30 april 2016

Rapport från Novo Nordisk - 2016-Q1

Novo Nordisk släppte sin första kvartalsrapport för 2016 i veckan. Försäljningen fortsätter att öka enligt plan.

 • Försäljningen ökade med 9 % i danska kronor
  • Victoza ökade 16 %.
  • Levemir ökade 8 %.
  • Tresiba ökade 113 %.
  • Geografiskt ökade försäljningen 14 % i USA.
  • Geografiskt ökade försäljningen 3 % på övriga marknader.
 • Vinsten per aktie minskade med 2 % till 3,71 DKK.
 • Vinsten per aktie utan jämförelsestörande poster ökade med 23 %.

Fram till rapporten släppts har företaget fått positiva resultat från flera av sina studier, benämda SWITCH, LEADER och SUSTAIN, som pågår inom respektive produktområde.

Försäljningsmålet om en ökning på 5-9 % under 2016 ligger fortfarande kvar.

Det är för närvarande USA som står för den enskilt största försäljningstillväxten, området utgjorde 64 % av försäljningstillväxten under Q1.

Länk till rapporten.

27 april 2016

Rapport från Starbucks - 2016-Q2

En, som vanligt, bra rapport från Starbucks som visar på fortsatt tillväxt och styrka.

 • Vinsten per aktie minskade 13,4 % till 0,84 USD för första sex månaderna.
 • Omsättningen ökade 10,3 % till 9 154 MUSD för första sex månaderna.
 • Försäljningen ökade 6 % globalt i jämförbara butiker i Q2.
 • Transaktionerna ökade med 5 % i Q2.
 • Intäkterna ökade med 18 % i Kina under Q2
 • Vinster per aktie ökade 18 % under Q2.

En bra rapport med många nya rekord i tillväxt. EPS för andra kvartalet är rekordhög, jag föredrar dock att mäta för hela räkenskapsåret hittills, där ökningen just nu är negativ. I den takten Starbucks utvecklas just nu är vinsten för en så kort period som sex månader förhållandevis ointressant.

Det stora glädjeämnet i den här rapporten får anses vara Kina där försäljningen är nästan 20 % högre än samma period förra året. Under kvartalet nettoöppnade man 350 butiker, det är nästan fyra butiker om dagen!

För helåret räknar man med att öppna 1 800 butiker världen över, intäkterna väntas öka med 12 % för helåret.

Länk till rapporten.

25 april 2016

Rapport från Investor - 2016-Q1

En stabil rapport från Investor släpptes under förra veckan som redovisar aktiviteterna under årets första tre månader.

 • Starkt kassaflöde som ökade 163 procent till 4 556 mkr jämfört med 2015-Q1
 • Aktier i Atlas Copco förvärvades för 125 mkr.
 • Stark organisk tillväxt i helägda dotterföretagen i inom Patricia industries.
 • Skuldsättningsgraden minskade till 4 procent per 31 mars 2016.

Investor har de senaste sex månaderna lagt stor energi på att nominera kompetens till de styrelser där Investor är representerade i bland de kärninnehav som bolaget har.

Man räknar med att erhålla 8,2 miljarder kronor i utdelningar under 2016.

EQT levererade ett starkt kassaflöde till Investor under kvartalet, men i övrigt redovisas inga särskilda händelser.

Samtliga företag inom Patricia Industries som arbetar med hälsovårdsrelaterade produkter uppvisade stark organisk omsättningstillväxt.

Sammanfattningsvis en stabil rapport, men inga extraordinära händelser.


Länk till rapporten.

24 april 2016

The Intelligent Investor - kapitel 10

I det tionde kapitlet tas frågan om rådgivare upp. Överlag är Graham kritiskt inställd till det här med rådgivare, med all sin rätt. Andemeningen är sammanfattat att om en rådgivare är riktigt bra, så uppstår frågan varför rådgivaren istället inte följer sina egna råd och blir rik själv. Ett annat fenomen är det faktum att den stora majoriteten av placerare är amatörer, räknat i antal personer. Det finns med andra ord en stor marknad för att hitta personer som kan tänka sig vara intresserade av hjälp.

