25 oktober 2014

Rapport Betsson

Det går bra för Betsson. Företagets ansträngningar för att förbättra sin verksamhet fortsätter att ge resultat, varvat med nya förvärv. Nästan var fjärde krona, eller 23 %, av omsättningen genereras nu via den mobila plattformen. De tidigare nederländska förvärven Oranje och Kroon har blivit lyckade än så länge, de har just nu en organisk tillväxt på 17 procent, intäkter på drygt 80 miljoner och en rörelsemarginal på 60 procent.

  • Intäkterna ökade med 30 procent jämfört med 2013-Q3 till 782 miljoner SEK.
  • Nettovinsten per aktie ökade till 4,20 kr för Q3, en ökning med 29 % jämfört med 2013-Q3.
  • Nettovinsten per aktie ökade till 11,62 kr för jan-sep,  en ökning med 19 % jämfört med samma period 2013.

Mer än 70 procent av resultatet kommer för närvarande från Norden, men minskar i förhållande till övriga delar. Norden är räknat i antal möjliga kunder en liten marknad i förhållande till övriga världen. Kan Betsson fortsätta applicera sitt än så länge framgångsrika koncept på övriga världen är möjligheterna stora under många år framöver.

24 oktober 2014

Fokusportföljen

Som tidigare presenterats är nu målet att fokusera portföljen, och efter en del funderingar så kommer portföljen framgent att bestå av fyra bolag som handeln kommer att koncentreras kring. Tanken är inte att vara 100 procent investerad i dessa fyra bolag 100 procent av tiden. Istället kommer jag långsamt att köpa in mig i bolagen så länge som det inte finns något som tyder på att bolagens långsiktiga tillväxt eller lönsamhet börjar vackla.

Inköpen kommer att ske successivt och styras av kursutveckling och inte tid. Köp i stigande trend innebär visserligen ett successivt högre pris, men över tid innebär det också att inköp på de lägre kurserna kommer att utgöra en bra grundavkastning. Skulle kursens långsiktiga trend vända tillfälligt kan dessa inköp avyttras med god avkastning och återköpas vid ett senare skede.

Om kursen istället sjunker direkt kommer köpen att ske successivt allt eftersom priset sjunker. Samma gäller vid kraftiga ras, som inte kan kopplas direkt till bolaget, köp kommer att ske successivt. Exakt vilka nivåer som skall inväntas får avgöras beroende på marknadsläget.

De portföljmedlemmar jag kommer arbeta med framöver är HM, Betsson, Handelsbanken och Starbucks. Alla fyra är för mig kvalitetsbolag med etablerade verksamheter och mycket goda tillväxtutsikter under många år framöver.

18 oktober 2014

Börs-SM - långsiktighetens ironi?

Är det bara jag som tycker det är ironiskt att en förening som Aktiespararna är med och arrangerar en tävling som de kallar för Börs-SM? Om jag inte är helt felinformerad står Aktiespararna för långsiktighet och aktiekunskap? Detta vill man sedan befästa genom marknadsföringsaktiviteten Börs-SM? En tävling som går ut på att ta så stora risker som möjligt för att generera så hög avkastning som möjligt på lite drygt ett halvår.

Jag kan ha viss förståelse för att Aktiespararna är med och ger ut böcker som handlar om teknisk analys - även om det kanske inte heller är käpphästen i det som kallas för uthålligt och långsiktigt aktiespararande. Men när det arrangeras tävlingar som handlar om ren spekulation blir det dock något helt annat.

14 oktober 2014

Släpper Protector, och nästan alla andra innehav

Under slutet på förra veckan och i början på den här veckan har i princip hela portföljen avyttrats. De sista innehaven som lämnar, förutom fonderna blev Bonheur och Protector. I det första fallet blev det en tråkig förlust, men den vägdes upp dubbelt av Protector som i procent blev den bästa affären någonsin på så kort tid.

Lite dålig tajming att flytta om så här fundamentalt i portföljen i samband med den kanske kraftigaste rekylen sedan våren 2012, det kostade några procent av marknadsvärdet. Det är oavsett en befriande känsla att dumpa sådant som inte längre känns rätt. Innehaven som nu är kvar är HM, Starbucks och Betsson. Dessa innehav kommer förmodligen att bli allt större positioner tillsammans med 2-3 andra innehav som ännu inte är helt spikade, SHB är en av kandidaterna i alla fall.

Någonting som blev tydligt i samband med försäljningen av Protector är dess relativt dåliga likviditet. Citigroup gick av avyttra på första försöket inom loppet av någon sekund, Protector krävde betydligt mer aktivitet för att droppa och man fick gå ner lite i pris stundtals.

11 oktober 2014

Jag är en divärsifierare

Ni som följt den här bloggen sedan sommaren 2012 då den startade vet att jag då var en förespråkare av diversifiering. Jag ville diversifiera i många olika aktier och sprida köpen över tid. Detta efter att jag bestämt mig för att sluta med allt vad kortsiktig teknisk handel innebar. Det har varit ett klokt beslut, eftersom det tvingade mig att faktiskt börja intressera mig för de bakomliggande faktorerna för priset på en aktie.

Stirrande på grafer med tillhörande streckdragning för att identifiera mönster ersattes istället med läsning om olika bolag och mer fundamentalt orienterade analyser. Det blev också starten för mig i sociala medier, i form av att jag väldigt aktivt började följa ett stort antal bloggar. För drygt två år sedan var jag en av dem som hellre läste på di.se och nliv.se för att uppdatera mig om det ekonomiska läget. Idag besöker jag i princip aldrig dessa sidor. Istället blir det en hel del tid på MarketWatch, SeekingAlpha och ett flertal bloggar och andra utländska aktierelaterade sidor. Möjligen läser jag svenska ekonominyheter i pappersversionen av SvD (fast via en app så klart).

Alla mina transaktioner i kombination med allt läsande har förhoppningsvis givit mig en bättre inblick i vad som är viktigt för att lyckas med avkastningen. Jag är långt ifrån nöjd med mitt resultat. Om jag skall välja något som jag faktiskt är nöjd med så är det att jag alltid lyckats undvika misstag som haft betydande negativ påverkan på sparandet.

Vid det här laget har jag gått från ren TA till mer fundamentala och kvalitetsorienterade principer. Det som återstår nu är bli mer fokuserad och koncentrera sparandet.

Det kommer bli färre aktier i portföljen framöver, betydligt färre. Kvalitet är viktigast och varför skall man placera i det sextonde bästa alternativet när man istället kan fokusera på det man tror mest på? Skall man vara helt ärligt är många aktier inte diversifiering i sin rätta form, det är det endast om man sprider sina tillgångar i olika tillgångsslag.

Jag kommer inte att vara fullinvesterad inledningsvis, utan kommer att köpa på mig i samma aktier allteftersom de sjunker eller stiger i värde. Om de stiger kommer jag fortsätta köpa in mig men så småningom minska ner de tidigaste positionerna om utvecklingen vänder. Om de sjunker kommer jag ligga kvar med befintliga positioner och fortsätta köpa in mig allt eftersom kurserna sjunker.

Det är här som det blir så viktigt med kvalitet. Att ligga back i en aktie man verkligen tror på som dessutom har en vettig utdelning och en verksamhet som är begriplig är inte samma sak som att ligga back i en aktie där man knappt förstår verksamheten eller ser uppenbara tillväxtmöjligheter.

Nu återstår att se var detta slutar.

09 oktober 2014

Städar ännu mer

Konsolideringen fortsätter. D&G Microcap, D&G Global och SHB lämnar portföljen. Fonderna slutade med en marginell vinst, SHB slutade på drygt 20 % plus. Likviditeten och medlem i räntebärande börjar nu bli ganska omfattande. Nu återstår problemet i vilka nya positioner som de skall landa i.

06 oktober 2014

Köper i HM och ökar i Protector

Ökar i Protector med 50 % och passar på att köpa en initial post i HM. I första fallet har det hittills varit en fantastisk resa och sista tiden har kursen backat nästan 15 procent. HM blir ett nytt innehav som jag, om det går som planerat, förmodligen kommer att öka i mer framöver, när det blir är inte bestämt ännu. Även ARCP har de senaste dagarna lämnat portföljen.

05 oktober 2014

Släpper Vardia

Jag köpte en mindre post i Vardia för ett tag sedan som jag sedan ökade på med ytterligare en lika liten post. Med anledning av att jag håller på att konsolidera portföljen har jag avyttrat hela positionen. Inget i min syn på bolaget har förändrats, däremot har mina tankar kring hur jag vill utforma min framtida portfölj genomgått många funderingar senaste tiden.

Därför lämnar Vardia min portfölj från och med den här veckan.

02 oktober 2014

Ny portfölj varje år?

Första gången jag publicerade ett inlägg på den här bloggen var sommaren 2012, mycket har hänt sedan dess, inte minst har börsen gått upp och jag sitter på en rejäl portion mer kunskap om sparande och placeringar än jag gjorde då.

Vi lever i en föränderlig värld, och det som var inne igår är ute idag. Placeringar är generellt sett något som går bäst när man är långsiktig (vilket all kunskap tyder på). Men allting mår bra av förnyelse, så även aktieportföljer.

Jag har med lite inspiration av Besser1-bloggen börjat fundera i banorna kring att börja sätta samman portföljer som skall drivas under en viss tid. Det är egentligen ganska smart att tvinga sig själv att med rimliga mellanrum sätta samman nya portföljer.

En fördel med detta är att man får en chans att städa upp efter sig själv (både i praktisk bemärkelse genom att sälja innehav som inte gått bra, men också för att mentalt bli fri från olika låsningar om hur något ligger till). Man lär sig hela tiden nya saker och det är aldrig fel att ompröva sina beslut. Och eftersom jag förmodligen alltid kommer vara lite missnöjd med mina placeringsbeslut när jag tittar i backspegeln är det lika bra att erkänna för sig själv att man faktiskt vill förnya sina placeringar med jämna mellanrum. Då är det bättre att göra detta under ordnade former istället för att ständigt gå och fundera på om något skall göras eller inte.

Att starta om är ett perfekt sätt att bli kvitt surdegar i portföljen, istället för att sitta och vänta på att något skall hända i innehav som faktiskt inte blivit så bra.

Jag har dock inte kommit fram till exakt hur jag skall göra, men jag hoppas komma fram till något som passar även mig.

Jag har nu under drygt två år försökt hålla mig till en strategi, och faktiskt lyckats ganska bra, men det finns samtidigt så många misstag (som man inser nu i efterhand) som gjorts, och eftersom jag förmodligen kommer fortsätta lära mig både om ämnet samt hur jag själv förhåller mig till detta område känns det ganska bra att vid bestämda tidpunkter starta om. Då blir omstarterna en del av en långsiktig strategi, och kanske är det detta som egentligen passar mig?