25 maj 2016

Rapport från Hexagon - 2016-Q1

Hexagon rapporterade under första kvartalet en organsik tillväxt på två procent. Under resten av året räknar bolaget med lite starkare tillväxt genom nya produktlanseringar och regionala aktiviteter, enligt Ola Rollén.

I korthet:

 • Omsättningen ökade 3 procent till 724,2 MEUR (705,1).
 • Vinsten per aktie, exklusive engångsposter, ökade 13 procent till 0,35 €/aktie (0,31).
 • Vinsten per aktie, med engångsposter, ökade 55 procent till 0,35 €/aktie (0,23).
 • Operativa kassaflödet ökade med 55 procent till 101,1 MEUR (65,1).

Kassaflödet fortsatte att vara extremt starkt. Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare jämfört med starten på samma period föregående år. EBITDA-marginalen ligger nu på nästan 30 procent.


Länk till rapporten.

22 maj 2016

Rapport från Sampo - 2016-Q1

Rapporten från Sampo var som vanligt stabil och ganska väntad, deras totala resultat per aktie är starkt förknippad med utvecklingen på de finansiella marknaderna.

 • Vinsten per aktie minskade till 0,65 € (0,78).
 • Resultatet före skatt inom P&C insurance ökade till 216 MEUR (200).
 • Sampos del av Nordeas nettovinst för första kvartalet 2016 minskade till 159 MEUR (223).
 • Inom livförsäkringar ökade resultatet före skatt till 53 MEUR (39).

I utsikterna för 2016 för förväntar man sig ett tillfredställande operativt resultat för helåret 2016. Som vanligt nämner man dock att resultatet, särskilt för livförsäkring, är man starkt beroende av utvecklingen på de finansiella marknaderna. För P&C insurance förväntar man sig en kostnadsprocent (combined ratio) på 88-91 procent. Som vanligt förväntas Sampos del av Nordeas resultat utgöra en signifikant del av resultatet.

Länk till rapporten.

15 maj 2016

Branscher jag undviker

Det här inlägget blev klart tack vare inlägget Branscher att undvika hos Gustavs aktieblogg. Den kanske största skillnaden är att jag inte har samma etiska syn som Gustav verkar ha, jag har tidigare ägt andelar i bolag som sysslat både med tobak, alkohol, vapen, spel och smutsiga oljebolag. När det gäller de etiska aspekterna tror jag tyvärr att det alltid kommer finnas en fram- och baksida med allt. Även om jag förstår att t ex tobaksbranschen hos många kan framstå som rent destruktiv.

Skall vi vara riktigt kritiska bör alla branscher undvikas, det finns alltid ett riskmoment i alla bolag oavsett bransch och oavsett hur bra något verkar. Den rödaste tråden i de branscher jag föredrar att undvika handlar om att det finns särskilt tydliga faktorer som är omöjliga för företaget att påverka.

Här följer min genomgång.


 • Råvarubranscher. Det finns två principiella problem här. Det ena är priset på det som bolaget säljer, om världsmarknadspriset på olja eller metaller går ner, finns det absolut inget som bolaget kan göra åt detta. Det andra handlar om ändlösheten, för att fortsätta produktionen måste bolaget hela tiden hitta ny mark där råvaran kan utvinnas.
 • Fossil utvinning. Om jag i allmänhet är emot råvarubranscher, är jag i synnerhet emot oljebranschen liksom branscher som är direkt kopplade till den här branschen, som t ex oljeservice. Det tyngsta skälet till detta är att verksamheten är så oerhört investeringsintensiv och med det låneintensiv. Man lånar för att hitta nya fält, man lånar för att investera i utrustning som bara kan användas om man hittar nya fält. Om återbetalning skall ske måste dessutom världsmarknadspriset hålla en viss nivå. Fler argument behövs inte. Dessutom vet vi att oljan är på väg att försvinna/ta slut/ersättas, vi vet bara inte när och hur.
 • Telekom. Främst de extremt låga marginalerna och den extrema konkurrensen sätter käppar i hjulen.
 • Konsulter. Det finns nyckelkompetens på alla företag i alla branscher som har avgörande roller för ett bolags framgång, men i konsultbranschen är det själva människan som är handelsvaran med innerbörden att det blir helt andra typer av risker. Konsulter är till skillnad från fysiska produkter lättrörliga. Om fel personer (produkter) slutar kan det sätta igång flyttkedjor som innebär att bolagets värde fullständigt eroderar. Dessutom är/kan konsultbranschen vara extremt konjunkturkänslig lite beroende på inom vilken bransch konsultföretaget verkar.
 • Transporter. Tre viktiga parametrar, dels ett beroende av energipriser. Bara för att oljepriset dubblas kan inte biljettpriser dubblas hur som helst (ja, branschen är nästan alltid kopplat till ett direkt fossilberoende). Dels ett konkurrensläge som saknar motstycke, se t ex på flygbranschen. Dels extremt konjunkturberoende.
I just fallet med transporter är flygbranschen särskilt viktig att undvika, som alltid verkar befinna sig i någon form av kris. Är det inte oljan eller strejk så är det säkerhet eller lågpriskonkurrens, eller någon misslyckad avreglering som ställer till det.


Ovanstående resonemang är riktlinjer för mig, jag utesluter inte att jag någon gång i framtiden kommer äga bolag inom branscherna här ovan, men varje gång jag snubblar över ett bolag i någon av branscherna i listan här ovan ställer jag genast högre krav.

Rapport från Activision Blizzard - 2016-Q1

Activision Blizzard kom med en kvartalsrapport för första kvartalet 2016 i veckan.
 • Vinsten per aktie (EPS) ökade med 44 % till 0,23 USD.
 • Omsättningen ökade med 29 % till 908 miljoner USD.
Efter förvärvet av King har företaget nu 544 miljoner aktiva användare varje månad. Satsningarna på e-sports fortsätter och tanken är att öka mängden annonser i spelen. Överlag indikerade rapporten att det finns bra med potential inom så gott som samtliga områden just nu.

Självklart förutsätter utvecklingen att företaget fortsätter leverera bra innehåll, i form av nya titlar. Annars kommer varken e-sports eller annonseringen i de mobila enheterna att kunna fortsätta utvecklas som planerat.


Några highlights från rapporten.

 • Köpet av King är nu genomfört och sammanslagningen blev klar i februari.
 • 55 miljoner användare var aktiva i deras "online community for players", vilket är 10 procent fler än förra året samma period. 
 • King hade tre av sina titlar på topp 15-listan över de mest sålda apparna på de amerikanska applistorna för nionde kvartalet i rad.

Under Q2 kommer ett flertal nya titlar att släppas, och i slutet på augusti kommer World of Warcraft expansion pack Legion i anslutning till World of Warcraft-filmen.

Det ser sammanfattningsvis ut att kunna bli ett mycket bra år för Activision Blizzard.

Länk till rapporten.

Länk till presentationen.

Dumpar Aktiespararna

Det är snart tio år sedan jag gick med i Aktiespararnas förening. Mycket har hänt sedan dess, både med min egen syn på sparande i aktier och med situationen för oss aktiesparare generellt. I takt med att mitt intresse och kunnande kring aktier ökat har min kritiska hållning till Aktiespararnas förening ökat allt eftersom jag följt dem, nu har jag kommit till en punkt där jag numera avslutat mitt medlemskap hos föreningen.

Främst två orsaker, det ena är innehållet och hur man inte lyckats med att anpassa sig till att vara en modern (och därmed intressant organisation för mig som aktiesparare) och det andra är att mitt sätt att se på aktier och sparande som inte längre ligger i paritet med synen som de har.

 • Fokus på skitaktier. Jag vet inte hur många annonser och lösblad som ramlar ur varje nummer av papperstidningen med prospekt som uppmanar till teckning i den ena tjugofemöresaktien efter den andra. Ni som läser här vet sedan tidigare vad jag tycker som småbolagsaktier i kombination med småsparare. Spelar ingen roll att det är i form av annonser, det är en principsak.
 • Böcker om hur man skall bli rik. I deras bokhandel hittar vi titlar som "Bli grymt rik på aktier", "Så här kan alla svenskar bli miljonärer" eller varför inte en bok om teknisk analys och spekulation under rubriken "Framgångsrik aktiehandel - 10 vinnande strategier".
 • Teknisk analys och trading. Det är anmärkningsvärt att man bland deras Gyllene regler kan läsa om om hur de vurmar för att aktier är en långsiktig sparform, samtidigt som utbudet i övrigt nästan alltid uppmanar till kortsiktighet. Ofta i form av böcker, kurser, teknisk analys och råd om kortsiktig handel.
 • Fokus på kortsiktighet. Om man nu tycker långsiktigt är så bra, varför är det då så svårt att hitta innehåll som handlar om långsiktighet och hur passivt sparande är det bästa?
 • Börs-SM. Kommentarer är väl överflödiga, men att utlysa tävlingar i i kortsiktig aktiehandel säger en del om vad som hänt med föreningen.
 • Lite material för avancerade. Det är förvånansvärt lite material som riktar sig till avancerade och mer genuint intresserade.
 • Fokus på annat än aktier. Det är väldigt mycket fokus på annat än aktier, som t ex fonder.
 • Mycket läggs ut gratis på webben. Om jag nu är betalade prenumerant, varför kan jag då hitta så mycket av innehållet på webben utan att vara inloggad?
 • Föråldrad webbsida. Aktiespararna har tyvärr helt missat utvecklingen på webben och webbplatsen känns mest som en annonspelare för att göra reklam både för sina annonsörer och alla aktiviteter som skall göra dig rik som t ex deras böcker som gör dig grymt rik på aktier eller deras spekulationskurser på Kanarieöarna. Rent funktionellt befinner sig webbplatsen i början av 2000-talet.

Sedan finns det säkert mycket intressant och trevligt i föreningen om man är mer aktiv och går på träffar och deltar på resor, men det är aldrig något jag gjort och inte heller kommer att ha tid med framöver, därav blir det stopp.

Tack för mig!