15 december 2014

Tankar kring tjänstepensionen

Tillhör du dem, liksom jag, som har möjlighet att själv styra hur mycket av din årslön som skall löneväxlas till tjänstepensionen? I så fall finns det all anledning att fundera över hur mycket som egentligen skall stoppas undan till tjänstepensionen. En fråga som jag tycker det fokuseras alldeles för lite på är vilken månadslön man siktar på som pensionär. Den månadslön som räknas är så klart den nettolön efter beskattning som du har möjlighet att plocka ut, och det är här vi kommer in på skatterelaterade frågor.

Syftet med det här inlägget är att komma fram till hur mycket man bör sätta av i månaden till sin tjänstepension för att faktiskt få den månadslön man faktiskt vill ha. Innan vi fokuserar på det skall vi först uppdatera oss på vilka skatteeffekter som det innebär att ta ut en hundring som vanlig lön respektive att sätta av den till tjänstepensionen för senare uttag i form av beskattningsbar pension.

Vi väljer det avrundade beloppet 100 kr. För att detta skall bli tydligt måste vi titta på hela kedjan från upparbetning till nettouttaget som är klart för konsumtion.

100 kr som förvärvsinkomst
En hundring är egentligen endast 75 kr i bruttolön eftersom den första fjärdedelen utgörs av en arbetsgivaravgift som den anställde normalt sett inte tänker på, men när det handlar om att flytta mellan lön och pension är den normalt sett något som arbetsgivaren bryr sig om (läs inte tänker stå för). En uppställning kan därför se ut enligt nedan.


 25,00 kr  Arbetsgivaravgifter
 75,00 kr  Bruttolön före skatt
 41,00 kr  Marginalskatt 55 %
 34,00 kr  Nettolön för eget sparande
 195,00 kr  Efter 30 år med 6 % realnettoavkastning

Vill man spara på egen hand är det 34 kr som gäller per hundralapp som istället skulle kunna gått till tjänstepensionen. Vilken marginalskatt man har utgör en stor betydelse för hur mycket man eventuellt kan spara i skatt på att löneväxla.

100 kr till tjänstepensionen och framtida pension
Om man istället väljer att flytta motsvarande belopp till sin tjänstepension kommer uppställningen att inledningsvis se mycket bättre ut, men det finns många fällor som är lätt att glömma.


 20,00 kr  Pensionsavgifter
 80,00 kr  Bruttopensionsavsättning
 459,00 kr  Efter 30 år med 6 % realnettoavkastning
 321,00 kr  Nettopension efter skatt (30 %)
 206,00 kr  Nettopension efter skatt (55 %)

Inledningsvis kommer man att sätta in 80 kr till det långsiktiga sparandet istället för 34 kr som är det som blir över för att spara på egen hand. En riktig kanonaffär kan tyckas! På varje hundralapp slipper du betala 46 kr till staten. Helt fantastiskt. Under hela sparandeperioden kommer du se ett betydligt större belopp som växer sig ännu större. Kallduschen kommer först när du skall börja plocka ut detta. Ovanstående exempel förutsätter att man sparar hos ett modernt pensionsförsäkringsföretag som t ex Avanza eller Nordnet som inte debiterar 0,5-1,0 procent av totalbeloppet årligen i meningslös avgift.

Så länge du inte tar ut mer än 420 800 kr per år, vilket är ganska exakt 35 000 kr per månad är det en bra affär att spara lönen i tjänstepensionen istället för i eget privat sparande. I det andra fallet går det mer eller mindre jämnt ut. Dock skall tilläggas att jag räknar med värnskatt på ytterligare 5 % som egentligen inte inträffar förrän vid ett årsuttag på lite drygt 600 000 kr per år, så lite bättre än exemplet blir det dessutom. Å andra sidan är kommunalskatten oftast några procent högre än 30 procent i många av landets kommuner. Vi vet inte heller hur hög kommunalskatten kommer vara om 30-40 år. Det vet vi däremot med den skatten som vi betalar idag.

Eftersom dessa pengar blir inlåsta till den dagen man är minst 55 år, förmodligen ännu längre när jag börjar närma mig den åldern, samt att man inte kan ta ut mer än 420 000 kr per år om man vill ta del av skatteeffekten skulle formeln för lämplig avsättning till tjänstepensionen se ut enligt nedan.

+ Nuvarande kapital i tjänstepensionen
+ Årlig insättning
* 5 % realnettoavkastning
^ antal år kvar till pensionen
= 420 000 kr - allmän pension * antal pensionsår

Man bör även räkna med att kapitalet fortsätter växa med ett antal procent även när man börjar ta ut pensionen. Förmodligen bör man räkna med mindre avkastning än fram till pensionen då det är troligt att man väljer mindre volatila placeringar när man väl skall använda kapitalet, t ex 2,5 % årlig realnettoavkastning.

Är man t ex 25 år och planerar att dra sig tillbaka 40 år senare vid 65 års ålder behöver man med ovanstående antaganden sätta av 3 450 kr i månaden (eller 4 300 kr inklusive pensionsavgifter) om man räknar med att leva till man är 100 år och räknar med en allmän pension på 16 000 kr i månaden före skatt samt 5 % realnettoavkastning före pension och 2,5 % per år efter pension.

