30 oktober 2016

Rapport från Novo Nordisk - 2016-Q3

Novo Nordisk rapporterade, under stor turbulens, i fredags. Det var en stark rapport med kraftig vinsttillväxt som tidigare. Det som inte var lika positivt var framtidsutsikterna som just nu har justerats ned ganska kraftigt. Från att så sent som vid årsskiftet ha haft en tillväxtprognos om 10-15 procent i årlig tillväxt är vi nu nere på 5-6 procent. Detta motiverar så klart en betydligt lägre värdering än den som rådde vid årsskiftet. I just den här rapporten minskade estimaten från 5-7 procents vinsttillväxt till 5-6 procents vinsttillväxt.

 • Vinsten ökade med 15,25 % till 14,74 DKK/aktie de senaste fyra kvartalen jämfört med de fyra föregående kvartalen. Urstarkt.
 • Resultatet ökade 7 % för första nio månaderna jämfört med samma period föregående år.

Alltså starka historiska siffror, men som alltid är framtiden mer intressant är historien. Den springande punkten är den prispress som deras insulinprodukter nu är utsatta för i främst USA där en betydande del av försäljningen av denna produkt sker. Det är främst myndigheterna i USA som har satt press och för närvarande är det ingen som vet riktigt hur illa detta är.

Det spekuleras också i att man vill sätta rätt förutsättningar inför det stundande VD-bytet efter årsskiftet, vilket om det är sant, så klart är ett bra drag.

Till stängningskursen i fredags har vi nu en värdering på lite drygt P/E 16 vilket får anses rimligt med en tillväxt på 5-6 procent. Direktavkastningen uppgår till 2,7 % på nuvarande kurs vilket börjar göra den till ett mer intressant case ur utdelningssynpunkt. Tidigare har det främst varit utdelningstillväxten som varit intressant då direktavkastningen i procent varit ytterst blygsam.

Novo Nordisk är nordens största företag, sett till börsvärdet, trots justering på drygt 40 % sedan ATH. Bolaget har en lång historia och allt ser egentligen väldigt stabilt ut, utom just själva nivån på vinsttillväxten (vilket så klart inte skal underskattas). Marknaden som företaget befinner sig på (främst diabetes) ökar med 10 % årligen.

Om vi kombinerar utdelningstillväxt, återköp av aktier, kostnadssänkningar och en strukturellt växande marknad tillsammans med mycket trogna kunder finns det all anledning att fortfarande tro på  Novo Nordisk som ett tillväxt- och utdelningsbolag. Om än kanske inte i samma extrema form som hittills.

Bland småspararkollektivet är Novo Nordisk den aktie som fått flest antal nya ägare under året. Trots det 40-procentiga kursfallet sedan ATH har Novo Nordisk exklusive utdelningar gett en kursutveckling på 108 % de senaste fem åren.

Länk till rapporten.


27 oktober 2016

Rapport från Visa - 2016-Q4

Visa rapporterade sitt fiskala helårsresultat i veckan.


 • Resultatet uppgick till 2,84 dollar/aktie, vilket är 8,40 % bättre än samma period ett år tidigare. Resultatet fick lite draghjälp av en lägre skattesats än vad som förväntats.
 • Återköp av aktier har gjort för 1,7 miljarder dollar, till en genomsnittskurs av 80,76 USD.
 • Intäkterna ökade i Q4 med 20 % till 5,2 miljarder dollar.


Visa värderas för närvarande ganska högt, och som bland många av de andra portfölj-innehaven spekuleras det kring hur länge Visa kommer att kunna stå emot konkurrerande lösningar. Om de inte gör det, finns risken att marginalerna kommer försämras - och därmed vinsten. Än så länge är det inga, eller få, som lyckats hitta vägar runt Visas betalningsnätverk.

Oavsett detta är det den stora, ännu relativt oexploaterade, potentialen i Indien, Kina och Ryssland där merparten av alla betalningar ännu görs kontant som hägrar. Oavsett vem eller vilka som kommer att bli aktörer här kommer Visa på något sätt att kunna ta del av detta. Dessutom vet vi att både USA och stora delar av Europa fortfarande har en stor del av sina betalningstransaktioner i kontanter.

