27 december 2015

Strategiskt sparande - del 5

Jag fortsätter med genomgången av ett strategiskt sparande, som du säkert noterat är tipsen inte på nivån av kärnfysiologiska resonemang, utan det mesta handlar om sunt förnuft. Det svåraste är inte att förstå själva aktiviteterna utan att faktiskt genomföra dem - vilket jag skall återkomma till lite senare i den här följetongen.

När vi inte arbetar med att dra in pengar lägger vi gärna tid på att göra av med pengar istället. Vi har tidigare diskuterat de ekonomiska möjligheterna som uppstår när man väntar med att skaffa större boende. En minst lika viktig komponent är att se över vad övriga, mindre nödvändiga, fritidsintressen kostar. I kategorin fritidsintressen kan vi även lägga alla andra nöjesaktiviteter. Det här är lite av den kategorin som går in under den posten i budgeten som är ej nödvändigt eller lyx som en del skulle kalla det. Exemplen kan vara alltifrån det där maxade kabel-TV-abonnemanget (att se på tv kan i allra högsta grad definieras som ett nöje som är allt annat än en rättighet) till mer avancerade (och kostsamma saker/aktiviteter) som att resa jorden runt eller syssla med en materialintensiv hobby som golf, dykning, ridning, fallskärmshoppning eller vad det nu kan vara.

Att försaka sin fritid med hänvisning till att det är dyrt är inget jag skulle definiera som strategiskt sparande. Livet består av betydligt mer än att stapla pengar på hög - men ungefär här någonstans börjar det bli knepigt. Det är framförallt två faktorer som jag vill beröra.

Nummer ett är antalet intressen och nöjen.

Nummer två är nivån på intresset i förhållande till insatsen (kostnaden).


Som många andra, betydligt mer livstilsinriktade bloggare, varit inne på så verkar fokus ligga på att göra så mycket som möjligt istället för att faktiskt njuta av det man gör. Försöker man hinna med för många aktiviteter kommer det bara resultera i stress, missnöje och framför allt (onödiga) kostnader. Många verkar ha uppfattningen att man är en dåliga (och gärna misslyckad) människa om man inte sysslar med allt - vilket så klart är en totalt felaktig uppfattning.

Less is more...

Den andra invändningen mot fritidsintressen är nivån som många (tror) sig ligga på och med det den efterföljande anpassningen av utrustningen till den där nivån (och därmed kostnaderna) som man egentligen inte ligger på.

Andra har beskrivit detta som ett sätt att använda utrustningen som ett sätt att kompensera för den nivån man egentligen inte ligger på. Ett tydligt exempel är den gymtränande city-människan som gärna lägger åtskilliga tusenlappar årligen på exklusiva gymkort, personliga tränare, träningskläder och dyra kosttillskott - trots detta är personen bara på gymmet en gång i veckan (i bästa fall) och vet knappt hur man utför de enklaste övningarna korrekt. Den där extravikten runt midjan sitter kvar, och någon muskeldefinition verkar aldrig framstå. Det enda man blir av med är pengar i själva verket.

Ett annat talande exempel på effektiva kostnadsdrivare är nybörjare som försöker kompensera för den obefintliga erfarenheten genom utrustning. Golfspelare som har svårt att slå rakt fem av tio gånger köper utrustning för tiotusentals kronor, eller cyklister som inte ens kört 1000 mil köper cyklar i femtiotusenkronorsklassen. Sorgligt (men ändå lite underhållande för oss som tvingas bevittna detta).

Om man istället säkerställer att man inte är engagerad i mer fritidsaktiviteter än att man faktiskt hinner njuta av det man faktiskt håller på med - och anpassar utrustning och kostnader efter vad man faktiskt får ut av aktiviteten - kommer man att spara åtskilligt med pengar och energi under hela livet.


---

Övriga delar i serien:

1. Minimera studierna (och lånen)
2. Vänta med att skaffa större boende
3. Skaffa inte bil
4. Klumpsummor
5. Fundera över fritidsintressena

---

20 december 2015

Strategiskt sparande - del 4

Vi fortsätter serien om strategiskt sparande. I fjärde delen tänkte jag sammanfatta hur man strategiskt kan dra nytta av klumpsummor som vissa av oss har förmånen att få vid olika tillfällen i livet. Det finns fler olika typer av klumpsummor som trillar in med olika frekvens i livet för vissa.

Några exempel:

 • Arv
 • Realisationsvinster från fastighetsaffärer
 • Skatteåterbäring
 • Bonusutbetalningar från arbetet
 • Aktieutdelningar från eget företagande
 • Gåvor
 • Spelvinster
 • Försäljning av större realtillgångar (t ex mark eller kapitalvaror med högt andrahandsvärde)
 • Löneförhöjningar (tänkt som summerat över en längre tid)

Alla exempel i listan handlar ofta om större klumpsummor som blir tillgängliga direkt vid en given tidpunkt utom sista punkten. Detta innebär oavkortat fantastiska investeringsmöjligheter, men tyvärr är detta ofta ett användningsområde som kommer långt ner i prioriteringsordningen.

Utgångspunkten i det strategiska tänkandet bygger här på att man skall undvika att konsumera det frigjorda kapitalet. Något som för den strategiska spararen ter sig som sjävklart, i praktiken är det för många svårare än man kan tänka sig.

Ju fler frestelser man kan avstå, desto större nytta kommer du ha av kapitalet senare i livet.

Ett av de bästa sätten att undvika att göra något förhastat med klumpsummor är att redan innan de är kända ha en tydlig plan för hur de skall hanteras och vad de skall användas till, då minskar risken betydligt för att man spenderar upp kapitalet i brist på bättre tankar.

Beroende på när i livet klumpsumman blir tillgänglig, kombinerat med vilka mål du har för sparandet, kan det givetvis finnas andra användningsområden för hela eller delar av kapitalet än investeringar.

Just den här delen är svårt att uppskatta generellt, mängden kapital som trillar in den här vägen lär variera kraftigt från fall till fall beroende på den enskildes förutsättningar. För de som har förmånen att ta del av klumpsummor så är det viktigaste att förstå vilken kraft detta innebär på lång sikt framför vilken tillfällig tillfredställelse det kan ge på kort sikt i form av (oftast onödig) konsumtion.

---

Övriga delar i serien:

1. Minimera studierna (och lånen)
2. Vänta med att skaffa större boende
3. Skaffa inte bil
4. Klumpsummor
5. Fundera över fritidsintressena

---


13 december 2015

Vinstutveckling HM - på lång sikt

Vinstutvecklingen i HM har varit lite mindre kraftfull de senaste åren. Är det här något man behöver vara orolig för? Det har skrivits mycket om pressade vinstmarginaler och det har även spekulerats i att framgångssagan HM skulle vara över. Det är dock inget som jag är orolig för de kommande åren. Om vi börjar med att titta på vinstutvecklingen de senaste tjugo åren så kan man förenklat hävda att vinstökningarna stannat av de senaste åren.

Om man enskilt bara tittar på vinstsiffror utan att se vad som händer i verksamheten är det svårt att dra några faktiska slutsatser. Sedan 2014 och framför allt under 2015 verkar vinstökningarna vara tillbaka på samma nivåer sedan tidigare. Om utvecklingen från tredje kvartalet fortsätter är det inte omöjligt med en vinstökning i storleksordningen 12 procent under 2015. Alltså återigen dubbelsiffrig vinsttillväxt.

Tittar vi istället på omsättningen så är den utvecklingen betydlig jämnare eller rent av exponentiellt tilltagande. Omsättning utan vinst är dock inget som är intressant i förlängningen, men vinstutveckling enskilda år är på lång sikt av mindre intresse. De senaste åren har HM gjort stora satsningar och verkligen satsat på att växa. Ju hårdare man satsar på att växa (i omsättning) desto lägre marginaler får man räkna med under en viss period, eftersom tillväxt helt enkelt kostar pengar.

På lite längre sikt så har HM fortfarande höga vinstmarginaler. sett historiskt. En vinstmarginal på närmare 20 % är kanske inte hållbar för evigt om man förväntar sig samma tillväxttempo. Trots att marginalen befinner sig i en fallande trend är det fortfarande fina siffror.

09 december 2015

Strategiskt sparande - del 3

Det här blir det tredje inlägget i serien om strategiskt sparande. Detta blir lite av en favorit i repris, då jag tidigare skrivit om det osmakliga i att skaffa mer bil än vad man behöver. Att bil är dyrt är nog de flesta väl medvetna om, men trots att det är dyrt är det lätt att missa alla kostnader som en bil faktiskt för med sig.

---

Övriga delar i serien:

1. Minimera studierna (och lånen)
2. Vänta med att skaffa större boende
3. Skaffa inte bil
4. Klumpsummor
5. Fundera över fritidsintressena

---

Jag skulle kunna skriva sida efter sida där man går igenom alla kostnader, jag avstår från det eftersom jag redan gjort detta i ett tidigare inlägg. Istället nöjer jag mig med att konstatera att en total månadskostnad för en bil kan variera kraftigt. Oavsett månadskostnad så är det en månadskostnad, och även om du kommer under 3 000-4 000 kr per månad är det fortfarande en ansenlig mängd pengar, på ett år handlar det om en summa på 36-48 tkr. Under en tioårsperiod handlar det om närmare en halv miljon. Lägger vi på ytterligare några procents avkastning blir det ännu mer pengar.

Nu hävdar kanske vissa att om man köper begagnat så blir totalkostnaden mindre, det är sant, men ju mer begagnat desto större kostnader för underhåll, service och reparationer - eller i alla fall större risk för detta. Så hur man än räknar handlar det i alla fall om tusenlappar.

Självklart kan det finnas situationer i livet när det blir praktiskt omöjligt att inte ha tillgång till en egenägd bil, men i de allra flesta fall är det ett aktivt val. Har man för långt till jobbet eller till service går det trots allt att på sikt flytta till ett annat ställe där det inte behövs bil på daglig basis, så vill man verkligen prioritera bort en bil så går det - därmed inte sagt att man måste göra det - detta inlägg handlar inte om vad man borde eller måste göra - utan vad man kan göra om man vill ägna sig åt strategiskt sparande.

På en tioårsperiod är besparingspotentialen minst en halv miljon kronor under en tioårsperiod. Det går alltså utmärkt att undvara bilen tillfälligt om man vill lägga vantarna på den där halvmiljonen. Här räknar jag netto, d v s efter att man tagit de alternativa kostnader som uppstår om man avstår bil i form av taxi, hyrbil, fraktrelaterade transporttjänster, årskort i lokaltrafiken med mera.

Jag har själv ingen bil, men har funderat på att skaffa en senare i livet, då uppstår alltid frågan vad jag skall ha den till. Under de senaste femton år som jag varit utan bil kan jag inte minnas en enda gång där jag känt att nu skulle det vara skönt att ha en egen bil. Dessutom kommer jag från en riktigt bilmissbrukande familj där bilen användes till i princip allt. Från den erfarenheten kan jag konstatera att det gick åt väldigt mycket tid till att just transportera sig till saker man förmodligen kunnat klara sig ganska bra utan - och istället gjort något mer vettigt av tiden.

Så innan du köper den där bilen - fundera över om det är i linje med dina ekonomiska mål eller bara något som du tror att du behöver för att alla andra har bil.

06 december 2015

Strategiskt sparande - del 2

Det här är den andra delen i serien om strategiskt sparande. Första delen diskuterade nyttan med högskolestudier och dess inverkan på det strategiska sparandet. Andra delen fortsätter med att diskutera boendet och hur detta kommer att påverka en individs strategiska sparande genom livet.

Andra komponenten handlar alltså om boende.

---

Övriga delar i serien:

1. Minimera studierna (och lånen)
2. Vänta med att skaffa större boende
3. Skaffa inte bil
4. Klumpsummor
5. Fundera över fritidsintressena

---

Alla har olika förutsättningar och syn på hur man skall/bör bo. Oavsett om det blir hyresrätt, bostadsrätt, villa eller någon annan form av boende kommer alla alternativ att få olika långtgående konsekvenser för den enskildes ekonomi. Oavsett vilken boendeform man väljer så finns det några frågor som är gemensamma.

Den kanske enskilt viktigaste komponenten för strategiskt sparande inom boende är hur ofta du väljer att byta boende. Många anser att de är smarta när de gör en snabb bostadskarriär och på bara några år uppgraderar från en liten etta, följt av en tvåa, följt av en trea, följt av en fyra eller kanske rentav ett hus?

Så länge priserna fortsätter uppåt och man hittar en partner med ungefär samma boendesituation så har man goda chanser att uppgradera sitt boende utan att dra på sig alltför mycket nya lån, alternativt öka sina amorteringar (på bekostnad av andra avkastningsalternativ).

Här glöms ofta några viktiga saker bort. Större boende, oavsett form, kommer garanterat att kräva mer kostnader i form av mer möbler och underhåll. Kostnader som garanterat inte existerar i samma utsträckning i ett mindre boende. Varje gång man flyttar tillkommer även olika flyttkostnader. Den allra största kostnaden är ändå besparingspotentialen om två personer bestämmer sig för att bo tillsammans på ett redan befintlig boende. Bor man själv i en liten lägenhet och blir sambo har man halverat sina kostnader rakt av.

En halverad boendekostnad kombinerat med uteblivna eller minskade inrednings-, underhålls- och renoveringskostnader under en lite längre tidsperiod blir ackumulerat många hundratusen på några år.  Förvaltar man detta kapital på ett rimligt sätt får detta stora snöbollseffekter något decennium senare.

Ju längre man kan undvika att uppgradera sitt boende, desto mer kostnader kan man undvika. Det kan i sin tur leda till att man lite senare i livet får helt andra möjligheter att uppgradera sitt boende till ett sådant boende man faktiskt vill ha istället för att stressa sig fram i jakten på lite mer yta här och nu.

Att leta nytt boende, sälja befintliga boendet, flytta, inreda, renovera, underhålla och administrera tar dessutom ansenliga mängder med tid, en annan form av kostnadsbesparing. Tid frigörs plötsligt till andra mer värdeskapande aktiviteter än att läsa mäklarprospekt och surfa runt i inrednings- och möbelbutiker.

Kontantinsatser
Vid en uppgradering har många som äger sitt boende, med dagens prisstegring, goda möjligheter att flytta med vinster till nästa boende för att på så sätt slippa skjuta till kontantinsatser. Men det gäller långt ifrån alla och i de fall där det blir aktuellt med att skjuta till kapital har vi redan där en enorm besparingspotential för varje år där detta kan undvikas.

Räkneexempel
För att tydliggöra detta kan vi ta ett exempel. I ena änden har vi samboparet som flyttar in i den enes befintliga lägenhet. Båda parter halverar direkt sin boendekostnad. Låt oss i exemplet räkna på att boendekostnaden sjunker från t ex 10' till 5' kronor per månad per person. Där har vi en besparing på 60' kr per person och år.

Paret väntar några år extra med att uppgradera sitt boende och har då på fem år tillsammans sparat 600 000 kr, eller 300 000 kr per person. Dessutom har de under dessa fem år undvikit kostnader för inredning och renoveringar (vilket kan anses vara ganska vanligt när man flyttar till något nytt ställe att man gärna vill inreda och förändra). Inredning och renovering är allt annat än gratis, vi kan därför lågt räknat utgå ifrån att man sparat minst 25' kronor per person och år. Alltså ytterligare en kvarts miljon totalt under samma period.

Genom att vänta i bara fem år kan alltså ett ordinärt par spara närmare miljonen bara genom att inte vara för heta på gröten och uppgradera sitt boende. Det kan alltså finnas all anledning till att reflektera över alla kostnader runtomkring ett boende och inte bara se vinsten från en eventuell försäljning om man äger sitt boende som det primära sättet att göra en strategiskt bra affär. Faktum är att man förmodligen inte gör en så strategiskt bra affär även om det ytligt kan se väldigt bra ut när man säljer sin lägenhet som gått upp 80 % på bara några år. Man skapar bara skattekostnader samt tvingas flytta med det här kapitalet till ett annat boende i jakten på de där åtråvärda kvadratmetrarna som i själva verket bara genererar mer kostnader och väldigt snabbt äter upp den eventuella vinsten.

Sammanfattat: om du har möjlighet, vänta med att skaffa större boende.

29 november 2015

Strategiskt sparande - del 1

Det här inlägget är det första i en serie som kommer att handla om strategiskt sparande. Konkret handlar det om val under hela livet som garanterat kommer att påverka ditt sparande i positiv eller negativ riktning. Syftet är att tydliggöra vad kortsiktiga beslut och aktiviteter innebär på lång sikt, ett perspektiv som tyvärr många, framför allt yngre, idag helt verkar sakna funderingar kring.

Första komponenten handlar om studietiden.

---

Övriga delar i serien:

1. Minimera studierna (och lånen)
2. Vänta med att skaffa större boende
3. Skaffa inte bil
4. Klumpsummor
5. Fundera över fritidsintressena

---

Jag vågar påstå att studiernas betydelse för ditt välstånd är av underordnad betydelse. I alla fall mätt i ekonomiska termer. Det kan rentav vara så att studier försvårar eller i alla fall försämrar dina möjligheter att bygga upp en förmögenhet. Hur är det här möjligt? De mest uppenbara delarna handlar om lån, tid och alternativkostnader.

Lån
Idag kan man låna 1 772 kr per vecka från CSN under 240 veckor. Det ackumulerar till 425 280 kr om man studerar på heltid under sex år. En inte helt oväsentlig summa när man är nyexaminerad. När jag studerade blev man klar på fyra eller fyra och ett halvt år om man siktade på den högsta examen. Idag har man internationaliserat studierna så att idag krävs det fem (!) år för att ta en masterexamen istället för en magisterexamen. Vi skall inte spekulera i om denna förändring innebär att man smetat ut fyra år på fem eller om man faktiskt tryckt in 25 procent mer innehåll. Ni kan ju gissa vad jag tror.

Som tur är finns kandidatalternativet kvar som innebär tre år istället. Ur lånesynpunkt finns det all anledning att fundera över om man verkligen kommer att bli 67 procent smartare, 67 procent attraktivare på arbetsmarknaden och få 67 procent högre lön om man studerar i fem istället för tre år.

De flesta yrken värdesätter helt andra saker från utbildningen än just längden, med få undantag som t ex vissa tekniska utbildningar där det faktiskt krävs att man kan tillämpa vissa konkreta kunskaper för att klara yrket som man fått genom utbildningen. I de flesta fall handlar det om kvalitetsstämplar som visar att man har grundläggande problemlösningsförmåga och förståelse för ett område - inte färdiga kunskaper vilket alltför många tycks tro idag.

En annan aspekt på lån är att överväga möjligheterna att bo kvar hemma under studietiden, det är inte alltid möjligt, men i många fall är det möjligt även om det innebär att vissa saker blir lite jobbigare och tråkigare, men kostnaderna kommer garanterat att bli lägre. Jag hade själv möjligheten till detta under hela studietiden utom utlandsterminen, vilket var helt avgörande för att undvika lån.

Tid
För tid gäller generellt - ju mer tid som finns tillgängligt desto bättre förutsättningar för att skapa ett stort sparande. Varje år som spenderas på studier är ett år mindre i arbetslivet. Därför bör studietidens längd minimeras.

Hur attraktiv du blir på arbetsmarknaden när du är färdigstuderad har väldigt lite med att göra hur länge du studerat. Här är det helt andra faktorer som spelar in, exempel på sådana faktorer är var du har studerat, vad du har studerat, vilka kontakter du har, vilka betyg och din förmåga att marknadsföra dig själv, dina kunskaper och styrkor.

Vill man krydda sin akademiska bakgrund kan man t ex läsa dubbelt under studieperioden (få utbildningar kräver 40 timmar i veckan och det finns ofta gott om lediga platser på institutionerna efter att de officiella ansökningarna är klara) och är man ambitiös klarar man betydligt mer än 40 timmar i veckan, inte minst när man är ung och hungrig. De flesta minns nog sin studietid som betydligt mindre betungande än sina yrken. Ett annat sätt är att engagera sig i olika studentorganisationer som är kopplade till näringslivet som kan ge värdefulla kontakter. Jag utnyttjade båda dessa kryddor under studietiden och jag vet att det var mer värt än att satsa på en längre studietid.

Om du bestämt dig för att studera, gör det så tidigt som möjligt i livet. Ju tidigare du kommer ut i arbetslivet, desto mer tid har du att spela med - jag kan även personligen intyga att man lär sig mycket mer i arbetslivet än vad man gör på universitet. Sedan finns det så klart många som befinner sig på högskolan av andra skäl - som t ex för att det är kul och för att det finns så mycket annat roligt förknippat med den här tiden - men då har man andra prioriteringar.

Alternativkostnader
Många yrken kräver idag någon form av akademisk bakgrund som ett slags inträdesbiljett, om än inte alla, men bara till viss del. Som jag resonerat kring tidigare i det är inlägget är det tveksamt om fem istället för tre år på högskolan kommer ge dig 67 procent högre lön, 67 procent större chans att få rätt jobb och 67 procent intressantare jobb. Det här vet alla, utom möjligen våra politiker.

Hur vi än räknar så kan vi bevisa att inkomstbortfallet under ett eller två extra år kräver ganska mycket högre lön innan man kommer ikapp, lägger vi dessutom till avbetalningar på ytterligare två års extra studielån börjar det bli svårt att motivera de två extra åren. Skall vi helt spika igen kistan kan vi toppa med att fundera kring hur mycket avkastning man tappar på två år helt utan avsättningar till sparande under en fyrtioårsperiod samt den avkastning som försvinner när man istället skall amortera och betala räntor på två års extra studielån.

Vi kan välja valfritt belopp. En snittinkomst på 27 tkr/mån under de två första åren efter examen innebär netto cirka 450 000 kr. För att ta igen detta på tio år behöver man en månadslön före skatt på cirka 6 000 kr mer i månaden, eller 3 000 mer i månaden under tjugo år - innan man ens går plus minus noll. Då gäller det dessutom att man inte hamnar över taket för statlig skatt på ytterligare tjugo procentenheter, eller värnskatt på ännu fem procentenheter, då krävs det högre lön och/eller längre tid innan man netto når nollpunkten. Jag behöver knappast komplettera exemplet med vad som händer med alternativkostnaden om vi adderar avbetalning av studielån och missad avkastning för den delen av dessa inkomster som kan avvaras till investeringar, samt den förlorade tiden för ränta-på-ränta-effekten.

---

Sammanfattat är mitt strategiska övervägande för sparande att studietiden bör minimeras om det inte finns ett mycket tydligt syfte med en längre studietid - om man planerar att ta med studier som en komponent i sin strategiska sparplan genom livet.

Vinstutveckling Castellum - på lång sikt

De flesta inlägg på den här bloggen, liksom de flesta andra likasinnade, skriver ofta om årets vinst eller det nästkommande. Eftersom investeringar egentligen skall handla om hur något utvecklas på lång sikt tänkte jag i detta och några kommande inlägg göra en djupdykning i hur vinsten (eller motsvarande relevant siffra beroende på bolag) har utvecklats i mina portföljinnehav.

Först ut är Castellum.

Eftersom bolaget är ett fastighetsbolag väljer jag här att titta på förvaltningsresultatet per aktie genom åren. Vän av ordning skulle kunna hävda att resultatet (oavsett vilket) per aktie lätt kan vara dopat eftersom bolaget t ex kan ägnat sig åt återköp.


                 År       fres/aktie               Utv.
2014 8,84 7,67%
2013 8,21 7,32%
2012 7,65 6,99%
2011 7,15 2,73%
2010 6,96 1,02%
2009 6,89 16,19%
2008 5,93 5,33%
2007 5,63 4,65%
2006 5,38 7,60%
2005 5,00 10,68%
2004 4,52 10,93%
2003 4,07 7,88%
2002 3,78 14,39%
2001 3,30 24,29%
2000 2,66 53,47%
1999 1,73 25,82%
1998 1,375 16,03%
1997 1,185

Sjutton raka år med vinstökningar per aktie. Det får anses stabilt. I snitt har Castellum haft 12,6 % i resultatutveckling per år de senaste åren. Att de ligger ungefär på halva den nivån de sista åren är så klart inte positivt. Å andra sidan dras snittet upp av de riktigt glada åren runt millenieskiftet.

Det spelar dock mindre roll eftersom bolaget under de senaste tio åren har haft en förhållandevis stabil vinstutveckling på runt sju procent, grovt avrundat. Historik säger som bekant inget om den framtida utvecklingen, men den säger en hel del om den kompetens och kultur som bolaget lyckats behålla under en lång period, och det är verkligen en kvalitetsstämpel som väger tungt.


08 november 2015

Rapportsammanfattning 2015-Q3

Sådär! Då har samtliga portföljbolag rapporterat för den här gången. HM var först ut och Sampo var sist ut. Samtliga bolag har lämnat bra, mycket bra eller extremt bra rapporter. Jag har sammanfattat vinsttillväxten per aktie under januari-september 2015 jämfört med samma period 2014. Siffrorna får tala för sig själva.

+36 % Novo Nordisk
+35 % Starbucks (2015)
+26 % Betsson
+26 % Hexagon
+26 % Sampo
+15 % Disney (2015)
+12 % HM (dec-aug)
+5 % Investor (operativt kassaflöde)
+4 % Castellum (förvaltningsresultat)
+0 % Handelsbanken

Alla bolag är internationellt verksamma och noterade på en Large Cap-lista. Trots det visar 7 av 10 bolag upp dubbelsiffrig vinsttillväxt. Trots bolagens enorma storlek (och stabilitet) fortsätter de uppvisa god tillväxt (detta kan vara bra att ha i bakhuvudet nästa gång man överväger köp av okända, olönsamma och ostabila bolag på obeprövade marknader i jakten på hög tillväxt).

Rapport från Sampo - 2015-Q3

Sampo rapporterade i veckan sitt januari till september-resultat utan några större överraskningar. Bolaget fortsätter att rapportera stigande vinster.

Några siffror för januari-september:

 • Vinsten per aktie ökade till 2,31 € (2,05)
 • Rörelseresultatet ökade till 1 475 MEUR (1313)
 • Combined ratio förbättrades till 84,6 % (87,8)
 • Sampos del av Nordea värderas under utgången av Q3 till 577 MEUR (501)
 • Nordeas rörelseresultat steg 13 procent i lokala valutor och 11 procent i euro.
 • Rörelseresultatet i försäkringsverksamheten steg till 132 MEUR (112)

Stabila siffror med andra ord, bolaget meddelar i sin helårsprognos att man fortsatt förväntar sig ett bra rörelseresultat för hela 2015, där Nordeas utveckling förväntas vara en signifikant del av detta.

Vinsten per aktie ökar med 26 % jämfört med samma period föregående år.

Rapport från Disney - 2015-Q4

The Walt Disney Company lämnade under veckan sin rapport för sitt brutna räkenskapsår 2015. Det blev rekord i omsättning, vinst och och vinst per aktie. Trots den oro som stormade upp tidigare i år kopplat till krisen kring alla uppsägningar av företagets kabel-TV-abonnemang. Med facit i hand har det än så länge inte utvecklats till någon större katastrof. Så här blev siffrorna i alla fall:

 • Intäkterna ökade under helåret med 7 % till 52,5 miljarder dollar.
 • Vinsten ökade med 12 % till 8,4 miljarder dollar.
 • Vinsten per aktie (EPS) ökade med 15 % till 4,90 dollar.

Det fjärde kvartalet isolerat bjöd på en vinstökning per aktie på 35 %. Företaget kan för 2015 stänga böckerna för femte året i rad med ökande vinst, bolaget kommenterar resultatet med styrkan i sina starka varumärken och kvaliteten i deras kreativa innehåll.

Tittar man på enskilda segment har företaget haft tillväxt inom samtliga segment under året.

Förändring i intäkter samt resultat per segment.

Intäkter

+10 % Media Networks
+7 % Parks and Resorts
+1 % Studio Entertainment
+13 % Consumer Products
-10 % Interactive

Media Networks står för ungefär halva intäkterna medan Parks and Resorts står för en tredjedel. Interactive utgör ungefär 2 % av intäkterna och har i praktiken ingen påverkan totalt sett.

Rörelseresultat

+6 % Media Networks
+14 % Parks and Resorts
+27 % Studio Entertainment
+29 % Consumer Products
+14 % Interactive

Nu återstår att se om de nya Star Wars-filmerna (fyra stycken?) där den första redan släppts under 2015 kommer att hjälpa till med ytterligare intäkter i flertalet av segmenten.

Länk till rapporten.

03 november 2015

Rapport från Novo Nordisk - 2015-Q3

Rörelseresultatet ökade med 51 % under de första nio månaderna 2015 jämfört med samma period ifjol för Novo Nordisk. En riktigt skön siffra. Nu är visserligen valutaeffekter inte helt ointressant i sammanhanget den här gången. Hur man än räknar så fortsätter det att gå bra för Novo Nordisk.

 • Försäljningen ökade med 23 % i DKK och 9 % i lokala valutor.
 • Bruttomarginalen ökade med cirka 2 % till drygt 86 %, drivet av positiva valutaeffekter.
 • Vinsten per aktie ökade med 36 % till 10,28 DKK.

En vinstökning på mer än 50 % är ganska saftigt på nio månader. I lokala valutor var det 26 %, även det en helt fantastisk siffra för ett bolag i Novo Nordisk-klassen. De första nio månaderna bjuder på en nettovinst på 26,6 miljarder danska kronor.

Bland höjdpunkterna i verksamheten så godkände amerikanska FDA Tresiba och Ryzodeg. För 2015 beräknas försäljningsökningen uppgå till 7-9 % under helåret. Ungefär samma siffra förväntar man sig i försäljningsökning under 2016.

Länk till rapporten.

01 november 2015

Rapport från Starbucks - 2015-Q4

Starbucks rapporterade sitt fjärde och sista kvartal för 2015 i veckan. Det var, som vanligt, trevlig läsning.

 • Kvartalsintäkten ökade 18 % till 4,9 miljarder dollar.
 • Rörelseresultatet ökade 13 % till rekordhöga 969 miljoner dollar.
 • Vinsten per aktie (EPS) ökade till 0,43 dollar, en ökning med 16 %.

Företaget har än så länge väldigt blygsamma utdelningar, vilket här skall ses som positivt då företaget finner det vettigt att stoppa in vinsten i företaget för att fortsätta tillväxten. Trots detta väljer man ändå att höja utdelningen med 25 % på ett bräde. Kvartalsutdelningen är nu 0,20 dollar per aktie.

Det ser även just ut för nästa år, 2016. En starkt prognos och med uppskruva för den jämförbara försäljning (ökning av försäljning i de butiker där man kan göra en relevant jämförelse mot tidigare perioder, d v s i butiker som varit igång ett tag).

Andra highlights:

 • Ny rekrytering av ledningsfunktion inom it med bakgrund inom samma funktion hos Adobe. Detta blir en nyckelroll för att utforma bolagets framtida plan för it-strategin.
 • I september blev det möjligt att beställa via en app i telefon, enligt Starbucks Mobile Order and Pay. Detta lanserades i bland annat hela USA, detta är för närvarande även delvis lanserat i delar av kanadensiska och engelska butiker.
 • 29 miljoner aktier köptes tillbaka under 2015.

Målen för 2016:

 • 1 800 nya butiker skall öppnas, varav 700 i USA, 900 i Asien och 200 i EMEA.
 • 10 % ökning av konsoliderade intäkter.
 • Vinsten per aktie under 2016-Q1 väntas uppgå till minst 0,43 dollar per aktie.

Aktien

I runda slängar är aktien upp cirka 50 % inklusive valutaeffekter. I dollar har aktien en vinstmultipel på 33 gånger vinsten för 2016 och 25 gånger vinsten för 2018. Det är högre än normalt, även för Starbucks. Just nu verkar allt gå Starbucks väg, vinsterna fortsätter att öka med mer än 10 % per kvartal och ökningen av antalet butiker fortsätter i stabil takt.

Jag gillar inte att gissa, utan konstaterar bara att om vi under 2016 kommer att se aktien värdera 2018-års vinster till samma nivå som man nu värderar 2016 innebär det att aktien kan fortsätta upp ytterligare 25-35 procent, givet att vinstutvecklingen fortsätter som planerat.

Huruvida den utvecklingen håller eller inte tror jag kommer påverkas lika mycket av makrobilden som av företagets egen utveckling. Det kan alltså finnas goda skäl till att vara försiktig. Personligen förhåller jag mig ganska neutral och kommer fortsätta på inslagen väg. Klart är dock att Starbucks fortsätter leverera bra resultat, men om det är rimligt att värdera detta på nuvarande nivåer är jag dock inte helt övertygad om.

Länk till rapporten.

27 oktober 2015

Rapport från Hexagon - 2015-Q3

Hexagon fortsätter rapportera starkt. Omsättning och resultat ökar och med ett mycket starkt kassaflöde som skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt genom förvärv vilket varit ett viktigt inslag i Hexagons historia för att säkra tillväxten. Nu lite siffror.

 • Omsättningen för jan-sep 2015 ökade med fem procent till 2 228 MEUR.
 • Resultatet per aktie ökade med 24 procent till 1,04 € för jan-sep 2015.
 • Kassaflödet för tredje kvartalet ökade med 89 procent och uppgick till 138,3 MEUR.
 • Rörelsemarginalen för tredje kvartalet uppgick till 23 procent.

Fina siffror. Tillväxten bestod av ökningar i PP&M samt förbättrad utveckling inom Geospatial Enterprise Solutions. Asien-området var det snabbast växande området samtidigt som merparten av tillväxten drivs av nyanserade produkter. En bra och blandad mix helt enkelt.

På minussidan noterar vi minskad efterfrågan inom olja och gas. En försämring för Hexagon inom den nordamerikanska tillverkningsindustrin bidrog negativt till resultatet i tredje kvartalet. Vi kan också nämna att företags besparingsprogram fortlöper enligt plan, besparingarna under Q3 uppgår till nästan 7 MEUR. Minskade kostnader är generellt sett alltid bra, men i sammanhanget ganska marginellt än så länge.

Trots de ekonomiska oroligheterna i västra europa, som alla företag vill påminna om, så ökade företaget organiskt med nio procent i västra europa, även ryska marknaden ökar. Hexagon siktar på att nå en rörelsemarginal om 25 procent under 2016. Ändå sedan sommaren 2009 har man legat i stigande trend, går vi tillbaka till den tidpunkten var rörelsemarginalen nere på femton procent.

På förvärvssidan hittar vi EcoSys som har en omsättning på 29 MEUR och sysslar med mjukvara inom projektstyrning.

I rapportpresentationen väljer man också att uppmärksamma ett antal större avtal och affärer som skett under kvartalet, vilket är spännande läsning och som visar hur relevanta Hexagon är världen över.

Sammanfattat har vi nu:

 • Hexagon fortsätter växa organiskt och med förvärv.
 • Rörelsemarginalen fortsätter att närma sig 25 %, trots negativa valutaeffekter.
 • Besparingsprogrammet fortsätter enligt plan.
 • Rekordstarkt kassaflöde bäddar för mer förvärv.
 • Försvagad efterfrågan i tillverkningsindustrin i Nordamerika och inom olja och gas.

Alltså en rapport som indikerar mer styrka än svaghet.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

25 oktober 2015

Rapport från Investor - 2015-Q3

Investor rapporterade för tredje kvartalet 2015 i veckan. Media valde att fokusera på att Investors aktiekurs levererat sämre avkastning än index på några få procent. Minus sju procent mot index på minus fem procent. Fniss.

Det man glömde nämna var bland annat Patricia Industries förvärv av BraunAbility, ett företag som erbjuder transportlösningar för rullstolsburna, med mycket intressant utvecklingsprofil. Eller att man fortsatt köpa aktier i kvalitetsbolaget Wärtsilä för 170 mkr och nu förfogar över drygt 17 procent av aktiekapitalet. Att deras portföljbolag ABB nu genomför en stor omorganisation och ett större besparingsprogram, som Investor medverkat till via sin representation i styrelsen. Dessutom fick Investor 700 mkr från EQT.

 • Substansvärdet uppgår för närvarande till 338 kr/aktie. Alltså en rabatt på cirka sex procent till dagens kurs.
 • Belåningsgraden genom totala tillgångar minskade till 6,2 % (7,3)
 • Flera av bolagen i Patricia Industries uppvisar mycket god tillväxt.

Bolagen i Patricia Industries, som tillsammans svarar för nästa 20 % av de totala tillgångarna utvecklades väl. De största bolagen utgörs av Mönlycke Healthcare, Aleris, Permobil och 3.

Företagets vd fortsätter att understryka att de ser fortsatta risker i världsekonomin, men avslutar med att han ändå tycker att bolaget lyckats rätt bra trots det aktuella läget. Rent generellt finns det mycket i rapporten som till stor del beskriver hur Investor arbetar, vilket inte direkt är någon nyhet för de som följt bolaget en tid.

Oavsett så kan man inte vara annat än imponerad av bolagets tillgångar.

De sitter på en portfölj med elva noterade bolag med klenoder som Atlas Copco, SEB och ABB som största innehav. Portföljen utgör runt 75 procent av totala tillgångar. Detta kompletterat med en mycket fin portfölj av helägda dotterbolag som just nu är under stark tillväxt inom främst vård och omsorg, som är både en förhållandevis konjunkturokänslig bransch, samt stark växande sådan.

På toppen av detta har de en renodlad riskkapitaldel som utgör fem procent av de totala tillgångarna i form av EQT med stora investeringar i bland annat infrastruktur världen över. Framgångarna med EQT mäts i till Investor levererat kassaflöde. Den senaste tolvmånadersperioden har Investor fått närmare fem miljarder, vilken kan jämföras med 1 miljard under 2011.

Sammanfattat kan vi nu säga att läget är så här:
 • Mycket fin noterad portfölj som just nu handlas med 6 procents rabatt.
 • Fin portfölj med helägda dotterbolag som just nu växer stabilt i stabila branscher.
 • Stora och ökande kassaflöden från riskkapitalverksamheten.
 • Låg belåningsgrad, men ändå en belåning för viss hävstångseffekt.
 • Stabilt mål att ständigt öka utdelningen till aktieägarna, vilket de verkar hålla.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

24 oktober 2015

Rapport från Betsson - 2015-Q3

Wow. Ytterligare en kanonrapport från Betsson levererades i veckan, kanske den bästa någonsin. Det mesta går Betssons väg just nu, trots alla orosmoln om mördande konkurrens och förändringar på det legala planet. Det är stora gröna uppåtpekande pilar på samtliga indikatorer. Det känns extra skönt att få detta besked efter vd-bytet och spekulationerna om insiderförsäljningarna.

Förutom förvärvet av Europe-Bet som bidrar med 75 miljoner i intäkter och 25 miljoner till rörelseresultatet växer nu den mobila delen helt brutalt. De mobila intäkterna har ökat med 85 procent sedan tredje kvartalet ifjol. Mobila intäkter uppgår nu till 326 mkr, resultatet från mobildelen står nu för mer än en tredjedel av rörelsevinsten. Förra året var denna del en fjärdedel.

Först lite mer siffror.

 • Vinsten per aktie för tredje kvartalet ökade med 27 % till 1,78 kr (1,40).
 • Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 24 % till 973 mkr (782).
 • Organisk tillväxt med 15 %
 • Insatta depositioner ökade med 18 %

Bolagets nya vd, Pontus Lindwall, kommenterar rapporten med att ett stort arbete lagts ned på att analysera stora datavolymer för att kartlägga användarnas spelmönster, vilket gör det möjligt för företaget att utveckla mer anpassade applikationer. Det verkar än så länge ha fallit väl ut. Aktiviteterna har bidragit starkt till den organiska tillväxten inom casinoverksamheten i Norden. Casino-verksamheten växte senaste kvartalet med 19 %, notera i Norden som just nu översköljs av olika spelapplikationer.

Trots det starka resultatet har företaget haft negativa valutaeffekter på totalt nästan 25 miljoner kronor. Marknadsföringskostnaderna har sedan tidigare varit i ropet, de uppgick till 21 % av intäkterna vilket kan jämföras med 17 % procent under 2014 för samma period. Dessa kostnader verkar nu röra sig i en svagt stigande trend och är så klart ett hot på sikt om detta håller i sig. Förhoppningsvis kommer denna utveckling att stabiliseras. Så länge de ökar i långsammare takt än intäkterna är det dock inte ett problem.

Nästan en tredjedel av intäkterna kommer nu från EU (Norden exkluderat) vilket är bra då Norden förmodligen är en av de mest konkurrensutsatta spelmarknaderna för tillfället med ständigt nya aktörer. Intäkterna från Norden har minskat från cirka 75 procent till 57 procent av de totala intäkterna. Än så länge kommer endast 11 procent av intäkterna från utanför Europa, då skall vi komma ihåg att intäkterna från Kina fortfarande är noll. Om Betsson kan lyckas på samma sätt i Kina som de gjort på övriga marknader ligger vägen öppen för fortsatt extrem tillväxt öppen.

Aktiva kunder, som varit i en negativt nedåtgående trend i nästan två år har nu vänt med besked, sedan förra kvartalet har aktiva kunder ökat från strax under 400 000 till nästan 500 000.

Det ser alltså väldigt bra ut för Betsson just nu.

Länk till rapporten.

Rapport från Handelsbanken - 2015-Q3

Rapporterna från våra storbanker har kommit för tredje kvartalet 2015. I media betraktas Handelsbanken som den bank som går sämst just nu, medan Swedbank är den bästa. Minusräntan sägs vara en viktig anledning till detta. Sammanlagt redovisar storbankerna ett resultat som är fyra miljarder sämre än samma period förra året. Det är så klart ingen rolig läsning, men å andra sidan tycker jag både reaktioner och kommentarer är överdrivna.

Det vi kan vara helt säkra på är att bankerna kommer att fortsätta tjäna bra med pengar. Något annat finns inte på kartan. Som ofta blir det stort fokus på att jämföra banksiffrorna mot vad analytiker förväntat sig, istället för att faktiskt granska vad som hänt under senaste kvartalet och var någonstans som bankerna är på väg.

Först lite siffror för Handelsbanken.
 • Vinsten uppgick till 6,21 kr/aktie för jan-sep 2015 (6,21)
 • Omsättningen steg med 2 % till 29 427 mkr (28 758) jan-sep 2015
 • Räntenettot ökade med 2 % till 20 769 mkr
 • Provisionsnettot ökade med 10 % till 6 977 mkr
 • Räntabilitet på totalt kapital minskade till 13,1 % (14,1)
Knappast några alarmerande siffror. Tvärtom.

I Storbritannien går det fortsatt bra, räntenettot steg med 33 % och i Sverige blev Handelsbanken den bank som hade det största nysparandet på den svenska fondmarknaden. De har nu en marknadsandel på 42 %. Banken har under kvartalet fått uppgraderat kreditbetyg och är nu den storbank som har högst kreditbetyg.

Vi kan vidare konstatera att Handelsbanken har nöjdast kunder bland storbankerna i Sverige, i år igen. I Storbritannien fortsätter tillväxten med hela åtta nya kontor under kvartalet. Även i Nederländerna har ett nytt kontor öppnats. Totalt har man nu 840 kontor i sex länder.

Verksamheten i Storbritannien fortsätter att excellera, rörelseresultatet ökade med 37 % under de nio första månaderna.

Minussidan bjuder på ökade kostnader, eller i alla fall inte minskade kostnader. Någonstans får man acceptera att man inte varje kvartal kan påvisa minskade kostnader.

Makrosidan fortsätter att se ut ungefär som för tre månader sedan, låga räntor med de problem som det innebär för bankens intäkter. Detta fortsätter dock att kompenseras av evigt stigande bostadspriser, något som så klart inte kan fortsätta i den takt som det gör nu.