*

10. The Investor and His Advisers

*

I professionella sammanhang är förväntningarna normalt sett på extern hjälp, d v s rådgivning, att få information om hur något skall utföras eller göras. Däremot är det få professionella som förväntar sig att andra skall tala om för dem hur de skall bli rika. I finansbranschen verkar det däremot finnas en hel del som tror att det är detta som rådgivning går ut på, när rådgivning snarare handlar om ge råd om hur risker skall undvikas, vilka möjligheter som finns, hur olika upplägg och produkter fungerar med mera - men aldrig vad man skall välja för att lyckas bättre än genomsnittet.

Resonemanget mynnar ut i att man med hjälp av professionell rådgivning inom finansbranschen åtminstone skall kunna förvänta sig att få en avkastning som motsvarar genomsnittet, men allt över detta är bara naivt. Beroende på vilken hjälp man får/tar kan det nog även i många sammanhang vara så att man får resultat som är betydligt under snittet.

Graham nämner fem olika typer av rådgivare.


 1. Släkt och vänner.
 2. Lokala bankkontoret.
 3. Mäklarhusen.
 4. Finansiella tjänster och tidskrifter.
 5. Investeringsrådgivare.

1. Släkt och vänner
Detta är förmodligen den form av Graham är mest kritisk till. Förutom andra aspekter som hur relationen mellan vänner och släkt kan påverkas på grund av råd skriver Graham om det faktum att personen som frågar om råd ofta har en felaktig bild av rådgivarens egentliga kunskap - även om råden är väl menade.

Eller som Graham sammanfattar det som, Much bad advice is given free.

Lundaluppen försöker även göra en koppling till den informationen som finns på bloggar om aktier. Självklart är även jag av uppfattningen att information på bloggar och diskussionsforum också endast skall ses som information och inspiration. Ansvaret för resultatet är och förblir alltid ditt eget, och att förlita sig på andra bloggares (ofta anonyma) råd är inte bara naivt utan rent av dumdristigt.

2. Lokala bankkontoret
Alla som varit på besök hos sitt lokala bankkontor, oavsett ärende, har säkerligen någon gång fått frågan från bankmannen på andra sidan disken om bankens fonder inte skulle vara ett bra placeringsalternativ till bankkontot? Räntan är ju så låg nuförtiden.

Graham diskuterar egentligen en lite annan form av lokal bankman här, men fondexemplet passar bättre för svenska förhållanden att resonera kring. För de som läser på bloggar som denna behöver jag inte utveckla resonemanget mer än att säga att det förmodligen inte är en bra idé att placera sparpengarna i bankens storfonder.

3. Mäklarhusen
Råd från mäklarhus är Graham allt annat än positiv till, här blir det en för stor sammankoppling mellan säljare och rådgivare. Råden som ges internt till klienter/kunder har så klart ett högre värde eftersom klienterna får ta del av råden först, men det överväger inte problemet säljare/rådgivare och mäklarhusens koppling till att det är just transaktionerna som de tjänar pengar på.

För oss som får ta del av köp- och säljråd externt från mäklarhusen, t ex genom pressmeddelanden som nyhetstjänster rapporterar om från t ex Goldman Sachs eller annan valfri mäklarinstitution är även behäftade med det problemet att vi aldrig får läsa hela motiveringen till varför rådet ges. Är man konspiratorisk realistisk är det inte orimligt att anta att köpråd publiceras först när det är dags att sälja för mäklarhusens kunder - några måste ju köpa för att hålla uppe kursen. Å andra sidan, säljråd ges när någon vill köpa och därmed har ett intresse av att hålla nere kursen.

4. Finansiella tjänster och tidskrifter
Råd och analyser i olika tidningar och andra tjänster som löpande skickas ut till prenumeranter är en bra källa till inspiration och information. Men själva rådgivningsbiten skall den intelligente investeraren aldrig se som ett underlag för beslut.

5. Investeringsrådgivare
Definieras här som professionella  rådgivare, som man t ex kan hitta på välrenommerade private banking-avdelningar eller företag. Icke att förväxla med de investeringsrådgivare man kan träffa på det lokala bankkontoret över disk. De tar bra betalt och de hanterar bara konton med riktigt mycket pengar. Här handlar det mer om att hitta placeringar som bevarar kapitalet övertid och genererar stabil inkomst snarare än att hitta saker med snabb tillväxt. Samtidigt som det handlar om praktisk administration, är man riktigt rik men inte insatt finns det gott om företag som är villiga att hjälpa dig med allt det praktiska runt pengar, juridik, skatter med mera. All avkastning över snittet är dock att betrakta som 'extra service'.

