28 februari 2018

Månadsrapport februari 2018

Känner fortfarande att andan ligger på, så det blir en månadsrapport även för februari. Februari är en rätt intressant månad för att bedöma hur den organiska utdelningstillväxten skall bli. Trots att jag har en hel del preffar och annat högutdelande ligger jag stabilt över 3 % hittills.

Att komma fram till någon exakt summa känns förhållandevis hopplöst eftersom jag både sålt, köpt, ökat och minskat i olika värdepapper. Dessutom är jag olika viktad i en del poster. Jag skulle möjligen kunna räkna på hur mycket ökningen är i kronor och sedan dividera med totala utdelningar under 2017, men det känns som att oavsett hur jag gör kommer jag landa runt 3 %, så jag nöjer mig med att konstatera det så länge.

Minskat Investor

Investor har jag fortsatt minska i enligt plan, även om de har bra utdelningstillväxt på runt 10 % även i år tycker jag att utdelningen på dagens kurs är ganska låg.

Sålt HM
Sålt SAS Pref
Sålt Novo Nordisk

HM som jag hade knappa procenten i har nu helt fått lämna. HM känns just nu bara helt hopplöst, både som tillväxtaktie och som utdelningsaktie. Den är inte bra någonstans. SAS Pref har löst in delar av sina preffar och jag tyckte därför att det var dags att helt lämna. Flygbolag är inte min grej ändå, i alla fall inte när det gäller värdepapper. Även Novo Nordisk fick helt oplanerat lämna portföljen, de har en låg utdelningsnivå och då kan man förvänta sig en rejäl utdelningstillväxt, men även här torskade bolaget. Därför åker de ut.

Ökat Omega Healthcare Investors
Ökat Ocean Yield

Ja, jag vet, hög risk, men attraktiva utdelningsnivåer och särskilt i OHI-fallet känns det som en överdriven risk, dessutom höjde båda dessa bolag sina utdelningar även för i år.

Köpt Topdanmark
Köpt AF-gruppen
Köpt Pimco Global Opportunities Income Fund
Köpt KEG Royalties Income Fund

Mer kanandensiska högutdelare, ja, måste börja ta det lugnt med de här nu.

Februari har varit en bra sparmånad och det i kombination med omallokeringar och återinvesteringar samt att merparten av innehaven har lämnat besked om årets höjningar har prognosen för kommande tolv ökat rätt trevligt.Beräknad ökning de kommande tolv månaderna jämfört med utfallet de senaste tolv månaderna ligger nu på 19 procent, vilket är bättre än föregående månad, dock tror jag inte det kommer hålla i sig nu när vi går in i den mest frekventa utdelningsperioden på året under mar-maj.


OS är slut och det är dags att se fram emot utdelningssäsongen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar