15 mars 2015

Kliver av tillfälligt i HM och SHB

Både HM och SHB, liksom allt annat, har utvecklats mycket starkt sedan i höstas. Vi går nu in i den perioden på året som vanligtvis brukar vara lite svagare, jag kör därför en chansning och kliver av i HM och SHB. Kommer vi ner mot MA200 igen kan jag tänka mig att hoppa på igen.

Utdelningar, kvalitetsbolag och värdetillväxt i all ära, men inga aktiekurser kan ligga på ATH hela tiden, inte ens HM och SHB.

Betsson och Starbucks är jag lite kluven inför just nu, jag kommer därför att avvakta och se vad som händer i dessa aktier innan jag gör något.

04 mars 2015

Men, det är ju sämre än index!

Det är mer regel än undantag att olika artiklar eller inlägg som handlar om aktier gärna slänger in en kommentar om hur objektet ifråga har gått i förhållande till index. Jag är lite småtrött på dessa jämförelser och börjar nästan ifrågasätta artiklar på rutin som kategoriskt tjatar om hur något förhåller sig till index.

Till att börja med har vi problemet med tid, att dra upp att index t ex avkastat dåligt sedan millenieskiftet är öppet mål, av flera skäl. För det första är det i praktiken ingen som placerar allt vid en viss tidpunkt och därefter varken tillför eller avför kapital. De flesta gör förändringar över tid och tillför dessutom mer kapital i takt med att man t ex förvärvsarbetar. För det andra kan man i princip påvisa vad som helst när man jämför mot index, man behöver bara välja rätt start- och slutdatum för att hävda att något är bra eller dåligt i förhållande till index. Pröva själv. Utan att ta hänsyn till några som helst andra faktorer.

Fortsättningsvis har vi problemet med vilket index, det finns gott om index och här går det också bra att välja index efter önskat resultat att påvisa.

En tredje invändning är syftet, ett index representerar ett snitt av en helhet. Det finns gott om skäl till att inte vilja vara en del av den här helheten. De flesta seriösa sparare har helt andra parametrar med i sitt agerande, t ex att minimera risken att förlora pengar. Det finns många exempel på där man är mer än nöjd med några få procents avkastning per år. Är beloppet bara tillräckligt stort kan det finnas all anledning att nöja sig med lägre avkastning, om man vet vad man får.

Fjärde invändningen är allokeringen, att tjura över att man gått sämre än index enskilda år eller ens över några år är trots allt ett ganska kort perspektiv.

Jag är alltså helt emot argumentet att hade jag bara köpt en indexfond... så hade jag lyckats bättre. Ett smart sparande handlar inte främst om att slå index, ett smart sparande handlar om att få en avkastning som är väl avvägd ditt förhållande till sparandet.

Alla är olika, men för mig kommer den intressanta jämförelsen mot index först om fem-tio år framåt. Men inte ens då kommer jag att kunna göra någon egentligen bra jämförelse, eftersom jag under den här perioden garanterat kommer att tillföra eget sparande.

01 mars 2015

Ny princip för strategin

Månadsboksluten från många av ekonomibloggarna har börjat rulla in. Den ena bättre än den andra, och jag kan inte annat än att säga att jag också kan ansluta mig till den skaran som fått ta del börsfesten än så länge under året. Jag fortsätter dock på den inslagna vägen och håller mig till mina för närvarande mycket välmående fyra innehav.

Jag har dock bestämt mig för att lägga till ytterligare en regel, eller egentligen målsättning, i sparandet. Och det är att ta in minst ett nytt bolag i portföljen varje år. Syftet med detta är att inte tappa kontakten med marknaden utanför de få bolag som jag för närvarande koncentrerar portföljen kring.

Att fokusera portföljen känns cirka sex månader efter att beslutet fattades fortfarande som en bra idé, men samtidigt kommer målsättningen med i alla fall ett nytt innehav varje år att tvinga mig att inte tappa kontakten helt med det som sker utanför de få bolag som jag sparar i.

Jag kommer inte ha något krav på fördelning mellan nytt och gammalt, utan det är vid köptillfället de rådande förutsättningarna som får avgöra storleken.