31 januari 2017

Rapport från Investor - 2016-Q4

Stark tillväxt inom samtliga områden och höjd utdelning med 10 %. Rakt av.

Investor är just nu ett fantastiskt investmentbolag att äga, men sin kvarts biljard i listade kvalitetsföretag i portföljen. En onoterad portfölj med hög tillväxt och ett riskkapitalbolag med hög aktivitet som levererar rejäla kassaflöden.

Lås oss nu hoppas att Börje även styr upp lottsedeln Ericsson i sin nya roll.

Länk till presentationen.

Rapport från HM - 2016-Q4

HM levererade idag en rapport som tvärtemot marknadens förväntningar var oerhört positiv. Det kanske viktigaste beskedet den här gången är deras förändrade tillväxtmål som nu skall fokusera på försäljningsökning med god lönsamhet totalt sett inklusive online-handel.

Som det skrivits och diskuterats ganska flitigt om sista tiden har HM fram tills ganska nyligen gjort misstaget att inte vidta tillräckligt med åtgärder för att ställa om till den, skall vi säga lite mer digitalt orienterade, klädmarknaden - i tid. Ett så stort och respekterat klädbolag som HM borde insett detta mycket tidigare och agerat därefter.

Jag varken har eller kommer öka i HM på nuvarande nivå då jag redan är tillräckligt tung i aktien relativt mina övriga innehav.

Nu har de i alla fall insett detta själva och kommunicerar även detta externt vilket är positivt.

Utdelningen ligger kvar på 9,75 kr/aktie.

Länk till rapporten.

29 januari 2017

Utdelningsprognos 2017

Förra året var ett riktigt bra utdelningsår för min portfölj, rent av det bästa på 10 år räknat både i procent och i absoluta tal. Dessutom var utdelningarna dopade med pengar från teckningsrätterna i Castellum som jag valde att sälja då jag redan har tillräckligt med vikt i Castellum.

Som alltid gör jag löpande utvärderingar av min strategi och jag har nu kommit till en punkt där jag förmodligen kommer bli betydligt mer fokuserad på utdelningar och utdelningstillväxt. Det kommer alltså bli en del förändringar i mitt nuvarande sätt att investera.

Detta finns det flera anledningar till. En av anledningarna är ålder (eller vi skulle kunna säga bittra gråa hår). En annan är portföljstorleken. På något sätt har jag nått en punkt där jag alltmer börjat inse i vilket intervall en stabil och säker avkastning ligger. Mer om detta i ett senare inlägg.

Just nu nöjer jag mig med att konstatera att min utdelningsprognos för 2017 som jag gjorde vid årsskiftet nu har höjts med 2,44 % och min direktavkastning för närvarande ligger på 3,81 %. Än så länge har endast ett fåtal av mina portföljbolag rapporterat sina årsbokslut för 2016, så nästa månad vet vi mer hur mycket utdelningstillväxten påverkar den totala utdelningsprognosen för 2017.

Rapport från Starbucks - 2017-Q1

Starbucks lämnade rapport i veckan för första fiskala kvartalet 2017. Det var väl inte direkt någon kanonrapport om vi skall sammanfatta i det korta perspektivet.

Utdelningen höjs som väntat till 1 dollar per år och aktie, vilket innebär en höjning med 18 % jämfört med föregående år vilket är positivt. Utöver det så kändes det ganska trögt. Första kvartalet 2017 har väl gått sådär och både kaffepriser (råvaran) och tillbehören (mjölk etcetera) väntas bli dyrare under 2017 vilket inte är positivt för bolaget.

Största problemet är att man sänkt prognoserna för framtiden vilket självklart inte är positivt ens på lite längre sikt vilket alltid väger tyngre även om även första kvartalet var ytterligare ett rekordkvartal.

Länk till rapporten.

27 januari 2017

Rapport från Nordea - 2016-Q4

Vi fortsätter rapportsäsongen 2016-Q4 och tittar lite på rapporten från Nordea. Trots diverse skandaler och andra problem visar banken att de tjänar ordentligt med pengar. Utdelningen höjs med en cent, eller cirka 2 % till aktuell kurs omräknat till SEK.

Detta är ytterligare ett bevis på att skandaler bland Sveriges storbanker i praktiken är att betrakta som brus och påverkar mycket lite eller inte alls i praktiken. Det skulle vara intressant att vet hur många som t ex flyttat sina bolag eller sålt sina Nordea-fonder baserat enbart på någon av skandalerna som Nordea figurerat i senaste året.

Vinsten per aktie ökar från 0,91 EUR till 0,93 EUR. Direktavkastningen ligger på 5,80 % för närvarande och min aktuella YoC på lite drygt 6,1 %.

