Strategi

Väldiversifierad utdelningsinvestering är i fokus.

Min investeringshorisont är i praktiken för alltid med målsättningen att öka den årliga utdelningen. Utgångspunkten är att jag som investerare är delägare i en verksamhet där kassaflödet från densamma skall utgöra den primära avkastningen medan det insatta kapitalet är låst i verksamheten.

Exekvering

  • Välja bolag med hög direktavkastning.
  • Välja bolag med god utdelningstillväxt.
  • Återinvestera utdelningar.
  • Tillföra förvärvskapital
  • Omallokera vid högre kurstillväxt till bolag med högre direktavkastning.

Riktlinjer

  • Vara väldiversifierad i bolag, valutor och branscher.
  • Undvika bolag som är direkt beroende av världsmarknadspriser på råvaror eller ständigt nya fyndigheter.

Investeringar är inte en vetenskap vilket, för mig, innebär att jag hellre arbetar utifrån riktlinjer snarare än absoluta regler.