30 augusti 2015

Rapport från Novo Nordisk - 2015-Q2

Novo Nordisk rapporterade en ökning av det operativa resultatet med 57 % (!) jämfört med samma period 2014. Visserligen var det inte riktigt lika bra i lokala valutor, där var ökning bara sexton procent. I övrigt var det ökad försäljning över hela linjen som gällde.

 • 25 % ökade försäljning med i DKK och 9 % i lokala valutor för H1.
 • Vinsten per aktie ökade till 7,02 DKK, en ökning med 38 %.
 • Framgångsrik lansering av NovoEight och Saxenda i USA.

Bolaget fortsatte att bättre på sin bruttomarginal under Q2 till fantastiska 85 procent! Vilket är cirka två procentenheter bättre än föregående period. Senaste halvåret har levererat en nettovinst på 18 miljarder danska kronor, för Q2 är resultat 19 procent bättre än samma kvartal föregående år. Kraftfullt.

Rapport från Hexagon - 2015-Q2

Hexagon rapporterade både ökad omsättning och vinst för andra kvartalet 2015. Vinsten per aktie ökade med 25 procent, oräknat icke jämförbara poster, för första halvåret. I övrigt:

 • Omsättningen uppgick till 781 miljoner EUR (636) för Q2.
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,37 EUR (0,29), en ökning med 28 procent under Q2.
 • Valutaeffekterna har en negativ inverkan på resultatet.
 • Programmet för att minska kostnaderna löper enligt plan.
 • Samtliga geografiska marknader bidrog till tillväxten utom Ryssland där omsättningen minskade under Q2.

Hexagon rapporterade även ett starkt kassaflöde, vilket enligt dem själva ökar möjligheterna till nya förvärv. Sammanfattningsvis en bra rapport.

29 augusti 2015

Rapport från Castellum - 2015-Q2

Hyresintäkterna minskade något för Castellum under första halvåret, men förvaltningsresultatet per aktie fortsätter att öka, vilket det gjort med i princip obruten takt sedan minst 1997, och det kommer förmodligen att bli samma utfall även när det är klart i år. Stabilt med andra ord.

 • Förvaltningsresultat per aktie jan-jun uppgår till 4,37 kr (4,29).
 • Förvaltningsresultatet för jan-jun uppgår till 716 kr (703).
 • Resultatet efter skatt uppgår till 1 399 mkr (560) för jan-jun

Castellum är nu näst största fastighetsägare i Linköping och Norrköping. Belåningsgraden för bolaget som helhet är vid första halvårets utgång 51 %. Fortsatt stabilt alltså med hyggligt låg risk och fortsatt tillväxt.

27 augusti 2015

Rapport från Sampo - 2015-Q2

Sampo rapporterade för ett tag sedan sitt halvårsresultat. Resultatet före skatt uppgick till lite drygt en miljard euro. I övrigt noterar vi för första halvåret:

 • Vinsten ökade till 1,60 € per aktie (1,34)
 • Combined ratio uppgick till 85 %
 • Sampos vinstandel från sitt innehav i Nordea uppgick till 418 miljoner euro.
 • Resultatet före skatt i livförsäkringsverksamheten uppgick till 81 miljoner euro.

I outlooken för hela 2015 låter bolaget meddela att de förväntar sig goda resultat. Det låga ränteläget anses dock vara problematiskt för placeringarna inom fixed income. Bolaget räknar med att nå sitt mål med en combined ratio för helåret mellan 87-90 procent, räknat utan engångseffekten i den norska pensionsreformen.

Nordeas resultatbidrag till verksamheten förväntas bli signifikant. Sampo äger för närvarande 21,2 % av aktierna i Nordea.

26 augusti 2015

Rapport från Starbucks - Q3-2015

Starbucks tredje kvartal, alltså april-juni, för 2015 bjöd på nya rekord. Igen.

 • Kvartalsintäkter på 4,9 miljarder dollar.
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,41 dollar för kvartalet
 • Försäljningen ökade med 7 %
 • Antalet transaktioner ökade med 4 %

Med andra ord helt fantastiska siffror. Igen!

Samtidigt fortsätter man att utveckla affären. Lojalitetsprogrammet My Starbucks Rewards utökas med olika partnerskap så att man både kan få och använda poäng i andra sammanhang än bara för att handla på Starbucks.

Man har ingått partnerskap med andra kedjor som kommer att öppna Starbucks-caféer inne i sina egna verksamheter. Främst i Frankrike samt olika delar av Afrika.

Samtidigt som verksamheten fortsätter att utvecklas positivt genomför man också återköp av aktier, vilket ytterligare spär på vinstuppgången per aktie. Det enda som saknas i Starbucks just nu är en hög utdelning.

