27 oktober 2015

Rapport från Hexagon - 2015-Q3

Hexagon fortsätter rapportera starkt. Omsättning och resultat ökar och med ett mycket starkt kassaflöde som skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt genom förvärv vilket varit ett viktigt inslag i Hexagons historia för att säkra tillväxten. Nu lite siffror.

 • Omsättningen för jan-sep 2015 ökade med fem procent till 2 228 MEUR.
 • Resultatet per aktie ökade med 24 procent till 1,04 € för jan-sep 2015.
 • Kassaflödet för tredje kvartalet ökade med 89 procent och uppgick till 138,3 MEUR.
 • Rörelsemarginalen för tredje kvartalet uppgick till 23 procent.

Fina siffror. Tillväxten bestod av ökningar i PP&M samt förbättrad utveckling inom Geospatial Enterprise Solutions. Asien-området var det snabbast växande området samtidigt som merparten av tillväxten drivs av nyanserade produkter. En bra och blandad mix helt enkelt.

På minussidan noterar vi minskad efterfrågan inom olja och gas. En försämring för Hexagon inom den nordamerikanska tillverkningsindustrin bidrog negativt till resultatet i tredje kvartalet. Vi kan också nämna att företags besparingsprogram fortlöper enligt plan, besparingarna under Q3 uppgår till nästan 7 MEUR. Minskade kostnader är generellt sett alltid bra, men i sammanhanget ganska marginellt än så länge.

Trots de ekonomiska oroligheterna i västra europa, som alla företag vill påminna om, så ökade företaget organiskt med nio procent i västra europa, även ryska marknaden ökar. Hexagon siktar på att nå en rörelsemarginal om 25 procent under 2016. Ändå sedan sommaren 2009 har man legat i stigande trend, går vi tillbaka till den tidpunkten var rörelsemarginalen nere på femton procent.

På förvärvssidan hittar vi EcoSys som har en omsättning på 29 MEUR och sysslar med mjukvara inom projektstyrning.

I rapportpresentationen väljer man också att uppmärksamma ett antal större avtal och affärer som skett under kvartalet, vilket är spännande läsning och som visar hur relevanta Hexagon är världen över.

Sammanfattat har vi nu:

 • Hexagon fortsätter växa organiskt och med förvärv.
 • Rörelsemarginalen fortsätter att närma sig 25 %, trots negativa valutaeffekter.
 • Besparingsprogrammet fortsätter enligt plan.
 • Rekordstarkt kassaflöde bäddar för mer förvärv.
 • Försvagad efterfrågan i tillverkningsindustrin i Nordamerika och inom olja och gas.

Alltså en rapport som indikerar mer styrka än svaghet.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

25 oktober 2015

Rapport från Investor - 2015-Q3

Investor rapporterade för tredje kvartalet 2015 i veckan. Media valde att fokusera på att Investors aktiekurs levererat sämre avkastning än index på några få procent. Minus sju procent mot index på minus fem procent. Fniss.

Det man glömde nämna var bland annat Patricia Industries förvärv av BraunAbility, ett företag som erbjuder transportlösningar för rullstolsburna, med mycket intressant utvecklingsprofil. Eller att man fortsatt köpa aktier i kvalitetsbolaget Wärtsilä för 170 mkr och nu förfogar över drygt 17 procent av aktiekapitalet. Att deras portföljbolag ABB nu genomför en stor omorganisation och ett större besparingsprogram, som Investor medverkat till via sin representation i styrelsen. Dessutom fick Investor 700 mkr från EQT.

 • Substansvärdet uppgår för närvarande till 338 kr/aktie. Alltså en rabatt på cirka sex procent till dagens kurs.
 • Belåningsgraden genom totala tillgångar minskade till 6,2 % (7,3)
 • Flera av bolagen i Patricia Industries uppvisar mycket god tillväxt.

Bolagen i Patricia Industries, som tillsammans svarar för nästa 20 % av de totala tillgångarna utvecklades väl. De största bolagen utgörs av Mönlycke Healthcare, Aleris, Permobil och 3.

Företagets vd fortsätter att understryka att de ser fortsatta risker i världsekonomin, men avslutar med att han ändå tycker att bolaget lyckats rätt bra trots det aktuella läget. Rent generellt finns det mycket i rapporten som till stor del beskriver hur Investor arbetar, vilket inte direkt är någon nyhet för de som följt bolaget en tid.