Ofta landar private banking-förvaltningen i stabila investeringar där endast en liten del av kapitalet, om ens något alls, används för mer exotiska/riskfyllda placeringar.

Sammanfattar vi det hela känns det här med att lita på rådgivning som en ganska dålig idé - jämfört med att själv bilda sig en egen uppfattning.

Nyckel 10: hur man når överavkastning är upp till dig själv, ingen annan kan förväntas hjälpa dig med detta.

21 april 2016

Rapport från Handelsbanken - 2016-Q1

Igår släppte Handelsbanken sin kvartalsrapport för 2016-Q1. Det var, som vanligt, stabil läsning.

 • Resultatet per aktie ökade med 3 % till 2,12 kr (2,05).
 • Resultatet efter skatt ökade med 3 % till 4 043 (3 911).
 • Intäkterna steg med 5 % till 10 243 mkr.
 • Räntenettot minskade 2 % till 6 795 mkr.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,1 % (12,9).
 • Kreditförlusterna minskade till 0,04 % (0,07).
 • Provisionsnettot minskade 6 % till 2 170 mkr.

Ganska marginella rörelser om än i positiv riktning. I övrigt ett ganska lugnt kvartal. Aktier realiserades i MasterCard och Visa till en vinst av drygt 800 mkr. Ökade personalkostnader, främst avsättningar till Oktogonen och andra reserveringar för kommande förtidspensioner.

Resultatet i Storbritannien ökade med 18 % i lokal valuta.

I Nederländerna förvärvade man kapitalförvaltaren Optimix som väntas bidra till tillväxten inom förmögenhetsförvaltningen på Handelsbankens Nederländska marknad.

Handelsbanken fortsätter att vara den bank som är störst på nysparande i fonder i Sverige. 7,6 miljarder flödade netto in i Handelsbankens fonder under kvartalet trots att den totala marknaden minskade. Man startar tio nya rådgivningsenheter inom sparande, pension och private banking (som jag antar skall leda till färre kontor med mindre administrativa kostnader som följd).

Eget kapital och kapitaliseringen av banken fortsätter att öka stabilt.

Sammantaget en stabil rapport med fortsatt tillväxt trots ett lågt ränteläge.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

20 april 2016

Rapport från Betsson - 2016-Q1

Årets första rapport från Betsson släpptes under förmiddagen och, återigen, rapporterades dubbelsiffrig tillväxt på alla områden. Detta var det åttonde raka kvartalet då företagets tillväxt översteg marknadstillväxten på företagets kärnmarknader.

 • Intäkterna ökade med 18 procent till 1 miljard.
 • Intäkterna påverkades negativt med drygt 44 miljoner kr på grund av valutaeffekter.
 • Resultatet ökade med 4,4 procent till 234 mkr för första kvartalet.
 • Resultatet per aktie 4,32 % till 1,69 kr (1,62).

Alla varumärken utom Europe-Bet är ni migrerade till företagets gemensamma teknikplattform Techsson. Andelen aktiva kunder ökade med 45 procent till lite drygt 538 000.

39 procent av intäkterna kommer nu från aktiviteter på mobila enheter, det är ATH och en ökning med imponerande 68 procent jämfört med samma period ifjol. Den så viktiga rörelsemarginalen ligger på 25 procent.

I övrigt ett ganska lugnt kvartal, intäkter och kunder har fortsatt att öka men inga förvärv eller andra större händelser har skett. Betsson värderas nu till knappt 17 gånger vinsten för 2016, och 15 gånger vinsten för 2017. Direktavkastningen uppgår till 3,8 %. Med hänsyn till de legala riskerna är det ganska bra multiplar för ett företag som uppvisar dubbelsiffrig tillväxt på alla områden och har en direktavkastning på nästan fyra procent.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

17 april 2016

The Intelligent Investor - kapitel 9

Graham kör i nionde kapitlet en diskussion kring att investera i investmentbolag versus aktiefonder. Han kommer fram till att det är bättre att välja investmentbolag framför aktiefonder, eftersom de generellt sett är billigare. Det finns heller inte någon anledning att anta att investerarna i ett investmentbolag skulle vara sämre än de som förvaltar en aktiefond.

*

9. Investing in Investment Funds

*

Jag är så klart beredd att helt hålla med i resonemanget. Förutom argumentet att det är billigare, så tar ett investmentbolag ingen avgift som sätts procentuellt av aktuellt värde på aktiekursen eller som en andel av avkastningen, utan istället är det i första hand fasta kostnader för förvaltningen som det handlar om. Ett tredje skäl är utdelningen. Fonder som idag fortfarande har utdelning återinvesteras normalt sett automatiskt.

Ett fjärde argument är insynen. Det är långt ifrån en självklarhet att en aktiefond redovisar alla transaktioner som görs, i bästa fall lämnar de någon form av rapport i alla fall kvartalsvis eller årligen på en övergripande nivå.

I kommentarerna till kapitlet gör man en intressant jämförelse mellan amerikanska aktiefonder och index. Här tittar man på hur många av fonderna som varit bättre än index på olika tidsperioder. Jämförelsen är gjord per sista december 2002 och bakåt. Det ser ut ungefär så här.

Antal amerikanska aktiefonder som gick bättre än index.

1 år - 49 %
3 år - 60 %
5 år - 51 %
10 år - 31 %
15 år - 28 %
20 år - 15 %

Slutsatsen är att desto längre bakåt man jämför, ju sämre än index går fonderna. Det innebär att på lång sikt är det med andra ord nästan omöjligt att gå bättre än index om man arbetar med aktiefonder, även om det för vissa fonder kan se väldigt bra ut på kort sikt ibland.

En fond är aldrig bättre än de som förvaltar den just nu, om vi kombinerar det med stora belopp som hanteras med alla problem som detta medför, blir det lätt att förstå varför utvecklingen ser ut som den gör. Dessutom är det få fonder som tillåts arbeta koncentrerat. Hur många aktiefonder finns det t ex där antalet olika innehav uppgår till 10-15 stycken? Statistiskt vet vi att desto fler innehav man har, ju mindre är chansen att man slår index. Kombinerar man det med avgifterna så är man på lång sikt nästan garanterad att prestera under index.

Skulle man mot förmodan råka välja just någon eller några av de 10-15 procent av fonderna som på en tjugoårsperiod faktiskt går bättre än index, är det förmodligen mer tur än skicklighet. Vi skall inte heller glömma att merparten av alla aktiefonder som startas inte finns kvar efter 15-20 år, de läggs ner på grund av dålig lönsamhet.

Det går inte heller att välja enskilda fonder baserat på historik, en enskild fond som råkat gå bättre än index de senaste tjugo åren är knappast någon garanti för att den kommer fortsätta göra detta de kommande tjugo åren. Anledningen är att på tjugo år hinner både förvaltare, marknad och strategi förändras - vilket också är att betrakta som slumpvariabler.

Så länge man har statistiken totalt sett emot sig, spelar det ingen roll hur man argumenterar, aktiefonder går sämre än index på lång sikt. Skulle man mot förmodan placera allt i en och samma aktiefond är det slumpen som avgör om den kommer att gå bättre eller sämre än index de kommande tjugo åren.

Nyckel 9: köp hellre investmentbolag än aktiefonder.

13 april 2016

Rapport från Castellum - 2016-Q1

Rapporten från Castellum visar, återigen, att bolaget fortsätter sin kraftfulla men stabila och kvalitativa tillväxt. Tillväxtmålet om 10 % under året är fortsatt helt realistiskt.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 8 % till 366 mkr (338) första kvartalet.
 • Förvaltningsresultat per aktie ökade 10,3 % till 2,23 kr (2,02)
 • En engångspost på 13 mkr belastar resultatet, utan denna är tillväxten 12 %.

Några viktiga händelser första kvartalet 2016:

 • Förvärvar resterande 50 % av Ståhls för dryga halvmiljarden, väntas öka förvaltningsresultatet med 55 mkr på årsbasis.
 • Fortsatt hög förvärvs- och investeringstakt.
 • Stort förvärv av Norrporten (se nedan) officiellt.

Strax efter rapporten släpptes kom även ett pressmeddelande där Castellum meddelar att de köper Norrporten för drygt 10 miljarder kronor samt drygt 23 miljoner Castellum-aktier vilket motsvarar lite drygt 13 miljarder kronor till aktuell kurs. Detta ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent på ett bräde till cirka 71 miljarder kronor.

Förvärvet väntas öka förvaltningsresultatet med 900 mkr per år oräknat de kommande samordningsvinsterna. Norrportens fastighetsbestånd är framförallt allokerat i de tillväxtregioner som Castellum redan verkar.

Länk till rapporten.
Länk till pressmeddelandet.

08 april 2016

The Intelligent Investor - kapitel 8

Åttonde kapitlet är det första av de tre kapitel i boken som är de mest uppmärksammande (och kanske  mest intressanta enligt vissa). Kapitlet handlar om synen på aktiers pris versus hur marknaden prissätter aktier vid olika tidpunkter samt hur man kan dra nytta av detta. De två andra kapitlen som ingår i denna trio är fjortonde och tjugonde kapitlet, som avhandlar urvalskriterier respektive begreppet margin och safety vilket vi kommer till så småningom.

*

8. The Investor and Market Fluctuations

*

Marknaden är i ständig rörelse och därför finns det möjligheter att utnyttja detta. Enligt Graham kan utnyttjandet av svängningarna delas in i två olika typer.
 • Timing. Innebär helt enkelt att att man gör bedömningar, t ex via teknisk analys, att marknaden är på väg upp eller ner. I uppåtgående trend köper man eller behåller till dess att pendeln vänder, då säljer man. Tanken är att man skall förutse marknadens utveckling i förväg, kort och gott, köp billigt och sälj dyrt-strategin.
 • Pricing. Innebär istället att man bestämmer sig för vad en aktie är värd. När priset understiger detta värde köper man och när priset överstiger det förutbestämda värdet säljer man.
Det förstnämnda, d v s timing, definieras som ren spekulation och här bör den som ägnar sig åt detta också förvänta sig ett resultat därefter. Graham menar att timing kan fungera för vissa, främst professionella institutioner. Att tro att man som enskild småsparare långsiktigt skall kunna generera bra och någorlunda säker avkastning genom tajming anses däremot bara naivt.

Möjligen kan tajming användas mer maskinellt, t ex genom att tillämpa en balanserande strategi, som 50/50 eller annan fördelning som man löpande återbalanserar efter större rörelser åt något av hållen.

Mr Market versus dig själv
I en del av kapitlet beskriver Graham med exempel hur du som delägare i ett icke-noterat bolag dagligen får ett erbjudande från en annan delägare om att köpa och sälja dina aktier för de mest märkliga priserna. Ibland är priset rimligt och i linje med din egen uppfattning. I de avvikande fallen, vad gör du då? Tanken är att den som redan har en egen uppfattning och vågar stå för den istället utnyttjar de avvikande förslagen till sin egen fördel, d v s köper mer när erbjudandet understiger vad du tycker att bolaget faktiskt är värt, och säljer när priset överstiger det värde som du anser är rätt.

För den som är långsiktig utnyttjar man med fördel bara situationerna när köptillfälle ges till lägre pris, d v s de tillfälliga prissättningarna åt andra håller ignorerar man och fortsätter istället att behålla aktierna under förutsättning att företaget fortsätter att utvecklas enligt plan.

Kriterier för en övervärderad börs
Som en parentes kan nämnas att Aktiefokus.se har även skrivit ett inlägg om åttonde kapitlet där de går igenom Grahams definition på när börsen är högt värderad. Sammanfattningsvis definieras en övervärderad börs enligt nedanstående lista:
 • Historiskt höga börskurser.
 • Höga P/E-tal.
 • Direktavkastningen är låg i förhållande till räntan.
 • Fokus på marginaler.
 • Stort antal nyintroduktioner/IPO:er.

Nyckel 8: bilda dig en egen uppfattning om vad en aktie egentligen är värd, utnyttja sedan marknadsrörelserna för köp och sälj när marknaden prissätter över och under 'ditt pris'.

07 april 2016

Rapport från HM - 2016-Q1

Vi inleder årets första rapportsäsong med första rapporten från HM som släpptes 6:e april. Det var en bra rapport som visar att HM är fortsatt med på banan.