Då har man 35 000 kr före skatt livet ut (eller till man fyller 100 år). En ganska nyttig övning att göra i Excel för att komma fram till hur mycket man faktiskt vill/behöver sätta av för att få den pensionsförsäkring man faktiskt vill ha.

Parametrarna man kan experimentera med är;

1. Hur mycket tjänstepensionskapital du har nu.
2. Antal år till pensionsavgång
3. Antal pensionsår
4. Beräknad årlig avkastning fram till pensionen och efter pensionen.
5. Hur stor allmän pension man räknar med.

Ovanstående resonemang är bra att ha i bakhuvudet när det pratas om hur mycket man behöver sätta av till sin pension. Värt att reflektera över är också om man verkligen behöver 35 000 kr i månaden för att ha en dräglig tillvaro när man är pensionär. De allra flesta har förmodligen en betydligt lägre pension och kommer man ens i närheten av 30 000 kronor i månaden realt sett kommer man förmodligen ha en trevlig tillvaro som pensionär (utöver de privata besparingarna som man bör använda delvis om man inte vill dö alltför rik).

Alla beräkningar ovanstående är exklusive inflation.

Hur tänker ni kring tjänstepension?

06 december 2014

Strategiska summeringar - del 4

Snart 2,5 år sedan jag började dokumentera mina finansiella aktiviteter på bloggen. Det har varit en intressant resa och ändå fram till våren 2014 var jag fast besluten att ha en portfölj med minst 30 bolag. Allteftersom tiden runnit iväg har jag helt svängt om till att istället vilja fokusera portföljen, alltför att förenkla och göra det lättare att följa med.

Skall jag sammanfatta mina principer för aktiesparandet ser de för närvarande ut enligt listan som följer.

1. Fokuserad portföljHar man 4-10 aktier i portföljen finns det goda chanser till överavkastning, men börjar det bli fler kommer man i bästa fall att följa index.

2. Kvalitetsbolag
Äg bara bolag som bevisligen är stabila, lönsamma och som har en verksamhet som du verkligen tror på i branscher som du begriper. Utöver detta måste det finnas goda möjligheter till uppenbar tillväxt. Förstår man hur bolaget arbetar för att öka omsättning och vinst är chanserna så mycket större att du kommer få rätt.

3. Utdelningar
Utdelningar eller utdelningstillväxt är viktigt, men inte viktigare än tillväxt. Återinvestera alla utdelningar till dess att du anser att portföljen nått den storlek du siktar på. Ett bolag som har en utdelning på över 5 % behöver per automatik inte vara bra, snarare tvärtom i vissa fall.

4. Regelbundet sparande
Säkerställ att göra månatliga eller årliga insättningar av eget förvärvskapital. Vänta inte med att investera dessa till rätt tillfälle uppstår. Placera dem direkt, du har ingen aning om när börsen kommer att vända. Startar man med en stor klumpsumma kan det finnas goda skäl att äntra marknaden successivt, men mindre insättningar föredrar jag att placera direkt, just för att inte hamna i situationen som uppstod när jag lade om strategin - d v s att kliva rakt in med en stor summa vid ett enda tillfälle.

5. Skippa allt skräp
Syssla med direktägande av vanliga aktier i stora kvalitetsbolag med goda utdelnings- och tillväxtmöjligheter. Eventuell kassa ligger i stabila räntefonder. Depån är ISK eller KF och självklart använder jag en ledande nätmäklare för att slippa betala överpriser på transaktionsverksamheten.

6. Undvik spontana möjligheter
Var extremt återhållsam med att hoppa på saker som råkar vara bra just för tillfället, om du inte är extremt säker eller insatt. I skrivande stund skriver många om köpläge i oljebolagen med anledning av prisraset på oljan. Energibranschen - alla kategorier - är något jag sedan länge lovat mig själv att hålla mig borta från. Därför avstår jag även den här gången.

7. Agera som om du drev bolagen som egna företag
En fördel med fokuserade investeringar är att det blir enklare att agera som om bolaget var ens eget. Det blir mer pengar över att köpa in sig med och du får mer tid över till att följa dem. Och självklart ett bra skäl till att inte hålla på att sälja och köpa i aktien för att man tror att det finns bättre alternativ. Antingen är man helt på eller av. Inga gråzoner eller tvekande. Bestämmer man sig för att byta bolag gör man det helhjärtat och släpper det gamla helt för att satsa ordentligt på något annat.

8. Utveckla kunskaperna
Man blir aldrig fullärd och det finns all anledning att löpande fortsätta lära sig nya saker och ta del av hur andra agerar som inspiration till utvecklingen av sin egen strategi.

9. Långsiktighet
Jag har med tiden börjat närma mig begreppet långsiktighet på ett helt annat sätt. Att spara på lång sikt innebär att man slutar bekymra sig om kortsiktiga rörelser och istället fokuserar på resultatet över åren och det ackumulerade resultatet över tid, inte tokavkastning på enskilda positioner under korta perioder.

10. Var nöjd
Inse att normal årsavkastning ligger någonstans i intervallet 5-15 procent och var nöjd med det. Tids nog kommer även den delen av din portfölj att vara enormt och tillräckligt för att det skall bli ett meningsfullt belopp som påverkar din vardag.

Svårare än så ska det inte behöva vara.