Kanske har vi sett en del tecken på att allt inte är riktigt lika bra som innan sommaren, men det är och förblir än så länge indicier. Den politiska inkompetensen instabiliteten som fullständigt kulminerat senaste månaderna har gjort Sverige till ett mindre attraktivt land för utländska investerare samtidigt som statsräntorna stigit som en följd av detta. Huruvida detta kommer att spilla över på andra räntor återstår att se.

Om detta skulle vara något slags tripper för högre bolåneräntor så är det initialt inte något som är negativt för bankerna, så länge det inte börjar kompenseras av kreditförluster.

Länk till rapporten.
Mall för rapportgenomgång

Fritt kommenterande av bolagsrapporter är alltid kul här på bloggen. Rapportgenomgångarna är för mig främst ett intresse och en kul grej då bolagsbevakning är något som intresserar mig. Samtidigt följer jag bolagsrapporterna i de bolag jag äger eller bevakar just för att jag har ett ekonomiskt intresse att veta hur det går.

Då tiden är knapp, men intresset finns, har jag filat lite på en mall som jag skall försöka använda när jag kommenterar framtida bolagsrapporter. Syftet är att det skall bli lättare att jämföra kommentarer från gång till gång, samt säkerställa att man får med det viktigaste. Helst skulle jag vilja  skriva längre kommentarer, men det bedömer jag som orealistiskt sett till tiden jag har.

Inledning/sammanfattning
Mina allmänna reflektioner om rapporten.

Hard facts
Vinst per aktie, omsättning och för företagets bransch relevanta nyckeltal.

Highlights och VD-ord
De viktigaste företagshändelserna och reflektioner kring VD-kommentarerna.

Makro och marknad
Hur ser företaget på omgivningen, hur ser jag på företagets omgivning.

Övrigt
Övriga punkter som kan ases anmärkningsvärda, kan vara vad som helst som är kopplat till rapporten, företaget, omgivningen eller aktien.

Något kritiskt
Bara som en påminnelse att vara kritisk, överlag är företagen alltid väldigt positiva i rapporterna, även om det kanske inte alltid är helt motiverat.

Länk till rapporten
Underlättar referenser vid ett senare tillfälle.

18 oktober 2015

Rapport från Castellum - 2015-Q3

Castellum presenterade i veckan sin Q3-rapport. Trots marginellt minskade hyresintäkter under årets första nio månader jämfört med samma period ifjol ökade förvaltningsresultatet med 4 %. Från 6,78 till 7,03 kr per aktie. Därmed fortsätter Castellum att i obruten trend öka förvaltningsresultatet sedan urminnestider.

Inga större reaktioner i aktiekursen på rapportdagen. Den något sjunkande direktavkastningen i portföljen motiverar bolaget med att man nu genomför åtgärder för att öka tillväxten. Det är enligt mig alltid en bra inriktning. Jag hoppas och tror på att växlingen, i form av utförsäljning av fastigheter med lägre förväntad tillväxt i utbyte mot fastigheter med högre tillväxt, är en smart åtgärd.

Castellum är en viktig utdelningsaktie i min depå, men tillväxten är viktigare.

Länk till rapporten.

01 oktober 2015

Bra och dåliga börsperioder - del 2

Jag har förlängt mitt tidigare inlägg om bra och dåliga perioder på börsen ända tillbaka på 90-talet. Resultatet talar för sig självt. Sannolikheten att lyckas på börsen under november till april är 90 % medan maj-oktober är betydligt knepigare.

Perioderna november-april

1995/1996: 13,69 %
1996/1997: 25,60 %
1997/1998: 28,67 %
1998/1999: 28,29 %
1999/2000: 58,04 %
2000/2001: -18,86 %
2001/2002: -2,86 %
2002/2003: 4,05 %
2003/2004: 10,53 %
2004/2005: 6,31 %
2005/2006: 20,19 %
2006/2007: 17,34 %
2007/2008: -16,66 %
2008/2009: 19,56 %
2009/2010: 11,56 %
2010/2011: 6,75 %
2011/2012: 6,98 %
2012/2013: 13,96 %
2013/2014: 6,30 %
2014/2015: 15,23 %

De senaste tjugo åren har vi haft tre perioder som slutat på minus, skall man avrunda så är det egentligen bara två perioder som är något att tala om. Det innebär att de senaste tjugo åren har endast tio procent av perioderna varit dåliga. Sannolikheten för att lyckas på börsen under den här perioden är alltså väldigt god.

Perioderna maj-oktober

1996: 9,70 %
1997: 11,51 %
1998: -14,10 %
1999: 18,71 %
2000: -15,99 %
2001: -18,52 %
2002: -28,03 %
2003: 18,42 %
2004: 1,29 %
2005: 17,98 %
2006: 4,70 %
2007: -7,11 %
2008: -35,21 %
2009: 23,67 %
2010: 3,36 %
2011: -14,83 %
2012: -0,71 %
2013: 7,05 %
2014: 3,55 %
2015: -15,08 % hittills...

Den här sidan av året har minst sagt varit tråkigt. Av tjugo mätperioder har nio varit negativa, det ger en sannolikhet att lyckas 55 %. Avrundat går det bra i hälften av fallen, men det de negativa åren är kraftigare än en positiva, så totalt sett så är avkastningen negativ.

De negativa perioderna har i snitt avkastat negativt med drygt 16 procent. Det kan jämföras med de positiva perioderna som avkastat med i snitt 11 procent.

För november till april gäller det omvända. De positiva perioderna har snittavkastat på 17 procent, de negativa med minus 13 procent.

Hur man än vrider och vänder på det har det hittills varit extremt fördelaktigt att vara kraftigt allokerad mot börsen under nov-apr medan det har varit har varit betydligt knepigare under sommar och höst.


26 september 2015

Rapport från HM - 2015-03

HM ökade niomånadersvinsten efter skatt med 12 procent jämfört med samma period förra året, till 15,37 miljarder kronor. Ett, som vanligt, bra resultat. Försäljningen ökade med 22 procent samtidigt som företaget ökade sin marknadsandel, omsättningen uppgick till 153 miljarder kronor.

Det har skruvats lite på sig beträffande den återkommande punkten om svikande marginaler, men det skall ställas i ljuset mot att HM befinner i en expansion som är snabbare än vanligt. Bolaget expanderar nu antalet butiker snabbare än någonsin samtidigt som en rad andra tillväxtspår gasar på parallellt. Detta bör med hög sannolikhet leda till fortsatt ökade vinster även i framtiden.

Under fjärde kvartalet kommer HM att öppna 240 butiker, det är tre butiker om dagen. Parallellt fortsätter man att lansera e-handeln på nya marknader varvat med nya produktlinjer i befintliga butiker.

Länk till rapporten.

14 september 2015

Bra och dåliga börsperioder

Inspirerad av bland annat Arne Talvings intressanta inlägg om börsstatistik har jag själv tittat på några perioder för OMXS30 de senaste tio åren. Indelningen av bra och dåliga perioder har gjorts med brytpunkt i okt/nov på hösten och apr/maj på våren.

Perioderna november till april

2005/2006: +20,19 %
2006/2007: +17,34 %
2007/2008: -16,66 %
2008/2009: +19,56 %
2009/2010: +11,56 %
2010/2011: +6,75 %
2011/2012: +6,98 %
2012/2013: +13,96 %
2013/2014: +6,30 %
2014/2015: +15,23 %

Under dessa tio halvår har vi haft en avkastning på nästan 150 % ackumulerat, oräknat återinvesterade utdelningar (eventuellt får vi dra av för de som har x-dag på andra delen av året).

Perioderna maj-oktober

2006: +4,70 %
2007: -7,11 %
2008: -35,21 %
2009: +23,67 %
2010: +3,36 %
2011: -14,83 %
2012: -0,71 %
2013: +7,05 %
2014: +3,55 %
2015: -9,85 % hittills...

Dessa perioder har haft en negativ värdeutveckling på lite drygt 32 % ackumulerat, om vi istället betraktar 2008 som ett nollår och behåller återhämtningen 2009 har vi fortfarande bara 5 % positiv avkastning för perioderna totalt.

Statistiken säger att vinterhalvåret har gett oss en uppgång i 90 % av fallen. Sommarhalvåret däremot har endast varit positiva i hälften av fallen. I de positiva fallen har det dessutom varit ganska blygsamma uppgångar, förutom 2009. Under vinterhalvåret har uppgången varit över fem procent samtliga uppgångsår.

Här finns det några intressanta ställningstaganden att fundera över.

 • Minska allokeringen på sommarhalvåret. Jag skulle inte välja att göra mig 100 procent likvid sista april baserat på ovanstående statistik. Däremot skulle jag dels kunna tänka mig att minska ner allokeringen mot aktier under perioden mars-april och dels vara betydligt mindre tolerant mot svängningar, det vill säga om dessa ökar är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Ökad allokering sker med fördel igen under september-oktober lite beroende på det allmänna börsklimatet.
 • Nytt kapital allokeras främst på hösten. Nysparande sker i räntebärande eller i kassan till dess att vi kommit en bit in på hösten.

Betyder detta automatiskt att man får högre avkastning? Ingen aning. Däremot vet jag att sannolikheten för att portföljen drabbas av stora ras är betydligt mindre om jag väljer att vara mindre exponerad mot aktier under den här perioden.

02 september 2015

Rapport från Disney - 2015-Q3

Disneys tredje kvartal, apr-jun, slutade med ökad omsättning och vinst inom samtliga områden förutom interactive. Detta område utgör ungefär 1,5 procent av de totala intäkterna. I övrigt noterar vi:

 • Vinsten per aktie ökade med 13 % tredje kvartalet till 1,45 USD.
 • Vinsten per aktie ökade med 16 % för hela niomånadersperioden till 3,95 USD

Senaste månaderna har kursen backat en del, vilket jag agerat på. Jag har nu en första position i aktien inköpt på en kurs runt 100 USD. Det har spekulerats kring att sättningen berott på att man inom delområdet Cable Networks haft minskat antal prenumeranter inom vissa delar av utbudet.

30 augusti 2015

Rapport från Novo Nordisk - 2015-Q2

Novo Nordisk rapporterade en ökning av det operativa resultatet med 57 % (!) jämfört med samma period 2014. Visserligen var det inte riktigt lika bra i lokala valutor, där var ökning bara sexton procent. I övrigt var det ökad försäljning över hela linjen som gällde.

 • 25 % ökade försäljning med i DKK och 9 % i lokala valutor för H1.
 • Vinsten per aktie ökade till 7,02 DKK, en ökning med 38 %.
 • Framgångsrik lansering av NovoEight och Saxenda i USA.

Bolaget fortsatte att bättre på sin bruttomarginal under Q2 till fantastiska 85 procent! Vilket är cirka två procentenheter bättre än föregående period. Senaste halvåret har levererat en nettovinst på 18 miljarder danska kronor, för Q2 är resultat 19 procent bättre än samma kvartal föregående år. Kraftfullt.

