29 juli 2016

Rapport från Betsson - 2016-Q2

Betsson rapporterade under förra veckan resultatet för första halvåret.

 • Resultat per aktie för första halvåret minskade med 10,7 % till 2,75 (3,08).
 • Vinstmarginalen uppgick till 20,9 % (26,3) för första halvåret.
 • Intäkterna ökade med 13 procent för första halvåret till 1935 mkr (1 708).

Efter årets första kvartalsrapport bröts den smått hysteriska stämningen kring spelbolagens framtida tillväxt. Under andra kvartalet blev det riktigt dålig stämning när en vinstvarning dök upp, detta sammanföll med den smått vansinniga reaktionen på brexit. Nu när svallvågorna lagt sig lite har vi en betydligt mer rimlig värdering av Betsson och kan förhoppningsvis fortsätta tillväxtresan, om än i lite mer sansad takt.

Tittar vi framåt har vi förutom de kanske lite sämre marginalerna och en inte lika snabb vinsttillväxt bra intäktsökningar, bra inflöde av nya kunder och deponeringar. Samt ett EM och ett OS under Q3 som i alla fall inte bidragit negativt till spelandet. Vi kan kanske även hoppas på att det som nu hänt under första halvåret har fått bolagets ledning att vakna till vilket alltid är positivt.

Länk till rapporten.

28 juli 2016

Rapport från Starbucks - 2016-Q3

En stabil rapport levererades från Starbucks häromveckan som återigen visar att bolaget är på rätt väg. Vinsten per aktie ökade, rörelsemarginalen stärktes till 19,5 % (19,2) och CEO aviserar att man nu siktar på att återgå till den historiska försäljningstillväxten i jämförbara butiker i USA på 5 % eller mer, vilket varit fallet i 25 raka kvartal (förutom just detta kvartal på tillväxten landade på 4 %).

 • Vinsten per aktie minskade 2,9 % till 1,35 USD per aktie (1,39) de första nio månaderna
 • Intäkterna ökade med 9,5 % till 15,6 miljarder USD de första nio månaderna
 • Vinsten per aktie för det tredje kvartalet ökade med 24 %.
 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade 4 % globalt, 4 % i USA och 7 % i Kina
 • Över 12 miljoner aktiva medlemmar i USA och Kanada i Starbucks Rewards, upp 18 % på rullande tolv månader.

Målet för antalet nya butiker under räkenskapsåret 2016 har höjts till 1 900 (1 800). Det motsvarar 5,2 butiker per dygn sju dagar i veckan året runt. Förväntad vinst per aktie väntas ligga i intervallet 1,88-1,89 vilket är högre än det tidigare målet på 1,85-1,86.

Länk till rapporten.

27 juli 2016

Rapport från Investor - 2016-Q2

En stabil rapport för första halvåret för Investor presenterades under juli. Det var, i ganska vanlig ordning, en stabil och odramatisk rapport.


 • Kassaflödet minskade 0,4 % till 7 480 mkr för 2016-H1 jämfört med H1 ifjol.
 • Aktier köptes för 247 mkr i Wärtsilä, innestår äger nu 17,5 % av bolaget.
 • Fortsatt stark organisk tillväxt för Patricia Industries.
 • EQT levererade ett nettokassaflöde på nästan 1 000 mkr.

Sammanfattningsvis bra utveckling överlag på alla områden.

Länk till rapporten.
Länk till presentationen.

26 juli 2016

Rapport från Castellum - 2016-Q2

Castellum rapporterade halvåret häromveckan och förvaltningsresultatet ökade, igen.

 • Förvaltningsresultatet (H1) ökade 11 % till 820 mkr (716) jämfört med samma period föregående år.
 • Förvaltningsresultatet ökade till 4,20 kr (3,79) per aktie.
 • Hyresintäkterna för första halvåret uppgick till 1 807 mkr (1 617).
 • Norrporten har förvärvats under andra kvartalet 2016.

Det går bra för Castellum just nu och företaget ser i nuläget just på sin framtid. De synergieffekter som väntas uppnås i samband med förvärvet av Norrporten går fortfarande än förväntat.

Som ledningen konstaterar så har företaget under första halvåret levererat på alla punkter. Att öka förvaltningsresultatet med 11 % innebär att man ligger över sitt tillväxtmål på för närvarande på 10 %.

Länk till rapporten.

17 juli 2016

Rapport från Handelsbanken - 2016-Q2

Halvårsrapporten från Handelsbanken presenterades i veckan. Det var inte någon kioskvältare utan bara en lite notis om att banken tuffar på och ökar intäkter och vinst marginellt.

Januari-Juni 2016:


 • Resultatet per aktie ökade med 1,7 % till 4,31 kr/aktie (4,24)
 • Resultatet ökade med 2 % till 8 237 mkr (8 084)
 • Räntetnettot minskade med 2 % till 13 603 mkr (13 935)
 • Intäkterna ökade med 1 % till 20 165 mkr (19 966)


Den stora frågan var så klart hur Handelsbankens viktiga tillväxt i Storbritannien kommer att påverkas av brexit. Storbritannien är fortfarande en av världens största ekonomier med 65 miljoner invånare. Handelsbanken har fokuserat på 'starka' kunder och behovet av bolån och kort kommer att vara stort även i framtiden. Med eller utan medlemskap i EU för Storbritannien. Handelsbanken har fortfarande en liten marknadsandel i Storbritannien och det finns med andra ord stora möjligheter där även efter brexit-beslutet.

Samtidigt fortsätter man med omstruktureringen av kontor i syfte att bli mer effektiva. Även om lokala kontor är en viktig komponent i Handelsbanken kan man inte blunda för att bankernas kundkontakt via Internet och telefon redan är långt utvecklat och det finns garanterat inget som tyder på att detta beteende kommer att minska - därför är det rätt att minska antalet kontor. Det är inte heller frågan om någon drastisk reducering av kontor, snarare en välbehövlig konsolidering vilket man förr eller senare måste göra inom allt som expanderar. Antal kontor skall minska från 460 till 400.

Länk till rapporten.