30 augusti 2016

The Intelligent Investor - kapitel 11

Halvvägs in i boken fokuserar man lite mer på konkreta exempel och faktiska beräkningar istället för allmänna principer och strategier som boken främst handlat om hittills. Elfte kapitlet innehåller ett antal kriterier som man bör förhålla sig till när man handlar med företagsobligationer samt aktier. Jag fokuserar enbart på aktiedelen i det här kapitlet.

*

11. Security Analysis for the Lay Investor: General Approach

*

Graham menar att många spenderar oerhört mycket tid på att försöka prognostisera framtida vinster för att komma fram till rätt värdering. Han menar, med all sin rätt, att detta är mycket svårt för att inte säga omöjligt. Därav något som i sig motiverar till diversifiering. På grund av svårigheten att bedöma framtiden nämns istället en enkel formel som kan appliceras på tillväxtaktier.

Värde = Nuvarande (normal) vinst * (8,5 + 2 * årlig förväntad tillväxt)


En utgångspunkt för att bedöma den framtida förväntade tillväxten är att utgå från den genomsnittliga tillväxten de senaste sju åren. Självklart blir det här ett väldigt trubbigt sätt och det finns många anledningar till att just det måttet inte skall användas som förväntad tillväxt.

Trots att två bolag har samma prognostiserade framtida kassaflöden och beräknad tillväxt är det inte alls säkert att de har/förtjänar samma värdering. Helt andra faktorer har förmodligen större betydelse, de som listas är:
 1. De generella långsiktiga framtidsutsikterna.
 2. Ledningen.
 3. Finansiell styrka och kapitalstruktur.
 4. Utdelningshistorik.
 5. Nuvarande utdelningsnivå.

Nyckel 11: det är betydligt fler faktorer än bedömningen av de framtida vinsterna som spelar roll.

17 augusti 2016

Rapportsammanfattning 2016-Q2

Vi lägger första halvåret 2016 till handlingarna. Ett förhållandevis bra halvår för mina portföljbolag.

Vi börjar med vinstutvecklingen per aktie, för första halvåret.

22 % Disney*
21 % Activision Blizzard
11 % Castellum***
9 % Novo Nordisk
9 % Visa*
2 % Handelsbanken
-5 % Investor **
-11 % Betsson
-12,5 % Sampo
-13,4 % Starbucks
-22 % HM

* 2015-Q4 - 2016-Q1, företagen har brutna räkenskapsår. Mer rättvist att jämföra på sex månader.
** Utveckling substansvärde mellan 31/12-15 och 30/6-16
*** Förändring av förvaltningsresultatet per aktie

Activision Blizzard
Stark tillväxt och för närvarande mycket goda framtidsutsikter.

Betsson
Börjar återhämta sig efter vinstvarningar och diverse spekulationer under våren.

Castellum
Levererade över sitt tillväxtmål om tio procent.

Disney
Har köpt 1/3 av BAM Tech med syftet att på sikt kunna leverera streamingtjänster för ESPN-nätverket.

Handelsbanken
Stabilt och välskött med fortsatt fokus på att utvecklas utomlands, trots den stagnerade lånetillväxten.

HM
Kämpar med marginalerna. Vi väntar på effekterna av alla it-investeringar och alla nya varumärken.

Investor
Ökat i Wärtsilä. Stark tillväxt för Patricia Industries.

Novo Nordisk
Oro för prispress på USA-marknaden. I övrigt fina siffror.

Sampo
Ett lugnt kvartal. Lite sviter från debaklet om Nordeas inblandning i olika mindre smickrande händelser.

Starbucks
Siktar på att återgå till den ordinarie försäljningstillväxten på minst 5 % i jämförbara butiker från och med nästa kvartal.

Visa
Avviserade samarbete med PayPal.


16 augusti 2016

Rapport från Sampo - 2016-Q2

En ganska odramatisk rapport från Sampo avseende första halvåret 2016.


 • Vinsten per aktie minskade 12,5 % till 1,40 €
 • Livförsäkringar ökade vinsten med 28 % till 103 MEUR.
 • Vinsten före skatt uppgick till 477 MEUR (528).
 • NAV på tillgångarna minskade, på grund av lägre aktiekurser för innehaven Nordea Top Danmark.
 • Premieintäkterna för P&C minskade med 3 % till 2 558 MEUR för H1.

Sammanfattningsvis inte mycket nytt under solen.

Länk till rapporten.

15 augusti 2016

Rapport från Disney - 2016-Q3

Disney rapporterade häromdagen ännu en stark rapport med ordentliga vinstökningar.

 • EPS ökade 17 % till 4,63 USD för niomånadersperioden 2016.
 • EPS ökade 10 % till 1,59 USD för tredje kvartalet.
Tittar vi per segment ser det också bra ut på alla områden även om oron för prenumerationerna på företagets sportkanaler verkar bestå.

