27 februari 2016

The Intelligent Investor - kapitel 2

Andra kapitlet diskuterar risken med inflation och hur man bäst skall skydda sig. Det korta och enkla svaret är att man skall äga aktier, men utan att tumma på de övriga reglerna för vilka aktier som köps. En rad andra tillgångsslag som obligationer, fastigheter och andra realtillgångar tas upp som alternativ, slutsatsen är ändå att för privatinvesteraren är det aktier som är det bästa.

*

2. The Investor and Inflation

*

Kapitlet påtalar också, särskilt i kommentarerna till kapitlet, att inflationen de senaste decennierna varit låg (boken sträcker sig några år in på 2000-talet). Vi kan fylla på med att det knappast blivit mer inflation de senaste femtom åren. En viktig poäng att ha i åtanke är att det inte skall uteslutas att det här kan komma att förändras.

Utöver guld, fastigheter och obligationer som tas upp som mindre intressanta för privatinvesteraren som ett inflationsskydd nämns i kommentarerna REITs som ett alternativ. Det är, till skillnad från många andra i blogsfären, något som jag är inte är beredd att hålla med om.


Nyckel 2: aktier är bästa skyddet mot inflation, givet att man investerar i aktier enligt de övriga principerna som Graham rekommenderar. Undvik andra former av tillgångsslag och 'produkter'.

20 februari 2016

The Intelligent Investor - kapitel 1

Inspirerad av Lundaluppens genomgång av The Intelligent Investor tänkte jag i en serie av inlägg sammanfatta mina egna tankar och reflektioner efter att ha läst boken.

*

1. Investment versus Speculation

*

Första kapitlet diskuterar skillnaden mellan att investera och spekulera.

Grundelementen i definitionen av investering.

 • Noggrann analys av företaget och dess verksamhet.
 • Skydd mot stora förluster.
 • Rimlig avkastning i förhållande till risken.

En av utgångspunkterna tar sitt fokus i att det är bolaget, inte aktien, som är intressant. Det implicerar också att aktier skall köpas till ett rimligt pris i förhållande till det bedömda värdet på bolaget. Köp till ett rimligt pris, givet att bolaget bedöms ha rätt kvalifikationer i övrigt, anses vara en av grundstenarna i att skydda sig mot stora förluster.
Spekulation å andra sidan, innebär mer fokus på själva aktien och tron på att någon annan är villig att köpa aktien av dig till ett högre pris, oavsett det långsiktigt underliggande värdet (även känt som greater fool theory). I kommentarerna till kapitlet tar man upp flertalet exempel på vad som avses med spekulation och det faktum att framgångsrik spekulation, för den stora majoriteten, främst handlar om kortsiktig tur och på lång sikt alltid leder till förluster.

Spekulation, eller kortsiktig handel (även känt som trading), är kasinoformen av aktiehandel där oddsen alltid är riggade emot dig. Investering däremot innebär, under rätt former, att du har oddsen på din sida och kommer att sluta som den långsiktiga vinnaren.

Kortsiktiga strategier kritiseras som fenomen som förr eller senare alltid slutar att fungera. T ex januarieffekten eller The Dow Theory.

Reflektioner:

När man läser kapitlet känns det ganska självklart att det är det underliggande bolaget som uppmärksamheten bör ägnas. Det känns också självklart att investeringen bör ske till ett rimligt pris som bygger på en bedömning av bolagets framtida intjäningsmöjligheter.

De allra flesta som blir intresserade av aktier har ofta en helt annan väg in till det här området, inklusive undertecknad. Förutom att det initialt kan verka väldigt enkelt att göra snabba vinster genom att gå in och ur marknaden, uppmuntras vi av samtliga aktörer som tillhandahåller mäklartjänster och finansiella produkter att agera kortsiktigt.

Istället för att tänka före och själv samt hålla fast långsiktigt vid direktägda aktier uppmuntras vi istället ha en hög transaktionsaktivitet och gärna placera i alternativa finansiella produkter i allt från aktivt förvaltade aktiefonder till mer komplexa instrument som utgivaren knappt kan förklara själv hur de är uppbyggda.