Oavsett så kan man inte vara annat än imponerad av bolagets tillgångar.

De sitter på en portfölj med elva noterade bolag med klenoder som Atlas Copco, SEB och ABB som största innehav. Portföljen utgör runt 75 procent av totala tillgångar. Detta kompletterat med en mycket fin portfölj av helägda dotterbolag som just nu är under stark tillväxt inom främst vård och omsorg, som är både en förhållandevis konjunkturokänslig bransch, samt stark växande sådan.

På toppen av detta har de en renodlad riskkapitaldel som utgör fem procent av de totala tillgångarna i form av EQT med stora investeringar i bland annat infrastruktur världen över. Framgångarna med EQT mäts i till Investor levererat kassaflöde. Den senaste tolvmånadersperioden har Investor fått närmare fem miljarder, vilken kan jämföras med 1 miljard under 2011.

Sammanfattat kan vi nu säga att läget är så här:
 • Mycket fin noterad portfölj som just nu handlas med 6 procents rabatt.
 • Fin portfölj med helägda dotterbolag som just nu växer stabilt i stabila branscher.
 • Stora och ökande kassaflöden från riskkapitalverksamheten.
 • Låg belåningsgrad, men ändå en belåning för viss hävstångseffekt.
 • Stabilt mål att ständigt öka utdelningen till aktieägarna, vilket de verkar hålla.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

24 oktober 2015

Rapport från Betsson - 2015-Q3

Wow. Ytterligare en kanonrapport från Betsson levererades i veckan, kanske den bästa någonsin. Det mesta går Betssons väg just nu, trots alla orosmoln om mördande konkurrens och förändringar på det legala planet. Det är stora gröna uppåtpekande pilar på samtliga indikatorer. Det känns extra skönt att få detta besked efter vd-bytet och spekulationerna om insiderförsäljningarna.

Förutom förvärvet av Europe-Bet som bidrar med 75 miljoner i intäkter och 25 miljoner till rörelseresultatet växer nu den mobila delen helt brutalt. De mobila intäkterna har ökat med 85 procent sedan tredje kvartalet ifjol. Mobila intäkter uppgår nu till 326 mkr, resultatet från mobildelen står nu för mer än en tredjedel av rörelsevinsten. Förra året var denna del en fjärdedel.

Först lite mer siffror.

 • Vinsten per aktie för tredje kvartalet ökade med 27 % till 1,78 kr (1,40).
 • Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 24 % till 973 mkr (782).
 • Organisk tillväxt med 15 %
 • Insatta depositioner ökade med 18 %

Bolagets nya vd, Pontus Lindwall, kommenterar rapporten med att ett stort arbete lagts ned på att analysera stora datavolymer för att kartlägga användarnas spelmönster, vilket gör det möjligt för företaget att utveckla mer anpassade applikationer. Det verkar än så länge ha fallit väl ut. Aktiviteterna har bidragit starkt till den organiska tillväxten inom casinoverksamheten i Norden. Casino-verksamheten växte senaste kvartalet med 19 %, notera i Norden som just nu översköljs av olika spelapplikationer.

Trots det starka resultatet har företaget haft negativa valutaeffekter på totalt nästan 25 miljoner kronor. Marknadsföringskostnaderna har sedan tidigare varit i ropet, de uppgick till 21 % av intäkterna vilket kan jämföras med 17 % procent under 2014 för samma period. Dessa kostnader verkar nu röra sig i en svagt stigande trend och är så klart ett hot på sikt om detta håller i sig. Förhoppningsvis kommer denna utveckling att stabiliseras. Så länge de ökar i långsammare takt än intäkterna är det dock inte ett problem.

Nästan en tredjedel av intäkterna kommer nu från EU (Norden exkluderat) vilket är bra då Norden förmodligen är en av de mest konkurrensutsatta spelmarknaderna för tillfället med ständigt nya aktörer. Intäkterna från Norden har minskat från cirka 75 procent till 57 procent av de totala intäkterna. Än så länge kommer endast 11 procent av intäkterna från utanför Europa, då skall vi komma ihåg att intäkterna från Kina fortfarande är noll. Om Betsson kan lyckas på samma sätt i Kina som de gjort på övriga marknader ligger vägen öppen för fortsatt extrem tillväxt öppen.