Ökningar per segment under räkenskapsårets första nio månader:

 • 2 % Media Networks
 • 13 % Parks and resorts
 • 61 % Studio entertainment
 • 7 % Consumer products and interactive media

Helt fenomenal tillväxt inom Studio entertainment. Orosmolnen kring företagets sportkanaler verkar bestå även det här kvartalet. Antalet prenumerationer på sportkanalerna minskade även detta kvartal. Kanske fick vi i samband med kvartalet den första hinten kring hur Disney tänker sig en långsiktig lösning på det här problemet.

Sport kommer naturligtvis att vilja konsumeras live även i framtiden, det kan ingen ändra på. Däremot är det förmodligen så att förr eller senare, kommer direktsänd sport via ordinarie kabel- eller satellit-TV att försvinna, även om det inom sporten förmodligen är åtskilliga år kvar innan detta blir verklighet fullt ut.

Disneys lösning på detta verkar vara att successivt jobba in sportkanalerna i ett stremat format där man kommer att kunna prenumerera på direktsänd sport på ett mer selektivt sätt. Första steget i denna satsning är ett köp av BAM Tech. Disney äger nu 33 % av företaget och utesluter inte att helt köpa upp företaget, för att låta dem bli grunden i den nya streamade plattform för sport som kommer att komma, förr eller senare, även för Disney.


Länk till rapporten.

14 augusti 2016

Rapport från Visa - 2016-Q3

Visa Inc släppte för någon vecka sedan sin Q3-rapport. Den var bättre än väntat med både volym-, intäkts- och vinstökningar.

 • EPS ökade 3 % till 2,06 USD första nio månaderna.
 • Betalningsvolymen ökade 10 % för Q3 jämfört med samma period 2015.
 • Antalet betalningstransaktioner uppgick till drygt 30 miljarder, en ökning med 12 % för kvartalet jämfört med samma period 2015.
 • Antalet kort ökade med 4 %.
 • Intäkterna ökade 4 % till 4 469 MUSD.

Företaget har lyckas bra med att sänka kostnaderna. Dessutom återköptes aktier för 1,7 miljarder USD under perioden. Man har även ett program där man planerar återköp för ytterligare 5,0 miljarder USD. Vi skall förhoppningsvis även återkomma till vad samarbetet med PayPal kan leda till som även meddelades i samband med rapporten.

Länk till rapporten.

13 augusti 2016

Rapport från Activision Blizzard - 2016-Q2

Det går bra för Activision Blizzard. Senaste kvartalet bjöd på många positiva besked.

 • EPS (noon-GAAP) ökade 21 % för första halvåret till 1,04 USD.
 • Intäkterna ökade med 30 % till 3 025 MUSD för H1.

För helåret 2016 siktar man på en EPS om 1,83 USD.

Under Q2 spelade användarna över 10 miljarder timmar. Många av förtjänsterna under andra kvartalet har Overwatch och Hearthstone varit starkt bidragande till.

Skall man tro de externa prognoserna kan det handla om mer än 20 % vinsttillväxt per år för företaget den kommande femårsperioden. Med sådana utsikter är nuvarande värdering inte orimlig.

Nya titlar är på gång, vi vet att företaget tidigare haft bra utveckling på redan framgångsrika titlar även under lång tid efter lanseringen med hjälp av expansion packs med mera, esports är på frammarsch och ett samarbete med Netflix är under utveckling. Utan att glömma bort alla risker så har bolaget i alla fall för närvarande bra momentum i sina aktiviteter.


Länk till rapporten.

12 augusti 2016

Rapport från Novo Nordisk - 2016-Q2

Halvårsrapporten från Novo Nordisk visade på stark vinstökning per aktie. Både med och utan jämförelsestörande poster.

 • Vinsten per aktie ökade 9 % till 7,73 DKK för första halvåret inklusive jämförelsestörande poster.
 • Vinsten per aktie ökade med 23 % utan jämförelsestörande poster.
 • Försäljningen ökade globalt med 5 % till 54,7 miljarder danska kronor.
  • Försäljningen av Victoza ökade 14 % (lokala valutor).
  • Försäljningen av Tresiba ökade 167 % (lokala valutor).
  • Försäljningen i USA ökade 7 % (lokala valutor).
  • Försäljningen internationellt ökade 11 % (lokala valutor).
  • Försäljningen i Kina ökade 10 % (lokala valutor).

Sammanfattningsvis väldigt fina siffror.

Under kvartalet har företaget fått ett positivt besked från amerikanska FDA för att kunna gå vidare med sin behandlingsmetod för diabetes typ 2. Företaget har även fått positiva besked från ADA (American Diabetes Association) efter att resultaten från undersökningen LEADER presenterats.

Utsikterna för helåret 2016 samt 2017 ser fortsatt goda ut. Tillväxten för 2016 väntas ligga i intervallet 5-8 %. Värderingen för 2016 ligger nu på cirka 20 gånger årsvinsten. För 2018 ligger värderingen på sexton gånger årsvinsten.

I samband med rapporten spekulerades det kring den prispress som Novo Nordisk just nu är extra utsatta för på den amerikanska marknaden. Exakt vilka långsiktiga effekter detta har, eller om det inte blir några effekter alls på lång sikt, är så klart helt omöjligt att dra slutsatser kring i nuläget.


Länk till rapporten.