30 juni 2014

Halvårsavstämning 2014

Ett år går snabbt, och ett halvår går ännu snabbare. I strävan efter att göra uppföljningarna enklare har jag ändrat sättet att följa utvecklingen. Det återkommande problemet har handlat om hur man skall hantera nyinsättningar för att inte snedvrida avkastningen gentemot index där det aldrig sker insättningar eller uttag.

Fram tills nu har jag använt ett andelssystem där nyinsättningar checks in till aktuell kurs. Detta system är visserligen mycket exakt, men också lite bökigt. Eftersom insättningarna redan nu spelar en allt mindre roll i kombination med att merparten av de nyinsättningar som gjorts sedan start i princip aldrig varit en del av aktieportföljen har jag bestämt att tillämpa ett enklare system. Nyinsättningarna har hittills i praktiken legat bredvid portföljen eftersom de bara legat i räntor.

För att göra uppföljningarna enklare kommer jag framöver att utgå från totalt värde vid årets start. Insättningar under året räknas inte med förrän nästa år. Självklart kommer inte årets insättningar att räknas som en del av årets avkastning, däremot kan avkastning på nyinsättningar komma att räknas med i jämförelsen, liksom negativ avkastning.

För att göra jämförelsen relevant har jag räknat om tidigare resultat enligt denna princip. Det innebär att vi har en utveckling per kalenderår enligt nedanstående tabell (2012 avser under andra halvan av året).


År        Avkastning    Sedan start
2012* 1,10% 1,10%
2013 10,83% 12,04%
2014-06 6,56% 19,39%

En hundralapp insatt i fonden skulle per 30 juni 2014 vara värd 20 % mer två år senare. Inte bättre än index direkt, men merparten av fonden har legat i räntor större delen av tiden.

Under första halvan av 2014 då en betydligt större del, dock långt ifrån allt, varit allokerat i aktierelaterade papper har vi en utveckling på drygt sex procent medan index är upp drygt nio procent.

29 juni 2014

Besökare under andra året

Snart dags för halvtid av 2014. Har därför gjort en check av antalet sidvisningar som skett på bloggen under de senaste tolv månaderna. Först en återblick. Under första tolvmånadersperioden juli 2012-juni 2013 hade bloggen 6 309 sidvisningar, där trenden per månad var kraftigt stigande.

Under hela 2013 bloggade jag nästan dagligen vilket även hade en markant inverkan på trafiken, nu har jag under första halvan av 2014 dragit ner lite på inläggen, med effekten att besökarantalet inte ökat lika kraftigt, men stabilt har det i alla fall varit.

Senaste tolvmånadersperioden har sidvisningarna varit hela 43 174 alltså en ökning med hela 584 procent! Detta säger inget om antalet unika besökare, men i jämförelse med första året kan vi konstatera att trafiken ökat i alla fall. Det ger månadsvis sidvisningar på runt 3 600, alltså ett halvt års sidvisningar per månad under andra året jämfört med första.

Återstår att se vad som händer det kommande året med sidvisningarna.

13 juni 2014

Köper Bonheur

Det nionde och näst sista stora innehavet i den planerade nya portföljen är nu inhandlat. I brist på intressanta innehav så följer jag bloggsfären och hänger på Lundaluppens äventyr i Norge. Fem procent av portföljen består nu av aktier i Bonheur.

Jag är ju generellt skeptisk den typ av verksamhet som bolaget ägnar sig åt, men även jag kan göra undantag om omständigheterna är de rätta. Tilläggas kan att även Skagen har ett inte obetydligt innehav i Bonheur.

12 juni 2014

Storebrand and Mekonomen avyttras

Mekonomen avyttrades från portföljen, samma med Storebrand för några dagar sedan. Anledningen till dessa aktiviteter är inte kopplat till förändrad syn på bolagen, utan att jag vill koncentrera min portfölj till bolag som jag verkligen tror på. Om detta är bra eller dålig återstår att se.

Till portföljens försvar så kommer halva portföljen att ligga i väl valda aktiefonder, så även om mina direktinnehav nu koncentreras kommer det ändå bli en varierad portfölj när det hela är helt omstrukturerat så småningom.

11 juni 2014

Skagen Vekst

Jag har senaste tiden roat mig med att titta på olika fonder som generellt har högt anseende bland allt skräp som finns på marknaden idag. Skagen Fonder är ett mycket respektabelt fondbolag som har ett stort förtroende hos många, inklusive undertecknad.

Mitt största problem med Skagen Fonder, i alla fall Skagen Vekst, är att den är för tungt exponerad mot energi i olika former. Jag är inte heller imponerad av avgiftsstrukturen. Minst imponerad är jag dock av den aktiva förvaltningen.

Helt ärligt så är det så klart den geometriskt långsiktiga avkastningen som avgör om fonden är bättre än index eller inte. Tyvärr spelar Skagen Vekst lite för mycket på sina tidigare uppgångar. Tittar man på utvecklingen sedan start under 90-talet ser man hur fondens utveckling befinner sig på betryggande avstånd från index under samma period.

