31 januari 2018

Månadsrapport januari 2018

Jag har egentligen inga ambitioner att skriva månadsrapporter, men just idag föll andan på, därför blir det lite statistik. Månaden började bra med ett som planerat lågt antal transaktioner.

Minskat i Investor
Köpt Decisive Dividend
Köpt Crius Energy Corporation

Två kanadensare till med andra ord. Andelen kanadensiska bolag uppgår nu till dryga tio procent vilket innebär att det är ungefär lika mycket kanadensiskt som amerikanskt.

Nu när det finns ett basår kommer jag att månadsvis bokföra jämförelser mellan utfall och prognos på olika sätt. Eftersom utdelningsportföljen var under uppstart förra året i januari är det fortfarande en hel del jämförelsestörande siffror som gör det mindre meningsfullt att jämföra. Till exempel ligger prognosen i januari för de kommande tolv månaderna drygt 70 procent högre än samma prognos i januari förra året, det är en helt galen siffra och knappast något som kommer bestå. Det räcker med att konstatera att prognosen ökat väsentligt bättre än plan just för januari.

Det som är mer intressant att titta på är hur prognosen för de kommande tolv månaderna ligger i förhållande till totala utdelningar de tolv senaste månaderna. Där ligger jag ganska exakt på målet eller strax under med anledning av att januari blev en oväntat stark utdelningsmånad. För tillfället har vi en beräknad utdelningsökning på femton procent kommande tolv månader, vilket är i linje med plan.Tittar vi på stapeln som visar utdelning på rullande tolv blev det en fin ökning under januari. Och alltså väsentligt över prognosen från förra året för den här månaden.


Kan även konstatera att man beslutat lösa in större delar av SAS preferensaktie, är inte intresserad av att ha en slatt kvar i det bolaget så det blir förmodligen sälj under februari. HM känns också som ett bolag som inte längre kan betraktas som ett utdelningsbolag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar