29 november 2015

Strategiskt sparande - del 1

Det här inlägget är det första i en serie som kommer att handla om strategiskt sparande. Konkret handlar det om val under hela livet som garanterat kommer att påverka ditt sparande i positiv eller negativ riktning. Syftet är att tydliggöra vad kortsiktiga beslut och aktiviteter innebär på lång sikt, ett perspektiv som tyvärr många, framför allt yngre, idag helt verkar sakna funderingar kring.

Första komponenten handlar om studietiden.

---

Övriga delar i serien:

1. Minimera studierna (och lånen)
2. Vänta med att skaffa större boende
3. Skaffa inte bil
4. Klumpsummor
5. Fundera över fritidsintressena

---

Jag vågar påstå att studiernas betydelse för ditt välstånd är av underordnad betydelse. I alla fall mätt i ekonomiska termer. Det kan rentav vara så att studier försvårar eller i alla fall försämrar dina möjligheter att bygga upp en förmögenhet. Hur är det här möjligt? De mest uppenbara delarna handlar om lån, tid och alternativkostnader.

Lån
Idag kan man låna 1 772 kr per vecka från CSN under 240 veckor. Det ackumulerar till 425 280 kr om man studerar på heltid under sex år. En inte helt oväsentlig summa när man är nyexaminerad. När jag studerade blev man klar på fyra eller fyra och ett halvt år om man siktade på den högsta examen. Idag har man internationaliserat studierna så att idag krävs det fem (!) år för att ta en masterexamen istället för en magisterexamen. Vi skall inte spekulera i om denna förändring innebär att man smetat ut fyra år på fem eller om man faktiskt tryckt in 25 procent mer innehåll. Ni kan ju gissa vad jag tror.

Som tur är finns kandidatalternativet kvar som innebär tre år istället. Ur lånesynpunkt finns det all anledning att fundera över om man verkligen kommer att bli 67 procent smartare, 67 procent attraktivare på arbetsmarknaden och få 67 procent högre lön om man studerar i fem istället för tre år.

De flesta yrken värdesätter helt andra saker från utbildningen än just längden, med få undantag som t ex vissa tekniska utbildningar där det faktiskt krävs att man kan tillämpa vissa konkreta kunskaper för att klara yrket som man fått genom utbildningen. I de flesta fall handlar det om kvalitetsstämplar som visar att man har grundläggande problemlösningsförmåga och förståelse för ett område - inte färdiga kunskaper vilket alltför många tycks tro idag.

En annan aspekt på lån är att överväga möjligheterna att bo kvar hemma under studietiden, det är inte alltid möjligt, men i många fall är det möjligt även om det innebär att vissa saker blir lite jobbigare och tråkigare, men kostnaderna kommer garanterat att bli lägre. Jag hade själv möjligheten till detta under hela studietiden utom utlandsterminen, vilket var helt avgörande för att undvika lån.

Tid
För tid gäller generellt - ju mer tid som finns tillgängligt desto bättre förutsättningar för att skapa ett stort sparande. Varje år som spenderas på studier är ett år mindre i arbetslivet. Därför bör studietidens längd minimeras.

Hur attraktiv du blir på arbetsmarknaden när du är färdigstuderad har väldigt lite med att göra hur länge du studerat. Här är det helt andra faktorer som spelar in, exempel på sådana faktorer är var du har studerat, vad du har studerat, vilka kontakter du har, vilka betyg och din förmåga att marknadsföra dig själv, dina kunskaper och styrkor.

Vill man krydda sin akademiska bakgrund kan man t ex läsa dubbelt under studieperioden (få utbildningar kräver 40 timmar i veckan och det finns ofta gott om lediga platser på institutionerna efter att de officiella ansökningarna är klara) och är man ambitiös klarar man betydligt mer än 40 timmar i veckan, inte minst när man är ung och hungrig. De flesta minns nog sin studietid som betydligt mindre betungande än sina yrken. Ett annat sätt är att engagera sig i olika studentorganisationer som är kopplade till näringslivet som kan ge värdefulla kontakter. Jag utnyttjade båda dessa kryddor under studietiden och jag vet att det var mer värt än att satsa på en längre studietid.