Tittar man i nutid, t ex från 2009 är resultatet allt annat än imponerande. Den aktiva förvaltningen har inneburit att man haft en avkastning på cirka 100 % de senaste 5,5 åren. Detta kan jämföras med fondens jämförelseindex som under samma period avkastat cirka 150 %. Det är inte bra alls. Under fondens första decennium levde utvecklingen sitt egna liv i förhållande till index och utvecklingen var fantastisk. Därefter har utvecklingen blivit allt mer och mer lik index för att kulminera i rent av sämre utveckling än index.

Deras egen marknadsföring är att fonden handlas med rabatt i förhållande till index, vilket var och en får göra sin egen tolkning av. Att de dessutom nyligen ändrat fondens regler som nu innebär en form av friare tyglar bort från energisektorn (bort från Norge) kan man också spekulera i varför detta skett just nu. Antagligen har även Skagen kommit fram till att energisektorn i Norge som samlad sektor inte går en lysande framtid till mötes?

09 juni 2014

Säljer Connecta

Med anledning av Acandos bud på Connecta under morgonen passade jag på att avyttra aktien i princip direkt efter att nyheten var ett faktum. Det innebar att jag fick sålt aktierna till nästan 20 procent över gårdagens kurs. Trots detta rally tog jag ändå min första egentliga förlust sedan starten av detta projekt sedan sommaren 2012. Tack vare morgonens rally slutade förlusten på minus strax under 10 % inklusive två utdelningar.

Styrelsen rekommenderar kvarvarande aktieägare att acceptera budet. Vi vet inte om budet kommer gå igenom och jag har inte satt mig in i om det eventuellt skulle vara intressant att fortsätta resan som aktieägare i Acando vilket var erbjudandet från Acando. D v s Connecta-aktier byts mot ett visst antal Acando-aktier.

Motiveringen skulle vara synergieffekter i form av att man kan hantera större projekt och förmodligen mindre administration. Eftersom Connecta, liksom Acando, kapitalt misslyckats med att få vinsten att öka sedan det stora tappet 2008 (Acando mer än halverade vinsten 2009 och ligger kvar på samma nivå sedan dess medan Connecta ligger i brant nedåtgående trend sedan 2008 även om det såg ut som de var på väg tillbaka 2012) så känns det tyvärr som att it-bolag inte är den typen av bolag som lämpar sig för aktieägande utifrån den profil jag numera vill ha på min portfölj.

Jag accepterar istället förlusten och går vidare. Någon som tror att vinstutvecklingen kommer ta fart i något av dessa bolag kommande år? Oavsett ett samgående eller inte? Statistiken talar emot dem.

Tillägg 1: att betala med egna aktier är dessutom ett bra sätt när aktien man betalar med befinner sig på en snudd på toppnotering sedan botten 2002 (undantaget vansinnesvärderingen runt år 2000).

Tillägg 2: en titt på dagens aktiekurs för B-aktien i Acando uttrycker även marknadens förtjusning i budet på Connecta, minus fyra procent på en i övrigt kraftigt stigande börs. De 480 miljonerna som budet var värt i morse är nu värt 460 miljoner...

03 juni 2014

Fasar ut Google och ökar i ARCP

De sista posterna i Google har under veckan avyttrats, inga Google-aktier finns längre i portföljen. Parallellt med detta har jag bestämt mig för att ARCP skall ingå i nya portföljen. Förutom riskerna finns det goda möjligheter för ARCP att återhämta sig, och då kan det handla om rejäla kursstegringar. Samtidigt har bolaget en rejäl utdelning, runt åtta procent årligen räknat på aktuell kurs. Om detta är uthålligt innebär det en mycket bra kombination av kurstillväxt och utdelning.

Tyvärr är det inte helt utan risker, något som jag förhoppningsvis kommer att kunna återkomma till i ett separat inlägg.

01 juni 2014

Svenska aktier och superfonderna

Det är inte lätt att vara nettoköpare i dagens börsläge. Börserna tickar på uppåt och inläggen om att börsens är högre värderad än någonsin (vilket bara delvis är sant) avlöser varandra. I samband med min delvis nya inriktning, att bli mer fokuserad i aktieportföljen, har det hittills blivit ökningar i utländska bolag. Det beror till stor del på att fonddelen kommer att vara tungt allokerad mot svenska aktier, och då gör det inget om den andra halvan ligger mot företag med säte i andra världsdelar.

Några godbitar i Sverige är jag trots allt väldigt intresserad av, det är Svenska Handelsbanken och Investor. Men båda dessa, särskilt Investor, är inte riktigt på rätt kursnivå för att det skall kännas helt motiverat att ta in dessa som innehav i portföljen under rådande situation. Men bevakningen lär fortsätta, och i fallet med SHB som jag redan har i portföljen kan det mycket väl bli tal om en ökning under sommaren.

Det har skrivits en del om Nordnets nya superfonder, utan avgifter och som skall följa de nordiska indexen. Jättebra idé tycker jag! Tyvärr inget för mig då jag tyvärr har en gemensam nämnare för att inte äga index i våra nordiska grannländer just nu.

Norge; på tok för inriktat på energi och en servicesektor med samma inriktning. Verksamheter som kräver hög skuldsättning är inte min grej. Denna uppfattning har jag haft länge.

Finland; ett land som kanske har sina pärlor här och där, men tyvärr känns inte Finland som framtidslandet för aktier just nu. I alla fall inte generellt.

Danmark; på tok för höga värderingar generellt. Danmarks börs ligger i topp globalt sett.