17 december 2016

Rapportsammanfattning 2016-Q3

Dags att sammanfatta tredje kvartalet 2016. Vinsten de senaste tolv månaderna ökade i genomsnitt, oviktat, med sex procent för mina nuvarande innehav. Activision Blizzard lämnar portföljen då bolagets verksamhet inte riktigt känns lika lovande som jag trodde när jag köpte i början av året. Det blev en rejäl kursvinst i alla fall.Staplarna i diagrammet sammanfattar vinstutvecklingen det senaste året för samtliga bolag som finns i portföljen. HM och Betsson ligger fortfarande i slutet av listan tyvärr. Förhoppningvis blir det ändring på det inom kort.

13 december 2016

Rapport från Starbucks - 2016-Q4

Starbucks avslutar sitt räkenskapsår för 2016 med en bra rapport, vinsten ökar med 4 % på rullande tolv, butiksexpansionen fortsätter och utdelningen ökar med 25 %.
 • Vinsten per aktie ökar 4 % på rullande tolv till 1,9 USD.
 • Försäljningen ökade med 4 % globalt i jämförbara butiker.
 • Utdelningen höjs med 25 %.
Totalt öppnas 690 butiker bara under kvartalet. Det finns nu drygt 25 000 butiker världen över i 75 länder.

Länk till rapporten.

12 december 2016

Rapport från Hexagon - 2016-Q3

Trots turerna kring Ola Rollén fortsätter Hexagon att gå bra, rapporten för tredje kvartalet fortsätter bekräfta den fina utvecklingen för Hexagon, på rullande tolv är vinsten upp 12 %.
 • Vinst per aktie uppgick senaste året till 1,41 € vilket är en ökning med 12 %
 • Organisk tillväxt ligger på 2 %
 • Försäljningstillväxten uppgår till 5 %
 • Rörelsemarginalen ligger på 23 %

Jag har i samband med turbulensen ökat mitt innehav i bolaget.

Länk till rapporten.

11 december 2016

Rapport från NIBE - 2016-Q3

Efter försäljningen av ATVI gick en del av köpeskillingen till Nibe, ett bolag som jag länge haft ögonen på, men som det aldrig riktigt blivit någon affär i förrän nu. Bolaget har nyligen haft en enklare rekyl efter att en nyemission genomförts. I övrigt har Nibe många av de kvaliteter som jag letar efter i ett bolag. Något som jag hoppas kunna återkomma till i ett senare inlägg.

 • Vinsten ökade med 14 % till 1 322 mkr under senaste året.
 • Nyemission genomförd under hösten omfattande drygt 3 mdr SEK
 • Fortsatt hög förvärvstakt.

Sammanfattningsvis ett mycket fint bolag som jag ser fram emot att ha i portföljen.

Länk till rapporten.

28 november 2016

Rapport från Disney - 2016-Q4

Årsrapporten från Disney landade för några veckor sedan. Det var positiv läsning generellt och inte särskilt mycket nytt under solen. Det återkommande orosmomentet är den minskande prenumerationsskaran för ESPN. Nyöppnade disneylandet i Shanghai är redan en succé och kommer att byggas ut, filmerna är populära och bolaget är fortfarande den dominerande spelarna bland live-sport i USA.

 • Intäkterna ökade med 6 % för helåret 2016.
 • Vinsten ökade med 12 % för helåret 2016.
 • EPS ökade med 17 % för helåret 2016.

Tappet av prenumeranter på ESPN måste tas på allvar och jag hoppas att bolaget inom en snar framtid kommer att kunna lansera någon form av Netflix fast för sport, det känns helt enkelt som att en playtjänst för live-sport måste ha ännu mer potential än en vanlig tv-sändning, och att Disney skulle missat detta känns inte rimligt - utan snarare att det finns en plan för detta - även om det kanske dröjer lite.

Vinstutvecklingen var positiv för samtliga segment utan utom ESPN, där utvecklingen i alla fall var oförändrad, vilket får anses som starkt när prenumerationsantalet minskat med två miljoner.

Länk till rapporten.

27 november 2016

Rapport från Activision Blizzard - 2016-Q3

Activion Blizzard lämnade sin tredje kvartalsrapport för räkenskapsåret 2016 för några veckor sedan. Det var inte direkt någon positiv läsning i mitt tycke, istället resulterade det i ett säljbeslut för hela innehavet. ATVI har haft en lysande kursutveckling både ifjol och hittills i år, själv sålde jag med en rejäl kursvinst (med hjälp av dollarkursens utveckling) i förhållande till den ganska korta tid jag ägt aktier i bolaget sedan i början på året.

 • EPS minskade med 26 procent de fyra senaste kvartalen jämfört med samma föregående period.
 • Aktien har gått starkt länge och har i skrivande stund en värdering på runt 35 gånger vinsten, vilket är väldigt högt givet de sämre utsikterna som aviserades i Q3:an.
 • Activision Blizzard må ha framtiden för sig, men det har även konkurrenterna.

Jag hoppas att ATVI liksom de andra spelbolagen går en lysande framtid till mötes, i min smak har jag kommit fram till att deras verksamhet är alldeles för beroende av att enskilda projekt ständigt skall fortsätta lyckas - vilket inte riktigt är den typen av bolag som jag bör äga och bevaka - jag väljer därför att kliva av med ett kortsiktigt mycket bra resultat.

Länk till rapporten.

13 november 2016

Rapport från Sampo - 2016-Q3

Vinsten per aktie minskar lite för Sampo, men i grunden ser det stabilt ut.

 • Vinsten per aktie minskade 8,61 % till 2,76 € per aktie på rullande tolv månader.
 • Sampo har ökat sitt ägande i kollegan Topdanmark och äger nu drygt 40 %.
 • Troligtvis blir det en utdelningshöjning till våren.

Sampo är en stabil utdelningsaktie som sysslar med försäkrings- och investeringsverksamhet som jag främst äger för den fina utdelningen.

I övrigt vill jag den här gången hänvisa till två andra rapportsammanfattningar som är mycket detaljerade, hos Pengabloggen och Lundaluppen.

Länk till rapporten.

30 oktober 2016

Rapport från Novo Nordisk - 2016-Q3

Novo Nordisk rapporterade, under stor turbulens, i fredags. Det var en stark rapport med kraftig vinsttillväxt som tidigare. Det som inte var lika positivt var framtidsutsikterna som just nu har justerats ned ganska kraftigt. Från att så sent som vid årsskiftet ha haft en tillväxtprognos om 10-15 procent i årlig tillväxt är vi nu nere på 5-6 procent. Detta motiverar så klart en betydligt lägre värdering än den som rådde vid årsskiftet. I just den här rapporten minskade estimaten från 5-7 procents vinsttillväxt till 5-6 procents vinsttillväxt.

 • Vinsten ökade med 15,25 % till 14,74 DKK/aktie de senaste fyra kvartalen jämfört med de fyra föregående kvartalen. Urstarkt.
 • Resultatet ökade 7 % för första nio månaderna jämfört med samma period föregående år.

Alltså starka historiska siffror, men som alltid är framtiden mer intressant är historien. Den springande punkten är den prispress som deras insulinprodukter nu är utsatta för i främst USA där en betydande del av försäljningen av denna produkt sker. Det är främst myndigheterna i USA som har satt press och för närvarande är det ingen som vet riktigt hur illa detta är.

Det spekuleras också i att man vill sätta rätt förutsättningar inför det stundande VD-bytet efter årsskiftet, vilket om det är sant, så klart är ett bra drag.

Till stängningskursen i fredags har vi nu en värdering på lite drygt P/E 16 vilket får anses rimligt med en tillväxt på 5-6 procent. Direktavkastningen uppgår till 2,7 % på nuvarande kurs vilket börjar göra den till ett mer intressant case ur utdelningssynpunkt. Tidigare har det främst varit utdelningstillväxten som varit intressant då direktavkastningen i procent varit ytterst blygsam.

Novo Nordisk är nordens största företag, sett till börsvärdet, trots justering på drygt 40 % sedan ATH. Bolaget har en lång historia och allt ser egentligen väldigt stabilt ut, utom just själva nivån på vinsttillväxten (vilket så klart inte skal underskattas). Marknaden som företaget befinner sig på (främst diabetes) ökar med 10 % årligen.

Om vi kombinerar utdelningstillväxt, återköp av aktier, kostnadssänkningar och en strukturellt växande marknad tillsammans med mycket trogna kunder finns det all anledning att fortfarande tro på  Novo Nordisk som ett tillväxt- och utdelningsbolag. Om än kanske inte i samma extrema form som hittills.

Bland småspararkollektivet är Novo Nordisk den aktie som fått flest antal nya ägare under året. Trots det 40-procentiga kursfallet sedan ATH har Novo Nordisk exklusive utdelningar gett en kursutveckling på 108 % de senaste fem åren.

Länk till rapporten.


27 oktober 2016

Rapport från Visa - 2016-Q4

Visa rapporterade sitt fiskala helårsresultat i veckan.


 • Resultatet uppgick till 2,84 dollar/aktie, vilket är 8,40 % bättre än samma period ett år tidigare. Resultatet fick lite draghjälp av en lägre skattesats än vad som förväntats.
 • Återköp av aktier har gjort för 1,7 miljarder dollar, till en genomsnittskurs av 80,76 USD.
 • Intäkterna ökade i Q4 med 20 % till 5,2 miljarder dollar.


Visa värderas för närvarande ganska högt, och som bland många av de andra portfölj-innehaven spekuleras det kring hur länge Visa kommer att kunna stå emot konkurrerande lösningar. Om de inte gör det, finns risken att marginalerna kommer försämras - och därmed vinsten. Än så länge är det inga, eller få, som lyckats hitta vägar runt Visas betalningsnätverk.

Oavsett detta är det den stora, ännu relativt oexploaterade, potentialen i Indien, Kina och Ryssland där merparten av alla betalningar ännu görs kontant som hägrar. Oavsett vem eller vilka som kommer att bli aktörer här kommer Visa på något sätt att kunna ta del av detta. Dessutom vet vi att både USA och stora delar av Europa fortfarande har en stor del av sina betalningstransaktioner i kontanter.

Länk till rapporten.

25 oktober 2016

Rapport från Betsson - 2016-Q3

Betsson rapport för tredje kvartalet indikerar vinstökning i tredje kvartalet jämfört med samma period ifjol.

 • Vinsten för de senaste fyra kvartalen minskade med 4,13 % till 6,35 kr/aktie jämfört med året innan.
 • För tredje kvartalet uppgick vinsten till 1,84 kr vilket är 3,37 % bättre än samma kvartal ifjol.
 • Intäkterna ökade med 9 % till 1 063 mkr under tredje kvartalet.
 • Mobilintäkterna ökade med 55 % till 504 mkr i tredje kvartalet och utgör nu 47 % av totala intäkterna.
 • Ett förvärv av Losimu strategien grupe genomfördes. En lokalt licensierad speloperatör i Litauen.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 25,7 % vilket är en procentenhet läge än tidigare.

Sammanfattningsvis en stark rapport. Särskilt positivt att företaget återigen gjort förvärv och att mobilintäkterna ökar starkt. Betsson förfogar nu över BetSafe, Nordic Bet, Sverige Automaten, Kroon Casino, Europe-Bet samt TonyBet.

Intäkterna i inledningen av det fjärde kvartalet är i linje med intäkterna för samma period 2015 under det då mycket starka fjärde kvartalet. Kostnaderna för fjärde kvartalet väntas bli marginellt högre kopplat till högre marknadsföringskostnader.

Länk till rapporten.

24 oktober 2016

Rapport från Investor - 2016-Q3

Investor presenterade sin kvartalsrapport i veckan. Det var en stark rapport som visar att investmentbolaget mår fortsatt bra.

 • Substansvärdet uppgår till 380 kr/aktie vilket är 12,4 % högre än för ett år sedan då samma värde uppgick till 338 kr.
 • Investor har ökat investeringen i Wärtsilä med 106 mkr och äger nu nästan 18 %.
 • Nettokassaflödet från EQT uppgick till 199 mkr.
 • Patricia Industries förvärvade Laborie till en kostnad av 650 MUSD och äger nu 97 %.
 • Samtliga dotterbolag växte organiskt och kassaflödet var starkt.

Fina siffror igen. De kanske två mest utmärkande händelserna under kvartalet för Investor är att det nu står klart att det inte blir någon utbrytning av Power Grids i ABB. Christer Gardell blir motad i grund ännu en gång. Investor har genom sin egen utredning kommit fram till att kostnaderna för omstrukturering samt de långsiktiga effekterna inte talar för en delning.

Den andra händelsen är kollapsen i Ericsson, som utgör ungefär fyra procent av Investors totala kärninnehav.

Länk till rapporten.

20 oktober 2016

Rapport från Handelsbanken - 2016-Q3

Handelsbanken levererade en stabil rapport i veckan. Tillväxt både i omsättning och vinst överraskade mig positivt och det var en betydligt starkare rapport jämfört med förra kvartalet.

 • Resultatet per aktie ökade 13,39 % till 9,03 kr (de senaste fyra kvartalen jämfört perioden 2015-Q3 till 2014-Q4).
 • Intäkterna uppgick till 10 473 mkr, vilket är 6 % bättre än förra kvartalet.
 • Rörelseresultatet är upp 8 % jämfört med förra kvartalet vilket innebär 5 691 mkr.

Fina siffror sammanfattningsvis och ett bevis på att man klarar att tjäna pengar trots lågräntemiljön. Lågräntemiljön innebär bra förutsättningar för små kreditförluster samt en växande lånevolym. Något som kan få en kraftfull effekt om räntan bara höjs lite grann, under förutsättning att kreditförluster kan fortsätta hållas på en låg nivå.

Provisionsnettot är inte någon lysande affär just nu när det gäller tillväxt, vilket inte är så konstigt med tanke på att det här trots allt är en storbank. Det som är bättre är att fokus ligger på låneverksamheten till stabila kunder, både privat (bolån) och företagskunder. Inom detta segment, riktat till stabila kunder, kommer storbankerna (särskilt Handelsbanken) ha en fortsatt monopolliknande situation. Helt enkelt av den anledningen att detta område kommer att förbli ett mycket trögrörligt område där många ställer sig tvekande till att byta. Nischbanker erbjuder i normalläget endast marginella fördelar, något som många inte ser som tillräckligt för att byta till en mindre säker bank.

Undantaget är t ex Nordnet eller Avanza som kan erbjuda konkurrenskraftiga räntevillkor på riktigt, men då krävs det bl a belåningsgrader under 50 % och ett relativt stort sparande vilket knappast är en bra förutsättning för att kunna ta betydande marknadsandelar från Storbankerna.

Länk till rapporten.

13 oktober 2016

Rapport från Castellum - 2016-Q3

Castellum rapporterade sitt tredje kvartal för 2016 under onsdagen. Det var en stark rapport som bekräftar att Castellum befinner sig mitt i en mycket intressant resa just nu.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 9,25 % under de senaste fyra kvartalen till 9,21 kr/aktie.
 • Förvaltningsresultatet uppgick 1 492 mkr för årets första nio månaderna.
 • Belåningsgraden uppgår till 53 %

Integrationen av Norrporten är i full gång och beräknas få full effekt under 2017. Besparingsprogrammet om 150 mkr rullar på. Belåningsgraden på 53 % kommer att sänkas i samband med avyttringarna som beräknas uppgå till fyra miljarder.

Nästa utdelning kommer förmodligen att höjas samtidigt som man planerar att köpa nya fastigheter i tillväxtregionerna. Trots farhågorna om höjda räntor är det fortfarande en lågräntemiljö som vi befinner oss i, något som vi förmodligen kommer att fortsätta göra ett bra tag framöver - med andra ord fortsatt mycket goda förutsättningar för fastigheter. Kombinerar vi det med en glödhet fastighetsmarknad i tillväxtregionerna där Castellum nu har möjlighet att omförhandla många av sina kontrakt vilket innebär höjda hyror ser det just nu mycket bra och positivt ut.

Länk till rapporten.

02 oktober 2016

Rapport från HM - 2016-Q3

HM, som har brutet räkenskapsår, inleder årets tredje rapportsäsong. HM tuffar på med samma koncept som tidigare med tagande av stora investeringar kombinerat nya butiker och utökad online-handel som skall integreras med deras butiker på allt fler marknader. Rapporten skulle kunna sammanfattas i några få punkter.

 • Vinsten per aktie uppgick till 11,03 kr, på rullande tolv månader. En minskning med 15 % jämfört med rullande tolv från föregående kvartal. Det är nu ganska exakt ett år sedan rullande tolv peakade för HM med 13,05 kr per aktie.
 • Till stängningskursen i fredags på 242 kr värderas senaste årsvinsten till P/E 22. Det är inte jättebilligt, men ändå helt rimligt med tanke på vad som ligger i pipe:n.
 • Vid årets slut räknar HM med att erbjuda sitt online-koncept på 35 marknader.
 • Rörelsemarginalen för tredje kvartalet uppgick till 12,8 % (vilket i sedvanlig ordning var lägre än samma kvartal förra året).
 • Antalet butiker uppgår nu till 4 135 på 62 marknader.

Några punkter från VD:

 • Stark dollar och varmt väder påverkade resultatet negativt i form av dyrare inköp och en försenad start av höstförsäljningen.
 • Stora investeringar i nya varumärken som lanseras nästa år samt i it-infrastruktur belastar resultatet men lägger nu en långsiktig grund för fortsatt lönsam tillväxt under de kommande åren. Investeringarna skall bl a innebära bättre integration mellan butik och online-handel, bättre mobila betalningslösningar samt snabbare leveransalternativ.

Länk till rapporten.

03 september 2016

The Intelligent Investor - kapitel 12

Tolfte kapitlet handlar huvudsakligen om två grundprinciper som går ut på att inte fästa för stor vikt vid resultatet ett enskilt år. Om du ändå gör det, se då upp för alla fällor av vilseledande redovisning.

*

12. Things to Consider About Per-Share Earnings

*

Huvudregler i kapitlet:


 1. Lägg aldrig för stor vikt vid resultatet ett enskilt år.
 2. Om du ändå struntar i första regeln, se då upp för alla fällor i redovisningen.
Sammanfattningsvis väldigt sunda principer.

Nyckel 12: lägg aldrig för stor vikt vid resultatet ett enskilt år.

30 augusti 2016

The Intelligent Investor - kapitel 11

Halvvägs in i boken fokuserar man lite mer på konkreta exempel och faktiska beräkningar istället för allmänna principer och strategier som boken främst handlat om hittills. Elfte kapitlet innehåller ett antal kriterier som man bör förhålla sig till när man handlar med företagsobligationer samt aktier. Jag fokuserar enbart på aktiedelen i det här kapitlet.

*

11. Security Analysis for the Lay Investor: General Approach

*

Graham menar att många spenderar oerhört mycket tid på att försöka prognostisera framtida vinster för att komma fram till rätt värdering. Han menar, med all sin rätt, att detta är mycket svårt för att inte säga omöjligt. Därav något som i sig motiverar till diversifiering. På grund av svårigheten att bedöma framtiden nämns istället en enkel formel som kan appliceras på tillväxtaktier.

Värde = Nuvarande (normal) vinst * (8,5 + 2 * årlig förväntad tillväxt)


En utgångspunkt för att bedöma den framtida förväntade tillväxten är att utgå från den genomsnittliga tillväxten de senaste sju åren. Självklart blir det här ett väldigt trubbigt sätt och det finns många anledningar till att just det måttet inte skall användas som förväntad tillväxt.

Trots att två bolag har samma prognostiserade framtida kassaflöden och beräknad tillväxt är det inte alls säkert att de har/förtjänar samma värdering. Helt andra faktorer har förmodligen större betydelse, de som listas är:
 1. De generella långsiktiga framtidsutsikterna.
 2. Ledningen.
 3. Finansiell styrka och kapitalstruktur.
 4. Utdelningshistorik.
 5. Nuvarande utdelningsnivå.

Nyckel 11: det är betydligt fler faktorer än bedömningen av de framtida vinsterna som spelar roll.

17 augusti 2016

Rapportsammanfattning 2016-Q2

Vi lägger första halvåret 2016 till handlingarna. Ett förhållandevis bra halvår för mina portföljbolag.

Vi börjar med vinstutvecklingen per aktie, för första halvåret.

22 % Disney*
21 % Activision Blizzard
11 % Castellum***
9 % Novo Nordisk
9 % Visa*
2 % Handelsbanken
-5 % Investor **
-11 % Betsson
-12,5 % Sampo
-13,4 % Starbucks
-22 % HM

* 2015-Q4 - 2016-Q1, företagen har brutna räkenskapsår. Mer rättvist att jämföra på sex månader.
** Utveckling substansvärde mellan 31/12-15 och 30/6-16
*** Förändring av förvaltningsresultatet per aktie

Activision Blizzard
Stark tillväxt och för närvarande mycket goda framtidsutsikter.

Betsson
Börjar återhämta sig efter vinstvarningar och diverse spekulationer under våren.

Castellum
Levererade över sitt tillväxtmål om tio procent.

Disney
Har köpt 1/3 av BAM Tech med syftet att på sikt kunna leverera streamingtjänster för ESPN-nätverket.

