26 september 2015

Rapport från HM - 2015-03

HM ökade niomånadersvinsten efter skatt med 12 procent jämfört med samma period förra året, till 15,37 miljarder kronor. Ett, som vanligt, bra resultat. Försäljningen ökade med 22 procent samtidigt som företaget ökade sin marknadsandel, omsättningen uppgick till 153 miljarder kronor.

Det har skruvats lite på sig beträffande den återkommande punkten om svikande marginaler, men det skall ställas i ljuset mot att HM befinner i en expansion som är snabbare än vanligt. Bolaget expanderar nu antalet butiker snabbare än någonsin samtidigt som en rad andra tillväxtspår gasar på parallellt. Detta bör med hög sannolikhet leda till fortsatt ökade vinster även i framtiden.

Under fjärde kvartalet kommer HM att öppna 240 butiker, det är tre butiker om dagen. Parallellt fortsätter man att lansera e-handeln på nya marknader varvat med nya produktlinjer i befintliga butiker.

Länk till rapporten.

14 september 2015

Bra och dåliga börsperioder

Inspirerad av bland annat Arne Talvings intressanta inlägg om börsstatistik har jag själv tittat på några perioder för OMXS30 de senaste tio åren. Indelningen av bra och dåliga perioder har gjorts med brytpunkt i okt/nov på hösten och apr/maj på våren.

Perioderna november till april

2005/2006: +20,19 %
2006/2007: +17,34 %
2007/2008: -16,66 %
2008/2009: +19,56 %
2009/2010: +11,56 %
2010/2011: +6,75 %
2011/2012: +6,98 %
2012/2013: +13,96 %
2013/2014: +6,30 %
2014/2015: +15,23 %

Under dessa tio halvår har vi haft en avkastning på nästan 150 % ackumulerat, oräknat återinvesterade utdelningar (eventuellt får vi dra av för de som har x-dag på andra delen av året).

Perioderna maj-oktober

2006: +4,70 %
2007: -7,11 %
2008: -35,21 %
2009: +23,67 %
2010: +3,36 %
2011: -14,83 %
2012: -0,71 %
2013: +7,05 %
2014: +3,55 %
2015: -9,85 % hittills...

Dessa perioder har haft en negativ värdeutveckling på lite drygt 32 % ackumulerat, om vi istället betraktar 2008 som ett nollår och behåller återhämtningen 2009 har vi fortfarande bara 5 % positiv avkastning för perioderna totalt.

Statistiken säger att vinterhalvåret har gett oss en uppgång i 90 % av fallen. Sommarhalvåret däremot har endast varit positiva i hälften av fallen. I de positiva fallen har det dessutom varit ganska blygsamma uppgångar, förutom 2009. Under vinterhalvåret har uppgången varit över fem procent samtliga uppgångsår.

Här finns det några intressanta ställningstaganden att fundera över.

  • Minska allokeringen på sommarhalvåret. Jag skulle inte välja att göra mig 100 procent likvid sista april baserat på ovanstående statistik. Däremot skulle jag dels kunna tänka mig att minska ner allokeringen mot aktier under perioden mars-april och dels vara betydligt mindre tolerant mot svängningar, det vill säga om dessa ökar är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Ökad allokering sker med fördel igen under september-oktober lite beroende på det allmänna börsklimatet.
  • Nytt kapital allokeras främst på hösten. Nysparande sker i räntebärande eller i kassan till dess att vi kommit en bit in på hösten.

Betyder detta automatiskt att man får högre avkastning? Ingen aning. Däremot vet jag att sannolikheten för att portföljen drabbas av stora ras är betydligt mindre om jag väljer att vara mindre exponerad mot aktier under den här perioden.

02 september 2015

Rapport från Disney - 2015-Q3

Disneys tredje kvartal, apr-jun, slutade med ökad omsättning och vinst inom samtliga områden förutom interactive. Detta område utgör ungefär 1,5 procent av de totala intäkterna. I övrigt noterar vi:

  • Vinsten per aktie ökade med 13 % tredje kvartalet till 1,45 USD.
  • Vinsten per aktie ökade med 16 % för hela niomånadersperioden till 3,95 USD

Senaste månaderna har kursen backat en del, vilket jag agerat på. Jag har nu en första position i aktien inköpt på en kurs runt 100 USD. Det har spekulerats kring att sättningen berott på att man inom delområdet Cable Networks haft minskat antal prenumeranter inom vissa delar av utbudet.