Det blir ganska uppenbart att man ger sig in i ett spel där oddsen bokstavligt talat är riggade emot dig.  Du har själv illusionen att det är lätt att göra snabba klipp samtidigt som mäklare och utgivare av de finansiella produkterna är de som tjänar de faktiska pengarna på courtage och avgifter. Det är helt enkelt ett spel som du långsiktigt inte kan vinna genom kortsiktigt agerande.

Lärdom:

Statistiken visar med all önskvärd tydlighet att de långsiktiga vinnarna är de som investerar med oddsen på sin sida i bra bolag. Ju bättre man lyckas med detta, desto större vinnare kommer man att bli på aktiemarknaden.

Nyckel 1: köp andelar, inte aktier, i kvalitetsbolag baserat på väl grundade slutsatser. Spekulera inte i prisuppgångar.

Om man som aktieintresserad sysslar med investering eller spekulation är något som alla bör fundera över. Även om Grahams skiljelinjer är tydliga så är verkligheten förmodligen inte lika svart eller vit för många av dagens aktieintresserade.

13 februari 2016

Rapportsammanfattning - 2015-Q4

Sådär! Då var alla rapporter för mina portföljbolag klara för 2015. Det blev ett starkt år för portföljbolagen med god vinst- och utdelningstillväxt. Alla bolag har ökat vinsten per aktie, hälften med dubbelsiffrig tillväxt. Alla bolag höjer utdelningen, utom HM som behåller samma utdelningsnivå som förra året.

Diagrammet här nedan visar vinsttillväxt per företag (blå stapel) och utdelningstillväxt (röd stapel) på årsbasis för respektive portföljbolag.


I snitt, oviktat, ökar vinsttillväxten med 14 % i portföljen och utdelningarna med 13 %.

*Investor visar förändring av kassaflöde, Castellum förändring av förvaltningsresultat på aktie.

Rapport från Activision Blizzard - 2015-Q4

Activision Blizzard får avsluta rapportsäsongen för 2015-Q4. De gör det med en spännande sammanfattning av 2015 och med en intressant utblick över ett spännande 2016 fyllt av nya tillväxtmål och vinstökningar på den intressanta spelmarknaden.


 • Intäkterna ökade med 6 % till 4 664 MUSD.
 • Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 1 319 MUSD.
 • Rörelsemarginalen uppgår till 28 %.
 • EPS ökade med 5 % till 1,19 USD.
 • Utdelningen föreslås höjas med 13 % till 0,26 USD/aktie.


Det finns enormt mycket detaljer i bolaget rapport att ta del av, i korthet belyser man för 2015 tre faktorer som varit drivande för den goda utvecklingen.


 • Bredare målgrupp, expansion på nya plattformar och geografiska områden.
 • Utveckling av riktiga bra innehåll i spelen löpande uppdateringar av spelen.
 • Framgångsrik övergång till nya sätt att ta betalt för spelen, i fokus är in-game content.

Under sista kvartalet nådde man över 80 miljoner aktiva användare, vilket är ATH. Man estimerar att användarna spelat företagets spel under totalt 3,5 miljarder timmar bara under sista kvartalet. För hela 2015 handlar det om över 14 miljarder timmar, vilket är 16 procent mer än föregående år. Ju fler timmar som användarna lägger på spelen, desto större exponering för in-game-försäljning får företaget. Tillväxten i deras tillgängliga marknad kan då mätas inte bara i antalet användare, utan och i antal timmar som användaren exponeras för produkten.

Företaget spår en fortsatt god tillväxt under 2016, och med satsningarna på mobila spel via köpet av King och satsningen på esports via MLG finns mycket av infrastrukturen på plats som behövs för att kunna fortsätta att växa inom de områden där spelbranschen utvecklas som mest.

Som före detta spelintresserad (läs Amiga 500 sent 80-tal/tidigt 90-tal) är det onekligen spännande att se hur spelandet förändrats, utvecklats och hur betalningsmodellerna fullständigt förändrats. Vem kunde då föreställa sig att man cirka tjugofem år senare skulle tycka att det naturliga sättet att spela är genom en telefonskärm i HD-upplösning, med en okänd människa från en annan världsdel som motståndare? Eller att man under spelets gång kan köpa mer liv eller andra verktyg för riktiga pengar för att komma vidare? Eller att intresset att se på när andra spelar datorspel skulle bli så omfattande att det går att fylla upp arenor i storleksordningen Globen/Ullevi med betalande besökare som ser på när andra spelar fotboll mot varandra i ett datorspel? Länk till rapporten.

11 februari 2016

Rapport från Sampo - 2015-Q4

En stabil rapport från Sampo levererades under onsdagen. Bolaget rapporterade ökad vinst inom alla affärsområden. Rörelseresultatet som levererades var rekordhögt om 1 888 MEUR. Utdelningen föreslås höjas med lite drygt tio procent.

 • Utdelningen höjs med 10,2 % till 2,15 € per aktie.
 • Vinsten per aktie ökade med 8 % till 2,96 €.
 • Vinsten ökade totalt med 8 % till 1 656 MEUR.

Även Sampos stora innehav i Nordea utvecklades bra. Sampo äger 21,25 % procent av Nordea , som även de föreslår en blygsam höjning av utdelningen i år. Även om intäkterna minskade lite i år för Nordea så ökade vinsten per aktie, EPS, med 10 procent till 0,91 €. Inte fantastiskt, men godkänt.

I utsikterna för 2016 räknar bolaget med goda resultat, de specificerar tyvärr inte ytterligare vad de definierar som goda resultat. Samtidigt, som tidigare, flaggar bolaget för att det är en stor utmaning att investera i fixed income med nuvarande lågräntemiljö.

I ärlighetens namn så ser jag inte Sampo primärt som ett tillväxtbolag i min portfölj, utan snarare en del av den stabila plattformen i portföljen som ökar vinsten långsamt och samtidigt bjuder på generösa utdelningar. Det vill säga exakt så tråkigt som ett stort förvaltningsbolag skall vara.

Länk till rapporten.

10 februari 2016

Rapport från Disney - 2016-Q1

Framgångarna med Star Wars återspeglas även i Disneys kvartalsrapport för första kvartalet 2016 (brutet räkenskapsår). The Force Awakens bidrog starkt till resultatökningarna inom Studio Entertainment och Consumer products/Interactive media med en resultattillväxt på 86 respektive 23 procent. Inte illa. Parks and Resorts ökade, till stor del tack var inhemsk tillväxt, med 22 procent.

 • Resultatet för första kvartalet 2016 ökade med 32 procent till 2,9 miljarder USD.
 • Vinsten per aktie, EPS, ökade med 36 procent till 1,73 USD. Utan jämförelsestörande poster.
 • Vinsten per aktie, EPS, ökade med 28 procent till 1,63 USD. Inklusive jämförelsestörande poster.

Det är genomgående dubbelsiffriga tillväxtökningar. Tack vare Star Wars kunde man under kvartalet presentera den högsta kvartalsvinsten någonsin i företagets historia.


Intäker per segment (i miljarder dollar)

 • Media Networks 6,33 +8 %
 • Parks and Resorts 4,28  +9 %
 • Studio Entertainment 2,72 +46 %
 • Consumer Products and Interactive Media 1,91 +8 %
Summerat 15,24 +14 %

Rörelseresultat per segment (i miljarder dollar)

 • Media Networks 1,41 -6 %
 • Parks and Resorts 0,98 +22 %
 • Studio Entertainment 1,01 +86 %
 • Consumer Products and Interactive Media 0,86 +23 %
Summerat 4,27 +20 %

Summerat har vi en rörelsemarginal på 28 %.


Disney delar ut två gånger per år sedan i somras då första delutdelningen skedde, den senaste skedde nu i januari. Båda utdelningarna innebär en utdelningsökning för 2015 på 19 % jämfört med 2014.

Länk till rapporten.