Länk till rapporten.

25 oktober 2016

Rapport från Betsson - 2016-Q3

Betsson rapport för tredje kvartalet indikerar vinstökning i tredje kvartalet jämfört med samma period ifjol.

 • Vinsten för de senaste fyra kvartalen minskade med 4,13 % till 6,35 kr/aktie jämfört med året innan.
 • För tredje kvartalet uppgick vinsten till 1,84 kr vilket är 3,37 % bättre än samma kvartal ifjol.
 • Intäkterna ökade med 9 % till 1 063 mkr under tredje kvartalet.
 • Mobilintäkterna ökade med 55 % till 504 mkr i tredje kvartalet och utgör nu 47 % av totala intäkterna.
 • Ett förvärv av Losimu strategien grupe genomfördes. En lokalt licensierad speloperatör i Litauen.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 25,7 % vilket är en procentenhet läge än tidigare.

Sammanfattningsvis en stark rapport. Särskilt positivt att företaget återigen gjort förvärv och att mobilintäkterna ökar starkt. Betsson förfogar nu över BetSafe, Nordic Bet, Sverige Automaten, Kroon Casino, Europe-Bet samt TonyBet.

Intäkterna i inledningen av det fjärde kvartalet är i linje med intäkterna för samma period 2015 under det då mycket starka fjärde kvartalet. Kostnaderna för fjärde kvartalet väntas bli marginellt högre kopplat till högre marknadsföringskostnader.

Länk till rapporten.

24 oktober 2016

Rapport från Investor - 2016-Q3

Investor presenterade sin kvartalsrapport i veckan. Det var en stark rapport som visar att investmentbolaget mår fortsatt bra.

 • Substansvärdet uppgår till 380 kr/aktie vilket är 12,4 % högre än för ett år sedan då samma värde uppgick till 338 kr.
 • Investor har ökat investeringen i Wärtsilä med 106 mkr och äger nu nästan 18 %.
 • Nettokassaflödet från EQT uppgick till 199 mkr.
 • Patricia Industries förvärvade Laborie till en kostnad av 650 MUSD och äger nu 97 %.
 • Samtliga dotterbolag växte organiskt och kassaflödet var starkt.

Fina siffror igen. De kanske två mest utmärkande händelserna under kvartalet för Investor är att det nu står klart att det inte blir någon utbrytning av Power Grids i ABB. Christer Gardell blir motad i grund ännu en gång. Investor har genom sin egen utredning kommit fram till att kostnaderna för omstrukturering samt de långsiktiga effekterna inte talar för en delning.

Den andra händelsen är kollapsen i Ericsson, som utgör ungefär fyra procent av Investors totala kärninnehav.

Länk till rapporten.

20 oktober 2016

Rapport från Handelsbanken - 2016-Q3

Handelsbanken levererade en stabil rapport i veckan. Tillväxt både i omsättning och vinst överraskade mig positivt och det var en betydligt starkare rapport jämfört med förra kvartalet.

 • Resultatet per aktie ökade 13,39 % till 9,03 kr (de senaste fyra kvartalen jämfört perioden 2015-Q3 till 2014-Q4).
 • Intäkterna uppgick till 10 473 mkr, vilket är 6 % bättre än förra kvartalet.
 • Rörelseresultatet är upp 8 % jämfört med förra kvartalet vilket innebär 5 691 mkr.

Fina siffror sammanfattningsvis och ett bevis på att man klarar att tjäna pengar trots lågräntemiljön. Lågräntemiljön innebär bra förutsättningar för små kreditförluster samt en växande lånevolym. Något som kan få en kraftfull effekt om räntan bara höjs lite grann, under förutsättning att kreditförluster kan fortsätta hållas på en låg nivå.