Handelsbanken
Stabilt och välskött med fortsatt fokus på att utvecklas utomlands, trots den stagnerade lånetillväxten.

HM
Kämpar med marginalerna. Vi väntar på effekterna av alla it-investeringar och alla nya varumärken.

Investor
Ökat i Wärtsilä. Stark tillväxt för Patricia Industries.

Novo Nordisk
Oro för prispress på USA-marknaden. I övrigt fina siffror.

Sampo
Ett lugnt kvartal. Lite sviter från debaklet om Nordeas inblandning i olika mindre smickrande händelser.

Starbucks
Siktar på att återgå till den ordinarie försäljningstillväxten på minst 5 % i jämförbara butiker från och med nästa kvartal.

Visa
Avviserade samarbete med PayPal.


16 augusti 2016

Rapport från Sampo - 2016-Q2

En ganska odramatisk rapport från Sampo avseende första halvåret 2016.


 • Vinsten per aktie minskade 12,5 % till 1,40 €
 • Livförsäkringar ökade vinsten med 28 % till 103 MEUR.
 • Vinsten före skatt uppgick till 477 MEUR (528).
 • NAV på tillgångarna minskade, på grund av lägre aktiekurser för innehaven Nordea Top Danmark.
 • Premieintäkterna för P&C minskade med 3 % till 2 558 MEUR för H1.

Sammanfattningsvis inte mycket nytt under solen.

Länk till rapporten.

15 augusti 2016

Rapport från Disney - 2016-Q3

Disney rapporterade häromdagen ännu en stark rapport med ordentliga vinstökningar.

 • EPS ökade 17 % till 4,63 USD för niomånadersperioden 2016.
 • EPS ökade 10 % till 1,59 USD för tredje kvartalet.
Tittar vi per segment ser det också bra ut på alla områden även om oron för prenumerationerna på företagets sportkanaler verkar bestå.

Ökningar per segment under räkenskapsårets första nio månader:

 • 2 % Media Networks
 • 13 % Parks and resorts
 • 61 % Studio entertainment
 • 7 % Consumer products and interactive media

Helt fenomenal tillväxt inom Studio entertainment. Orosmolnen kring företagets sportkanaler verkar bestå även det här kvartalet. Antalet prenumerationer på sportkanalerna minskade även detta kvartal. Kanske fick vi i samband med kvartalet den första hinten kring hur Disney tänker sig en långsiktig lösning på det här problemet.

Sport kommer naturligtvis att vilja konsumeras live även i framtiden, det kan ingen ändra på. Däremot är det förmodligen så att förr eller senare, kommer direktsänd sport via ordinarie kabel- eller satellit-TV att försvinna, även om det inom sporten förmodligen är åtskilliga år kvar innan detta blir verklighet fullt ut.

Disneys lösning på detta verkar vara att successivt jobba in sportkanalerna i ett stremat format där man kommer att kunna prenumerera på direktsänd sport på ett mer selektivt sätt. Första steget i denna satsning är ett köp av BAM Tech. Disney äger nu 33 % av företaget och utesluter inte att helt köpa upp företaget, för att låta dem bli grunden i den nya streamade plattform för sport som kommer att komma, förr eller senare, även för Disney.


Länk till rapporten.

14 augusti 2016

Rapport från Visa - 2016-Q3

Visa Inc släppte för någon vecka sedan sin Q3-rapport. Den var bättre än väntat med både volym-, intäkts- och vinstökningar.

 • EPS ökade 3 % till 2,06 USD första nio månaderna.
 • Betalningsvolymen ökade 10 % för Q3 jämfört med samma period 2015.
 • Antalet betalningstransaktioner uppgick till drygt 30 miljarder, en ökning med 12 % för kvartalet jämfört med samma period 2015.
 • Antalet kort ökade med 4 %.
 • Intäkterna ökade 4 % till 4 469 MUSD.

Företaget har lyckas bra med att sänka kostnaderna. Dessutom återköptes aktier för 1,7 miljarder USD under perioden. Man har även ett program där man planerar återköp för ytterligare 5,0 miljarder USD. Vi skall förhoppningsvis även återkomma till vad samarbetet med PayPal kan leda till som även meddelades i samband med rapporten.

Länk till rapporten.

13 augusti 2016

Rapport från Activision Blizzard - 2016-Q2

Det går bra för Activision Blizzard. Senaste kvartalet bjöd på många positiva besked.

 • EPS (noon-GAAP) ökade 21 % för första halvåret till 1,04 USD.
 • Intäkterna ökade med 30 % till 3 025 MUSD för H1.

För helåret 2016 siktar man på en EPS om 1,83 USD.

Under Q2 spelade användarna över 10 miljarder timmar. Många av förtjänsterna under andra kvartalet har Overwatch och Hearthstone varit starkt bidragande till.

Skall man tro de externa prognoserna kan det handla om mer än 20 % vinsttillväxt per år för företaget den kommande femårsperioden. Med sådana utsikter är nuvarande värdering inte orimlig.

Nya titlar är på gång, vi vet att företaget tidigare haft bra utveckling på redan framgångsrika titlar även under lång tid efter lanseringen med hjälp av expansion packs med mera, esports är på frammarsch och ett samarbete med Netflix är under utveckling. Utan att glömma bort alla risker så har bolaget i alla fall för närvarande bra momentum i sina aktiviteter.


Länk till rapporten.

12 augusti 2016

Rapport från Novo Nordisk - 2016-Q2

Halvårsrapporten från Novo Nordisk visade på stark vinstökning per aktie. Både med och utan jämförelsestörande poster.

 • Vinsten per aktie ökade 9 % till 7,73 DKK för första halvåret inklusive jämförelsestörande poster.
 • Vinsten per aktie ökade med 23 % utan jämförelsestörande poster.
 • Försäljningen ökade globalt med 5 % till 54,7 miljarder danska kronor.
  • Försäljningen av Victoza ökade 14 % (lokala valutor).
  • Försäljningen av Tresiba ökade 167 % (lokala valutor).
  • Försäljningen i USA ökade 7 % (lokala valutor).
  • Försäljningen internationellt ökade 11 % (lokala valutor).
  • Försäljningen i Kina ökade 10 % (lokala valutor).

Sammanfattningsvis väldigt fina siffror.

Under kvartalet har företaget fått ett positivt besked från amerikanska FDA för att kunna gå vidare med sin behandlingsmetod för diabetes typ 2. Företaget har även fått positiva besked från ADA (American Diabetes Association) efter att resultaten från undersökningen LEADER presenterats.

Utsikterna för helåret 2016 samt 2017 ser fortsatt goda ut. Tillväxten för 2016 väntas ligga i intervallet 5-8 %. Värderingen för 2016 ligger nu på cirka 20 gånger årsvinsten. För 2018 ligger värderingen på sexton gånger årsvinsten.

I samband med rapporten spekulerades det kring den prispress som Novo Nordisk just nu är extra utsatta för på den amerikanska marknaden. Exakt vilka långsiktiga effekter detta har, eller om det inte blir några effekter alls på lång sikt, är så klart helt omöjligt att dra slutsatser kring i nuläget.


Länk till rapporten.

29 juli 2016

Rapport från Betsson - 2016-Q2

Betsson rapporterade under förra veckan resultatet för första halvåret.

 • Resultat per aktie för första halvåret minskade med 10,7 % till 2,75 (3,08).
 • Vinstmarginalen uppgick till 20,9 % (26,3) för första halvåret.
 • Intäkterna ökade med 13 procent för första halvåret till 1935 mkr (1 708).

Efter årets första kvartalsrapport bröts den smått hysteriska stämningen kring spelbolagens framtida tillväxt. Under andra kvartalet blev det riktigt dålig stämning när en vinstvarning dök upp, detta sammanföll med den smått vansinniga reaktionen på brexit. Nu när svallvågorna lagt sig lite har vi en betydligt mer rimlig värdering av Betsson och kan förhoppningsvis fortsätta tillväxtresan, om än i lite mer sansad takt.

Tittar vi framåt har vi förutom de kanske lite sämre marginalerna och en inte lika snabb vinsttillväxt bra intäktsökningar, bra inflöde av nya kunder och deponeringar. Samt ett EM och ett OS under Q3 som i alla fall inte bidragit negativt till spelandet. Vi kan kanske även hoppas på att det som nu hänt under första halvåret har fått bolagets ledning att vakna till vilket alltid är positivt.

Länk till rapporten.

28 juli 2016

Rapport från Starbucks - 2016-Q3

En stabil rapport levererades från Starbucks häromveckan som återigen visar att bolaget är på rätt väg. Vinsten per aktie ökade, rörelsemarginalen stärktes till 19,5 % (19,2) och CEO aviserar att man nu siktar på att återgå till den historiska försäljningstillväxten i jämförbara butiker i USA på 5 % eller mer, vilket varit fallet i 25 raka kvartal (förutom just detta kvartal på tillväxten landade på 4 %).

 • Vinsten per aktie minskade 2,9 % till 1,35 USD per aktie (1,39) de första nio månaderna
 • Intäkterna ökade med 9,5 % till 15,6 miljarder USD de första nio månaderna
 • Vinsten per aktie för det tredje kvartalet ökade med 24 %.
 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade 4 % globalt, 4 % i USA och 7 % i Kina
 • Över 12 miljoner aktiva medlemmar i USA och Kanada i Starbucks Rewards, upp 18 % på rullande tolv månader.

Målet för antalet nya butiker under räkenskapsåret 2016 har höjts till 1 900 (1 800). Det motsvarar 5,2 butiker per dygn sju dagar i veckan året runt. Förväntad vinst per aktie väntas ligga i intervallet 1,88-1,89 vilket är högre än det tidigare målet på 1,85-1,86.

Länk till rapporten.

27 juli 2016

Rapport från Investor - 2016-Q2

En stabil rapport för första halvåret för Investor presenterades under juli. Det var, i ganska vanlig ordning, en stabil och odramatisk rapport.


 • Kassaflödet minskade 0,4 % till 7 480 mkr för 2016-H1 jämfört med H1 ifjol.
 • Aktier köptes för 247 mkr i Wärtsilä, innestår äger nu 17,5 % av bolaget.
 • Fortsatt stark organisk tillväxt för Patricia Industries.
 • EQT levererade ett nettokassaflöde på nästan 1 000 mkr.

Sammanfattningsvis bra utveckling överlag på alla områden.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

26 juli 2016

Rapport från Castellum - 2016-Q2

Castellum rapporterade halvåret häromveckan och förvaltningsresultatet ökade, igen.

 • Förvaltningsresultatet (H1) ökade 11 % till 820 mkr (716) jämfört med samma period föregående år.
 • Förvaltningsresultatet ökade till 4,20 kr (3,79) per aktie.
 • Hyresintäkterna för första halvåret uppgick till 1 807 mkr (1 617).
 • Norrporten har förvärvats under andra kvartalet 2016.