23 augusti 2015

Börs och blogg

Det har senaste veckan bloggats på flera håll om de "kraftiga" nedgångarna på börserna världen över, även OMX. En titt på statistiken säger oss att vi i är ner cirka 13 % från ATH tidigare i år i storbolagsindex. Det är med andra ord bara en normal reaktion än så länge. Den stora skillnaden här är att nedgången kunnat kopplats till makrohändelser i nyhetsflödet samt att vi nu rör oss runt trendbrottet i den långa trenden.

Oavsett så tycker jag det är lite tidigt att börja prata om köpläge. Dessutom, som så har vi årstiden emot oss. 80-85 procent av all uppgång de senaste trettio åren har skett under perioden november till april, det tål att tänkas på innan man tar nya positioner.

Själv känner jag mig ganska nöjd med den allokering jag har för närvarande. Egentligen har jag bara ett större innehav i Betsson, övriga innehav är jag endast allokerad delvis i. Här vill jag antingen se en positiv trend eller lägre kurser för att våga mig på en ökning.

Jag brukar varje vecka notera bolagens stängningskurser. Så här ser det ut för de bolag jag följer per vecka 35. Hexagon och Investor har backat en del sedan i våras, men det är inte några kanonlägen att prata om än så länge. Om Hexagon börjar närma sig 30 % under ATH kan det bli intressant att överväga positioner, annars vill jag gärna se att vi har en stigande trend i aktien om jag skall våga mig in.

Bolag
Hexagon -18,64%
Investor -17,06%
Castellum -15,92%
Handelsbanken -14,14%
Sampo -12,17%
Betsson -10,51%
Novo Nordisk -10,20%
Starbucks -10,19%
HM -7,30%
 

Rapport från HM - 2015-Q2

HMs rapport för första halvåret, eller december 2014-maj 2015, vittnar om fortsatt framgångsrik expansion. Både på konventionella marknader och på nätet.

 • Försäljningen ökade med 23 procent till 86 miljarder kronor (70) för första halvåret. I lokala valutor var samma ökning 12 procent.
 • Resultatet per aktie ökade med 19 procent till 6,08 kr (5,11)
 • Lanseringen av första butiken i Lima under Q2.
 • Lansering av online-handel på åtta nya marknader.
 • Konceptet HM Beauty börjar lanseras i juli i 900 butiker världen över samt i 40 online-butiker.

Det är med andra ord fina siffror HM visar upp. För närvarande har vi en multipel på 25 gånger årets förväntade vinst efter veckans senaste nedgången. För 2017 år vinst värderas bolaget till 21 gånger vinsten.

16 augusti 2015

Rapport från Betsson - 2015-Q2

Ytterligare en kanonrapport från Betsson har levererats. Som ägare av aktier i detta bolag är det bara att tacka och ta emot än så länge. Bolaget går från klarhet till klarhet och trots alla klarheter ser det faktiskt ganska klart ut en bra bit framöver också.

Även om det är lite si och så med tillväxten i Sverige just nu går det desto bättre utomlands. Om Betsson kan fortsätta göra förvärv på samma sätt som de gjort senaste tiden ser det väldigt lovande ut.

Höjdpunkter från Betssons Q2-rapport:

 • Förvärv av georgiska Europe-Bet
 • Intäkter på 860 mkr i Q2, ATH
 • Intäkterna ökade med 19 % till 1,7 miljarder kronor under H1 jämfört med samma period 2014.
 • Vinsten per aktie för H1 blev 3,08 kr (2,47).
 • Bolaget har under perioden aviserat att man kommer att byta VD

Rapportpresentationen i sin helhet finns här.

15 augusti 2015

Rapport från Handelsbanken - 2015-Q2

Läser med förtjusning i Handelsbankens halvårsrapport. I princip har alla nyckeltal utvecklats i rätt riktning.

Några exempel:

 • Periodens resultat efter skatt ökade till 4,24 kr/aktie (4,17).
 • Intäkter liksom räntenettot steg med 4 %.
 • Räntenettot uppgick till nästan 14 miljarder kronor (13,36)

Räntenettot i Sverige, Norge och Finland var oförändrat eller marginellt negativt. Tillväxten finns främst i Storbritannien där räntenettot steg med 37 %. Även provisionsnettot hade en positiv utveckling.

Det enda som möjligen kan ses som negativt är att kreditförlusterna ökade med tretton procent och ligger nu en bit över 600 mkr.

I skrivande stund är aktien upp cirka 10 % sedan årsskiftet och har en värdering på cirka femton gånger årets förväntade vinst. Förutom att Handelsbanken är Sveriges förmodligen stabilaste bank, så är det också en bank som har en verksamhet utanför landets gränser som just nu utvecklats i rätt riktning. Tillväxt, lönsamhet, stabilitet och god utdelning. Svårslaget.

Rapporten i sin helhet finns här.