Aktiva kunder, som varit i en negativt nedåtgående trend i nästan två år har nu vänt med besked, sedan förra kvartalet har aktiva kunder ökat från strax under 400 000 till nästan 500 000.

Det ser alltså väldigt bra ut för Betsson just nu.

Länk till rapporten.

Rapport från Handelsbanken - 2015-Q3

Rapporterna från våra storbanker har kommit för tredje kvartalet 2015. I media betraktas Handelsbanken som den bank som går sämst just nu, medan Swedbank är den bästa. Minusräntan sägs vara en viktig anledning till detta. Sammanlagt redovisar storbankerna ett resultat som är fyra miljarder sämre än samma period förra året. Det är så klart ingen rolig läsning, men å andra sidan tycker jag både reaktioner och kommentarer är överdrivna.

Det vi kan vara helt säkra på är att bankerna kommer att fortsätta tjäna bra med pengar. Något annat finns inte på kartan. Som ofta blir det stort fokus på att jämföra banksiffrorna mot vad analytiker förväntat sig, istället för att faktiskt granska vad som hänt under senaste kvartalet och var någonstans som bankerna är på väg.

Först lite siffror för Handelsbanken.
 • Vinsten uppgick till 6,21 kr/aktie för jan-sep 2015 (6,21)
 • Omsättningen steg med 2 % till 29 427 mkr (28 758) jan-sep 2015
 • Räntenettot ökade med 2 % till 20 769 mkr
 • Provisionsnettot ökade med 10 % till 6 977 mkr
 • Räntabilitet på totalt kapital minskade till 13,1 % (14,1)
Knappast några alarmerande siffror. Tvärtom.

I Storbritannien går det fortsatt bra, räntenettot steg med 33 % och i Sverige blev Handelsbanken den bank som hade det största nysparandet på den svenska fondmarknaden. De har nu en marknadsandel på 42 %. Banken har under kvartalet fått uppgraderat kreditbetyg och är nu den storbank som har högst kreditbetyg.

Vi kan vidare konstatera att Handelsbanken har nöjdast kunder bland storbankerna i Sverige, i år igen. I Storbritannien fortsätter tillväxten med hela åtta nya kontor under kvartalet. Även i Nederländerna har ett nytt kontor öppnats. Totalt har man nu 840 kontor i sex länder.

Verksamheten i Storbritannien fortsätter att excellera, rörelseresultatet ökade med 37 % under de nio första månaderna.

Minussidan bjuder på ökade kostnader, eller i alla fall inte minskade kostnader. Någonstans får man acceptera att man inte varje kvartal kan påvisa minskade kostnader.

Makrosidan fortsätter att se ut ungefär som för tre månader sedan, låga räntor med de problem som det innebär för bankens intäkter. Detta fortsätter dock att kompenseras av evigt stigande bostadspriser, något som så klart inte kan fortsätta i den takt som det gör nu.

Kanske har vi sett en del tecken på att allt inte är riktigt lika bra som innan sommaren, men det är och förblir än så länge indicier. Den politiska inkompetensen instabiliteten som fullständigt kulminerat senaste månaderna har gjort Sverige till ett mindre attraktivt land för utländska investerare samtidigt som statsräntorna stigit som en följd av detta. Huruvida detta kommer att spilla över på andra räntor återstår att se.

Om detta skulle vara något slags tripper för högre bolåneräntor så är det initialt inte något som är negativt för bankerna, så länge det inte börjar kompenseras av kreditförluster.

Länk till rapporten.
Mall för rapportgenomgång

Fritt kommenterande av bolagsrapporter är alltid kul här på bloggen. Rapportgenomgångarna är för mig främst ett intresse och en kul grej då bolagsbevakning är något som intresserar mig. Samtidigt följer jag bolagsrapporterna i de bolag jag äger eller bevakar just för att jag har ett ekonomiskt intresse att veta hur det går.

Då tiden är knapp, men intresset finns, har jag filat lite på en mall som jag skall försöka använda när jag kommenterar framtida bolagsrapporter. Syftet är att det skall bli lättare att jämföra kommentarer från gång till gång, samt säkerställa att man får med det viktigaste. Helst skulle jag vilja  skriva längre kommentarer, men det bedömer jag som orealistiskt sett till tiden jag har.

Inledning/sammanfattning
Mina allmänna reflektioner om rapporten.

Hard facts
Vinst per aktie, omsättning och för företagets bransch relevanta nyckeltal.

Highlights och VD-ord
De viktigaste företagshändelserna och reflektioner kring VD-kommentarerna.

Makro och marknad
Hur ser företaget på omgivningen, hur ser jag på företagets omgivning.

Övrigt
Övriga punkter som kan ases anmärkningsvärda, kan vara vad som helst som är kopplat till rapporten, företaget, omgivningen eller aktien.

Något kritiskt
Bara som en påminnelse att vara kritisk, överlag är företagen alltid väldigt positiva i rapporterna, även om det kanske inte alltid är helt motiverat.

Länk till rapporten
Underlättar referenser vid ett senare tillfälle.

18 oktober 2015

Rapport från Castellum - 2015-Q3

Castellum presenterade i veckan sin Q3-rapport. Trots marginellt minskade hyresintäkter under årets första nio månader jämfört med samma period ifjol ökade förvaltningsresultatet med 4 %. Från 6,78 till 7,03 kr per aktie. Därmed fortsätter Castellum att i obruten trend öka förvaltningsresultatet sedan urminnestider.

Inga större reaktioner i aktiekursen på rapportdagen. Den något sjunkande direktavkastningen i portföljen motiverar bolaget med att man nu genomför åtgärder för att öka tillväxten. Det är enligt mig alltid en bra inriktning. Jag hoppas och tror på att växlingen, i form av utförsäljning av fastigheter med lägre förväntad tillväxt i utbyte mot fastigheter med högre tillväxt, är en smart åtgärd.

Castellum är en viktig utdelningsaktie i min depå, men tillväxten är viktigare.

Länk till rapporten.

01 oktober 2015

Bra och dåliga börsperioder - del 2

Jag har förlängt mitt tidigare inlägg om bra och dåliga perioder på börsen ända tillbaka på 90-talet. Resultatet talar för sig självt. Sannolikheten att lyckas på börsen under november till april är 90 % medan maj-oktober är betydligt knepigare.

Perioderna november-april

1995/1996: 13,69 %
1996/1997: 25,60 %
1997/1998: 28,67 %
1998/1999: 28,29 %
1999/2000: 58,04 %
2000/2001: -18,86 %
2001/2002: -2,86 %
2002/2003: 4,05 %
2003/2004: 10,53 %
2004/2005: 6,31 %
2005/2006: 20,19 %
2006/2007: 17,34 %
2007/2008: -16,66 %
2008/2009: 19,56 %
2009/2010: 11,56 %
2010/2011: 6,75 %
2011/2012: 6,98 %
2012/2013: 13,96 %
2013/2014: 6,30 %
2014/2015: 15,23 %

De senaste tjugo åren har vi haft tre perioder som slutat på minus, skall man avrunda så är det egentligen bara två perioder som är något att tala om. Det innebär att de senaste tjugo åren har endast tio procent av perioderna varit dåliga. Sannolikheten för att lyckas på börsen under den här perioden är alltså väldigt god.

Perioderna maj-oktober

1996: 9,70 %
1997: 11,51 %
1998: -14,10 %
1999: 18,71 %
2000: -15,99 %
2001: -18,52 %
2002: -28,03 %
2003: 18,42 %
2004: 1,29 %
2005: 17,98 %
2006: 4,70 %
2007: -7,11 %
2008: -35,21 %
2009: 23,67 %
2010: 3,36 %
2011: -14,83 %
2012: -0,71 %
2013: 7,05 %
2014: 3,55 %
2015: -15,08 % hittills...

Den här sidan av året har minst sagt varit tråkigt. Av tjugo mätperioder har nio varit negativa, det ger en sannolikhet att lyckas 55 %. Avrundat går det bra i hälften av fallen, men det de negativa åren är kraftigare än en positiva, så totalt sett så är avkastningen negativ.

De negativa perioderna har i snitt avkastat negativt med drygt 16 procent. Det kan jämföras med de positiva perioderna som avkastat med i snitt 11 procent.

För november till april gäller det omvända. De positiva perioderna har snittavkastat på 17 procent, de negativa med minus 13 procent.

Hur man än vrider och vänder på det har det hittills varit extremt fördelaktigt att vara kraftigt allokerad mot börsen under nov-apr medan det har varit har varit betydligt knepigare under sommar och höst.