Det går bra för Castellum just nu och företaget ser i nuläget just på sin framtid. De synergieffekter som väntas uppnås i samband med förvärvet av Norrporten går fortfarande än förväntat.

Som ledningen konstaterar så har företaget under första halvåret levererat på alla punkter. Att öka förvaltningsresultatet med 11 % innebär att man ligger över sitt tillväxtmål på för närvarande på 10 %.

Länk till rapporten.

17 juli 2016

Rapport från Handelsbanken - 2016-Q2

Halvårsrapporten från Handelsbanken presenterades i veckan. Det var inte någon kioskvältare utan bara en lite notis om att banken tuffar på och ökar intäkter och vinst marginellt.

Januari-Juni 2016:


 • Resultatet per aktie ökade med 1,7 % till 4,31 kr/aktie (4,24)
 • Resultatet ökade med 2 % till 8 237 mkr (8 084)
 • Räntetnettot minskade med 2 % till 13 603 mkr (13 935)
 • Intäkterna ökade med 1 % till 20 165 mkr (19 966)


Den stora frågan var så klart hur Handelsbankens viktiga tillväxt i Storbritannien kommer att påverkas av brexit. Storbritannien är fortfarande en av världens största ekonomier med 65 miljoner invånare. Handelsbanken har fokuserat på 'starka' kunder och behovet av bolån och kort kommer att vara stort även i framtiden. Med eller utan medlemskap i EU för Storbritannien. Handelsbanken har fortfarande en liten marknadsandel i Storbritannien och det finns med andra ord stora möjligheter där även efter brexit-beslutet.

Samtidigt fortsätter man med omstruktureringen av kontor i syfte att bli mer effektiva. Även om lokala kontor är en viktig komponent i Handelsbanken kan man inte blunda för att bankernas kundkontakt via Internet och telefon redan är långt utvecklat och det finns garanterat inget som tyder på att detta beteende kommer att minska - därför är det rätt att minska antalet kontor. Det är inte heller frågan om någon drastisk reducering av kontor, snarare en välbehövlig konsolidering vilket man förr eller senare måste göra inom allt som expanderar. Antal kontor skall minska från 460 till 400.

Länk till rapporten.

26 juni 2016

Rapport från HM - 2016-Q2

HM inleder med sitt brutna räkenskapsår rapportsäsongen för det andra kvartalet 2016.

Hårda fakta (H1-2016):

 • Vinsten för första halvåret 2016 minskade 22 procent till 4,77 kr/aktie.
 • Omsättningen ökade med fem 7 procent i lokala valutor till drygt 90 miljarder.
 • Rörelsemarginalen minskade till 11,3 procent från 15,1 procent första halvåret. 

Omsättningen fortsätter att öka, men resultatet går fortfarande lite motigt. Dels på grund av att bolaget just nu tar extra stora investeringskostnader för den långsiktiga tillväxten, men också på grund av hård konkurrens, otur med valutaeffekter och väder. Ungefär samma som den senaste tiden. Inget nytt under solen mao. På halvåret är resultat 20 procent sämre, första kvartalet var det 30 procent sämre.

Tittar vi lite längre bort än nästa kvartal ser det betydligt bättre ut. Bolaget fortsätter expansionen av både butiker och e-butiker. Både i antal och på nya marknader enligt plan. De omfattande investeringskostnaderna kommer inte att fortgå för evigt. Om rörelsemarginalen kan stabiliseras runt 10 % (vilket är mer i linje med övriga branschen) innebär det på sikt en bra vinst ökning om bolaget kan upprätthålla sin expansionstakt.

Valutaeffekter och väder är lika för alla bolag i den här branschen, och förr eller senare kommer även dessa att slå i rätt riktning.

Länk till rapporten.

04 juni 2016

Rapportsammanfattning - 2016-Q1

Första kvartalet blev starkt men blandat för portföljbolagen. I sammanställningen är det främst vinst per aktie som jag tittar på, men för Investor använder jag istället kassaflödet och för Castellum tittar jag på förvaltningsresultatet.

EPS 2016-Q1 (mätt från räkenskapsårets början)


Investor 163%
ACTVI 44%
Novo Nordisk 23%
Disney 22%
Hexagon 13%
Castellum 10%
Betsson 4%
SHB 3%
Starbucks -13%
Sampo -17%
HM -30%

Det bolag som helt enkelt går sämst just nu är HM, marginaloron har kulminerat. Väder, valuta, konkurrens med mera har varit i fokus medan aktiviteterna kring de stora satsningarna på nya affärsområden, butiksexpansionen och de stabila underliggande värdena helt har hamnat i skymundan. Så kan det mycket väl fortsätta ett tag till, men om strategin håller så kommer detta förr eller senare att reflekteras i kursutvecklingen. Jag överväger därför att öka i bolaget under sommaren som kursen håller sig runt nuvarande nivåer eller minskar.

Investor håller sig stabil med rejäla kassaflöden som banar väg för fortsatta investeringar, Activision Blizzard har slutfört förvärvet av King, Novo Nordisk har gett positiva indikationer kring deras studier, Disney har fortsatta framgångar från sina Star Wars-filmer och öppnar i dagarna sin nya gigantiska nöjespark anpassad för Asien i Shanghai. Hexagon rapporterar fortsatt starka kassaflöden. Castellum har förvärvat Norrporten. Betsson har haft ett lugnt kvartal. SHB och Sampo fortsätter vara stabilt samtidigt som de har det lite motigt med anledning ränteläget.

03 juni 2016

Rapport från Disney - 2016-Q2

Disney har inlett sitt räkenskapsår väl, de första sex månaderna bjuder på en vinstökning per aktie om 22 %, betydligt mer än vad intäkterna ökade under samma period.

 • Vinsten per aktie, EPS, ökade med 22 % till 3,04 USD/aktie (2,50) för räkenskapsårets första sex månader.
 • Omsättningen ökade 9 % till 28,2 miljarder USD (25,6).

Resultatet ökar stabilt inom samtliga segment.
 • +60 % Studio Entertainment
 • +17 % Parks and resorts
 • +12 % Consumer products and interactive media
 • +3 % Media Networks 

Filmerna, bland annat Starwars, samt parkerna går riktigt bra just nu medan sportkanalerna fortfarande inte riktigt vill släppa. Trots alla orosmoln ökar resultatet inom segmentet även om det är ganska marginellt i jämförelse med de andra områdena.

Consumer products är än så länge ett försvinnande litet segment, men får antas ha mycket goda förutsättningar för att utvecklas väl genom alla artiklar som kan utvecklas baserat på de karaktärer som förekommer i många av de enormt framgångsrika filmerna.

Ungefär i skrivande stund håller man på att öppna en ny gigantisk park i Shanghai, vilket förmodligen kommer ge en ordentlig intäktsökning under tredje och fjärde kvartalet.

Länk till rapporten.

25 maj 2016

Rapport från Hexagon - 2016-Q1

Hexagon rapporterade under första kvartalet en organsik tillväxt på två procent. Under resten av året räknar bolaget med lite starkare tillväxt genom nya produktlanseringar och regionala aktiviteter, enligt Ola Rollén.

I korthet:

 • Omsättningen ökade 3 procent till 724,2 MEUR (705,1).
 • Vinsten per aktie, exklusive engångsposter, ökade 13 procent till 0,35 €/aktie (0,31).
 • Vinsten per aktie, med engångsposter, ökade 55 procent till 0,35 €/aktie (0,23).
 • Operativa kassaflödet ökade med 55 procent till 101,1 MEUR (65,1).

Kassaflödet fortsatte att vara extremt starkt. Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare jämfört med starten på samma period föregående år. EBITDA-marginalen ligger nu på nästan 30 procent.


Länk till rapporten.

22 maj 2016

Rapport från Sampo - 2016-Q1

Rapporten från Sampo var som vanligt stabil och ganska väntad, deras totala resultat per aktie är starkt förknippad med utvecklingen på de finansiella marknaderna.

 • Vinsten per aktie minskade till 0,65 € (0,78).
 • Resultatet före skatt inom P&C insurance ökade till 216 MEUR (200).
 • Sampos del av Nordeas nettovinst för första kvartalet 2016 minskade till 159 MEUR (223).
 • Inom livförsäkringar ökade resultatet före skatt till 53 MEUR (39).

I utsikterna för 2016 för förväntar man sig ett tillfredställande operativt resultat för helåret 2016. Som vanligt nämner man dock att resultatet, särskilt för livförsäkring, är man starkt beroende av utvecklingen på de finansiella marknaderna. För P&C insurance förväntar man sig en kostnadsprocent (combined ratio) på 88-91 procent. Som vanligt förväntas Sampos del av Nordeas resultat utgöra en signifikant del av resultatet.

Länk till rapporten.

15 maj 2016

Branscher jag undviker

Det här inlägget blev klart tack vare inlägget Branscher att undvika hos Gustavs aktieblogg. Den kanske största skillnaden är att jag inte har samma etiska syn som Gustav verkar ha, jag har tidigare ägt andelar i bolag som sysslat både med tobak, alkohol, vapen, spel och smutsiga oljebolag. När det gäller de etiska aspekterna tror jag tyvärr att det alltid kommer finnas en fram- och baksida med allt. Även om jag förstår att t ex tobaksbranschen hos många kan framstå som rent destruktiv.

Skall vi vara riktigt kritiska bör alla branscher undvikas, det finns alltid ett riskmoment i alla bolag oavsett bransch och oavsett hur bra något verkar. Den rödaste tråden i de branscher jag föredrar att undvika handlar om att det finns särskilt tydliga faktorer som är omöjliga för företaget att påverka.

Här följer min genomgång.