Om du bestämt dig för att studera, gör det så tidigt som möjligt i livet. Ju tidigare du kommer ut i arbetslivet, desto mer tid har du att spela med - jag kan även personligen intyga att man lär sig mycket mer i arbetslivet än vad man gör på universitet. Sedan finns det så klart många som befinner sig på högskolan av andra skäl - som t ex för att det är kul och för att det finns så mycket annat roligt förknippat med den här tiden - men då har man andra prioriteringar.

Alternativkostnader
Många yrken kräver idag någon form av akademisk bakgrund som ett slags inträdesbiljett, om än inte alla, men bara till viss del. Som jag resonerat kring tidigare i det är inlägget är det tveksamt om fem istället för tre år på högskolan kommer ge dig 67 procent högre lön, 67 procent större chans att få rätt jobb och 67 procent intressantare jobb. Det här vet alla, utom möjligen våra politiker.

Hur vi än räknar så kan vi bevisa att inkomstbortfallet under ett eller två extra år kräver ganska mycket högre lön innan man kommer ikapp, lägger vi dessutom till avbetalningar på ytterligare två års extra studielån börjar det bli svårt att motivera de två extra åren. Skall vi helt spika igen kistan kan vi toppa med att fundera kring hur mycket avkastning man tappar på två år helt utan avsättningar till sparande under en fyrtioårsperiod samt den avkastning som försvinner när man istället skall amortera och betala räntor på två års extra studielån.

Vi kan välja valfritt belopp. En snittinkomst på 27 tkr/mån under de två första åren efter examen innebär netto cirka 450 000 kr. För att ta igen detta på tio år behöver man en månadslön före skatt på cirka 6 000 kr mer i månaden, eller 3 000 mer i månaden under tjugo år - innan man ens går plus minus noll. Då gäller det dessutom att man inte hamnar över taket för statlig skatt på ytterligare tjugo procentenheter, eller värnskatt på ännu fem procentenheter, då krävs det högre lön och/eller längre tid innan man netto når nollpunkten. Jag behöver knappast komplettera exemplet med vad som händer med alternativkostnaden om vi adderar avbetalning av studielån och missad avkastning för den delen av dessa inkomster som kan avvaras till investeringar, samt den förlorade tiden för ränta-på-ränta-effekten.

---

Sammanfattat är mitt strategiska övervägande för sparande att studietiden bör minimeras om det inte finns ett mycket tydligt syfte med en längre studietid - om man planerar att ta med studier som en komponent i sin strategiska sparplan genom livet.

Vinstutveckling Castellum - på lång sikt

De flesta inlägg på den här bloggen, liksom de flesta andra likasinnade, skriver ofta om årets vinst eller det nästkommande. Eftersom investeringar egentligen skall handla om hur något utvecklas på lång sikt tänkte jag i detta och några kommande inlägg göra en djupdykning i hur vinsten (eller motsvarande relevant siffra beroende på bolag) har utvecklats i mina portföljinnehav.

Först ut är Castellum.

Eftersom bolaget är ett fastighetsbolag väljer jag här att titta på förvaltningsresultatet per aktie genom åren. Vän av ordning skulle kunna hävda att resultatet (oavsett vilket) per aktie lätt kan vara dopat eftersom bolaget t ex kan ägnat sig åt återköp.


                 År       fres/aktie               Utv.
2014 8,84 7,67%
2013 8,21 7,32%
2012 7,65 6,99%
2011 7,15 2,73%
2010 6,96 1,02%
2009 6,89 16,19%
2008 5,93 5,33%
2007 5,63 4,65%
2006 5,38 7,60%
2005 5,00 10,68%
2004 4,52 10,93%
2003 4,07 7,88%
2002 3,78 14,39%
2001 3,30 24,29%
2000 2,66 53,47%
1999 1,73 25,82%
1998 1,375 16,03%
1997 1,185

Sjutton raka år med vinstökningar per aktie. Det får anses stabilt. I snitt har Castellum haft 12,6 % i resultatutveckling per år de senaste åren. Att de ligger ungefär på halva den nivån de sista åren är så klart inte positivt. Å andra sidan dras snittet upp av de riktigt glada åren runt millenieskiftet.

Det spelar dock mindre roll eftersom bolaget under de senaste tio åren har haft en förhållandevis stabil vinstutveckling på runt sju procent, grovt avrundat. Historik säger som bekant inget om den framtida utvecklingen, men den säger en hel del om den kompetens och kultur som bolaget lyckats behålla under en lång period, och det är verkligen en kvalitetsstämpel som väger tungt.


