beror sig helt på i vilket skede som man "råkar" påbörja detta. Det bästa utgångsläget är så klart att inleda en sådan här manöver precis när de långsiktiga medelvärdena vänder till positiva från en större nedgångsfas.

Syftet är som sagt att reducera risk och inte maximera avkastningen på fonddelen. Målet är vidare att fånga de stora uppgångarna och delvis slippa vara med maximalt i de större nedgångarna. Utrymme finns för att optimera säljsidan efter en längre uppgång.

Förutsättningen för att detta system skall fungera praktiskt är att man tillämpar detta på instrument som generellt har så stabil utveckling som möjligt. Alltför stora svängningar kan utlösa försäljningar som då baseras på felaktiga signaler.

Skulle man hamna i ett läge där någon av femtedelarna åker med hela vägen ner kommer de resterade fjärdedelarna delas upp i fem nya delar.

När skall man kliva in och ur marknader?

Ett ständigt återkommande problem för de som placerar pengar i värdepapper, oavsett om det handlar om enskilda aktier eller fonder är att avgöra när det är dags att kliva in och när det är dags att sälja. Ena sidan bygger det hela kring att man successivt skall köpa in sig i nedgångar medan andra är av den bestämda uppfattningen att det är den uppåtgående trenden man skall följa.

Skall man sammanfatta så kommer båda uppläggen att lyckas. Än så länge ligger alla marknader historiskt i en långsiktigt uppåtgående trend, vilket innebär att alla generella placeringar förr eller senare kommer ligga på plus. Allt man behöver göra är att köpa in sig och sedan vänta.

Köp- och säljpunkterna kommer däremot att bli mycket avgörande för vilken avkastning som det faktiskt blir. De som gick in tungt våren år 2000 ligger i bästa fall, efter fjorton år, några procent plus medan de som kom in hösten 2008 ligger flera hundra procent plus idag.

Så vad handlar det om? För mig handlar det om att undvika omfattande förluster. Jag kan tänka mig att acceptera lägre avkastning om jag får jämnare avkastning. Som tidigare konstaterats så är det skicklighet att undvika större förluster medan stora vinster är tur. Lyckas man undvika stora förluster tillräckligt länge kommer man förr eller senare att få tur.

Att sitta och vänta på sämre tider samtidigt som index klättrar med 100 % är faktiskt ingen höjdare. Börsen är högt värderad när detta skrivs, men det har man sagt sedan 2010, och även om de flesta är överens om att nersidan generellt är större än uppsidan för närvarande är och förblir det just spekulation. Sedan millenieskiftet har vi haft tydliga ner- och uppgångar i index. Men det innebär inte att det är så som det kommer bli nästa gång.

Vi kan lika gärna få en konsoliderande marknad som varar i flera år som följs av fortsatt uppgång. Sammanfattningsvis kan vi säga att det enda vi vet är att vi inte vet något om framtiden, i alla fall inte i det medellånga perspektivet, 3-6 år.

Mitt sätt att förhålla mig till detta blir då att använda mig av ett mekaniskt system som följer enkla regler. Det är baserat på detta som jag bestämt att halva portföljen skall bestå av kvalitativa aktiefonder, varav en indexfond där allokering sker mekaniskt baserat på enkla regler.


23 maj 2014

Ökar i Starbucks och stigande dollarkurs

Under gårdagen passade jag på att öka i Starbucks som blir det tredje större innehavet i nya portföljen. Det var lite i grevens tid med anledning av den stigande dollarkursen vi sett de senaste dagarna. Det är så klart trevligt att se hur portföljvärdet ökar i SEK som en följd av att dollarkursen stiger. Nackdelen är att det blir dyrare att göra nya köp.

Dollarkursen har flukturerat mycket försiktigt under minst två års tid nu, samtidigt finns det prognoser som talar om en kursstegring på uppemot tjugo procent. Själv hoppas jag att vi får en dollarkurs som fortsätter vara stabil.

Börserna har gått starkt senaste veckorna och kanske är detta spurten innan sommaren. Förhoppningsvis får vi någon form av rekyl inte alltför långt bort i framtiden. Jag hoppas kunna äntra det svenska indexet med en femtedel av det för ändamålet allokerade kapitalet, men jag väljer här att chansa på att det kommer någon form av rekyl under juni som ger ett lite bättre ingångsläge.