Länk till rapporten.

21 januari 2017

Rapport från Castellum - 2016-Q4

Inleder rapportsäsongen med att ta en titt på Castellum. Som flertalet redan konstaterat var det ganska munter läsning i Castellums årsrapport för 2016. Tänker inte upprepa vad flertalet redan sagt, utan nöjer mig med att konstatera att det var en bra rapport.

Höjdpunkterna är dock värda att sammanfattas:

 • Utdelningen höjs med 18 % till 5 kr/aktie och delas upp på två utbetalningar under året.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 % till 2 065 mkr.
 • De fulla effekterna av förvärvet av Norrporten återstår att bevaka under 2017.

Länk till rapporten.

10 januari 2017

Utdelningsportfölj i portföljen

Har gjort slag i saken och allokerat 10 % av portföljen till en riktig utdelningsportfölj. Det är den tiondel av portföljen som tidigare stått i Spiltans räntefond hos mig. Har haft tankar på detta länge men aldrig riktigt tagit beslutet. Bra eller dålig tidpunkt, det får framtiden utvisa.

Bolagen som ingår i portföljen är alla, relativt sett, högutdelare. De med alla störst utdelning på de svenska storbolagslistorna har jag valt bort då jag inte tror deras utdelning är uthållig. Bland de utgallrade bolagen hittar vi t ex Telia och Kinnevik.

De tio bolag, som nu alla utgör ungefär en procent av portföljens totala värde ser nu ut som följer.

Axfood, 6,25 %
Nordea, 6,15 %
SEB, 5,50 %
Hemfosa, 5,25 %
AstraZeneca 5,20 %

Swedbank, 4,95 %
Klövern, 3,90 %
Pfizer, 3,90 %
Skanska, 3,55 %
ABB, 3,35 %

Förhoppningen är att dessa bolag även har kommande utdelningshöjningar att vänta i framtiden. I fallet Axfood så är det inte säkert att det blir en extrautdelning i år, vilket i så fall skulle innebära att direktavkastningen snarare är drygt tre procent och inte sex procent för Axfood

Snittutdelningen för dessa bolag ligger i nuläget på 4,8 %

01 januari 2017

Avkastning och portfölj 2016

2016 läggs till handlingarna och det är dags att sammanfatta resultatet för 2016, portföljen och aktiviteterna i densamma. Låt oss vara helt ärliga, jag är verkligen inte nöjd med min portföljutveckling för 2016 - det har verkligen varit ett år av riktiga stjärnsmällar i portföljen (Betsson och Novo Nordisk). Trots detta så stänger vi 2016 på bara minus 4,71 %. Det som är mer intressant att titta på är utvecklingen totalt sett, och då ser det faktiskt betydligt bättre ut, där jag ligger före två av de större indexen vilket får anses godkänt i alla fall.

Årets resultat 2016

 1. 15,81 % Didner & Gerge Aktiefond
 2. 9,65 % SIXPRX
 3. 9,32 % Avanza Zero
 4. 5,83 % OMXSPI
 5. 4,86 % OMXS30
 6. -4,71% Min portfölj

Resultat 2015-2016

 1. 25,70 % Didner och Gerge Aktiefond
 2. 21,86 % SIXPRX
 3. 12,80 % OMXSPI
 4. 12,01 % Min portfölj
 5. 11,74 % Avanza Zero
 6. 3,59 % OMXS30

Portföljen 31 december 2016

14 % Betsson
10 % Castellum
10 % Sampo
09 % SHB
09 % Investor
09 % HM
08 % Novo Nordisk
08 % Disney
06 % Starbucks
03 % NIBE Industrier
02 % Hexagon
01 % VISA

10 % Spiltan Räntefond Sverige och kassa

Femårsöversikt portföljbolagen (exklusive utdelningar och valutaeffekter)

228,79 % Hexagon
205,11 % VISA
188,59 % NIBE Industrier
176,60 % Disney
162,53 % Investor
144,26 % Starbucks
124,99 % Sampo
104,96 % SHB
097,14 % Novo Nordisk
073,48 % Betsson
046,94 % Castellum
015,65 % HM

Även om årets utveckling inte varit särskilt imponerande kommer jag inte att göra några drastiska förändringar inom den närmsta tiden. Det som hänt i Betsson och Novo Nordisk under året är händelser som är svåra att skydda sig emot. På längre sikt är det den underliggande verksamheten och vinstutvecklingen som är avgörande.

Det som stör mig är dock att jag inte valde att hyvla i Betsson i början av 2016 vilket jag var mycket nära att göra.