 • Råvarubranscher. Det finns två principiella problem här. Det ena är priset på det som bolaget säljer, om världsmarknadspriset på olja eller metaller går ner, finns det absolut inget som bolaget kan göra åt detta. Det andra handlar om ändlösheten, för att fortsätta produktionen måste bolaget hela tiden hitta ny mark där råvaran kan utvinnas.
 • Fossil utvinning. Om jag i allmänhet är emot råvarubranscher, är jag i synnerhet emot oljebranschen liksom branscher som är direkt kopplade till den här branschen, som t ex oljeservice. Det tyngsta skälet till detta är att verksamheten är så oerhört investeringsintensiv och med det låneintensiv. Man lånar för att hitta nya fält, man lånar för att investera i utrustning som bara kan användas om man hittar nya fält. Om återbetalning skall ske måste dessutom världsmarknadspriset hålla en viss nivå. Fler argument behövs inte. Dessutom vet vi att oljan är på väg att försvinna/ta slut/ersättas, vi vet bara inte när och hur.
 • Telekom. Främst de extremt låga marginalerna och den extrema konkurrensen sätter käppar i hjulen.
 • Konsulter. Det finns nyckelkompetens på alla företag i alla branscher som har avgörande roller för ett bolags framgång, men i konsultbranschen är det själva människan som är handelsvaran med innerbörden att det blir helt andra typer av risker. Konsulter är till skillnad från fysiska produkter lättrörliga. Om fel personer (produkter) slutar kan det sätta igång flyttkedjor som innebär att bolagets värde fullständigt eroderar. Dessutom är/kan konsultbranschen vara extremt konjunkturkänslig lite beroende på inom vilken bransch konsultföretaget verkar.
 • Transporter. Tre viktiga parametrar, dels ett beroende av energipriser. Bara för att oljepriset dubblas kan inte biljettpriser dubblas hur som helst (ja, branschen är nästan alltid kopplat till ett direkt fossilberoende). Dels ett konkurrensläge som saknar motstycke, se t ex på flygbranschen. Dels extremt konjunkturberoende.
I just fallet med transporter är flygbranschen särskilt viktig att undvika, som alltid verkar befinna sig i någon form av kris. Är det inte oljan eller strejk så är det säkerhet eller lågpriskonkurrens, eller någon misslyckad avreglering som ställer till det.


Ovanstående resonemang är riktlinjer för mig, jag utesluter inte att jag någon gång i framtiden kommer äga bolag inom branscherna här ovan, men varje gång jag snubblar över ett bolag i någon av branscherna i listan här ovan ställer jag genast högre krav.

Rapport från Activision Blizzard - 2016-Q1

Activision Blizzard kom med en kvartalsrapport för första kvartalet 2016 i veckan.
 • Vinsten per aktie (EPS) ökade med 44 % till 0,23 USD.
 • Omsättningen ökade med 29 % till 908 miljoner USD.
Efter förvärvet av King har företaget nu 544 miljoner aktiva användare varje månad. Satsningarna på e-sports fortsätter och tanken är att öka mängden annonser i spelen. Överlag indikerade rapporten att det finns bra med potential inom så gott som samtliga områden just nu.

Självklart förutsätter utvecklingen att företaget fortsätter leverera bra innehåll, i form av nya titlar. Annars kommer varken e-sports eller annonseringen i de mobila enheterna att kunna fortsätta utvecklas som planerat.


Några highlights från rapporten.

 • Köpet av King är nu genomfört och sammanslagningen blev klar i februari.
 • 55 miljoner användare var aktiva i deras "online community for players", vilket är 10 procent fler än förra året samma period. 
 • King hade tre av sina titlar på topp 15-listan över de mest sålda apparna på de amerikanska applistorna för nionde kvartalet i rad.

Under Q2 kommer ett flertal nya titlar att släppas, och i slutet på augusti kommer World of Warcraft expansion pack Legion i anslutning till World of Warcraft-filmen.

Det ser sammanfattningsvis ut att kunna bli ett mycket bra år för Activision Blizzard.

Länk till rapporten.

Länk till presentationen.

Dumpar Aktiespararna

Det är snart tio år sedan jag gick med i Aktiespararnas förening. Mycket har hänt sedan dess, både med min egen syn på sparande i aktier och med situationen för oss aktiesparare generellt. I takt med att mitt intresse och kunnande kring aktier ökat har min kritiska hållning till Aktiespararnas förening ökat allt eftersom jag följt dem, nu har jag kommit till en punkt där jag numera avslutat mitt medlemskap hos föreningen.

Främst två orsaker, det ena är innehållet och hur man inte lyckats med att anpassa sig till att vara en modern (och därmed intressant organisation för mig som aktiesparare) och det andra är att mitt sätt att se på aktier och sparande som inte längre ligger i paritet med synen som de har.

 • Fokus på skitaktier. Jag vet inte hur många annonser och lösblad som ramlar ur varje nummer av papperstidningen med prospekt som uppmanar till teckning i den ena tjugofemöresaktien efter den andra. Ni som läser här vet sedan tidigare vad jag tycker som småbolagsaktier i kombination med småsparare. Spelar ingen roll att det är i form av annonser, det är en principsak.
 • Böcker om hur man skall bli rik. I deras bokhandel hittar vi titlar som "Bli grymt rik på aktier", "Så här kan alla svenskar bli miljonärer" eller varför inte en bok om teknisk analys och spekulation under rubriken "Framgångsrik aktiehandel - 10 vinnande strategier".
 • Teknisk analys och trading. Det är anmärkningsvärt att man bland deras Gyllene regler kan läsa om om hur de vurmar för att aktier är en långsiktig sparform, samtidigt som utbudet i övrigt nästan alltid uppmanar till kortsiktighet. Ofta i form av böcker, kurser, teknisk analys och råd om kortsiktig handel.
 • Fokus på kortsiktighet. Om man nu tycker långsiktigt är så bra, varför är det då så svårt att hitta innehåll som handlar om långsiktighet och hur passivt sparande är det bästa?
 • Börs-SM. Kommentarer är väl överflödiga, men att utlysa tävlingar i i kortsiktig aktiehandel säger en del om vad som hänt med föreningen.
 • Lite material för avancerade. Det är förvånansvärt lite material som riktar sig till avancerade och mer genuint intresserade.
 • Fokus på annat än aktier. Det är väldigt mycket fokus på annat än aktier, som t ex fonder.
 • Mycket läggs ut gratis på webben. Om jag nu är betalade prenumerant, varför kan jag då hitta så mycket av innehållet på webben utan att vara inloggad?
 • Föråldrad webbsida. Aktiespararna har tyvärr helt missat utvecklingen på webben och webbplatsen känns mest som en annonspelare för att göra reklam både för sina annonsörer och alla aktiviteter som skall göra dig rik som t ex deras böcker som gör dig grymt rik på aktier eller deras spekulationskurser på Kanarieöarna. Rent funktionellt befinner sig webbplatsen i början av 2000-talet.

Sedan finns det säkert mycket intressant och trevligt i föreningen om man är mer aktiv och går på träffar och deltar på resor, men det är aldrig något jag gjort och inte heller kommer att ha tid med framöver, därav blir det stopp.

Tack för mig!

30 april 2016

Rapport från Novo Nordisk - 2016-Q1

Novo Nordisk släppte sin första kvartalsrapport för 2016 i veckan. Försäljningen fortsätter att öka enligt plan.

 • Försäljningen ökade med 9 % i danska kronor
  • Victoza ökade 16 %.
  • Levemir ökade 8 %.
  • Tresiba ökade 113 %.
  • Geografiskt ökade försäljningen 14 % i USA.
  • Geografiskt ökade försäljningen 3 % på övriga marknader.
 • Vinsten per aktie minskade med 2 % till 3,71 DKK.
 • Vinsten per aktie utan jämförelsestörande poster ökade med 23 %.

Fram till rapporten släppts har företaget fått positiva resultat från flera av sina studier, benämda SWITCH, LEADER och SUSTAIN, som pågår inom respektive produktområde.

Försäljningsmålet om en ökning på 5-9 % under 2016 ligger fortfarande kvar.

Det är för närvarande USA som står för den enskilt största försäljningstillväxten, området utgjorde 64 % av försäljningstillväxten under Q1.

Länk till rapporten.

27 april 2016

Rapport från Starbucks - 2016-Q2

En, som vanligt, bra rapport från Starbucks som visar på fortsatt tillväxt och styrka.

 • Vinsten per aktie minskade 13,4 % till 0,84 USD för första sex månaderna.
 • Omsättningen ökade 10,3 % till 9 154 MUSD för första sex månaderna.
 • Försäljningen ökade 6 % globalt i jämförbara butiker i Q2.
 • Transaktionerna ökade med 5 % i Q2.
 • Intäkterna ökade med 18 % i Kina under Q2
 • Vinster per aktie ökade 18 % under Q2.

En bra rapport med många nya rekord i tillväxt. EPS för andra kvartalet är rekordhög, jag föredrar dock att mäta för hela räkenskapsåret hittills, där ökningen just nu är negativ. I den takten Starbucks utvecklas just nu är vinsten för en så kort period som sex månader förhållandevis ointressant.

Det stora glädjeämnet i den här rapporten får anses vara Kina där försäljningen är nästan 20 % högre än samma period förra året. Under kvartalet nettoöppnade man 350 butiker, det är nästan fyra butiker om dagen!

För helåret räknar man med att öppna 1 800 butiker världen över, intäkterna väntas öka med 12 % för helåret.

Länk till rapporten.

25 april 2016

Rapport från Investor - 2016-Q1

En stabil rapport från Investor släpptes under förra veckan som redovisar aktiviteterna under årets första tre månader.

 • Starkt kassaflöde som ökade 163 procent till 4 556 mkr jämfört med 2015-Q1
 • Aktier i Atlas Copco förvärvades för 125 mkr.
 • Stark organisk tillväxt i helägda dotterföretagen i inom Patricia industries.
 • Skuldsättningsgraden minskade till 4 procent per 31 mars 2016.

Investor har de senaste sex månaderna lagt stor energi på att nominera kompetens till de styrelser där Investor är representerade i bland de kärninnehav som bolaget har.

Man räknar med att erhålla 8,2 miljarder kronor i utdelningar under 2016.

EQT levererade ett starkt kassaflöde till Investor under kvartalet, men i övrigt redovisas inga särskilda händelser.

Samtliga företag inom Patricia Industries som arbetar med hälsovårdsrelaterade produkter uppvisade stark organisk omsättningstillväxt.

Sammanfattningsvis en stabil rapport, men inga extraordinära händelser.


Länk till rapporten.

24 april 2016

The Intelligent Investor - kapitel 10

I det tionde kapitlet tas frågan om rådgivare upp. Överlag är Graham kritiskt inställd till det här med rådgivare, med all sin rätt. Andemeningen är sammanfattat att om en rådgivare är riktigt bra, så uppstår frågan varför rådgivaren istället inte följer sina egna råd och blir rik själv. Ett annat fenomen är det faktum att den stora majoriteten av placerare är amatörer, räknat i antal personer. Det finns med andra ord en stor marknad för att hitta personer som kan tänka sig vara intresserade av hjälp.

*

10. The Investor and His Advisers

*

I professionella sammanhang är förväntningarna normalt sett på extern hjälp, d v s rådgivning, att få information om hur något skall utföras eller göras. Däremot är det få professionella som förväntar sig att andra skall tala om för dem hur de skall bli rika. I finansbranschen verkar det däremot finnas en hel del som tror att det är detta som rådgivning går ut på, när rådgivning snarare handlar om ge råd om hur risker skall undvikas, vilka möjligheter som finns, hur olika upplägg och produkter fungerar med mera - men aldrig vad man skall välja för att lyckas bättre än genomsnittet.