09 februari 2016

Rapport från Handelsbanken - 2015-Q4

En helt fantastisk rapport från Handelsbanken, i och med utdelningshöjningen har vi nu en direktavkastning som närmar sig 6 procent på aktuell kursnivå som aktien handlas. Bokslutskommunikén inleds i punktform och här följer några av de kanske mest intressanta:

 • Utdelningen höjs med 3 procent till 6 kr/aktie inklusive extrautdelning.
 • Resultatet per aktie ökade med 8 procent till 8,57 kr.
 • Intäkterna ökade totalt med 5 procent till 40 366 mkr.
 • Rörelseresultatet ökade 7 procent till 20 445 mkr, högsta någonsin.
 • Vinst efter skatt steg med 8 procent till 16 343 mkr
 • Räntabilitet på eget kapital steg till 13,5 %
 • Räntenettot steg med två procent till 27,7 mdr kr.

Man får anstränga sig för att hitta negativa saker i rapporten. Det mesta ser ok, bra eller väldigt bra ut. Antalet kontor har minskat sedan föregående kvartal, men mätt i monetära enheter fortsätter intäkterna att öka, liksom vinsterna.

Totalt har man nu 845 kontor i sex länder, det är fyra fler jämfört med förra kvartalet. Tillväxten ökar dock totalt sett i monetära enheter. Jämförelsen är hela 2015 versus 2014. I procent är det Storbritannien och Nederländerna som ökar snabbast.

+30 % Storbritannien
+13 % Nederländerna
+4 % Danmark
0 % Sverige
-4 % Finland
-5 % Norge

I presentationen finns det många intressanta delar som visar på styrkan i banken. T ex har provisionsnettot ökat med hela 57 procent under 2015-Q4 jämfört med 2012-Q4. Banken fortsätter att vara störst inom nysparande i Sverige. Kostnadsbasen sjunker utanför tillväxtregionerna. 

Sammanfattat får Handelsbanken mitt fortsatta förtroende ett kvartal till.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.


07 februari 2016

Rapport från Hexagon - 2015-Q4

Hexagon rapporterade ökad omsättning, förbättrad rörelsemarginal, ökad vinst, ökad vinst per aktie, ett starkt kassaflöde och föreslår en utdelningshöjning på 16 procent i rapporten som släpptes under fredagen 5 februari. Sammanfattningsvis en bra rapport.

Året i korthet:

 • Hexagon höjer utdelningen med 16 procent till 0,43 € per aktie.
 • Vinsten per aktie ökade med 23 procent till 1,39 €.
 • Rörelsemarginal uppgick till 24 procent, vilket är ett rekord för bolaget.
 • Operativa kassaflödet ökade med 48 procent till 193 miljoner euro.
 • Omsättningen ökade med 10 procent.

VD Ola Rollén sammanfattar rapporten ganska bra i VD-ordet:

"Despite market turmoil and oil price drama, this is our best quarter and year yet. While our recorded organic growth of 3 per cent is lower than prior quarters in the face of macro headwinds, we reported a record operating margin of 24 per cent. The Industrial segment – impacted by the weak oil and gas market, particularly in the Americas – reported growth in Europe and Asia. At the same time, the Geospatial segment, which faced challenging comparison numbers in China, reported solid growth in North America as well as Europe. Closing the year with a cash conversion above 90 per cent, our solid profit and continued cash flow generation has resulted in a very strong balance sheet. Despite the uncertainty surrounding the world economy going into 2016, we remain confident in our ability to generate growth – both organically and through acquisitions."

I likhet med samtliga VD-ord måste det problematiska omvärldsläget nämnas, bortsett från det så ger Hexagon en stark indikation på att det går bra för bolaget. Det blir väl godkänt på i princip samtliga punkter.

Med anledning av det rådande läget på börsen är jag för närvarande inte placerad i Hexagon, men det är inte omöjligt att det blir en mindre position inom kort med tanke på de fina siffrorna.

Länk till rapporten.05 februari 2016

Rapport från Betsson - 2015-Q4

Så var det dags för ännu en kanonrapport från Betsson. Tvåsiffrig tillväxt är levererad under ännu ett kvartal och för ännu ett helår. Dessutom föreslås utdelningen höjas samtidigt som bolaget meddelar att framtidsutsikterna ser fortsatt goda ut. Värderingen för 2015 års vinst ligger på strax under 20 gånger vinsten, för beräknad vinst 2017 har vi med dagens stängningskurs en vinstmultipel på knappt femton gånger vinsten. Till dagens kurs är direktavkastningen nu nästan fyra procent.