I nya portföljen har vi nu:

 • 5,00 % Protector Forsikring
 • 5,00 % Mastercard
 • 5,00 % Starbucks
 • 2,50 % D&G Global (ytterligare 10,00 % är reserverat)

22 maj 2014

Ökar i Mastercard

Mastercard blir det andra innehavet som jag ökar i till maxnivån för ett enskilt innehav. Mastercard har gått som tåget senaste åren, både kurs- och resultatmässigt. Värderingen är inte överdrivet attraktiv, men som konstaterats tidigare så är bra bolag inte billiga. Aktien har senaste perioden haft en paus som avslutats med ytterligare en mindre nedgång som till stor del skedde i samband med sanktionerna som infördes mot Ryssland med anledning av Krimkrisen.

Troligtvis är detta inte något som kommer påverka Mastercards utveckling i stort, och kanske har även marknaden börjat inse detta återigen.

De aktier som nu vardera utgör 5 % av portföljvärdet är Protector Forsikring och Mastercard.

21 maj 2014

Minskar i Philip Morris

Omstuvningen fortsätter. I början av veckan halverade jag mitt innehav i Philip Morris. Även om det är ett bolag med mycket stabilt kassaflöde och säkra utdelningar de kommande åren finns det även risker.

Hög skuldsättning i kombination med att produkten befinner sig på en marknad som blir allt mer reglerad världen över gör att bolaget inte känns som ett framtidsbolag. Dessutom tror jag kurspotentialen är begränsad, även om aktien gått svagt sista tiden. En rekyl uppåt är inte omöjligt, och då kommer jag att avyttra ännu mer.

Veckans försäljning resulterade i en mycket liten vinst, plus ytterligare några procent i utdelningar.

17 maj 2014

Ökat i Globalfonden och Protector Forsikring

Aktiviteterna med omstuvningarna har under veckan fortsatt. En åttondel (12,5 %) av totala portföljvärdet är nu allokerat till Didner&Gerges Globalfond. Av detta kapital har jag köpt andelar för en femtedel (2,5 % av portföljen). Övriga 10 % av portföljvärdet ligger i räntor. Tanken är nu att invänta en rörelse i fondens andelsvärde innan det blir mer köp.

Om andelen stiger cirka 10 % från nu rådande kurs kommer jag att öka med ytterligare en femtedel. Stiger den till 20 % blir det ytterligare en femtedel. Först vid en 40-procentig ökning kommer jag vara maximalt allokerad i Globalfonden.

Syftet med detta är att för varje femtedel som adderas, så kommer jag att sätta en stoppkurs för den föregående femtedelen. Stiger fonden tio procent och ytterligare en femtedel aktiveras innebär det att om fonden faller tillbaka 10 % kommer första femtedelen att säljas med ett nollresultat (mer eller mindre).

Varför detta agerande? Syftet är att ta sig in i marknaden på ett sådant sätt att jag undviker förluster på för stora delar av kapitalet. Detta är en interimslösning för att ta sig in i en marknad som befinner sig i en sedan länge påbörjad uppåttrend (sedan 2008/2009). Upplägget innebär att jag satsar på att endast ha max en femtedel av den totala allokeringen på minus. Skulle t ex utsikterna helt förändras just nu, d v s jag råkar kliva in precis i en större vändpunkt, så kommer jag att följa med ner.

Fortsätter vi uppåt en längre tid och allokeringen blir maximal kommer hela allokering att ha en genomsnittlig avkastning på 20 % när jag köpt färdigt för detta innehav. Då är jag inne i marknaden och kommer istället att avyttra allt när de långsiktiga värdena börjar peka nedåt på en då högre nivå än den genomsnittliga inköpskursen.

Blir det en rejäl sättning innan detta inträffat och de långsiktiga medelvärdena börjar luta nedåt innan jag är färdigallokerad, avbryts alla nya köp. När lutningen på de långa medelvärdena istället börjar peka uppåt har jag fyra fräscha femtedelar att handla för. Eftersom första femtedelen då redan kommer vara allokerad och ligga på minus är det möjligt att jag istället splittar de resterande fyra femtedelarna i fem nya delar som jag börjar om med. Till dessa kommer även nyinsättningar att adderas.

