26 juni 2016

Rapport från HM - 2016-Q2

HM inleder med sitt brutna räkenskapsår rapportsäsongen för det andra kvartalet 2016.

Hårda fakta (H1-2016):

  • Vinsten för första halvåret 2016 minskade 22 procent till 4,77 kr/aktie.
  • Omsättningen ökade med fem 7 procent i lokala valutor till drygt 90 miljarder.
  • Rörelsemarginalen minskade till 11,3 procent från 15,1 procent första halvåret. 

Omsättningen fortsätter att öka, men resultatet går fortfarande lite motigt. Dels på grund av att bolaget just nu tar extra stora investeringskostnader för den långsiktiga tillväxten, men också på grund av hård konkurrens, otur med valutaeffekter och väder. Ungefär samma som den senaste tiden. Inget nytt under solen mao. På halvåret är resultat 20 procent sämre, första kvartalet var det 30 procent sämre.

Tittar vi lite längre bort än nästa kvartal ser det betydligt bättre ut. Bolaget fortsätter expansionen av både butiker och e-butiker. Både i antal och på nya marknader enligt plan. De omfattande investeringskostnaderna kommer inte att fortgå för evigt. Om rörelsemarginalen kan stabiliseras runt 10 % (vilket är mer i linje med övriga branschen) innebär det på sikt en bra vinst ökning om bolaget kan upprätthålla sin expansionstakt.

Valutaeffekter och väder är lika för alla bolag i den här branschen, och förr eller senare kommer även dessa att slå i rätt riktning.

Länk till rapporten.

04 juni 2016

Rapportsammanfattning - 2016-Q1

Första kvartalet blev starkt men blandat för portföljbolagen. I sammanställningen är det främst vinst per aktie som jag tittar på, men för Investor använder jag istället kassaflödet och för Castellum tittar jag på förvaltningsresultatet.

EPS 2016-Q1 (mätt från räkenskapsårets början)


Investor 163%
ACTVI 44%
Novo Nordisk 23%
Disney 22%
Hexagon 13%
Castellum 10%
Betsson 4%
SHB 3%
Starbucks -13%
Sampo -17%
HM -30%

Det bolag som helt enkelt går sämst just nu är HM, marginaloron har kulminerat. Väder, valuta, konkurrens med mera har varit i fokus medan aktiviteterna kring de stora satsningarna på nya affärsområden, butiksexpansionen och de stabila underliggande värdena helt har hamnat i skymundan. Så kan det mycket väl fortsätta ett tag till, men om strategin håller så kommer detta förr eller senare att reflekteras i kursutvecklingen. Jag överväger därför att öka i bolaget under sommaren som kursen håller sig runt nuvarande nivåer eller minskar.

Investor håller sig stabil med rejäla kassaflöden som banar väg för fortsatta investeringar, Activision Blizzard har slutfört förvärvet av King, Novo Nordisk har gett positiva indikationer kring deras studier, Disney har fortsatta framgångar från sina Star Wars-filmer och öppnar i dagarna sin nya gigantiska nöjespark anpassad för Asien i Shanghai. Hexagon rapporterar fortsatt starka kassaflöden. Castellum har förvärvat Norrporten. Betsson har haft ett lugnt kvartal. SHB och Sampo fortsätter vara stabilt samtidigt som de har det lite motigt med anledning ränteläget.

03 juni 2016

Rapport från Disney - 2016-Q2

Disney har inlett sitt räkenskapsår väl, de första sex månaderna bjuder på en vinstökning per aktie om 22 %, betydligt mer än vad intäkterna ökade under samma period.

  • Vinsten per aktie, EPS, ökade med 22 % till 3,04 USD/aktie (2,50) för räkenskapsårets första sex månader.
  • Omsättningen ökade 9 % till 28,2 miljarder USD (25,6).

Resultatet ökar stabilt inom samtliga segment.
  • +60 % Studio Entertainment
  • +17 % Parks and resorts
  • +12 % Consumer products and interactive media
  • +3 % Media Networks 

Filmerna, bland annat Starwars, samt parkerna går riktigt bra just nu medan sportkanalerna fortfarande inte riktigt vill släppa. Trots alla orosmoln ökar resultatet inom segmentet även om det är ganska marginellt i jämförelse med de andra områdena.

Consumer products är än så länge ett försvinnande litet segment, men får antas ha mycket goda förutsättningar för att utvecklas väl genom alla artiklar som kan utvecklas baserat på de karaktärer som förekommer i många av de enormt framgångsrika filmerna.

Ungefär i skrivande stund håller man på att öppna en ny gigantisk park i Shanghai, vilket förmodligen kommer ge en ordentlig intäktsökning under tredje och fjärde kvartalet.

Länk till rapporten.