Provisionsnettot är inte någon lysande affär just nu när det gäller tillväxt, vilket inte är så konstigt med tanke på att det här trots allt är en storbank. Det som är bättre är att fokus ligger på låneverksamheten till stabila kunder, både privat (bolån) och företagskunder. Inom detta segment, riktat till stabila kunder, kommer storbankerna (särskilt Handelsbanken) ha en fortsatt monopolliknande situation. Helt enkelt av den anledningen att detta område kommer att förbli ett mycket trögrörligt område där många ställer sig tvekande till att byta. Nischbanker erbjuder i normalläget endast marginella fördelar, något som många inte ser som tillräckligt för att byta till en mindre säker bank.

Undantaget är t ex Nordnet eller Avanza som kan erbjuda konkurrenskraftiga räntevillkor på riktigt, men då krävs det bl a belåningsgrader under 50 % och ett relativt stort sparande vilket knappast är en bra förutsättning för att kunna ta betydande marknadsandelar från Storbankerna.

Länk till rapporten.

13 oktober 2016

Rapport från Castellum - 2016-Q3

Castellum rapporterade sitt tredje kvartal för 2016 under onsdagen. Det var en stark rapport som bekräftar att Castellum befinner sig mitt i en mycket intressant resa just nu.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 9,25 % under de senaste fyra kvartalen till 9,21 kr/aktie.
 • Förvaltningsresultatet uppgick 1 492 mkr för årets första nio månaderna.
 • Belåningsgraden uppgår till 53 %

Integrationen av Norrporten är i full gång och beräknas få full effekt under 2017. Besparingsprogrammet om 150 mkr rullar på. Belåningsgraden på 53 % kommer att sänkas i samband med avyttringarna som beräknas uppgå till fyra miljarder.

Nästa utdelning kommer förmodligen att höjas samtidigt som man planerar att köpa nya fastigheter i tillväxtregionerna. Trots farhågorna om höjda räntor är det fortfarande en lågräntemiljö som vi befinner oss i, något som vi förmodligen kommer att fortsätta göra ett bra tag framöver - med andra ord fortsatt mycket goda förutsättningar för fastigheter. Kombinerar vi det med en glödhet fastighetsmarknad i tillväxtregionerna där Castellum nu har möjlighet att omförhandla många av sina kontrakt vilket innebär höjda hyror ser det just nu mycket bra och positivt ut.

Länk till rapporten.

02 oktober 2016

Rapport från HM - 2016-Q3

HM, som har brutet räkenskapsår, inleder årets tredje rapportsäsong. HM tuffar på med samma koncept som tidigare med tagande av stora investeringar kombinerat nya butiker och utökad online-handel som skall integreras med deras butiker på allt fler marknader. Rapporten skulle kunna sammanfattas i några få punkter.

 • Vinsten per aktie uppgick till 11,03 kr, på rullande tolv månader. En minskning med 15 % jämfört med rullande tolv från föregående kvartal. Det är nu ganska exakt ett år sedan rullande tolv peakade för HM med 13,05 kr per aktie.
 • Till stängningskursen i fredags på 242 kr värderas senaste årsvinsten till P/E 22. Det är inte jättebilligt, men ändå helt rimligt med tanke på vad som ligger i pipe:n.
 • Vid årets slut räknar HM med att erbjuda sitt online-koncept på 35 marknader.
 • Rörelsemarginalen för tredje kvartalet uppgick till 12,8 % (vilket i sedvanlig ordning var lägre än samma kvartal förra året).
 • Antalet butiker uppgår nu till 4 135 på 62 marknader.

Några punkter från VD:

 • Stark dollar och varmt väder påverkade resultatet negativt i form av dyrare inköp och en försenad start av höstförsäljningen.
 • Stora investeringar i nya varumärken som lanseras nästa år samt i it-infrastruktur belastar resultatet men lägger nu en långsiktig grund för fortsatt lönsam tillväxt under de kommande åren. Investeringarna skall bl a innebära bättre integration mellan butik och online-handel, bättre mobila betalningslösningar samt snabbare leveransalternativ.

Länk till rapporten.