Detta upplägg ger då en rimlig risk, men inte en maximal avkastning. Jag ser det på så vis att marknadsläget just nu bjuder på mycket höga värderingar och vi har en lång period av uppgång bakom oss. Alltså ganska dåliga förutsättningar. På plussidan har vi ett historiskt lågt ränteläge som antagligen kommer att bestå, och mycket dåliga alternativa ställen för världens kapital att allokeras mot.

Det lämnar en bild som är ganska kluven. Då väljer jag att fortsätta hänga med i marknaden så länge jag kan göra det på ett sätt där det finns goda möjligheter att kontrollera förlusterna vid ett eventuellt bakslag.

För fonddelen som skall utgöra halva nya portföljen är alltså första fjärdedelens implementering påbörjad.

På aktiesidan har jag ökat i Protector Forsikring som nu inklusive det ökade marknadsvärdet för redan gjorda köp representerar 10 % av aktiesidan, eller 5 % av totala portföljens nuvarande marknadsvärde.

12 maj 2014

Utgallringen fortsätter och varvas med nya köp

Efter Ratos rapport häromdagen var det dags att göra sig av med innehavet. Jag tycker att Ratos har utvecklats åt helt fel håll sedan jag bestämde mig för att satsa på detta innehav. Detta tillsammans med vad jag nu vet saltat med senaste rapporten blev droppen som fick bägaren att rinna över. Aktien åker ut, jag tar en förlust på två procent på kursen, jag har ändå gått plus inräknat utdelningarna de två senaste åren.

Förutom att de bara hänvisar till "den dåliga marknaden" vilket i sig är beklämmande, bra företagsledningar skall lära sig att segla åt det håll vinden blåser och inte kategoriskt beklaga sig om hur svårt allting är, så känns tokerierna i Norge med Aibel som ett rejält snedsteg. Det är en bransch förknippat med enormt risktagande.

Att Ratos sedan, med en hel hög med konstaterade problem i befintliga innehav som inte är på rätt väg, går och tar på sig ett nytt stort engagemang som Aibel som innebar att man sänkte utdelningen och därtill gjorde sig skuldsatt för att klara utdelningen följt av preferensaktier för att finansiera Aibel faller helt enkelt inte mig i smaken. Tack för kaffet säger jag och går vidare.

Ett annat innehav som åker ut är BankNordik, det blev till priset av någon procent back, men det var det värt. Jag skall inte syssla med spekulation i bolag med kraschade kurser. Jag skall hålla mig till kvalitet i första hand.

ABB, som förvisso är kvalitet, har även fått lämna portföljen som ett led i konsolideringen av innehav. Under gårdagen lade jag första köpordern för Didner & Gerge Global. En femtedel av maxallokeringen mot den här fonden när nu på väg in i depån. Jag kommer inom kort återkomma med hur fondköpen är tänkta att fungera.

10 maj 2014

Modellportföljen

Den nya modellportföljen börjar allt mer ta form. Jag är inte riktigt färdig med detaljerna ännu, men tanken är att allt kapital delas upp i två delar. Den ena delen kommer enbart att bestå av direktinvesteringar i aktier.

Totalt antal aktier kommer att så småningom uppgå till cirka tio stycken. Det är alltså tal om att minska ner antalet aktier som jag för närvarande har direktinvesteringar i. Fördelningen mellan dessa innehav kommer vara jämn i första hand, det innebär att varje innehav då representerar cirka 5 % av hela portföljvärdet. Jag kommer inte att låsa mig exakt vid detta utan endast använda detta som utgångspunkt. Stabila innehav som utvecklas väl kan mycket väl komma att ha en större del av portföljens marknadsvärde. Utgångspunkten att inget enskilt innehav skall vara större än fem procent av portföljen är en nivå jag känner mig helt bekväm med.

Andra halvan kommer att bestå av aktiefonder. Det kommer totalt att bli fyra fonder som kommer användas. I nuläget kommer jag att använda mig av Avanza Zero som indexfond och för de övriga tre blir valet Didner & Gerges fonder. D v s deras allmänna aktiefond, småbolagsfonden och globalfonden.

