21 juli 2014

Nya statistikfunktioner hos Avanza

Avanza har släppt en ny lista där det är möjligt att se hur många kunder som äger aktier i ett visst bolag. Visserligen kan man bara se hur många som äger minst en aktie i aktuellt bolag, och man kan bara se de tio aktier per kategori som har flest ägare.

Lite intressant är det i alla fall. För närvarande kan vi se att det i särklass vanligaste bolaget, d v s där flest kunder äger minst en aktie, när man filtrerar bort svenska aktier är Northland resources, drygt 5 000 kunder har aktier i detta bolag. Det är hälften så många som t ex äger aktier i SEB hos Avanza.

Lite oroväckande är det att listorna publiceras som tips till dig som vill komma igång. Sållar man i listorna skulle man kanske generellt kunna säga att flera av bolagen faktiskt är ganska vettiga, bland guldkornen finns det även en hel del bly. Bara för att många äger en aktie innebär inte det automatiskt att den är köpvärd.

Sorterar vi landsvis ser man att bloggfavoriter som HM, Swedbank, Investor, Protector, Bonheur, Vardia, Sampo och Apple finns med. Men även innehav som t ex Skagen eller Didner och Gerge har i sina fonder finns representerade, t ex Citigroup, Danske Bank, REC Silicon.

Även kända namn som Tesla, Facebook och Netflix finns med i listorna.

Försiktigt köp i Vardia

Jag har under förra veckan gjort en blygsam entré i Vardia Insurance Group. Den totala ingångspositionen motsvarar cirka 1 % av portföljvärdet, tanken är att jag successivt skall öka i aktien under förutsättning att kursutvecklingen går åt rätt håll.

Än så länge har det varit framgångsrikt, aktien är upp nästan nio procent sedan dess. Fortsätter det så här kommer det antagligen bli ytterligare en procent som allokeras. Försiktigheten grundar sig på att denna aktie avviker lite från grundförutsättningarna i min modell.

18 juli 2014

Fantastisk rapport från Betsson

Fotbolls-VM blev som (o)väntat en intäktsfest för Betsson. Mycket glädjande läsning! Inte ofta man har möjlighet att skriva att rapporten talar för sig själv.

14 juli 2014

Halvårsrapport från Citigroup

Idag släpptes Q2-rapporten för Citigroup. Den mottogs positivt och kursreaktionen var inledningsvis drygt tre procent upp. Balansräkningen fortsatte att stärkas, resultatet var bättre än förväntningarna och det kan bli tal om en utdelningshöjning mot slutet av året.

Då banken fortsätter att förbättras samtidigt som aktien handlas omkring 30 % under BV kommer jag ligga kvar i aktien tillsvidare.

Halvårsrapport från Protector Forsikring 2014-Q2

Det går bra för Protector Forsikring, riktigt bra faktiskt. Rapporten i fredags mottogs väl och nu på morgonen är det upp ytterligare sju procent. Rent av helt fantastiskt. Inlägg från bland annat Ägamintid har redan publicerats, se här och här.

En rapportpresentation finns tillgänglig. Jag har uppdaterat nyckeldata för bolaget under mina anteckningar på portföljsidan.

08 juli 2014

Portföljens nya sammansättning

Ni som följer bloggen vet att jag under våren gjort rejäla omstuvningar, både i innehåll och strategi. Istället för en bred portfölj med 30-talet aktier är jag nu nere mot tiotalet som skall representera halva portföljen.

Denna del skall bestå av kvalitetsaktier med god kurstillväxtpotential kombinerat med hög utdelning, alternativt hög utdelningstillväxt. För närvarande har jag nio sådana aktier i portföljen som i utgångsläget utgjorde 5 % av portföljens totala värde. Exakt vilken den tionde aktien blir är inte helt spikat ännu, men det kommer att ge sig allt eftersom jag avyttrar de andra nio aktierna som för tillfället utgör cirka 15 % av portföljen. Jag håller noggrann kontroll på utvecklingen i dessa och vid minst antydan till att resan vänder söderut kommer de att avyttras. Det gäller särskilt de innehav som ligger betydande på plus.

Mitt förhållande till de nuvarande nio kvalitetsaktierna är helt öppet, otrohet uppmuntras. I bemärkelsen att om makro, den fundamentala bilden eller det allmänna stämningsläget på börsen ändras på ett för innehaven väsentligt negativt sätt, kan det mycket väl bli tal om fullständiga eller delvisa avyttringar i dessa innehav.

Den andra sidan kommer att förvaltas av D&G i Uppsala. Jag har allokerat cirka 18,75 % till D&G Aktiefond och lika mycket till D&G Småbolag. Men än så länge håller jag på att fylla upp dessa kvoter med en femtedel av denna allokering. Resten ligger i avkastningsfonderna hos Catella och Cicero (med undantag för det kapital som fortfarande finns i den gamla portföljens kvarvarande nio aktier).

De sista 12,5 procenten av portföljen kommer ligga i D&G Global enligt samma mekaniska system som aktiefonderna, en femtedel eller 2,5 procent är redan allokerat.

Detta upplägget ger en, för mig, bättre sammansättning som ligger i linje med;

1) Rimlig risknivå (risknivå är individuellt och styrs av många faktorer).
2) Sund blandning mellan mekaniska och fundamentala kvalitetssystem.
3) Betydligt mindre tidskrävande.
4) Mera fokusinvestering snarare än diversifiering.

På portföljsidan är det tänkt att jag skall göra löpande anteckningar kring innehaven så att det alltid går lätt att få en överblick av innehållet, samt vilka skäl som är de tyngsta till varför jag har innehavet.

Till portföljen.