01 maj 2017

Frekvent uppföljning

Jag sysslade tidigare med månadsuppföljningar av mitt sparande som dokumenterades flitigt här på bloggen. En del publicerar till och med veckouppföljningar med vilka trades man gjort. En del kör kvartal medan andra kör halvår eller endast helår.

Själv befinner jag mig för närvarande i kategorin endast helårsuppföljning. Jag rapporterar endast sporadiskt kring transaktioner som jag gjort och någon uppföljning mer frekvent än en gång per år har jag inte för avsikt att sammanställa.

Skälet är så klart att jag tycker det är ganska ointressant att väldigt detaljerat gå igenom allt så ofta som varje månad. Några procent upp eller ned är trots allt ganska ointressant. Det främsta skälet att inte ha frekventa sammanställningar av utvecklingen är att det helt enkelt tar för mycket tid i förhållande till vad det ger. Jag har så klart bra koll på utveckligen löpande eftersom jag har alla detaljer i ett Google-ark som jag tittar på ofta och där merparten av alla värden uppdateras automatiskt - men det innebär inte att det har något allmänt intresse.

Sedan årsskiftet har jag bytt fokus i mitt sparande och satsar nu på utdelningar. Jag ser detta som ett 10-årsprojekt där jag avser att göra totalt 9 delavstämningar innan slutavstämningen i januari 2027. Dessa kommer jag, under förutsättning att jag inte byter strategi, publicera här på bloggen som ett tidsdokument.

Att många gör frekventa uppföljningar har jag full förståelse för, jag gör ju det själv även om jag inte sammanställer något, då det är ett sätt att motivera sig själv till att faktiskt hålla sig till sina mål. Inom utdelningsinvestering är t ex nyckeltalet utdelningar ackumulerat på rullande tolv månader minst sagt motiverande. Tycker man det blir för tjatigt kan man istället titta på helåren endast.

Det som är ännu mer motiverande än ackumulerade utdelningar de senaste tolv månaderna är prognosen framåt de kommande tolv månaderna, som i princip alltid ökar något under förutsättning att man faktiskt sparat något och/eller återinvesterat (självklart får inte heller några utdelningssänkningar dyka upp).


1 kommentar:

  1. Hej!
    Jag är en av dom som kör med veckorapporter och månadsrapporter. För mig är väl mest veckorapporterna intressanta för att publicera intressanta inlägg från övriga bloggare som jag läst, inte just för det jag handlat.

    Tycker att det alltid är trevligt att summera ihop veckan som varit, men ibland har det ju inte hänt allt för mycket :)

    SvaraRadera