Valet på Didners fonder är flera. Dels har den en bra historik i sin huvudfond ändå sedan långt tillbaka på 90-talet. Dels har de varit med länge i branschen. Dels består innehållet i deras fonder av aktier som jag mycket väl kan tänka mig att äga direkt och sättet de agerar på i sin allokering är i linje med hur jag själv skulle agera om jag drev en fond.

Deras aktiva förvaltning har slagit index under lång tid, men det är inte det som är det viktiga, utan snarare innehållet i deras fonder. Deras kvartalsrapporter ger en bra insikt i vad de gör, något som jag ser som den självklarhet för att köpa andelar i en fond.

Slutligen tjänar bolaget bakom fonderna bra med pengar, vilket är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv, fondbolag med tveksamma resultat signalerar inte långsiktigt.

Fördelningen mellan de fyra fonderna kommer att vara ungefär lika.

Modellportföljen
 • Direktinvesteringar i enskilda aktier, cirka 10 stycken med cirka 5 % av portföljvärdet i vardera bolag.
 • 4 stycken aktiefonder, ungefärligt jämn fördelning enligt
  • Avanza Zero
  • Didner & Gerge Aktiefond
  • Didner & Gerge Småbolagsfond
  • Didner & Gerge Global

Ingången till dessa positioner kommer att ske successivt. För aktiedelen handlar det om successiva omstuvningar till ett färre antal. För fonddelen kommer jag har inom kort att köpa andelar i de fyra fonderna, start sker antagligen under sommaren.

Jag kommer tillämpa ett särskilt system för att köpa in mig i fonderna som jag kommer att återkomma till i ett separat inlägg.

Viktigt att tillägga är att målet alltid är att vara 100 % investerad, men under förutsättning att läget är det rätta. Därför kommer delar av portföljen att vara placerad i räntebärande i väntan på dessa lägen. Det får bli ett separat inlägg om detta.


05 maj 2014

Försäljningar i portföljen

I takt med omstruktureringen i portföljen har jag under dagen och kvällen avyttrat samtliga positioner i fem innehav. De stängda positionerna är nu:

 • Hexagon
 • AarhusKarlshamn
 • SAP
 • Diageo
 • McDonalds

Det har egentligen lite eller inget att göra med att jag hastigt skulle slutat att tro på en bra utveckling för just dessa innehav, men de tillhör just nu de innehav som jag tror har minst sannolikhet för att utvecklas väl den närmaste tiden. Jag väljer därför att kliva av i just dessa innehav för att allokera kapitalet för dessa innehav på andra ställen istället. Portföljen består nu av tjugofem innehav och betydligt mer likviditet, som inom kort skall stuvas om i andra aktierelaterade allokeringar. 

Dessutom passade det bra att kliva av just nu eftersom det dessutom gick att avsluta dessa innehav med några procents vinst plus utdelningar. I fallet med Hexagon och SAP känns det extra bra att kunna stänga positionerna på plus, eftersom dessa antagligen kan komma att utvecklas ganska volatilt under den kommande sommarperioden. Återkommer med det exakta resultat från dessa försäljningar när transaktionerna finns i min transaktionslista i depån.

04 maj 2014

Strategiska summeringar - del 3 - strategibyte

Det har återigen blivit dags att utvärdera den nuvarande placeringsstrategin. Det har snart gått två år sedan det här projektet drog igång, och det har varit en mycket lärorik period. Dessutom har bloggen varit ett perfekt sätt att löpande dokumentera sina aktiviteter.

Jag känner mig nöjd med de kunskaper jag fått genom att intensivt följa den ekonomiska utvecklingen och framför allt alla intressant blogginlägg hos andra bloggar som jag följer dagligen, det har onekligen givit mycket inspiration och många bra idéer att spinna vidare på. Jag vet att jag också fått en helt annat syn på placeringar och investeringar genom den här bloggen och genom att följa andra liknande bloggar.

Till huvudpunkten i det här inlägget: kan jag fortsätta med den här strategin? Eftersom min största bristvara är tid har jag efter omfattande överväganden beslutat att göra vissa förändringar. Syftet och anledningen till detta är att jag tycker att en 100 % renodlad egna-aktierstrategi kräver för mycket tid. Inte egentligen att följa många bolag, utan att hitta nya lämpliga investeringsobjekt.