Rapport från Hexagon - 2015-Q2

Hexagon rapporterade både ökad omsättning och vinst för andra kvartalet 2015. Vinsten per aktie ökade med 25 procent, oräknat icke jämförbara poster, för första halvåret. I övrigt:

 • Omsättningen uppgick till 781 miljoner EUR (636) för Q2.
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,37 EUR (0,29), en ökning med 28 procent under Q2.
 • Valutaeffekterna har en negativ inverkan på resultatet.
 • Programmet för att minska kostnaderna löper enligt plan.
 • Samtliga geografiska marknader bidrog till tillväxten utom Ryssland där omsättningen minskade under Q2.

Hexagon rapporterade även ett starkt kassaflöde, vilket enligt dem själva ökar möjligheterna till nya förvärv. Sammanfattningsvis en bra rapport.

29 augusti 2015

Rapport från Castellum - 2015-Q2

Hyresintäkterna minskade något för Castellum under första halvåret, men förvaltningsresultatet per aktie fortsätter att öka, vilket det gjort med i princip obruten takt sedan minst 1997, och det kommer förmodligen att bli samma utfall även när det är klart i år. Stabilt med andra ord.

 • Förvaltningsresultat per aktie jan-jun uppgår till 4,37 kr (4,29).
 • Förvaltningsresultatet för jan-jun uppgår till 716 kr (703).
 • Resultatet efter skatt uppgår till 1 399 mkr (560) för jan-jun

Castellum är nu näst största fastighetsägare i Linköping och Norrköping. Belåningsgraden för bolaget som helhet är vid första halvårets utgång 51 %. Fortsatt stabilt alltså med hyggligt låg risk och fortsatt tillväxt.

27 augusti 2015

Rapport från Sampo - 2015-Q2

Sampo rapporterade för ett tag sedan sitt halvårsresultat. Resultatet före skatt uppgick till lite drygt en miljard euro. I övrigt noterar vi för första halvåret:

 • Vinsten ökade till 1,60 € per aktie (1,34)
 • Combined ratio uppgick till 85 %
 • Sampos vinstandel från sitt innehav i Nordea uppgick till 418 miljoner euro.
 • Resultatet före skatt i livförsäkringsverksamheten uppgick till 81 miljoner euro.

I outlooken för hela 2015 låter bolaget meddela att de förväntar sig goda resultat. Det låga ränteläget anses dock vara problematiskt för placeringarna inom fixed income. Bolaget räknar med att nå sitt mål med en combined ratio för helåret mellan 87-90 procent, räknat utan engångseffekten i den norska pensionsreformen.

Nordeas resultatbidrag till verksamheten förväntas bli signifikant. Sampo äger för närvarande 21,2 % av aktierna i Nordea.

26 augusti 2015

Rapport från Starbucks - Q3-2015

Starbucks tredje kvartal, alltså april-juni, för 2015 bjöd på nya rekord. Igen.

 • Kvartalsintäkter på 4,9 miljarder dollar.
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,41 dollar för kvartalet
 • Försäljningen ökade med 7 %
 • Antalet transaktioner ökade med 4 %

Med andra ord helt fantastiska siffror. Igen!

Samtidigt fortsätter man att utveckla affären. Lojalitetsprogrammet My Starbucks Rewards utökas med olika partnerskap så att man både kan få och använda poäng i andra sammanhang än bara för att handla på Starbucks.

Man har ingått partnerskap med andra kedjor som kommer att öppna Starbucks-caféer inne i sina egna verksamheter. Främst i Frankrike samt olika delar av Afrika.

Samtidigt som verksamheten fortsätter att utvecklas positivt genomför man också återköp av aktier, vilket ytterligare spär på vinstuppgången per aktie. Det enda som saknas i Starbucks just nu är en hög utdelning.

23 augusti 2015

Börs och blogg

Det har senaste veckan bloggats på flera håll om de "kraftiga" nedgångarna på börserna världen över, även OMX. En titt på statistiken säger oss att vi i är ner cirka 13 % från ATH tidigare i år i storbolagsindex. Det är med andra ord bara en normal reaktion än så länge. Den stora skillnaden här är att nedgången kunnat kopplats till makrohändelser i nyhetsflödet samt att vi nu rör oss runt trendbrottet i den långa trenden.

Oavsett så tycker jag det är lite tidigt att börja prata om köpläge. Dessutom, som så har vi årstiden emot oss. 80-85 procent av all uppgång de senaste trettio åren har skett under perioden november till april, det tål att tänkas på innan man tar nya positioner.

Själv känner jag mig ganska nöjd med den allokering jag har för närvarande. Egentligen har jag bara ett större innehav i Betsson, övriga innehav är jag endast allokerad delvis i. Här vill jag antingen se en positiv trend eller lägre kurser för att våga mig på en ökning.

Jag brukar varje vecka notera bolagens stängningskurser. Så här ser det ut för de bolag jag följer per vecka 35. Hexagon och Investor har backat en del sedan i våras, men det är inte några kanonlägen att prata om än så länge. Om Hexagon börjar närma sig 30 % under ATH kan det bli intressant att överväga positioner, annars vill jag gärna se att vi har en stigande trend i aktien om jag skall våga mig in.

Bolag
Hexagon -18,64%
Investor -17,06%
Castellum -15,92%
Handelsbanken -14,14%
Sampo -12,17%
Betsson -10,51%
Novo Nordisk -10,20%
Starbucks -10,19%
HM -7,30%
 

Rapport från HM - 2015-Q2

HMs rapport för första halvåret, eller december 2014-maj 2015, vittnar om fortsatt framgångsrik expansion. Både på konventionella marknader och på nätet.

 • Försäljningen ökade med 23 procent till 86 miljarder kronor (70) för första halvåret. I lokala valutor var samma ökning 12 procent.
 • Resultatet per aktie ökade med 19 procent till 6,08 kr (5,11)
 • Lanseringen av första butiken i Lima under Q2.
 • Lansering av online-handel på åtta nya marknader.
 • Konceptet HM Beauty börjar lanseras i juli i 900 butiker världen över samt i 40 online-butiker.

Det är med andra ord fina siffror HM visar upp. För närvarande har vi en multipel på 25 gånger årets förväntade vinst efter veckans senaste nedgången. För 2017 år vinst värderas bolaget till 21 gånger vinsten.

16 augusti 2015

Rapport från Betsson - 2015-Q2

Ytterligare en kanonrapport från Betsson har levererats. Som ägare av aktier i detta bolag är det bara att tacka och ta emot än så länge. Bolaget går från klarhet till klarhet och trots alla klarheter ser det faktiskt ganska klart ut en bra bit framöver också.

Även om det är lite si och så med tillväxten i Sverige just nu går det desto bättre utomlands. Om Betsson kan fortsätta göra förvärv på samma sätt som de gjort senaste tiden ser det väldigt lovande ut.

Höjdpunkter från Betssons Q2-rapport:

 • Förvärv av georgiska Europe-Bet
 • Intäkter på 860 mkr i Q2, ATH
 • Intäkterna ökade med 19 % till 1,7 miljarder kronor under H1 jämfört med samma period 2014.
 • Vinsten per aktie för H1 blev 3,08 kr (2,47).
 • Bolaget har under perioden aviserat att man kommer att byta VD

Rapportpresentationen i sin helhet finns här.

15 augusti 2015

Rapport från Handelsbanken - 2015-Q2

Läser med förtjusning i Handelsbankens halvårsrapport. I princip har alla nyckeltal utvecklats i rätt riktning.

Några exempel:

 • Periodens resultat efter skatt ökade till 4,24 kr/aktie (4,17).
 • Intäkter liksom räntenettot steg med 4 %.
 • Räntenettot uppgick till nästan 14 miljarder kronor (13,36)

Räntenettot i Sverige, Norge och Finland var oförändrat eller marginellt negativt. Tillväxten finns främst i Storbritannien där räntenettot steg med 37 %. Även provisionsnettot hade en positiv utveckling.

Det enda som möjligen kan ses som negativt är att kreditförlusterna ökade med tretton procent och ligger nu en bit över 600 mkr.

I skrivande stund är aktien upp cirka 10 % sedan årsskiftet och har en värdering på cirka femton gånger årets förväntade vinst. Förutom att Handelsbanken är Sveriges förmodligen stabilaste bank, så är det också en bank som har en verksamhet utanför landets gränser som just nu utvecklats i rätt riktning. Tillväxt, lönsamhet, stabilitet och god utdelning. Svårslaget.

Rapporten i sin helhet finns här.

17 juli 2015

Rapport från Investor - 2015-Q2

Det blev en fin rapport från Investor igår för årets andra kvartal 2015. 22 procent av de totala tillgångarna hör nu till andra verksamheter än de noterade kärninnehaven. Nya strukturen där de egna dotterbolagen ligger under Patricia Industries implementerades.

Andra viktiga händelser.

 • Fortsatta köp av aktier i ABB, Investor kontrollerar nu 9,5 procent av kapital och röster. Totalt har de nu köpt aktier i ABB för sju miljarder kronor.
 • EQT-delen levererade ett nettoflöde till Investor om 2,5 miljarder kronor.
 • Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt rapporterades för de flesta av dotterbolagen.

Johan Forsell, som ersätter Börje Ekholm på VD-posten, kommenterar i rapporten att han har svårt att se hur ytterligare sjunkande räntor och börsens multipelexpansion skall kunna driva utvecklingen så mycket högre. En syn jag delar. Forsell understryker därför vikten av att fokusera på just vinstökningar framgent.

Han vill också att bolaget skall prioritera ytterligare helägda dotterbolag som ett sätt att öka vinsterna.  De utesluter inte nya noterade innehav om rätt tillfälle skulle uppstå. Sett till dagens multiplar så gör de förmodligen rätt i att satsa mer på icke-noterat när det gäller nya företag.

17 juni 2015

Återinvesterar utdelningen från Betsson

Betsson har backat en del senaste tiden, vilket inte är särskilt konstigt med tanke på vårens fantastiska utveckling. Istället för att hyvla valde jag att återinvestera årets utdelning från bolaget efter att inlösenaktierna betalats ut.

Jag fick dem för runt 113 kr, om detta var för tidigt eller inte återstår att se. OMX är ner lite drygt 11 % sedan toppnoteringen i slutet på april. På helåret är vi upp cirka åtta procent.

En titt på några andra aktier som jag antingen äger eller bevakar.

Efter vårens grafpuckel vågade jag in med en ny position i HM. Runt 330 intogs positionen och det är strax över MA200. Utan att göra alltför mycket kaffesump av detta så kan vi konstatera att om vi backar till strax före finanskrisen så doppade HM med som mest 50 %, sedan dess har vi bara haft en dipp på cirka 20 %. Övriga rekyler har varit på just 10-15 % från senaste godtyckliga topp.

Även Handelsbanken B har tappat omkring 16 % från senaste toppen. Jag tog en ny position här på runt 128 kr, vilket hittills var lite för tidigt. Om kursen fortsätter ner mot 100 kr är det förmodligen dags för ytterligare en position, men där är vi inte än. Alternativt kommer jag ta ytterligare positioner om trenden istället vänder. Syftet, som alltid för mig, är att säkerställa att jag inte går in för fullt på en och samma kursnivå.