08 november 2015

Rapportsammanfattning 2015-Q3

Sådär! Då har samtliga portföljbolag rapporterat för den här gången. HM var först ut och Sampo var sist ut. Samtliga bolag har lämnat bra, mycket bra eller extremt bra rapporter. Jag har sammanfattat vinsttillväxten per aktie under januari-september 2015 jämfört med samma period 2014. Siffrorna får tala för sig själva.

+36 % Novo Nordisk
+35 % Starbucks (2015)
+26 % Betsson
+26 % Hexagon
+26 % Sampo
+15 % Disney (2015)
+12 % HM (dec-aug)
+5 % Investor (operativt kassaflöde)
+4 % Castellum (förvaltningsresultat)
+0 % Handelsbanken

Alla bolag är internationellt verksamma och noterade på en Large Cap-lista. Trots det visar 7 av 10 bolag upp dubbelsiffrig vinsttillväxt. Trots bolagens enorma storlek (och stabilitet) fortsätter de uppvisa god tillväxt (detta kan vara bra att ha i bakhuvudet nästa gång man överväger köp av okända, olönsamma och ostabila bolag på obeprövade marknader i jakten på hög tillväxt).

Rapport från Sampo - 2015-Q3

Sampo rapporterade i veckan sitt januari till september-resultat utan några större överraskningar. Bolaget fortsätter att rapportera stigande vinster.

Några siffror för januari-september:

 • Vinsten per aktie ökade till 2,31 € (2,05)
 • Rörelseresultatet ökade till 1 475 MEUR (1313)
 • Combined ratio förbättrades till 84,6 % (87,8)
 • Sampos del av Nordea värderas under utgången av Q3 till 577 MEUR (501)
 • Nordeas rörelseresultat steg 13 procent i lokala valutor och 11 procent i euro.
 • Rörelseresultatet i försäkringsverksamheten steg till 132 MEUR (112)

Stabila siffror med andra ord, bolaget meddelar i sin helårsprognos att man fortsatt förväntar sig ett bra rörelseresultat för hela 2015, där Nordeas utveckling förväntas vara en signifikant del av detta.

Vinsten per aktie ökar med 26 % jämfört med samma period föregående år.

Rapport från Disney - 2015-Q4

The Walt Disney Company lämnade under veckan sin rapport för sitt brutna räkenskapsår 2015. Det blev rekord i omsättning, vinst och och vinst per aktie. Trots den oro som stormade upp tidigare i år kopplat till krisen kring alla uppsägningar av företagets kabel-TV-abonnemang. Med facit i hand har det än så länge inte utvecklats till någon större katastrof. Så här blev siffrorna i alla fall:

 • Intäkterna ökade under helåret med 7 % till 52,5 miljarder dollar.
 • Vinsten ökade med 12 % till 8,4 miljarder dollar.
 • Vinsten per aktie (EPS) ökade med 15 % till 4,90 dollar.

Det fjärde kvartalet isolerat bjöd på en vinstökning per aktie på 35 %. Företaget kan för 2015 stänga böckerna för femte året i rad med ökande vinst, bolaget kommenterar resultatet med styrkan i sina starka varumärken och kvaliteten i deras kreativa innehåll.

Tittar man på enskilda segment har företaget haft tillväxt inom samtliga segment under året.

Förändring i intäkter samt resultat per segment.

Intäkter

+10 % Media Networks
+7 % Parks and Resorts
+1 % Studio Entertainment
+13 % Consumer Products
-10 % Interactive

Media Networks står för ungefär halva intäkterna medan Parks and Resorts står för en tredjedel. Interactive utgör ungefär 2 % av intäkterna och har i praktiken ingen påverkan totalt sett.

Rörelseresultat

+6 % Media Networks
+14 % Parks and Resorts
+27 % Studio Entertainment
+29 % Consumer Products
+14 % Interactive

Nu återstår att se om de nya Star Wars-filmerna (fyra stycken?) där den första redan släppts under 2015 kommer att hjälpa till med ytterligare intäkter i flertalet av segmenten.

Länk till rapporten.