Har man redan ett stort antal bolag i portföljen borde man istället kunna öka i befintliga innehav, men när innehav börjar utgöra en alltför stor del av portföljen krävs en helt annan bevakning. Den utökade bevakningen handlar mer om att man själv skall känna sig bekväm med allokeringen, d v s för att ha en riktigt stor post i bolaget måste man känna att man verkligen har koll på vad som händer. Det finns flera skäl till detta, inte minst mentala. Stora svängningar i enskilda bolag får en allt större påverkan på portföljen, samtidigt blir möjligheterna att agera i stora poster för mig som privatplacerare mindre.

En post som utgör 2 % av portföljen man kan enkelt dubbla innehavet i och därmed öka chansen till positiv avkastning över tid. Har man en post på 10 % av totala portföljen har man ett helt annat läge vid en kraftig sättning. Det är med andra ord inte "bara att dubbla" och vänta något år, risken är att man blir sittande med ett bolag betydligt längre än man vill med en alltför betydande del av portföljens värde.

Om dessutom ens tillgängliga tid redan är begränsad blir detta en kombination som inte kommer att hålla i längden. Därför måste jag förändra upplägget så att tiden jag lägger på att hitta nya placeringsalternativ blir en mindre del av aktiviteten. För att kunna behålla detta som ett intresse är det viktigt att man känner att tiden man lägger på intresset handlar om rätt saker.

Lösningarna/förändringarna blir därför:

 1. Reducera antalet bolag i portföljen till ett tiotal.
 2. Bygga upp betydande delar av portföljens allokeringar i aktiefonder.
 3. Tillämpa ett enkelt makrobaserat regelverk för när köp och sälj får ske.

Dellösning 1
Genom att reducera antalet bolag i portföljen till cirka ett tiotal har jag betydligt bättre möjligheter att bara äga bolag som jag verkligen vill ha. Dessa kan då tillåtas utgöra betydligt större del av portföljen. Troligtvis kommer dessa bolag att utgöras av bolag med hög utdelning och med mycket stabila verksamheter. 

Den här övergången kommer att börja redan nu, men den kommer inte att ske över en natt, och det finns ingen anledning att i panik börja avyttra innehav, utan istället kommer de positioner som redan är ingångna avvecklas allt eftersom. Exakt hur och när detta kommer ske, kommer delvis marknadens utveckling att få avgöra. Dock så kommer inga nya köp i aktier att ske den närmsta tiden.

Dellösning 2
Då direktägandet i aktierna under lösning 1 kommer att få stå för fokusinvesterandet (det på sikt mindre antalet aktier) kommer det andra benet att byggas upp kring bevisat bra aktiefonder. Det exakta antalet är inte bestämt ännu, men troligtvis kommer jag att bygga upp innehav i kanske 3-5 stycken som kommer att utgöra en betydande del av portföljen så länge rätt marknadsförhållanden råder. Troligtvis kommer fonderna som väljs vara baserade i Sverige, men inte nödvändigtvis vara exponerade mot enbart svenska bolag. Det lutar även mot att en betydande del kommer att hamna i någon form av indexfonder.

Dellösning 3
Som jag vid flertalet tillfällen skrivit om är min intention att vara fullinvesterad i aktier (eller numera aktierelaterade slag, t ex aktiefonder) vid utgången av 2014/runt årskiftet 2014/2015. Detta mål kvarstår fortfarande, men det kommer att kompletteras med regler som är kopplade till marknadsklimatet.

Exakt hur dessa regler kommer att se ut kommer jag att återkomma till, men grovt sett handlar det om att definiera regler som styr när och hur man skall minska/öka sin aktieexponering beroende på marknadsklimatet.

Dessa aktiviteter skall leda till:
 • Mindre tidsåtgång till att leta efter placeringsalternativ. Istället skapar jag en enklare modell som är lätt att följa och delvis mer mekanisk.
 • Jag kan istället ägna tankeverksamheten åt mer intressanta och roliga saker inom detta område, detta är ju trots allt ett intresse.
 • En avkastning som är mer i linje med index, i alla fall i uppgångarna. Om minskad exponering inom aktiedelen kan ske under längre nedgångar finns möjligheten att även få bättre avkastning (d v s lägre nedgång) i samband nedgångarna.
 • En förhoppningsvis inte alltför kraftig volatilitet i portföljens marknadsvärde.