Dollarn har sjunkit från nästan 8,50 till 8,10. Starbucks har dock trots oron fortsatt svagt uppåt. Tyvärr sålde jag hela innehavet här, dock med väldigt fin vinst, men nu har jag ju återigen problemet med hur jag skall ta mig in i aktien. Det får nog i alla fall bli någon form av enklare nedställ eller vidrörande av MA50 åtminstone för att det skall bli aktuellt med ny position, dessutom inväntar jag nog gärna rapporten också.

Novo Nordisk, Hexagon och Autoliv har urstarkt nog parkerat runt sina toppkurser med små rörelser nedåt. Assa Abloy har satt av mot MA200 där kan det eventuellt bli intressant med en position inom kort.

Så här under börsens sommarperiod brukar det dock sällan vara bråttom in, så jag spar förmodligen på krutet ett tag till.

24 maj 2015

Rapport från Handelsbanken, 2015-Q1

Sitter och bläddrar i Handelsbankens senaste kvartalsrapport. Trots lägre boräntor uppvisar banken den högsta vinsten för årets första kvartal någonsin, i bankens 143-åriga historia. Det är starkt. Har också fallit för Peter Bensons fem starka skäl till att äga banker, som han nämner i krönikan från senaste numret av Aktiespararen (maj 2015).

Trots att börsen är betydligt högre värderad i genomsnitt än normalt (även om dagens högre värdering förmodligen får anses vara det som är normalt med tanke på det onormalt låga ränteläget, som för övrigt är det normala numera) så är trots allt bankerna bara marginellt högre värderade än vad de är normalt sett. Vilket Peter tar upp i sin krönika.

Jag hade turen att kliva av i SHB när kursen stod i runt 420 (innan splitten och utdelningen) och kommer förmodligen i veckan att ta nya positioner. Av den del som jag reserverar för SHB kommer jag börja med en fjärdedel.

26 april 2015

Behåll ränteavdragen, skippa amorteringskravet, elda på!

Amorteringskravet som skulle börja gälla från i höst på nya lån drogs hastigt och faktiskt ganska lustigt helt in i veckan, efter att det uppdagats att den lilla detaljen om att det inte var juridiskt förankrat gjorde sig påkommen. Om det nu är så att, vilket det säkert är, några förhastat sig och köpt på sig en bostad på grund av att man inte skulle klara amorteringskravet efter första augusti är det en dubbel tragedi. Dels har man, tack vare myndighetsinkompetens, köpt något till ett högre pris än vad man egentligen borde och dels har man skyndat sig att göra något som man inte borde gjort eftersom det måste vara vansinne att köpa något om man inte klarar det trots allt ganska blygsamma amorteringskravet som det var tal om.

Jag är av princip, främst på grund av min politiska övertygelse, emot allt som innebär någon form av ökad skatt för den enskilde. Likaså är jag av dito skäl emot alla former av offentlig intervention i medborgares ekonomiska transaktioner.

Just nu pratas det om att ränteavdragen måste avskaffas och att amorteringskrav måste införas. Helt ärligt är detta förhållandevis meningslösa åtgärder. Detta av flera skäl. För det första är förändringarna så marginella att de i praktiken inte kommer ha någon egentlig effekt. För det andra vet alla normalt tänkande individer att ett direkt avskaffande enbart skulle leda till mindre konsumtion - som samhället för närvarande är väldigt beroende av. Marginella åtgärder innebär alltså bara att vi uppnår något som verkar bra på pappret, men i själva verket kommer priserna att fortsätta skena så länge räntorna är löjligt låga och annan för samhällsekonomin nödvändig konsumtion kommer minska. En lose-lose-situation.

Om man verkligen skulle vilja göra något åt problemet med för hög skuldsättning hos privatpersoner på grund av onormalt stort risktagande i samband med bostadsköp skulle det krävas ett större antal åtgärder som successivt införs under en lång period. Detta eftersom vi förmodligen befinner oss i ett extremt känsligt läge. Även om många gärna skulle se en drastisk sättning på bostadsmarknaden på kanske 30-50 procent så är det trots allt igen som egentligen är betjänt av detta. Då tänker jag i första hand på samhället i stort och inte på enskilda individer som tagit sig vatten över huvudet.

Samtidigt är det vansinne att låta detta fortgå. Så om man nu ändå skall styra upp det här och uppnå en långsiktig effekt utan att orsaka någon form av ekonomisk katastrof måste det till ett stort antal åtgärder som alla över lång tid verkar i samma riktning. Vi måste skapa en stor effekt som successivt slår igenom. Nedanstående förslag kommer så klart aldrig att inträffa i verkligheten, så eventuella läsare kan känna sig helt lugna.

Avskaffa ränteavdragen med en procentenhet per år under en 30-årsperiod.

Lagstadga om en amorteringstakt på som högst 120 år och sänk den med ytterligare ett år per år under 60 år på nya lån. På sikt kommer då alla lån att betalas av på max 60 år vilket var så det var tänkt från början, och stoppa alla kryphål där man enkelt kan ersätta gamla lån med nya för att komma runt detta.

Avskaffa skatteuppskovet vid försäljning successivt med en procentenhet under tjugo år. Efter tjugo år kan ingen längre få uppskov med skatten vid försäljning.

Öka kravet på kontantinsats med ytterligare en procentenhet per år under femton år. Då går vi från dagens blygsamma nivå på 85 procent till lite mer internationell nivå på 70 procent.

Lagstadga om krav på nettoinkomst i förhållande till räntekostnaden vid en normalränta. En köpare måste t ex kunna uppvisa att räntekostnaden vid t ex fem procents ränta (plus övriga boendekostnader) inte överstiger 1/3 av nettoinkomsten i utgångsläget. Dessa regler sätts idag godtyckligt av banken.

Lagstadga om krav på finansiella tillgångar vid bostadsköp. Köper man något för sju miljoner till max tillåtna belåning är det rimligt att man också kan uppvisa att man har finansiella tillgångar (efter att kontantinsatsen är betald) som åtminstone motsvarar två eller tre procent av köpeskillingen (även känt som buffertsparande).

Sänk reavinstskatten med en procentenhet per år vid försäljning efter tio år eller senare. Utmärkt sätt att premiera långsiktigt ägande och inte den spekulativa turism som vissa ibland tycks ägna sig åt i bostadsaffärer. Det innebär dessutom att individer som ser sitt boende som en pensionsförsäkring får ytterligare lite kapital till pensionen om man kan tänka sig ett lite mindre boende när man checkar ut från arbetsmarknaden.

Skärp amorteringskraven för bostadsrättsföreningarna. Samma sak som för enskilda, skuldsatta föreningar som inte har som långsiktigt mål att minska sina skulder är lika illa som privata skulder.

Skärp reglerna om ekonomisk planering i bostadsrättsföreningar. Alla föreningar borde tvingas ha en finansiell plan för den kommande hundraårsperioden baserat på vissa strukturella ramar, för att förhindra kortsiktiga sänkningar av t ex månadsavgifter vars enda syfte är att elda på marknadsvärdet på nyttjanderätten av lägenheterna på kort sikt. Det är så det fungerar i många riktigt gamla föreningar där man byggt upp en skuldfrihet och en stor kassa som genererar ränteintäkter som täcker både drift och merparten av underhållet med följden att månadsavgiften på sikt blir väldigt låg eller rent av noll. I dagens föreningar, särskilt nya, tycker man istället det är viktigare att sänka månadsavgiften med några hundralappar för att därmed kunna trycka upp kvadratmeterpriset med ytterligare några tusenlappar. Långsiktighet var ordet.

Slutligen borde man ändra reglerna för bankernas ansvar vid kreditförluster. När en låntagare inte längre kan betala räntekostnaderna har banken normalt sett rätt att sälja huset till högstbjudande. Bostaden är ju pantad. Skulle det visa sig att försäljningssumman understiger lånen som finns på bostaden borde banken tvingas skriva av dessa lån. Det vill säga den enskilde går fri från skuld när bostaden är såld. Så fungerar det i andra länder och det skulle definitivt innebära att bankerna skulle tvingas sätta rimligare gränser när det gäller utlåningen.

Inget av ovanstående kommer så klart att bli verklighet. Istället kommer man, i bästa fall, komma fram till någon meningslös (gärna blocköverskridande kompromiss för att säkerställa att inte en enda röst kan tänkas gå förlorad på grund av sådana här saker) åtgärd som visar att man gjort något.

Alltså får vi (marknaden) lösa det här på det sättet som vi alltid gjort. Priserna får drivas upp till en sådan nivå att när det väl händer något blir det en rejäl sättning med efterföljande personliga tragedier för onödigt många samtidigt som det blir en hel del vinnare som står med kassan redo när det är billigt.


24 april 2015

Rapport Betsson och Starbucks

Betsson och Starbucks har precis rapporterat. Det blev riktigt fredagsmys av det hela.

Båda aktierna är upp rejält under dagens handel. Jag lär återkomma med en lite mer detaljerad genomgång av rapporterna.

12 april 2015

Tänkbara bolag till portföljen

Min depå består för närvarande av cirka 34 % exponering mot aktier. En hel del som alltså ligger i kassan och Spiltans svenska räntefond. För mycket eller för lite? Jag vet inte faktiskt. Aktieallokeringen är för närvarande endast två större poster i Betsson och Starbucks. HM och SHB är parkerade för tillfället.

HM och SHB har legat ganska stabilt ett tag på sina nuvarande kurser, men jag hoppas att de skall leta sig ner mot de lite längre medelvärdena innan jag tar nya positioner. Förmodligen kommer jag även att titta på lite andra innehav att fylla upp med parallellt.

Frågan är bara vilka. Jag vill uteslutande handla med stora, kvalitativa, stabila och lönsamma bolag vars verksamhet är relativ enkel att begripa. Något som begränsar mig en del. Några bolag som jag som fastnat på radarn senaste tiden är Assa Abloy, Hexagon, Autoliv och Novo Nordisk. Populära bolag som alla haft en mycket bra utveckling senaste tiden.

Och den mycket goda utvecklingen är just nu också lite det som är problemet för att kunna motivera stora köp. Förmodligen kommer jag att börja med småposter om jag bestämmer mig för att satsa på bolagen och därefter öka på köpen beroende på vad som händer.

Oavsett så har jag bolagen under bevakning och kommer förmodligen återkomma kring dem så småningom.

06 april 2015

Passiv inkomst från depån - alternativ

Jag brukar till och från fundera på hur jag eventuellt kommer/skall använda slantarna i depån som jag för närvarande arbetar med att bygga upp. Det finns varken några planer på att dö vare sig rik eller fattig. Tragiskt vore det dessutom om man kan ägnar hela livet åt att bygga upp ett sparande som man dessutom inte får någon annan nytta av annat än att man kontinuerligt känner att där finns en trygghet.

Detta är extra intressant just nu när vi befinner oss i utdelningstider och många av inläggen på ekonomibloggarna handlar om just detta.

De flesta bloggare vars mål ligger i linje med att uppnå någon form av ekonomisk frihet eller oberoende brukar generellt prata om utdelningens betydelse. Jag är till och från inne i samma resonemang. Här skulle jag vilja gå ett steg längre. När man väl kommit till en punkt att man tycker att två till tre procent av kapitalet motsvarar en rimlig årsnettolön, kan man rent teoretiskt i alla fall skaffa sig en utdelningsportfölj som till största delen består av högutdelande och stabila företag, så kallade feta katter.