 • Intäkterna ökade med 23 procent till 3 722 MSEK.
 • Vinsten efter skatt ökade med 8 procent till 770,7 MKSEK efter reservation för framtida skatt.
 • Vinst per aktie ökade med 6,7 procent till 6,02 kr
 • Utdelningen per aktie förslås bli 4,51 kr vilket är en höjning med drygt 13 procent.

Kostnaderna har varit lite högre än tidigare, det är i sig inget konstigt eftersom högre omsättning förr eller senare måste följas av högre kostnader, annars skulle marginalen ständigt förbättras till en helt orimlig nivå.

Betsson har gjort en reservering på cirka 10 % av årsvinsten för en eventuell skattekostnad i Tyskland. Betsson kommer att driva en juridisk process för att slippa denna skattekostnad, så värsta scenariot är att reserveringen inte kommer att kunna hävas. Trots reserveringen på det för årsvinsten ganska betydande beloppet av cirka 100 miljoner kronor ökar vinsten ändå med nästan 10 procent, det i sig får anses vara ett styrkebesked.

Några highlights från verksamheten:
 • Intäkterna från mobila enheter har ökat med 100 % jämfört med samma kvartal förra året.
 • Marknadsföringskostnaderna ökade inte som andel av intäkterna, vilket varit på tapeten i tidigare rapporter som ett orosmoln.
 • Insättningarna på kundernas speldepåer ökade med 17 procent.
 • Aktiva kunder ökade med 35 %.


Länk till rapporten.

03 februari 2016

Rapport från Novo Nordisk - 2015-Q4

Novo Nordisk rapporterade under dagen en fantastisk utveckling på 43 % av rörelseresultatet under 2015 jämfört med föregående år. En helt fantastisk siffra, 43 %. I lokala valutor stannar vinstutvecklingen på 21 % innan jämförelsestörande poster. Justerat för engångsposter landar vinsttillväxten på 14 % i lokala valutor.

 • Vinsten ökade med 32 % till 34,9 miljarder DKK.
 • Vinster per aktie ökade med 34 % till 13,52 DKK.
 • Omsättningen ökade med 22 % till 107,9 miljarder DKK, 8 % i lokala valutor.

Bolaget rapporterade att de uppnått alla sina finansiella mål som upprättades 2013. I och med det här har nya mål satts, bland annat guidar man nu för en tillväxt på 10 % av rörelseresultatet, man kommer inte heller att sätta något nytt mål för marginalförbättringar - vilket i sig kanske inte är något att häpna över eftersom man räknar med att rörelsemarginalen istället skall ligga stabilt på 44 %.

Försäljning och vinsttillväxt under 2016 räknar man skall stanna på 5-9 procent i lokala valutor, vilket jag gissar inte helt föll marknaden i smaken.

Utdelningen föreslås höjas med 28 % och man flaggar för ett återköpsprogram av aktier för upp till 14 miljarder DKK den kommande 12-månadersperioden. Vilket med aktuellt börsvärde motsvarar ungefär 1-2 procent av aktiestocken.

Sammanfattat har vi förbättringar och ökningar på alla punkter kombinerat med en rejäl utdelningshöjning på nästan 30 % kombinerat med återköpsprogram. Det finns med andra ord inte så mycket att klaga på. Att man sänker sina höga tillväxtmål en del är i sig inget konstigt med tanke på bolagets storlek.

Novo Nordisk är redan störst, eller bland de största, på flera av sina affärsområden. De har dock långt ifrån hela marknaden vilket innebär goda möjligheter till att fortsätta ta större marknadsandelar, vilket företaget även gjort långsamt under 2015 och förmodligen har goda möjligheter att fortsätta göra under 2016.

En andra tillväxtfaktorerna är att antalet människor i absoluta tal som är i behov av företagets produkter fortsätter öka. En tredje tillväxtfaktor är att fler människor som inte tidigare kunnat ta del av företagets produkter, men haft behovet, nu kan göra det i större utsträckning i och med bättre ekonomiska förutsättningar i fler delar av världen.

Därför gör jag bedömningen att Novo Nordisk, även detta kvartal, har fortsatt goda tillväxtmöjligheter över en lång period (många år) även framgent.

Länk till rapporten.