Resonemanget mynnar ut i att man med hjälp av professionell rådgivning inom finansbranschen åtminstone skall kunna förvänta sig att få en avkastning som motsvarar genomsnittet, men allt över detta är bara naivt. Beroende på vilken hjälp man får/tar kan det nog även i många sammanhang vara så att man får resultat som är betydligt under snittet.

Graham nämner fem olika typer av rådgivare.


 1. Släkt och vänner.
 2. Lokala bankkontoret.
 3. Mäklarhusen.
 4. Finansiella tjänster och tidskrifter.
 5. Investeringsrådgivare.

1. Släkt och vänner
Detta är förmodligen den form av Graham är mest kritisk till. Förutom andra aspekter som hur relationen mellan vänner och släkt kan påverkas på grund av råd skriver Graham om det faktum att personen som frågar om råd ofta har en felaktig bild av rådgivarens egentliga kunskap - även om råden är väl menade.

Eller som Graham sammanfattar det som, Much bad advice is given free.

Lundaluppen försöker även göra en koppling till den informationen som finns på bloggar om aktier. Självklart är även jag av uppfattningen att information på bloggar och diskussionsforum också endast skall ses som information och inspiration. Ansvaret för resultatet är och förblir alltid ditt eget, och att förlita sig på andra bloggares (ofta anonyma) råd är inte bara naivt utan rent av dumdristigt.

2. Lokala bankkontoret
Alla som varit på besök hos sitt lokala bankkontor, oavsett ärende, har säkerligen någon gång fått frågan från bankmannen på andra sidan disken om bankens fonder inte skulle vara ett bra placeringsalternativ till bankkontot? Räntan är ju så låg nuförtiden.

Graham diskuterar egentligen en lite annan form av lokal bankman här, men fondexemplet passar bättre för svenska förhållanden att resonera kring. För de som läser på bloggar som denna behöver jag inte utveckla resonemanget mer än att säga att det förmodligen inte är en bra idé att placera sparpengarna i bankens storfonder.

3. Mäklarhusen
Råd från mäklarhus är Graham allt annat än positiv till, här blir det en för stor sammankoppling mellan säljare och rådgivare. Råden som ges internt till klienter/kunder har så klart ett högre värde eftersom klienterna får ta del av råden först, men det överväger inte problemet säljare/rådgivare och mäklarhusens koppling till att det är just transaktionerna som de tjänar pengar på.

För oss som får ta del av köp- och säljråd externt från mäklarhusen, t ex genom pressmeddelanden som nyhetstjänster rapporterar om från t ex Goldman Sachs eller annan valfri mäklarinstitution är även behäftade med det problemet att vi aldrig får läsa hela motiveringen till varför rådet ges. Är man konspiratorisk realistisk är det inte orimligt att anta att köpråd publiceras först när det är dags att sälja för mäklarhusens kunder - några måste ju köpa för att hålla uppe kursen. Å andra sidan, säljråd ges när någon vill köpa och därmed har ett intresse av att hålla nere kursen.

4. Finansiella tjänster och tidskrifter
Råd och analyser i olika tidningar och andra tjänster som löpande skickas ut till prenumeranter är en bra källa till inspiration och information. Men själva rådgivningsbiten skall den intelligente investeraren aldrig se som ett underlag för beslut.

5. Investeringsrådgivare
Definieras här som professionella  rådgivare, som man t ex kan hitta på välrenommerade private banking-avdelningar eller företag. Icke att förväxla med de investeringsrådgivare man kan träffa på det lokala bankkontoret över disk. De tar bra betalt och de hanterar bara konton med riktigt mycket pengar. Här handlar det mer om att hitta placeringar som bevarar kapitalet övertid och genererar stabil inkomst snarare än att hitta saker med snabb tillväxt. Samtidigt som det handlar om praktisk administration, är man riktigt rik men inte insatt finns det gott om företag som är villiga att hjälpa dig med allt det praktiska runt pengar, juridik, skatter med mera. All avkastning över snittet är dock att betrakta som 'extra service'.

Ofta landar private banking-förvaltningen i stabila investeringar där endast en liten del av kapitalet, om ens något alls, används för mer exotiska/riskfyllda placeringar.

Sammanfattar vi det hela känns det här med att lita på rådgivning som en ganska dålig idé - jämfört med att själv bilda sig en egen uppfattning.

Nyckel 10: hur man når överavkastning är upp till dig själv, ingen annan kan förväntas hjälpa dig med detta.

21 april 2016

Rapport från Handelsbanken - 2016-Q1

Igår släppte Handelsbanken sin kvartalsrapport för 2016-Q1. Det var, som vanligt, stabil läsning.

 • Resultatet per aktie ökade med 3 % till 2,12 kr (2,05).
 • Resultatet efter skatt ökade med 3 % till 4 043 (3 911).
 • Intäkterna steg med 5 % till 10 243 mkr.
 • Räntenettot minskade 2 % till 6 795 mkr.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,1 % (12,9).
 • Kreditförlusterna minskade till 0,04 % (0,07).
 • Provisionsnettot minskade 6 % till 2 170 mkr.

Ganska marginella rörelser om än i positiv riktning. I övrigt ett ganska lugnt kvartal. Aktier realiserades i MasterCard och Visa till en vinst av drygt 800 mkr. Ökade personalkostnader, främst avsättningar till Oktogonen och andra reserveringar för kommande förtidspensioner.

Resultatet i Storbritannien ökade med 18 % i lokal valuta.

I Nederländerna förvärvade man kapitalförvaltaren Optimix som väntas bidra till tillväxten inom förmögenhetsförvaltningen på Handelsbankens Nederländska marknad.

Handelsbanken fortsätter att vara den bank som är störst på nysparande i fonder i Sverige. 7,6 miljarder flödade netto in i Handelsbankens fonder under kvartalet trots att den totala marknaden minskade. Man startar tio nya rådgivningsenheter inom sparande, pension och private banking (som jag antar skall leda till färre kontor med mindre administrativa kostnader som följd).

Eget kapital och kapitaliseringen av banken fortsätter att öka stabilt.

Sammantaget en stabil rapport med fortsatt tillväxt trots ett lågt ränteläge.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

20 april 2016

Rapport från Betsson - 2016-Q1

Årets första rapport från Betsson släpptes under förmiddagen och, återigen, rapporterades dubbelsiffrig tillväxt på alla områden. Detta var det åttonde raka kvartalet då företagets tillväxt översteg marknadstillväxten på företagets kärnmarknader.

 • Intäkterna ökade med 18 procent till 1 miljard.
 • Intäkterna påverkades negativt med drygt 44 miljoner kr på grund av valutaeffekter.
 • Resultatet ökade med 4,4 procent till 234 mkr för första kvartalet.
 • Resultatet per aktie 4,32 % till 1,69 kr (1,62).

Alla varumärken utom Europe-Bet är ni migrerade till företagets gemensamma teknikplattform Techsson. Andelen aktiva kunder ökade med 45 procent till lite drygt 538 000.

39 procent av intäkterna kommer nu från aktiviteter på mobila enheter, det är ATH och en ökning med imponerande 68 procent jämfört med samma period ifjol. Den så viktiga rörelsemarginalen ligger på 25 procent.

I övrigt ett ganska lugnt kvartal, intäkter och kunder har fortsatt att öka men inga förvärv eller andra större händelser har skett. Betsson värderas nu till knappt 17 gånger vinsten för 2016, och 15 gånger vinsten för 2017. Direktavkastningen uppgår till 3,8 %. Med hänsyn till de legala riskerna är det ganska bra multiplar för ett företag som uppvisar dubbelsiffrig tillväxt på alla områden och har en direktavkastning på nästan fyra procent.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

17 april 2016

The Intelligent Investor - kapitel 9

Graham kör i nionde kapitlet en diskussion kring att investera i investmentbolag versus aktiefonder. Han kommer fram till att det är bättre att välja investmentbolag framför aktiefonder, eftersom de generellt sett är billigare. Det finns heller inte någon anledning att anta att investerarna i ett investmentbolag skulle vara sämre än de som förvaltar en aktiefond.

*

9. Investing in Investment Funds

*

Jag är så klart beredd att helt hålla med i resonemanget. Förutom argumentet att det är billigare, så tar ett investmentbolag ingen avgift som sätts procentuellt av aktuellt värde på aktiekursen eller som en andel av avkastningen, utan istället är det i första hand fasta kostnader för förvaltningen som det handlar om. Ett tredje skäl är utdelningen. Fonder som idag fortfarande har utdelning återinvesteras normalt sett automatiskt.

Ett fjärde argument är insynen. Det är långt ifrån en självklarhet att en aktiefond redovisar alla transaktioner som görs, i bästa fall lämnar de någon form av rapport i alla fall kvartalsvis eller årligen på en övergripande nivå.

I kommentarerna till kapitlet gör man en intressant jämförelse mellan amerikanska aktiefonder och index. Här tittar man på hur många av fonderna som varit bättre än index på olika tidsperioder. Jämförelsen är gjord per sista december 2002 och bakåt. Det ser ut ungefär så här.

Antal amerikanska aktiefonder som gick bättre än index.

1 år - 49 %
3 år - 60 %
5 år - 51 %
10 år - 31 %
15 år - 28 %
20 år - 15 %

Slutsatsen är att desto längre bakåt man jämför, ju sämre än index går fonderna. Det innebär att på lång sikt är det med andra ord nästan omöjligt att gå bättre än index om man arbetar med aktiefonder, även om det för vissa fonder kan se väldigt bra ut på kort sikt ibland.

En fond är aldrig bättre än de som förvaltar den just nu, om vi kombinerar det med stora belopp som hanteras med alla problem som detta medför, blir det lätt att förstå varför utvecklingen ser ut som den gör. Dessutom är det få fonder som tillåts arbeta koncentrerat. Hur många aktiefonder finns det t ex där antalet olika innehav uppgår till 10-15 stycken? Statistiskt vet vi att desto fler innehav man har, ju mindre är chansen att man slår index. Kombinerar man det med avgifterna så är man på lång sikt nästan garanterad att prestera under index.

Skulle man mot förmodan råka välja just någon eller några av de 10-15 procent av fonderna som på en tjugoårsperiod faktiskt går bättre än index, är det förmodligen mer tur än skicklighet. Vi skall inte heller glömma att merparten av alla aktiefonder som startas inte finns kvar efter 15-20 år, de läggs ner på grund av dålig lönsamhet.

Det går inte heller att välja enskilda fonder baserat på historik, en enskild fond som råkat gå bättre än index de senaste tjugo åren är knappast någon garanti för att den kommer fortsätta göra detta de kommande tjugo åren. Anledningen är att på tjugo år hinner både förvaltare, marknad och strategi förändras - vilket också är att betrakta som slumpvariabler.