I korthet:
 • Omsättningen ökade med 8 procent till 43 miljarder SEK (40,276) för första kvartalet.
 • Vinsten minskade med 30 % till 3 327 miljoner (4 723).
 • Vinsten per aktie, EPS, minskade med 29 % till 1,54 (2,18) första kvartalet.
 • Bruttomarginalen uppgick till 52 % vilket kan jämföras med 55,2 % samma kvartal ifjol.

HM fortsätter sin expansion. Per sista mars har e-handel öppnats på sju nya marknader, totalt skall e-handel starta på 11 nya marknader under året och vid årets slut ska det gå att e-handla från HM i 34 länder/marknader.

På butikssidan planeras det för 425 nya butiker under 2016, i april kommer butik nummer 4 000 att öppna i Mall of India i New Delhi.

Den lite svagare vinstutvecklingen i 2016-Q1 kommenteras med att man jämför mot samma kvartal förra året som var extremt starkt. Dessutom har både valutaeffekter på inköpssidan samt varmt vinterväder bidragit negativt till vinstutvecklingen.

De massiva investeringarna i bland annat it-stöd, varumärken och nya koncept skall bana väg för en fortsatt långsiktig tillväxt under många år ännu.

Länk till rapporten.

02 april 2016

The Intelligent Investor - kapitel 7

I detta kapitel beskriver Graham aktiviteter och strategier som den mer företagsamme, eller aktive (min översättning), kan ägna sig åt för att förbättra avkastningen. Den aktive investeraren är den som förutsätts kunna lägga mer tid på sin portfölj än den defensive investeraren.

*

7. Portfolio Policy for the Enterprising Investor: The Positive Side

*

Främst fyra aktiviteter, eller strategier, tas upp:

 1. Köpa i/efter nedgångar och sälja i/efter uppgångar.
 2. Köpa särskilt utvalda tillväxtaktier.
 3. Köpa olika typer av tillgångar till låga värderingar.
 4. Köpa aktier i särskilda situationer.
Market timing - köpa billigt och sälja dyrt
Alla som någon gång tittat på ett diagram över en kursutveckling över lite längre tid vet hur makalöst enkelt det är att låta sig luras av hur enkelt det borde vara att tajma marknaden. Alla som i verkligheten prövat detta vet att det inte är riktigt lika enkelt att göra detta.

Köpa billigt och sälja dyrt är heller inget som Graham rekommenderar, annat än möjligen med den balanserade strategin som tas upp i bland annat kapitel fyra. För den som ändå vill ge sig på marknadstajming hänvisas till nästa kapitel.

Särskilt utvalda tillväxtaktier
I teorin bör alla aktiva investerare fokusera på tillväxtaktier som presterat bättre än genomsnittet tidigare och även förväntas göra så i framtiden. I praktiken tar Graham upp några aspekter kring varför det inte är lika självklart att göra så.

Grundproblemet är att sådana aktier vanligtvis handlas till betydligt högre vinstmultiplar än vad som är lämpligt för köp. Den andra invändningen är att historiska resultat inte är någon garanti för framtida resultat, då kraftig tillväxt inte kan fortsätta för evigt.

Slutsatsen är att ingen bör köpa tillväxt till högre multiplar än än 20-25 på genomsnittlig vinst under en längre historisk period.

Fyndpriser och särskilda situationer
Här sveper man över ett ganska brett spektra. Alltifrån situationer där stora företag befinner sig i tillfälliga problem och därmed betraktas som icke-populära av marknaden. Detta ger ofta resultatet att aktiekursen är betydligt lägre än vad som långsiktigt kan motiveras.

Nyckeln här är så klart att man måste vara tillräckligt övertygad, objektivt sett, att problemen är just tillfälliga. Omvänt kan man sälja företag som är överdrivet populära och därför handlas till en kurs som är omotiverat hög (tillfälligt).

De sista delarna tar även upp en hel del mer, ovanliga situationer, som jag inte tycker är särskilt intressanta för mig som småsparare.

Nyckel 7a: var försiktig med tillväxtaktier som är för dyra.

Nyckel 7b: köp aktier när de handlas till omotiverat låga priser under förutsättning att priset är lågt på grund av tillfälliga problem och/eller impopularitet.