03 november 2015

Rapport från Novo Nordisk - 2015-Q3

Rörelseresultatet ökade med 51 % under de första nio månaderna 2015 jämfört med samma period ifjol för Novo Nordisk. En riktigt skön siffra. Nu är visserligen valutaeffekter inte helt ointressant i sammanhanget den här gången. Hur man än räknar så fortsätter det att gå bra för Novo Nordisk.

 • Försäljningen ökade med 23 % i DKK och 9 % i lokala valutor.
 • Bruttomarginalen ökade med cirka 2 % till drygt 86 %, drivet av positiva valutaeffekter.
 • Vinsten per aktie ökade med 36 % till 10,28 DKK.

En vinstökning på mer än 50 % är ganska saftigt på nio månader. I lokala valutor var det 26 %, även det en helt fantastisk siffra för ett bolag i Novo Nordisk-klassen. De första nio månaderna bjuder på en nettovinst på 26,6 miljarder danska kronor.

Bland höjdpunkterna i verksamheten så godkände amerikanska FDA Tresiba och Ryzodeg. För 2015 beräknas försäljningsökningen uppgå till 7-9 % under helåret. Ungefär samma siffra förväntar man sig i försäljningsökning under 2016.

Länk till rapporten.

01 november 2015

Rapport från Starbucks - 2015-Q4

Starbucks rapporterade sitt fjärde och sista kvartal för 2015 i veckan. Det var, som vanligt, trevlig läsning.

 • Kvartalsintäkten ökade 18 % till 4,9 miljarder dollar.
 • Rörelseresultatet ökade 13 % till rekordhöga 969 miljoner dollar.
 • Vinsten per aktie (EPS) ökade till 0,43 dollar, en ökning med 16 %.

Företaget har än så länge väldigt blygsamma utdelningar, vilket här skall ses som positivt då företaget finner det vettigt att stoppa in vinsten i företaget för att fortsätta tillväxten. Trots detta väljer man ändå att höja utdelningen med 25 % på ett bräde. Kvartalsutdelningen är nu 0,20 dollar per aktie.

Det ser även just ut för nästa år, 2016. En starkt prognos och med uppskruva för den jämförbara försäljning (ökning av försäljning i de butiker där man kan göra en relevant jämförelse mot tidigare perioder, d v s i butiker som varit igång ett tag).

Andra highlights:

 • Ny rekrytering av ledningsfunktion inom it med bakgrund inom samma funktion hos Adobe. Detta blir en nyckelroll för att utforma bolagets framtida plan för it-strategin.
 • I september blev det möjligt att beställa via en app i telefon, enligt Starbucks Mobile Order and Pay. Detta lanserades i bland annat hela USA, detta är för närvarande även delvis lanserat i delar av kanadensiska och engelska butiker.
 • 29 miljoner aktier köptes tillbaka under 2015.

Målen för 2016:

 • 1 800 nya butiker skall öppnas, varav 700 i USA, 900 i Asien och 200 i EMEA.
 • 10 % ökning av konsoliderade intäkter.
 • Vinsten per aktie under 2016-Q1 väntas uppgå till minst 0,43 dollar per aktie.

Aktien

I runda slängar är aktien upp cirka 50 % inklusive valutaeffekter. I dollar har aktien en vinstmultipel på 33 gånger vinsten för 2016 och 25 gånger vinsten för 2018. Det är högre än normalt, även för Starbucks. Just nu verkar allt gå Starbucks väg, vinsterna fortsätter att öka med mer än 10 % per kvartal och ökningen av antalet butiker fortsätter i stabil takt.

Jag gillar inte att gissa, utan konstaterar bara att om vi under 2016 kommer att se aktien värdera 2018-års vinster till samma nivå som man nu värderar 2016 innebär det att aktien kan fortsätta upp ytterligare 25-35 procent, givet att vinstutvecklingen fortsätter som planerat.

Huruvida den utvecklingen håller eller inte tror jag kommer påverkas lika mycket av makrobilden som av företagets egen utveckling. Det kan alltså finnas goda skäl till att vara försiktig. Personligen förhåller jag mig ganska neutral och kommer fortsätta på inslagen väg. Klart är dock att Starbucks fortsätter leverera bra resultat, men om det är rimligt att värdera detta på nuvarande nivåer är jag dock inte helt övertygad om.

Länk till rapporten.