Så länge man har statistiken totalt sett emot sig, spelar det ingen roll hur man argumenterar, aktiefonder går sämre än index på lång sikt. Skulle man mot förmodan placera allt i en och samma aktiefond är det slumpen som avgör om den kommer att gå bättre eller sämre än index de kommande tjugo åren.

Nyckel 9: köp hellre investmentbolag än aktiefonder.

13 april 2016

Rapport från Castellum - 2016-Q1

Rapporten från Castellum visar, återigen, att bolaget fortsätter sin kraftfulla men stabila och kvalitativa tillväxt. Tillväxtmålet om 10 % under året är fortsatt helt realistiskt.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 8 % till 366 mkr (338) första kvartalet.
 • Förvaltningsresultat per aktie ökade 10,3 % till 2,23 kr (2,02)
 • En engångspost på 13 mkr belastar resultatet, utan denna är tillväxten 12 %.

Några viktiga händelser första kvartalet 2016:

 • Förvärvar resterande 50 % av Ståhls för dryga halvmiljarden, väntas öka förvaltningsresultatet med 55 mkr på årsbasis.
 • Fortsatt hög förvärvs- och investeringstakt.
 • Stort förvärv av Norrporten (se nedan) officiellt.

Strax efter rapporten släpptes kom även ett pressmeddelande där Castellum meddelar att de köper Norrporten för drygt 10 miljarder kronor samt drygt 23 miljoner Castellum-aktier vilket motsvarar lite drygt 13 miljarder kronor till aktuell kurs. Detta ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent på ett bräde till cirka 71 miljarder kronor.

Förvärvet väntas öka förvaltningsresultatet med 900 mkr per år oräknat de kommande samordningsvinsterna. Norrportens fastighetsbestånd är framförallt allokerat i de tillväxtregioner som Castellum redan verkar.

Länk till rapporten.
Länk till pressmeddelandet.

08 april 2016

The Intelligent Investor - kapitel 8

Åttonde kapitlet är det första av de tre kapitel i boken som är de mest uppmärksammande (och kanske  mest intressanta enligt vissa). Kapitlet handlar om synen på aktiers pris versus hur marknaden prissätter aktier vid olika tidpunkter samt hur man kan dra nytta av detta. De två andra kapitlen som ingår i denna trio är fjortonde och tjugonde kapitlet, som avhandlar urvalskriterier respektive begreppet margin och safety vilket vi kommer till så småningom.

*

8. The Investor and Market Fluctuations

*

Marknaden är i ständig rörelse och därför finns det möjligheter att utnyttja detta. Enligt Graham kan utnyttjandet av svängningarna delas in i två olika typer.
 • Timing. Innebär helt enkelt att att man gör bedömningar, t ex via teknisk analys, att marknaden är på väg upp eller ner. I uppåtgående trend köper man eller behåller till dess att pendeln vänder, då säljer man. Tanken är att man skall förutse marknadens utveckling i förväg, kort och gott, köp billigt och sälj dyrt-strategin.
 • Pricing. Innebär istället att man bestämmer sig för vad en aktie är värd. När priset understiger detta värde köper man och när priset överstiger det förutbestämda värdet säljer man.
Det förstnämnda, d v s timing, definieras som ren spekulation och här bör den som ägnar sig åt detta också förvänta sig ett resultat därefter. Graham menar att timing kan fungera för vissa, främst professionella institutioner. Att tro att man som enskild småsparare långsiktigt skall kunna generera bra och någorlunda säker avkastning genom tajming anses däremot bara naivt.

Möjligen kan tajming användas mer maskinellt, t ex genom att tillämpa en balanserande strategi, som 50/50 eller annan fördelning som man löpande återbalanserar efter större rörelser åt något av hållen.

Mr Market versus dig själv
I en del av kapitlet beskriver Graham med exempel hur du som delägare i ett icke-noterat bolag dagligen får ett erbjudande från en annan delägare om att köpa och sälja dina aktier för de mest märkliga priserna. Ibland är priset rimligt och i linje med din egen uppfattning. I de avvikande fallen, vad gör du då? Tanken är att den som redan har en egen uppfattning och vågar stå för den istället utnyttjar de avvikande förslagen till sin egen fördel, d v s köper mer när erbjudandet understiger vad du tycker att bolaget faktiskt är värt, och säljer när priset överstiger det värde som du anser är rätt.

För den som är långsiktig utnyttjar man med fördel bara situationerna när köptillfälle ges till lägre pris, d v s de tillfälliga prissättningarna åt andra håller ignorerar man och fortsätter istället att behålla aktierna under förutsättning att företaget fortsätter att utvecklas enligt plan.

Kriterier för en övervärderad börs
Som en parentes kan nämnas att Aktiefokus.se har även skrivit ett inlägg om åttonde kapitlet där de går igenom Grahams definition på när börsen är högt värderad. Sammanfattningsvis definieras en övervärderad börs enligt nedanstående lista:
 • Historiskt höga börskurser.
 • Höga P/E-tal.
 • Direktavkastningen är låg i förhållande till räntan.
 • Fokus på marginaler.
 • Stort antal nyintroduktioner/IPO:er.

Nyckel 8: bilda dig en egen uppfattning om vad en aktie egentligen är värd, utnyttja sedan marknadsrörelserna för köp och sälj när marknaden prissätter över och under 'ditt pris'.

07 april 2016

Rapport från HM - 2016-Q1

Vi inleder årets första rapportsäsong med första rapporten från HM som släpptes 6:e april. Det var en bra rapport som visar att HM är fortsatt med på banan.

I korthet:
 • Omsättningen ökade med 8 procent till 43 miljarder SEK (40,276) för första kvartalet.
 • Vinsten minskade med 30 % till 3 327 miljoner (4 723).
 • Vinsten per aktie, EPS, minskade med 29 % till 1,54 (2,18) första kvartalet.
 • Bruttomarginalen uppgick till 52 % vilket kan jämföras med 55,2 % samma kvartal ifjol.

HM fortsätter sin expansion. Per sista mars har e-handel öppnats på sju nya marknader, totalt skall e-handel starta på 11 nya marknader under året och vid årets slut ska det gå att e-handla från HM i 34 länder/marknader.

På butikssidan planeras det för 425 nya butiker under 2016, i april kommer butik nummer 4 000 att öppna i Mall of India i New Delhi.

Den lite svagare vinstutvecklingen i 2016-Q1 kommenteras med att man jämför mot samma kvartal förra året som var extremt starkt. Dessutom har både valutaeffekter på inköpssidan samt varmt vinterväder bidragit negativt till vinstutvecklingen.

De massiva investeringarna i bland annat it-stöd, varumärken och nya koncept skall bana väg för en fortsatt långsiktig tillväxt under många år ännu.

Länk till rapporten.

02 april 2016

The Intelligent Investor - kapitel 7

I detta kapitel beskriver Graham aktiviteter och strategier som den mer företagsamme, eller aktive (min översättning), kan ägna sig åt för att förbättra avkastningen. Den aktive investeraren är den som förutsätts kunna lägga mer tid på sin portfölj än den defensive investeraren.

*

7. Portfolio Policy for the Enterprising Investor: The Positive Side

*

Främst fyra aktiviteter, eller strategier, tas upp:

 1. Köpa i/efter nedgångar och sälja i/efter uppgångar.
 2. Köpa särskilt utvalda tillväxtaktier.
 3. Köpa olika typer av tillgångar till låga värderingar.
 4. Köpa aktier i särskilda situationer.
Market timing - köpa billigt och sälja dyrt
Alla som någon gång tittat på ett diagram över en kursutveckling över lite längre tid vet hur makalöst enkelt det är att låta sig luras av hur enkelt det borde vara att tajma marknaden. Alla som i verkligheten prövat detta vet att det inte är riktigt lika enkelt att göra detta.

Köpa billigt och sälja dyrt är heller inget som Graham rekommenderar, annat än möjligen med den balanserade strategin som tas upp i bland annat kapitel fyra. För den som ändå vill ge sig på marknadstajming hänvisas till nästa kapitel.

Särskilt utvalda tillväxtaktier
I teorin bör alla aktiva investerare fokusera på tillväxtaktier som presterat bättre än genomsnittet tidigare och även förväntas göra så i framtiden. I praktiken tar Graham upp några aspekter kring varför det inte är lika självklart att göra så.

Grundproblemet är att sådana aktier vanligtvis handlas till betydligt högre vinstmultiplar än vad som är lämpligt för köp. Den andra invändningen är att historiska resultat inte är någon garanti för framtida resultat, då kraftig tillväxt inte kan fortsätta för evigt.

Slutsatsen är att ingen bör köpa tillväxt till högre multiplar än än 20-25 på genomsnittlig vinst under en längre historisk period.

Fyndpriser och särskilda situationer
Här sveper man över ett ganska brett spektra. Alltifrån situationer där stora företag befinner sig i tillfälliga problem och därmed betraktas som icke-populära av marknaden. Detta ger ofta resultatet att aktiekursen är betydligt lägre än vad som långsiktigt kan motiveras.

Nyckeln här är så klart att man måste vara tillräckligt övertygad, objektivt sett, att problemen är just tillfälliga. Omvänt kan man sälja företag som är överdrivet populära och därför handlas till en kurs som är omotiverat hög (tillfälligt).

De sista delarna tar även upp en hel del mer, ovanliga situationer, som jag inte tycker är särskilt intressanta för mig som småsparare.

Nyckel 7a: var försiktig med tillväxtaktier som är för dyra.

Nyckel 7b: köp aktier när de handlas till omotiverat låga priser under förutsättning att priset är lågt på grund av tillfälliga problem och/eller impopularitet.

28 mars 2016

The Intelligent Investor - kapitel 6

Sjätte och sjunde kapitlet tar upp mer aktiva sätt att förvalta sin portfölj. I det sjätte kapitlet tar Graham främst upp saker som skall undvikas, även om man är en aktiv investerare. Istället för att diskutera vad man kan göra går han istället igenom vad man inte ska göra.

*

6. Portfolio Policy for the Enterprising Investor: Negative Approach

*

Förutom att skriva en hel del om vilka typer av obligationer som skall undvikas och under vilka förutsättningar som dessa skall köpas respektive inte köpas, tar man också upp två områden som är mer intressanta att reflektera över i vår tid. IPO:er och preferensaktier.

Preferensaktier
Eftersom jag varken har tiden eller intresset att sätta mig in djupare i preferensaktier nöjer jag mig med att konstatera att detta inte är något för mig.