Min frågeställning i detta inlägg är huruvida detta egentligen är det som är det rätta? Frågan har förmodligen inget entydigt svar utan det måste anpassas till varje enskilt fall. Frågan är oavsett intressant.

Även om man rent teoretiskt kan satsa uteslutande på feta katter som främst har stabila kassaflöden och utdelningar framför sig och tillväxten i backspegeln är jag långt ifrån säker på att detta är rätt väg även efter att man uppnått sin personliga gräns för vad som definieras som ekonomiskt oberoende.

För egen del tror jag att mina eventuella uttag från depån i framtiden kommer att bestå av en blandning mellan utdelningar, räntor och realiserad kurstillväxt. Anledningen till det är att jag helt enkelt inte tror på en depå med i princip noll transaktioner per år. Det är enkelt att hävda att jag bryr mig inte om aktiekursen utan fokuserar helt endast på utdelningen. Det fungerar kanske för vissa, men för egen del tror jag inte att detta kommer fungera i praktiken.

Att sitta och se på medan depåvärdet eroderar med tiotals procent i rask takt tror jag kommer vara lika smärtsamt, om inte mer, när ens inkomst är helt eller delvis beroende av utvecklingen. Jag tror snarare att jag kommer fortsätta agera i ungefär samma stil som nu. Storleken på de framtida uttagen kommer att variera beroende på hur värdet utvecklas.

Sådana här tankar leder enkelt till olika resonemang kring olika scenarion som kan spegla hur detta kan se ut i praktiken.

Syftet med att enbart förlita sig på inkomster från utdelningarna bör rimligtvis vara att de är mycket stabilare över tid än aktiekurserna och därför garanterar en stabilare inkomst. En fråga som här blir viktig är vad alternativet är. Som alltid beror det helt på hur man tänker sig att kapitalet skall användas.

Låt oss för enkelhetens skull anta att vi i exemplet eftersträvar möjligheten att ta ut en viss minimisumma som motsvarar en viss nettolön per år. Om detta belopp i utgångsläget motsvarar tre procent av aktuellt värde i depån innebär det, allt annat lika, att värdet består om endast utdelningen plockas ut. Om utdelningen i genomsnitt är exakt tre procent, efter skatter och andra avgifter.

Det innebär samtidigt att om värdet minskar med kanske 30 procent till följd av en tillfällig eller långvarig sättning, så kommer förmodligen inte utdelningarna att minska med 30 procent rakt av, utan istället minskar kanske utdelningarna med tio procent. Detta vet vi dock inget om, även om det är mer troligt baserat på historik, att utdelningarna utvecklas i långsammare takt än aktiekurserna (åt båda hållen och i genomsnitt).

Ett alternativ till denna princip är i stället att helt sonika ta ut ett visst minimibelopp varje år av depåvärdet som täcker den lägsta nettolönen man behöver för att upprätthålla samma kostnadsnivå. Om denna del av värdet i depån är tre procent i utgångsläget kan man, allt annat lika, täcka sina kostnader i drygt 30 år (förmodligen längre och man t ex har ränteplaceringar).

Den värdeminskning man eventuellt förhindrar genom att kliva av i innehav som är på väg nedåt måste då överstiga utdelningsnivån. Kliver jag av vid 100, och därmed missar utdelning på 3, kan jag kliva in igen vid 90 med 97 (jag använder 3 av kurstillväxten som uttag och kompenserar för utdelningen).

Omvänt kan jag riskera både kurstillväxt och utdelning om jag kliver av i ett innehav som istället utvecklas positivt. Om detta inträffar så är jag i alla säker på att depåvärdet inte minskar med mer än mitt årliga uttag.

Detta är en svår fråga och jag har inte det exakta svaret, däremot är det intressant att höra hur andra tänker kring detta.

15 mars 2015

Kliver av tillfälligt i HM och SHB

Både HM och SHB, liksom allt annat, har utvecklats mycket starkt sedan i höstas. Vi går nu in i den perioden på året som vanligtvis brukar vara lite svagare, jag kör därför en chansning och kliver av i HM och SHB. Kommer vi ner mot MA200 igen kan jag tänka mig att hoppa på igen.

Utdelningar, kvalitetsbolag och värdetillväxt i all ära, men inga aktiekurser kan ligga på ATH hela tiden, inte ens HM och SHB.

Betsson och Starbucks är jag lite kluven inför just nu, jag kommer därför att avvakta och se vad som händer i dessa aktier innan jag gör något.

04 mars 2015

Men, det är ju sämre än index!

Det är mer regel än undantag att olika artiklar eller inlägg som handlar om aktier gärna slänger in en kommentar om hur objektet ifråga har gått i förhållande till index. Jag är lite småtrött på dessa jämförelser och börjar nästan ifrågasätta artiklar på rutin som kategoriskt tjatar om hur något förhåller sig till index.

Till att börja med har vi problemet med tid, att dra upp att index t ex avkastat dåligt sedan millenieskiftet är öppet mål, av flera skäl. För det första är det i praktiken ingen som placerar allt vid en viss tidpunkt och därefter varken tillför eller avför kapital. De flesta gör förändringar över tid och tillför dessutom mer kapital i takt med att man t ex förvärvsarbetar. För det andra kan man i princip påvisa vad som helst när man jämför mot index, man behöver bara välja rätt start- och slutdatum för att hävda att något är bra eller dåligt i förhållande till index. Pröva själv. Utan att ta hänsyn till några som helst andra faktorer.

Fortsättningsvis har vi problemet med vilket index, det finns gott om index och här går det också bra att välja index efter önskat resultat att påvisa.

En tredje invändning är syftet, ett index representerar ett snitt av en helhet. Det finns gott om skäl till att inte vilja vara en del av den här helheten. De flesta seriösa sparare har helt andra parametrar med i sitt agerande, t ex att minimera risken att förlora pengar. Det finns många exempel på där man är mer än nöjd med några få procents avkastning per år. Är beloppet bara tillräckligt stort kan det finnas all anledning att nöja sig med lägre avkastning, om man vet vad man får.

Fjärde invändningen är allokeringen, att tjura över att man gått sämre än index enskilda år eller ens över några år är trots allt ett ganska kort perspektiv.

Jag är alltså helt emot argumentet att hade jag bara köpt en indexfond... så hade jag lyckats bättre. Ett smart sparande handlar inte främst om att slå index, ett smart sparande handlar om att få en avkastning som är väl avvägd ditt förhållande till sparandet.

Alla är olika, men för mig kommer den intressanta jämförelsen mot index först om fem-tio år framåt. Men inte ens då kommer jag att kunna göra någon egentligen bra jämförelse, eftersom jag under den här perioden garanterat kommer att tillföra eget sparande.

01 mars 2015

Ny princip för strategin

Månadsboksluten från många av ekonomibloggarna har börjat rulla in. Den ena bättre än den andra, och jag kan inte annat än att säga att jag också kan ansluta mig till den skaran som fått ta del börsfesten än så länge under året. Jag fortsätter dock på den inslagna vägen och håller mig till mina för närvarande mycket välmående fyra innehav.

Jag har dock bestämt mig för att lägga till ytterligare en regel, eller egentligen målsättning, i sparandet. Och det är att ta in minst ett nytt bolag i portföljen varje år. Syftet med detta är att inte tappa kontakten med marknaden utanför de få bolag som jag för närvarande koncentrerar portföljen kring.

Att fokusera portföljen känns cirka sex månader efter att beslutet fattades fortfarande som en bra idé, men samtidigt kommer målsättningen med i alla fall ett nytt innehav varje år att tvinga mig att inte tappa kontakten helt med det som sker utanför de få bolag som jag sparar i.

Jag kommer inte ha något krav på fördelning mellan nytt och gammalt, utan det är vid köptillfället de rådande förutsättningarna som får avgöra storleken.

14 februari 2015

4 kanonrapporter!

Sedan några dagar tillbaka har mina portföljbolag levererat sina årsrapporter för 2014/kvartalsrapporter. Det ser fortsatt väldigt bra ut.

Starbucks var först ut med sin Q1. Det blev en kanonrapport.

HM ökade vinsten igen! Helåret bjöd på en 15-procentig ökning av vinsten efter skatt, eller 3,4 miljarder kronor mer vinst jämfört med 2013. Det är riktigt bra för ett bolag i HM-storlek. HM ökade antalet butiker med nästan 400 stycken, totalt har man nu drygt 3 500 butiker på 55 marknader runtom i världen.

Handelsbanken levererade som vanligt. Rörelseresultatet uppgick till 19,2 miljarder, det högsta i bankens 143-åriga historia. Utdelningen kommer att uppgå till 12,50 per aktie plus en bibehållen extrautdelning på 5 kr per aktie. Räntenettot ökade med 2 procent totalt och med 11 procent utanför Sverige - trots fallande räntor. Samtidigt har banken öppnat 24 nya kontor. När man rullar i PDF-presentationen av Handelsbankens 2014 är det minst sagt trevlig läsning om man är aktieägare. För er som vill bli på gott humör rekommenderas presentationen.

Betsson presenterade ett kanonresultat. Vinst och omsättning har under 2014 ökat med nästan en fjärdedel. Svårt att klaga på ett sådant resultat.

Samtliga innehav är väl värda att fortsätta behålla i portföljen.

Som ni säkert noterat i media så gnälls det på att rapporterna kommit in sämre än väntat i flera fallen. Som vanligt är det helt ointressant vad analytikerna tror, de har ändå ständigt fel. Att försöka pricka exakt hur det skall gå är för det mest helt meningslöst och det enda positiva med den här typen av artiklar är att det bidrar till att skapa kursrörelser som kan utnyttjas för att hyvla av i innehaven eller öka.

Media skulle förmodligen göra alla en tjänst om de slutade jämföra bolagens resultat med vad enskilda personer tror. Istället borde de läsa rapporterna och fokusera på verksamhetens förutsättningar framgent.

Makro Ändå sedan den här bloggen starta sommaren 2012 har det funnits en oro, även hos mig, att börsen inte kan stiga så mycket mer. Men trots all oro har börsen fortsatt stiga och det är fortfarande ingen som har en aning om var den kommer att ta vägen.

Vissa hävdar att minusränta och de kvantitativa lättnaderna kommer att hålla kvar de ovanligt höga värderingarna. Det ovanligt låga oljepriset kommer samtidigt att leda till bättre marginaler i många branscher vilket talar för ökade vinster som i det bästa scenariot kan kompensera på E-sidan i multiplarna.

Andra börjar öppet prata om att vi för närvarande har en köphets som karaktäriserar slutet på en nu ganska lång uppgångsperiod sedan 2008. Faktum är att ingen har en susning, som vanligt. Därför fortsätter jag att bevaka mina portföljbolag.

Fortsätter kurserna upp kommer jag öka i bolagen, börjar kurserna gå ner kommer jag eventuellt att tillfälligt minska exponeringen. Oavsett när vändningen kommer, så kommer det vara gott om tid att dra ner på exponeringen. Varken it-bubblan eller senaste finanskrisen slaktade kurserna över en natt. Vilket gärna media vill göra gällande.