21 mars 2017

Utdelningsinvestering - en fluga

Vissa uppfattar det som att utdelningsinvestering är något som det snackas väldigt mycket om just nu, och att själva fenomenet med utdelningar skulle vara ett slags fluga. Som en liten motvikt till det här påståendet kan vi titta på genomsnittliga utdelningar för de aktier som ingår i S&P500.

Kolla in diagrammet på den här länken: http://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield/

Utdelningar har förekommit årligen sedan handeln började år 1871, både snitt och median har legat på drygt 4 % sedan start, även om nuvarande avkastning är bland de lägsta någonsin - trots att det skulle vara extra populärt just nu.

20 mars 2017

Källskatten blir förmodligen 100 % återbetald även hos Avanza

Källskatterna på utdelningar från utländska bolag kommer förmodligen att bli helt återbetalda hos Avanza i framtiden. Avanza har återkopplat positivt om detta till Petrusko. Om jag tolkar återkopplingen rätt har man redan påbörjat arbetet, men det blir först källskatter som uppstår 2018 som kommer bli helt återbetalda under 2021 (eftersom 2017 redan börjat).

Vidare tittar man även på om det går att hitta en bättre lösning för mer rättvis (?) återbetalning fram till 2021. Läs återkopplingen hos Petrusko för att göra din egen tolkning av informationen från Avanza.

Ett inte 100 % tydligt svar, men positivt att de i alla fall tar tag i frågan. Det hade förmodligen inte gått lika fort om det inte uppmärksammats i sociala medier.

Väl jobbat, Avanza Bank!

13 mars 2017

Maximal hävstång

Har vridit och skruvat en del på belåning den senaste tiden. Det är alltid intressant att läsa vad andra anser om hävstång liksom att själv räkna på effekterna av belåning. Lundaluppen, Aktiefokus, Z2036 och Fundamentalanalys har intressanta inlägg i ämnet och har dessutom lite olika syn på detta.

Förutom den uppenbara risken med hävstång väljer jag att avstå av flera skäl.

Inlåsning av strategi
Väljer man att arbeta med hävstång blir det betydligt svårare att byta strategi. Det kan i och för sig vara något bra, men att tvingas hålla sig kvar i ett upplägg när det finns bättre alternativ eftersom man sitter fast i bankens villkor är knappast något som känns lockande. Jag hoppas alltid att min nuvarande strategi skall hålla livet ut, men om det skall förbli så avgör jag gärna själv utan bankens inblandning.

Bankens villkor
En bank kan när som helst ändra villkoren för din hävstång, vilket i sig är ett skäl att inte göra sig beroende av banken. Det är ingen självklarhet att superlånet finns kvar om tio år.

Bekymmersfritt sparande
Ligger man belånad kräver det en helt annan tillsyn av portföljen, för mig skall sparande vara något som är roligt att hålla på med.

Helhetsbilden
Har man andra lån utanför portföljen, i det här fallet bolån, innebär detta att det redan finns en hävstång i sparandet eftersom jag lika gärna skulle kunna sälja en del av portföljen och amortera lånet.

Skulle jag mot förmodan ändå någon gång använda mig av en utökad hävstång i portföljen skulle det garanterat ske med ett utökat bolån där säkerheten är helt frikopplad från aktiemarknaden.

Lite skämtsamt uttryckte någon det annars som "är man tillräckligt smart behöver man inte belåning och är man dum skall man absolut inte arbeta med belåning".

Väljer man att arbeta med hävstång uppstår också frågan hur stor hävstången skall vara. Skall man få en snabb effekt, vilket jag antar är själva syftet, behöver man förmodligen upp på belåningsgrader av 20-30 procent med medföljande risk som resultat. Belånar man på marginalen, kanske 1-10 procent, kommer effekten bli förhållandevis liten i det korta perspektivet. Två storheter som direkt talar emot - liten belåning = ingen snabb effekt, stor belåning = orimligt hög risk.

Ett annat resonemang som det går att fundera kring är om hävstången skall vara permanent, det vill säga om den löpande utökas när marknadsvärdet stiger, eller om det skall vara en engångssak som amorteras under en bestämd period.

Som avslutning tycker jag också att det är mycket tänkvärt att resonera kring om 2017 verkligen är det optimala året att fundera kring belåning. Det sa man i och för sig även 2012 och alla vet ju hur börsen gått efter 2012.

04 mars 2017

Oproffsig hantering av källskatt hos Avanza

Tänkte ge några kommentarer till den numera uppmärksammande frågan om återbetalning av källskatt på utländska aktieutdelningar hos Avanza.

De flesta länder har ett dubbelbeskattningsavtal med Sverige vilket innebär att att man håller inne med 15 % av skatten på aktieutdelningar. I efterhand kan man som privatperson alternativt som företag begära tillbaka den här skatten när skatten dragits på placeringar i kapitalförsäkringar som detta fall gäller, då placeringar i denna sparform är skattebefriade från den här typen av skatt.

När man har en kapitalförsäkring ligger möjligheten att kräva tillbaka källskatten på banken och inte dig som privatperson. Från första början gjordes inte detta alls, varken hos Avanza eller Nordnet, om jag kommer ihåg rätt. Sedan några år tillbaka har båda bankerna utvecklat en rutin för detta och med tre års eftersläpning får man källskatten inbetald på sin depå under första kvartalet.

Det som nu hänt är att Avanza misslyckats med att få tillbaka 100 % av källskatten, vilket alltså Nordnet lyckats med. Anledningen är, förenklat, att de finns länder som tar ut mer än 15 % i källskatt samtidigt som man hos respektive skatteverk endast återfår/begär 15 %. Avanzas lösning på detta är att betrakta alla kapitalförsäkringskunder som ett kollektiv som solidariskt får dela på kostnaden för den skatt utöver 15 % som inte återfås.

En kund med enbart utländska aktier i USA där källskatten är 15 % borde rimligtvis få tillbaka 100 % av källskatten. Istället får dessa kunder vara med och dela på icke återlagd källskatt från t ex Danmark där man tar ut 27 % källskatt samtidigt som Avanza bara återkräver 15 %.

Avanza har låtit meddela att detta inte är en prioriterad fråga och att de vidare inte tycker att detta är "någon stor grej". Således struntar man i att agera i frågan och skickar kostnaden för sin egen inkompetens till kunderna.

Hade man varit en professionell bank hade man så klart sett till att lösa problemet fullt ut. Hade man varit en anständig bank i frågan hade man åtminstone sett till att informera ordentligt om vad som gäller så att man haft en chans att välja ett bättre alternativ.

T ex hade man kunnat haft en länk vid orderbekräftelser av utländska aktier som beskriver vilka skattekostnader detta medför, man hade också kunna ha en egen avdelning åtkomlig via menyn som talar om vad som gäller och vilken kostnad detta innebär för dig som kund.

Tillsvidare blir det inga fler utlandsaffärer hos Avanza och jag kommer successivt att flytta alla utlandsaffärer från banken så länge detta inte löser sig.

Kommer inte heller att rekommendera banken till någon så länge de inte ser till att ordna detta på ett adekvat sätt.

Tillägg: ett mycket enkelt sätt att räkna ut hur mycket källskatt var och en skall få tillbaka skulle kunna vara ett enkelt skript som går igenom alla transaktioner som gjorts på respektive konto, där står det svart på vitt hur mycket källskatt som dragit från respektive land. Då skulle åtminstone var och en få sin egna skattekostnad och inte någon annans.