IPO:er
Jag behöver knappast läsa vidare för att bli övertygad om att introduktioner inte är något för mig att syssla med. Riskerna är, för den generellt insatte läsaren, ganska uppenbara och någon större utläggning om varför är knappast nödvändig.

Det kan säkert finnas lägen när det kan vara vettigt att delta i introduktioner, t ex om man själv är med och skall arbeta i företaget eller på annat sätt besitter insyn/kunskaper i verksamheten på ett sätt utöver det vanliga.

Har även svårt att se varför man i andra fall skulle vilja riskera sitt egna baskapital för att finansiera tester av andra affärsidéer? Något som inte har med sjätte kapitlet att göra, men som ändå är intressant att reflektera över, är varför många företag vill åt småspararnas pengar vid börsintroduktioner? Om företaget nu är så bra som det står i prospekten borde det väl inte vara några problem att få loss gott om kapital från de professionella och resursstarka institutionella investerarna? Eller kan det vara så att man måste ge sig på småsparare eftersom de förstnämnda anser att risken är för hög? Tänkvärt.

Sammanfattningsvis ett kapitel som inte ger så mycket mer än att råda till försiktighet när det gäller börsintroduktioner och preferensaktier. Två saker som jag redan idag ser som mer eller mindre uteslutet att syssla med.

Nyckel 6: undvik IPO:er och preferensaktier.

25 mars 2016

The Intelligent Investor - kapitel 5

Femte kapitlet fortsätter att ge råd för den defensiva investeraren. Utgångspunkten är fyra grundläggande regler.

*

5. The Defensive Investor and Common Stocks

*

Grundläggande regler för aktier i portföljen:

 1. Diversifiering om 10-30 aktier.
 2. Varje företag skall vara stort, stabilt (eng. conservative) och välfinansierat.
 3. God utdelningshistorik under lång tid.
 4. Inte betala mer än 25 gånger genomsnittsvinsten de senaste sju åren.

(1) För några år sedan var jag inställd på att skapa en portfölj med cirka 30 bolag, lagom till att jag uppnått det målet cirka två år senare svängde jag om till att istället skala ner portföljen till 4-10 bolag. Jag är, för närvarande i alla fall, mer övertygad om att färre bolag i portföljen ger bättre avkastning. Ur ett defensivt perspektiv är det så klart bättre att ha fler bolag i portföljen. Här finns egentligen inget som är rätt eller fel, om man inte väger in hela bilden. Under en investerares livstid kan det finnas perioder då det passar bättre med både färre och fler aktier i portföljen. Jag anser därför att ett intervall på 5-30 aktier är ett bra spann. Går man utanför detta intervall börjar det bli alltför extremt.

(2) Att det skall vara stora, stabila och välfinansierade bolag kräver inget ytterligare utvecklande för att övertyga mig.

(3) God utdelningshistorik är också viktigt, men i mitt tycke är det långt ifrån avgörande i merparten av fallen. I alla fall så länge man inte planerar att göra uttag från sin aktieportfölj, då kan vinster likaväl investeras direkt i bolagen man äger utan att de tar omvägen via investeraren. För en defensiv strategi blir regeln desto viktigare, vilket är vad kapitlet handlar om.

(4) Tillväxtaktier för en defensiv investerare. Att inte köpa aktier till mer än 20-25 gånger vinsten eliminerar tillväxtaktier, även stabila och lönsamma sådana. Här menas att tillväxtaktier är sådana vars vinst per aktie åtminstone fördubblas var tionde år, vilket innebär en vinsttillväxt på cirka 7 procent per år. Hur som helst så konstaterar man att många tillväxtaktier helt enkelt är för dyra att köpa.

Dollar Cost Averaging
DCA eller månadsvis köp av aktier är Graham positiv till där man bland annat refererar till studier där man utvärderat månadsvis köp under olika tioårsperioder där man kommit fram till att samtliga fall varit framgångsrika, även exklusive inräknade utdelningar. Samtidigt tar man också upp problemet med att det är få som har möjlighet att sätta av exakt samma belopp per månad under en tio-tjugoårsperiod.

Investerarens livssituation
I kapitlet finns ett avsnitt som diskuterar investerarens livssituation och hur den bör kopplas till vilka investeringsval man gör. Generellt är inriktningen att man skall vara konservativ, d v s inte ta onödiga risker. Det gäller även den den som planerar att bli en aggressiv investerare. I det senare fallet rekommenderar man istället att man börjar med att vara konservativ och istället försöker lära sig mer om investering.


Nyckel 5: äg/köp flera stabila tillväxtföretag med god utdelningshistorik som är rimligt värderade.

18 mars 2016

The Intelligent Investor - kapitel 4

Graham menade att förväntad avkastning till stor del har att göra med hur kunnig och engagerad investeraren är. Det här skulle ha större betydelse för avkastningen är den mer klassiska teorin om förhållandet mellan risk och avkastning.

Det förs också ett resonemang kring huruvida man löpande skall balansera sin portfölj så att vikten mellan aktier och räntebärande hålls på en bestämd nivå, t ex 25/75, 50/50 eller 75/25 beroende på rådande marknadssituation. Graham menar samtidigt att det är få som i praktiken klarar att upprätthålla den på förhand bestämda balansen mellan aktier och räntebärande.

*

4. General Portfolio Policy: The Defensive Investor

*

Blir avkastningen bättre om man har mer kunskap och är engagerad?

Ja, förmodligen. Det finns många andra faktorer som spelar in också, men är man engagerad ökar så klart chansen att man tar bättre beslut, som i förlängningen leder till en långsiktigt bättre och stabilare avkastning. Det är egentligen ganska självklart, precis som chansen att lyckas inom andra områden ökar om man är påläst, insatt och engagerad. Detta skall så klart inte blandas ihop med hur aktiv man är, vilket som många insatta vet kan vara något helt annat.

Hur stor del aktier versus räntebärande?

Det här kopplar jag främst till faktorerna kunskap, personlighet och mål. Är man helt oinsatt/ointresserad, inte gillar skarpa svängningar, inte har någon ekonomisk likviditetsbuffert och har som mål att använda kapitalet inom en tioårsperiod är det förmodligen inte optimalt att vara 100 % exponerad i aktier.

Omvänt gäller att är man insatt och engagerad, inte är oroad över svängningar och har en horisont över 10 år där slutmålet är att hela kapitalet (eller större delen av det) aldrig skall tas ut - är förmodligen 75 % eller mer i räntebärande inte en långsiktigt god idé.


Nyckel 4a: ha tydliga, men enkla, regler för hur du balanserar din portfölj mellan aktier och räntebärande, som är kopplat till dina mål med investeringarna.

Nyckel 4b: se till att vara engagerad och påläst inom området investeringar, det i sig är förmodligen den bästa investeringen.

05 mars 2016

The Intelligent Investor - kapitel 3

Det tredje kapitlet bjuder på en genomgång av utvecklingen på aktiemarknaden sedan slutet på 1800-talet. Här blir det tydligt att aktier inte alltid går upp, och att när, eller rättare sagt till vilket pris, man gör sina investeringar har en avgörande betydelse för avkastningen.


*

3. A Century of Stock Market History

*

Utvecklingen på aktiemarknaderna, över en mycket lång period, är ett bra bevis på att marknaden alltid är full av överraskningar. Alla försök att spå framtiden baserat på historik är dömda att misslyckas, det har historien visat med all önskvärd tydlighet. Trots att historien historien, hittills i alla fall, alltid upprepat sig när det kommer till nedgångar är historien full av uttalanden och prognoser som spår evig linjär tillväxt.

De senaste exemplen hittar vi i slutet av 90-talet när it-bubblan härjade som värst, eller under superkonjunkturen innan 2008. Trots att historiken visar att marknadens värderingar alltid flukturerat över olika tidsepoker finns det gott om personer som vill hävda motsatsen.

Sammanfattat är budskapet att man inte skall använda historik för att försöka spå framtiden. Det enda vi vet är att marknaden går upp och ner och att vi inte vet när detta sker. Detta resonemang är högintressant idag där vi återigen upplever en tid med höga värderingar, som av många anses vara motiverade med hänvisning till det låga ränteläget.

När priserna är högre är också risken högre, så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Även om vi just nu har en marknad där värderingarna är höga, så kan vi förmodligen vara säkra på att det inte alltid kommer vara så.

Detta väcker frågeställningar kring om det då är värt att vänta ut marknaden? Grundproblemet här är att vi inte vet hur länge vi måste vänta. Hela resonemanget blir paradoxalt då man å ena sidan anses ta en högre risk när man köper till ett högre pris, men å andra sidan inte vet under hur lång tid högre värderingar kommer att gälla. När skall man då investera?

Återigen får man då återgå till det enskilda fallet för att kunna göra en bedömning.

Det som styr vinstutvecklingen (och den efterföljande prissättningen på marknaden) beror på tre faktorer:
 1. Realtillväxt
 2. Inflation
 3. Spekulation (marknadens intresse för aktier)
Den sista komponenten, spekulation, är den som har störst inverkan i det lite kortare perspektivet. Generellt på finansmarknaderna gäller, ju sämre framtiden verkar vara, desto bättre brukar investeringen bli*. När man köper har stor betydelse för utvecklingen, och det är detta som skall utnyttjas (tas upp i senare kapitel i boken).

Nyckel 3: till vilket pris man köper har en avgörande betydelse för hur avkastningen kommer att bli, oberoende av den historiska avkastningen.

* Återigen under förutsättning att man investerar i enlighet de antagna principerna.


27 februari 2016

The Intelligent Investor - kapitel 2

Andra kapitlet diskuterar risken med inflation och hur man bäst skall skydda sig. Det korta och enkla svaret är att man skall äga aktier, men utan att tumma på de övriga reglerna för vilka aktier som köps. En rad andra tillgångsslag som obligationer, fastigheter och andra realtillgångar tas upp som alternativ, slutsatsen är ändå att för privatinvesteraren är det aktier som är det bästa.

*

2. The Investor and Inflation

*

Kapitlet påtalar också, särskilt i kommentarerna till kapitlet, att inflationen de senaste decennierna varit låg (boken sträcker sig några år in på 2000-talet). Vi kan fylla på med att det knappast blivit mer inflation de senaste femtom åren. En viktig poäng att ha i åtanke är att det inte skall uteslutas att det här kan komma att förändras.

Utöver guld, fastigheter och obligationer som tas upp som mindre intressanta för privatinvesteraren som ett inflationsskydd nämns i kommentarerna REITs som ett alternativ. Det är, till skillnad från många andra i blogsfären, något som jag är inte är beredd att hålla med om.


Nyckel 2: aktier är bästa skyddet mot inflation, givet att man investerar i aktier enligt de övriga principerna som Graham rekommenderar. Undvik andra former av tillgångsslag och 'produkter'.