29 november 2014

November 2014

Ännu en fantastisk börsmånad. Mina fyra portföljbolag är tillsammans upp fjorton procent sedan årsskiftet med Betsson i topp. Tyvärr har jag inte haft detta upplägg sedan årsskiftet, men jag är glad för det lilla.

Efter två månader med nya upplägget känns det helt rätt. En fokuserad portfölj kräver mindre arbete rakt igenom, och jag har förmodligen kommit till en sådan nivå att jag (både mentalt och ekonomiskt) inte längre är intresserad av att jaga överavkastning. Jag är istället nöjd med att veta att jag äger bolag som den närmaste tioårsperioden har fantastiska utsikter, och så länge det inte finns indikationer på annat kommer jag fortsätta köpa in mig i dessa.

Beroende på utvecklingen kommer jag öka eller minska exponeringen, dock så kommer månadssparandet från och med oktober i år gå raka vägen in i något av bolagen, just dessa köp kommer inte följa samma sälj- och köpplan som det övriga kapitalet. Snarare är det köp och behåll som gäller här, såvida inte något riktigt fundamentalt sker. För oktoberslantarna föll valet på HM, vilket kortsiktigt blev lyckosamt.

Månadssparandet kan även gå till andra bolag, men jag har nu bestämt mig för att verkligen försöka hålla portföljen slimmad och inte sväva ut i massa spekulativa köp styrt av media eller andra intressenter. Annars skulle t ex köp av något oljebolag vara på sin plats den här månaden om man skall följa de allmänna 'tipsen'. Även om jag vid något tillfälle skulle göra det är energi fortfarande ett område som jag vill hålla mig borta från, med tanke på den extrema osäkerhet som är förknippat med denna bransch.

Snart dags för första advent!