17 juli 2015

Rapport från Investor - 2015-Q2

Det blev en fin rapport från Investor igår för årets andra kvartal 2015. 22 procent av de totala tillgångarna hör nu till andra verksamheter än de noterade kärninnehaven. Nya strukturen där de egna dotterbolagen ligger under Patricia Industries implementerades.

Andra viktiga händelser.

  • Fortsatta köp av aktier i ABB, Investor kontrollerar nu 9,5 procent av kapital och röster. Totalt har de nu köpt aktier i ABB för sju miljarder kronor.
  • EQT-delen levererade ett nettoflöde till Investor om 2,5 miljarder kronor.
  • Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt rapporterades för de flesta av dotterbolagen.

Johan Forsell, som ersätter Börje Ekholm på VD-posten, kommenterar i rapporten att han har svårt att se hur ytterligare sjunkande räntor och börsens multipelexpansion skall kunna driva utvecklingen så mycket högre. En syn jag delar. Forsell understryker därför vikten av att fokusera på just vinstökningar framgent.

Han vill också att bolaget skall prioritera ytterligare helägda dotterbolag som ett sätt att öka vinsterna.  De utesluter inte nya noterade innehav om rätt tillfälle skulle uppstå. Sett till dagens multiplar så gör de förmodligen rätt i att satsa mer på icke-noterat när det gäller nya företag.